Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Trump setter atomnedrustning i stor fare

NYTT TEMA
Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
18.09.20 19:59

Flere gode artikler her som demonstrert at Kina var en hvilende atommakt helt siden begynnelsen på 1980-tallet, understreket på at troen på Kina som en potensiell trussel mot USA er i beste fall misforstått, i verste fall på ønsketenkning gjennom kraftige fordommer og manglende aksept av kulturen bak atomvåpendoktrine i Øst-Asia.

https://warontherocks.com/2020/09/the-dangerous-myths-about-chinas-nuclear-weapons/

Av en eller andre grunn har amerikanerne en meget sterk underliggende mistro mot kineserne innenfor atommaktrelasjoner fordi de så ut til å ha meget seriøse problemer med å forstå "no-first-use" policyen som India, Pakistan og Kina har adoptert - for kineserne er gjengjeldelseskapasiteten gitt størst vekt fra et politisk perspektiv for statusbekreftelse, avskrekkelse og et generelt ønske om å unngå ukontrollert opprustning. Kina har alltid hatt meget dårlig kapasitet for utvikling av atomenergiteknologi og produksjon av anriket materiale som brenselsmateriale, og dermed hadde i 1979 besluttet seg for å stoppe all arbeid. Dette skyldes den amerikansk-kinesiske alliansen som hadde trådt i kraft, og som skulle vedvare fram til 1993, da Sovjetunionen var oppløst. Man hadde derfor valgt å stoppe våpenproduksjonen og spesialiserte atomvåpenstyrkene ved å være under den amerikanske atomparaplyen.

Det var i 1999-2001 meget surt mellom USA og Kina, spesielt etter republikanerne kom til makten. Reagan og Bush senior hadde et godt og nært samarbeid med kineserne, men dette var fremmedartet for neokonservative som kom til det hvite huset, hvor de hadde bitt seg i merke kinesernes fordømmelser etter Kosovokrigen og den økte aktiviteten på Sørkinahavet. 11. september stjålet USAs oppmerksomhet for de neste tjue år, og selv om kineserne var beryktet over den amerikanske alenegangen i 2001-2006, hadde de vært lettet over den politiske utviklingen som så Obama vant i 2008.

Men det er ABM-traktaten som snudde alt på hodet. Så lenge denne traktaten sto ved kraft var USA sårbar for Kina som hadde bare tretti til førtifem ICBM missiler - en tredjedel kan brukes med en gang - og omvendt. Maktbalansen ble meget kraftig forstyrret pga. oppsigelsen av ABM og opprettelsen av rakettskjoldet som nå er rettet mot Russland og Kina fremfor Nord-Korea. Det var da Kina begynte arbeidet på et fornyelsesprogram, man hadde bare eksperimentelle atomvåpenbestykkede ubåter som en kan høre på tusen sjømil, utdaterte ICBM og enkelte stridshoder som kan monteres på mellomdistansemissil - hovedparten av atomvåpenarsenalet var ment for MRBM rettet mot Sovjetunionen, og er fremdeles regelen. Nå trenger Kina større kapasitet for å ha gjensidig sårbarhet på nytt.

Derfor hadde kineserne utvidet atomvåpenprogrammet i 2006-2020, de har over 100 ICBM missiler - og mest sannsynlig har over 300 stridshoder, ettersom de må fordele det på sine strategiske leveringsmidlene for mellomdistanse og interkontinental distanse mot tilsvarende atomvåpenmakter som Kina, India og USA. Aktuelt; den indisk-pakistanske opprustningen var et ekstra motiv for å forstørre den kinesiske kapasiteten, ettersom inderne utviklet fram IRBM og MRBM våpen som kan komme dypt inn i Kina. Atomtrusselen hadde forstørret seg med Rakettskjoldet som tillatt angrep uten frykt for gjengjeldelse og Indias voksende rakettarsenalet. Dessuten følt man seg aldri trygt på Russland. Kina klarte ikke å stoppe Nord-Korea pga. interne strid og feilslåtte tenkning, men de var dermed ekstra motivert for å stoppe utvikling av iransk atomvåpen.

Helt siden begynnelsen er kineserne opptatt av annenslagskapasiteten og ikke-førstemann-prinsippet i bruk av atomvåpen. For å ha størst mulig avskrekkelse som sagt i tråden, har kineserne adoptert "skjule et tre i en skog"-konseptet for størst mulig hemmelighet og deretter holde fienden gjettende, men det ment da at man kan ikke ha identifiserte og beredte atomvåpenstyrker kjent for resten av verden. Derfor er stridshodene satt i reserve (med unntak av ubåtene) i lagre for montering på leveringsmidler. All informasjon om kinesiske øvelser tyder på det; nemlig at overlevelse og gjengjeldelse er essensielt i en atomkrig, ikke all-out krig.

Dette har endt seg; de vil ha beredte bombefly med stand-off leveringsmidler for mellomdistanseangrep på taktiske og regionale mål omkring Sørkinahavet mot krigsskip og baser. Deretter en permanent ubåtstyrke for øyeblikkelig gjengjeldelse. Men strategien forbli det samme, atomvåpen forbli en strategisk våpenplattform. Det er mye som tyder på at Kina simpelt ikke har taktiske atomvåpen, selv ikke for den meget store SRBM missilflåten som kan settes mot Taiwan. Det er ikke funnet spor etter dette på hele førti år.

Uansett er det klart at kineserne i møte med den voksende amerikanske aggresjonen som oppsto allerede i Obama-årene, hadde valgt å iverksette fornyelsesprogrammet og deretter utvidet det til å ha en øyeblikkelig beredskapsevne som mente at man må oppgi prinsippet om å ikke være først ut. Dette skyldes Putin, som hadde på egenhånd startet utviklingen av hyperraske missiler med for liten varslingstid og da ment det at gjengjeldelseskapasiteten må forberedes med mye kortere tidsforbruk mellom et angrep og gjengjeldelse. Derfor vil de ha oppskytningsvarsling, noe som de aktuelt ikke har hatt.

Så det er ikke morsomt å finne ut at Kina hadde ikke opprustet i det hele tatt på hele tjue år fram til oppsigelsen av ABM og den amerikanske alenegangspolitikken. Og deretter oppruste som respons på USAs handlinger. De er i full gang med å bygge opp atomvåpenarsenalet på nytt, man har startet arbeidet på fremstilling av våpengradert materiale fra atominstallasjoner på nytt.

Det har vært spekulert om atomkrigstrusselen forstørret seg gjennom feilidentifisering av våpen ettersom kineserne ikke har skille mellom konvensjonelle og nukleære stridshoder for det samme rakettvåpenet, men dette er en lav mulighet simpelt fordi deployeringen av atomvåpen er ikke-eksisterende. De lagres nemlig i hemmelige depoter som skal være atombombesikret og underlagt høyest mulig hemmelighet. De vil bare deployeres i ettertiden. Dette fikk Beijing til å innse at de må ha ubåter for å kunne skjule og samtidig deployere atomvåpen i en og samme handling. ICBM fra en ubåt er 100 % nukleært.

Det største problemet er at det er for forskjellige kulturer omkring atomvåpenmakt i krisetid mellom USA som har et meget ekstremt 50/50 svart-hvitt nullsumsperspektiv og Kina som har tradisjon for å signalisere sine advarslene og dermed vil avholde seg fram til man ikke er gitt annet valg. For etter kinesisk tradisjon er krig noe man burde unngå til det ytterste, kineserne er mye mindre militaristisk anlagt enn amerikanerne.

(Innlegget ble redigert 18.09.20 19:59)

Jobs

Innlegg: 11767
Jobs
18.09.20 20:05
Varulv2478: Uansett er det klart at kineserne i møte med den voksende amerikanske aggresjonen som oppsto allerede i Obama-årene, hadde valgt å iverksette fornyelsesprogrammet og deretter utvidet det til å ha en øyeblikkelig beredskapsevne som mente at man må oppgi prinsippet om å ikke være først ut. Dette skyldes Putin, som hadde på egenhånd startet utviklingen av hyperraske missiler med for liten varslingstid og da ment det at gjengjeldelseskapasiteten må forberedes med mye kortere tidsforbruk mellom et angrep og gjengjeldelse. Derfor vil de ha oppskytningsvarsling, noe som de aktuelt ikke har hatt.

Det var pga kina sin oppupasjon av 90% av sørkina-havet og mudret opp øyer og bevepnet øyene med tungt skyts.Glem ikke dette,de har ikke historis rett til dette ?? Hvorfor utelater du dette ??

kansas00

Innlegg: 23265
kansas00
18.09.20 20:14
Varulv2478: Det største problemet er at det er for forskjellige kulturer omkring atomvåpenmakt i krisetid mellom USA som har et meget ekstremt 50/50 svart-hvitt nullsumsperspektiv og Kina som har tradisjon for å signalisere sine advarslene og dermed vil avholde seg fram til man ikke er gitt annet valg. For etter kinesisk tradisjon er krig noe man burde unngå til det ytterste, kineserne er mye mindre militaristisk anlagt enn amerikanerne.

Kineserne bruker heller mlitæret internt i sitt eget land. Når dette i utgangspunktet er et diktatur som blokkerer diverse linjer ut til verden, så får man jo vite lite om hva som skjer inne i landet.. og kanksje enda mindre innover i landet. De vestlige mediene holder seg nå primært i nærhetena v beijing, shanghai, hong kong osv..


At man ikke opererer så mye utenfor sine egne grenser betyr ikke at de ikke er er militæristisk. Kina er veldig militaristisk og er i stand til å sende inn i sin hær hvor enn i kina det måtte være problemer. Litt på samme måte som de gjorde i 1989.

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
18.09.20 20:38
Jobs: Det var pga kina sin oppupasjon av 90% av sørkina-havet og mudret opp øyer og bevepnet øyene med tungt skyts.Glem ikke dette,de har ikke historis rett til dette ?? Hvorfor utelater du dette ??

Det har null betydning i maktbalansen mellom atommaktene. Kineserne har en A2/AD kapasitet i Sørkinahavet, men dette havet er porten til Kina fra resten av verden - så USA kan reise et A2/AD scenario og dermed umuliggjør all siviltrafikk. A2/AD betyr Anti-Access/Areal-Denial for å hindre all fiendtlig bevegelse. Her er det snakk om konvensjonell militærmakt i en bestemt region hvor det er knyttet meget sterke lokale interesser til. Kineserne er ikke interessant i en nukleær konflikt der.

Nei; hva som sto sentralt er kinesernes ønsker om gjensidig sårbarhet man ment er essensielt for å ha internasjonal ro og orden, Bush junior gjorde en katastrofal tabbe ved å si opp ABM-traktaten som nå har kullkastet all nedrustningspolitikk som jeg hadde advart mot den gang, og Obama gjør det bare verre ved å ikke bare kansellere hele greia. Beijing føler seg tvunget pga. amerikanerne og den indisk-pakistanske opprustningen for å fornye sitt atomvåpenprogram og forstørre kapasiteten for å ha en legitim maktbalanse på plass som atomvåpenmakt.

USAs fiendtlighet eksplodert ikke for alvor før i 2017, men helt siden 2011-12 hadde kineserne observert en voksende sinofobisk stemning fremst blant republikanerne og senere demokratene etter hvert som Obama gikk aktivt inn i Stillehavsområdet - som var neglisjert helt siden 11. september. De fant seg ignorert eller oversett når man argumentere mot Rakettskjoldet, ettersom ABM fra 1972 vil være tilstrekkelig mot Nord-Korea selv i dag.

Noen av dette bunnet i kinesernes egne feil, de klarte ikke å få kontroll på Nord-Korea i Obamaårene og nær-krigen i året 2010 var en meget fatal kjempetabbe som ødela mye av Kinas troverdighet i Washington, da de ikke opptrådt ansvarlig. I ettertiden er det klart at det var et umulig oppgave ettersom man vil opprettholde Nord-Korea for egne sikkerhet, ennå måtte slite med en stormannsgal familie som opprinnelig var fiender - fram til 1998 hadde Kina og Nord-Korea nemlig et dårlig forhold med hverandre.  De grepet inn under sultekatastrofen for å hindre kollapsen, og deretter bruke de neste femten år for å påvirke Nord-Korea. Bare for å bli påvirket og få Xi som et resultat.

Kina og USA kom inn i et surt forhold da det begynner å bli klart at amerikanerne hadde utviklet seriøse misforståelser omkring Kinas muligheter som en fremtidig makt, Aktiv demokratisering i Kina var høyt prioritert, men det lot til å produsere det motsatte resultatet spesielt etter Bush junior gikk inn for tvingende demokratisering og skapte fordekte programmer som Obama oppdaget altfor sent. Frankrike oppdaget dette i 2011 og oppringt Obama som forhindres av Clinton fra å stenge det ned. Er det noe som opptar kommunistpartiet meget sterkt, er sin etablering som dominerende makt i Kina. Kineserne endret ikke en ting på sin karakter og gryende demokratiseringseksperimenter i 1993-2016 var bare eksperimenter. Samtidig hadde amerikanerne blitt mer virkelighetsfjernt og arrogant uten å skjønne at de var blitt for selvsentrert for å orientere seg i verden.

Obama var raskt med å realisere dette, og det skyldes ikke Sørkinahavet. Det var bare en liten av det som fikk Obama til å begynne arbeidet med å konfrontere Kina, først og fremst i 2013-2016. I kontrast til de andre i USA forsto han den reelle situasjonen med japansk hjelp, og dermed valgt å konfrontere Kina i de siste tre år av sin presidentperiode. Fram til 2013 hadde Kina og USA internasjonalt sett et nært samarbeid tross turbulensene, som sett omkring Iran. For Obama var atomvåpen av underordnet betydning, så opprustningen kan ignoreres - selv i dag utgjør ikke Kina en eksistenstrussel i kontrast til Russland. Men hans motvilje mot å stoppe Rakettskjoldet var en tabbe som dyttet Kina meget langt ut, og som Xi Jinping tok fordel av.

Sørkinahavet er ikke verdt en atombombe. Det vet amerikanerne og kineserne - fram til 2017.

Det har vært snakk om at Kina har armerte satellitter, men dette er simpelt løgn, for bare russerne har - og ASAT-kapasiteten var utviklet av Putin som respons på en amerikansk nei mot militarisering av det nære rommet rundt Jorden flere år siden...

(Innlegget ble redigert 18.09.20 20:39)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
18.09.20 20:52
kansas00: Kina er veldig militaristisk og er i stand til å sende inn i sin hær hvor enn i kina det måtte være problemer

Det er de ikke; kineserne har intet skille mellom det sivilt og det militære i kontrast til USA, det sivilmilitære konseptet er meget urgammelt og erkekinesisk helt tilbake til bronsealderen, noe som amerikanerne gang på gang hadde observert i 1840-1950. Dette fulgt til fordomsfylte feilvurderinger under Koreakrigen da USA led sitt største militære nederlaget i historien ved å bli kjeppjaget ut av Nord-Korea. Men selv etter det, er det kinesiske militæret meget sterkt knyttet til det sivilpolitiske etablissementet som nå utgjøres av kommunistpartiet.

For Kina er sivilkontroll alfa og omega i århundrer etter århundrer, og dermed anså ikke militæret som et kontrollmiddel, men som beskyttende tiltak i møte med revolter og rebeller innenfor sitt land. Militæret bare sendes ut når det ikke finnes alternativer som sett under Kulturrevolusjonen og i 1989. Det er ikke så forskjellige fra nærmest alle land over hele verden.

Kina er et fredelig land med klar unntak av Xinjiang hvor det finnes sikkerhetstilstander som endog israelerne ville ha tatt notater av. Kineserne tror ikke på militære løsninger i møte med folkelig misnøye og separatister som terrorister, de er langt mer opptatt av sivilpolitiske virkemidler som de beryktede omskoleringsleirene som kan ha sett opptil åtte millioner innsatte i noe som mer minne om straffskolegang enn internering. Der måtte disse "skoleres" i språkundervisning, ideologitrening og alt for å "vaske ut" oppviglerske tanker og selvstendige tendenser - og det virker i mange tilfeller. Omskolering er svært vanlig som sivilstraff i Kina, der man kombinere straffarbeid med skolegang og ideologisk hjernevasking.

Hvorfor sende ut soldater for å skape rot når man kan unngå dette og ha mer langvarige virkninger? Det er sjeldent en krig - internt som eksternt - avgjøres med total nederlag for den ene siden.

(Innlegget ble redigert 18.09.20 20:52)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
21.09.20 23:57

Dårlige nyheter på dårlige nyheter; russerne har signalisert at de vil ikke akseptere de amerikanske betingelsene og det er mulig at de vil gå fra samtalene på ubestemt tid. Da er New START-samtalene historie, og vil ikke bli gjenopptatt fram til etter 3. november etter presidentvalget i USA.

Og samtidig er prøvesprengningstest hentet fram på nytt gjennom amerikanske medier under påskuddet om at CTBT-traktaten er "brutt" uten at det foreligger bevis.

(Innlegget ble redigert 21.09.20 23:57)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
23.09.20 16:03

Billingslea oppfører seg meget nedlatende og arrogant mot russerne under samtalene som har blitt avsluttet på høyt nivå; det er nå avslørt på russisk hold om at USA VIL IKKE HA NEDRUSTNINGSTRAKTAT I DET HELE TATT! Hørt om ordene "Memorandum of Intent"? Det betyr intensjonsavtale - dertil en mild variant av dette - som på godt norsk betyr uforpliktede avtale om hovedpunktene og premissene av forhandlingssaken, som dertil betyr at partene ikke er bundet til avtaleforpliktelsene som med en traktat som er en forpliktede avtale med faste bindinger. Dertil vil man at denne avtalen skal være av den fornyende sorten for å reforhandle og forhandle på kort varsel, - kanskje ned til bare ett år om gang, noe som er helt uhørt når det gjelder nedrustningspolitikk som har femårs- og tiårsperspektiv.

https://www.rt.com/op-ed/501313-new-start-treaty-us-billingslea/

Billingslea er ut etter å drepe New START-traktaten og erstatte den med en intensjonsavtale underlagt amerikansk diktering på bekostning av russerne som er ressursmessig og finansielt sett langt svakere enn amerikanerne. Det var med dette i bakhodet man oppriktig tror russerne vil kapitulere for det amerikanske kravet som var lagt på bordet for to uker siden. Da hadde Trump bestemt seg for å tvinge gjennom en oppsigelse av New START før valget for å ha en ny avtale på bordet, derfor mente Billingslea at om russerne skulle vente til etter valget; "the entrance fee, as we say in the United States, will increase" - hvilken ment at man vil ikke ha et rammeverk for en tidsperiode, men konstant overvåkning uten å begrense seg selv. Man kan gå fra en intensjonsavtale uten konsekvenser i motsetning til en traktat på sekundet.

https://news.antiwar.com/2020/09/22/trump-admin-frustrated-with-russia-over-new-start-negotiations/

Da er det ikke rart at russerne bare reist seg og går fra forhandlingsbordet uten et ord i slutten, slik at samtalene nå bare fortsetter på lavere nivå mellom lavtstående representanter. Det var blitt simpelt for mye for dem, de oppfattes ikke som likemenn eller som likeverdige, men som mindrestående i møte med en uhørt arroganse som hadde bare vokst og vokst, og en aggressiv krigersk atferd i det siste. Det siste kom etter man var tvunget til å innrømme at Kina kan ikke få bli med, ettersom russerne hadde truet med å avbryte alt på stedet. Men Billingslea vil fremdeles tvinge inn Kina, og har i september tatt til orde for at ikke-nukleære saker som "Russia`s behavior" vil tars inn i fremtidige forhandlinger som vi nå vet skal fortsette under dekning av den planlagte intensjonsavtalen.

Dette er Iran om igjen; man har kapret New START-avtalen og omdannet det til et våpen mot russerne som med JCPOA-avtalen mot Iran i 2017/18, fram til mai 2018 hadde garantimaktene og Iran forhandlet om hvordan å imøtekomme amerikanske forlangelser i flere måneder, men "de pompeiske kravene" som hendt lik etter Trump trakk seg ut (han kunne ikke gjøre det med New START fordi det er tidsbestemt), umuliggjorde all forhandling med Iran. Nå har Billingslea i september 2020 gjort det samme som Pompeo, og strategien som med Iran er hele tiden basert på et ønske om å forkaste alt som Obama hadde skapt.

Man vet at Putin er helt fra seg; New START er hans hjertebarn internasjonalt sett og en bekreftelse av hans status som verdens mektigste mann etter Obama og nå Trump innenfor militærmakt - nå trues dette av en mann som han hadde i grov uforstand støttet helt til det siste.

Trump hadde under et intervju røpt et nukleært våpenprogram som det fremdeles er spekulasjoner om, som holder russerne i rådvillhet og setter deres tro på sjekkingsmekanismene i sterk tvil, ettersom New START har et system som mente USA og Russland må ha transparente atomvåpenprogram for hverandres inspektører når det gjelder interkontinentale våpenkapasitet. Utvikling av nye atomvåpen i hemmelighet kan oppfattes som et brudd.

Dessuten hadde russerne blitt dypt sjokkert av tempoet amerikanerne hadde med å utvikle et IRBM missilsystem som ifølge alle eksperter er bare simpelt ikke mulig å utvikle og prøveskyte i løpet av mindre enn ett år etter INF-traktaten var oppsagt. Dette overbevist dem om at det finnes hemmelige våpenprosjekter som ikke er kjent for offentligheten og endog for dem, de hadde i kontrast ikke prøvd å hemmeligholde sine prosjekter for å ha politisk slagkraft siden Putin fikk den dumme-dumme-dumme ideen om å utvikle MRBM på side som respons på oppsigelsen av ABM-traktaten og Rakettskjoldet. Dette bare forsterker seg etter det kom opplysninger om et 100 % topphemmelig prosjekt om et nytt jagerfly man rett og slett ikke ante eksisterer - trolig ikke selv for kongressen.

Så nå er russernes i sterk tvil om de burde ha en nedrustningspolitikk i møte med amerikanerne.

Putin har satt i gang arbeidet på militarisering av det nære jordiske rommet opptil 500 km høyde med en "triad" av flybårne, bakkemonterte og satellittsbårne ASAT-våpen. Dette var som respons på USAs avvisning av et russisk-kinesisk fremstøt om demilitarisering av nærrommet omkring Jorden. Nå prøver han seg på nytt, liten tid etter et stort sjokk; NASA for første gang i historien har tillatt en militarisering av sitt sivile program som er "Artemis-prosjektet" om å sende mennesket til Månen. Det nydannede US. Space Force skal nemlig sammen med NASA ha "tilstedeværelse i månerommet" - det betyr alle Lagrangepunktene og månebanen rundt selve Jorden, det som het "Cislunar Space". Formålet; "freedom of action in space". Ennå er NASA så frekk at man vil ha internasjonal samarbeid, ettersom "The Artemis Accords" muliggjør plassering av militære baser og aktivitet i Lagrangepunktene som er vital for stasjonære romstasjonskomplekser og på Månen hvor det er store ressurser som kan utvinnes, der vil USA ha "safty zones" i brudd mot Outer Space Treaty 1967 og Månetraktaten fra 1979, som Norge har sluttet seg til.

Russland vil ikke være med på dette. ESA kan bli tvunget til å avbryte samarbeidet med NASA om fremtidige prosjekter i det interplanetære rommet (utenfor Jorda/Månen) om militariseringen skulle fortsette. I høsten 2019 var NASA og Roscosmos sterkt stemt for å fortsette deres samarbeid omkring ISS-stasjonen og interplanetære prosjekter, men i våren 2020 hadde stemningen snudde; russerne vil ikke forlenge deres oppholdet i ISS fra 2024 som tidlig planlagt, og vil deretter bygge deres egne romstasjon. Det er en sterk mulighet at Roscosmos vil stoppe arbeidet på ISS som i 2021 skulle ha en ny seksjon, NEM1 - som utvikles som testmodell for romstasjoner i Lagrangepunkter.

Tre seksjoner som til sammen kan utgjøre en egne stasjon er ferdigbygd og testet; MLM-laboratoriet, tilkoblingsseksjonen Prichal og selve NEM-1 modulstasjonsseksjonen. Om disse tilkobles ISS, kan russerne og amerikanerne operere fritt fra hverandre uten å komme borti hverandre. Putin kan; om han vil og har nok penger; ha sin egne romstasjon i høsten 2021 til våren 2022 og dermed vil trekke seg helt ut fra ISS i 2024. Om dette skjer som respons på militariseringen av rommet omkring Månen vil det ødelegge den multinasjonale romfartsvirksomheten som har eksistert i tretti år.

Alt blir bare verre og verre.

(Innlegget ble redigert 23.09.20 16:04)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
29.09.20 18:52

https://www.politico.com/news/2020/09/28/trump-russia-nuclear-deal-talks-422736

New START-avtalen kan være DØD den 29. september fordi Trump-administrasjonen har tvunget militæret til å lansere forberedelse for å hente ut lagrede våpen fra depotene for en fordobling av det aktive atomvåpenarsenalet fra 1,550 til 3,800 - i hensikten om å sette et voldsomt press på russerne som har marsjert fra samtalene i sinne over Billingsleas ultimatum.

“It makes absolutely no sense to threaten to upload. It becomes a valid leveraging point only if the other side can’t do it. The Russians can do it, too.”

Billingslea hadde dessuten sagt at USA vil forkaste avtalen om man ikke får en "presidential agreement" hvor Putin undertegne på den sinnssyke intensjonsavtalen som vil helt avløse New START traktaten, dette er utvilsomt Trumps EGO som ligger sentralt i dette. Dette vil ikke russerne akseptere, dette har blitt intet mer enn utpressing i praksis.

“Without it you don’t really know where you are going.”

New START ikke bare ment for nedrustning, det er også ment for avvergelse. Dessuten har USA råd? Det er i det sist kommet ut at marinen i USA har fått store budsjettproblemer og det ser ut at militærbudsjettet er i ferd med å kollapse under sin vekt i et land som er i kraftig resesjon med høy gjelddanning som snart er 100 % mot 100 % BNP.

https://sputniknews.com/us/202009291080611743-wh-orders-us-military-to-assess-its-nuclear-capability-amid-fears-over-future-of-new-start-report/

Som respons på dette har russerne offisielt sagt at Trump ikke lenge er ønskelig som forhandlingspartner selv om de diplomatisk ment "hvilken som helst administrasjon" etter valget.

Jeg tror "Oktoberoverraskelsen" vil inkludere testsprengning fordi det skjer ting og saker i Nevada i det siste...

(Innlegget ble redigert 29.09.20 18:52)

Lenta

Innlegg: 114
Lenta
05.10.20 17:07

Den russiske utenriksministeren er dypt frustrert over Trump administrasjonens arroganse. I dag sier han at det ikke lenger er noe håp for en forlengelse av Start avtalen.

USAs betingelser for å forlenge avtalen er unilaterale og tar ingen hensyn til Russlands interesser, sier Lavrov. Den russiske utenriksministeren ser dette som en del av en trend hvor USA opptrer mer og mer egoistisk (mitt ordvalg) ved å trekke seg ut av stadig flere internasjonale organisasjoner og avtaler.

USA først betyr USA alene.

(Innlegget ble redigert 05.10.20 17:10)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
14.10.20 23:36

Billingslea har prøvd med falske opplysninger og plantede lekkasjer samt skinnmanøvrering å presse russerne til innrømmelser ved å skape oppstyr om at "en løsning er nær" og at "et gjennombrudd er mulig", noe som mediene var raskt med å ta opp i 11. til 13. oktober - i dag, den 14. oktober - vist det seg å være oppesvinn fra ende til andre da russerne var nødt til å tilbakevise alt og enhver.

https://www.adressa.no/nyheter/utenriks/2020/10/14/USA-Prinsipiell-enighet-om-forlengelse-av-atomavtale-med-Russland-22816896.ece

Nå ønsker man å "fryse" det russiske atomvåpenarsenalet mot en forlengelse/utvidelse av New Start gjennom en "prinsipiell enighet" - og dette hadde Billingslea som har sluttet med å oppføre seg rasjonelt som forhandlingsleder for den amerikanske delegasjonen, fremmet mot russerne som måtte avvise dette "tilbudet". Mye tyder på at en enighet på et lavt nivå hadde blitt kraftig oppblåst av Billingslea. Istedenfor har russerne i forargelse over å ha blitt satt i en pinlig situasjon, gjort det klart at de vil ikke "fryse" sitt arsenalet som betyr i realiteten all stopp på våpenutvikling som det atomdrevne kryssermissilet - og vil ikke avslutte forhandlingene før 3. november.

https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/13/us-russia-arms-control-talks-new-start-treaty

Nå begynner alle utenom selve Trump-administrasjonen å bli veldig sint, det er nå krystallklart at forhandlingene har brutt sammen, og at New START-avtalen står i stor fare om å forsvinne til stor forargelse for meget mange. Det er blitt tydelig at Billingslea saboterer forhandlingene med sine holdninger og usympatiske og nedlatende manøvreringer.

https://www.defensenews.com/2020/10/14/russia-denies-new-start-gentlemans-agreement-with-us/

(Innlegget ble redigert 14.10.20 23:36)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
17.10.20 12:18
Lenta: I dag sier han at det ikke lenger er noe håp for en forlengelse av Start avtalen.

Hvilken var hvorfor Putin intervenert med et forslag om en gentlemansenighet om å utvide New START-traktatens tidsramme med ett ekstra år fra februar 2021. Traktatbestemmelsene muliggjør en utsetting av avslutningsprosessen i venting på sluttføring av pågående samtaler som da SALT II utgikk i 1985, da START-samtalene for alvor begynte og fullføres i 1991 (Carter trukket seg fra SALT II i 1980, dette kostet ham mye goodwill i møte med Reagan fra et historisk perspektiv). Putin dermed kom med den samme løsningen fra 1982, som ironisk nok var en "Reagan-oppskrift", om å ha en gentlemansenighet - slik at SALT II uoffisielt var i kraft i 1985-1991. Her har Putin sagt at denne avtalen vil skjer innenfor rammene av New START.

Hva skjer?

https://www.nytimes.com/2020/10/16/world/europe/putin-nuclear-new-start-treaty.html

Trump-administrasjonen til tross for voksende press fra ALLE har avvist dette tilbudet fordi det innbar at samtalene vil fortsette etter 3. november. Men Putin har oppnådd det han ønsket; nå ligger all ansvaret for New START-avtalen på amerikanerne ved å avvise hans tilbud - og dermed har "ballen" i egne fang. Uansett er det klart at russerne nå mente de er best tjent med Biden fremfor Trump, det har blitt notert mindre cyberaktivitet enn før, og det så ut at Trump er ved å miste russernes støtte. Åpenbart hadde Putin ombestemt seg i det siste.

Det er blitt et tapsprosjekt for Putin om å tviholde på Trump.

Lenta

Innlegg: 114
Lenta
17.10.20 13:36
Varulv2478: Det er blitt et tapsprosjekt for Putin om å tviholde på Trump.

Ja, jeg ser ikke hva Russland har tjent på å ha Trump i det hvite hus. For selv om Trump kan ha vært nølende med å kritisere Putin og Russland direkte (han er mer besatt av Kina), så har ikke Trump-administrasjonen ført noen vennlig politikk ovenfor russerne, tvert om.

På Trumps vakt har USA og NATOs militære infrastruktur og tilstedeværelse krøpet stadig nærmere Russlands grenser i Baltikum, Polen og ikke minst Ukraina. Trump administrasjonen har innført en rekke sanksjoner mot russiske våpenprodusenter og energiselskap, og ikke minst så har Trump administrasjonen forsøkt med alle virkemidler å kvele Russlands prestisje prosjekt Nordstream 2.

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
20.10.20 15:51
Lenta: Ja, jeg ser ikke hva Russland har tjent på å ha Trump i det hvite hus. For selv om Trump kan ha vært nølende med å kritisere Putin og Russland direkte (han er mer besatt av Kina), så har ikke Trump-administrasjonen ført noen vennlig politikk ovenfor russerne, tvert om.

Ennå ser det ut at Putin vil ikke følge den sunne fornuften. For han har trolig overkjørte sine rådgivere og dermed vil satse på fuks, for det har kommet ut den 20. oktober om at han sukret sitt tilbud om å utvide New START med ett år for å fortsette forhandlingene. Ved å akseptere amerikanernes krav om "freeze" av det nukleære arsenalet - men med to bestemte betingelser; for det første at det skal dreier seg om det totale antallet på aktive og inaktive stridshoder i gjensidighet ved at USA og Russland gjør det samme; for det andre at USA må gi opp alle krav utover "freeze"-kravet.

https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-near-deal-to-extend-new-start-treaty-freeze-warheads-for-a-year-11603197012

Det er ikke sikkert om dette er smart fordi dette kan påvirke våpenprosjektene som Putin har varslet skal ikke påvirkes av de pågående New START-samtalene, om amerikanerne skulle gå vekk fra løftet om å ikke lansere nye krav. Dessuten har jo USA sine egne våpenprosjekter - de trenger nye og moderne leveringsmidler ved å henge ett tiår etter Russland - så en "freeze" kan få negative virkninger. Putin med dette kan "redde" New START, men ved å gi etter Trump som dermed kan få sitt ønske om å "løse" en krise han selv hadde skapt. Det vil ikke bli en intensjonsavtale, dette hadde russerne sagt nei til, de vil utvide New START ved å bruke en gammel løsning, og hadde først sagt nei til "freeze"-ideen fordi USA ment dette skulle gjelde Russland selv, ikke dem. Nå har Putin sagt at det kan aksepteres på få områder, bare USA gjør det samme som Russland.

Det er ikke lite risikofylt, det minner ikke lite om Putins politikk omkring motstanden mot Rakettskjoldet som hele verden vet i ettertiden hadde endt i et voldsomt mageplask for Russland gjennom tapet av INF-traktaten og USAs hurtighet i utvikling av MRDM-missilvåpen. Putin vil fukse mot amerikanerne som vil bryte løfter på minst mulig unnskyldning.

Eksperter og smarte folk i begge land vil straks gjennomskue dette, men Putin vil hjelpe ut Trump fordi han vil se ødeleggelse i USA, og fordi om Biden reparerer det amerikansk-europeiske forholdet vil NATO styrker seg på nytt med større stabilitet, Tyrkia eller ikke. (Tyrkias er jo NATOs "blindtarmen") Dessuten er demokratene i USA mer farligere - fordi de er mindre aggressiv enn republikanerne, men mer konstruktiv i deres politikk mot Russland og dermed mer slagkraftig sett fra Moskva. At Putin skulle drive dask med sitt største bragd på den måte, bare forteller oss om en impulsiv og kortsiktig mann.

Aktuelt kan Pentagon, om Biden overtar, ber om å gi opp denne "avtalen" og forlenge New START for å ha størst mulig handlingsrom på Russlands bekostning.

Lenta

Innlegg: 114
Lenta
22.10.20 08:20

Billingslea hevder nå at Russland og USA er veldig nær en avtale om å fryse antall atomvåpen, og sier dette vil danne grunnlaget for videre forhandlinger over det kommende året som kan lede til en traktat, "men på det tidspunktet forventer vi at kineserne er en deltager i prosessen", sier Billingslea.

Trump-administrasjonen har med andre ord ikke gitt opp sitt krav om at Kina må inkluderes i en ny traktat, selv om kineserne gang på gang har sagt at dette er uaktuelt før USA og Russland har redusert sine arsenal til samme nivå som de andre anerkjente atomvåpenstatene (Kina, Frankrike, Storbritannia). I en slik prosess ville det vel dessuten vært naturlig å ta med de resterende atomvåpenstanene også (India, Pakistan, Israel og Nord-Korea)?, men dette kan ikke skje før USA og Russland har gjennomført en betraktelig reduksjon av sine arsenal.

Russland har sagt at hvis Kina skal inkluderes så må også Frankrike og Storbritannia være med, men som Varulv har sagt så blir denne argumentasjonen helt meningsløst med tanke på at disse tre landenes arsenal bare utgjør er en bitteliten brøkdel av arsenalene til USA og Russland.

(Innlegget ble redigert 22.10.20 08:23)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
22.10.20 13:49
Lenta: Billingslea hevder nå at Russland og USA er veldig nær en avtale om å fryse antall atomvåpen, og sier dette vil danne grunnlaget for videre forhandlinger over det kommende året som kan lede til en traktat, "men på det tidspunktet forventer vi at kineserne er en deltager i prosessen", sier Billingslea.

Putins betingelse er "ikke flere krav" for å gå med på å fryse antall atomvåpen.

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
23.10.20 23:57

Det går ikke så bra... amerikanerne viser synlig tegn på motvilje etter å ha blitt satt sjakkmakk av Putin med hans forslag om å fryse antall atomvåpen og utvide New START med ett år for å ferdigforhandle en ny nedrustningsavtale - og her hadde han vært meget krystallklart; “Nothing terrible will happen if we extend it for a year, without preconditions, and we can continue to work with determination on resolving all the issues that concern us and the Americans.” - dette betyr i realiteten at man skal fortsette forhandlingene slik de er, uten ekstrakrav eller prøvning på gjentagelse av tidlige krav, og dermed innenfor rammene av New START-avtalen. Ingenting om taktiske atomvåpen.

https://www.politico.com/newsletters/morning-defense/2020/10/23/new-starts-future-more-in-doubt-791152

Billingslea demonstrer stadig at han er meget dypt uegnet som forhandlingsmann som aldri skulle ha kommet i nærheten av et dialogmøte. Putin mente at hvis russerne skulle fryse alt som angår atomvåpenarsenalet som dermed må verifiseres - må amerikanerne gjøre likedan, og i likhet med Russland er store deler av atomvåpenarsenalet ikke dekket av New START - spesielt taktiske atomvåpen, lavstrålingsatomvåpen og mellomdistansevåpen som INF-traktaten tidlig dekket. Ikke akkurat noe Pentagon kunne gå med, og dessuten er frysning av et svimlende stort apparat umulig å gjennomføre uten verifiseringsprosedyrer som egentlig er hvordan å telle, registrere og utsortere alle trær i en stor skog.

You can’t freeze what you can’t count, so you have to get an accurate count,” “New START gives us a fuzzy start. The hard part will be to freeze non-strategic systems which are not even accounted for.”

Uansett har amerikanerne gjennom Billingslea gjort det utenkelig; under tidlige nedrustningssamtaler var det et ideal om å ikke presse fram militærpolitiske endringer - Putin har nylig sagt at en formell russisk-kinesisk militærallianse har blitt aktuelt som et resultat av forholdet med USA som bedømmes å ha "blitt dårligere enn ønskede". Da betyr det at Russland og Kina, som i 1960-1990 var holdt atskilt av USA, kan slutte seg sammen på nytt og dermed gjenskape "Den store Østen" fra 1950-1962.

Putin har gjort sitt. Amerikanerne er nå sittende fast med skjegget i stabben.

Lenta

Innlegg: 114
Lenta
24.10.20 09:01
Varulv2478: Putin har nylig sagt at en formell russisk-kinesisk militærallianse har blitt aktuelt som et resultat av forholdet med USA som bedømmes å ha "blitt dårligere enn ønskede". Da betyr det at Russland og Kina, som i 1960-1990 var holdt atskilt av USA, kan slutte seg sammen på nytt og dermed gjenskape "Den store Østen" fra 1950-1962.

Trump administrasjonen har uten hell forsøkt å sette kineserne og russerne opp mot hverandre. Bla. forsøkte Bolton å advare russerne om at Kinas atomvåpen "truet Russlands hjerteland", den europeiske delen hvor de største befolkningskonsentrasjonene ligger. Kreml gjennomskuet selvsagt dette billige trikset, og sa at det ikke er Kina som utgjør en trussel mot Russland, men USA. NATO holdt nylig en øvelse i Tyskland hvor man øvde på bruken av taktiske atomvåpen, noe som vakte sterke reaksjoner i Kreml, og som førte til kraftige protester.

I går hold Xi en tale til kongressen hvor han implisitt advarte amerikanerne om at Kina vil svare med krig hvis USA truer Kinas kjerne interesser. "Force must be met by force", sa Xi.

(Innlegget ble redigert 24.10.20 09:11)

Varulv2478

Innlegg: 14892
Varulv2478
24.10.20 15:10

https://responsiblestatecraft.org/2020/10/23/debate-if-this-is-the-future-of-foreign-policy-were-in-trouble/

Artikkelforfatteren har rett i dette, Biden vil ikke bryte med den militaristiskarrogante holdningen som hadde tatt overhånd i den amerikanske utenrikspolitikken som har blitt underlagt domestiske interesser for egeninteresse og frakoblede hensikter uten basis - da er det ikke rart at Kina varsler en krigsforberedelsespolicy mot USA, at Putin ikke støtter Biden mer enn Trump tross New START - og at Iran ikke syner mye forskjellige uansett hvem som sitter i det hvite huset.

“The debate delivered an absurdly shallow discussion of relations with China, the world’s number-two power, by both candidates and the moderator. Most of the discussion revolved around accusations about personal financial entanglements,”

Så langt ingenting om amerikanerne har akseptert Putins forslag.

MEN; NOE HAR GÅTT UNDER RADAREN:

https://apnews.com/article/nuclear-weapons-disarmament-latin-america-united-nations-gun-politics-4f109626a1cdd6db10560550aa1bb491

Det har blitt oppdaget at Trump-administrasjonen har prøvd å stoppe ratifiseringen av FN-atomvåpentraktaten som er bedre kjent som Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), en folkerettsbindende traktat som innbar et generelt forbud mot utvikling, testing og produksjon av atomvåpen - på godt norsk ment det "Forbud mot militarisering av atomkraft", ettersom all militarisering skal motarbeides og forbys. Ikke en eneste atommakt har sluttet seg til den idealistiske, men så urealistiske traktaten siden september 2017. Om mer enn 50 land ratifisere traktaten, vil den bli en del av den folkerettslige rammen som dermed må vies oppmerksomhet i fremtiden.

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Prohibition_of_Nuclear_Weapons

Det er veldig karakterisk at det bare er Latin-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia som står sentralt i det, så langt har 49 land ratifisert traktaten. To til, så vil traktaten aksepteres selv ganske motvillige av de andre atommaktene. Det er urealistisk ettersom bare gjensidig nedrustning er mulig med alle atommakter over hele verden, et forbud mot atomvåpen vil ha liten effekt selv om det innbar da at atomvåpenbruk i fredstid som krigstid vil bli forbudt etter folkeretten. Bruk av atomvåpen vil i seg selv være en krigsforbrytelse selv om et liv ikke tars.

Amerikanerne burde holde seg unna, aktuelt har de langt mindre behov for bruk av atomvåpen enn alle andre atommakter, spesielt Russland som er så svak militært sett, at de må ha atomvåpen som balansemekanisme også i konvensjonelle krigsscenarioer. Smarte folk i USA kan bruke traktaten mot Nord-Korea og andre makter, men dessverre er det for mange i Washington som rett og slett ikke er kapabelt for å se langsiktig og deretter arbeide langsiktig med midlene som står til rådighet, USA er blitt for militaristisk.

Norge vil ikke og kan ikke slutte seg til traktaten, og det anbefales ikke i det hele tatt så lenge USA står mot, men om USA skulle bruke traktaten for egne vinning - burde Norge slå følge med. Dessverre ligger det mange år inn i fremtiden.

Noreger

Innlegg: 686
Noreger
24.10.20 16:02

Det er vel stort sett ingen forskjell på hva startsapparatet i USA gjør om Biden eller Trump vinner. Det er mulig Putin liker Trump's personlighet litt mer, men bortsett ifra det vil jo krigshisserne i USA fortsette å drømme om at de kan styrte Russlands regjering og installere en marionett. 

   Russland og Kina behøver bare å holde seg defensivt militært, samt ha atomvåpnene som ris bak speilet og USA-imperiet vil kollapse økonomisk. Skulle USA gripe mer inn i F. eks Taiwan kan noe Kina også oppjustere tilstedeværelse der og gjøre dette til et posisjonsspill som vil tappe USA's militærmakt enda mer. 

 

     Vi i Norge blir skadelidende her om Erna og den banden fortsetter å dilte etter USA. Det vi skulle hatt er en NORDISK forsvarsallianse med uavhengighet ifra EU og NATO. Russland ville nedgradert seg selv på Kola om vi demilitariserte Nord-Atlanteren. 

Lenta

Innlegg: 114
Lenta
24.10.20 16:19
Varulv2478: militaristiskarrogante holdningen

For ett land som bruker så enorme summer på militæret sitt hvert år så er vel det nesten uunngåelig. Jeg husker at Bernie Sanders la frem ett forslag for kongressen om å redusere forsvarsbudsjettet med 10% for å bruke de pengene på helse og velferd i stedet under den pågående korona krisen. Forslaget ble nedstemt, inkludert av senator og visepresident kandidat Kamala Harris. Dette viser vel bare hvilken hellig ku militæret og forsvarsbudsjettet er for den politiske eliten i Washington; den skal ikke røres under noen omstendighet! For oss som bor i en velferdsstat kan det være vanskelig å forstå hvorfor ett demokratisk land prioriterer militæret høyere enn befolkningens ve og vel.

Denne ideen om at USA skal "lede" verden er dessuten noe som både republikanere og demokrater er skjønt enige om. Dette har vel sitt utspring i tanken om at USA er en eksepsjonell og uunnværlig nasjon. Eneste forskjellen med Biden er at han forhåpentligvis vil være litt mer diplomatisk anlagt enn Trump, og ikke være fullt så kompromissløs og egenrådig.

kansas00

Innlegg: 23265
kansas00
24.10.20 16:33
Noreger: Det er vel stort sett ingen forskjell på hva startsapparatet i USA gjør om Biden eller Trump vinner. Det er mulig Putin liker Trump's personlighet litt mer, men bortsett ifra det vil jo krigshisserne i USA fortsette å drømme om at de kan styrte Russlands regjering og installere en marionett.

Til sist gjør jo Putin jobben for både Biden og Trump uansett. Nemlig gir de en årsak til å bruke store pengesummer på militæret. En pengebruk som setter andre sektorer i den amerikanske økonominen sjakkmatt, ved at det er vanskelig å be om mer penger til helse eller utdanning (og andre sektorer)  om man har en eksistensiell trussel der ute mot seg. Militærindustrien har nå en stor (den største ?) lobbygrupperingen i washington og har vel blant de største statlige kontraktene i usa. Snakk om svimlende pengesummer.

Et mildere regime i Russland eller hvilket som helst annet land USA har sine antagonister i vil bare bety mindre grunn til å bruke mer penger på militæret. Biden har sagt at han skal være tøff mot Russland. Grunnprinsippet endrer seg neppe om det er biden eller trump. Selv sjefen i Boeing har vel sagt at han ikke tror det blir noen forskjell i bruken på militæret uansett hvem som vinner. Det betyr vel i praksis at man får et "status quo" på den internasjonale areanen. Så skal i grunnen bli interessant å se hva som blir forskjellige om man får et skifte i wasshington fra neste år..

Noreger

Innlegg: 686
Noreger
24.10.20 17:00
kansas00: Til sist gjør jo Putin jobben for både Biden og Trump uansett. Nemlig gir de en årsak til å bruke store pengesummer på militæret.

hahahahahaha. Så det er Putin sin skyld at USA bruker 11 ganger så mye penger på sitt militær enn Russland gjør?

    OK, det virker jo helt logisk. Da får vi jo bare fortsette å kjøpe verdiløst rask som F-35 (les Starfighter II) og laste opp vårt land med Amerikanske halvsoldater som er dårligere på ski enn en gjennomsnittelig Norsk 4-åring..

        Nei, USA må opprettholde militærvesenet sitt for å holde oljedollaren sitt hegemoni. De må være tilstede over hele verden for å sikre at alle land handler i dollar. De må true Venezuela med verdens største oljeforekomster, slik at landet går konkurs og de kan ta over alt. 

      hahahahahahaha. Du skylder på Russland fordi at USA bruker hele statsbudsjettet på militæret. Dere Russland hatere gir dere jo aldri. ALT er jo Russland sin skyld Det var vel de som gjorde til at Frode Berg ble tatt for spionasje og. Selvsagt er alt å skylde på et land som har to militrærbaser utenfor eget land, mens USA "bare" har mer enn 600. 

 

   

kansas00

Innlegg: 23265
kansas00
24.10.20 17:14
Noreger: hahahahahaha. Så det er Putin sin skyld at USA bruker 11 ganger så mye penger på sitt militær enn Russland gjør?

Facinert av folk som "ler" i teksts form.. Virker lystig og sørgelig på en og samme gang.

Noreger

Innlegg: 686
Noreger
24.10.20 18:36
kansas00: Facinert av folk som "ler" i teksts form.. Virker lystig og sørgelig på en og samme gang.

Ta bort hahaha.. og jeg sitter igjen med ubesvart mening om at dere liberale korporatister ser Russland i alt som ikke går deres vei. 

 

   Men, ja jeg måtte faktisk le når noen påstår at det er Putin sin skyld at USA har så stort militærvesen og mer enn 600 baser utenfor sine grenser. 

    Du mener vel det er Putin sin skyld at USA innvaderte Irak også? Og at det er (nyere tid) Putin sin skyld at Ghaddaffi ble drept, eller at Assad må drepes?

  

      Russophrenia, hverken mer eller mindre. 

Lenta

Innlegg: 114
Lenta
29.10.20 10:42

Den største trusselen mot verdensfreden nå, slik jeg ser det, er ett USA som ikke lenger vet når de bør stoppe; når nok er nok! Trump-administrasjonens utenrikspolitikk kan egentlig oppsummeres i to ord: kontinuerlige provokasjoner!

Jeg har lagt merke til at både Kina og Russland har forsøkt flere ganger å strekke ut en hånd til Washington i håp om å finne kompromisser eller en mellomvei. Svaret de har fått hver gang har vært arroganse, nedlatenhet, og ytterligere provokasjoner. Dette har igjen sitt utspring i den amerikanske eksepsjonalismen som i de siste årene har blitt så ille at USA ikke lenger er i stand til å forholde seg til andre stater som likeverdige partnere. USA skal alltid være størst og best. USA skal alltid trekke det lengste strået, og komme "seirende" ut av enhver forhandling (nullsum spill). Dette er selvsagt nærmest helt umulig å akseptere for stolte nasjoner som Russland og Kina.

Nå har den nasjonale sikkerhetsrådgiveren i USA, Robert O'Brien, sagt at USA er parat til å utplassere mellomdistanse raketter i Øst-Europa og Øst-Asia rettet mot henholdsvis Russland og Kina for å "avskrekke" dem. Dette er selvsagt nok en provoserende uttalelse fra USA. Prøvd å snu litt om på situasjonen; hvordan hadde USA reagert hvis Russland eller Kina hadde utplassert mellomdistanseraketter i Mellom-Amerika?

Kreml reagerte selvsagt svært negativt på denne uttalelsen.

"The White House’s statements about readiness to deploy US intermediate-and shorter-range missiles to Europe are far from being constructive," Slutsky said recalling that Russian President Vladimir Putin had earlier confirmed Moscow’s compliance with the moratorium on deployment of Russian missiles in the regions along the EU borders until US missiles appear there."

Putin hadde nok engang forsøkt å strekke ut en hånd til amerikanerne, men til ingen nytte.

"And immediately, a more aggressive stance was voiced from the United States by Trump’s adviser," the committee’s chairman stated.

Slutsky pointed out that "Washington is inciting instability and creating a threat to global security."

"Those irresponsible and politicized steps, in case the US does opt for deploying their missiles to the territories of its European allies, are fraught with a new missile crisis," the member of the lower house of Russia’s parliament warned.

Lenta

Innlegg: 114
Lenta
29.10.20 11:02

Russian President Vladimir Putin announced earlier on Monday that Moscow was ready not to deploy 9M729 missiles, which Washington blamed for violating the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, on condition that NATO takes reciprocal steps.

https://tass.com/politics/1216601

Ja, nå så vi hvordan den gesten ble besvart av Washington. Aldri noen godvilje i retur fra amerikanerne.

Noreger

Innlegg: 686
Noreger
02.11.20 15:17

USA og vesten forsøker en repetisjon av den sene kalde krigen. De forsøker igjen å presse Russland til å kjøre seg økonomisk i grøfta ved å tvinges til å heve forsvarsutgiftene. 

   Igjen trenger bare Russland å jobbe med å holde seg defensivt solid og fortsette å bygge opp indre økonomi og gjøre seg uavhengig av den vestlige gjeldsøkonomien. 

   Og dette handler heller ikke om Trump mot Biden. USA må fortsette å opprettholde sitt globale økonomiske hegemoni for å kunne fortsette å bruke dollar på krita som resten av verden betaler for. 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg