Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

De sier de ikke tror på noe...

NYTT TEMA
oknext
oknextInnlegg: 3352
27.11.16 15:27
Jaddadu: Hva vet en som DU om HOVMOD, - INGEN VERDENS TING !!!
DU viser gang på gang at du ikke, overhode, eier Bibelsk kunnskap, hva vet du da om hovmod... NADA !
XD

Nå snakker vi!.

Halleluja

Da er det bare å skaffe deg en bobil og ett litt større telt så kan du reise land og strand rundt og predikere.

Utfallet ditt over viser at du er ferdig utdannet i spredning av herrens ord.

Doku
DokuInnlegg: 6319
27.11.16 15:51
BlackEagle: Dette er ikke om neidadu, men om hun andre... jeg lurer på hvem hun tror hun snakker med nå...

Hun snakker ikke med noen, det er monolog, enetale

(Innlegget ble redigert 27.11.16 15:55)

sanila
sanilaInnlegg: 34058
27.11.16 17:58
Doku: Hun snakker ikke med noen, det er monolog

Det er svært uvanlig at monologer har så mange deltakere.

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
27.11.16 22:48
Doku: Ja, det var bare tull og tøv: Jesus kom ikke år 1874. Det var feil, og alle kan ta feil, men den andre presidenten i Selskapet Vakttårnet, lagde en kopi av Russells kronologi, men bare ved å flytte frem årstallene, etter C.T.Russells død (1916). Det ble jo like feil! I 1932 flyttet Rutherford Jesu usynlige gjenkomst fra 1874 til 1914. Årstallet 1914 ble nå et årstall som det meste av teologien dreide seg om, og de gamle årstallene ble skrotet. Det at Russells årstall slo feil førte til at omkring halvparten av Jehovas vitner forlot bevegelsen. Boken "Den fullbyrdede hemmelighed", som ble utgitt i 1917, resulterte til at fire av de 7 direktørene gikk. Den mest kunnskapsrike av disse het Johnson (han kunne 30 forskjellige språk), ville ikke godta denne nye utgitte boken. Jeg antar at du ikke har lest den. Det har jeg. Og denne bokens er noe av det verste Vakttårnet har utgitt! Jeg forundrer meg over at Selskapet Vakttårnet i dag hevder at denne boken var et Sviende budskap til kristenheten. Sannheten er at denne boken var ris til egen bak. Hvis du har mulighet, Jaddadu, vil jeg anbefale deg å lese den! Ja, fra begynnelsen av Russells bevegelse, med alle hans lommefilosofier, har denne bevegelsen kommet skjevt ut. Og spinner videre på noen av Russells feiltagelser. Selvfølgelig tok Russell ikke feil i alle ting, men mye av hans idéer var ikke grunnet på Bibelen. Noen av disse idéene har jeg gitt deg i 10 punkter i denne tråden. Russell trodde ikke på at det var et jordisk og et himmelsk håp. Det lærte heller ikke apostlene! Han innså at det var bibelsk å be til Sønnen, slik Bibelen forteller om, OSV. Doku

Du snakker / skriver deg bort som vanlig... svar nå heller på spørsmålene...

XD

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
27.11.16 22:50
Doku: Mennesket kan frikjøpes fra "mørkets makt" og kommet inn under Guds eller Kristi makt eller velde:             "For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike, og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene." - Kol. 1: 13, 14. Hvordan kan vi, hver og en bli delaktig i denne befrielsen? Først og fremst ved tro å ta imot den forlatelse for syndene som Gud gir oss gjennom Kristus:             "Alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn." - Apg. 10: 43.

Hvordan får du dette til å rime i forhold til de 144 000 ?

XD

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
27.11.16 22:53
Doku: Det avgjør Jesus Kristus "når han kommer"! Se dette i Matt 24:46! Vi bør å forstå at Jesus med sin liknelse henvente seg til alle og enhver av sine disipler som enkeltindivider. Det sto til hver og en av dem å holde seg åndelig våkne, med tro og forstand å fullføre sine ulike oppgaver, uansett hva oppgaven besto i. Dette individuelle ansvar betones gang på gang i Skriften: "For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv." Rom.2: 6-7. "For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv." Rom 14: 11-12. "Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud." 1Kor 4: 1-5. "Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger." Åp 2: 23.

Du er helt på villspor Doku... merkelig at du som "vet" så inderlig meget om JV ikke klarer å vise til noen logiske forklaringer ut fra Bibelen...

XD

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
27.11.16 22:55
sanila: Hva var Jesus holdning  til skriftlærde?

Du mener de som Bibelen viser skulle stå på podiet å belære noe de selv ikke hadde lært ? 

XD

sanila
sanilaInnlegg: 34058
28.11.16 00:34
Jaddadu: Du mener de som Bibelen viser skulle stå på podiet å belære noe de selv ikke hadde lært

Edit

(Innlegget ble redigert 28.11.16 00:36)

Doku
DokuInnlegg: 6319
28.11.16 10:27
Jaddadu: Hvordan får du dette til å rime i forhold til de 144 000 ? XD

Spørsmålet ditt viser at du ikke forstår evangeliet. Prøv å les mitt innlegg igjen og igjen, da vil du forhåpentlig se hvem tallet 144.000 egentlig er.

Doku

Doku
DokuInnlegg: 6319
28.11.16 10:38
Jaddadu: Hvordan får du dette til å rime i forhold til de 144 000 ?

Syns du deres tolkning er så rimelig? La oss se litt på den! I 1935 var det 73469 av ”sanne kristne” (Jehovas vitner), og da var antallet 144.000 fult, sier deres religiøse ledere (Selskapet Vakttårnet). Det vil si at det var om kring 70.000 som i 1935 hadde et himmelsk håp, og født på ny, og videre med i Den nye Pakt.

Det vil da si at det i løpet av omkring 1900 år, fra år 33 e.Kr. og frem til 1935 var bare ca. 74.000 som hadde tatt imot Jesus som sin frelser? Det var jo veldig, veldig få. Vi vet jo at det på den første pinsen som den kristne menighet hadde fått Den hellige Ånd, økte med 3.000 frelste (Apg. 2: 41), og ikke lenge etter kom det 5.000 til, som døpte seg i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. Nå er vi oppe i hele 8.000 på bare noen få uker, fra starten på kristendommen! Videre heter det: ”Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydige mot troen.” (Apg. 6: 7) Så mener dere at det bare tilkom ikke mer enn omkring 60.000 i alle de forløpne århundrer, som var ekte kristne? Nei, vet dere hva, dette kan dere umulig ha tenkt på. Hvorfor skulle det plutselig på 1800-tallet øke så veldig?

Nei, dere må ikke tro at tallet 144.000 er et bokstavelig tall. Åpenbaringsboken er full av mange symbolske tall, og 144.000 er meget sannsynlig også symbolsk.

Se nå på Åp 7: 4-8:

 ”4  Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk.

 5         Av Juda stamme var det 12 000 med segl,

            av Rubens stamme 12 000,

            av Gads stamme 12 000,

 6         av Asjers stamme 12 000,

            av Naftali stamme 12 000,

            av Manasse stamme 12 000,

 7         av Simeons stamme 12 000,

            av Levi stamme 12 000,

            av Jissakars stamme 12 000,

 8         av Sebulons stamme 12 000,

            av Josefs stamme 12 000,

            og av Benjamins stamme 12 000 med segl.”

Det bemerkelsesverdige er at dere tolker antallet 12.000 av hver stamme symbolsk, men summen av disse 12 X 12.000 = 144.000 tolker dere overraskende bokstavelig! Er det ikke naturlig om dere tolker 12.000 av hver stamme som symbolsk antall, så skulle vel også summe: 144.000 tolkes symbolsk? Logikken i denne tolkningen er her fullstendig fraværende!

Det er nettopp derfor de fleste fortolkere også tolker tallet 144.000 symbolsk.

Doku

(Innlegget ble redigert 28.11.16 10:45)

lykkejeger1
lykkejeger1Innlegg: 578
29.11.16 17:35
JTHammer: Så ikke noen vitenskapelige teorier, slik TS skrev. :) Da er vi enig da? ;)

Tror du ikke på vitenskapelige teorier?

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
30.11.16 09:05
Doku: Syns du deres tolkning er så rimelig? La oss se litt på den! I 1935 var det 73469 av ”sanne kristne” (Jehovas vitner), og da var antallet 144.000 fult, sier deres religiøse ledere (Selskapet Vakttårnet). Det vil si at det var om kring 70.000 som i 1935 hadde et himmelsk håp, og født på ny, og videre med i Den nye Pakt. Det vil da si at det i løpet av omkring 1900 år, fra år 33 e.Kr. og frem til 1935 var bare ca. 74.000 som hadde tatt imot Jesus som sin frelser? Det var jo veldig, veldig få. Vi vet jo at det på den første pinsen som den kristne menighet hadde fått Den hellige Ånd, økte med 3.000 frelste (Apg. 2: 41), og ikke lenge etter kom det 5.000 til, som døpte seg i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. Nå er vi oppe i hele 8.000 på bare noen få uker, fra starten på kristendommen! Videre heter det: ”Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydige mot troen.” (Apg. 6: 7) Så mener dere at det bare tilkom ikke mer enn omkring 60.000 i alle de forløpne århundrer, som var ekte kristne? Nei, vet dere hva, dette kan dere umulig ha tenkt på. Hvorfor skulle det plutselig på 1800-tallet øke så veldig? Nei, dere må ikke tro at tallet 144.000 er et bokstavelig tall. Åpenbaringsboken er full av mange symbolske tall, og 144.000 er meget sannsynlig også symbolsk. Se nå på Åp 7: 4-8:  ”4  Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk.  5         Av Juda stamme var det 12 000 med segl,             av Rubens stamme 12 000,             av Gads stamme 12 000,  6         av Asjers stamme 12 000,             av Naftali stamme 12 000,             av Manasse stamme 12 000,  7         av Simeons stamme 12 000,             av Levi stamme 12 000,             av Jissakars stamme 12 000,  8         av Sebulons stamme 12 000,             av Josefs stamme 12 000,             og av Benjamins stamme 12 000 med segl.” Det bemerkelsesverdige er at dere tolker antallet 12.000 av hver stamme symbolsk, men summen av disse 12 X 12.000 = 144.000 tolker dere overraskende bokstavelig! Er det ikke naturlig om dere tolker 12.000 av hver stamme som symbolsk antall, så skulle vel også summe: 144.000 tolkes symbolsk? Logikken i denne tolkningen er her fullstendig fraværende! Det er nettopp derfor de fleste fortolkere også tolker tallet 144.000 symbolsk. Doku

Flott ! - her viser du klart og tydelig at du ikke har den riktige kunnskapen om hva Bibelen egentlig lærer, men forholder deg til en lære som kirkens presteskap har fundert på i mange hundre år, men ennå ikke forstått eller sett betydingen av.

Bibelen viser at tallet på de frikjøpte er 144 000, bokstavelig, men at disse er folk av alle nasjoner og tungemål, så da er det ikke ment at det er 12 000 av disse stammene, men på lik linje med at sanne kristne er av Abrahams ætt, så er ikke denne Ætten i et bokstavelig slekts tre, men som Bibelen viser så handler det om den åndelige forståelsen som Guds virksomme kraft brer ut over de som oppriktig søker Gud... 

Og du fortsetter å referere til gamle tidsskrifter, som du heller ikke forstår. Saken er at det har vært mange som har forsynt seg av symbolene opp gjennom årene, men det er nok ikke alle som har hatt det riktige "kallet" selv om de oppriktig har følt at de har hatt, og hvor mange som eksakt har det riktige "kallet" vet vi ikke, selv om vi vet hvor mange som forsyner seg og som har forsynt seg... da jeg tok mitt standpunkt for noen tiår siden, var det i Norge omlag 4 som forsynte seg av symbolene, i dag er jeg ikke sikker på om det er noen i det hele tatt, for disse har død og er da mest sannsynlig oppreist til det riket som Jesus er konge av - Guds rike.

XD

 

(Innlegget ble redigert 30.11.16 09:06)

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
30.11.16 09:20
lykkejeger1: Tror du ikke på vitenskapelige teorier?

Jeg trenger ikke tro på de.

Det er gang på gang demonstrert at de er de beste forklaringsmodellene vi kan oppdrive basert på de data vi har tigjengelig pr. dags dato. ;)

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 09:24
Jaddadu: Bibelen viser at tallet på de frikjøpte er 144 000, bokstavelig, men at disse er folk av alle nasjoner og tungemål, så da er det ikke ment at det er 12 000 av disse stammene, men på lik linje med at sanne kristne er av Abrahams ætt, så er ikke denne Ætten i et bokstavelig slekts tre, men som Bibelen viser så handler det om den åndelige forståelsen som Guds virksomme kraft brer ut over de som oppriktig søker Gud...

Disse er heller  ikke tilknyttet noen spesifikk religion, sekt eller organisasjon.   Men de kan for noens del  være    medlem av div religioner sekter eller organisasjoner. 

Der er som du skriver heller ikke tale om noe fysisk slekt.

 

 

(Innlegget ble redigert 30.11.16 09:29)

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 09:27
JTHammer: Det er gang på gang demonstrert at de er de beste forklaringsmodellene vi kan oppdrive basert på de data vi har tigjengelig pr. dags dato. ;)

Som hele tiden viser seg at ta feil.  Eller/og er for begrensede, i sin forståelse.

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
30.11.16 09:55
sanila: Som hele tiden viser seg at ta feil.

Disse "feilene" du henviser til er ikke mer enn utdypelser og korreksjoner gjort når flere og bedre data blir oppdaget.

Newtons gravitasjonsteori har "feil" i seg, men den virker så lenge du ikke skal prøve å forklare Merkur's bane, eller sette opp et GPS nettverk.

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
30.11.16 09:58
sanila: Disse er heller  ikke tilknyttet noen spesifikk religion, sekt eller organisasjon.   Men de kan for noens del  være    medlem av div religioner sekter eller organisasjoner.  Der er som du skriver heller ikke tale om noe fysisk slekt.

Som sagt... folk av alle nasjoner og tungemål, som det står skrevet, men disse er de som er funnet åndelig rene, det vil si at de har tatt avstand fra denne verden, og DA blir saken en helt annen, for HVEM er disse da ?

XD

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 10:01
JTHammer: Disse "feilene" du henviser til er ikke mer enn utdypelser og korreksjoner gjort når flere og bedre data blir oppdaget.

Det er korrekt og det er inkorrekt, Dessuten vil en vitenskap ,  der er åpen for at  der kan være noe mer, søke  på en annen måte og være mer åpen i sine resultater.

Her er en god  utsendelse rundt dette tema ( synes jeg da ) :

 

https://www.dr.dk/tv/se/tro-hab-og-videnskab/-/tro-hab-og-videnskab

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 10:03
Jaddadu: Som sagt... folk av alle nasjoner og tungemål, som det står skrevet

Det har jeg sådan sett sagt, helt uten at jeg har lest det.

og jeg skrev det også i det innlegg du svarte på.

 

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 10:05
Jaddadu: det vil si at de har tatt avstand fra denne verden

Nei, de tar ikke avstand fra denne verden. Det smelter heller ikke sammen med. Men de er en del av.

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 10:09
Jaddadu: og DA blir saken en helt annen, for HVEM er disse da ?

Jeg tror neppe det ville  gjøre noen direkte forskjell for deg at vite.

Hvem mener du de er. JVer?

 

(Innlegget ble redigert 30.11.16 10:11)

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 10:17
Jaddadu: for HVEM er disse da ?

Men når du spør, så er de de der er beskrevet som de falne engler.  Slikt jeg ser det.

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
30.11.16 10:19
sanila: Dessuten vil en vitenskap , der er åpen for at der kan være noe mer, søke på en annen måte og være mer åpen i sine resultater.

Ingenting i veien med å ha et åpent sinn.

Problemet oppstår når man holder et såpass åpent sinn at hjernen faller ut. ;)

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 10:27
JTHammer: Problemet oppstår når man holder et såpass åpent sinn at hjernen faller ut. ;)

Det ser strengt taket ut som at der er flere her der sliter med at bruke hjernen, om der bare skal tenkes litt ut over sin vanlige lite  tulle boks.

 

 

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
30.11.16 10:31
sanila: Det ser strengt taket ut som at der er flere her der sliter med at bruke hjernen, om der bare skal tenkes litt ut over sin vanlige lite tulle boks.

Kunne ikke vært mer enig. :)

(PS! Er nok helt sikkert skyldig selv i det enkelte ganger ;) bare så det er sagt)

Doku
DokuInnlegg: 6319
30.11.16 10:50
Jaddadu: Flott ! - her viser du klart og tydelig at du ikke har den riktige kunnskapen om hva Bibelen egentlig lærer, men forholder deg til en lære som kirkens presteskap har fundert på i mange hundre år, men ennå ikke forstått eller sett betydingen av. Bibelen viser at tallet på de frikjøpte er 144 000, bokstavelig, men at disse er folk av alle nasjoner og tungemål, så da er det ikke ment at det er 12 000 av disse stammene, men på lik linje med at sanne kristne er av Abrahams ætt, så er ikke denne Ætten i et bokstavelig slekts tre, men som Bibelen viser så handler det om den åndelige forståelsen som Guds virksomme kraft brer ut over de som oppriktig søker Gud...  Og du fortsetter å referere til gamle tidsskrifter, som du heller ikke forstår. Saken er at det har vært mange som har forsynt seg av symbolene opp gjennom årene, men det er nok ikke alle som har hatt det riktige "kallet" selv om de oppriktig har følt at de har hatt, og hvor mange som eksakt har det riktige "kallet" vet vi ikke, selv om vi vet hvor mange som forsyner seg og som har forsynt seg... da jeg tok mitt standpunkt for noen tiår siden, var det i Norge omlag 4 som forsynte seg av symbolene, i dag er jeg ikke sikker på om det er noen i det hele tatt, for disse har død og er da mest sannsynlig oppreist til det riket som Jesus er konge av - Guds rike.

Jo da, jeg kjenner Selskapet Vakttårnets fire forskjellige tolkninger i tiden, av Johannes Åpenbaring, som ble presentert i i fire forskjellige bøker. Jeg har alle.

Tonen og holdningen din er: Du forstå, og vi forstår ikke. Kanskje du skulle ta tilbake ditt forrige nick: "1somvet" som samsvarer med ditt selvbilde?

Doku

sanila
sanilaInnlegg: 34058
30.11.16 11:24

Så vidt jeg  vet , eksistere de 144.ooo også i  koranen, men er lite en del av religionen, på samme måte som i det meste kristendommen.  Unntatt  hos sufiene.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 47410
30.11.16 12:05
JTHammer: Problemet oppstår når man holder et såpass åpent sinn at hjernen faller ut.

Det er forskjell på et åpent sinn og høl i hue, og det trenger ikke være så vidåpent at vettet renner ut i begge ender...

Mvh

BE

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
02.12.16 09:16
Doku: Jo da, jeg kjenner Selskapet Vakttårnets fire forskjellige tolkninger i tiden, av Johannes Åpenbaring, som ble presentert i i fire forskjellige bøker. Jeg har alle. Tonen og holdningen din er: Du forstå, og vi forstår ikke. Kanskje du skulle ta tilbake ditt forrige nick: "1somvet" som samsvarer med ditt selvbilde? Doku

Ja kanskje det er mulig å ta tilbake mitt gamle nick, for det gikk ikke den gangen jeg prøvde, etter å ha vært borte fra vgd i over en viss tid, - og kanskje du skulle tatt mitt nåværende nick, for du sier "joda og du" og det ligner på "jodadu" som kan bli til "jaddadu"... og den tonen og holdningen du refererer til viser vel heller hvem som er innehaver av de... "jo da, jeg kjenner Selskapet Vakttårnets fire forskjellige tolkninger i tiden" - som indikerer en overnaturlig arrogant mentalitet, men som ikke forbauser meg særlig...

Men du har helt rett, - Jeg forstår og du/dere forstår ikke, som jeg har vist til utallige ganger her inne på vgd.

XD

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 3736
02.12.16 09:18
sanila: Så vidt jeg  vet , eksistere de 144.ooo også i  koranen, men er lite en del av religionen, på samme måte som i det meste kristendommen.  Unntatt  hos sufiene.

Koranen er en omskrevet etterligning av Bibelen.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg