Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Angripe land som begår hackerangrep ?

NYTT TEMA
Varulv2478

Innlegg: 15819
Varulv2478
12.03.21 22:16

Den amerikanske maktarrogansen fra Trumps tid har ikke blitt svekket, derimot ser det ut at den har forverret seg - i amerikanske offisielle dokumenter og medieomtalelser virker det som at ikke-amerikanske rettigheter og suverenitet har blitt helt glemt; nylig diskuterte man i kongressen om hvordan å stoppe North Stream 2-prosjektet, uten å fatte at dette ligger utenfor amerikansk lovvirke, under argumentet "that is the Law!" Dette er bare et av stadige flere og flere eksempler på at amerikanerne er på gal vei. Snart er det umulig for USA å respektere endog norsk lov.

Også innenfor cyberteknologi. Det hadde selvsagt vært flere hackingssaker, men her er ordet hacking essensielt - evnen for å komme inn, spionere og deretter trekke seg ut med informasjon som hadde blitt sanket inn. Dette kan IKKE defineres som "cyber attack" eller endog "hackerangrep" fordi det er snakk om inntrengning og tyveri som sett med et nylig innbrudd i Stortinget - der formålet er rett og slett informasjonstyveri. Samme sak med Solar Winds-hackingen og Microsoft-hackingen i nyere tid, og disse ville ha blitt feiet under teppet om det ikke var for militaristiske senatorer som drømmer om å knuse all motstand. Disse alarmerte hele verden for deres egne aggressive målsetninger.

https://www.nytimes.com/2021/03/07/us/politics/microsoft-solarwinds-hack-russia-china.html

Bidenadministrasjonen dermed varslet at de skal "angripe" i en "gjengjeldelseshandling", men dette i seg selv er en umulighet fordi russiske nettsiter og informasjonssentre er lik mye utsatt for hacking som de vestlige - det snakkes ikke høyt i Moskva - fordi det skjer i stillhet uten skadevirkninger. Så da russerne og kineserne gjorde likedan, er det simpelt for å sanke inn informasjon som når profesjonelle tyver ubemerket bryte seg inn, slik at udåden oppdages i ettertiden. Dette er typisk hacking for ren spionasje. Men en mindre og mer destruktiv side av hackingen er cybersabotasje i hensikten om å forvolde seg mot vitale interesser og viktige installasjoner man på forveien brøt seg inn, og til nå dato er bare sett mot Iran - dels med globale konsekvenser med ukontrollerte datavirusspredning. Her hadde Russland og Kina aldri bedrevet cybersabotasje mot vestlige land, selv om Estland i 2009 var det første som opplevd dette, selv om dette bare rettes mot telekommunikasjonsfunksjoner som regjeringsnettsiter fremfor fysiske aktiviteter som kraftverk etc.

Så det som kom fra Russland og Kina er egentlig tyveri i stor skala gjennom utnytting av snarveier og bakdører som oppdages i eksisterende systemer. Bare Israel og USA hadde stått for sann cybersabotasje som sett mot Iran. Lieven med hans artikkel har et poeng ved å påpeke at bevisste cyberangrep for å iverksette skadevirkninger vil være et skritt for langt.

https://responsiblestatecraft.org/2021/03/11/bidens-retaliatory-cyberattacks-against-russia-are-folly/

For det første om man både reise sanksjoner og gjennomføre gjengjeldelseshandlinger, vil det være en selvmotsigelse ettersom russisk lov er lik strengt som amerikansk lov om hackering - og USA må tross alt ha folkerettslig aksept for sine argumenter, ikke ved å bedrive dobbeltmoral. For det andre kan man ikke innlede seg på tit-for-tat "krigføring", myndighetene i Russland og Kina har interne sikkerhetsklarerte nettverk som ikke er mulig å hacke fra utsiden (Putin misliker digitaliserte regjeringsaktivitet), de har generelt langt færre svakheter - Twitter og Google finnes ikke utover to små nisjeprodukter der. Dermed vil andre funksjoner være sårbart.

De krigskåte senatorene bruker ordet "cyberattack" i bevisst hensikt om å åpne for krigshysteriske stemning ved å antyde at hackingssakene var snakk om cybersabotasje - hvilken ikke stemmer. Om Biden skulle besvare cyberspionasje med cybersabotasje med fysiske skadeverk på vitale datasentre og annet, kan dette nemlig oppfattes som krigshandlinger. Da vil Putin besvare dette med liknende handlinger.

"- the belief that the United States can unilaterally set the rules of the international system, and yet set different rules for itself whenever it feels an urgent need to do so."

Dette er en maktarroganse som ikke hadde blitt tatt ned etter Biden ble valgt, istedenfor har den blitt verre og verre; og EU som i februar-mars hadde sluttet seg helt til USA, opplever nå alvorlige følger av dette, uten gevinster fra USA hadde man irritert på seg Russland som truer med å stenge dem ut, mistet kontakten med Venezuela, opplevd å kastes ut fra Syria og fått større troverdighetsproblemer enn tidlig i møte med Iran. EU kom ut i mye bråk, og da man vendt seg mot USA - oppdaget de at ingenting hadde forvandlet seg.

En cybernedrustningspolitikk er umulig så lenge den vestlige arrogansen holdes i livet.

Varulv2478

Innlegg: 15819
Varulv2478
01.05.21 23:57
Varulv2478: Hele verden må bli enig om hvordan å regulere statsstøttede hacking og gjøre privat hacking inn i andre land illegalt. Vi trenger en "digital nedrustningskonferanse" akkurat som Washingtontraktaten fra 1920-tallet om krigsskip. Det er ikke lenge mulig å ignorere den lovløse tilstanden omkring hacking over alle statsgrenser.

Denne viktige artikkelen understreket alvoret. Det har vist seg at russernes aggressivitet skyldes et amerikansk-israelsk angrep på Iran i 2009 med den nå kjente Stuxnet, Putin var raskt med å etterlyse en internasjonal traktat som kan regulere skadelig cyberaktivitet - han hadde selv tillatt et cyberangrep på Estland. Det har vært observert flere ganger siden ABM-traktaten var oppsagt i 2002, at Putin har en "gulrot og pisk" strategi i møte med USA innenfor nedrustningspolitikk og global maktbalanse, og cyberkrigføring var ikke et unntak i dette. Dessverre hadde amerikanerne blitt så uhorvelig arrogant, at de tror deres teknologiske overlegenhet gjør dem usårbar, og at deres "Defend Forward" strategi er verdt å satse på.

https://responsiblestatecraft.org/2021/05/01/the-cold-war-has-already-turned-hot-on-the-internet/

De tok feil. USA er ikke lenge enestående. En atomkrig vil bare ødelegge den menneskelige sivilisasjonen - men all-out cyberkrig vil tilintetgjøre den menneskelige sivilisasjonen som nå het "IoT" - Internet of Things.

(Innlegget ble redigert 01.05.21 23:59)

Varulv2478

Innlegg: 15819
Varulv2478
09.05.21 12:49
Varulv2478: Dessverre hadde amerikanerne blitt så uhorvelig arrogant, at de tror deres teknologiske overlegenhet gjør dem usårbar,

Denne holdningen har blitt skutt i senk sent aften av 7. mai 2021 av et cyberangrep som saboterte et viktig brenselforsyningssystem i USA, oljerørledningsanlegget Colonial Pipeline fra Houston i Texas til Linden i New Jersey, 45 % av all drivstoff i Østkysten føres gjennom oljerøret som måtte stenges så snart angrepet med ransomware datavirus var registrert. Et slikt virus simpelt skrudde av innholdet på datautstyret ved å kryptere det, og kan ikke fjernes uten krypteringsnøkkel. Hele datautstyret måtte dermed kobles ut og utrenskes, med fare for tap av innholdet. 

Ransomware cyberattack shuts down major US pipeline, company says - ABC News (go.com)

Som et resultat er et vitalt oljeforsyningssystem slått ut på ubestemt tid slik at 45 % av østkysten, deriblant New York, Washington D.C og Boston, ikke lenge får olje, og må dermed bruke lagrede olje i mellomtiden. 

Dette eksemplet viser at den amerikanske troen på egne usårbarhet er svært feilplassert, så det er blitt ganske åpenbart at de kan ikke tillate en fortsettelse av de lovløse tilstandene i cyberrommet. 

(Innlegget ble redigert 09.05.21 12:51)

Jobs

Innlegg: 12136
Jobs
09.05.21 12:59
Varulv2478: Dette eksemplet viser at den amerikanske troen på egne usårbarhet er svært feilplassert, så det er blitt ganske åpenbart at de kan ikke tillate en fortsettelse av de lovløse tilstandene i cyberrommet.

Men her kom det vel krav om løsepenger ? Så her var det vel ikke en annen nasjon som sto bak ?

Torotto

Innlegg: 21773
Torotto
09.05.21 13:43
Jobs: Men her kom det vel krav om løsepenger ? Så her var det vel ikke en annen nasjon som sto bak ?

Ja! Dette har blitt kommentert i Wired.  


Men på refleksen så er det formålstjenlig å gi Russland skylda.  For angrepet var jo bruk av maleware med løsepenger i bitcoin.  (Ransomware. )

 

(Innlegget ble redigert 09.05.21 13:46)

Corvus

Innlegg: 27259
Corvus
09.05.21 13:52
Videoseven: Selvfølgelig er det verre. Hvis en hacker strømforsyningen til et land og tusenvis dør, er dette verre enn at noen lytter til Merkels eller Trumps telefonsamtaler.

Er det noen som har hacket strømforsyningen til et land slik at tusenvis har dødd da?

 

 

 

Varulv2478

Innlegg: 15819
Varulv2478
09.05.21 14:07
Jobs: Men her kom det vel krav om løsepenger ? Så her var det vel ikke en annen nasjon som sto bak ?

Det betyr ingenting, INGENTING. Saken her er enkelt; den amerikanske usårbarheten eksisterer ikke i det globale cyberrommet slik at man kan ikke lansere cyberangrep på andre uten å bli lik berørt i retur. 

"You have a real ability to impact the electric system in a broad way by cutting the supply of natural gas. This is a big deal," he adds. "I think Congress is going to have questions. A provider got hit with ransomware from a criminal act, this wasn't even a state-sponsored attack, and it impacted the system in this way?"

Hvis kriminelle kan gjøre meget skade ved å angripe et brenselforsyningssystem som forsynte 100 millioner mennesker med olje og gass med noe så enkelt som løspengevirusprogrammer, hva kunne de statlige hackere være kapabelt til i sammenligning? De kan i teorien utløse rørbrudd, eksplosjoner, slippe ut brensel og ramme lageranlegg med tusenvis av tonn med brennbare olje og gass. 

" - A public-private partnership released recommendations last month, but any proposed solution would require buy-in from multiple government agencies and must contend with the fact that many of the most aggressive hacking groups appear to be located in countries like Russia, whose governments rarely prosecute—and often collaborate with—the hackers in their midst - "

Kriminelle hackere opererer over hele verden i total ignoranse for enkeltlandenes lover så lenge de hadde kunne operere trøbbelfritt i andre land der de enten tolereres eller kunne skjule seg for ineffektive myndigheter som ikke er motivert for å avverge kriminelle cyberaktivitet utenfor egne land. Som eksemplene opplistet her i denne tråden har vist, internasjonal samarbeid mellom regjeringene og nye reglementer om hvordan å regulere uakseptert atferd i cyberrommet er meget viktig. I Kina hadde de tatt mange cyberkriminelle i arrest eller satt inn betydelige ressurser i tråd med en avtale med Obama - som bli brutt av Trump. 

Hele verden må involveres for å stoppe cyberkriminalitet og cybersabotasje som cyberkrig - som sett i Iran. En mystisk brann brøt ut i et militært anlegg i byen Bushehr ikke langt fra atomkraftverket der for bare to dager siden. 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg