Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Fraflytting fra bygdene.

NYTT TEMA
fargerik

Innlegg: 72000
fargerik
21.04.21 15:28
sisyf0s: Jeg er ikke helt enig med deg der, fargerik. Vi er også en del sjeler utover på bygdene som ikke dyrker konformitet, men verdsetter annerledeshet.

HAH! Det er jo slike som deg/dere bygdedyret snakker om seg imellom bak din rygg ;-)

FjernsynVG

Innlegg: 1408
FjernsynVG
21.04.21 15:40
Everenga: "den jevne nordmann bor på Notodden".

Det er nettopp det folk gjør nesten overalt i verden. Når man leser skulle man tro at folk enten bor på den ytterste ø/mest avsideliggende øde sted eller i storbyer og kun på de to stedene. Svaret er at folk bor midt i mellom, i småsteder og småbyer verden over. I USA bor den jevne amerikaner i småbyer på ca 20.000 mennesker. Når leste du om dem. Slik er det også i Norge.

I min studietid, som begynner å bli flere tiår siden, var det snakk om å satse på disktriktssentra, dvs småbyer som gjorde at folk enten trakk dit eller kunne jobbreise dit istedet for å få full avfolkning av bygdene. En fornuftig plan etter min mening.  Så kom det et parti som ville ta hele landet i bruk og vi har sett hva det fører til. Ressursene blir smurt så tynt utover at det konkurrerer med smøret på brødskiva og da dør bygdene. Mye bedre å gi støtten til småbyene for å¨få vekst der. I ytre-havgap blir tilbudet for begrenset uansett pengestøtte fra storsamfunnet.

 

pfrog567

Innlegg: 21343
pfrog567
21.04.21 15:42
MagneR: Heller mer mot at folk kanskje bør trekke til småbyer i nærheten av bygda.

Hvorfor det? Fint at folk kan slippe å bo i små/middels eller store byer. 

Men det er klart hvis man er helt avhengig av å være i nærheten av "der alt skjer", så har man et "problem". Likedan hvis man er helt avhengig av bilen for å kjøre noen hundre meter for å handle. På bygda er det fin mosjon å gå eller sykle noen kilometer på butikken e.l. Vinterstid kan man bruke sparken :)

Folk blir jo bare mer overvektige her i landet, så det hadde ikke gjort noe om flere av de hadde brukt Apostlenes hester i stedet for bilen i blant.

sisyf0s

Innlegg: 10813
sisyf0s
21.04.21 15:44
fargerik: HAH! Det er jo slike som deg/dere bygdedyret snakker om seg imellom bak din rygg ;-)

Det kan nok være så! :)

Men jeg tror, i alle fall håper, at bygdedyret er noe redusert i omfang etter at folk har fått alskens av media i huset, samt at de fleste herfra ikke lenger har Lillehammer som maksimal yttergrense for hvor langt ut i verdenen de har beveget seg i løpet av livet. De har sett litt mere av annerledeshet nå til dags og har fortstått at det er helt noemalt å være annerledes på diverse områder. Håper jeg, det må legges til nok en gang.

(Innlegget ble redigert 21.04.21 15:45)

FjernsynVG

Innlegg: 1408
FjernsynVG
21.04.21 15:46
sisyf0s: på bygdene som ikke dyrker konformitet

..og det er en del av mytedyrkelsen; at det kun er på bygda man ikke dyrker konformitet. Jeg vil påstå at på bygda er det nettopp mye konformitet. Det blir lagt merke til og husket om noen sier: "Jeg, kan gjøra å jeg vil jeg, kan jeg itte".

Farmer

Innlegg: 2993
Farmer
21.04.21 16:05

Mitt inntrykk er at bygdedyret lever innenfor alle sosiale grupper. 

Mennesker som dømmer og snakker om andre, dem snakker også om dem dem kjenner i byene. 

Saken er at byda er så liten, at alle kjenner alle. 

Mest baksnakking og stigmatisering opplever jeg blant mennesker i mindre byer, der mange kjenner mange, men ikke så nært at man er lojale. 

Bygdedyret lever også i stor grad i de fleste vennegjenger. 

xpoolman

Innlegg: 9060
xpoolman
21.04.21 16:16
trondhjem: Uten odelsrett vil landbrukseiendommer bli en  fritt omsettelig vare i et markedet, noe som garantert vil føre til at de beste og mest drivverdige gårdene kjøpes opp av noen få aktører.

Dette kalles effektivisering og har foregått i industrien i hundre år.
Hvorfor ikke også i landbruket ?
Det presser seg fram uansett før eller senere, men senere har alt forfalt og er lite å ta vare på.

legalize_it

Innlegg: 14948
legalize_it
21.04.21 16:24
kval: Gjør vi det? Eller er det bare en gammel myte? Hva er det man produserer i Oslo? Og hva koster det f.eks. for samfunnet når folk flytter til byen? Infrastruktur, skoler, helsevesen, osv, osv.

Ja vi gjør det. Det sier seg selv at offentlige tjenester og infrastruktur blir dyrere per hode der det bor få folk.

Hvorfor spør du meg hva man produserer i Oslo og i andre byer? Jeg kan like godt spørre deg om hva man produserer på Haramsøya..

sisyf0s

Innlegg: 10813
sisyf0s
21.04.21 16:28
FjernsynVG: ..og det er en del av mytedyrkelsen; at det kun er på bygda man ikke dyrker konformitet.

Det er da ingen som har påstått eller sagt at en på bygdene ikke dyrker konformitet. Men forhåpentligvis er det mindre av det nå enn i tidligere tider.

(Innlegget ble redigert 21.04.21 16:31)

sisyf0s

Innlegg: 10813
sisyf0s
21.04.21 16:36
legalize_it: Ja vi gjør det. Det sier seg selv at offentlige tjenester og infrastruktur blir dyrere per hode der det bor få folk. Hvorfor spør du meg hva man produserer i Oslo og i andre byer? Jeg kan like godt spørre deg om hva man produserer på Haramsøya..

Heldigvis er det ikke slik at en stat nødvendigvis skal drives økonomisk mest mulig effektivt. Staten er til for sine borgere, og for å gi disse et mest mulig godt liv, uansett om de bor i bygd eller by.

Og på bygda aksepterer vi at vi både har dårligere tjenester enn folk i byene, eksempelvis lang vei til sykehus, politiet kan være langt unna når det oppstår behov for dette, og adskillig andre tjenester kan befinne seg langt unna, samt at gjennomsnittslønningene i de rurale strøkene ligger til dels betydelig under det en finner i byene.

(Innlegget ble redigert 21.04.21 16:36)

fargerik

Innlegg: 72000
fargerik
21.04.21 16:42
sisyf0s: Det er da ingen som har påstått eller sagt at en på bygdene ikke dyrker konformitet. Men forhåpentligvis er det mindre av det nå enn i tidligere tider.

Folk er folk. Jeg har bodd mesteparen av livet ute i huttiheita og tenkt mitt om bygdedyret.

Bygdedyret er som en pest som finner grobunn så fort det blir en viss mengde folk. Bla bla....baksnakkingen bare kommer. Det er en uting, men folk er folk, og folk flest babler i vei. Baksnakker gjerne kompisen sin i ubetenksomme stunder.

Yæck!

Jeg lagde meg et motto for meg selv for sånn cirka 30- 40 år siden.

"Dersom jeg ikke har noe godt å si om et menneske....hold kjeft".

Jeg har dog ikke noen problemer med å fremsnakke folk, selv om folk kan ha lyter og være alt annet enn A4.

(Innlegget ble redigert 21.04.21 16:44)

sisyf0s

Innlegg: 10813
sisyf0s
21.04.21 16:48
fargerik: "Dersom jeg ikke har noe godt å si om et menneske....hold kjeft".

Jeg forsøker også så godt jeg kan å etterleve det der.

FjernsynVG

Innlegg: 1408
FjernsynVG
21.04.21 17:04
sisyf0s: forhåpentligvis er det mindre av det nå enn i tidligere tider.

Det får vi håpe på. Eksemplet mitt over er ganske nytt, og jeg husker en kjenning som nevnte om sin bestemor, at kunne hun ikke finne noe annet negativt om en person i bygda så kom det til slutt: uansett så er han innflytter.

Rundt meg her har vi heldigvis hyggelige naboer, inflyttere som vi er til tross. Kanskje bare fordi , når jeg tenker etter, er bare en av naboene født i bygda.

Torotto

Innlegg: 21592
Torotto
21.04.21 17:16
sisyf0s: Heldigvis er det ikke slik at en stat nødvendigvis skal drives økonomisk mest mulig effektivt. Staten er til for sine borgere, og for å gi disse et mest mulig godt liv, uansett om de bor i bygd eller by.

Problemet slik jeg ser det, er heller at det offentlig blir den største og dominerende arbeidsgiver.  

Hvor tidligere industri blir skiftet ut med offentlige arbeidsplasser og skoler og sykehus. 

Det er dette som er i ferd med å skje ute i distrikts Norge. 

Hvor man skal knytte folk inn mot såkalte sentra, som etter hvert ikke blir noe annet en lite funksjonelle.  De var basert på å yte tjenester opp mot distrikter, som nå avfolkes.  For ikke alle ute langs kysten er interessert i å flyttet til nærmeste bysentra, men velger da å flyttet til større byer og områder på sentral Østlandet og Rogaland, for å nevne noen.  

Mange av disse små steder som nå kalles vekstsentra, har store utfordringer til vedlikehold av blant annet vann og avløp.   Ved sammenslåing av kommuner, store utbyggingsprosjekt som ikke står i samsvar med befolknings utvikling.  

Så faktisk tror jeg veien å gå, kan være å gi ytterdistrikter større frihet og mulighet til å utnytte natur og ressurser. 

Eksempelvis hvordan små kystsamfunn med gode kunskaper, hindres i å å gjøre turistfiske til en levevei.  Selge frisk luft og natur.   

Hvordan staten overkjører folk i Finnmark på bruk av snøscooter til turistformål og til rekreasjon. Et område på størrelse med Danmark og 75000 innbyggere, har samme restriksjoner som hyttebyer sørpå. 

Så skulle jeg ha valgt å flyttet ut av Oslo, så ville det være til en plass, med helt andre kvaliteter.   

Det er her skoen trykker, for utviklingen vil også fremover være styrking av urbane områder i Sør Norge både i forhold til klima, jobber og kommunikasjon. 

Torotto

Innlegg: 21592
Torotto
21.04.21 17:24
fargerik: Bygdedyret er som en pest som finner grobunn så fort det blir en viss mengde folk. Bla bla....baksnakkingen bare kommer.

Bygdedyret bor egentlig i oss alle.  Så er enig i at har man ikke noe positivt å si om noen, så hold kjeft. 

Derimot har over 40 år i Finnmark, gitt erfaringer om det politiske bygdedyret.  Hvor det handler om vennskap og allianser for å oppretthold makta i samfunnet.  Hvor ansettelser via familiebånd og allianser. 

Enkelte næringsdrivende og politikere i samrøre.

Kommer du på kant, med dette dyret så er din framtid forseglet. 

Folk som søker tomt til industri, men som overses. De har vært litt for åpenhjertige i eksempelvis presse.  

Arrcab

Innlegg: 10412
Arrcab
21.04.21 19:50
pfrog567: Hvorfor det? Fint at folk kan slippe å bo i små/middels eller store byer.  Men det er klart hvis man er helt avhengig av å være i nærheten av "der alt skjer", så har man et "problem". Likedan hvis man er helt avhengig av bilen for å kjøre noen hundre meter for å handle. På bygda er det fin mosjon å gå eller sykle noen kilometer på butikken e.l. Vinterstid kan man bruke sparken :) Folk blir jo bare mer overvektige her i landet, så det hadde ikke gjort noe om flere av de hadde brukt Apostlenes hester i stedet for bilen i blant.

Nå tror jeg du er på tur, bærtur. Fakta er, jentene flytter inn til byene, mange av gutta blir igjen. Det er et stort problem. Byfolk er flinkere til å mosjonere og gå tur enn dem som søker fred og ro, og mens kiloene legger seg rundt magen uansett bosted, brukers bilen av opplagte årsaker svært flittig ute i periferien.  

MagneR

Innlegg: 1682
MagneR
21.04.21 20:10
Torotto: Bygdedyret bor egentlig i oss alle.  Så er enig i at har man ikke noe positivt å si om noen, så hold kjeft.

Du har så rett. "Bygdedyret" er ikke et uttrykk jeg bruker. Om annet enn en vakker hjort som dukker opp på tunet en vakker morgen. Akkurat slikt misunner jeg bygda. Nei; unner. Men savner.

Så til alle som bor på bygda; don`t get me wrong. En grom hilsen fra Pretenders.

Torotto

Innlegg: 21592
Torotto
21.04.21 21:05
Arrcab: å tror jeg du er på tur, bærtur. Fakta er, jentene flytter inn til byene, mange av gutta blir igjen. Det er et stort problem. Byfolk er flinkere til å mosjonere og gå tur enn dem som søker fred og ro, og mens kiloene legger seg rundt magen uansett bosted, brukers bilen av opplagte årsaker svært flittig ute i periferien.

Tror du er lurt av massemedia.  De fremstiller jo ofte bygda som Rednecks og Rånere i sentrum.  

Bodde i Finnmark i 40 år og der var folk flinke til å være fysisk aktive, innenfor idrett og fritidsliv.  Mange med egne hytter og fysisk aktivitet med denne og til rekreasjon.   Folk som driver ulike typer hobbyer med hest oppdrett, fritidsfiske og andre sysler.   

I dag så flytter stort sett også de fleste gutter ut for utdanning og karriere.  Så de som velger å bo på bygda, har vel andre preferanser, uten at dette bør stigmatisere dem.  Folk som starter opp egen virksomhet og tar ansvar fra dag 1.  Kan vel nevne Norges tøffeste, som var en slik bygdefyr.  Suverent sterkest både psykisk og fysisk, gjennom det livet og de kvalitetene  hans liv ut i distriktet hadde gitt ham.  Det finnes mange Isaker der ute!!!!! 

legalize_it

Innlegg: 14948
legalize_it
21.04.21 21:14
sisyf0s: Heldigvis er det ikke slik at en stat nødvendigvis skal drives økonomisk mest mulig effektivt. Staten er til for sine borgere, og for å gi disse et mest mulig godt liv, uansett om de bor i bygd eller by. Og på bygda aksepterer vi at vi både har dårligere tjenester enn folk i byene, eksempelvis lang vei til sykehus, politiet kan være langt unna når det oppstår behov for dette, og adskillig andre tjenester kan befinne seg langt unna, samt at gjennomsnittslønningene i de rurale strøkene ligger til dels betydelig under det en finner i byene.

Det er sant, men all den tid statens midler er begrensede bør staten prøve å drive landet så effektivt som mulig. Ingen steder er helt like og det bør selvsagt være rom for at enkelte steder er dyrere i drift enn andre, men når f.eks små øysamfunn får kjempedyre fastlandsforbindelser eller oversubsidierte ferjer synes jeg det blir merkelig.

Tempus

Innlegg: 11952
Tempus
21.04.21 21:56

Det hevdes fra forskjellige hold at det er så god plass i Norge, ja så får myndighetene sørge for at hele landet blir bebygget og få infrastruktur som vil sørge for at folk blir boende i mer rurale strøk.

I byene begynner det å bli trangt om plassen når de fleste vil bo der, det er ikke godt for noen som vil ha en følelse av frihet. Noen vil hevde at det er vel bare å flytte ut, men så enkelt er det nok ikke når de stedlige liker å bo der de alltid har bodd. 

Nei, å få fart på hele landet er løsningen.

Bygdedyra er det også mange av i byene, der er det mange som kjenner noen i samme lille strøk, og som liker å prate.

 

Teodora

Innlegg: 128
Teodora
21.04.21 21:59
Tempus: I byene begynner det å bli trangt om plassen når de fleste vil bo der, det er ikke godt for noen som vil ha en følelse av frihet. Noen vil hevde at det er vel bare å flytte ut, men så enkelt er det nok ikke når de stedlige liker å bo der de alltid har bodd.

Hamstere som løper i bur. Så lenge de holder seg opptatte så skjønner de ikke at det er det livet består av. Det er helt unormalt for mennesker å bo på slike vis. 

Justice 96

Innlegg: 55219
Justice 96
21.04.21 22:01
Teodora: Det er helt unormalt for mennesker å bo på slike vis.

Ja, noe som bekreftes av at psykologer har endeløse køer i de fleste større byene. Ikke rart at folk blir deprimerte av å bo slik.

BigGeorge

Innlegg: 33590
BigGeorge
21.04.21 22:09

Trolig den største og viktigste utfordringen ved siden av klima.

Skal utlendinger bo der må det bygges og vektlegge arkitektur. 

Tror også mange ønsker koloni-hager som man kan bo i ferien.

Kommuner i distriktet må tilpasse seg for å få bygging finansiert av staten.

Jernbane til storby fra disse bygge-planene.

GARDSDATTRA

Innlegg: 63610
GARDSDATTRA
21.04.21 22:11
MagneR: Jeg har reist Norge land og strand rundt. Jeg har sett så mye vakkert. Så mange fine steder. Små bygder. Og tenkte; her var det fint.

Vet du hvorfor vi har så vakre bygder?

GARDSDATTRA

Innlegg: 63610
GARDSDATTRA
21.04.21 22:29
Hansaguden: Dersom en person får nyss om at en annen har misbrukt barnebarnet sitt så blir det i mange tilfeller ikke anmeldt, men hysjet ned, nettopp på grunn av at alle kjenner alle. Man kjenner legen og lensmannen, så det kan straffe seg å gå til anmeldelse.

For å ta det siste først så er både lensmannen og legen på bygda like profesjonelle på bygda som de er på større tettsteder. Så der tar du feil.

Når det gjelder bestefaren som misbruker barnebarnet sitt, så fant jeg en stor konvolutt i postkassa i fjor eller var det i forfjor. Det sto absolutt ingenting på konvolutten, men den var klistra igjen og var tykk. Spent åpna jeg konvolutten og fant en bunke ark. På det første sto det nabovarsel og noen ord til. Resten av innholdet var kopi av en tingrettsdom mot en for meg vilt fremmed mann i bygda. Dommen beskrev et overgrep en mann hadde begått mot sitt barnebarn, Få dager etter skulle jeg uansett ut for å handle og da tok jeg med hele brevet og leverte det på lensmannskontoret og ville anmelde, men noen hadde anmeldt dette før meg og det var opprettet sak. Jeg regner med at storparten av bygda fikk det samme brevet i postkassa, men jeg har ennå ikke hørt et eneste ord falt om denne saken noe sted. Folk holder rett og slett kjeft om det. Vi liker ikke slik møkkaspreding nemlig.

Arrcab

Innlegg: 10412
Arrcab
21.04.21 22:56
Torotto: Bodde i Finnmark i 40 år og der var folk flinke til å være fysisk aktive, innenfor idrett og fritidsliv.  Mange med egne hytter og fysisk aktivitet med denne og til rekreasjon.   Folk som driver ulike typer hobbyer med hest oppdrett, fritidsfiske og andre sysler.

Forstår godt at du bruker eksempler fra der du er kjent, men Finnmark er kanskje ikke helt representativt for landet. Jeg vet også, at finnmarkinger er glade i naturen, har gjerne en hytte selv om de bor i Komagvær, og bruker den flittig. Det er nesten en iboende nødvendighet, skal du bo og leve der oppe.
Mitt anliggende er mer generell, dersom folk sjøl vil betale det det koster, må alle få bosette seg der de vil,  men vi kan ikke opprettholde en subsidiert bosetning, på grunn av at noen liker og ha det fredelig. 

(Innlegget ble redigert 21.04.21 22:56)

Tempus

Innlegg: 11952
Tempus
21.04.21 22:58

Nå i pandemien viser det seg soleklart at folk må bo mer spredt, se bare på overbefolkede Oslo som nærmest lever i isolasjon fra gleder som en utepils i sola, ingen trim på treningsenter, ingen mulighet for gå inn i en skoforretning eller ta en titt på siste nytt. 

Folk ser mistenksomt på hverandre i matforretninger og de man treffer på fortauet. Menneskefiendlighet er  det rette ordet, så får vi håpe at politikerne tar lærdom til neste pandemi, for den kommer.

 

 

 

 

 

GiPazzini_85

Innlegg: 90071
GiPazzini_85
21.04.21 23:00
fargerik: Lite vits i å ha et feriested uten befolkning, vel?

Dersom man bor på et tettsted eller i en by så er vel litt av poenget med et feriested å slippe å se mennesker, vel?

Arrcab

Innlegg: 10412
Arrcab
21.04.21 23:05
GARDSDATTRA: Vet du hvorfor vi har så vakre bygder?

Når det gjelder statssubsidierte bønder, som egentlig er selvstendige næringsdrivende, kan vi like godt få dem inn på Statens Lønnsregulativ, som fast ansatte landskapsterapeuter. Sammen med sauene, gjør de en fantastisk jobb med å holde naturlandskapet intakt.

GiPazzini_85

Innlegg: 90071
GiPazzini_85
21.04.21 23:06
fargerik: Dersom du bytter ut folket i en bygd med helt nye folk, vil alle etterhvert få sin rolle. Det kan sammenlignes med hønsegården, hvor en rangordning faller på plass uansett hvor mye man skifter ut hønene. (hakkeloven)

Nei, absolutt ikke. Verken hanen eller hønene har forståelse for slekters historie eller at de er en del av noe større.

Har selv bodd i en mellomstor bygd i 10 år, men vil aldri finne på å ta noen andres "rolle" fra folk som hører til her gjennom generasjoner og det lever jeg fint med. Jeg kommer alltid til å være en innflytter i denne bygden og vil først og fremst identifisere meg med min opphavlige hjembygd.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg