Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hva er forskjellen mellom sekt og sunn menighet?

NYTT TEMA
Georgh42
Georgh42Innlegg: 16921
05.04.08 12:34
Finnes det destruktive sekter i Norge som rett og slett er skadelig å være en del av?

Når er et trossamfunn sunt, og når blir et trossamfunn en destruktiv, frihetsberøvende og psykisk manipulerende sekt?

Blir vi ikke alle sammen manipulert av omgivelsene...hva er da galt med å bli manipulert av religiøse miljøer?

Noen artikler fra VG:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=212326

http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=212775

For å sittere fra sistnevnte artikkel med Dag Hareide:

"1. Sekten har sannheten
- Den innsikt som forvaltes av sektens ledelse er hellig, som regel en åpenbaring.

2. Sektlederen har makten.
- Det er som regel en leder, og organisasjonen er bygd opp som en pyramide, med en sterk leder på toppen.

3. Sekten har sterke og enkle fiendebilder.
- Den ytre fienden og de onde er utenfor sekten, de gode er innenfor. De som er utenfor sekten har en mindre verdig eksistens, og havner i helvete.

4. Medlemmer endrer identitet ved opptak.
- Det skjer ved seremonier. De får gjerne nytt navn eller kallenavn. Den gamle identitet blir sjikanert. De gamle forbindelser knyttet til økonomi, familie, arbeid og vennskap blir endret radikalt.

5. Sekten tar sosial kontroll.
- Krav om renhet betyr at tid, penger, tilgang til annen informasjon og grunnlag for beslutninger må kontrolleres av sektens organisasjon.

6. Sekten holder levende en indre fiende.
- Det er synden, eller feil som begås av sektmedlemmer. Det oppstår en bekjennelseskult når du har gjort noe galt. De som ikke vil delta utstøtes.

7. Målet overordnes midlene.
- Sektens mål er viktigere enn de allmenngyldige bud som gjelder i verdensreligionene og filosofiske moralsystem. Det første er som regel løgnen. Du får dobbel tale i forhold til de utenfor. Det er greit å lyve for utenforstående, men ikke for andre medlemmer. Senere kan det gjelde andre bud som å stjele, bud knyttet til seksualliv og familiesamhold, og i ekstreme tilfeller å drepe.

8. Sekten utvikler et eget språk som blir et sluttet univers.
- Dette språket er gjerne ikke rasjonelt og inneholder mystisk manipulasjon.

9. Kunnskapen i sekten er hierarkisk og esoterisk.
- Nybegynnere får ikke tilgang til kunnskap og informasjon som lederne har. Kunnskapen er skjult og under kontroll av ledelsen og bygd opp slik at man må gjøre seg fortjent til lydighet.

10. Å forlate sekten blir møtt med sanksjoner.
- Det kan være alt fra sosialt brudd til fysisk forfølgelse. "Synspunkter?

Finnes slike miljøer i Norge og hvordan fungerer de egentlig i praksis?
Finnes det særnorske trekk?
Gullekompen
GullekompenInnlegg: 11731
05.04.08 12:55
Georgh42 skrev:
Finnes slike miljøer i Norge og hvordan fungerer de egentlig i praksis?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Georgh42
Georgh42Innlegg: 16921
05.04.08 14:19
Gullekompen skrev:
Hva synes du selv, Georghe42? Gjenkjenner du dette hos noen her til lands?

Georgh42:
Jeg har gjort mine observasjoner også utenfor dette forumet.
La oss se litt lengre enn JV og ikke gjøre dette til nok en JV-hakke-tråd. Please ?
Hva med andre typer trossamfunn ?

Det er utvilsomt flere typer trossamfunn, der JV står med sin studerende og granskene og fornuftige innfallsvinkel, blandet tildels med egne tolkninger i ene enden. Mens man i andre enden ser karismatiske følelsespregede menigheter der man kan bli "frelst nå".

Finnes det ikke destruktive miljøer også innen for disse karismatiske gruppene?

Hva med pinsebevegelsen i Norge, finnes det slike trekk også der?
Eller hva med Levende Ord og Ulf Ekmans menigheter?

Noen som har erfaringer med hvordan samspillet og det sosiale nettverket fungerer i praksis på godt og vont?

Gullekompen skrev:
Det jeg ikke kan gjenkjenne, er at de som er utenfor sekten hamner i helvete, hva man nå mener med det, men heller blir tilintetgjort.

Georgh42:
Vel, himmel og helvete er vel også veldig utpreget og omtalt blant karismatiske bevegelser? For eksempel Jesus revolution.
Der gjelder det jo å bli turbofrelst "i kveld" for å nettopp unngå helvete....eller tar jeg feil?

Så lenge Bibelen selv skisserer og bruker begrepet "helvete" så er det vel med Bibelen i hånd at de fleste kristne bevegelser kan fastslå at alle som ikke er "frelst i nåde og tro på Jesus" havner der fordi de allerede er dømt?

Det er vel bibelsk nok når man tar med åpenbaringsboken i tillegg?

Det finnes mange menigheter som forkynner dette. Og det interssante er hvorvidt dette blir brukt innad i mijjøet for å styre folk, plante skyldfølelse, mindreverdighetskomplekser, og kunne hindre at folk har samvittighet til å bryte ut av et destruktivt miljø ?

Gullekompen skrev:
De aller fleste i sekten innser ikke selv at de blir manipulert, men benekter det på det sterkeste. De som innser det, trekker seg ut, med de følger dette får.


Georgh42:
Gjelder dette også trossamfunn enn JV? i så fall hvilke?

Skulle ønske at det fantes støttegrupper for de utmeldte/utstøtte. Noen som vet om sånne finnes?

Noe som heter liv i frihet og noe som heter frihet for individet såvidt jeg vet.
Gullekompen
GullekompenInnlegg: 11731
05.04.08 14:56
Georgh42 skrev:
Gullekompen skrev:
Hva synes du selv, Georghe42? Gjenkjenner du dette hos noen her til lands?

Georgh42:
Jeg har gjort mine observasjoner også utenfor dette forumet.
La oss se litt lengre enn JV og ikke gjøre dette til nok en JV-hakke-tråd. Please ?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Helt greit det. Jeg nevnte vel ingen navn?


Hva med andre typer trossamfunn ?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jo da, de finnes.

Finnes det ikke destruktive miljøer også innen for disse karismatiske gruppene?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ja, det gjør det. Om enn ikke så tydelig som de større sektene.

Har nå i dag hørt litt på Visjon Norge. Der var en karismatisk menighet i Sverige som hadde besøk av en amerikaner. Han talt og talte...om hva? Jo, han talte om å gi. Hva skulle man gi? Jo, penger. Penger. Penger. Alt tilhører Gud. Gi penger.

Jeg så ikke alr ferdig, for jeg ble litt uvèl. Å gi mennesker dårlig samvittighet om de gir for lite penger. Om de beholder bilen sin selv. Eller huset sitt. Eller andre eiendeler.

Eller som mannen min fortalte etter å ha vært en kveld på Bibel-studie i en menighet: Man MÅTTE lese foredragsholderens bok om man skulle forstå Bibelen. Og da MÅTTE man kjøpe den. Uten den ville ikke studier være nyttige.

Denne foredragsholderen tilhører Trosbevegelsen og gjestet Pinsemenigheten etter invitasjon fra Pastoren, som var opplært innen Trosbevegelsen.
Pastoren har nå trukket seg fra Pinsemenigheten.

Samme Pastor og noen eldste der, har også utstøtt en familie fordi mannen i familien gikk i rette med at læren som ble framsatt, ikke stemte med Bibelen. Og sånt gjør man jo ikke ustraffet....Det kunne jo ikke falle Pastoren og de eldste inn å innrømme at han virkelig drev feil lære. Nei, Pastoren var viktigere enn budskapet. Hiv ut den som påpeker det!

Man er altså ikke trygg innen de karismatiske menigheter heller. Men det er nok ikke lik praksis alle steder der heller. Det kommer nok litt an på personene som styrer.
Pinsemenigheten generelt har jeg ikke så mye å utsette på. Det kommer tidvis maktsyke ledere, og det er ikke godt.
Det gjør det jo i de fleste menigheter innimellom. Da er det ledelsen og ikke menigheten det er noe galt med.

Georgh42:
Vel, himmel og helvete er vel også veldig utpreget og omtalt blant karismatiske bevegelser? For eksempel Jesus revolution.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Den bevegelsen kjenner jeg ikke. Men at himmel og helvete er brukt i mange trossamfunn, stemmer jo. Det står jo i Bibelen.
Men ikke alle deler samme syn på hva himmel og helvete er for noe. Ikke alle tar det bokstavelig, altså.
Beskrivelsen om helvete som henger igjen fra gammelt av, der man bokstavelig skal brenne i evighet, tror jeg det er få som forfekter lenger.

Der gjelder det jo å bli turbofrelst "i kveld" for å nettopp unngå helvete....eller tar jeg feil?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"Liv i Frihet" kjenner jeg jo til, men den andre, "Frihet for Individet", er ny for meg.
Godt det finnes tips om sånne, om noen skulle ønske å finne sin egen vei og trenger et støtteapparat.Georgh42
Georgh42Innlegg: 16921
05.04.08 15:28
Georgh42:
Finnes det ikke destruktive miljøer også innen for disse karismatiske gruppene?

Gullekompen skrev:
Ja, det gjør det. Om enn ikke så tydelig som de større sektene.

Har nå i dag hørt litt på Visjon Norge. Der var en karismatisk menighet i Sverige som hadde besøk av en amerikaner. Han talt og talte...om hva? Jo, han talte om å gi. Hva skulle man gi? Jo, penger. Penger. Penger. Alt tilhører Gud. Gi penger.

Jeg så ikke alr ferdig, for jeg ble litt uvèl. Å gi mennesker dårlig samvittighet om de gir for lite penger. Om de beholder bilen sin selv. Eller huset sitt. Eller andre eiendeler.

Georgh42:
heh..ja, Hanvold skal vel også ha noe å leve av?
Så bruk Gud og bruk menneskers samvittighet overfor de tingene disse menneskene bebreider seg selv for....da klinger myntene i kisten !

Eller som han selv sier "de minste gavene er av djevelen og de største av Gud".


Gullekompen skrev:
Samme Pastor og noen eldste der, har også utstøtt en familie fordi mannen i familien gikk i rette med at læren som ble framsatt, ikke stemte med Bibelen. Og sånt gjør man jo ikke ustraffet....Det kunne jo ikke falle Pastoren og de eldste inn å innrømme at han virkelig drev feil lære. Nei, Pastoren var viktigere enn budskapet. Hiv ut den som påpeker det!

Man er altså ikke trygg innen de karismatiske menigheter heller. Men det er nok ikke lik praksis alle steder der heller. Det kommer nok litt an på personene som styrer.


Georgh42:
Har du hørt om konformitetspress?
Det handler om normer. Altså uskrevne regler, noe man kjenner at man bør gjøre eller innfri bare ved å komme sammen med mennesker i dette miljøet.

Normer er ikke noen negativ ting seg selv, men jeg har lyst til å påpeke min egen observasjon av dette, og det gjelder heller ikke kun religiøse miljøer men alle slags miljøer.

Konformitetspresset kjennetegnes ved at folk føler de må gjøre noe de ikke er blitt bedt om rent konkret.

Eksempel på normer:
Når barna ser ut av vinduet og ser far komme, så skynder de seg med å rydde på rommene sine. Ikke fordi far har bedt dem om det eller har gitt dem skjenn, men fordi de føler at far likevel forventer det.

Eller slik som det å ikke stille kritiske spørsmål ved lederne. at man ikke bor sammen uten å være gift (fordi man vet at man kommer til å bli utstøtt og være en avviker), og enda verre, at man har barn uten å være gift.osv..

En ting er hva man har blitt fortalt av ledere og foreldre, en annen ting er hvilke forventninger man danner seg i et slik miljø.

Det ligger noen normer der i luften. Det behøver ikke bare være negativt. Men jeg har selv opplevd dette. Og selv om jeg aldri har vært i et lukket religiøst miljø kan jeg tenke meg at dette presset der egentlig er sterkt selv om folk både føler og sier at de har det bra..og at det forløper seg bra når man er innenfor normene og desto verre fallhøyde om man bryter med normene.

Siden normene bygger på at man forsøke å følge "perfekthet" og være Guds folk, så ligger forventningene der i luften uansett. Og da kan man fort få et anstrengt forhold innad i miljøet for ikke åv være bra nok. Man måler og veier sine steg. Dermed har man også mer å bebreide seg selv for i etterkant fordi man legger merke til alle detaljene og bedømmer dem i henhold til normenes strenge standard.

Om det ikke er å være bra nok for Gud så i det minste å være bra nok for seg selv.

Verre er det når folk egentlig vet bedre, men på grunn av normene blir presset til å gjøre valg de egentlig ikke står inne for.

Blant annet i muslimske millitære fundamentalistiske grupper ser vi ytterlighetene av slikt normpress.
Gullekompen
GullekompenInnlegg: 11731
05.04.08 15:50
Georgh42 skrev:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Du sier mye klokt her. Særlig om normene.

Og som du sier, er det normer i det meste av samfunnet.
Problemene oppstår når de blir brukt som maktmiddel for å tjene noen få personer.

Hvis normen er at man skal opptre perfekt for å være blant Guds folk, hvems forventninger følger man da?

Det kan ikke være Guds forventninger, for om man hevder å følge Bibelen, krever han ikke dette av oss.

Da gjenstår menneskene, og det er da et maktmiddel.

Noe annet er det selvsagt om man følger hva som står i Bibelen hva gjelder normer. For de finnes jo der til eget beste, vil jeg si.
Men det er ikke opp til menneskene å utstøte noen av menigheten for ikke å følge dem.

Noe annet kan forventes av menighetens lærere. De bør være mere bundet til normene enn andre, synes jeg. Dette fordi de skal være et eksempel til etterfølgelse, både i liv og lære.
Det stilles større krav til læreren enn til eleven, altså. Og læreren er svært ofte også lederen.

bokorm
bokormInnlegg: 8149
06.04.08 15:36
De kjennetegnene Hareide trekker fram er viktige og relevante.
Jeg har selv prøvd å lage slike lister, og de stmmer ganske bra med hans.

Ordet "sekt" kan imidlertid brukes både deskriptivt og normativt.

Religionshistorisk sett er en sekt en gruppe som bryter ut av en større gruppe.
Kristendommen var dermed opprinnelig en jødisk sekt.

I dagligtale brukes imidlertid "sekt" ofte i nedsettende forstand, som en gruppe med sære holdnigner og/eller praksis.

Jeg foretrekker å bruke ord i deres deskiptive betydning.
Når ord går over til å brukes som ros eller ris, mister det etter hvert sin beskrivedne verdi, og man må så fine på et nytt ord for å beskrive fenomenet.

Derfor misliker jeg når "sekt" brukes nedsettende.
Både kirker, sekter og kulter kan funbgere både destruktivt og konstruktivt.

Jeg anbefaler derfor å bytte ut ordet "sekt" med det mer intetsigende "gruppe".
Dermed kommer det kanskje klarere fram at dette kan skje i allslags miljøer, ikke bare hos "de andre".

Sjekklisten i kortform blir da:

1. Gruppen har sannheten.
2. Gruppelederen har makten.
3. Gruppen har sterke og enkle fiendebilder.
4. Medlemmer endrer identitet ved opptak.
5. Gruppen tar sosial kontroll.
6. Gruppen holder levende en indre fiende.
7. Målet overordnes midlene.
8. Gruppen utvikler et eget språk som blir et sluttet univers.
9. Kunnskapen i gruppen er hierarkisk og esoterisk.
10. Å forlate gruppen blir møtt med sanksjoner."

Ett eller to av disse kjennetegene kan også finnes i sunne miljøer.
Men når flere av kjennetegnene er til stede, bør de røde varsellampene blinke.
mvh bokorm
StinnLefse
StinnLefseInnlegg: 2268
06.04.08 15:44
bokorm skrev:
*********

Jeg har ingen problemer med å finne flere av dine stikkord i mitt trosamfunn.

Men nå innehar jeg insiderens informasjon og ser det ikke utenfra. Jeg mener derfor å ha en annen tilgang og forståelse for dette enn outsideren har. Jeg ser også at for flere av dine trekk, så vil jeg kunne benytte Bibelen som forklaringsmodell.

Å tilhøre en gruppe som du beskriver ser jeg derfor ikke på som negativt i utgangspunket.

mvh

StinnLefse
bokorm
bokormInnlegg: 8149
06.04.08 16:07
StinnLefse,
Jeg vil påstå at trekkene er usunne uansett forklaringsmodell.
Jeg tror også at faren for å utvikle slike trekk finnes i alle religioner og livssyn.

Men hvis du finner flere av kjennetegnene igjen i ditt trossamfunn, bør du kanskje vurdere hvor sunt det er.
Trossamfunn er til for menneskens skyld, ikke menneskene for trossamfunnets skyld.
mvh bokorm

StinnLefse
StinnLefseInnlegg: 2268
06.04.08 16:16
bokorm skrev:
*********

skal skrive en mer utførlig kommentar med bibelske henvisninger til uka. Akkurat nå må jeg konsentrere meg om "...de viktigere ting..."

Mvh

StinnLefse
Gullekompen
GullekompenInnlegg: 11731
06.04.08 16:20
Jeg ser også at for flere av dine trekk, så vil jeg kunne benytte Bibelen som forklaringsmodell.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ja, Bibelen kan brukes som forklaringsmodell på det meste, den, om man går utenfor de vanlige tolkningsregler. Da særlig GT.

StinnLefse
StinnLefseInnlegg: 2268
06.04.08 16:27
Gullekompen skrev
*************

Takk for ditt bidrag. For å gjøre en lang historie kort, jeg kommer ikke til å ta stilling til det i denne debatten.

mvh

StinnLefse
Gullekompen
GullekompenInnlegg: 11731
06.04.08 16:30
StinnLefse skrev:
Gullekompen skrev
*************

Takk for ditt bidrag. For å gjøre en lang historie kort, jeg kommer ikke til å ta stilling til det i denne debatten.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Det er helt greit. Det var jo bare et svar på din påstand.
Georgh42
Georgh42Innlegg: 16921
06.04.08 16:40
bokorm skrev:
Jeg anbefaler derfor å bytte ut ordet "sekt" med det mer intetsigende "gruppe".
Dermed kommer det kanskje klarere fram at dette kan skje i allslags miljøer, ikke bare hos "de andre".

Georgh42:
ja, det kan jeg gjerne gjøre, fordi alt sammen er grupper og hva som skjer når mennesker kommer sammen i ulike miljøer.
Det egentlig spørsmålet som svarer til overskriften, er hvilke miljøer som er sunne og vilke som er nedbrytende og skadelige psykisk?

For du har helt rett i at alt sammen er grupper.

Ikke minst blir det naturligvis galt når grunnlaget er bøker som i seg selv innebærer ting som er skadelige for mennesker. Da tenker jeg på slike ting som GTs menneskesyn. Da må det blir gæærnt når det er dette menneskesynet som gjelder.

Folk setter skriftenes autoritet over sine egne vurderingsevner.

Om du har det bra i en slik gruppe eller ikke spiller ingen rolle så lenge gruppen følger oppskriften, nemlig Bibelen, for enhver pris fordi det er poeng å gjøre det...det er bekymringsverdig!


Sjekklisten i kortform blir da:

1. Gruppen har sannheten.
2. Gruppelederen har makten.
3. Gruppen har sterke og enkle fiendebilder.
4. Medlemmer endrer identitet ved opptak.
5. Gruppen tar sosial kontroll.
6. Gruppen holder levende en indre fiende.
7. Målet overordnes midlene.
8. Gruppen utvikler et eget språk som blir et sluttet univers.
9. Kunnskapen i gruppen er hierarkisk og esoterisk.
10. Å forlate gruppen blir møtt med sanksjoner."

Ett eller to av disse kjennetegene kan også finnes i sunne miljøer.
Men når flere av kjennetegnene er til stede, bør de røde varsellampene blinke.
mvh bokorm


Georgh42:
Vel, hva da om gruppen bare følger oppskriften, og oppskriften gjelder uansett? Hvis det er oppskriften som bestemmer hva de skal gjøre, så kan de jo ikke lastes?

Og det gjelder enten den er sann eller ikke...noen har bare bestemt seg for at den er det og forsøker å leve etter den.

BIbelen sier jo f.eks. at frafalne skal drepes !
Ingen i Norge i dag lever 100% etter Bibelen, fordi det å gjøre det ville være ulovlig i følge norsk lov.

Hva spiller det for rolle om Dag Hareide advarer mot sekter hvis disse gruppene bare gjør det de kan for å følge "Sannheten" "Guds ord"?

Hadde det ikke vært for at samfunnet har utviklet seg og komme til vett, forstand, forståelse for annerledestenkende og empati for medmennesker, så hadde folk blitt steinet i hjel i Norge i dag med Bibelen i hånd !

Hvis Bibelen først skal gjelde samme hva, så må det bli galt uansett og man får fundamentalistiske grupper !!

"
5 Mos 13
6 Det kan hende at din bror som har samme mor som du, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær som ditt eget liv, hemmelig lokker deg og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» – guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7 guder som dyrkes av folkene rundt omkring dere, enten det er nær eller langt borte, fra den ene ende av jorden til den andre. 8 Da skal du ikke gå med på det og ikke høre på ham. Du må ikke se på ham med medlidenhet og ikke skåne eller dekke ham. 9 Du skal ta livet av ham. Selv skal du være den første til å løfte hånden mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal steine ham i hjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset. 11 Og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør noe så ondt iblant dere"
TURBRA
TURBRAInnlegg: 36448
06.04.08 23:51
Der hvor enkeltpersoner får for stor makt og innflytelse er det fare for at destruktive
sekter kan oppstå!
jafjohan
jafjohanInnlegg: 4
02.12.17 17:15

Det å gi penger i kollekt er helt vanlig i en hvilken som helst menighet og bibelen taler om å gi av et glad hjerte ikke av ulyst eller tvang . Enhver kan gi dert de setter seg fore i sitt hjerte . Om det er mye eller mindre  spørs jo ofte etter evne , men form for indirekte tvang blir galt . Vi gir ikke til mennesker men til Guds sak 

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
02.12.17 18:50
bokorm: Sjekklisten i kortform blir da:1. Gruppen har sannheten.2. Gruppelederen har makten.3. Gruppen har sterke og enkle fiendebilder.4. Medlemmer endrer identitet ved opptak.5. Gruppen tar sosial kontroll.6. Gruppen holder levende en indre fiende.7. Målet overordnes midlene.8. Gruppen utvikler et eget språk som blir et sluttet univers.9. Kunnskapen i gruppen er hierarkisk og esoterisk.10. Å forlate gruppen blir møtt med sanksjoner."

Det tror jeg stemmer bra.....

I en sunn menighet bør man støtte og bygge hverandre opp!!

(Innlegget ble redigert 02.12.17 18:54)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg