Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Korleis vestleg propaganda fungerer

NYTT TEMA
Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
15.09.20 09:49

Korleis vestleg propaganda fungerer


1. For å oppnå eit eller anna, i verste fall for å legitimera eit militært åtak. kjem offisielle kjelder med "infoirmasjon" eller set ut rykte som vert fylgde opp av alle store vestlege media kritikklaust og med endå større overdrivingar og med rein lygn. (Same teknikken vert nytta for å stø opposisjonen i sume land, det vera seg Romania, Ukraina, Venezuela eller Kviterussland.) 


2. Opinionen er såleis vunnen  for saka, og aksjonen kan setjast  i gang; det vera seg  bombinga av Jugoslavia, Irak, Afghanistan eller Libya-


3. Når aksjonen er utført, resultatet oppnådt og det er gått ei tid, kan kritiske journalistar mv.  tillata seg  å setja sprørjeteikn ved grunnlaget for aksjonane, men opinionen let seg  ikkje affisera av slikt, folk trur framleis dei lever i ei fri verd med ei fri og kritisk presse. Dessutan får oppryddingsarbeidet etterpå så liten plass i media at dei stort sett går opinionen hus forbi. 


Døma er legio, men for ikkje å gjera dette for langt, kan eg spara utgreiing om tre eklatante døme ,"Massemordaren" Ceausescu , "Massakren" i Racak og propagandakrigen mot Khaddafi til seinare. 

Spørsmålet  er: Kvifor  går opinionen alltid fem på? Eller er det  slik Caesar alt sa, at folk trur det dei gjerne vil tru?

(Innlegget ble redigert 15.09.20 09:58)

Metalman666

Innlegg: 12594
Metalman666
15.09.20 12:09
Langveg: Døma er legio, men for ikkje å gjera dette for langt, kan eg spara utgreiing om tre eklatante døme ,"Massemordaren" Ceausescu , "Massakren" i Racak og propagandakrigen mot Khaddafi til seinare.

Hva var feil her? 

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
15.09.20 14:49
Langveg: Korleis vestleg propaganda fungerer

Propaganda i den formen du beskriver er mest utbredt i land hvor man har liten eller ingen pressefrihet. Norge er vel det landet som ligger lengst unna den beskrivelsen din på hele kloden.

 

Her er feks en index over de forskjellige lands pressefrihet. 

(Innlegget ble redigert 15.09.20 14:55)

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
15.09.20 15:31
Metalman666: Hva var feil her?

Denne gangen kan det vera nok med Timisoara:

I desember 1989 fløymde media over av svære oppslag  om at tusenvis var drepne av den løylege politiet i Romania, Securitate, og at også hæren skulle ha vori involvert i påståtte massakrar i byen Timisoara (17.desember). Flokslen "Diktatoen drep sitt eige folk" vart flittig nytta. I ettertid har ein funni ut at det heile var ei lygn og at dëi llika journalistar vart synte av det nye regimet, hadde vorti gravne opp på ein kyrkjegard for uidentifiserte som var døde lenge før. Blant andre journalist Smilden frå Dagbladet kunne stadfesta dette. Den skytinga som kan ha vori, var ikkje omfattande og det er uklart om ikkje demonstrantane òg hadde våpen og bruka dei.  Ordet massakre er langt bortanfor all  røyndom. Elles kan du lesa på nett om "massakren" i Timisoara.

(Innlegget ble redigert 15.09.20 15:34)

Metalman666

Innlegg: 12594
Metalman666
15.09.20 16:16
Langveg: Denne gangen kan det vera nok med Timisoara: I desember 1989 fløymde media over av svære oppslag  om at tusenvis var drepne av den løylege politiet i Romania, Securitate, og at også hæren skulle ha vori involvert i påståtte massakrar i byen Timisoara (17.desember). Flokslen "Diktatoen drep sitt eige folk" vart flittig nytta. I ettertid har ein funni ut at det heile var ei lygn og at dëi llika journalistar vart synte av det nye regimet, hadde vorti gravne opp på ein kyrkjegard for uidentifiserte som var døde lenge før. Blant andre journalist Smilden frå Dagbladet kunne stadfesta dette. Den skytinga som kan ha vori, var ikkje omfattande og det er uklart om ikkje demonstrantane òg hadde våpen og bruka dei.  Ordet massakre er langt bortanfor all  røyndom. Elles kan du lesa på nett om "massakren" i Timisoara.

Var sikkert et paradis under Ceacescu...........

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
15.09.20 18:09
Metalman666: Var sikkert et paradis under Ceacescu....

Du har  ikkje skjøna noko som helst. 

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
16.09.20 09:38
IIHJ: Propaganda i den formen du beskriver er mest utbredt i land hvor man har liten eller ingen pressefrihet. Norge er vel det landet som ligger lengst unna den beskrivelsen din på hele kloden.

Norske media er utruleg samstemte når det gjeld andre land, men det er  mindre kampanjejournalistikk enn tidlegare verkar det som. Media var dagstøtt samstemte når det galdt å opna for bombing av Libya, blåmandagen kom lenge etterpå. Dei dreiv også lenge Guaido-kampanje mot Venezuela. For tida er Kviterussland offer for slik eiinsidig framstilling, men media held seg meir i ro, held ikkje på dagstøtt. Men dei er på bana igjen kvar r helg når opposisjonen er  ute på gata, og strør elles på med nokså fatasifulle skildringar av tortur osb. Ein kan heller ikkje sjå at Navalnij-saka har fått dei same oppslaga som i si tid Skripal, men dei er like einsidige.  

Tilhøvet til USA er spesielt. Her driv media tydeleg nok ein anti-Trump-kampanje, men det gjeld ført og fremst indre usanske tilhøve  og alt det Trump seier og gjer i samband med dei. Det han gjer mot andre land; Venezuela, Syria, Iran, China, Russland vert så godt som aldri kritisert. Norske media og journalistar gjev ein det inntrykket at dei identifiserer seg med ein del av USA, ein skulle tru alle var med i Det demokratiske partiet.  

Når det gjeld avvikande syn på andre land mv., er vel einast avisa Friheten og bloggane Steigan og Midt i Fleisen unntaka. Men  kor mange når dei fram til?  Og Friheten (som berre kjem kvar fjortande dag) får typisk nok ikkje pressestøtte.  Vekeavisa Morgenbladet får derimot 10 millionar.  Også slikt bør ein ta med i biletet  når det gjeld  presse- og ytringsfridomen. 

(Innlegget ble redigert 16.09.20 09:40)

Garindan

Innlegg: 7806
Garindan
16.09.20 11:58

Manufacturing consent er det du prater om. Noam Chomsky om dette.

Garindan

Innlegg: 7806
Garindan
16.09.20 12:03
Langveg: Spørsmålet er: Kvifor går opinionen alltid fem på?

Fordi når man er overbevist om at våre medier er "frie og uavhengige" så tror man på alt som blir servert nærmest som når en prest taler til sin menighet. Man blir følgelig også nærmest immun mot ting som utfordrer dette synet. Litt morsomt at noe av denne problematikken ble tatt opp så tidlig som i Erasmus Montanus av Ludvig Holberg.

(Innlegget ble redigert 16.09.20 12:03)

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
16.09.20 12:08
Langveg: Norske media er utruleg samstemte når det gjeld andre land

Det har gjerne sammenheng med at norske journalister har ganske likt verdigrunnlag, syn på demokrati og menneskerettigheter. Dette er helt naturlig.

Garindan

Innlegg: 7806
Garindan
16.09.20 12:09
IIHJ: likt verdigrunnlag, syn på demokrati og menneskerettigheter.

"LIKT" altså. Så det er veldig lite rom for divergerende syn i et demokrati, og dette er altså helt naturlig. Kek.

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
16.09.20 12:17
Garindan: "LIKT" altså. Så det er veldig lite rom for divergerende syn i et demokrati, og dette er altså helt naturlig. Kek.

Han nevner jo blant annet Venezuela. Norske journalister var ikke så veldig negative til Chavez som de har vært til Maduro. Grunnen er selvsagt innlysende. Maduro måtte ta i bruk maktmisbruk og udemokratiske midler for å beholde makten. Det er naturlig at folk som er oppvokst i Norge ikke liker slikt. 

Garindan

Innlegg: 7806
Garindan
16.09.20 12:23
IIHJ: Grunnen er selvsagt innlysende. Maduro måtte ta i bruk maktmisbruk og udemokratiske midler for å beholde makten

Det er jo "grunnen" som de har servert oss. Merkelig stille om Macrons brutalitet i Frankrike da. Ellers er vår oppfatning av Chile og Pinochet også feil. Allende var mye verre. Pinochet spurte en gang folket om de ville ha demokrati, eller om de ville ha ham lenger som deres DIKTATOR. De fleste ville fortsatt ha ham. Altså som deres DIKTATOR. Tygg litt på den.

(Innlegget ble redigert 16.09.20 12:24)

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
16.09.20 12:48
Garindan: Det er jo "grunnen" som de har servert oss

De har servert oss? Baserer du argumentasjonen på at all verdens journalister konspirerer med hverandre for å "servere" oss noe som er falskt? Hvordan får du dette logisk til å stemme? 

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
16.09.20 12:51
Garindan: Pinochet spurte en gang folket om de ville ha demokrati, eller om de ville ha ham lenger som deres DIKTATOR.

Da er vi tilbake til TS sin topicstart. Vel utviklet propaganda kan være effektivt. Jeg kjenner ikke så veldig gått til Chile men regner med at han hadde bra kontroll på media. Dette er et kjennetegn ved alle diktatur.

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
16.09.20 13:46
IIHJ: Dette er et kjennetegn ved alle diktatur.

Konsensus om framstilling av andre land "Vi" ikkje likar, er vel også eit kjenneteikn på media og regjering i land med parlamentarisme, diverre ikkje noko spesielt for Noreg, men kan henda serskilt omfatttande her. Det verste at dei går gode for reine lygnhistorier, slik eg har peika på lenger opp, og brukar dei skamlaust i  propagandaen for blant anna å setja i gong bombing (Jugoslavia, Irak, Libya mfl.)  

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
16.09.20 13:57
Langveg: Konsensus om framstilling av andre land "Vi" ikkje likar, er vel også eit kjenneteikn på media og regjering i land med parlamentarisme,

Det er ikke det minste rart at folk flest ikke "liker" land som har andre verdier enn oss og at det derfor blir konsensus. Demokrati, pressefrihet og menneskerettigheter er ting vi i Norge setter pris på og de fleste nordmenn vil kritisere land som ikke har dette. Men for å ta Irak eksempelet så var det slett ikke noe ensidig støtte til den krigen verken i Norge eller resten av Europa, tvert imot. Jugoslavia krigen var nok berettiget og suksessfull og det mener nok de fleste også i dag. Libya konflikten er idag veldig upopulær pga konsekvensene. 

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
16.09.20 21:12
IIHJ: Men for å ta Irak eksempelet så var det slett ikke noe ensidig støtte til den krigen verken i Norge eller resten av Europa, tvert imot. Jugoslavia krigen var nok berettiget og suksessfull og det mener nok de fleste også i dag. Libya konflikten er idag veldig upopulær pga konsekvensene.

Det som står  fast,  er at propagandaoffensiven før åtaka på dei tre landa var nokså eins - full av lygnhistorier - og at media fylgde opp. Nektar du for det?

At opinionen i ettertid, også i fortid når det gjeld Irak,   i ein del europeiske land ikkje heilt let seg hjernevaska, endrar ikkje det.

Kor mange stortingsparti gjekk mot bombinga av Libya, og kvar stod norske media?  

(Innlegget ble redigert 16.09.20 21:13)

blackline

Innlegg: 17297
blackline
16.09.20 21:54
IIHJ: Det er ikke det minste rart at folk flest ikke "liker" land som har andre verdier enn oss og at det derfor blir konsensus.

Andre "Verdier" enn oss. Hehe.  Cable gates fra Wikileaks viste vel til fulle hva disse verdiene består av. Det var vel et høyt sekssifret antall av disse"cables". Som i senere offentlig beskrivelser i de fleste tilfeller var mer enn bare pyntet på. Les "Løgner i de fleste farger"

Og en rettsak i London for tiden er vel en annen som slår litt mer enn bare allminnelig tvil om både verdiene og den frie pressen du virrer om.

 

For øyeblikket er vel disse "verdiene" i 8 kriger rundt om på kloden. Ikke i et eneste av dem er det disse "verdienes" egne land som er under angrep av andre, men "verdiene" som angriper andre. "Demokratiets fyrtårn" har vel såvidt jeg vet, vært involvert i angrepskriger i 70 av de siste 75 år. Hvilket burde borge for at den mest vesentlige verdien som egentlig er til stede, er forakt for andre nasjoner. Noe som tydeligst kommer til utale i egenbeskrivelsen "The Sole indispenceable nation in the world"

 

Norges bidrag i denne sammenheng er vel å gi uttrykket "doggy style" en mening fri for seksualitet.

 

IIHJ bør vel for fremtiden begrense bruken av uttrykket "verdier", siden han tydeligvis knapt forstår betydningen av det.

 

De som slikker bølla opp etter ryggen, er vel heller videns kjent av andre for å mangle disse verdiene. 

 

 

(Innlegget ble redigert 16.09.20 22:02)

Corvus

Innlegg: 26246
Corvus
16.09.20 23:26
IIHJ: Propaganda i den formen du beskriver er mest utbredt i land hvor man har liten eller ingen pressefrihet. Norge er vel det landet som ligger lengst unna den beskrivelsen din på hele kloden.

Pressefrihet har vi, men det er ikke det det er snakk om her.


 Media som driver med propaganda og som har agendaer har vi i Norge i bøtter og spann. 

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
17.09.20 09:38
Langveg: full av lygnhistorier - og at media fylgde opp

Kan du henvise til disse løgnhistoriene media skal ha diktet opp? Om Trump sier en løgn og media referer dette så er det ikke media som lyver men Trump.

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
17.09.20 10:16

At vestlege media krittikklaust kolporterer dei underlegaste ting i den antirussiske propagandaen sin, er dette eit døme på: (VGN no): 

I en video delt på Navalnyjs Instagram-konto vises to vannflasker på det som skal være hotellrommet han bodde på i Tomsk før han skulle fly til Moskva. Ifølge Navalnyjs team har det tyske laboratoriet bekreftet at de har funnet spor av nervegiften novitsjok i en av flaskene.

Ein kunne jo spørja: Kvifor er flaskene hamna i Tyskland? Kven sytte for at dei  hamna der? Og kvifor gjorde dei det? Kva garanti har ein for at det påståtte stoffet  ikkje vart påført seinare? Er det spor i flaske og ikkje i sjølve Navalniy som liksom skal vera hovud"provet", står saka svært, svært svakt.

Og kva er dette "teamet til Novalnyj" for noko?   

(Innlegget ble redigert 17.09.20 10:17)

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
17.09.20 10:18
Langveg: Ein kunne jo spørja: Kvifor er flaskene hamna i Tyskland? Kven sytte for at dei  hamna der? Og kvifor gjorde dei det? Kva garanti har ein for at det påståtte stoffet  ikkje vart påført seinare? Er det spor ii flaske og ikkje i sjølve Navalniy som liksom skal vera hovud"provet", står saka svært, svært svakt.

Så du mener at media ikke skal viderebringe det Navalnijy og hans kolleger sier?

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
17.09.20 10:25
IIHJ: Så du mener at media ikke skal viderebringe det Navalnijy og hans kolleger sier?

Ikkje kritkklaust og ikkje med store overskrifter.

Kva meiner du forresten med "kollegene til Navalnyj" ? Er vi på sporet av nokon som sit i bakgrunnen og trekkjer i trådane i dette propagandasirkuset? 

(Innlegget ble redigert 17.09.20 10:26)

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
17.09.20 12:16
Langveg: Ikkje kritkklaust og ikkje med store overskrifter. Kva meiner du forresten med "kollegene til Navalnyj"

Hvorfor skal ikke media bruke stor overskrifter? Det er nå engang medias oppgave å avsløre maktelitens overgrep så når Navalnijy muligens ble forgiftet av noen i makteliten i Russland så er det viktig at pressen forteller om dette.


 


Hva du mener med resten skjønner jeg ikke. Tror du at jeg forsnakket meg om et komplott når jeg brukte ordet kolleger? Du tillegger meg mer innsikt enn jeg har. Medarbeidere, stab etc er jo andre ord jeg kunne brukt. Jeg regner med at han ikke arbeider helt alene.

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
18.09.20 12:48
IIHJ: når Navalnijy muligens ble forgiftet av noen i makteliten i Russland så er det viktig at pressen forteller om dette.

Det vert meir og meir absurd. VGN er forresten nokså edueleg her: 

Kreml sier at de ikke kan kommentere opplysningene om at Putin-kritiker Aleksej Navalnyj ble forgiftet av vann fra en vannflaske på hotellrommet sitt, fordi flaskene ble tatt ut av landet.  Det skriver Reuters. Flaskene kunne blitt et bevis, men ble fraktet ut, sier de videre..... 

Opplysningene om at Navalnyj ble forgiftet fra vannet i en flaske på hotellrommet, og ikke fra teen på flyplassen som først antatt, kom torsdag.

Det var nok "kollegaene" til Navalnij som ordna med dette flaske-trikset. 

 

(Innlegget ble redigert 18.09.20 12:51)

blackline

Innlegg: 17297
blackline
18.09.20 17:08
Langveg: Ikkje kritkklaust og ikkje med store overskrifter.

Hehe. Langveg.


Mediene i MSM gjer som de får beskjed om. De er ikke engang flaue. Det som engang var Journalister er erstattet med karriereklatrere.


‘Vi veit at desinformasjonsprogrammet vårt har virka når nesten alt som det amerikanske folket trur, er usant.’


 

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
25.09.20 12:01
blackline: Mediene i MSM gjer som de får beskjed om. De er ikke engang flaue. Det som engang var Journalister er erstattet med karriereklatrere. ‘Vi veit at desinformasjonsprogrammet vårt har virka når nesten alt som det amerikanske folket trur, er usant.’

Artikkelen du viser til, vert skjemd av spitord og av negativt lada adjektiv: Uansett kan vi trygt gå ut ifrå at denne reaksjonære, monomane, kristen-zionistiske ‘endetidstypen’  ….

Slikt stytkar ikkje det saklege innhaldet, som ein i dette tilfellet må leita etter. 

Negative karakteristikkar som "Den siste diktatoren i Europa", og (Khaddafi) som drep sitt eige folk, massemordaren Stalin, klimafornektar og liknande bør ein overlata til HSM (Hovudstraumsmedia) elles kjem ein i same kategorien. .  

 

 

(Innlegget ble redigert 25.09.20 12:09)

Langveg

Innlegg: 17017
Langveg
25.09.20 12:58

Fekk hug til å syna korleis moderat, men jamnleg propaganda frå HSM fungerer. Her frå eit oppsett om Navalnyj på dagens VGN: 

Samtidig som opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) prøver å komme seg etter forgiftningen, skal leiligheten hans hjemme i Moskva være beslaglagt av russisk rett. (etter krav frå )Jevgenij Prigozjin (som) er en meget omdiskutert forretningsmann.

Her vert det slått fast at Novalnij vart forgifta, og Prigoszjim vert presentert som ein dubiøs person, og mistenkelleggjeringa held fram utan konkrete prov:

En rekke russiske og internasjonale medier har skrevet at han er med på å finansiere den private hæren «Wagner Group», nært knyttet til russiske myndigheter og som er i søkelyset for operasjoner flere steder i verden. Han beskyldes også for å finansiere «trollfabrikkene». Og at han var sentral i den russiske involveringen i det amerikanske valget i 2016. Selv benekter han alt dette. 

(Journalisten ynskjer nok å framkalla denne reaksjonen hjå lesaren etter siste setninga. He, he, og det skal vi tru på liksom!  Den såkalla russiske involveringa i det usanske valet får vi ikkje vita kva gjekk ut på) 

Om kvifor husveret skal vera kverrsett får vi "vita" dette: 

Bakgrunnen for striden med Navalnyjs organisasjon er en uttalelse fra Ljubov Sobol om at matforgiftninger i Moskva-skoler skyldtes at Prigozjins selskap hadde levert mat av dårlig kvalitet.

Men lenger oppe røpar artikkelen det som kan henda er kjernen i saka:
Det handler om en gjeld på drøyt 10 millioner kroner. Og Prigozjin sa at han vil fortsette til de står nakne tilbake.

Den siste setninga skal vel få folk til ikkje å fundera på korleis den ukorrupte Navalnij har klart å skaffa seg så stor gjeld hjå ein "tvilsam person"  som går under oppnamnet Putins kokk og som han tidlegare kan henda var god kompis med. 

Navalnyjs organisasjon, FBK, jobber for å avsløre korrupsjon i Russland. Bare noen uker før han ble forgiftet, sa Navalnyj at han ville legge ned FBK - og starte en ny organisasjon - på grunn av alle søksmålene mot dem, skriver RBK.

Det er kan henda ikkje så rart på bakgrunn av dei økonomiske transaksjonar Navalnyj har drivi med, at han får mange søksmål mot seg..

Når ein ser bort frå bruken av ordet "raser", er dette i  og for seg informativt:.
Ifølge tyskerne ble Navalnyj forgiftet med Novitsjok. Moskva raser mot beskyldningene, og pressetalskvinnen i russisk UD, Maria Zakharova, sa onsdag at det ikke er bevis for noe «russisk spor» i saken. Russerne anklager også tyskerne for at de ikke vil samarbeide om å etterforske saken.

Verknaden er likevel gjeven: Ikkje eit negativt ord om Novalnij (opposisjonslederen....?) medan den personen han skuldar 10 millionar, vert gjort så tvilsam som det er mogleg utan at  journalisten heilt går av hengslene.

Om ein hadde skrivi Vestens nikkedukke skuldar 10 millionar til russisk forretningmann, hadde i og for seg ikkje det saklege nivået vorti lægre av den grunn.

(Innlegget ble redigert 25.09.20 13:10)

IIHJ

Innlegg: 4197
IIHJ
25.09.20 15:26
Langveg: Bakgrunnen for striden med Navalnyjs organisasjon er en uttalelse fra Ljubov Sobol om at matforgiftninger i Moskva-skoler skyldtes at Prigozjins selskap hadde levert mat av dårlig kvalitet.

Prigozjin eier i følge ham selv ikke selskapet som fikk erstatning før Navamijy kompisens æreskrenkende kommentarer. Han bare kjøpte gjelden i den hensikt å gjøre livet surt for Navalnijy. Forøvrig rart at en "nobody", som du har kalt ham blir dømt til å betale en slik sum.


 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg