Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

AP og SV - kroppsøving er fy fy.

NYTT TEMA
DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 09:59

AP og SV er igjen på krigsstien mot private skoler, denne gangen er det idrettsungdomsskolene til NTG og Wang som er målet for angrepet. Det er vist skikkelig fy fy med slike skoler som visstnok ifølge AP og SV kun har bittelitegranne ekstra fokus på kroppsøving i forhold til det som er vanlig. På stortinget fyrer de løs:

"Partienes medlemmer i utdannings- og forskningskomiteen sier seg «bekymret for den store veksten i såkalte profilskoler, i all hovedsak idrettsungdomsskoler, skoler som i hovedsak kun skiller seg fra den offentlige skolen med litt ekstra fokus på kroppsøving».

«Disse skolene tilbyr ikke et alternativ, men er ren konkurranse med den offentlige fellesskolen fra store kommersielle skoleeiere. Kommersielle interesser skal ikke styre elevenes utdanningstilbud»."

AP's Torstein Tvedt Solberg sier følgende om dette:

"– Vi er ikke kritisk til det de tilbyr i seg selv, men til at man allerede på ungdomsskolen driver med sortering mellom elever på bakgrunn av for eksempel religion eller idrett. Vi synes det er skadelig og dumt. Vi tror heller ikke nødvendigvis at det er positivt at man begynner med topping allerede fra ungdomsskolen. Vi vet også at de som søker seg til disse skolene, fordi det koster mer, er barn som kommer fra mer privilegerte familier. Det bygger opp under de forskjellene som allerede finnes i samfunnet.

– Høyre burde være ærlige her. Fremveksten av disse private skolene kom etter at de gjorde en endring i lovverket og åpnet for såkalte profilskoler. Sannheten ligger nok nært at det ikke er veldig stor forskjell på en del av tilbudet deres, og det som også den offentlige skolen har."

Som så ofte før bommer AP (og SV) totalt her. NTG er en ideell stiftelse uten kommersiell drift, der alle skolepengene går tilbake til elevene, og det er ikke "bare litt ekstra kroppsøving" slik AP og SV påstår, det er jo bare å se på resultatene til noen av de tidligere elevene ved skolen. Kristoffer Askildsen, Mats Møller Dæhli, Andreas Hanche-Olsen og Daniel Granli var alle en del av det såkalte nødlandslaget, og de har alle bakgrunn fra disse skolene. Det samme har Caroline Graham Hansen som er nominert av FIFAs pris for verdens beste spiller.

Det er rett og slett skremmende når ideologien til AP og SV kommer så klart frem som her. Jeg håper alle som har gått på disse skolene som nå skal ut og avgi sin stemme ved valget om et års tid biter seg merke i dette, og også deres foreldre.

Yazzy

Innlegg: 9541
Yazzy
26.11.20 10:04
DenSisteBohem: AP's Torstein Tvedt Solberg sier følgende om dette: "– Vi er ikke kritisk til det de tilbyr i seg selv, men til at man allerede på ungdomsskolen driver med sortering mellom elever på bakgrunn av for eksempel religion eller idrett. Vi synes det er skadelig og dumt. Vi tror heller ikke nødvendigvis at det er positivt at man begynner med topping allerede fra ungdomsskolen

Da må en også anta at han mener det samme om politiske partiers aktivitet mot ungdom helt ned i 14 års alderen.  Indoktrinering av umodne unge mennesker.

Støtte til religiøse organisasjoner etc, er OK ? , forstå det den som vil

For å være ærlig så er vel bakteppet en tvangs tanke om at private kommersielle aktører skal berike seg også her.  

(Innlegget ble redigert 26.11.20 10:06)

DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 10:08
Yazzy: For å være ærlig så er vel bakteppet en tvangs tanke om at private kommersielle aktører skal berike seg også her.

Det er nok her hunden ligger begravet, og også det at noen skal kunne drive med litt mer spisset aktivitet mot det de faktisk er gode på og har talent for. Det ligger nok mye jantelov i bunnen hos både AP og SV. Su skal ikke tro at du er noe bedre enn andre vet du.

Mrsa2

Innlegg: 9391
Mrsa2
26.11.20 10:24
Yazzy: Da må en også anta at han mener det samme om politiske partiers aktivitet mot ungdom helt ned i 14 års alderen.  Indoktrinering av umodne unge mennesker. Støtte til religiøse organisasjoner etc, er OK ? , forstå det den som vil For å være ærlig så er vel bakteppet en tvangs tanke om at private kommersielle aktører skal berike seg også her.

Kva for politisk parti er det som driv skular i konkurranse med det offentlege skulesystemet? 

trondhjem

Innlegg: 11746
trondhjem
26.11.20 10:42
DenSisteBohem: Det er rett og slett skremmende når ideologien til AP og SV kommer så klart frem som her.

Etter mitt syn har det vært en styrke for det norske samfunnet at utdanning og helse har helt og holdent vært en statlig oppgave hvor tilbudet gis etter behov uavhengig av folks sosioøkonomiske status eller betalingsevne.   

Det sikrer folk reell frihet. Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Jeg vokste opp på 70-tallet og kommer fra en typisk småkårsfamilie med to ufaglærte foreldre. De har ikke mer enn 7-årig grunnskole slik deres foreldre hadde. Takket være den sosialdemokratiske enhetsskoletankegangen fikk jeg en grunnskoleopplæring som var like god som den barn fra bedrestilte strøk og helt annen sosioøkonomisk status fikk. Skolevesenet var ikke delt i et elitelag og et røklalag. Jeg fikk akkurat samme kvalitet i min skoleutdannelse som det rike barn fikk og konkurrerte derfor med dem om en studieplass på like vilkår. Jeg fikk samme mulighet som barn av mer ressursterke foreldre til å ta en utdanning og skape meg en karriere. Det er hva jeg kaller ekte frihet.

Dessverre er det mange i Høyre og på borgerlig side som ikke forstår hvor verdifullt dette er for samfunnet. En ting er det rettferdige i at fattige og rike behandles likt. En annen sak er at likeverd og lik behandling sveiser oss sammen, gjør at vi alle føler oss som likeverdige medlemmer av samfunnet. Dette er meget viktig for tilliten og samholdet i samfunnet fordi vi ble alle, fattige, rike, sorte, hvite, kristne, ateister osv. stuet sammen og behandlet som en stor kohort. 

Høyresidens iver etter å "effektivisere" skolevesenet med å skape konkurranse mellom skolene om de beste elevene og tillate private aktører å drive skoler vil uvergerlig føre til en segregering i gode og dårlige skoler som følger de sosiøkonomiske grensene. Det vil føre til at rike og fattige barn vil vokse opp i parallelle samfunn og fra barnsben av innpodes i en oss-mot-dem-holdning. Det er ikke bra for samfunnets tillit og politiske stabilitet. 

Det vil også føre til at barn som kommer fra en høy sosioøkonomisk status får et stort konkurransefortrinn over andre barn når det gjelder å skaffe seg utdanning og sosiale kontakter som hjelper en til å lykkes i livet. 

Jeg synes det er skremmende at mange på høyresiden ikke forstår dette.

Torotto

Innlegg: 20844
Torotto
26.11.20 10:47
DenSisteBohem: Det er nok her hunden ligger begravet, og også det at noen skal kunne drive med litt mer spisset aktivitet mot det de faktisk er gode på og har talent for. Det ligger nok mye jantelov i bunnen hos både AP og SV. Su skal ikke tro at du er noe bedre enn andre vet du.

Janteloven ble brukt og ønskes brukt av Høyre, gjennom historien.  Skolesystem var rigget for å fylle 1000vis av arbeidsplasser, hvor utdanning ikke var nødvendig og derfor rigget man et system, hvor middelklasse ble rekruttert til jobber, basert på hovmod og arroganse, mot folk flest.  Uttrykket - Å stå med lua i handa - kan illustrer hvor undertrykkende og destruktivt dette var.  Det var først etter krigen og hvor arbeiderbevegelsen gjennomførte demokratisering av utdanning og hvor friundervisning ble brukt for å gi folk muligheter for å slukke sin kunnskapstørst. 

Så ingen politisk kraft i Norge har gjort mer for å gi alle samme mulighet, uavhengig av sosial status.  

I Sverige har de erfaring med, hvordan privatskoler har ødelagt kunnskapsskolen og innført ett system hvor skoler konkurrer om elever og hvor lærere som setter foten ned og gir elever karakter i forhold til kunnskap, blir overkjørt av rektor, etter protester fra elevens foresatte.  Skoler blir butikk, hvor skår uavhengig av kunnskap blir rådene.  I tillegg virker det ødeleggende på samforståelsen mellom sosiale grupper.  Det er nemlig viktig at ulike folk kan bli kjent med hverandre og dermed få økt respekt for hverandre.   

ulefos

Innlegg: 120678
ulefos
26.11.20 10:51
Yazzy: For å være ærlig så er vel bakteppet en tvangs tanke om at private kommersielle aktører skal berike seg også her.

selvsagt!

riktignok ingen tvanstanke, jeg kom ikke utenom det umodne sleivsparket om jeg skulle sitere.


når privatskoleeierne beriker seg, så svekker de den offentlige skolen, vi ser det i Sverige og vi ser hva det gjør med resultatene i f.eks. Pisa-undersøkelsen

Svenska Pisa-raset fortsätter

privatskoleierne vinner, samfunnet og den enkelte elev taper, og det kan komme til å koste dyrt framover

(Innlegget ble redigert 26.11.20 10:54)

EinarSalbu

Innlegg: 17194
EinarSalbu
26.11.20 11:58
trondhjem: Jeg synes det er skremmende at mange på høyresiden ikke forstår dette.

,Jeg kunne sitert hele innlegget. Det var virkelig et godt innlegg, Trondhjem.

(Innlegget ble redigert 26.11.20 12:00)

Mrsa2

Innlegg: 9391
Mrsa2
26.11.20 12:17
DenSisteBohem: AP og SV er igjen på krigsstien mot private skoler, denne gangen er det idrettsungdomsskolene til NTG og Wang som er målet for angrepet. Det er vist skikkelig fy fy med slike skoler som visstnok ifølge AP og SV kun har bittelitegranne ekstra fokus på kroppsøving i forhold til det som er vanlig. På stortinget fyrer de løs: "Partienes medlemmer i utdannings- og forskningskomiteen sier seg «bekymret for den store veksten i såkalte profilskoler, i all hovedsak idrettsungdomsskoler, skoler som i hovedsak kun skiller seg fra den offentlige skolen med litt ekstra fokus på kroppsøving». «Disse skolene tilbyr ikke et alternativ, men er ren konkurranse med den offentlige fellesskolen fra store kommersielle skoleeiere. Kommersielle interesser skal ikke styre elevenes utdanningstilbud»." AP's Torstein Tvedt Solberg sier følgende om dette: "– Vi er ikke kritisk til det de tilbyr i seg selv, men til at man allerede på ungdomsskolen driver med sortering mellom elever på bakgrunn av for eksempel religion eller idrett. Vi synes det er skadelig og dumt. Vi tror heller ikke nødvendigvis at det er positivt at man begynner med topping allerede fra ungdomsskolen. Vi vet også at de som søker seg til disse skolene, fordi det koster mer, er barn som kommer fra mer privilegerte familier. Det bygger opp under de forskjellene som allerede finnes i samfunnet. – Høyre burde være ærlige her. Fremveksten av disse private skolene kom etter at de gjorde en endring i lovverket og åpnet for såkalte profilskoler. Sannheten ligger nok nært at det ikke er veldig stor forskjell på en del av tilbudet deres, og det som også den offentlige skolen har." Som så ofte før bommer AP (og SV) totalt her. NTG er en ideell stiftelse uten kommersiell drift, der alle skolepengene går tilbake til elevene, og det er ikke "bare litt ekstra kroppsøving" slik AP og SV påstår, det er jo bare å se på resultatene til noen av de tidligere elevene ved skolen. Kristoffer Askildsen, Mats Møller Dæhli, Andreas Hanche-Olsen og Daniel Granli var alle en del av det såkalte nødlandslaget, og de har alle bakgrunn fra disse skolene. Det samme har Caroline Graham Hansen som er nominert av FIFAs pris for verdens beste spiller. Det er rett og slett skremmende når ideologien til AP og SV kommer så klart frem som her. Jeg håper alle som har gått på disse skolene som nå skal ut og avgi sin stemme ved valget om et års tid biter seg merke i dette, og også deres foreldre.

Ut i frå dette innlegget har AP og SV heilt rett. Det at det skal komme private aktørar som vil mjelke det offentlege for pengar er ein uting. 

DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 12:36
trondhjem: Jeg synes det er skremmende at mange på høyresiden ikke forstår dette.

Du skjønner med andre ord ikke en pøkk av det denne saken gjeldre. Ikke overraskende i det hele tatt.

DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 12:36
Mrsa2: Ut i frå dette innlegget har AP og SV heilt rett. Det at det skal komme private aktørar som vil mjelke det offentlege for pengar er ein uting.

NTG er altså en ideell aktør, ikke et kommersielt firma.

TheFamous25

Innlegg: 18255
TheFamous25
26.11.20 12:39
trondhjem: Skolevesenet var ikke delt i et elitelag og et røklalag. Jeg fikk akkurat samme kvalitet i min skoleutdannelse som det rike barn fikk og konkurrerte derfor med dem om en studieplass på like vilkår. Jeg fikk samme mulighet som barn av mer ressursterke foreldre til å ta en utdanning og skape meg en karriere. Det er hva jeg kaller ekte frihet.

Trenger ikke ressursterke foreldre idag heller for å ta utdanning. Det er bare noe helt forbanna tull det du skriver der.

 

KongOlav2

Innlegg: 44295
KongOlav2
26.11.20 12:46
TheFamous25: Trenger ikke ressursterke foreldre idag heller for å ta utdanning. Det er bare noe helt forbanna tull det du skriver der.

Helt klart. Forskjellen kommer primært i oppdragelse hjemmefra. Om man har foreldre som ikke verdsetter kunnskap og utdanning, vil man overføre dette på barne sine. Dermed tar de heller ikke utdanning spesielt alvorlig. 

trondhjem

Innlegg: 11746
trondhjem
26.11.20 12:54
TheFamous25: Trenger ikke ressursterke foreldre idag heller for å ta utdanning.

Det er heller ikke hva jeg skriver.

Jeg skriver at med et segregert skolesystem vil det bli vanskeligere, ikke umulig, for de som vokser opp i strøk med lav sosioøkonomisk status å komme inn på og å mestre en universitets/annen høyere utdanning enn det vil være for barn som får gå på de gode grunnskolene og dermed har en bedre faglig ballast inn i studietilværelsen. 

Dessuten er vi heldigvis ikke der enda at skolesystemet vårt er blitt særlig segregert. Det er ikke forsent å stanse utviklingen. Det er én vektig grunn til at det er viktig å få kastet Erna-regjeringen ved neste valg.

KongBob

Innlegg: 39701
KongBob
26.11.20 13:43

AP og SV - kroppsøving er fy fy...
Mye merkelig man ser her inne av konklusjoner sprunget ut av egen idioti...

Hvorfor ikke "Privatskoler er fy fy", som jo ville vært lysår nærmere fakta?...

(Innlegget ble redigert 26.11.20 13:48)

Solvgutt1

Innlegg: 21780
Solvgutt1
26.11.20 13:47
trondhjem: Etter mitt syn har det vært en styrke for det norske samfunnet at utdanning og helse har helt og holdent vært en statlig oppgave hvor tilbudet gis etter behov uavhengig av folks sosioøkonomiske status eller betalingsevne.    Det sikrer folk reell frihet. Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Jeg vokste opp på 70-tallet og kommer fra en typisk småkårsfamilie med to ufaglærte foreldre. De har ikke mer enn 7-årig grunnskole slik deres foreldre hadde. Takket være den sosialdemokratiske enhetsskoletankegangen fikk jeg en grunnskoleopplæring som var like god som den barn fra bedrestilte strøk og helt annen sosioøkonomisk status fikk. Skolevesenet var ikke delt i et elitelag og et røklalag. Jeg fikk akkurat samme kvalitet i min skoleutdannelse som det rike barn fikk og konkurrerte derfor med dem om en studieplass på like vilkår. Jeg fikk samme mulighet som barn av mer ressursterke foreldre til å ta en utdanning og skape meg en karriere. Det er hva jeg kaller ekte frihet. Dessverre er det mange i Høyre og på borgerlig side som ikke forstår hvor verdifullt dette er for samfunnet. En ting er det rettferdige i at fattige og rike behandles likt. En annen sak er at likeverd og lik behandling sveiser oss sammen, gjør at vi alle føler oss som likeverdige medlemmer av samfunnet. Dette er meget viktig for tilliten og samholdet i samfunnet fordi vi ble alle, fattige, rike, sorte, hvite, kristne, ateister osv. stuet sammen og behandlet som en stor kohort.  Høyresidens iver etter å "effektivisere" skolevesenet med å skape konkurranse mellom skolene om de beste elevene og tillate private aktører å drive skoler vil uvergerlig føre til en segregering i gode og dårlige skoler som følger de sosiøkonomiske grensene. Det vil føre til at rike og fattige barn vil vokse opp i parallelle samfunn og fra barnsben av innpodes i en oss-mot-dem-holdning. Det er ikke bra for samfunnets tillit og politiske stabilitet.  Det vil også føre til at barn som kommer fra en høy sosioøkonomisk status får et stort konkurransefortrinn over andre barn når det gjelder å skaffe seg utdanning og sosiale kontakter som hjelper en til å lykkes i livet.  Jeg synes det er skremmende at mange på høyresiden ikke forstår dette.

Spørsmålet er hva dette har med NTG og Wang å gjøre, som jeg først og fremst opplever som VGS for elever med en ekstra interesse, og talent, for idrett. Ikke for rike folk som vil kjøpe se en akademisk fordel.

ulefos

Innlegg: 120678
ulefos
26.11.20 14:12
DenSisteBohem: Du skjønner med andre ord ikke en pøkk av det denne saken gjeldre

den handler i alle fall ikke om det du antyder med overskriften

dette er SVs syn på saken, som de har fremmet i Stortinget for døve ører

Høyre, FRP og Venstre stemte mot, så da må det vel være riktigere å si at de mener kroppsøving er fy fy

(Innlegget ble redigert 26.11.20 14:15)

lok1

Innlegg: 6863
lok1
26.11.20 14:15

Veldig lettskremt folk er da

SIG100

Innlegg: 12589
SIG100
26.11.20 14:23
KongBob: AP og SV - kroppsøving er fy fy...
Mye merkelig man ser her inne av konklusjoner sprunget ut av egen idioti...
Hvorfor ikke "Privatskoler er fy fy", som jo ville vært lysår nærmere fakta?...

Fordi det er mye morsommere med stråmenn enn fakta?

Faktum er at det nå er 23 private idrettungdomskoler i følge artikkelen. NTG har 5 av disse og er selvsagt det eneste TS og Høyre vil snakke om.

Wang Toppidrett AS har 8 skoler.

Det eneste kravet for å opprette en privat skole etter de blåblås lovendringer i 2014 er at de har et avvik på 2 timer i uka. Det er dette som gjør at Arbeiderpartiet er bekymret for at det over tid skjer en uthuling av fellesskolen slik man har sett i Sverige. under de blåblå har antall friskoler og elever økt med 50%.

At TS og H omdanner dette til at Ap ikke liker kroppsøvning viser bare deres uærlighet og manglende vilje til å diskutere konsekvensene av frislippet deres over tid. 

oknext

Innlegg: 4274
oknext
26.11.20 14:27
trondhjem: Det vil også føre til at barn som kommer fra en høy sosioøkonomisk status får et stort konkurransefortrinn over andre barn når det gjelder å skaffe seg utdanning og sosiale kontakter som hjelper en til å lykkes i livet.

Jeg er for at alle skal ha rett til en god utdanning (den beste vi kan få for de pengene vi bruker om du vil), men du kommer ikke unna i innlegget ditt at de private skolene nødvendigvis må være bedre for at du skal kunne komme til den konklusjonen.

Det kunne kanskje være en ide å kaste ut noe av det gamle tankesettet i den offentlige skolen og kopiere ting som fungerer andre steder.

Statlige institusjoner er helt "Tengel" når det gjelder endringer. "Vi tar ikke feil, og gjør vi det så har de andre mer feil enn oss"

 

DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 14:28
ulefos: dette er SVs syn på saken, som de har fremmet i Stortinget for døve ører

Det du linker til der har da ikke noe med denne saken å gjøre. Ren avsporing.

Solvgutt1

Innlegg: 21780
Solvgutt1
26.11.20 14:30
SIG100: Det eneste kravet for å opprette en privat skole etter de blåblås lovendringer i 2014 er at de har et avvik på 2 timer i uka. Det er dette som gjør at Arbeiderpartiet er bekymret for at det over tid skjer en uthuling av fellesskolen slik man har sett i Sverige. under de blåblå har antall friskoler og elever økt med 50%.

Vel, AP selv sier jo blant annet dette.

"– Vi er ikke kritisk til det de tilbyr i seg selv, men til at man allerede på ungdomsskolen driver med sortering mellom elever på bakgrunn av for eksempel religion eller idrett. Vi synes det er skadelig og dumt. Vi tror heller ikke nødvendigvis at det er positivt at man begynner med topping allerede fra ungdomsskolen. Vi vet også at de som søker seg til disse skolene, fordi det koster mer, er barn som kommer fra mer privilegerte familier. Det bygger opp under de forskjellene som allerede finnes i samfunnet, sier Aps utdanningspolitiske talsperson."

Ønsker man en norsk toppidrettssatsing syns jeg absolutt man må starte med "topping" allerede på ungdomsskolen. Så spørsmålet er jo heller om AP er imot toppidrett. Det er forresten litt rart å kalle de topping og sortering når man samtidig påstår at den eneste forskjellen er litt mer kroppsøving. Jeg vil påstå at det jeg siterte er en erkjennelse av at disse skolene gir et spesialisert tilbud til sine elever.

(Innlegget ble redigert 26.11.20 14:33)

oknext

Innlegg: 4274
oknext
26.11.20 14:36
Solvgutt1: Ønsker man en norsk toppidrettssatsing syns jeg absolutt man må starte med "topping" allerede på ungdomsskolen.

For å ikke snakke om f eks. ingeniører. Det er viktig at man kommer frempå når det gjelder disse helt nødvendige kunnskapene for å kunne være konkurransedyktige i fremtiden. 

I Kina så kommer det like mange ingeniører som er ferdig med skolen som det finnes totalt i hele USA hvert eneste år nå.

Vi har ikke så mange sånn at vi kan konkurrere på antall. Vi må konkurrere på kvalitet. Da må de gode plukkes ut tidlig.

SIG100

Innlegg: 12589
SIG100
26.11.20 14:36
Solvgutt1: Ønsker man en norsk toppidrettssatsing syns jeg absolutt man må starte med "topping" allerede på ungdomsskolen.

Hvorfor ikke like godt begynne i barnehagen - om man ønsker seg ett system som i de gamle Østblokklandene eller Kina? 

DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 14:37
SIG100: At TS og H omdanner dette til at Ap ikke liker kroppsøvning viser bare deres uærlighet og manglende vilje til å diskutere konsekvensene av frislippet deres over tid.

Det er for svingende AP's representant som er så bekymret:

«bekymret for den store veksten i såkalte profilskoler, i all hovedsak idrettsungdomsskoler, skoler som i hovedsak kun skiller seg fra den offentlige skolen med litt ekstra fokus på kroppsøving»

Fakta er at elevene trener på den idretten de har talent for 2 timer 4 dager i uka. Og det er dette AP og SV er så redde for:

"Vi tror heller ikke nødvendigvis at det er positivt at man begynner med topping allerede fra ungdomsskolen."

Dette føyer seg bare inn i at det er farlig å la noen skille seg ut fordi de har talenter andre ikke har. Det er fy fy, og det vil AP og SV ha slutt på.

Og venstesiden her inne hiver seg selvfølgelig på, kan ikke ha noe av at noen får utvikle talentet sitt, hvor skal det i såfall ende?

DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 14:39
SIG100: Hvorfor ikke like godt begynne i barnehagen - om man ønsker seg ett system som i de gamle Østblokklandene eller Kina?

Du mener altså at det å la et 13 år gammelt talent innen en eller annen idrett få drive med dette noen timer ekstra i uka er god gammel kommunisme? Jaja, jeg er ikke direkte overrasket her.

oknext

Innlegg: 4274
oknext
26.11.20 14:40
SIG100: Hvorfor ikke like godt begynne i barnehagen - om man ønsker seg ett system som i de gamle Østblokklandene eller Kina?

Det har vi da holdt på med i flere år. Mange barnehager i Norge er faktisk gode på å formidle generell kunnskap til barna.

Man kan lære veldig mye gjennom lek.

Solvgutt1

Innlegg: 21780
Solvgutt1
26.11.20 14:41
SIG100: Hvorfor ikke like godt begynne i barnehagen - om man ønsker seg ett system som i de gamle Østblokklandene eller Kina?

Jeg skjønner ikke poenget ditt. Hvor gamle mener du idrettstalenter bør være før de for alvor begynner å satse på idretten sin, og kan gjøre dette på skoler med spesialkompetanse og tilrettelegging, for at det ikke skal være sammenlignbart med Kina eller Østblokkland?

ulefos

Innlegg: 120678
ulefos
26.11.20 14:43
DenSisteBohem: Det du linker til der har da ikke noe med denne saken å gjøre.

det har med trådens tittel å gjøre, som er en rein forvrengning av hva de partiene står for

selv du burde kunne se det

DenSisteBohem

Innlegg: 63660
DenSisteBohem
26.11.20 14:55
ulefos: det har med trådens tittel å gjøre, som er en rein forvrengning av hva de partiene står for

Javel? Så hvorfor bruker da AP og SV dette argumentet?

"Partienes medlemmer i utdannings- og forskningskomiteen sier seg «bekymret for den store veksten i såkalte profilskoler, i all hovedsak idrettsungdomsskoler, skoler som i hovedsak kun skiller seg fra den offentlige skolen med litt ekstra fokus på kroppsøving»"

Det er altså snakk om 8 - ÅTTE - timer tilrettelagt trening i uka. Og dette mener altså AP og SV at er "litt ekstra fokus på kroppsøving."

Og nei, det har fortsatt ikke noe med saken å gjøre. Merkelig at du kommer trekkende med dette, du som er så vanvittig opptatt av at man ikke kan komme med noen som helst sammenligning til saker i tråder du selv starter.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg