Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Oslo Ap må gjenvinne tilliten

NYTT TEMA
Human

Innlegg: 32043
Human
25.11.20 17:48

Jan Bøhler Sp (ex. Ap) kjemper fremdeles for å redde Ullevål sykehus fra nedleggelse.

Kamzy Gunaratnam, som er varaordfører i Oslo og nestleder i Oslo Ap, har gått mot å redde Ullevål sykehus, representantskapet, de ansatte og Oslos befolkning!

Human

Innlegg: 32043
Human
26.11.20 10:33

Senterpartiet har mer enn fordoblet sin oppslutning i Oslo pga. Jan Bøhler og kampen for å redde Ullevål sykehus for befolkningen i Oslo.
Det på bekostning av Arbeiderpartiet i Oslo.

AUF i Oslo vil vrake sin egen ungdomskandidat, gå mot sine egne prinsipper og overkjøre valgkomiteen og flertallet i fylkeslagene.
Kamzy som er mer opptatt av seg selv, enn av sitt parti, har skapt et kaos i Oslo Ap.

Les om dette i dagens Dagsavisen.

Human

Innlegg: 32043
Human
26.11.20 22:50

Zaineb Al-Samarai er et kjempetalent som har gjennomført en helt eventyrlig klassereise, noe som representer håpet og mulighetene for fattige arbeidere.

Hun er den eneste på listen fra valgkomiteen som har vært i vanlig arbeid.

Human

Innlegg: 32043
Human
28.11.20 13:22
Human: Ap-ere har satt seg på gjerdet, fordi de ikke kjenner igjen partiet sitt. Jeg har pratet med mange – og de sier at de savner partiet sitt og at vi må bli mer folkelig. Jeg ønsker å bidra til det og til at de kommer tilbake, sier Sundnes.

En ny rødgrønn helseminister kan begynne med blanke ark og utrede et opplegg som beholder Ullevål og som innbefatter et nytt Aker sykehus. Politisk er det enkel match.

Ledelsene i de andre rødgrønne partiene, Rødt, SV, Sp og MDG, er nemlig på linje med grasrota i Oslo Ap.

Torotto

Innlegg: 20257
Torotto
28.11.20 13:54
Human: En ny rødgrønn helseminister kan begynne med blanke ark og utrede et opplegg som

Blanke Ark?  ;-). 

Det var Bjarne Håkon Hansen som var helseminister, når samhandlingsreformen kom.  Han la ned Akers Sykehus og ville flytte folk i Groruddalen til Ahus.  

Så AP har ikke blanke ark, men en skitten nær fortid! 

Human

Innlegg: 32043
Human
30.11.20 14:33
Torotto: AP har ikke blanke ark, men en skitten nær fortid!

Oslo Ap er på ville veier, og går mot egen befolkning!

Når det gjelder Oslos framtidige sykehus har enigheten innad i byrådet smuldra bort.
Nå står Arbeiderparti-ledelsen og byrådspolitikerne snart ALENE om å legge ned Ullevål sykehus.

I dag er flertallet i bystyret mot den planlagte utbyggingen på Gaustad.
Folkeopinionen vokser dag for dag for å skrote den skandaløse utbyggingen, på Gaustad og for å redde Ullevål.


Oslo Arbeiderparti bør ta rev i seilene,
og snu i sykehussaken for ikke å være i utakt med befolkningen.

Det er nødvendig om Aker igjen skal bli sykehus for ALLE bydelene i Groruddalen.

(Innlegget ble redigert 30.11.20 14:35)

Human

Innlegg: 32043
Human
01.12.20 21:50
Human: AUF i Oslo vil vrake sin egen ungdomskandidat, gå mot sine egne prinsipper og overkjøre valgkomiteen og flertallet i fylkeslagene.
Kamzy som er mer opptatt av seg selv, enn av sitt parti, har skapt et kaos i Oslo Ap.

Medlemmer i AUF som er under 16 år  (broilere uten arbeidserfaring) skal være med å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget for Oslo Ap.

AUF har så mange stemmer at de vil avgjøre valget.
Er dette sunt?

(Innlegget ble redigert 01.12.20 21:52)

Human

Innlegg: 32043
Human
01.12.20 23:42
Human: Medlemmer i AUF som er under 16 år  (broilere uten arbeidserfaring) skal være med å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget for Oslo Ap. AUF har så mange stemmer at de vil avgjøre valget.
Er dette sunt?

Kamzy Gunaratnam vant 2. plassen med 137 stemmer mot 119 til motkandidaten, som nå er ute av listen.

Innspillene som har kommet fra partilagene i Oslo Ap viser at Al-Samarai var mest populær blant de voksne lokallagene i Oslo Ap, mens Gunaratnam er den suverent mest populære blant AUF. AUF er den absolutt største blokken av delegater på nominasjonsmøtet

(Innlegget ble redigert 01.12.20 23:45)

Human

Innlegg: 32043
Human
02.12.20 23:55

Er Oslo Arbeiderparti et ormebol?

Komitéleder Tellevik Dahl tok i sin tale et knallhardt oppgjør med valgkampen som er ført av enkelte kandidater, uten at hun nevte navn. Etter at komitéen kom med en delt innstilling har det tidvis vært ført en svært tøff debatt innad i Oslo Ap.

– En del av tingene som ble postet i sosiale medier hadde ikke tålt testene dagens unge må ta om nettvett. En fremtrede tillitsvalgt i et nasjonalt organ anklagde komiteen for å være korrupt.

Human

Innlegg: 32043
Human
03.12.20 14:01
Human: Jan Bøhler Sp (ex. Ap) kjemper fremdeles for å redde Ullevål sykehus fra nedleggelse. Kamzy Gunaratnam, som er varaordfører i Oslo og nestleder i Oslo Ap, har gått mot å redde Ullevål sykehus, representantskapet, de ansatte og Oslos befolkning!

Redd Ullevål Sykehus

Jan Bøhler:  I dag har Kjersti Toppe, Per Olav Lundteigen, Sigbjørn Gjeldsvik og jeg fra Senterpartiet med støtte fra representanter for SV, Rødt og MDG lagt fram et forslag i Stortinget som konkluderer med fem punkter:

1. Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.
2. Stortinget ber regjeringen ikke tillate rivning av eksisterende funksjonell bygningsmasse ved OUS før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.
3. Stortinget ber regjeringen sikre at Aker Sykehus snarest blir fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen
4. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke planlegges for en reduksjon i den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo
5. Stortinget ber regjeringen å iverksette utredning av alternative utviklingsmuligheter for Oslo Universitetssykehus og komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en utredning av lokaliseringsalternativene kan innrettes.

Bakgrunn Sykehustjenester er en del av velferdsstatens tilbud og er et offentlig ansvar. Det er stort behov for å investere i offentlige sykehus i Oslo, og legge til rette for sykehusbygg og funksjoner i Oslo og Norge som sikrer innbyggerne et tilbud med nok kapasitet og god kvalitet. Ny sykehusutbygging må gi et likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester til alle innbyggere som trenger det, når de trenger det, og motvirke utvikling av et todelt helsevesen.

Ansattes organisasjoner har pekt på vesentlige mangler og svakheter i utredningen og beslutningsgrunnlaget, og har gått imot å gå videre til forprosjektfase nå. Styret i Oslo Universitetssykehus har likevel vedtatt oppstart av forprosjektfase – mot de ansattes stemmer. Forprosjektet som nå skal igangsettes innebærer at akuttmiljøene på Ullevål sykehus skal deles opp, og fordeles til nye bygg på Gaustad og Sinsen. Norges største og mest komplette akutt-sykehus, Ullevål sykehus, skal legges ned, og det i en periode med sterk behovsvekst for sykehustjenester. Oslos største sykehustomt skal selges til private eiendoms- interesser. I juni 2020 valgte Helse Sør-Øst å trekke planforslaget sitt i forkant av offentlig ettersyn, etter at Plan og bygningsetaten i Oslo varslet at de ikke ville støtte forslaget. I den videre dialogen mellom Helse Sør-Øst og etaten fremkommer det at alternativene fra konseptfaseutredningen er forlatt, og det utredes andre bygg-løsninger som innebærer at deler av Domus Medica (Preklinisk institutt) rives. Forslaget vil gi betydelig økte kostnader. I skissene som ble lagt fram for styret i Helse Sør-Øst

26. november 2020 er det plassert høye bygg tett opp til muren rundt det gamle Gaustad-anlegget. Dette området er omfattet av fredningsbestemmelsene.
Oslo by og det sentrale østlandsområdet forventer en sterk vekst i årene som kommer og økt behov for sykehuskapasitet. I en slik situasjon, med stort behov for å øke sykehuskapasiteten, er forslagsstillerne bekymret for at det planlegges for å ta ned sykehuskapasiteten ut fra forventet behov, og selge ut offentlige sykehusareal.

I Oslo Universitetssykehus` Utviklingsplan 2035, planlegges det med å redusere den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo med rundt 140 000 somatiske liggedøgn. Forslagstillerne frykter at et kutt på 140 000 liggedøgn i sykehusene i Oslo vil gå ut over sykehustilbudet til de pasientene som trenger det aller mest.
Reguleringssaken i Oslo vil ventelig ikke være avklart før om lag et år. Det finnes i dag ikke støtte til regjeringens sykehusplan for Oslo hos lokal planmyndighet. Bystyret i Oslo trakk i januar 2020 støtten til helse- og omsorgsministerens vedtatte «målbilde» og de gjeldende byggeplanene for Nye Oslo Universitetssykehus. Det var samtidig et klart flertall i Oslo bystyre for å sikre Groruddalen et samlet sykehustilbud på Aker.

Nye OUS blir en svært kostbar sykehusutbygging, der det er stor usikkerhet knyttet til både investeringskostnader og de driftsøkonomiske konsekvensene. OUS planlegger med høye krav til effektivisering og innsparing i årene før et nybygg står ferdig, og at det skal oppnås stor driftsøkonomiskgevinst i etterkant. Forslagsstillerne viser til rapporten Sykehusplaner for Oslo, økonomiske betraktninger for Nye Oslo Universitetssykehus (Holte, Jensen, Christiansen, Winsnes), der det konkluderes med at utbygging av Ullevål sykehus vil være et alternativ som vil være 20 mrd. kroner rimeligere, gi raskere og bedre løsning for pasientene, åpne for at Aker blir lokalsykehus for hele Groruddalen, sikre utnyttelse av funksjonelle sykehusbygg på Ullevål, gi god plass for fremtidens OUS på Ullevål og sikre bedre økonomi i Helse Sør Øst.

(Innlegget ble redigert 03.12.20 14:08)

Human

Innlegg: 32043
Human
09.12.20 12:08
Human: Er Oslo Arbeiderparti et ormebol?
Komitéleder Tellevik Dahl tok i sin tale et knallhardt oppgjør med valgkampen som er ført av enkelte kandidater, uten at hun nevte navn. Etter at komitéen kom med en delt innstilling har det tidvis vært ført en svært tøff debatt innad i Oslo Ap.

I forrige uke vant Kamzy Gunaratnam med knapp margin stortingsplassen bak Jonas Gahr Støre. I kulissene pågikk en helt annen kamp. Tre varsler var levert.

Varslet mot Oslos varaordfører:
Forteller om ekskludering, nettverksbygging og ukultur.

En varslingsprosess i Oslo Ap den siste måneden avdekker en rekke påstander om varaordfører i Oslo og nestleder i Oslo Ap, Kamzy Gunaratnam.

DN+

(Innlegget ble redigert 09.12.20 12:16)

arkles

Innlegg: 8843
arkles
09.12.20 12:15
Human: I forrige uke vant Kamzy Gunaratnam med knapp margin stortingsplassen bak Jonas Gahr Støre. I kulissene pågikk en helt annen kamp. Tre varsler var levert.

Skjønner journalister skal leve, men kan ikke ha + overalt.. Kunne du tatt superkort-versjonen ? Hvem varslet og hva gikk det på `?

arkles

Innlegg: 8843
arkles
09.12.20 12:24
arkles: Skjønner journalister skal leve, men kan ikke ha + overalt.. Kunne du tatt superkort-versjonen ? Hvem varslet og hva gikk det på `?

Så det var lagt ut på facebook-siden til varsleren nå og Rolness kommenterte også

Human

Innlegg: 32043
Human
09.12.20 22:32
arkles: Kunne du tatt superkort-versjonen ? Hvem varslet og hva gikk det på `?

Fraksjonering, ukultur, fryse ut og mobbe for å klatre videre:

Det har kommet noen henvendelser i nominasjonsprosessen. De er av ulik karakter, er ferdigbehandlet av partikontoret, og det er ikke funnet brudd på partiets retningslinjer, sier Gunaratnam til avisen. Hun sier hun har ønsket å bidra til nye rekrutteringskanaler og «heiakultur».

I sin innstilling skriver revisjons- og kontrollnemnda «det er svært alvorlig at det varsles mot en så sentral person, som er gitt mye makt av fylkeslaget, i kraft av alle sine posisjoner. Det virker som om varslerne frykter at hun har brukt sin makt til å selektere, fryse ut, og mobbe gjennom de uformelle nettverkene».

Det tredje varselet, innlevert av lederen av Søndre Nordstrand Ap, Sarah Gaulin, sendte nemnda til det sentrale partikontoret på Youngstorget. 

– Jeg leverte varselet fordi jeg ikke klarte å være taus om metodene som brukes for å klatre i partiet, sier Gaulin til DN.

(Innlegget ble redigert 09.12.20 22:33)

Human

Innlegg: 32043
Human
09.12.20 23:42
Human: Det tredje varselet, innlevert av lederen av Søndre Nordstrand Ap, Sarah Gaulin, sendte nemnda til det sentrale partikontoret på Youngstorget.  – Jeg leverte varselet fordi jeg ikke klarte å være taus om metodene som brukes for å klatre i partiet, sier Gaulin til DN.

Kjetil Rollnes:

Kamzy sikret seg nettopp 2. plass på stortingslisten til Oslo Ap. Men svært få av de som stemte, visste at hun hadde fått tre varsler mot seg. En av varslerne,, rapporterer om "ekskludering, nettverksbygging, ukultur og et Oslo-parti som ikke er «så langt unna» å ligne en sekt". Kamzy har bygd opp to nettverk, Generasjon Y og Hun bør stille, som i følge Gaulin begynner å bli interne fraksjoner, som aggressivt brukes til å klatre i partiet.

Også, leder i Ellingsrud Arbeiderpartilag, mener der er snakk om "godt organisert fraksjonering, der det primære målet til miljøet rundt Generasjon Y har vært å fremme Kamzy Gunaratnams kandidatur". Nemden sier også at «det er svært alvorlig at det varsles mot en så sentral person, som er gitt mye makt av fylkeslaget, i kraft av alle sine posisjoner.

Det virker som om varslerne frykter at hun har brukt sin makt til å selektere, fryse ut, og mobbe gjennom de uformelle nettverkene.» Og videre: [Kamzy] «har i sitt svar nektet for alle anklager, uten at det kan sies at de er tilbakevist. Påstand står mot påstand. Hun har ikke vist til personer som kan styrke hennes versjon.»

 

(Innlegget ble redigert 09.12.20 23:45)

Human

Innlegg: 32043
Human
10.12.20 23:39
Human: Jan Bøhler Sp (ex. Ap) kjemper fremdeles for å redde Ullevål sykehus fra nedleggelse. Kamzy Gunaratnam, som er varaordfører i Oslo og nestleder i Oslo Ap, har gått mot å redde Ullevål sykehus, representantskapet, de ansatte og Oslos befolkning!

Avisa Oslo skriver:

I slutten av november kom det tre varsler mot varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunaratnam (32), fra Arbeiderpartiet. Det melder DN onsdag.

Avisa skriver at det ene varselet er levert av leder i Søndre Nordstrand Ap, Sarah Gaulin. Hun forteller om ekskludering, nettverksbygging, ukultur og et Oslo-parti som ikke er «så langt unna» å ligne en sekt.

I varslet skriver Gaulin at hun er bekymret for partiet, og at nettverkene varaordføreren har bygget opp, begynner å bli fraksjoner internt i partiet.

– Jeg leverte varselet fordi jeg ikke klarte å være taus om metodene som brukes for å klatre i partiet, sier Gaulin til DN.

Gunaratnam svarer avisen med å si at det har kommet noen henvendelser av ulik karakter i nominasjonsprosessen. Hun poengterer at de er ferdigbehandlet av partikontoret, og det er ikke funnet brudd på partiets retningslinjer.

Like før nominasjonsmøtet 1. desember, der Gunaratnam fikk andreplass til Stortinget for Oslo Ap, innstilte kontrollnemnda på å avslutte saken. Begrunnelsen var ifølge DN at det er påstand mot påstand, men nemnda skrev likevel at «det synes å være mye ryktespredning, servering av «drittpakker» og en ukultur i deler av fylkespartiet, noe som fører til uklarheter og misforståelser, følt utestengelse og mobbing».

 

Hvem og hva de andre varslene mot varaordføreren gikk ut på, er ikke gjengitt av DN.

(Innlegget ble redigert 10.12.20 23:40)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg