Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

De sier de ikke tror på noe...

NYTT TEMA
Doku
DokuInnlegg: 6316
26.10.16 22:16
Jaddadu: Jesus lærte ikke at vi skulle forholde oss til fadervåret som en opplest leksjons-bønn

Det er heller ikke det Finnsannhet sier! Han påpekte at Navnet ikke ble brukt/uttalt i Fader vår. Syntes du ikke det er underlig hvis Navnet var viktig å bruke?

Doku

Doku
DokuInnlegg: 6316
26.10.16 22:18
Jaddadu: Hvorfor kan vi ikke henvende oss direkte til Jehova ? kom med noen fornuftige begrunnelser..

Er det noen som påstår at man ikke kan henvende seg direkte til Jehova? Jeg ser ingen som sier noe mot det!

Doku

sanila
sanilaInnlegg: 34058
26.10.16 22:18
Jaddadu: Jesus lærte ikke at vi skulle forholde oss til fadervåret som en opplest leksjons-bønn, han lærte disiplene hva innholdet i bønnen burde være

Akkurat det er riktig.

En av essenserne  i fadervor er "ske din vilje". konsekvensen av det er ( ske din vilje , ikke min¨) det betyr så langt i fra, at være viljes løs.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
27.10.16 11:50
Jaddadu: Hvorfor kan vi ikke henvende oss direkte til Jehova ?

Hvorfor kan ikke DU henvende deg til vedkommende, i stedet for å blamere både deg og dine trosfeller her inne? Du kan f. eks. be om en lydhør menighet!

Mv... hei, vent litt... jeg får inn noe på øret her... hva sa? Har du allerede bedt om en lydhør menighet, sier du? Og du kaster perler for svin som ikke vil ha dem, slik at de faller på steingrunn! Hørte ikke "guden" din bønna di, kanskje? Eller kanskje den bare betrakter deg som en kunnskapsløs noksagt som ikke engang er verdt noen Petri eller Pauli ord; langt mindre enitetens egne?

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
27.10.16 16:34
Doku: Det er heller ikke det Finnsannhet sier! Han påpekte at Navnet ikke ble brukt/uttalt i Fader vår. Syntes du ikke det er underlig hvis Navnet var viktig å bruke?

Det er overhode ikke underlig at Jesus brukte ordet "Fader" for Jehova er vår alles far.

XD

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 13545
27.10.16 16:48

Det rare er ikke at Jesus lærte oss å benevne Gud med Fader, men at Han og hans disipler ALDRI koblet Gud til navnordet Jehova eller lignende ord. Ikke engang i mønsterbønnen som jo var forutsatt å skulle inneholde det viktige og vesentlige i våre liv.

Doku
DokuInnlegg: 6316
27.10.16 17:17
Jaddadu: Det er overhode ikke underlig at Jesus brukte ordet "Fader" for Jehova er vår alles far.

Jo, det må være veldig underlig! For husk at Jesus sa "Således skal dere be", altså ville Jesus undervise sine disipler i den rette måten å be på. I Selskapet Vakttårnets bok, som heter: "GUDS NAVN som skal bestå for evig", 1984, påstår ledelsen, på side 5: "Det er tydelig at Guds navn var meget viktig for Jesus, ettersom han gjentagne ganger nevnte det i sine bønner."

Sannheten er at ikke en eneste gang i disse bønner, ikke engang i Selskapet Vakttårnets egen bibeloversettelse, bruker Jesus dette navnet!

Jesu bønner er gjengitt i NT følgende steder, så vær vennlig å sjekke selv!: 

1) Matt.6:9-13 (=Luk.11:2-4)           

2) Matt.11:25-26 (=Luk.10.21)          

3) Matt.26:39 (=Mark.14:36; Luk.22:42)     

4) Matt.27:46 (=Mark.15:34)            

5) Luk.23:34                           

6) Luk.23:46                           

7) Joh.11:41-42                        

8) Joh.12:27-28                         

9) Joh.17:1-26

Så, derfor er det underlig, ut fra deres ståsted, at Jesus ikke anvendte Guds Navn i "Fader vår", eller i noen andre av Jesu bønner som er gjengitt i NT, men bare tiltaler Gud med tittelen "Fader" eller "Far".

Doku

(Innlegget ble redigert 27.10.16 17:21)

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
27.10.16 22:21
Doku: Jo, det må være veldig underlig! For husk at Jesus sa "Således skal dere be", altså ville Jesus undervise sine disipler i den rette måten å be på. I Selskapet Vakttårnets bok, som heter: "GUDS NAVN som skal bestå for evig", 1984, påstår ledelsen, på side 5: "Det er tydelig at Guds navn var meget viktig for Jesus, ettersom han gjentagne ganger nevnte det i sine bønner." Sannheten er at ikke en eneste gang i disse bønner, ikke engang i Selskapet Vakttårnets egen bibeloversettelse, bruker Jesus dette navnet! Jesu bønner er gjengitt i NT følgende steder, så vær vennlig å sjekke selv!:  1) Matt.6:9-13 (=Luk.11:2-4)            2) Matt.11:25-26 (=Luk.10.21)           3) Matt.26:39 (=Mark.14:36; Luk.22:42)      4) Matt.27:46 (=Mark.15:34)             5) Luk.23:34                            6) Luk.23:46                            7) Joh.11:41-42                         8) Joh.12:27-28                          9) Joh.17:1-26 Så, derfor er det underlig, ut fra deres ståsted, at Jesus ikke anvendte Guds Navn i "Fader vår", eller i noen andre av Jesu bønner som er gjengitt i NT, men bare tiltaler Gud med tittelen "Fader" eller "Far". Doku

Som sagt, det er IKKE underlig at en sønn benevner sin far med utrykket "Far", og at sønnen også lærer at vi skal bruke benevnelsen "Fader"... Jehova er også VÅR far.

At navnet Jehova ikke fremgår særlig mange ganger i det nye testamentet er i grunnen ikke så rart, for alle disiplene viste hvem som var deres far og hva navnet var. 

Paulus reiste rundt å forkynte om Guds rike, og om navnet, men det var Guds rike som kom på første plass, likevel sier Jehova selv at hans navn skal forkynnes over hele jorden, men allikevel benekter slike som deg at navnet har noen særlig betydning... ???

Moses spurte etter navnet på Gud, hvorfor var det så viktig å vite navnet på Gud for Moses ? og hvorfor sier Jehova selv at hans navn skal bli sprett ut over hele jorden om det ikke hadde noen betydning...

Å argumentere for at det ikke har noen betydning er i tråd med Satans villedelse, og det ser vi også i forhold til ALLE religiøse over hele jorden som fornekter at Gud har et navn som en henvender seg til i bønn, bl.a.

Slik er det.

XD

Doku
DokuInnlegg: 6316
27.10.16 22:35
Jaddadu: Som sagt, det er IKKE underlig at en sønn benevner sin far med utrykket "Far", og at sønnen også lærer at vi skal bruke benevnelsen "Fader"... Jehova er også VÅR far.

Jo, det er nettopp underlig, i og med at dere sier at det er viktig å bruke Guds egennavn i deres bønner (se i deres bok "GUDS NAVN som skal bestå for evig")!

Doku

Doku
DokuInnlegg: 6316
27.10.16 23:00
Jaddadu: Moses spurte etter navnet på Gud, hvorfor var det så viktig å vite navnet på Gud for Moses ?

Skjønner du ikke at Guds egennavn slett ikke var ukjent for Moses? Han kjente til Guds egennavn! Det var heller ikke ukjent for Abraham og patriarkene, som levde mange hundre år før Moses! Det du ikke har forstått er at når det nevnes "navn" i Bibelen, så er det ikke uten videre tale om et egennavn.

Dette lærer også dine religiøse ledere, men det har du altså ikke forstått. Men hør nå!

"Jehova kunne derfor senere si til Moses: «Jeg pleide å vise meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud Den Allmektige [beʼẸl Sjaddai], men med hensyn til mitt navn Jehova gjorde jeg meg ikke kjent for dem.» (2Mo 6: 3) Denne uttalelsen kunne ikke bety at navnet Jehova ikke var kjent for disse patriarkene, for både de og andre før dem hadde ofte brukt dette navnet. (1Mo 4: 1, 26; 14: 22; 27: 27; 28: 16) I 1. Mosebok, som forteller om patriarkenes liv, forekommer uttrykket «Den Allmektige» bare 6 ganger, mens egennavnet Jehova forekommer 172 ganger i den hebraiske grunntekst." (Innsikt, bind 1, s. 65)

Og et annet sted, nemlig Vakttårnet, sies det om "navn".

"Ordet navn [i Johannes 17] innbefatter Guds egenskaper eller personlighet. Jesus hadde gjort kjent Guds personlighet, hans lov, hans vilje og hans barmhjertige hensikt. Eller med andre ord: Han åpenbarte Gud for dem. Ordet navn blir ofte brukt for å betegne personen." ... "Når Jesus 'forklarte Faderen' ved hele sin fullkomne livsførsel på jorden, 'kunngjorde' han i virkeligheten 'Guds navn'." (Vakttårnet 1973, s. 387)

Så, når Guds navn skal forkynnes over hele jorden, er det ikke å forstå slik at hans egennavn skal forkynnes, men at vår himmelske Far, Bibelens Gud, skal gjøres kjent, hans personlighet, hans lov, hans vilje og hans barmhjertige hensikt, Evangeliet om Kristus.

Og, når Moses spør om Guds navn (2Mos 3:14,15) er det ikke selve hans egennavn han spør etter, men videre betydning av Guds hensikter, vilje osv. i forbindelse at Guds folk skulle utfries fra Egyp.

Dette lærer til og med dine religiøse ledere, Vakttårn-ledelsen, og da burde du ta det til deg, syns du ikke!

Doku

(Innlegget ble redigert 27.10.16 23:12)

Buddhina
BuddhinaInnlegg: 371
27.10.16 23:46
Grammofon: levde

Ja aper er mennesker:)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
28.10.16 09:16
Jaddadu: Det er overhode ikke underlig at Jesus brukte ordet "Fader" for Jehova er vår alles far. XD

Fint. Betyr det at vi alle kan kreve underholdsbidrag? Eller kanskje snarere... underholdningsbidrag?

Skal vi se... hmmm... med etterbetaling, rente og rentes rente blir det... jo, så sannelig; det blir ca. tredve sølvpenger! Ja, det skulle blitt mer, men dessverre kommer hr. Tetzels omsetning til fradrag i beregningsgrunnlaget...

(Innlegget ble redigert 28.10.16 09:16)

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
28.10.16 09:18
Doku: Så, når Guds navn skal forkynnes over hele jorden, er det ikke å forstå slik at hans egennavn skal forkynnes, men at vår himmelske Far, Bibelens Gud, skal gjøres kjent, hans personlighet, hans lov, hans vilje og hans barmhjertige hensikt, Evangeliet om Kristus. Og, når Moses spør om Guds navn (2Mos 3:14,15) er det ikke selve hans egennavn han spør etter, men videre betydning av Guds hensikter, vilje osv. i forbindelse at Guds folk skulle utfries fra Egyp. Dette lærer til og med dine religiøse ledere, Vakttårn-ledelsen, og da burde du ta det til deg, syns du ikke!

Du sier det "ikke er å forstå slik..." - derfor er det tusenvis av forskjellige forståelser, men Den Himmelske Gud har et navn, og hvor i Bibelen fremkommer det at det IKKE skal brukes til å henvende seg i bønn, og hvorfor kan det ikke brukes, - når Bibelen selv sier... "La mitt navn bli forkynt over hele den bebodde jord.." det fremkommer INGEN steder der Gud sier at IKKE bruk mitt navn, og er det logisk at Gud ville forby at noen brukte navnet og eller at de henvende seg direkte til Gud Jehova i bønn ? 

Langt i fra !!! - Det fremgår heller i den retning at de som IKKE bruker Guds navn / egen navn i bønn ikke kan ha Guds godkjennelse... som forstås i den retning at de fornekter Gud og hans navn.

Men jeg kan bare si at denne "teknikken" du bruker for å "vise" hva som har komme frem i Vakttårnet ikke funker på meg og mine trosfeller, for vi vet hvordan Bibelen forklarer og gir forståelse hvorfor Guds navn skal brukes i bønn. At du trekker frem og ut av sammenheng er du jo kjent for, men slik er det også med din forståelse av Bibelen, der gjør du det samme...

XD

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
28.10.16 09:22
BlackEagle: Fint. Betyr det at vi alle kan kreve underholdsbidrag? Eller kanskje snarere... underholdningsbidrag? Skal vi se... hmmm... med etterbetaling, rente og rentes rente blir det... jo, så sannelig; det blir ca. tredve sølvpenger! Ja, det skulle blitt mer, men dessverre kommer hr. Tetzels omsetning til fradrag i beregningsgrunnlaget...

Som vanlig... saklige og smarte argumenter fra lederen i IKU-klubben.

XD

Doku
DokuInnlegg: 6316
28.10.16 10:59
Jaddadu: Den Himmelske Gud har et navn, og hvor i Bibelen fremkommer det at det IKKE skal brukes til å henvende seg i bønn, og hvorfor kan det ikke brukes, - når Bibelen selv sier... "La mitt navn bli forkynt over hele den bebodde jord.." det fremkommer INGEN steder der Gud sier at IKKE bruk mitt navn, og er det logisk at Gud ville forby at noen brukte navnet og eller at de henvende seg direkte til Gud Jehova i bønn ?

Riktig det! Ingen steder forbyr Gud å bruke hans navn, men det er heller ikke det diskusjonen dreier seg om!

Det jeg prøver å fortelle deg, er at der Bibelen taler om "navn", som oftest er tale om personens vilje, hensikter osv, Skjønner du ikke det Vakttårnet skrev?

"Ordet navn [i Johannes 17] innbefatter Guds egenskaper eller personlighet. Jesus hadde gjort kjent Guds personlighet, hans lov, hans vilje og hans barmhjertige hensikt. Eller med andre ord: Han åpenbarte Gud for dem. Ordet navn blir ofte brukt for å betegne personen." ... "Når Jesus 'forklarte Faderen' ved hele sin fullkomne livsførsel på jorden, 'kunngjorde' han i virkeligheten 'Guds navn'." (Vakttårnet, 1973, s. 387)

Doku

Doku
DokuInnlegg: 6316
28.10.16 11:59
Jaddadu: Men jeg kan bare si at denne "teknikken" du bruker for å "vise" hva som har komme frem i Vakttårnet ikke funker på meg

Det er ikke noen "teknikk" fra min side! Men det er faktisk noe Vakttårnet underviser om. Sitatet er korrekt, finn frem Vakttårnet eller Innsikt bind 1, side 65 for å se om det er riktig?

Hvorfor spurte Moses om Guds navn når han kjente til dette egennavnet? Skjønner du ikke at Moses etter "navnet" på en utvidet, dypere måte?

Guds egennavn var brikt lenge før Moses, noe de følgende skriftsteder vitner om: 1Mo 4: 1, 26; 14: 22; 27: 27; 28: 16!

Doku

(Innlegget ble redigert 28.10.16 12:05)

joplina
joplinaInnlegg: 62601
28.10.16 14:12
Jaddadu: Jeg forholder meg til

Ok..DU har altså ikke blitt tildelt  "hellig ånd/ Guds virksomme kraft"

- Var vel i grunn klar over det allerede før du svarte.....

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
28.10.16 14:30
joplina: Ok..DU har altså ikke blitt tildelt  "hellig ånd/ Guds virksomme kraft" - Var vel i grunn klar over det allerede før du svarte.....

Den som lar seg lede av den Himmelske Gud får kraft fra Gud... Jeg velger å la meg lede av Gud... Den som lar seg lede av denne verdens gud, blir villedet, slik som du.

Det er bare slik det er...

XD

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
29.10.16 20:52
Jaddadu: Den som lar seg lede av den Himmelske Gud får kraft fra Gud... Jeg velger å la meg lede av Gud

Du skal se du kan ha rett. Du blir jo mer og mer kraftløs for hvert eneste innlegg - ikke at det noengang har vært no' særlig saft i dem i det hele tatt, men...

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
29.10.16 20:57
Jaddadu: Som vanlig... saklige og smarte argumenter fra lederen i IKU-klubben.

Ååååå, men du misforstår! Innlegget mitt var da på ingen måte ment å inneholde argumenter - det har jo ikke noe for seg å argumentere mot kunnskapsvegring! Dessuten så er det vel noen som har sagt noe slikt som: "Forlat dem, for de vet ikke hva de gjør!" - hvilket muligens ikke er helt relevant i ditt tilfelle, ettersom du allerede virker åndsforlatt...

Men jeg setter selvfølgelig pris på at du mener at mine ikke-tilstedeværende argumenter var både saklige og smarte.

joplina
joplinaInnlegg: 62601
30.10.16 08:44
Jaddadu: Den som lar seg lede av den Himmelske Gud får kraft fra Gud... Jeg velger å la meg lede av Gud..

Du er bare som et ekko av alle andre erklærte troende som sier akkurat det samme.

- Men du skjønner det ikke......Ikke i det hele tatt.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
30.10.16 21:23
joplina: Men du skjønner det ikke......Ikke i det hele tatt.

Nå, nå - du må ikke legge for store byrder på hans skuldre da, frk. Joplin...

Mvh

BE

joplina
joplinaInnlegg: 62601
31.10.16 06:43

Ok,ok...skal prøve å beherske meg ;)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
31.10.16 06:47
joplina: Ok,ok...skal prøve å beherske meg ;)

Tidlig oppe i dag?

Mvh

BE

joplina
joplinaInnlegg: 62601
31.10.16 21:59

Ja...og sent hjemme...blir slik når man skal ta en dagstur til Bartebyen :)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
31.10.16 23:46
joplina: Ja...og sent hjemme...blir slik når man skal ta en dagstur til Bartebyen :)

Jeg må innrømme at jeg sto opp ti på fem sjøl i dag tidlig - og kom hjem fra jobben kvart på seks i ettermiddag... men nå har jeg fri i morra, så jeg tok meg to te-knekter - én med en variant av Captain Morgan jeg ellers ikke setter særlig pris på (det var ikke den jævla honninglaserte, nei! Den styrer jeg unna!), og én med Absinth (EU-varianten; uten malurt)!

God natt til deg, joplina!

Mvh

BE

joplina
joplinaInnlegg: 62601
01.11.16 08:31

Burde tenkt på en knekt...tok tid å sovne etter å ha stirret i mørkret etter vilt langs veiene i flere timer....talte 6 elg og 2 hjort...men det var jo bare de dyr som lysene rakk å fange...var nok det tredoble som beitet i nærheten.  Men da ville jeg laget en kaffedoktor - hakvfabrikata....en pose valgfri nestlé kaffedrikk  (mocca/cappuchino/Latte)..kokt vann- røre,røre,røre....spiss med valgfri whiskey eller cognac. Jeg foretrekker Meukow som har litt sødme...den varmer helt inn i hjerteroten.  Meeen..i går kveld tenkte jeg ikke så langt :/

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47398
01.11.16 10:11
joplina: Burde tenkt på en knekt...tok tid å sovne etter å ha stirret i mørkret etter vilt langs veiene i flere timer....talte 6 elg og 2 hjort...men det var jo bare de dyr som lysene rakk å fange...var nok det tredoble som beitet i nærheten. Men da ville jeg laget en kaffedoktor - hakvfabrikata....en pose valgfri nestlé kaffedrikk (mocca/cappuchino/Latte)..kokt vann- røre,røre,røre....spiss med valgfri whiskey eller cognac. Jeg foretrekker Meukow som har litt sødme...den varmer helt inn i hjerteroten. Meeen..i går kveld tenkte jeg ikke så langt :/

:o)

perchri
perchriInnlegg: 8989
06.11.16 08:51
BlackEagle: men heller sitte foran en Pc og bruke mye tid på å skrive en masse tull og tøv

..er det ikke det vi alle egentlig gjør? Tull og masse tøv...slitsomt vet dere med folk som er korrekte, og vet allt

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
06.11.16 09:51
joplina: Du er bare som et ekko av alle andre erklærte troende som sier akkurat det samme. - Men du skjønner det ikke......Ikke i det hele tatt.

Alle hevder at de har sannheten, men sannheten er at det er bare en sannhet...

- Er det sant at Gud har et hode med tre ansikt ? - Nei !

- Er det sant at det finnes et brennende helvete ? - Nei !

- Er det sant at Mohammed var en Guds profet ? - Nei !

- Er det sant at himmelen er blå ? - Tja !

- Er det sant at det er Du som ikke skjønner noe i det hele tatt ? Ja !

XD

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg