Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Ble Jesus pælfestet eller korsfestet?

NYTT TEMA
bombad
bombadInnlegg: 622
06.03.09 20:05

Som kjent bruker ikke Jv korset som symbol, det står i deres bibel at Jesus ble Pælfestet, ikke korsfestet.

Derfor bruker ikke Jv korsets symbol, hva mener dere om dette? Hvem har fjernet hva? Står det noe om dette noen steder? vet ikke så mye om dette selv..

 

rt0
rt0Innlegg: 3268
06.03.09 21:13

hei bom

I nesten alle deler av den gamle verden har en funnet forskjellige gjenstander fra perioder lenge før den kristne æra som har vært merke med forskjellige slags kors.

Det finnes utallige eksempler fra både india, syria, persia og egypt.

Bruken av korset som et religiøst symbol i den førkristne tid og blant ikke kristne folkeslag kan sannsynligis betraktes som nesten universell og i mange tilfelle hadde det forbindelse med en eller annen form for naturtilbedelse.

 

MorgenStjerne
MorgenStjerneInnlegg: 24761
06.03.09 21:58
bombad: Som kjent bruker ikke Jv korset som symbol, det står i deres bibel at Jesus ble Pælfestet, ikke korsfestet. Derfor bruker ikke Jv korsets symbol, hva mener dere om dette? Hvem har fjernet hva? Står det noe om dette noen steder? vet ikke så mye om dette selv..

Ordet stauroō som brukes i NT, kan oversettes til

1) to stake, drive down stakes

2) to fortify with driven stakes, to palisade

3) to crucify

a) to crucify one

b) metaph. to crucify the flesh, destroy its power utterly (the nature of the figure implying that the destruction is attended with intense pain)

Paulus snakket om ham som de hengte på et tre.

systauroō

1) to crucify alone with

Man hadde ikke brukt ordet korsfeste om det ikke var sånn.

Det er heller ingen andre enn Jv som protesterer på denne henrettelsesmetoden. Korsfestelse ble innført av romerne fra Kartago. Og det var tross alt romerne som styrte da Jesus ble korsfestet. Denne formen for henrettelse ble avskaffet ved lov i år 315 e.kr.

Korset er for kristne et symbol på den store kjærlighet Jesus viste oss ved å la seg torturere og drepe på korset, samt også et symbol på at alle som tror, er blitt korsfestet sammen med ham.

 

"Men fra å være et symbol på vanære ble korset gjennom Jesu død til verktøyet for vår frelse. Først ble det bare tenkt på som det materielle instrumentet for Jesu henrettelse, men allerede i apostolisk tid var det blitt et symbol på hans offerdød og til og med på Kristus som sådan og på den kristne tro i sin helhet. Dermed kan den hellige apostelen Paulus snakke om kraften i Kristi kors (1.Kor 1,17) og at «ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft» (1.Kor 1,18) og at mange «lever som fiender av Kristi kors» (Fil 3,18)."

http://www.katolsk.no/biografi/sep14.htm

Her fra Fil 3:

 18 For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. 19 Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. 21 Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

Noe som har gått Jv hus forbi, ser det ut til.

Friday
FridayInnlegg: 561
06.03.09 22:32
rt0: I nesten alle deler av den gamle verden har en funnet forskjellige gjenstander fra perioder lenge før den kristne æra som har vært merke med forskjellige slags kors. Det finnes utallige eksempler fra både india, syria, persia og egypt. Bruken av korset som et religiøst symbol i den førkristne tid og blant ikke kristne folkeslag kan sannsynligis betraktes som nesten universell og i mange tilfelle hadde det forbindelse med en eller annen form for naturtilbedelse.

Men dette forhindret neppe romerne i å bruke et kors.

På den annen side finnes det nok av eksempler på bruk av kors i sumerisk religion. Som igjen er all hedendoms mor; New Age inkludert.

Om romerne brukte kors eller pel har ingen innvirkning på min tro. Dessuten er jeg lite opptatt av ikoner og symboler. Noe tydeligvis både Jehovas Vitner og Frimurere er.

 

DOeS
DOeSInnlegg: 13421
06.03.09 22:51
bombad: Som kjent bruker ikke Jv korset som symbol, det står i deres bibel at Jesus ble Pælfestet, ikke korsfestet. Derfor bruker ikke Jv korsets symbol, hva mener dere om dette? Hvem har fjernet hva? Står det noe om dette noen steder? vet ikke så mye om dette selv..

Jeg har en sterk følelse av at om hele "Kristenheten", som jo er frafallen, ifølge Jehovas vitner, ja så er det viktig å vise at Jesus slett ikke ble henrettet på et kors, men en pæl. De sanne kristne skal jo være alene med å ha sannheten om alt, og "Kristenheten" har tatt feil i alt.

Hva er poenget? Om Jesus ble hengt på en pæl eller om det var en pæl med et tverrstykke, som dannet et kors, er da fullstendig likegyldig!

Poenget må da vel være, ut ifra et kristent synspunkt at Jesus gav sitt liv som et gjenløsningsoffer. Og denne pælen, eller korset står som et symbol for forsoningen, frelsen i Jesus Kristus.

Se symbolikken fra NT: "For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft." (1. Kor. 1: 18)

NV-oversettelsen sier: "For talen om torturpælen er dårskap for dem som går til grunne, men for oss som blir frelst, er den Guds kraft"

Meningen er den samme i symbolsk betydning.

Jeg får si som Paulus skrev til sin venn Timotius: "Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid." (2. Tim. 2: 23)

DOeS

Friday
FridayInnlegg: 561
06.03.09 23:40
DOeS: Hva er poenget? Om Jesus ble hengt på en pæl eller om det var en pæl med et tverrstykke, som dannet et kors, er da fullstendig likegyldig!

Helt enig!

(Innlegget ble redigert 06.03.09 23:41)

bombad
bombadInnlegg: 622
07.03.09 03:43

Ok, mange bra svar her.

Men jeg ser og kjenner mange som bruker korset, som ikke er kristne i det hele tatt. For eksempel mafia folk i film etc, bruker korset..så det blir jo egentlig misbrukt av mange da.

Men men, synd for de eventuelt. :) 

Bakkekontakt
BakkekontaktInnlegg: 24045
07.03.09 09:13
DOeS: Poenget må da vel være, ut ifra et kristent synspunkt at Jesus gav sitt liv som et gjenløsningsoffer. Og denne pælen, eller korset står som et symbol for forsoningen, frelsen i Jesus Kristus.

 

 

Ja det er jo Jesus gjenløsningsoffer som betyr noe, det var en hellig gjerning.

Da er du sikkert enig i at det er å vanhellige hans offer å henge et hedensk fallossymbos rundt halsen.

Et torturredskap som de drepte Guds sønn med.

Hva gjør det rundt halsen på kristne skjønner ikke jeg.

Men som vanlig må man ty til "bilder" eller relieffer i sin tilbedelse.

Istedet for å gjøre som skriften sier

 

 «Torturpæl»
Gr.: σταυρός (staurọs); lat.: crux
Uttrykket «torturpæl» blir brukt i Mt 27: 40 i forbindelse med henrettelsen av Jesus på Golgata, Hodeskallestedet. Det finnes ingen beviser for at det greske ordet staurọs her sikter til et slikt kors som hedningene brukte som et religiøst symbol i mange hundre år før Kristus.
På klassisk gresk betydde ordet staurọs rett og slett en opprettstående stake, eller pæl, eller en slik påle som brukes til et fundament. Verbet staurọo betydde å gjerde inn med staker, å lage et pæleverk, eller en palisade. De som under inspirasjon nedskrev De kristne greske skrifter, skrev på fellesgresk (koinẹ) og brukte ordet staurọs i samme betydning som på klassisk gresk, nemlig om en enkel stake eller pæl, uten noen tverrstokk av noe slag i noen som helst vinkel. Det finnes ingen beviser for noe annet. Apostlene Peter og Paulus brukte også ordet ksỵlon om det torturredskapet som Jesus ble naglet til. Det viser at dette var en opprettstående pæl uten noen tverrstokk, for det er det ksỵlon betyr i denne spesielle sammenhengen. (Apg 5: 30; 10: 39; 13: 29; Ga 3: 13; 1Pe 2: 24) I LXX finner vi ksỵlon i Esr 6: 11 (2. Esdras 6: 11), hvor det betegner en bjelke som lovovertrederen skulle henges på, akkurat som i Apg 5: 30; 10: 39.
W.E. Vine sier følgende om betydningen av staurọs i sitt verk An Expository Dictionary of New Testament Words (opptrykk, 1966), bd. I, s. 256: «STAUROS (σταυρός) sikter først og fremst til en opprettstående pæl eller stake. Til slike ble forbrytere naglet for å henrettes. Både substantivet og verbet stauroō, å feste til en stake eller pæl, skal etter sin opprinnelige betydning skjelnes fra den kirkelige formen, et kors med to stokker. Formen til det sistnevnte skriver seg fra det gamle Kaldea og ble brukt som et symbol på guden Tammuz (ettersom det hadde samme form som den mystiske Tau, forbokstaven i navnet hans) i det landet og i nærliggende land, deriblant Egypt. Ved midten av 200-tallet e.Kr. hadde kirkene enten avveket fra eller forvrengt visse læresetninger i den kristne tro. For at det frafalne kirkesystemet skulle oppnå større prestisje, ble hedninger opptatt i kirkene uten at de måtte bli gjenfødt ved tro, og de fikk lov til å beholde en stor del av sine hedenske tegn og symboler. På denne måten ble Tau, eller T, i sin vanligste form, med tverrstykket senket, antatt som noe som representerte Kristi kors.»
Lewis og Shorts latinske ordbok sier at crux har grunnbetydningen «et tre, en ramme, eller andre henrettelsesredskaper av tre, som forbrytere ble pælfestet eller hengt opp på». «Kors» er en betydning crux først fikk senere. En enkelt stake som en forbryter ble pælfestet på, ble på latin kalt crux sịmplex. En illustrasjon av et slikt torturredskap finner vi i boken De cruce libri tres (Antwerpen 1629) av Justus Lipsius (1547—1606), s. 19. Vi gjengir illustrasjonen på neste side.
Boken Das Kreuz und die Kreuzigung (Korset og korsfestelsen) av Hermann Fulda, Breslau 1878, sier på s. 109: «Det fantes ikke trær på alle de stedene som ble valgt til offentlige henrettelser. Man tok da en enkel stokk, hvor den nå var å finne, og drev den ned i bakken. Til denne ble de fredløse bundet eller naglet med hendene oppover; ofte ble også deres føtter bundet eller naglet fast.» Etter at Fulda har lagt fram et omfattende bevismateriale, kommer han med denne konklusjonen på s. 219, 220: «Jesus døde på en enkel dødspæl. Til støtte for dette taler (a) den vanlige bruken av dette henrettelsesredskapet i Orienten på den tiden, (b) indirekte selve Jesu lidelseshistorie og (c) mange uttrykk brukt av de første kirkefedrene.»
Paul Wilhelm Schmidt, som var professor ved Basel universitet, tok med en detaljert studie angående det greske ordet staurọs i sitt verk Die Geschichte Jesu [Jesu historie] (bd. 2, Tübingen og Leipzig 1904, s. 386—394). På s. 386 sier han: «σταυρός [staurọs] betegner enhver opprettstående pæl eller trestamme.» Angående henrettelsen av Jesus sier han på s. 387—389: «I tillegg til piskingen er det ifølge evangelieberetningene bare den enkleste form for romersk korsfestelse som kommer i betraktning når det gjelder straffullbyrdelsen i Jesu tilfelle: hengning av det avkledde legemet på en pæl, som Jesus for øvrig måtte bære eller slepe til retterstedet som en skjerpelse av den vanærende straffen. . . . Noe annet enn en enkel opphengning er utelukket på grunn av de store antall som ofte ble henrettet på denne måten: 2000 på én gang av Varus, ifølge Jos. Ant. [Josefus, «Jødenes oldtidshistorie»] XVII 10. 10, av Quadratus, ifølge BJud. [Josefus, «Den jødiske krig»] II 12. 6, av prokuratoren Feliks, ifølge BJud. II 15. 2 [13. 2], av Titus, ifølge BJud. VII. 1 [V 11. 1].»
Det finnes altså ikke noe som helst bevis for at Jesus Kristus ble korsfestet på to trestokker som var plassert vinkelrett på hverandre. Vi ønsker ikke å legge noe til Guds skrevne Ord ved å innføre den hedenske forestillingen om korset i de inspirerte skrifter, og vi gjengir derfor staurọs og ksỵlon i samsvar med ordenes grunnbetydning. Ettersom Jesus brukte ordet staurọs om den lidelse og vanære eller tortur som hans etterfølgere måtte regne med (Mt 16: 24), har vi oversatt staurọs med «torturpæl» for å skille det fra ksỵlon, som vi har oversatt med «pæl», eller, i fotnoter, med «trestokk; tre» (se f.eks. Apg 5: 30).
       (Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter — Studieutgave (2008)
 s. 1703-1704 5C «Torturpæl»)

Friday
FridayInnlegg: 561
07.03.09 16:38
Bakkekontakt: Ja det er jo Jesus gjenløsningsoffer som betyr noe, det var en hellig gjerning.

Dette er helt riktig. Om man velger å bruke symboler utover brød og vin må imidlertid være opp til den enkelte.

(Innlegget ble redigert 07.03.09 16:39)

DOeS
DOeSInnlegg: 13421
07.03.09 17:46
Bakkekontakt: Ja det er jo Jesus gjenløsningsoffer som betyr noe, det var en hellig gjerning. Da er du sikkert enig i at det er å vanhellige hans offer å henge et hedensk fallossymbos rundt halsen. Et torturredskap som de drepte Guds sønn med. Hva gjør det rundt halsen på kristne skjønner ikke jeg. Men som vanlig må man ty til "bilder" eller relieffer i sin tilbedelse. Istedet for å gjøre som skriften sier

Det er det reneste sludder. Og å diskutere med deg er bare håpeløst, for når det kommer til stykket vil du ikke en gang svare på to enkle spørsmål ( i tråden Guds navn i NT).

Vær klar over at Jesus selv brukte kors/pæl som symbol. Derfor skal du ikke kritisere det. Du burde sette deg ned og tenke deg godt om før du skriver ned Vakttårnets floskler om "torturredskap" "fallossymbol", for det er helt på jordet, Bakkekontakt.

"For jeg besluttet at jeg ikke ville vite om noe annet blant dere enn Jesus Kristus, og ham pælfestet [korsfestet]." (1. Kor. 2: 2)

DOeS

(Innlegget ble redigert 07.03.09 17:52)

Diplomatisk
DiplomatiskInnlegg: 1152
07.03.09 18:03

Det er svært viktig for sekter som ønsker å være eksklusive og ha "patent på sannheten" og være "alene om å bli frelst" å ha endel sære kjepp-hester og gå imot kristendom og Kristi etterfølgere på ! Da blir det veldig "viktig" om Kristus døde på en enkel rett-opp-og-ned pæl eller på en pel et med en kryssende bjelke!

Korset er et ALLMENT GODTATT SYMBOL på den kristne tro.
Trenger vi å gjøre det mer komplisert enn det ? tror dere Jesus ville likt at vi tok bort fokuset på det han gjorde for oss ?

Det de kommer med er bare bortforklaringer og for å snakke seg bort fra alvoret i Jesus forsoning !!

DETTE er hva Jesu korsfestelse handler om....

1.Kor.1:22-25:
"For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene."

1.Kor.2:1-5:
"Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft."

Gal.3:1,13-14:
"Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? (.....)
....Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: `Forbannet er hver den som henger på et tre`.
Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om."

...Legg merke til at i denne teksten brukes ordet "kors" og "tre" om hverandre, for fokuset er Guds Nådes-gjerning ved Golgata-korset, ikke det fysiske tortur-redskapet!

(Det å bli korsfestet var det samme som å bli dømt og
forbannet etter Moseloven.5.Mos.21:22-23)

DET skjedde STORE ÅNDELIGE TING PÅ KORSET!! Kol.2:15:
Derfor er vi opptatte av nettopp korset og bruker kors som symbol i dag.

"Han (Kristus) kledde (satans-)maktene og åndskreftene nakne og
stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som deres seierherre på korset."

Vi kan være evige takknemlige for det Jesus gjorde på korset :

Hebr.12:1-3:
"Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss,
med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.
For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset
uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.
Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse."

LA OSS FOKUSERE VÅRT ÅNDELIGE BLIKK PÅ DET SOM ER VESENTLIG

Diplomatisk
DiplomatiskInnlegg: 1152
07.03.09 18:10

Hvis man ønsker å finne ut hva Vaktårnreligionen står for? er det en god tommelfingerregel å tenke på at de lærer er det motsatte av kristendommen på alle punkter.

Så tenk f.eks at du tror du skal til himmelen ? nei du skal leve på jorden.

Hvis du tenker at du som alm. kristen skal ha evig liv. nei da skal du tillintetgjøres/evig død.

Hvis du regner deg som kristen ? nei du er falsk kristen.

Hvis du tror du ber til Gud= nei du ber til satan,

Hvis du tror jesus døde på kors, nei døde på en pæl, hvis du tror Israel er Guds utvalgte folk ? nei det er de ikke ( bare jv og 144000)

 Hvis du tror på helbredelser ? nei Gud helbreder ikke i dag.

Hvis du tror på nådegavene ? nei de opphørte med apostlene osv.. osv... osv....

Sånn kunne jeg fortsette i det uendelige, læresetning for læresetning.

(Innlegget ble redigert 07.03.09 18:20)

Hoggie75
Hoggie75Innlegg: 4
07.03.09 18:17
DOeS: Vær klar over at Jesus selv brukte kors/pæl som symbol. Derfor skal du ikke kritisere det. Du burde sette deg ned og tenke deg godt om før du skriver ned Vakttårnets floskler om "torturredskap" "fallossymbol", for det er helt på jordet, Bakkekontakt.

He he. Jeg synes det er hysterisk morsomt når folk som til stadighet må løpe rundt og sitere bibelen, for å fremme et poeng, ber andre holde bakkekontakt. LOL

rt0
rt0Innlegg: 3268
07.03.09 22:01

hei diplom

Vår tids avgudsdyrkelse.

Den kristne religion har tillatt bruken av statuer og malerier til å representere Guds legemliggjorte Sønn, helgenene og englene og disse bildene er en lovlig hjelp ved andakten fordi den æren som blir gitt dem bare er relativ, idet den gjennom dem blir rettet mot de vesener de representerer.

Framkomsten og bruken av bilder blir forklart på denne måten : Så snart kirken kom ut av katakombene ble rikere og ikke fryktet for forfølgelse, begynte de å lage statuer. Utviklingen foregikk ganske naturlig.

Så lagde de malerier fra sin egen religion og så snart de hadde midler til det, også statuer  av sin herre og sine helter uten spor av frykt for eller mistanke om at det var avgudsdyrkelse.

I det fjerde århundre ofret kristne romerske borgere i Østen gaver og røkelse til statuer av keiseren, ja, de ba til og med bønner til dem. Når mennesker bøyde seg for, kysset og ofret røkelse til keiserrikets ørner og til bilder av keiseren uten noen mistanke om at det var avgudsdyrkelse og viste dyp ærbødighet for en tom trone som hans symbol, er det helt naturlig at de også ville vise de samme tegn på ærbødighet for korset, kristusbildene og alteret.

Hvert menneske blir ufornuftig, uten forstand, hver gullsmed har skam av det utskårne bilde, for hans støpte bilder er løgn og det er ingen ånd i dem. De er tomhet, et verk som vekker spott på sin hjemsøkelses tid skal de gå til grunne. ( Jeremias 10: 10-15 )

Bakkekontakt
BakkekontaktInnlegg: 24045
07.03.09 22:08
DOeS: Vær klar over at Jesus selv brukte kors/pæl som symbol. Derfor skal du ikke kritisere det. Du burde sette deg ned og tenke deg godt om før du skriver ned Vakttårnets floskler om "torturredskap" "fallossymbol", for det er helt på jordet, Bakkekontakt.

Hvem farer med sludder her Does?

Får si som Reuel, Studer og bli vis.

Vær ærlig og fordomsfri.

Legg vekk religiøse baktepper som hindrer klarsyn.

Ta utgansgsounkt i helheten i skriftene.

Hiv alle krusifikser og i ovnen.

DOeS
DOeSInnlegg: 13421
07.03.09 22:26
Bakkekontakt: Hvem farer med sludder her Does? Får si som Reuel, Studer og bli vis. Vær ærlig og fordomsfri. Legg vekk religiøse baktepper som hindrer klarsyn. Ta utgansgsounkt i helheten i skriftene. Hiv alle krusifikser og i ovnen.

Du må gjerne få det siste ordet, Bakkekontakt. Jeg føler at det ikke er nødvendig å kommentere dette.

DOeS

Viracocha
ViracochaInnlegg: 11432
07.03.09 22:33
bombad: Som kjent bruker ikke Jv korset som symbol, det står i deres bibel at Jesus ble Pælfestet, ikke korsfestet. Derfor bruker ikke Jv korsets symbol, hva mener dere om dette? Hvem har fjernet hva? Står det noe om dette noen steder? vet ikke så mye om dette selv..

Hvis man tar logikken til hjelp tyder all fornuft på at romerne hang slabbedasker opp på ting som allerede sto.

Den fjollete forestillingen om kors kan man bare glemme, all den dag romerne trengte veden sin til våpen og dylikt.

Jesus finnes det ikke ett eneste spor etter og man skal være rimelig trang i fletta om man tror at romerne spikret kors for å tilfredsstille kristne som ikke visste bedre.

I den grad jesussen ble korsfestet skjedde nok dette på et eksisterende tre.

Men igjen, jesus glimrer med sitt fravær for ikke å snakke om guden den er fastklistret til!

Friday
FridayInnlegg: 561
08.03.09 12:08

Vi viser til forskningen:

"Years ago, LeBec and Barbet had concluded that a person hung by his arms overhead would suffocate in a manner of minutes, due to the inability of the lungs to expand and contract in such a position. Additionally, an Austrian radiologist, Hermann Moedder, experimented with medical students in the 40's, hanging them by their wrists with their hands directly above their heads (much like the Watchtower pictures Jesus on a stake). In a few minutes, the students became pale, their lung capacity dropped from 5.2 to 1.5 liters, blood pressure decreased and the pulse rate increased. Moedder concluded that inability to breathe would occur in about six minutes if they were not allowed to stand and rest."

 

Bakkekontakt
BakkekontaktInnlegg: 24045
08.03.09 14:45
Baruk: Dette er jo bare *personfokus* og angrep på den som stiller spørsmål :-) lite seriøst og troverdig da.  Reul hvem er det...er han med her....

Han kan jo svare på det jeg også spør om..

Om han synes det er ok å fjerne Guds navn også fra Gt f,eks.

Om ikke 6600++ ganger er nok til å skjønne at det er av stor betydning..

MorgenStjerne
MorgenStjerneInnlegg: 24761
08.03.09 17:24
bombad: Som kjent bruker ikke Jv korset som symbol, det står i deres bibel at Jesus ble Pælfestet, ikke korsfestet. Derfor bruker ikke Jv korsets symbol, hva mener dere om dette? Hvem har fjernet hva? Står det noe om dette noen steder? vet ikke så mye om dette selv..  

Ikke rart. De distanserer seg totalt fra kristne på alle måter.

Men Jesus sa jo følgende:

Matt 10:   37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. 39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det!

Ordet som brukes, er stauros, og har rot i histēmi = 1) to cause or make to stand, to place, put, set

stauros =

1) a cross

a) a well known instrument of most cruel and ignominious punishment, borrowed by the Greeks and Romans from the Phoenicians; to it were affixed among the Romans, down to the time of Constantine the Great, the guiltiest criminals, particularly the basest slaves, robbers, the authors and abetters of insurrections, and occasionally in the provinces, at the arbitrary pleasure of the governors, upright and peaceable men also, and even Roman citizens themselves

b) the crucifixion which Christ underwent

2) an upright "stake", esp. a pointed one, used as such in fences or palisades

Noen ganger hadde man deler av korset stående på avrettingsstedet, og den dømte bar selv tverrstykket dit. Andre ganger ble hele kordet båret dit.

Når Jesus oppfordrer til å ta sitt kors og følge ham, betyr det at det vil føre lidelser med.

Når korset brukes som symbol, er det aller mest som tegn på seier over lidelse og død.

Når korset f.eks. fjernes fra en kiste, fjerner man symbolet på at Livet har vunnet over døden.

 

SigSauer
SigSauerInnlegg: 5531
08.03.09 17:53
Viracocha: I den grad jesussen ble korsfestet skjedde nok dette på et eksisterende tre.

Jeg er enig i dette. Eventuelt hadde de påler stående på Golgata. Helt ulogisk at romerne skulle kaste bort store mengder trevarer midt ute i ørkenen for hver eneste dømte.

MorgenStjerne
MorgenStjerneInnlegg: 24761
08.03.09 18:00
SigSauer: Jeg er enig i dette. Eventuelt hadde de påler stående på Golgata. Helt ulogisk at romerne skulle kaste bort store mengder trevarer midt ute i ørkenen for hver eneste dømte.

Kanskje de kunne dette med gjenbruk på den tiden? Det var nok ikke som i våre dager; bruk og kast...

Friday
FridayInnlegg: 561
09.03.09 13:17
Bakkekontakt: Hvem farer med sludder her Does? Får si som Reuel, Studer og bli vis. Vær ærlig og fordomsfri. Legg vekk religiøse baktepper som hindrer klarsyn. Ta utgansgsounkt i helheten i skriftene. Hiv alle krusifikser og i ovnen.

Til de ærlige og fordomsfrie:

Jehovahs Witnesses Queens, New York Assembly Hall prydes av det gamle hedenske og okkulte symbolet for Ra.

 

(Innlegget ble redigert 09.03.09 13:25)

bombad
bombadInnlegg: 622
09.03.09 21:16

Men man kan jo ikke se så lett på dette, at en bibel forteller det ene, og en annen bibel noe annet. HVORFOR mikse å trikse å ikke bare bruke for eksempel Pælfestet da? Det er da mye lettere og logisk, at alle lærer det samme, enn at mange skal lære så mye forskjellig, dette gjelder så mangt. Babylon den store har virkelig skapt kaos.  

Hilsen en frustrert bombad

reuel
reuelInnlegg: 199
10.03.09 19:35

Si en løgn mange nok ganger, så blir det en sannhet. (Gøbbels)

En del av dere som er inne på denne tråden står ikke til troende. Dere er tatt i løgn og bakvaskelser så mange ganger nå, at deres utsagn ikke lenger har noen kraft.

Slik er det også med en del av det dere hevder i forbindelse med kors kontra pæl.

Etter min mening har en del av dere ingen ønsker om å finne ut hva som er korrekt, men sitter for dere selv og spinner på gammelt tøv, for å si det forsiktig.

Det er jo så enkelt å finne ut hva som er korrekt om denne saken at selv et barn ville finne det ut på et øyeblikk. Er dere sikker på at dere har begge årene i vannet samtidig!

Bibelen forteller jo selv hva det er som er forbildet på Jesu henrettelsesinstrument. Bare basert på dette tipset burde minst et par hjerneceller begynne å sende ut signaler.

For det står skrevet: Kobberslangens profetiske betydning omtaler Jesus da han sa til Nikodemus: For øvrig er ingen steget opp til himmelen, uten han som steg ned fra himmelen, Menneskesønnen. Og liksom Moses løftet opp slangen i ødemarken, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at enhver som tror på ham, skal ha evig liv. (Joh 3: 13–15)

Slik som denne kobberslangen ble satt på en stang i ødemarken, ble Jeus hengt på en pæl, slik at han kom til å framstå som en ugjerningsmann og en synder, som en som kunne sammenlignes med en slange, en som var forbannet. (5Mo 21: 22, 23; Ga 3: 13; 1Pe 2: 24) Den som var blitt bitt av en av giftslangene i ørkenen måtte se opp på kobberslangen, og han måtte gjøre det i tro.  

I tillegg er det altså slik at ordet krux opprinnelig IKKE betydde et kors på latin, men en enkelt stokk. På et mye senere tidspunkt, etter at den katolske kirke lenge nok hadde påstått at Jesus ble hengt på et kors, og at ordet krux skulle bety et kors, så gled også denne forfalskning ned og ble godtatt.  Ordene som brukes i NT er det greske substantivet σταυρός  (stauros) og verbet stauroo, synstaurọo og anastauroo. De brukte også det greske ordet ksylon, som betyr tre eller et vedstykke, fem ganger for å beskrive det torturredskapet som Jesus ble naglet til.

Verken i klassisk gresk eller i koiné brukes stauros om et kors laget av to stokker. Ordet betyr en stake, pæl eller påle som kunne brukes når man skulle lage et gjerde, et pæleverk eller en palisade

Det korset som de frafalne dro inn i kristendommen var soltilbedernes kors. Det var denne religion som var dominerende i Hellas på det tidspunkt da Konstantin endret vedtektene til ”de kristne” og dro inn all slags hedendom. Selv var han soltilbeder og påsto at det var dette korset som hadde sørget for seier i et av hans slag. (Selvfølgelig, fordi fienden fikk solen i øynene, for øvrig en kjent taktikk også for jagerflyvere.)  På hans tid florerte også Mitra dyrkelsen, den babylonske religion som hadde utgangspunkt i astrologi og magi, der solen, korset, himmellegemene, og vendekretsen sto sentralt. Det var derfor ikke uten grunn at søndagen ble valgt som helligdag og prestene fikk forbud mot å bøye seg for Gud når de bad. Nei, de skulle stå oppreist og se mot solen. Om du da kniper øynene sammen, da ser du korset, solens symbol og Konstantins gud.

Er det ingen som er interessert i å finne ut hva som er rett?  Det er kanskje enklere med litt privat filosofi.

En kjedelig hilsen Reuel

(Innlegget ble redigert 10.03.09 19:40)

Friday
FridayInnlegg: 561
10.03.09 20:48
reuel: En del av dere som er inne på denne tråden står ikke til troende. Dere er tatt i løgn og bakvaskelser så mange ganger nå, at deres utsagn ikke lenger har noen kraft.

En del av dere som er inne på denne tråden står ikke til troende. Dere er tatt i løgn og bakvaskelser så mange ganger nå, at deres utsagn ikke lenger har noen kraft.

Dette utsagnet dekker jo de flestes oppfatning av Våkttårnselskapet. Rent retorisk er reuel en søndagsskolegutt, ja som den reneste novise forsøker han seg på "voksen" retorikk. Problemet er bare at hans læremestere er tatt i fusk så mange ganger at adepten - i dette tilfelle reuel - framstår som en regelrett løgner. Men det er han tilgitt så lenge han har gått i den thespiske skole i Rikets Sal.

MeaKulpa
MeaKulpaInnlegg: 7779
10.03.09 20:54
Friday: i dette tilfelle reuel - framstår som en regelrett løgner. Men det er han tilgitt så lenge han har gått i den thespiske skole i Rikets Sal.

Du går ikke inn i det som reul skriver.  Du sier i stedet at du tilgir at han fremstår som en løgner.  Kan jeg be om begrunnelse og referanse for din fordømmelse?

MorgenStjerne
MorgenStjerneInnlegg: 24761
10.03.09 21:12
MeaKulpa: Du går ikke inn i det som reul skriver

Gjør du?

Diplomatisk
DiplomatiskInnlegg: 1152
12.03.09 10:54

Paulus advarer mot å gi seg av med uforstandige strids-spørsmål. Likeledes mot trettekjærhet og "alt annet som er imot den sunne lære". I våre dager er det antagelig best å bilegge (legge til side) denslags, da vi, som de fleste nå skjønner, står foran tidenes trengsel.

(Innlegget ble redigert 12.03.09 10:56)

Vahppus
VahppusInnlegg: 11899
17.12.10 11:06
bombad: Som kjent bruker ikke Jv korset som symbol, det står i deres bibel at Jesus ble Pælfestet, ikke korsfestet. Derfor bruker ikke Jv korsets symbol, hva mener dere om dette? Hvem har fjernet hva? Står det noe om dette noen steder? vet ikke så mye om dette selv..  

 

At Ny Verden-oversettelsen ikke oversetter ord som stauros til kors, lyder uvant for mange. Imidlertid er det språkmessig rett å ikke gjengi grunntekstens ulike ord med ”kors”, men heller til påle, stang, trestamme, tre eller pæl.  Stadig flere blir klar over dette. Her er en link til en svensk teolog som utdyper dette i sin doktoravhandling.

Dette er med andre ord ett av mange eksempler at Ny verden- oversettelsen anses som en meget god oversettelse. Her er noen fler.


Vennlig hilsen Vahppus           

vahppus@gmail.com

 

 

 

(Innlegget ble redigert 17.12.10 11:07)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg