Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Skapelse eller evolusjon?

NYTT TEMA
McDaniel
McDanielInnlegg: 499
26.07.06 10:21
Det er mange meninger om dette teamet, så jeg tenkte å prøve dette fra et annet sysnspunkt. Håper på saklige innlegg.

Vi kan stille disse to teoriene opp mot hverandre og se hvor vi ender.
La meg understreke dette er ikke på noen måter noe forsøk på å rakke ned på mennesker som jobber innen naturvitenskap. Men å stille spørsmål ved evolusjonsteorien.

Hva legger vi i ordet ”bevis”?

Norsk riksmålsordbok gir to definisjoner ”u-gjendrivelig godtgjørelse av en påstands gyldighet..” og ”skriftlig bevitnelse..” Begge disse legger vekt på at det som sies å være et bevis er udiskutabelt.

Ordet ”bevis” blir både i rettspråket og i dagligtale ofte utvannet. I for eksempel en rettssak, kan følgene oppstå.
I en dom kan objektive beviser mangle, men på grunn av indisier kan det bli sagt:
”Retten finner det bevist at…”

I streng filosofisk forstand kan imidlertid bare det som direkte kan registreres med en av våre sanser, bevises. Derfor er ”bevis” i denne forstand u-gjendrivelig.

Når vi vurderer om vi kan akseptere et bestemt forhold og vi spør etter beviser, bør vi tenke over i hvilken forstand vi bruker dette ordet.

Kan Gud bevises?

Basert på definisjonen av bevis i filosofisk forstand kan vi stille opp følgende syllogisme:

Det som ikke kan sees* kan ikke bevises

Gud kan ikke sees____________
Gud kan ikke bevises

*registreres med sansene

Syllogismen inneholder en gyldig slutning, og er u-gjendrivelig. Enkelte avslutter derfor saken her, ved å si at det er umulig å vite noe om hvorvidt Gud eksisterer.

Når man på denne måten avslutter saken ved å peke på at Gud ikke kan bevises, glemmer man at vi også kan stille opp følgende syllogisme:

Kan evolusjonsteorien bevises?

Det som ikke kan sees, kan ikke bevises

Flesteparten av naturvitenskapens ”oppdagelser” kan ikke sees_______
Flesteparten av naturvitenskapens ”oppdagelser” kan ikke bevises

De fleste tenker ikke over at naturvitenskapen hovedsakelig arbeider med forhold som ikke direkte kan registreres med en av sansene våre, og derfor ikke kan bevises. Man tar for gitt at det som påstås å være vitenskapelige oppdagelser, stemmer, ja man baserer i mange tilfeller livet sitt på det.

Hvis man derfor avfeier spørsmålet om Guds eksistens med at det ikke kan bevises, men samtidig aksepterer naturvitenskapens resultater, er man i virkeligheten svært inkonsekvent. Det er ikke saklighet og fornuft som ligger bak, men et bevisst eller ubevisst subjektivt valg.

Hvis vi skulle være saklige, burde vi undersøke de metoder vitenskapen bruker for å oppnå erkjennelse, også spørre om noen av disse er anvendelige på spørsmålet om Guds eksistens.

McDaniel
Siderius
SideriusInnlegg: 7555
26.07.06 10:56
Om du søker på Evolusjon på dette forum vil du finne en haug av treff.. har du lest disse?

I tillegg, din påstand om at kun det som kan sees kan bevises er feil. Du kan ikke se gravitasjonskraften men sannelig er det bevist at den er der vitenskapelig sett. Når du kritiserer vitenskapen kritiser den på det den gjør og ikke det du tror den gjør.
tåttenhæmm
tåttenhæmmInnlegg: 1306
26.07.06 11:01
Jeg avfeier guds eksistens ved hjelp av naturlig logisk tilnærming.

Jeg synes at det er mildt sagt merkelig å tro at gud har plassert oss her, at vi er utvalgt. At dyr er skapt som dyr og mennesker som mennesker og insekter som insekter, molekyler som molekyler? At bibelen (eller tilsvarende novelle/dikt/lignelse-samlinger) er denne spilloppmakerens ord?

Jeg må ikke se for å tro. Som de fleste andre her i verden.
Å diskutere: Bevis guds eksistens eller bevis hvorfor RNA ble DNA er dødfødt, det strander og blir liggende å skifte posisjon på stranden, litt opp og litt ned...med bølgene.

Den logiske tilnærmingen er utvikling, og miljøtilpasning...evolusjon selvfølgelig. Dette får så liten oppmerksomhet i religionene at det gir meg svaret.
Smaug666
Smaug666Innlegg: 1348
26.07.06 16:36
McDaniel skrev:
Det er mange meninger om dette teamet, så jeg tenkte å prøve dette fra et annet sysnspunkt. Håper på saklige innlegg.

Vi kan stille disse to teoriene opp mot hverandre og se hvor vi ender.
La meg understreke dette er ikke på noen måter noe forsøk på å rakke ned på mennesker som jobber innen naturvitenskap. Men å stille spørsmål ved evolusjonsteorien.

Hva legger vi i ordet ”bevis”?
---------------

Smaug:
Ettersom ingen innen naturvitenskap prøver å bevise noe som helst - hvorfor prater *du* om dette ordet?
Westcoast_2
Westcoast_2Innlegg: 653
26.07.06 16:50
Hei

La meg gi ett lite eks. Nasjonalfugelen i NewZealand, heter KIWI. Den kunne fly tidligere. Den flyr ikke nå lenger, er det ikke evulusjon så vet ikke jeg.
Så jeg er fast bestemt på at naturen hele tiden er i utvikling.

Westcoast
McDaniel
McDanielInnlegg: 499
26.07.06 17:32
For å fortsette linken kanskje dette kan hjelpe:

Metoder for erkjennelse brukt av naturvitenskapen.

I matematikken kan vi i mange tilfeller snakke om beviser i streng filosofisk forstand, men på andre områder er det ikke mulig.

I naturvitenskapen er det hovedsakelig to metoder for erkjennelse som brukes, den aksiomatiske metode og den hypotetisk – deduktive metode (HDM).

Aksiomatisk metode går ut på at vi tar utgangspunkt i ett eller flere grunnleggende forhold som er ubeviselige, men som vi erklærer som sanne, også prøver vi å utlede logiske slutninger av disse grunnleggende forhold (aksiomer).
Aksiomene tjener som premisser for våre slutninger, og svakheten ved metoden hva bevisføring angår, er at vi ikke kan være sikre på at aksiomene er sanne.
Et godt eksempel på denne metoden er evolusjonsteorien. Man tar utgangspunkt i et evolusjon er et faktum, også tolker man fossilene i lys av dette. Det er derfor ikke slik at fossilene beviser at det har funnet sted en utvikling, men man ser en utvikling i fossilrekkene fordi man ”vet” at det har foregått en utvikling.
Den aksiomatiske metode er derfor svak hva det å føre bevise angår.

Den hypotetisk – deduktive metode er den mest brukte metode i naturvitenskapen (forkortet HDM). Den går ut på at man lager en hypotese, så prøver man å tenke seg hva hypotesen forutsier.
Altså, hvis hypotesen er sann, så vil vi vente å finne det og det. Så lager man tester (eksperimenter) for å undersøke om man finner det hypotesen forutsier. Problemet med HDM er at vi aldri kan bevise noe positivt, det beste vi kan oppnå er å motbevise en hypotese.

Vil det bli noen grunnlag for å komme med eksempler på dette??

McDaniel
Gullekompen
GullekompenInnlegg: 11731
26.07.06 23:45
Westcoast_2 skrev:
Hei

La meg gi ett lite eks. Nasjonalfugelen i NewZealand, heter KIWI. Den kunne fly tidligere. Den flyr ikke nå lenger, er det ikke evulusjon så vet ikke jeg.
Så jeg er fast bestemt på at naturen hele tiden er i utvikling.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Det er vel ingen som protesterer på at naturen er i utvikling.....

Men er det bevist at Kiwien kune fly en gang i tiden?
TennVeske
TennVeskeInnlegg: 85
27.07.06 02:34
Gullekompen skrev:
Det er vel ingen som protesterer på at naturen er i utvikling.....
Men er det bevist at Kiwien kune fly en gang i tiden?

TennVeske:
Hei Gullekompen, har Kiwien vinger? Da må den nødvendigvis ha flydd!
Har vi mennesker vinger? Ikke dét? Nei da har vi heller aldri kunnet fly!
Men vi har armer og bein, så da må det vel kunne sies at det er bevist at vi kan både gå på bakken, og klatre i trærne. Ikke sant, Gullekompen?

Jeg har nemlig noen barn som minner meg på hver dag; at jeg engang var riktig så flink til å klatre i trærne. Men nå har dette blitt heller vanskelig for meg, stiv og støl som jeg er.
Men bananer, dét er fortsatt noe av det beste jeg vet. Og de kan jeg meske meg med mens de som har rede på naturvitenskap kan fundere og spekulere på hvordan Guds eksistens kan bevises eller motbevises. Og på hvordan det kan bevises at The Big Bang var begynnelsen, eller om det bare var et "pulsslag" av Guds Hjerte som skulle bli begynnelsen på slutten, og om hva som kan være Gud Herrens puls. Altså hastigheten på Guds puls; som da vil si oss når neste Big Bang vil inntreffe. Og så kan de lure på om dét vil være slutten? Eller det bare er "på án igjen"? Og om vi vil begynne med å spise bananer neste gang også? Stakkars arme sjeler! De har jammen mye å fundere på, ikke sant Gullekompen?

Mens vi to kan vel kose oss med bananer imens, Gullekompen? Mens vi betrakter våre barn og barnebarn klatre i trær og dette ned på bakken hvor de finner seg et blåbær.
Mvh TennVeske.
deuteros
deuterosInnlegg: 1526
27.07.06 09:21
aaaahh. får sikkelig exphil flashback av å lese innleggene dine. nettopp begynt på universitetet eller? ;-)

men hvorfor snakker du om evulosjonsTEORIEN som e lov? ingen seriøse forskere sier dette er evolusjonsloven. nettopp det at vitenskapen er flittige brukere av HDM er et sunnhetstegn og noe ethvert religiøst menneske burde bli flinkere til å bruke. når det gjelder metafyskiske ting som gud, sjel eller kjærlighet vil det i hvertfall vœre sundt å sette ? tegn ved dette. du kan jo begynne med å prøve bevise kjœrlighet eksisterer. når du har klart det er du faktisk ikke langt unna "bevise" guds eksistens.

tigen med vitenskap er at foruten noen få naturlover, er resten forskning. men slutter du forske, stopper ihvertfall utviklingen(av samfunnet, ikke jorda).

jeg kan ikke bevise eller motbevise gud, og ikke er det noe som er viktig for meg heller. derimot tror jeg et høyere vesen aldri vil kunne festes på papir eller ha noen stemme vi kan fatte, derfor er "guds ord" for meg menneskeskapt. men det vil ikke si at det ikke er åndelige budskap i hellige skrifter, bare at åndeligheten kommer fra mennesker og ikke gud.... min mening ihvertfall
fixtaman
fixtamanInnlegg: 799
27.07.06 09:49
Siderius skrev:
Om du søker på Evolusjon på dette forum vil du finne en haug av treff.. har du lest disse?

I tillegg, din påstand om at kun det som kan sees kan bevises er feil. Du kan ikke se gravitasjonskraften men sannelig er det bevist at den er der vitenskapelig sett. Når du kritiserer vitenskapen kritiser den på det den gjør og ikke det du tror den gjør.


Det er mye våre øyne ikke ser som eksisterer, vi kunne f.eks hatt øyne som kunne sett Lys(pupiller) samt Termisk(varme), men da hadde det gått utover retsen av kroppen. Ressursene på våres kropp er fordelt med tanke på overlevelse og nødvendighet. Foressten så stemmer jeg for Evulosjon
Re-Pete
Re-PeteInnlegg: 381
27.07.06 10:20
deuteros skrev:

men hvorfor snakker du om evulosjonsTEORIEN som e lov? ingen seriøse forskere sier dette er evolusjonsloven.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Det er den eneste teorien som er underbygget av observasjoner og vitenskapelige bevis.
Når det er den eneste underbygde teorien må man enten være en svært forsiktig og åpen forsker (som man bør være som forsker!), svært uopplyst eller fundamentalistisk religiøs for ikke å godta det som eneste sannhet.
Eller kan du komme med bevis på en annen 'teori' kanskje?
En vanlig indikasjon på menneskets evolusjon er at fosterets morfologi følger nålevende dyr i varierende tidsperioder (rotte, kanin, sjimpanse).
En annen er astronomiske mengder med arkeologiske funn.

Observasjon1: Når vi ser på dyr som hund,katt,kyr,hest, etc.,(og planter) er 'drift' bevist gjennom avl.

Observasjon2 Når det gjelder enda mer primitive livsformer som virus og bakterier er 'mutasjon' bevist gjennom erfaring (influensa, etc.).

Observasjon3: Arvematerialet (DNA) er noe som alt liv i større eller mindre grad deler noe av. F.eks. er sjimpansenes DNA og menneskets ca.99% likt. (dvs. det er troverdig at man gjennom mutasjon og drift KAN gå fra 99% til 100% over lang tid og stort miljømessig press).

Observasjon4: Morfologien av fosteret hos mennesket følger dyrs: rotte noen dager, kanin moen uker, sjimpanse måneder.

Observasjon5: Arkeologiske funn viser menneskets ( og andre dyrs) utvikling gjennom flere millioner år.

I tillegg mangler vi observasjon som underbygger f.eks. 'skapelse'-teorien til fundamentalistene. Noe som svekker den teoriens troverdighet
deuteros
deuterosInnlegg: 1526
27.07.06 11:11
joda, enig at obervasjonene støtter teorien, men det gir fortsatt ingen lov.

før i tiden hadde menneskene(se vitenskapsmenn) en teori på hvorfor fuglene kan fly. etterhver fannt de ut loven om aerodynamikk. den er sannhet, evulosjonen er en subjektiv oppfatning på bakgrunn av observasjoner.

hvorfor utviklet sjimpansene seg til mennesker? gud? ren flaks?
emul
emulInnlegg: 1341
27.07.06 11:27
Litt merkelig at du gidder å dikutere et tema som du tydeligvis ikke vet noe om.
EvolusjonsTEORIEN er en TEORI ikke en lov.
Sjimpanser har ikke utviklet seg til mennesker, mennesker og sjimpanser har utviklet seg fra en felles stamfar.

Lær mer om hva vitenskap er og vit hva en teori er før du setter i gang en diskusjon om det.

deuteros
deuterosInnlegg: 1526
27.07.06 14:25
du skriver jo akkuratt det jeg skrev(foruten det at jeg trakk sjimpanser sammens med utvikling av mennesker da, men det er jo bare for å gi et eksempel). du skrev neste ordrett det jeg skrev...

les hele tråden, ikke bare heng deg opp i siste setning. og hovmodet kan du bare tørke av deg, det er noe av det kvalmeste jeg ser her inne...
emul
emulInnlegg: 1341
27.07.06 14:33
Lær mer om hva vitenskap er og vit hva en teori er før du setter i gang en diskusjon om det.
emul
emulInnlegg: 1341
27.07.06 15:53
Sorry deuteros men siden du ble så offensiv etter det første svaret mitt så bare måtte jeg føkke litt med deg. Det er bare sånn jeg er noen ganger.
Eks: jeg bærer en hel stabel med glass og klarer å miste et i bakken så det knuser.
En kompis(han som eier glassene) blir sykt forbanna på meg p.g.a dette ene glasset.
Og da bare måtte jeg miste hele stabelen i gulvet, bare for å se hvor sint han kunne bli.
Psykopatisk tekk, muligens.......men veldig morro. :)

Igjen, sorry.
deuteros
deuterosInnlegg: 1526
27.07.06 16:06
hahahaha...

og jeg bet på...

hehe, jeg er enig, det ER morsomt..

du får på den... ;-)
emul
emulInnlegg: 1341
27.07.06 16:13
Så bra, for jeg vil jo ikke ha fiender her på VGD :)
malvolio
malvolioInnlegg: 25699
27.07.06 16:16
Westcoast_2 skrev:
"La meg gi ett lite eks. Nasjonalfugelen i NewZealand, heter KIWI. Den kunne fly tidligere. Den flyr ikke nå lenger, er det ikke evulusjon så vet ikke jeg."

Høres mer ut som det motsatte av evolusjon for meg.
Regresjon?
Re-Pete
Re-PeteInnlegg: 381
27.07.06 16:24
deuteros skrev:
joda, enig at obervasjonene støtter teorien, men det gir fortsatt ingen lov.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hvorfor må du ha det som 'lov' før du tror? Det er vel bare matematiske formler og de mest grunnleggende fysiske sammenhenger som er i form av 'lov' er det ikke? Kan vi forvente at evolusjonsprosessenen, som i naturen hos høyerestående dyr tar millioner av år og omfatter mange dyr og faktorer vil være 'synlig' for det blotte øye fra en generasjon til den neste? Avl av hunder, som mennesker har drevet med noen hundre eller kanskje noen tusen år, har demonstrert evolusjonsprosessen et stykke på vei. Her har mennesket valgt seg ut de dyrene som synes å egne seg best for en viss oppgave, f.eks. gjeting. Fortsatt kan forskjellige hundearter formere seg med hverandre, men det er delvis fordi mennesket har insistert på at det fortsatt skal være 'hund' og spesialisere seg til oppgaver hunder alltid har gjort. Dersom man f.eks. konsentrerte seg om oppgaver som var mer i periferien av hva hunder klarer, slik som å klatre i trær f.eks. ville nok den eller de rasene man frembrakte etter noen tusen år vært temmelig forskjellig fra de hunderasene man har i dag. Nok forskjellig til å begynne å divergere alvorlig fra begrepet 'hund'.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
før i tiden hadde menneskene(se vitenskapsmenn) en teori på hvorfor fuglene kan fly. etterhver fannt de ut loven om aerodynamikk. den er sannhet, evulosjonen er en subjektiv oppfatning på bakgrunn av observasjoner.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Evolusjonen er resultatet av kontinuerlig seleksjon av de som klarer seg best på omgivelsenes betingelser gjennom konkurransemessig spesialisering på omgivelsenes mattilbud og individenes valg av seksualpartner. Er evolusjonshastigheten for stor dør for mange av arten av kreft. Er den for liten klarer ikke dyreatene å tilpasse seg gradvise endringer i omgivelsene, slik som tilpassing til en verden som har periodevis istider: mange arter døde nok ut som følge av manglende fleksibilitet med hensyn på en slik faktor (for spesialiserte på en enkelt mattype som døde ut, f.eks.).

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
hvorfor utviklet sjimpansene seg til mennesker? gud? ren flaks?
'''''''''''''''''''''''''''''''''''

Gjennom mye smerte og trengsel over millkioner av år.
(Sjimpanser er egentlig ikke våre stamfedre, men deler antagelig stamfar med oss)

Noen mutasjoner blir aktivisert ved incest, f.eks. Men de fleste mutasjoner er enten uten effekt (men kan gi effekt ved nye mutasjoner i fremtidige generasjoner) eller har negativ effekt. Artene har en naturlig aversjon mot for mye incest, men hvis antallet av en art minker, vil incest øke. Det er en rask måte å mutere på, men det vil også gi mye mer gjennomsnittlig lidelse til de individene som fødes fordi hyppigheten av misdannelser og farlige sykdommer øker enormt ved en slik speed-up av 'tilfeldige' mutasjoner.
Humlepungen
HumlepungenInnlegg: 2344
27.07.06 17:33
Re-Pete skrev:
deuteros skrev:

hvorfor utviklet sjimpansene seg til mennesker? gud? ren flaks?
__________________________________________________________

Sjimpanser er fremdeles sjimpanser og mennesker er faktisk mennesker som de alltid har vært..


Mvh Humlepungen.
Gullekompen
GullekompenInnlegg: 11731
27.07.06 17:36
TennVeske skrev:
Gullekompen skrev:
Det er vel ingen som protesterer på at naturen er i utvikling.....
Men er det bevist at Kiwien kune fly en gang i tiden?

TennVeske:
Hei Gullekompen, har Kiwien vinger? Da må den nødvendigvis ha flydd!
Har vi mennesker vinger? Ikke dét? Nei da har vi heller aldri kunnet fly!
Men vi har armer og bein, så da må det vel kunne sies at det er bevist at vi kan både gå på bakken, og klatre i trærne. Ikke sant, Gullekompen?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
He he...kiwien er en merkelig fugl.....lur måte å spare energi på...


Jeg har nemlig noen barn som minner meg på hver dag; at jeg engang var riktig så flink til å klatre i trærne. Men nå har dette blitt heller vanskelig for meg, stiv og støl som jeg er.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Heh...jeg var også i tretoppene som barn...høøøyt oppe....kommer meg vel opp nå også......om treet er stort nok...


Men bananer, dét er fortsatt noe av det beste jeg vet. Og de kan jeg meske meg med mens de som har rede på naturvitenskap kan fundere og spekulere på hvordan Guds eksistens kan bevises eller motbevises. Og på hvordan det kan bevises at The Big Bang var begynnelsen, eller om det bare var et "pulsslag" av Guds Hjerte som skulle bli begynnelsen på slutten, og om hva som kan være Gud Herrens puls. Altså hastigheten på Guds puls; som da vil si oss når neste Big Bang vil inntreffe. Og så kan de lure på om dét vil være slutten? Eller det bare er "på án igjen"? Og om vi vil begynne med å spise bananer neste gang også? Stakkars arme sjeler! De har jammen mye å fundere på, ikke sant Gullekompen?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Heh...eller epler...

Mens vi to kan vel kose oss med bananer imens, Gullekompen? Mens vi betrakter våre barn og barnebarn klatre i trær og dette ned på bakken hvor de finner seg et blåbær.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bananer er bortkastet mat...når du har flådd de og kastet benet, er det ingenting igjen....
deuteros
deuterosInnlegg: 1526
27.07.06 18:04
Re-Pete skrev:
Hvorfor må du ha det som 'lov' før du tror?
----
jeg tror på evulusjonslœre, men ville bare sette det på spissen for å vise at det faktisk som du sier er snakk om tro. samme som gud er snakk tro(egentlig mest følelse men det er en annen diskusjon).

mao skal man kaskje ikke skrike så hardt til kristene om å bevise alt i bibelen , siden vitenskapen også må komme med andre ting enn håndfaste bevis. for som du sa til meg... "hvorfor trenger du lov for å tro".
Re-Pete
Re-PeteInnlegg: 381
27.07.06 18:38
deuteros skrev:
Re-Pete skrev:
Hvorfor må du ha det som 'lov' før du tror?
----
jeg tror på evulusjonslœre, men ville bare sette det på spissen for å vise at det faktisk som du sier er snakk om tro. samme som gud er snakk tro(egentlig mest følelse men det er en annen diskusjon).
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Men er ikke mengden med bevis nok til å kalle evolusjons-'teorien' for fullgodt bevist?

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
mao skal man kaskje ikke skrike så hardt til kristene om å bevise alt i bibelen , siden vitenskapen også må komme med andre ting enn håndfaste bevis. for som du sa til meg... "hvorfor trenger du lov for å tro".
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Mesteparten av det som står i Bibelen angående dette er jo bare ord i en bok, uten noe som helst av bevis, mens evolusjonslæren har monumentale mengder av forskjellige slags bevis.
Å bygge på ord i en bok, uansett hvor gammel den er og hvor hellig man holder den, er tro bygd på følelser.
Å bygge på bevis (slik som evolusjonslæren) er jo heller på linje med å tro på matematiske formler utviklet av et vitenskapelig miljø, men uten selv å ha fullt forstått alle aspekter ved utledningen av dem.
Hva er sikrest å tro på?
Re-Pete
Re-PeteInnlegg: 381
27.07.06 18:43
Humlepungen skrev:
Re-Pete skrev:
deuteros skrev:

hvorfor utviklet sjimpansene seg til mennesker? gud? ren flaks?
__________________________________________________________

Sjimpanser er fremdeles sjimpanser og mennesker er faktisk mennesker som de alltid har vært..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

På hvilket punkt i evolusjonen kan våre forfedre begynne kalles 'menneske' da, ca.? 100000 år siden? 1 million?
Hva avgjør at du kaller et vesen 'menneske'?
Narad
NaradInnlegg: 17650
27.07.06 19:29
Jeg er ingen forskjell på skapelse og evolusjon.
Det er livet og bevisstheten som selv velger ut de som kan oveleve og hvem som ikke er egnet til overlevelse.
Og dette valget er enkelt, for den som lever gjør det, og den som dør gjør det.

Se på skapelsen av fargefjernsynet, det startet som en radio..som senere fikk et "øye" som synliggjorde lyden..og dette øyet ble senere til en større skjerm som
synligjorde et mye større frekvensområde enn lydens.
Først ble dette gjengitt monokromt, og så i farger.

Denne skapelsen er tydelig en evoluerende prosess, men bak den ligger et behov og en mulighet som har vært tilstede som skjult helt fra begynnelsen.
Og bak denne evolusjonen av tvèn har det vært bevisstheten og livet i mennesket
som har vært drivkraften..og derfor må vi kunne kalle det en skapelse.

Alt som er skapt og skapes er under en konstant forvandling til noe bedre og finere...og det aller beste og fineste befinner seg for oss i nutidens skapelse enda på det høye sted hva vi kaller framtidens ende, med det finnes der allerede nå som skjult og enda ikke åpenbart.

Hva eller hvem er så det mest perfekte og fantastiske som venter ved tidens ende ?..Jo det er Gud, som venter på at sitt legeme og hus skal bli ferdig bygget i den grove delen av materien..etter den planen som kalles vårt absolutte potensiale.

Og hva er dette sted, som er like før tidens begynnelse på vår lave side i universet ?.. det bør si seg selv, for det er hva vi kaller framtiden...og de religiøse
himmelen.
Og denne himmelen kommer ned til oss i hvert åndedrag og blir skapelsen i nutiden..hvor det som før var skjult som framtidens potensiale blir realisert i henhold til tidsplanen (ånden)

Hvordan kan så denne Gud som først er ferdig skapt ved tidens ende gå tilbake i tiden og besøke menneskene?
Vel, det har nok med hva vi kaller hastighet å gjøre..for Einstein beviste at det som kan bevege seg hurtigere enn lyset..kan gå både fram og tilbake i tiden, og komme fram i hvilket som helst legeme på jorden til enhver tid..innenra.

For det sted og rom som er innenfor materien er hva vi kaller framtiden og himmelen..for rundt materien er hva vi kaller fortiden.
Og overgangen mellom de to rom og steder kalles "døren" i Nuet..hvor det skinner et Lys kalt livet..og som ser ut av våre øyne som vårt sanne Selv.

Det vi tror vi ser..fordi det finnes syv slør foran våre øyne..det er vårt ego og selvbilde.. altså et påfunn vi kreerer selv.
Og når dette slør er fjernet..så ser vi virkeligheten i sannhetens lys slik den Er.
Men først må vi lære å vende om våre sanser..slik at vi kan se, høre, føle og smake begge veiene..for da først får vi føde til begge vår legemer..det åndelige og det kjødelige.
Humlepungen
HumlepungenInnlegg: 2344
27.07.06 21:47
Re-Pete skrev:
Humlepungen skrev:
Re-Pete skrev:
deuteros skrev:

hvorfor utviklet sjimpansene seg til mennesker? gud? ren flaks?
__________________________________________________________

Sjimpanser er fremdeles sjimpanser og mennesker er faktisk mennesker som de alltid har vært..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

På hvilket punkt i evolusjonen kan våre forfedre begynne kalles 'menneske' da, ca.? 100000 år siden? 1 million?
Hva avgjør at du kaller et vesen 'menneske'?

_______________________________________________________

Ærlig talt, vet du ikke hva som er forskjell på et MENNESKE og et "VESEN" er du nok leddet som manglet.
Gå og meld deg sraks.


Mvh Humlepungen.
Humlepungen
HumlepungenInnlegg: 2344
27.07.06 21:54
Narad skrev:
Jeg er ingen forskjell på skapelse og evolusjon.
__________________________________________________________________________
Altså når du ser en bil stå der fix ferdig fra fabrikken VET DU IKKE OM NOEN DER HAR LAGET DEN ELLER OM DEN BLE TIL AV SEG SELV???
Skaperen har riktignok satt igang prosesser men det er langt derfra til å si at ting blir til a seg selv.
Om du kjøper et byggesett til et hus og lar det ligge der i en haug i påvente av at med tiden vil dette utikle seg til et hus vil det etterhvert råtne bort og forsvinne helt.
Det er det som kalles utvikling nemlig.


Mvh Humlepungen.
Re-Pete
Re-PeteInnlegg: 381
27.07.06 22:18
Humlepungen skrev:

Ærlig talt, vet du ikke hva som er forskjell på et MENNESKE og et "VESEN" er du nok leddet som manglet.
Gå og meld deg sraks.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

OK.

Her er jeg.

Hallo (kakker på Humlepungens hode): er det noe der inne?
HALLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Narad
NaradInnlegg: 17650
28.07.06 00:29
Humlepungen skrev:
Narad skrev:
Jeg er ingen forskjell på skapelse og evolusjon.
__________________________________________________________________________
Altså når du ser en bil stå der fix ferdig fra fabrikken VET DU IKKE OM NOEN DER HAR LAGET DEN ELLER OM DEN BLE TIL AV SEG SELV???
Skaperen har riktignok satt igang prosesser men det er langt derfra til å si at ting blir til a seg selv.
Om du kjøper et byggesett til et hus og lar det ligge der i en haug i påvente av at med tiden vil dette utikle seg til et hus vil det etterhvert råtne bort og forsvinne helt.
Det er det som kalles utvikling nemlig.

Narad:
Du må se hva jeg sier Humlepungen..
Jeg sier at det ikke er noen forskjell på evolusjon og skapelse..for begge har den samme bevissthet og liv som drivkraft og derfor den samme Ene Årsak.

Og det skal du vite.. at Gud, Livet og Lyset er nært knyttet til hverandre, og det så nært at det faktisk er det samme.
Akkurat som vann, is og damp er det samme i sitt innerste vesen, men i forskjellige tilstander som unike.
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg