Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

9/11 som religionsdannende begivenhet

NYTT TEMA
censored
censoredInnlegg: 49
17.04.13 23:43

BLASFEMI: NRKs Haakon Børde omtaler i 2005 Jesu korsfestelse som en religionsdannende begivenhet, og samtidig som et eksempel på terror. I denne kronikken undersøker jeg om også 9/11-terroren kan sies å ha vært religionsdannende.

I vår tid og ved inngangen til vårt eget ferske årtusen, regnes terrorangrepene på Manhattan og ved Pentagon den 11. september 2001 som de største og verste i verdenshistorien, selv om Englands og USAs bombing av Dresden, Hiroshima og Nagasaki i 1945 drepte langt flere mennesker. Forskjellen blir definitorisk, og helt sikkert omdiskutert, selv om terrorbombingen i 1945 skjedde innenfor rammene av en erklært krig mellom partene.

Spørsmålet blir da om 9/11-terroren vil komme til å danne – eller kanskje allerede har dannet – en ny religion? For å besvare dette spørsmålet, må vi se litt nærmere på hvilke trekk som karakteriserer en typisk religion. Hos Wikipedia finner vi disse kriteriene:

«Religion is an organized collection of belief systems, cultural systems, and world views that relate humanity to spirituality and, sometimes, to moral values. Many religions have narratives, symbols, traditions and sacred histories that are intended to give meaning to life or to explain the origin of life or the Universe.»

Nå inneholder vel neppe 9/11-troen noen skapelsesberetning, slik vi finner den i blant annet Mosebøkene og Gylfaginning, men de øvrige elementene ser ut til å være tilstede:

* Vi har en organisert samling av trossystemer, kulturelle systemer og verdenssyn som vender menneskene vekk fra rasjonaliteten og i retning av mer spirituelle og moraliserende tankeformer.

* Vi har narrativer, symboler, tradisjoner og hellige fortellinger som er ment å gi mening og retning til menneskenes liv på jorden.

Som eksempel på det siste, har vi de mange beretningene fra vanlige amerikanere om hvordan de vervet seg til krig mot det de ble fortalt var fienden, nemlig Afghanistan og Irak. I tillegg har vi de mange mer sofabaserte krigerne, blant annet her i Norge, som i likhet med Pentagon og vår egen Anders Behring Breivik har gjort muslimene til den nye fienden.

Utgangspunktet for disse soldatene og for sofakrigerne er den nå hellige fortelling om hvordan 19 radikale muslimer med Osama bin Laden som bakmann og direktør kapret fire fly og fikk tre skyskrapere til å kollapse på Manhattan samtidig som også Pentagon og en gruvesjakt i Pennsylvania ble rammet av passasjerfly som fordampet fullstendig i kollisjonene.

Ingen nummererte flydeler er funnet som kan identifisere noen av de fire flyene som angivelig ble benyttet i angrepet, men dette ser ikke ut til å utgjøre noe problem for tilhengerne av 9/11-troen. Det spiller heller ikke noen avgjørende rolle at den ene skyskraperen på World Trade Center – WTC7 – ikke bare kollapset fullstendig, men kollapset i fritt fall i så mye som 2,5 sekunder, selv om den ikke engang ble truffet av noe fly, og 30 høydemeter av skyskraperen nærmere bakkenivå måtte gjøres om fra stålbjelker og betong til luft fra det ene øyeblikket til det andre, for at kollapsen skulle kunne skje i fritt fall, altså med ren gravitasjonsakselerasjon.

I likhet med de offisielle granskerne fra NIST-organet, som er underlagt det amerikanske Handelsdepartementet, mener de troende at det ikke var noen grunn til å undersøke ruinene for spor av eksplosiver, fordi man angivelig ikke hadde noen grunn til å tro at det skulle være brukt eksplosiver for å få denne 47 etasjer høye skyskraperen til å kollapse i fritt fall over en distanse på 30 meter.

Vi som stiller oss mer skeptiske – eller i alle fall agnostiske – til denne nye trosretningen, finner det merkelig at man her bryter føderal lov i Amerika, som pålegger dem å lete etter tegn til eksplosiver etter kollapsen av et høyhus, og vi mener dette lovverket i seg selv burde være grunn god nok til å gjennomføre en slik åstedsgranskning.

Eksemplene med de digre passasjerflyene som fordampet og ruinene som ikke ble undersøkt for eksplosivrester, er bare to av svært mange indikasjoner på at vi her har med et religiøst trossystem å gjøre, som helt har vinket farvel til rasjonaliteten og den vitenskapelige metode, og mer har vendt seg mot de spirituelle sfærer og mot den moraliserende holdningen overfor muslimer generelt, selv om det ingenlunde er bevist hvordan sterk muslimsk tro, alene, for første gang i verdenshistorien kunne få passasjerfly til å fordampe og skyskrapere til å falle fritt over flere titalls meter uten noen form for sprengning.

Vi kan derfor trolig trygt konstatere at ja, 9/11-terroren har faktisk allerede dannet en ny religion i det 21. århundret. Dette forklarer også hvorfor det tilsynelatende er så komplett umulig å føre noen saklig debatt eller samtale med disse troende: For dem handler det ikke lenger om saklig og rasjonell uenighet knyttet til hendelsene, men om en utfordring av deres religiøse dogmer og overbevisninger, en blasfemi som gjør dem både provoserte, rasende og usaklige.

censored
censoredInnlegg: 49
21.04.13 05:25

From: Halvor Tretvoll | Halvor.Tretvoll@nrk.no 
To: censored
Subject: SV: Kronikk: 9/11 som religionsdannende hendelse
Date: Tue, 26 Mar 2013 09:06:32 +0000
Message-ID: 4859DB6675000D419AECC77B6D2437CA01673333@maexchdb02.felles.ds.nrk.no 
Hei, og takk for innlegg. Det er mange temaer å ta fatt i, og redaksjonen er derfor nødt til å prioritere. Vi finner dessverre ikke plass til bidraget ditt.

Alt godt,

------------------------------

Halvor Finess Tretvoll

Debattredaktør NRK.no

 

(Innlegget ble redigert 21.04.13 05:27)

censored
censoredInnlegg: 49
22.04.13 15:15

 

From: Kronikk Debatt | debatt@dagbladet.no
To: censored
Subject: SV: Kronikk: 9/11 som religionsdannende begivenhet
Date: Mon, 1 Apr 2013 13:16:07 +0000
Message-ID: 9C65E0741BAA094AA2316B942E2BD7F6064F2101@DBMB20001.Dagbladet.no
Mange takk for innlegg.

Vi har stor pågang, og mottar hver dag opp mot 100 debattinnlegg. Vi kan ikke trykke alle, og denne gangen fant vi dessverre ikke plass til ditt bidrag.

Med vennlig hilsen
Dagbladets debattredaksjon

LAVPROFIL
LAVPROFILInnlegg: 5271
22.04.13 16:36
censored: I denne kronikken undersøker jeg om også 9/11-terroren kan sies å ha vært religionsdannende.

Det er bare herlig når nyfrelste KT forsøker å pakke inn tull og tøys i intelektuell svada.

Ingen relevante flydeler funnet? Du er kanskje en no-plane teoretiker?

WTC7  i fritt fall i 2.5sek.? Ikke veldig merkelig at ditt innlegg ble refusert.

Hvis resten av din 911-forståelse er på samme nivå ser jeg frem i mot fortsettelsen.

 

 

(Innlegget ble redigert 22.04.13 16:37)

censored
censoredInnlegg: 49
22.04.13 19:14
LAVPROFIL: Det er bare herlig når nyfrelste KT forsøker å pakke inn tull og tøys i intelektuell svada.
Ingen relevante flydeler funnet? Du er kanskje en no-plane teoretiker?
WTC7  i fritt fall i 2.5sek.? Ikke veldig merkelig at ditt innlegg ble refusert.
Hvis resten av din 911-forståelse er på samme nivå ser jeg frem i mot fortsettelsen.

LAVPROFIL: Så du sier altså her at 1) man *har* funnet nummererte flydeler som kan identifisere noen av de fire flyene, samt at 2) WTC *ikke* kollapset i fritt fall i så mye som 2,5 sekunder?

Dette understreker strengt tatt poenget i denne kronikken, om at de religiøse dogmene sitter så sterkt – og den religiøse troen er så sterk – at selv de grunnleggende fysiske fakta bare føyses vekk som det villeste vrøvl.

For å hjelpe deg på de første skrittene ut av den strenge religiøse sekten din, kan jeg komme deg i møte og berolige deg med at du har gode grunner for å tro dette er det villeste vrøvl, siden ingen norske massemedier har fått lov til å bryte det religiøse tabuet og fortelle deg at man rent faktisk ikke har funnet noen nummererte flydeler som kan identifisere noen av de fire flyene som angivelig ble benyttet i angrepet, eller at WTC7 faktisk kollapset motstandsløst i fritt fall i så mye som 2,5 sekunder.

Å opplyse nordmenn om dette via massemedia er åpenbart som å banne i kjerka.

Og din teori om at denne kronikken min ble refusert fordi den konstaterer de grunnleggende fakta som at man ikke har funnet noen nummererte flydeler som kan identifisere noen av de fire flyene som angivelig ble benyttet i angrepet, samt at WTC7 kollapset i fritt fall i så mye som 2,5 sekunder, kan vise seg å være korrekt: Hvis vi i massemedia aldri har skrevet om disse kjensgjerninger før, og denne oppkomlingen censored skriver om det nå, så må jo det være det villeste vrøvl?

Refusér! UFO!

censored
censoredInnlegg: 49
23.04.13 22:49

Ingen nummererte flydeler er altså funnet som kan identifisere noen av de fire flyene som angivelig ble benyttet i angrepet, men dette ser som nevnt ikke ut til å utgjøre noe problem for tilhengerne av 9/11-troen – deriblant LAVPROFIL. Det spiller heller ikke noen avgjørende rolle for LAVPROFIL at den ene skyskraperen på World Trade Center – WTC7 – ikke bare kollapset fullstendig, men kollapset i fritt fall i så mye som 2,5 sekunder, selv om den ikke engang ble truffet av noe fly, og 30 høydemetre av skyskraperen nærmere bakkenivå måtte gjøres om fra stålbjelker og betong til luft fra det ene øyeblikket til det andre, for at kollapsen skulle kunne skje i fritt fall, altså med ren gravitasjonsakselerasjon.

Fordi LAVPROFIL ikke vet hva fritt fall er for noe rart, og samtidig TROR veldig sterkt på det offisielle 9/11-narrativet, tenker han seg at det offisielt fremsatte faktum (i NIST-rapporten om WTC7 i desember 2008) at WTC7 falt fritt i 2,5 sekunder, som nevnes av meg i kronikken jeg sendte de største riksmedier i Norge, er en grei og rimelig grunn for refusjon av kronikken. Selv om det er korrekt.

LAVPROFIL skriver det følgende i en tråd der det er irrelevant, istedet for å kommentere her i denne tråden, samtidig som han anklager *meg* for å ha avsporet den andre tråden:

«"Alle" i dette tilfelle er noen konspirasjonsteoretikere som stikker hodet i sanden ved å gjøre et poeng av serienummere ikke er offentliggjort.

[...]

Som alternativ til konspirasjonsteorier du ensidig har lest deg opp på kan du forsøke noen av "debunking 911 myths" sidene. Da vil du også finne ut at den totale kollapstiden til WTC7 er ca. 16 sek. fra penthouset begynner å synke gjennom taket.»

Med «Alle i Amerika» mener jeg alle du spør i Amerika om hvorvidt det fins slik dokumentasjon av flykomponentenes ID-numre som kan kobles til det angivelige flightene som skal ha truffet fire mål under 9/11-operasjonen. Dersom LAVPROFIL skulle finne noen slik dokumentasjon, vil han bli svært berømt og trolig også såpass rik at han kan ansette folk under seg til å spre religiøs propaganda, istedet for å skrive den selv på VGD.

LAVPROFIL legger også frem en anslag for den totale kollapstiden til WTC7 på 16 sekunder, sannsynligvis i forsøk på å argumentere mot mitt punkt om den delen av den totale kollapsen som foregikk i fritt fall, altså de 2,5 sekundene da WTC7 falt over 30 høydemetre.

censored
censoredInnlegg: 49
27.04.13 20:14

From: Tollef Mjaugedal | tollefm@klassekampen.no
To: censored
Subject: Re: Kronikk: 9/11 som religionsdannende begivenhet
Date: Tue, 02 Apr 2013 09:33:45 +0200
Message-ID: 515A89D9.4030505@klassekampen.no
Hei,

takk for innsendt kronikk. Klassekampen mottar svært mange tekster i løpet av en dag og må prioritere hardt mellom disse. Jeg må dessverre takke nei, men send gjerne nye bidrag ved en senere anledning.

Beste hilsen
Tollef Mjaugedal
kronikk- og debattredaktør
KLASSEKAMPEN

 

censored
censoredInnlegg: 49
28.04.13 18:49

From: Stian Bromark | Stian.Bromark@dagsavisen.no
To: censored

Subject: Kronikk: 9/11 som religionsdannende begivenhet
Date: Mon, 8 Apr 2013 13:05:37 +0000
Message-ID: 40CCCA8B880421408D79D8C1A8020677A351A6@Mail.vartland.no
Hei, og takk for innlegg. Vi har stor pågang til papiravisens debattsider, og finner dessverre ikke plass til bidraget ditt.

Stian Bromark

Debattredaktør

stian.bromark@dagsavisen.no

 

(Innlegget ble redigert 28.04.13 18:53)

censored
censoredInnlegg: 49
02.05.13 03:41

From: debatt | debatt@vg.no
To: censored
Date: Tue, 9 Apr 2013 08:44:06 +0000
Message-ID: | AAE21DE0344CFE41A4A047F6B35284055F97FBC3@sch-ems-02.schibsted.no
Takk for innlegget ditt.

VGs debattsider har stor pågang og det er mange som vil komme på trykk.

De fleste som skriver til oss får derfor avslag, til tross for at teksten kan være god og temaet interessant.

Vi må også takke nei til deg denne gangen.

Med vennlig hilsen/Best regards
Elisabeth Skarsbø Moen
Debattredaktør/Opinions editor

Mobil : +47 91 33 51 03
E-post: elisabeth.skarsbo.moen@vg.no

Verdens Gang AS
Akersgaten 55
Postboks 1185, 0107 Oslo
Telefon: +47 22 00 00 00
Direkte: +47 22 00 08 18

 

censored
censoredInnlegg: 49
03.05.13 07:26

From: Neitakk2@aftenposten.no
To: censored
Date: Tue, 9 Apr 2013 19:50:41 +0000
Message-ID: ADD117B0384E1C46B10C9E6ABB79DEC55DF399E4@sch-pub-02.schibsted.no
Kjære skribent,

Takk for kronikken du sendte Aftenposten.

Vi velger å takke høflig nei til din tekst denne gang.

Den daglige tilstrømningen av nye manuskripter til debatt- og kronikksidene er så stor - opp til 100 artikler - at vi er nødt til å si nei takk til det aller meste.

Du er velkommen til å sende oss kronikker ved senere anledninger.

Vennlig hilsen
Aftenpostens debattredaksjon

(Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke overvåkes. Svar til denne adressen blir ikke lest.)

 

censored
censoredInnlegg: 49
07.05.13 07:49

«Thank you for contacting the New York Times Op-Ed and Sunday Review desk. We appreciate your feedback and comments.

If you have sent us a manuscript, please know that we have received your submission and are reviewing it.

Articles should be original and exclusive to The Times; they cannot have appeared elsewhere, in print or online. They also must be factually accurate. Please note that articles should be pasted or typed into the body of the e-mail message; please do not send attachments.

You will hear from us within three business days if your article is accepted for publication. Unfortunately, the amount of space available for publication of Op-Ed and Sunday Review articles is so limited, and the volume of submissions so large, that we have to pass on much material of value and interest. So if you do not hear from us in that time, please assume that we will not be able to use your submission; you should then feel free to offer it elsewhere.

Again, many thanks for taking the time to send us your work.»

 

censored
censoredInnlegg: 49
08.05.13 00:49

Hei!

Takk for din henvendelse, men vi er ikke interessert i å publisere denne kronikken.
Ha en god dag!

Mvh
Kirsti Bergh
Fri tanke
kirsti.bergh@human.no

 

censored
censoredInnlegg: 49
11.05.13 01:13

Takk for innlegg til Morgenbladet!
Kronikk | kronikk@morgenbladet.no

27. mars

til censoredInnsendte tekster vurderes fortløpende for publisering. Stor pågang tvinger oss imidlertid til å gjøre strenge prioriteringer på liten plass: Hvis du ikke hører fra oss i løpet av en uke, betyr det at vi ikke har funnet plass til din tekst i denne omgang.

Beste hilsen,

Marit K. Slotnæs
Debattredaktør
Morgenbladet
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

 

censored
censoredInnlegg: 49
12.05.13 02:24

Fra: kronikk@bt.no
Til: censored


Kjære innsender, takk for innlegg!

● Dette automatsvaret bekrefter at vi har mottatt innlegget ditt. Vi får mange innlegg hver dag, og rekker ikke svare alle. Har du ikke hørt fra oss innen 14 dager, har vi ikke fått plass til innlegget.

● Vi trykker ikke innlegg som er tilbudt andre.

● Vi trenger navn, adresse og telefonnummer, slik at vi kan få tak i deg på dagtid. Send med portrettfoto.

● Skriv kort og forståelig. Vi forkorter og redigerer innleggene.

● En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Innsendte artikler honoreres normalt ikke.

● Standardlengder (alle inkl. mellomrom):

kronikk: 6700 tegn + evt. faktaramme, 500 tegn

debatt: 3500 eller 2500 tegn

korte innlegg: inntil 800 tegn

● Vi har ikke kapasitet til å ta imot endringer/omskrivninger, men retter rene faktafeil.

● Kommentarer til refusjon fra oss blir ikke besvart.

● Rett spørsmål til debattredaksjonen til debatt@bt.no

Du kan også delta i vår nettdebatt på

http://www.bt.no/meninger/diskusjon/

Ferrari28
Ferrari28Innlegg: 10605
12.05.13 15:27

Du må prøve Ruijan Kaiku. Der tror jeg den blir antatt.

(Eneste aber er at du må skrive den på kvensk, men det er vel et mindre problem enn teorien?)

censored
censoredInnlegg: 49
13.05.13 02:41

Takk for tips! Kvensk er easy-piecy.

censored
censoredInnlegg: 49
13.05.13 14:07
Ferrari28: Du må prøve Ruijan Kaiku. Der tror jeg den blir antatt.

 

From: Liisa Koivulehto | liisa@ruijan-kaiku.no
To: censored
Subject: SV: Kronikk: 9/11 som religionsdannende begivenhet
Date: Mon, 13 May 2013 11:39:12 +0000
Message-ID: 14F8A67B19CBF947B2248D31819E559E026E7015@EXCH01.nordavis.local

Vi takker for kronikken, men den er ikke relevant for vår avis og kommer derfor ikke på trykk.

Liisa Koivulehto
redaktør

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg