Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

La det bli lys!

NYTT TEMA
Script
ScriptInnlegg: 4015
31.03.19 17:44

mureriet er selve ondskapen mot folk som ikke er murere

Remiel
RemielInnlegg: 5648
31.03.19 19:15
Script: mureriet er selve ondskapen mot folk som ikke er murere

Du er vel klar over at VGD drives av murere? Og at ved å registrere deg her, påkaller du murernes oppmerksomhet?

Script
ScriptInnlegg: 4015
09.04.19 19:15

Min or var svak og vanflr, falr ut av sengeen om natten. To sykepleiere ville hjrlpe henne, skjønt hu skjønte det ikke vill gå. De løftet hennee dog, og brskk en ryggvirvel, som røntgen. Min or var syafig i stand til å leveree en klage, og det faglige svaret var komisk,- På Sykehuset var hun ikke den enkleste pasient, men fa en mannlig nattpleier kjempet fysisk med henne, og braskk armen samtidig som han rev ut alarltrpden hennes. De surret en bandaasvje tundt den hovne armen, og først n uke senere kom bekjeden om bruddet. In mmor fikk meget slett legetislsyn, det gikk mye på at en legestudent n gan i uken spurte de onde pleierne hvordan det gikk. Joda, bra. Inntil min mor ble veldig dårlig, da hadde hun fåtts zå mye blodfortynnende at hun

 måtte fåblodfortynnende på 1 !/2 liter. fikk blodfortynnene. Etterhvert fikk hun så kraftig morfin at hun døde døde rolig og uten angst, og ble kvitt påkjenningene deler av pleiepersonalet påførte henne. Min mor var "tarinn", en hardhaus ti å arbeide, som det ble sagt etterpå, hun fortjente ikke denne volden fra deler  det forferdelige pleiepersonalet. Men slik er det når du ikke er murer. I Danmar har man funnet at de velhavende har mye sstørre mulighet til overlevelse etter kreftbehandling, en murer har plikt til å hjelpee en murerbror. Disskusjonen om elitene i Norge var så latterlige, fordi alle murere vet at de er forpliktet til å gi sine brødre særlig god behandling, Det er mellom mureriet og ikke-mureriet det sosiologske og kulturelle skillet går. Hvordan med ærlig sinn kan hevde at alle haar samme muligheteeer i Norge, er en bevisst murerisk løgn og bedrag. Er du født utenfor en murerfamilie, - altså blant arlie mennesker - er ddu nesten sanseløs på den sosiale klatrestigen i Norge. Mjrerbarna lærfer veldig tidlig at degt er den de skal opp, en ideell murer er ambisiøs, hensynsløs. hard og ond.

(Innlegget ble redigert 09.04.19 19:29)

Script
ScriptInnlegg: 4015
09.04.19 19:44

Hvilken sjanse har Mohammed  fra Grorud mot denne organiserte sosiokulturelle ondskapen (det ettertraktede hegemoniet).Mureriet styrer alt i Norge, fremfor lat den repressive ondskapen, hvorfor skal de elles være så sterke? At det ikke kobles til et fullgodt etisk regime, viser Breivik, den New-Zealandske murerterroristen, og forøveig en rekke av de etnisk hvite murerterroristeene i USA. I det tredje årtusen er mureriet bltt en dumhetens, irrasjonlistems pisk  som truer med å utrydde vår siviilasjon i nær fremtid.


Etter vårt grønne skifte ksn Kins ete os levende

Script
ScriptInnlegg: 4015
09.04.19 20:02

VG det startet av motstandsbevegelsen (som vesenlit besod av murere). Formålet vodere er vanskeklig  bestemme, mn helt sikket tår mureriet som eet bolverk moy kommunismen senytalt.''

Script
ScriptInnlegg: 4015
10.04.19 17:07

Såvist jeg kan forstå gjelder den gyldne kjede kun  innad blant murererne, som legger uhyre vekt på kjærligheten (jf populærkulturen, som vrimlerer av murerike hentyninger) Den barmhjertige samiratan gjelder for murersamaritanere (nesten et blasmemisk begrep) anatagelig nare for hjelpen til murerne. Antagelig er dette grunnen til den skandaløse bejandlingen av de psykiatriske pasienter. Murerne avskyr jo det svake, de gjennomgår hele psykiske treningsprogrammer for å bli sterke psykisk. Formålet_ Makt, hegemoni, intet annet, mjurerren søker makt overalt hvor han ferdes, jeg mener jo å se som antihumanistisk, repressiv, likefrem skadelig maktutøvelse overfor de sårbare. Nå er det til del avløst av mureriets terrorisme..I moderne tid er Mureriet tidens  ogg menneksenens svøpe. Det neste blir i anger å legge Vesten åpen i et grønt skifte i  vestens undergang ved å legge seg åpem for  de store asiatiske ,kkulturene.

 

Mureriet er krig og vold med soldateridealer som sin idealer. Det sarter med en flrste verdenskrig 1757-63 hvor prøysserne utmerket seg med sin dødsforakt under sin utpregede murerhersker Fredrik den store. Slik har det bare fortsatt med gjennom historien med murerherskere som ville bevise sine undersåtteers mureri gjennom krigstapperhet. Hva annet skal alle mureeriets  smerteøvelsene tjene til, enn å skaffe ideologiserte soldater. Tiden 1750 til 1945 er mureriets storhetstid og krigsalder

(Innlegget ble redigert 10.04.19 17:17)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 50645
10.04.19 19:53
Script: Nå er det til del avløst av mureriets terrorisme..I moderne tid er Mureriet tidens  ogg menneksenens svøpe.

Vel... jeg ha'kke murt meg inne ennå. Jeg ha'kke engang malt meg inne i et hjørne.

Mvh

BE
som tar det med ro mens humla suser - så snart det blir varmt nok

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 50645
10.04.19 19:56
Script: Tiden 1750 til 1945 er mureriets storhetstid og krigsalder

I samme innlegg (like over sitatet ovenfor) skrev du:

"I moderne tid er Mureriet tidens  ogg menneksenens svøpe."

Hvordan får du de to utsagnene til å stemme sammen?

Mvh

BE

(Innlegget ble redigert 10.04.19 19:58)

Script
ScriptInnlegg: 4015
17.04.19 19:31

kjøpte noe hundemat til hunden til en bekjent, men det skulle jeg ikke gjort, det ble mislikt: Jeg er jo ikke murer, så da er ikke maten jeg kjøpte verdig for hunden å spise. og hundene sine kan de kalle ved (for)navn, men ikke andre murere.

(Innlegget ble redigert 17.04.19 19:33)

Script
ScriptInnlegg: 4015
09.07.19 23:32

Hvorfor er torsken på de nye pengesedlene? Hvorfor blir ikke Lofoten utbygd? Mureriet, det onde og de onde i verden. Nå skal de rasere vær sivilisasjon, de elsker riddernes brutalitet, men enda mere steinaldermenneskets autensitet - så hjertens falske som de er, kan de gjerne drømme om det autentiiske. Jordan Peterson vekker opp tidligere tanker, som slumrer i mureriet, det er også en klar tilknytning til nazismen hos Peterson via mureriet. 


SS ble dannet og inspirert av mureriet, Kraft durch Freude, Gott mit uns, brorskapet, dødningeskallene. Nå er det via klimaet  mureriet skal ødelegge vår sivilisasjon

Script
ScriptInnlegg: 4015
09.07.19 23:45

Mureriet gjennomførte voldsomme nasjonale bevegelser i løpet av 18800-tallet, her hjemme, både 1814 og 1905, både Tysklands og Italias samling. Har du sett historikerne forklare årsaken til første verdenskrig? Nei, fordi den ble avgjort i de mureriske losjene. Mureriet satte opp en mengde av nasjonale  soldaterdyder og krigsromantikk i losjene som fikk utløsning i verdenskrigen. Andre verdenskrig er bare andre murerkrig, i de tyske løsjene nektet man å anerkjenne tapet, swastikaen dukket frem fra losjene før nazismen, Hitler og nazismen ble i virkelighetn brukt av mureriet med dets soldaterdyder og revansjisme til andre murerkrig. Den grufulle rasismen under andre  murerkrig har sannsynligvis mureriske røtter, jf KuKLuxKlan i USA. 


 


All vestlig historie etter ca 1750 handler om mureriet, straks historikerne tar hensyn til det, vil synet på mureriets krigerske idealer kanskje endres. Men det er på denne bakgrunn man må se det hensynsløse angrepet på Vestens sivilisasjon i dag. De har lest Seneca, steinrik, og vil utrydde vår leveform på stosk grunnlag, liksom de før førte første og andre murerkrig.

Script
ScriptInnlegg: 4015
12.07.19 16:11

Når Hessen skriver om raudåte, er det naturligvis stupidsymbolsk, det er nok av fisk og mat på over 200 meters dyp i de store verdenshav til å fø menneskeheten tusen ganger.


Forleden snakket jeg med et menneske i en halv time, inntil hun sa, du vet kl 10 på fredag er det rekesalg. Jeg skjønte at det var ett eller annet murerstupid kontrollspørsmål, men kunne jo ikke gi bekreftende tegn. Vedkommende reiste seg straks og gikk.


På datingsidene er du hjelpeløs om du ikke er murerond. Det verste er meldingene når dye skjønner at du ikke er murer, desperat avvisende (også etter dating) med en ondskapsfullhet du må ha vært i losjen for å ha lært. For en murer er en annen murer, vi andre bare rask.


i virkeligheten er mureriet verre enn åpenlys rasisme, mye verre, vi blir kategorisert som undermåls og skydd, ikke til å ta alvorlig, vi vet jo egentlig også i virkeligheten ikke hvordan de sosiale mekanismene i samfunnet foregår: Den omfattende utelukkelsen av (udødelige, hellige) ikke-murere, (jf bergprekenen). Det er helt fryktelig at at kristne mennesker blir med i dette narrespillet, med all dens kristne hovedsynd, hovmodet

Script
ScriptInnlegg: 4015
12.07.19 18:49

Karibien har en eller annen toskete betdydning for mureroiet, derfor er detr statsministeren drar dit: Livsgleden snakker hun om - hvorfor drar hun ikke som udugelig statsminister til Haiti, hvor absolutt ingen kan føle seg trygge - livsglede?

 

Det er typisk ikke sant det du sier,, men kun murersymbolsk - din forstilte mureridiot!

(Innlegget ble redigert 12.07.19 18:52)

Script
ScriptInnlegg: 4015
12.07.19 18:57

Ibsen snakket om å myrde sjeler - det er presist det mureriet gjør, myrde sjeler

Script
ScriptInnlegg: 4015
12.07.19 21:28

mureriet er så ufattelig ondt, at jeg finner ikke ord.  jeg vet jeg blir hånflirt av, av den triumferende murermakta, at ingen innvendinger gjelder mot metafysisk overtro, men det sørgelige etiske resultatet, , en eksklusjonsmekanisme som er tusen ganger verre enn rasisme, at disse folkene bebreider andre for rasisme, er så bort i hampen inkonsekvent, hele muyreriet strider i den grad mot universets demokrati, men denslags er håpløst, mot mureriets dumhet  kjemper selv .... som ikke er noe annet enn makt forkledd som godhet.

Script
ScriptInnlegg: 4015
12.07.19 21:46

ingen som er murer, kan nekte for at vedkommende har en rem av huden til SS. Feks er ingenting mere ekskluderende sosialt enn mureroet, tusen ganger verre enn ordinær rasisme.

(Innlegget ble redigert 12.07.19 21:48)

Script
ScriptInnlegg: 4015
12.07.19 22:12

De som angriper de rasistiske  mekanismene i rasismen - hvorfor angriper de ikke den mye kraftigere murerekskluderingen, -  som er mye hardere og mere hensynsløs? Og som de det angår ikke engang vet om! Murerond- og stupid dobbelmoral!

Script
ScriptInnlegg: 4015
12.07.19 23:59

Om du møtte en annen med en annen etnisitet på en datingside, så ville du være åpen og ikke sårende. Vel å merke om han eller hun var murer, om du selv er murer, ond.  Da gjelder ikke de normale omgangsformene på nettet, men når en murer møter en ikke-murer, setter tilknytningen til SS inn, du blir på en uforståelig eller sårende måte avvist, Det er umåtelig viktig at folk skjønner at den brutale murertonen på nettet og llers i samfunnet er villet for å skjelne brutale murere fremfor oss i eksil.

 

 

 

 

 

Husk nå, du som synes hentydningen til SS er urettferdig, at det største komplimentet du kan gi en murer, er at han eller hun er en fremragende kriger - presis soom i SS!

(Innlegget ble redigert 13.07.19 00:02)

Script
ScriptInnlegg: 4015
13.07.19 00:18

Gå på date du - med en murer! Og du er garantert fortapt i en mørje av selvbebreidelser murerhelvetet påfører deg, nemlig fordi du ikke er murer, og således underlegen vedkommende.


Finne det verre rasisme enn den mellom onde murere og  gode ikke-murere? Om det finnes en himmel, skal vi få belønningen for alle gangene vi er trampet på, hindret, ødelagt, neglisjert, feilbhandlet, ødelagt fordi vi ikke er murere.


Mureriet er en kjempe på løgnens leirføtter. Om Jesus kommer tilbake vil han rive murerkjeden i stykker, og sende dem tvertimot lukt til helvete, mens vi andre som har lidt så ondt, liksom Jesus,  pga mureriet, vil oppstå i herlighet.


Det er den eneste universelle rettferdighet, at mureriet straffes.

Script
ScriptInnlegg: 4015
13.07.19 00:29

Når du blir murer, tar Satan bolig i deg.

Script
ScriptInnlegg: 4015
13.07.19 01:40

Satan tar bolig, fordi du begynner å skjelne mennesker og deres verdi, murere eller ikke murere. Jeg kan ikke reise noe sted i verden i grunnen, overalt blir jeg møtt med murertegn, kan jeg ikke besvare dem, blir jeg ekskludert. Det er verre enn rasisme, men slik er mureriet, ondt og dumt, selv for det velmenende mennekset!


Jeg kan ikke nekte for at jeg hater det!

Script
ScriptInnlegg: 4015
13.07.19 02:10

Det er i grunnen ingen vits i at jeg haar et sosialt liv, overalt møter jeg dette murertegnetm, armen kroket med hånda inn til hofta. Det er sannsynligvis et gammelt overklassetegn, jeg ser det igjen i Sjakepeares tid. Men nå møter jeg det altså på butikken, og kan ikke besvare det, jeg er ekskludert, mye verre enn noen rasisme.


Av Satan, som har tatt bolig.

Script
ScriptInnlegg: 4015
13.07.19 02:32

Det er i grunnen ingen vits i at jeg haar et sosialt liv, overalt møter jeg dette murertegnetm armen kroket med hånda inn over og inn til  hofta. Det er sannsynligvis et gammelt overklassetegn, jeg ser det igjen i Sjakepeares tid. Men nå møter jeg det altså på butikken, og kan ikke besvare det, jeg er ekskludert, mye verre enn noen rasisme.

 

Av Satan, som har tatt bolig.

(Innlegget ble redigert 13.07.19 02:34)

Script
ScriptInnlegg: 4015
13.07.19 02:42

Overalt i arbeidslivet blir det spørsmål om man er murerond, eller et godt menneske, er man det siste, ja da, ja da er man sjanseløs i Satans tegnverden.


Mureriets ekskluderende ondskap er blitt landets nye religion, og dette kan simpelthen ikke fortsette! så ondt det er, det hele, så mye smerte det forårsaker!

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 50645
14.07.19 06:22
Script: Overalt

Får du mye ut av å begrave deg i sjølmedlidenhet; ettersom du i de siste 16 innleggene utelukkende har snakket med deg sjøl? Huff, staaakar.

Mvh

BE

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14450
14.07.19 10:58
Script: Overalt i arbeidslivet blir det spørsmål om man er murerond, eller et godt menneske, er man det siste, ja da, ja da er man sjanseløs i Satans tegnverden.

Prøv å tenke på noe annet. Dette du tenker på er ikke sunt. Du virker hypnotisert. Riv ditt fokus over på noe annet.


Lykke til.

perchri
perchriInnlegg: 10656
23.07.19 20:03
stabeis: Og jeg som er MOT han, hva kan jeg vente meg..?

Hvis du ikke lar deg kremere, vil du støtte gjenblivelsen, ved å bli ny jord, og næring til jordens videre eksistens. Det jgjelder nok allt som dør . Men skulle du formodenlig møte ,ha Herren, får en si det som det er....jeg visste ikke bedre. Du blir nok vist til høyre,da, tenker jeg?


Allt finnes på data vet dere.

Script
ScriptInnlegg: 4015
28.08.19 23:54

Eugenikken er typisk murerisk.

Script
ScriptInnlegg: 4015
18.09.19 17:10

Vi som ikke er murere, bor under en stein, slik er karakteristikken av meg og andre som ikke er murere. Mitt svar er: Det er murere som bor under den steinen de selv innbiller seg å være, fullstendig obskurantistiske mennesker med hjerte av stein. Jeg har hatt mistanke om at mureriet stoler på astrologi (jf NRKs serie om Datoen, som om det skulle gjøre en forskjell utenom i  astrologien). Nå ser jeg at i Folkeopplysningens program om astrologi, så benekter de ikke astrologien, den altfor korte dekningen har et positiv siste innslag. I forbindelse med mitt Shakespeare-studium har jeg måttet sette meg inn i astrologi, og jeg ser hvordan forfatterne utgir seg for å ha alminnelige negative forestillinger til astrologi, mens man i det skjulte tror på den.


Løgn på det moralske området, astrologi på det antropologiske, alkymi på det vitenskapelige, kan det bli mere overfladisk, så fullstendig uten substans? 


De er forelsket i sirkler. Grunnen til at vindturbiner og solcellepanel fremfor mer fornuftige energikilder, er så populære hos de onde, overfladiske, er at de danner en sirkel (slik forstår de det), de utnytter konkret den energien vi får fra sola. (Men går den tilbake til sola?) Det er derfor kjernekraft og CO2-fangst er utelukket. Og all denne irrasjonelle propagandaen mot atomkraft i nyhetene og i forskningen.


La meg tilføye. Forleden var det på BBC et innslag om vindturbinteknologiens "secret" forurensning. Det handler om en gass som er innstallert i skjøtene mellom turbinene og også i deres sentral, som skal hindre eksplosjoner visstnok. Gassutslippene er små, men den er enormt potent som klimagass. Mon gassen het noe sånt som SF-6? Husker ikke så nøye. 


Hvor mange skjeletter har vindturbinindustrien i skapet egentlig? Hvorfor får vi ikke det hele regnskapet? .


Pga murerisk stupide metafysikk


PS Det skulle være interesant å vite med målinger og tall nedgangen i CO2 i lufta over Oslo etter klimatiltakene. 

Script
ScriptInnlegg: 4015
18.09.19 17:35

MDG skal nå nærme seg LO. Målet for MDG med trafikktiltakene i Oslo sentrum er å få forbruket ned, sentrum skal  skal være et sted for opplevelser, ikke handel. Men skal forbruket, må lønna ned. Det skal bli interessant å se organisasjonene i LO forhandle om lavere inntekt for medlemmene for å få ned forbruket. Vil eierne gå ned i lønn. Bilen skal bort, målet er Peking anno 1975, der alle syklet. Dette er et ineffektivt system tenker du, når du ser bildet. Mindre energi, gir mindre effektivitet.  Når effektiviteten går ned, så skal altså investorene foretrekke norske bedrifter? Glem det, i tilfelle kommer det til å bli et enormt kjør på effektivitet blant de ansatte for å klare profittmål.


Einar Lie hadde et innlegg i en avis der han hevder distriktene forurenser så katastrofalt mye. Einar Lie må da, som økonom, være fullstendig uvitende om den amerikanske oljeindustriens enorme utvikling, USA er nå verdens største energiprodusent, og pilene peker bare oppover. utover 2030.  Det er utslippene fra land som USA, Kina og India som bestemmer mengden av CO2 i lufta over Norge, ikke klimatiltak  i sentrum av Oslo eller nedleggelsen av næring i distriktsNorge. Tiltakene i Oslo er metafysik begrunnet, syklisten er en rytter liksom i ridderen i middelalderen.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg