Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

JV som sykepleiere

NYTT TEMA
Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 17:20

Jeg lurer på hvordan Jehovas Vitner stiller seg til å administrere blod til en pasient? Vil et JV kunne reservere seg mot å administrere blod til en pasient som har fått dette forordnet av lege? Kan de overlate dette til andre, jfr debatten om spiral? Eller lar de simpelthen være å jobbe på somatiske avdelinger der blodtransfusjon er en mulig del av hverdagen?

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 18:05
Topsi: Jeg lurer på hvordan Jehovas Vitner stiller seg til å administrere blod til en pasient? Vil et JV kunne reservere seg mot å administrere blod til en pasient som har fått dette forordnet av lege? Kan de overlate dette til andre, jfr debatten om spiral? Eller lar de simpelthen være å jobbe på somatiske avdelinger der blodtransfusjon er en mulig del av hverdagen?

Jeg vet ikke, men jeg tror Jehovas vitner som arbeider i helsevesenet ikke søker avdelinger som har med, blod eller noe som Vakttårnet forbyr, å gjøre.

Men et Jehovas vitne som arbeider som legesekretær kan komme i konflikt med sin tro i forbindelse med en trosfelle som f.eks. å få behandling som er i strid med Selskapet Vakttårnets bestemmelser. Skal legesekretæren, som er JV, holde fast ved taushetsløftet, eller hva skal hun gjøre? Dette er tatt opp i Vakttårnet, 1987, 1. sept. 14.

Doku 

(Innlegget ble redigert 03.04.17 18:07)

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 18:08
Doku: Men et Jehovas vitne som arbeider som legesekretær kan komme i konflikt med sin tro i forbindelse med en trosfelle som f.eks. å få behandling som er i strid med Selskapet Vakttårnets bestemmelser. Skal legesekretæren, som er JV, holde fast ved taushetsløftet, eller hva skal hun gjøre? Dette er tatt opp i Vakttårnet, 1987, 1. sept. 14. Doku

Ja det er jo ganske heftig. Hva kom Vakttårnet frem til?

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 18:14
Topsi: Ja det er jo ganske heftig. Hva kom Vakttårnet frem til?

"Det kan oppstå situasjoner som gjør at en trofast tjener for Gud tilskyndt av sin personlige overbevisning som er basert på hans kjennskap til Guds Ord, tøyer eller bryter taushetsplikten fordi Guds suverene lov krever det." (Les gjerne hele artikkelen i Vakttårnet, 1987, 1. sept. 14)

Doku

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 18:17
Doku: "Det kan oppstå situasjoner som gjør at en trofast tjener for Gud tilskyndt av sin personlige overbevisning som er basert på hans kjennskap til Guds Ord, tøyer eller bryter taushetsplikten fordi Guds suverene lov krever det." (Les gjerne hele artikkelen i Vakttårnet, 1987, 1. sept. 14)

OMG............... Har du en link? Prøver å søke det opp...

(Innlegget ble redigert 03.04.17 18:19)

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 18:28

Fant en link som omtaler det

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 18:29
Topsi: OMG............... Har du en link? Prøver å søke det opp...

Selskapet Vakttårnets offisielle side går dessverre bare tilbake til år 2000 i sin litteratur. Jeg har papirutgaven. Men jeg kan gjerne sitere hele artikkelen, om du ønsker.

Du kan også spørre Jehovas vitner her på VGD: "return_of_drakka", "Jaddadu", o.fl. De kan bekrefte dette, om de vil.

Doku

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 18:31

Ja jeg tviler ikke, jeg har funnet flere linker som omtaler dette nummeret. For meg som helsearbeider er dette helt og holdent ubegripelig....

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 18:31
Topsi: Fant en link som omtaler det

Oki, interessant.

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 18:34
Topsi: Ja jeg tviler ikke, jeg har funnet flere linker som omtaler dette nummeret. For meg som helsearbeider er dette helt og holdent ubegripelig....

Jeg er usikker om at helsevesenet er klar over dette at Jehovas vitner kan føle seg forpliktet til å bryte taushetsløftet sitt, og at dette blir oppfordret til i Vakttårnet.

La meg få litt tid, så vil jeg sitere artikkelen nøyaktig slik det står skrevet i Vakttårnet 1987.

Doku

(Innlegget ble redigert 03.04.17 18:41)

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 18:36
Doku: Jeg er usikker om at helsevesenet er klar over dette at Jehovas vitner kan føle seg forpliktet til å bryte taushetsløftet sitt.

Det er ihvertfall svært bekymringsfullt... Taushetsplikten er selve grunnlaget for helsevesenet vårt. Hvem ville turt å oppsøke lege hvis de var redd for at legesekretæren skulle fortelle menigheten at de hadde en kjønnssykdom, og hvor mange flere ville isåfall bli smittet av denne Pasient 0?

En annen ting er dette. Ekstremgt interessant link som viser til at JV når de er pasienter ofte føler seg overvåket og tvunget, omtrent inn i døden, til ikke å motta blod. Informert samtykke er ikke noe som eksisterer hvis menigheten vet om at du er innlagt på sykehus...

(Innlegget ble redigert 03.04.17 18:40)

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 18:44
Topsi: Det er ihvertfall svært bekymringsfullt... Taushetsplikten er selve grunnlaget for helsevesenet vårt. Hvem ville turt å oppsøke lege hvis de var redd for at legesekretæren skulle fortelle menigheten at de hadde en kjønnssykdom, og hvor mange flere ville isåfall bli smittet av denne Pasient 0? En annen ting er dette. Ekstremgt interessant link som viser til at JV når de er pasienter ofte føler seg overvåket og tvunget, omtrent inn i døden, til ikke å motta blod. Informert samtykke er ikke noe som eksisterer hvis menigheten vet om at du er innlagt på sykehus...

Ja, det er brudd på all etikk. Vi må verne om taushetsplikten som vårt helsevesen er grunnlagt på!

Her litt om Jehovas vitners Hospital Informasjon Services, som jeg har skrevt litt om:

Man bør være klar over denne enorme sentralstyringen, for å forstå det tosidige presset et Jehovas vitne kan oppleve i en livstruende situasjon som krever et kirurgisk inngrep. Frykten for døden stilles da opp mot frykten for en religiøs myndighet med guddommelig fortegn. Mange leger kan vitne om atskillelige Jehovas vitner som noen ganger i hemmelighet har gått med på en blodoverføring - for sin egen del eller for sitt mindreårige barn - under forutsetning av at dette ikke blir kjent for menigheten. I mange andre tilfeller har pasienten bare nevnt for legen at han eller hun er et Jehovas vitne, uten å våge eller orke å gå inn i en diskusjon eller konfrontasjon. Først etterpå spør pasienten om blod ble brukt under operasjonen.

For å komme til livs med slike situasjoner har Selskapet nylig bygd opp et nettverk av såkalte sykehuskomitèer; spesielt utdannede lokalgrupper av eldste som hurtig kan rykke ut og bistå Jehovas vitner som skal opereres. Sykehuskomitèene er underlagt Avdelingen for sykehusinformasjon ved selskapets avdelingskontorer verden over. Disse avdelinger er i sin tur underlagt en sentral avdeling ved bevegelsens hovedkontor i Brooklyn, New York, Hospital Informasjon Services.

I Norge er det opprettet en avdeling for sykehusinformasjon ved avdelingskontoret, og det er også rundt omkring i landet blitt opprettet 12 sykehuskontaktutvalg med til sammen 55 eldste.

I Skandinavia ble denne virksomheten iverksatt på et seminar i Örebro den 2.- 4. november 1990, hvor Jehovas vitner fra avdelingskontorene, de reisende tilsynsmennene og de eldste i de skandinaviske landene, som skulle være med i sykehuskomitèene, ble invitert. Sykehuskomitèene ble der nøye opplært i den taktikk som skulle anvendes i de forskjellige situasjoner. I sine innledende kontakter med sykehusdirektører, leger og annet sykehuspersonalet skulle de tydelig forklare at hensikten var å forbedre relasjonene, hjelpe fram behandlingen av pasienter som er Jehovas vitner og forhindre konfrontasjoner, negativ publisitet i massemedia og juridiske problemer.

I instruksjonene for sykehuskomitéene betones at de bør gripe inn bare når de blir bedt om å gjøre det. To av medlemmene i sykehuskomitéen skal da straks begi seg til sykehuset. (Side 28, 29) De skal videre forvisse seg om at vitnet i blodspørsmålet inntar et fast standpunkt mot bruk av blod. Om personen i den saken er "åndelig svak" og det er en risiko for at han/hun i en presset situasjon kan "kompromisse", bør de trekke seg unna. (Side 35) Hvorfor? Tydeligvis p.g.a. risikoen for de problemer av medisinsk og juridisk art som kan oppstå hvis de blander seg inn. (Side 36)

Man bør ikke tro at et vitne som menigheten frykter for kan komme til å akseptere en blodoverføring dermed blir latt i fred. I slike tilfeller skal sykehuskomitéen underrette de lokale eldste i vitnets menighet om situasjonen, slik at disse kan treffe passende tiltak. I virkeligheten er det blitt betydelig vanskeligere for det enkelte vitne å gå med på en blodoverføring i hemmelighet. Foruten akutte inngrep fra sykehuskomitéens side, har man også organisert besøksgrupper, som regelmessig skal besøke sykehusene for å forhøre seg om det er innlagte Jehovas vitner der (Side 26). Vitner som velger å ikke ta kontakt med sykehuskomitéene ved en operasjon, kan på den måten bli kontaktet.

Et vitne som inntar et fast standpunkt mot blodoverføring skal støttes på forskjellige måter av sykehuskomitéens medlemmer. De er forsynt med et omfattende materiale over alternative behandlingsmetoder som kan anvendes i samtale med behandlende leger og andre ansvarlige. De har også tilgang til opptegnelser over leger og sykehus som er villige til å operere uten blod.[1]

I sine kontakter med sykehusdirektører, leger, jurister og dommere har komiteen blitt instruert i å opptre diplomatisk og ikke framholde det faktum at Selskapets blodvegring i første rekke er religiøst motivert, hvilket kan oppfattes som religiøs fanatisme. De skal i stedet kraftig understreke at transfusjonene er forbundet med mange farer, t.o.m. dødsfare. (Side 31) I samtale med dommere skal de bl.a. "opplyse om" at det ikke finnes noen som helst vitenskapelige bevis for at blodoverføring "virkelig hjelper pasienten til å bli frisk", men at det finnes livstruende risikoer forbundet med hver eneste blodoverføring. (Side 38)

Sykehuskomitéens medlemmer er nøye instruert i hvordan de skal opptre på sykehuset. De skal føre fortløpende rapporter om alt som skjer, navn på leger og andre, kommentarer (hvem som har sagt hva), klokkeslett, osv. For å kontrollere hvor samarbeidsvillige legene er skal de hele tiden holde dem under oppsikt og ikke la dem forsvinne "utenfor synsvidde". (Side 28-30) De skal nøye iaktta leger og personale, studere og antegne deres innstilling, uttalelser og oppførsel. Er de plutselig "ikke å treffe"? Forsøker de kanskje å treffe en rettslig beslutning for å behandle pasienten? Dette har leger juridisk rett til å gjøre når det gjelder mindreårige barn. Om man har mistanker om dette, skal sykehuskomitéen organisere vakt ved sykesengen slik at noen er på sykehuset hver time i døgnet, og da helst en av de eldste sammen med pasientens foreldre eller andre slektninger. Man gir ofte blodoverføring når alle slektninger og venner har gått hjem for natten".[2]

En påtvunget transfusjon sammenlignes med voldtekt. Pasienten (voksen eller mindreårig) oppfordres derfor til å gjøre motstand, "sparke, kjempe, skrike, rive ut slanger og kanyler", o.s.v., noe som sykehuskomitéens medlemmer sikkert også kan hjelpe til med.[3]

[1]Den sentrale avdelingen, Hospital Information Service i USA, har til hensikt å samle inn og distribuere, via de store medisinske databasene, alle tilgjengelige opplysninger om legevitenskapelige alternativer - likeledes risikoer og komplikasjoner som er forbundet med blodoverføringer. Den har også opplysninger om samarbeidsvillige leger og sykehus verden over.

[2]"Beskytt deres barn mot blod" (tillegg til månedsbadet Tjenesten for riket september 1992), side 4.

[3]Instruksjonen for sykehuskomitéene ("Når spørsmål om blodtransfusjon blir aktuelt"), og Vakttårnet, 15. juni 1991, side 31.

Doku

(Innlegget ble redigert 03.04.17 18:54)

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 20:35
Doku: Man bør ikke tro at et vitne som menigheten frykter for kan komme til å akseptere en blodoverføring dermed blir latt i fred. I slike tilfeller skal sykehuskomitéen underrette de lokale eldste i vitnets menighet om situasjonen, slik at disse kan treffe passende tiltak. I virkeligheten er det blitt betydelig vanskeligere for det enkelte vitne å gå med på en blodoverføring i hemmelighet. Foruten akutte inngrep fra sykehuskomitéens side, har man også organisert besøksgrupper, som regelmessig skal besøke sykehusene for å forhøre seg om det er innlagte Jehovas vitner der (Side 26). Vitner som velger å ikke ta kontakt med sykehuskomitéene ved en operasjon, kan på den måten bli kontaktet.

Dette er jo helt sykt, de virkelig går inn for på alle måter å hindre pasienten i å ta selvstendige valg.... Her er noe av den merkelige propagandaen de bruker i tillegg til kontroll

Det burde virkelig være lov å nekte disse folkene adgang til sykehus, ihvertfall burde det være ulovlig å informere om innlagte JV!

(Innlegget ble redigert 03.04.17 20:36)

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 20:54
Topsi: Det burde virkelig være lov å nekte disse folkene adgang til sykehus, ihvertfall burde det være ulovlig å informere om innlagte JV!

Det er i hvert fall viktig at personalet på sykehusene er klar over hva Selskapet Vakttårnets sykehuskomité holder på med, hvilket formål den har!

"...siden 1961 [har det] vært slik at personer som har ignorert Guds krav, tatt imot blodoverføring og ikke angret, er blitt utstøtt av Jehovas vitners menigheter." (fra boken «Jehovas vitner - forkynnere av Guds rike», utgitt i 1993, side 184. Se også Vakttårnet for 1. mars 1947)

Doku

(Innlegget ble redigert 03.04.17 21:05)

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 20:55
Doku: Det er i hvert fall viktig at personalet på sykehusene er klar over hva Selskapet Vakttårnets sykehuskomité holder på med, hvilket formål den har!

Ja.... Jeg lurer forøvrig på om jeg skal spørre JV neste gang de stopper meg på gata, om jeg må begå selvmord for å vise jeg er lei meg for å ha mottatt blod, for å bli frelst? :P

Jeg er ikke lei meg for at jeg lever.....

(Innlegget ble redigert 03.04.17 20:58)

Doku
DokuInnlegg: 5687
03.04.17 21:08
Topsi: Ja.... Jeg lurer forøvrig på om jeg skal spørre JV neste gang de stopper meg på gata, om jeg må begå selvmord for å vise jeg er lei meg for å ha mottatt blod, for å bli frelst? :P Jeg er ikke lei meg for at jeg lever.....

De vil sannsynlig svare deg at det er du tilgitt, men at du nå, som du vet sannheten om Bibelens blodforbud, ikke i ettertid må motta blodoverføring. :-)))

(Innlegget ble redigert 03.04.17 21:08)

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
03.04.17 21:13

;)))

Neith
NeithInnlegg: 18674
22.04.17 13:52

Barnevernet blir koblet inn når det gjelder barn som blir nektet livsnødvendig behandling. Mange avdelinger tillater heller ikke kontinuerlig overvåking rundt pasienten. Både barn og voksne trenger ro, derfor kan sykehusansatte si at F. Eks bare mor og far kan være i rommet. Dette er ikke fullt så komplisert i praksis, som det skal høres ut til

Doku
DokuInnlegg: 5687
22.04.17 17:51
Neith: Barnevernet blir koblet inn når det gjelder barn som blir nektet livsnødvendig behandling.

Nå er det kommet en ny lov som gjør at man ikke behøver å kontakte barnevernet:

"I en nylig utgitt bok om helsejus (3) beskrives tidligere rettstilstand når det hevdes at foreldre «som er medlemmer av Jehovas Vitner ut fra sitt foreldreansvar» kan nekte sine barn blodoverføring, og at helsepersonell i disse situasjoner skal be barnevernstjenesten om at foreldreansvaret fratas foreldrene dersom blodoverføring er livreddende eller helsebevarende. Dette er altså ikke lenger gjeldende rettstilstand. Retten til å motsette seg blodoverføring kan ikke anvendes overfor barn."

Kilde: Tidsskriftet DEN NORSKE LEGEFORENING (Understreket av meg)

Hilsen

Doku

 

(Innlegget ble redigert 22.04.17 17:58)

Haregutt
HareguttInnlegg: 266
10.05.17 08:51
Topsi: Ja.... Jeg lurer forøvrig på om jeg skal spørre JV neste gang de stopper meg på gata, om jeg må begå selvmord for å vise jeg er lei meg for å ha mottatt blod, for å bli frelst? :P Jeg er ikke lei meg for at jeg lever.....

Du kan stille deg spørsmålene > Dersom landets ledere forlangte at du skulle gå i krigen og at du muligens ville bli drept, men at dette ville være en ære for landet, ville du takket ja til å gå i krigen for landets ære ?

OG > dersom Gud vil at du skal holde fast på visse prinsipper, selv om disse prinsippene skulle forårsake at du mister livet, ville du forsette å holde fast på disse prinsippene ?

OG > hvem av disse to overnevnte spørsmål har relasjoner til selvmord ? 

>> svarene er at det ikke finnes ett eneste menneske som kan bringe deg tilbake til livet, om du skulle bli drept i krigen.

>> Gud er den eneste som kan bringe deg tilbake til livet, og i tillegg gi deg evig liv.

Så jeg vil nok heller si at å bli drept for landet er i nærmere relasjon til selvmord, enn å stole på at Gud gir deg livet tilbake.

Jehovas vitner stoler helt og fullt på Gud, og vet at det vil bli en oppstandelse til evig liv på DENNE jorden, men uten ondskap og elendighet.

OG > det er vitnenes fulle rett til å stole hundre prosent på Gud.

Haregutt.

Haregutt
HareguttInnlegg: 266
10.05.17 21:55
Doku: De vil sannsynlig svare deg at det er du tilgitt, men at du nå, som du vet sannheten om Bibelens blodforbud, ikke i ettertid må motta blodoverføring. :-)))

Nei så enkelt er det nok ikke, - om du frivillig mottar blodoverføring, vil det medføre at du får bibelsk veiledning som muligens også vil føre til enkelte forhold, som igjen vil føre til at du mister visse privilegier... ikke værre enn som så.

Men dersom du ble påtvunget blod i en ubevist tilstand, så er det det ikke noe, noen kan gjøre noe med.

Tilgivelse utgis kun av Gud, om en har begått synd mot Guds prinsipper, ikke noen menneske kan gi tilgivelse for en synd som Gud selv har framsatt som en synd mot ånden.

Haregutt

Doku
DokuInnlegg: 5687
10.05.17 22:19
Haregutt: Nei så enkelt er det nok ikke, - om du frivillig mottar blodoverføring, vil det medføre at du får bibelsk veiledning som muligens også vil føre til enkelte forhold, som igjen vil føre til at du mister visse privilegier... ikke værre enn som så.

Jo, jeg tok ikke alle detaljer med. En annen sak, er om det er blodoverføring Bibelen sier imot? Nei, over hodet ikke! 

Selskapet vakttårnet sier selv: "Ved hvert tilfelle hvor det er tale om forbud mot blod i Skriften, er det i forbindelse med fødemiddel, noe som vi ser som viktig å framheve, altså at det er forbudt som næringsmiddel."

Så er kunststykket å få det til at blodoverføring er det samme som å innta føde at det er en form for ernæring. For å få til dette har Selskapet Vakttårnet henvist til en Jean Baptiste Denys. Følg godt med nå!

Spørsmålet er da om blodoverføring kan likestilles med inntak av næring. Hvis blodoverføring ikke er inntak av næring, mangler Selskapet Vakttårnets standpunkt helt og holdent støtte i Skriften!

Ettersom Selskapet Vakttårnets ledere først vendte seg mot blodoverføring, har de derfor ment at blodoverføring er det samme som inntak av ernæring. På side 14 i heftet Blodet, legevitenskap og Guds lov, utgitt i 1963, kunne de til og med sitere en lege, franskmannen Jean Baptiste Denys, som skrev:

"Når man foretar en blodoverføring, gjør man ikke noe annet enn å tilføre næring ved å benytte en kortere vei enn vanlig - det vil si at man fører inn i årene blod som allerede er fullt ferdig, i stedet for å føre inn i kroppen mat som først etter mange forandringer, blir til blod." Se også Vakttårnet for 1. feb. 1962, side 61, 62.

Men hva Selskapet ikke avslører for leserne er at denne legen levde på 1600-tallet, og at hans oppfatning, som går tilbake til den greske filosofen og legen Galenos (131-201 e. Kr.), for lenge siden er avleggs for den medisinske vitenskapen!

Kunne Selskapet Vakttårnet virkelig ikke henvise til en lege i vår tid, som kunne støtte Selskapet Vakttårnets ønsketenkning om at blodoverføring er det samme som å spise blod? Tydeligvis ikke. Ikke engang leger som er Jehovas vitner fant de, som ville legge sitt navn til en slik uvitenskapelig påstand!

*****

Har du stoppet opp i belegget for din påstand om at Gudsnavnet i NT ble fjernet på 300-tallet?

Du burde snart kunne begrunne din påstand, syns du ikke?

Doku

(Innlegget ble redigert 10.05.17 22:24)

Doku
DokuInnlegg: 5687
10.05.17 22:59
Haregutt: Tilgivelse utgis kun av Gud, om en har begått synd mot Guds prinsipper, ikke noen menneske kan gi tilgivelse for en synd som Gud selv har framsatt som en synd mot ånden.

Jeg sier da ikke noe imot dette og snakker heller ikke om det. Selvsagt er det Gud som gir nåde, eller ikke!

Jeg uttaler meg bare om Jehovas vitners eldste, om hvordan de forholder seg til en evt angrende synder og de restriksjoner de bestemmer seg for, overfor en som evt. har forbrutt seg mot Selskapet Vakttårnets regler i vannvare, eller ikke.

Doku

bjarsvei
bjarsveiInnlegg: 777
11.05.17 11:36

mangen av de er sykepleiere og mangen av dem jobber innen helse og omsorg generelt....det gjelder ikke bare JV det gjelder de fleste butikk-sektene...  under 22.juli redningsaksjonen så var en ambulansearbeider fotografert sammens med en gråtende jente full av blod..ambulansearbeiderne ønsket at "offeret" skulle be sammens med henne...dvs at ambulansearbeideren stoppet akuttbehandling for å få den skadde til å be sammens med vedkommende...i omsorgsektoren ellers er det mangen tilfeller der sektmedlemmer bokstavelig talt henger klientell ut i lokalsamfunnet , ringakt.. etter min mening burde de hatt yrkesforbud i sektorer som har med direkte livsnødvendig kontakt med andre mennesker, slik pedofile får vedr barn..

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
11.05.17 17:16
bjarsvei: under 22.juli redningsaksjonen så var en ambulansearbeider fotografert sammens med en gråtende jente full av blod..ambulansearbeiderne ønsket at "offeret" skulle be sammens med henne...dvs at ambulansearbeideren stoppet akuttbehandling for å få den skadde til å be sammens med vedkommende...i omsorgsektoren ellers er det mangen tilfeller der sektmedlemmer bokstavelig talt henger klientell ut i lokalsamfunnet , ringakt.. etter min mening burde de hatt yrkesforbud i sektorer som har med direkte livsnødvendig kontakt med andre mennesker, slik pedofile får vedr barn..

Jeg vet at Vakttårnet har att en artikkel der vitner oppfordres til å bryte taushetsplikten, men stoppe akuttbehandling, er du sikker på det? Høres spesielt ut...

Haregutt
HareguttInnlegg: 266
12.05.17 07:20
Doku: Kunne Selskapet Vakttårnet virkelig ikke henvise til en lege i vår tid, som kunne støtte Selskapet Vakttårnets ønsketenkning om at blodoverføring er det samme som å spise blod? Tydeligvis ikke. Ikke engang leger som er Jehovas vitner fant de, som ville legge sitt navn til en slik uvitenskapelig påstand!

Det hele dreier seg om å følge bibelen. Jeg vet at det var mange vitner for ikke så altfor mange år siden som også røkte, og at det ble diskutert om dette var i tråd med bibelen. Det kom frem da at en som ikke sluttet å røke, måtte utelukkes av menigheten, og i dag er det ingen av døpte vitner som røker. Slik er det også med blod, bibelen viser klart og tydelig at "hold dere borte fra blod", og da gjelder det selvsagt også til medisinsk bruk. Bibelen viser at "lyset" (å finne nøyaktig kunnskap) skulle bli klarer og klarere, noe som også skulle gjenspeile dem som hadde sannheten.

Haregutt

Haregutt
HareguttInnlegg: 266
12.05.17 07:21
Doku: Jeg sier da ikke noe imot dette og snakker heller ikke om det. Selvsagt er det Gud som gir nåde, eller ikke! Jeg uttaler meg bare om Jehovas vitners eldste, om hvordan de forholder seg til en evt angrende synder og de restriksjoner de bestemmer seg for, overfor en som evt. har forbrutt seg mot Selskapet Vakttårnets regler i vannvare, eller ikke. Doku

De eldste forholder seg til bibelen i slike saker.

Haregutt

Haregutt
HareguttInnlegg: 266
12.05.17 07:24
Doku: Har du stoppet opp i belegget for din påstand om at Gudsnavnet i NT ble fjernet på 300-tallet? Du burde snart kunne begrunne din påstand, syns du ikke?

Neida, jeg har bare ikke fått tak i materialet ennå, dette skyldes at jeg ikke har hatt kontakt med de rette vedkomne, jeg har jo selvsagt kunnet, finne dette selv, men jeg har nok litt for mye annet å sysle med om dagen, så jeg må nok be deg vente litt til, men tro meg, jeg skal legge dette frem for deg, selv om jeg nå ser at det sannsynligvis ikke vil bety særlig meget for deg.

Beklager at du må vente litt til.

Mvh
Haregutt

Doku
DokuInnlegg: 5687
12.05.17 10:20
Haregutt: Neida, jeg har bare ikke fått tak i materialet ennå, dette skyldes at jeg ikke har hatt kontakt med de rette vedkomne, jeg har jo selvsagt kunnet, finne dette selv, men jeg har nok litt for mye annet å sysle med om dagen, så jeg må nok be deg vente litt til, men tro meg, jeg skal legge dette frem for deg, selv om jeg nå ser at det sannsynligvis ikke vil bety særlig meget for deg. Beklager at du må vente litt til. Mvh
Haregutt

Greit, jeg syntes bare det så ut til at du ikke brukte tid på å finne bevis for at Gudsnavnet opprinnelig hadde stått i NT, men ble fjernet fra tekstene i NT, ettersom du bruker tid på andre innlegg her på VGD.

Jeg forstår ikke hvorfor du insinuerer at det betyr ikke særlig meget for meg, om Gudsnavnet opprinnelig stod i tidlige håndskrifter til NT enn dem som foreligger til nå? Jo visst betyr dette mye, ikke bare for meg, men for alle bibelselskaper som bestreber seg med å oversette Bibelen. Det ville være en fantastisk nyhet!

Det ville gi grunnlag for å sette Gudsnavnet inn i våre konkordante, grunntekstnære oversettelser av NT.

Vel, jeg får vente til du finner beviset på at Gudsnavnet opprinnelig stod i originalteksten til NT.

Doku

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16591
12.05.17 14:35
Topsi: Jeg lurer på hvordan Jehovas Vitner stiller seg til å administrere blod til en pasient? Vil et JV kunne reservere seg mot å administrere blod til en pasient som har fått dette forordnet av lege? Kan de overlate dette til andre, jfr debatten om spiral? Eller lar de simpelthen være å jobbe på somatiske avdelinger der blodtransfusjon er en mulig del av hverdagen?

Det blir en sak for hver enkelts samvittighet.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg