Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

JV som sykepleiere

NYTT TEMA
return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
04.09.17 10:30
Doku: Så du mener at Gud på den måten viser hva som dere skal holde dere borte fra? Makan til nonsens! Blod er alle blodets bestanddeler, selvsagt. Som jeg har vist deg, deler ikke Bibelen blodet i noe "hoveddeler". Hvor i Bibelen deler den inn blodet i noen som helst bestanddeler?

Se min kommentar av 04.09.17 10:29.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
04.09.17 10:34
positivogblid: Du gir gode svar.
Men tror det med Guds vilje er noe som kan tolkes veldig langt.

Jo, takk for det.

Det er sant at Guds vilje kan tolkes langt og vidt.
Eller det kan i alle fall se slik ut.
Poenget er nok at man se hva bibelen sier om et tema og så trekke en konklusjon.
Mye kan tolkes forskjellig, men så vil det finnes innspill som avgjør hva som er korrekt.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
04.09.17 10:39
Doku: Ja, så enkelt: 28 Men om noen sier: «Dette er offerkjøtt», så spis det ikke – av hensyn til ham som sa det, og for samvittighetens skyld. 29 Det er hans samvittighet jeg mener, ikke din egen! For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? 30 Hvis jeg spiser dette med takk, hvorfor skal jeg da bli klandret for det jeg spiser? Jeg gjør det jo med takk til Gud. 31 Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! (1Kor 10:28-31)
Vi ser at det hele dreier seg om samvittigheten til han som sier: «Dette er offerkjøtt». Egentlig blir man ikke uren av å spise offerkjøtt, men som kristen skal man ikke vekke anstøt hvis noen som tror det er mot Guds vilje.
Det er det det handler om.

Her kutter du rett og slett ut utsagnene om man ikke skulle spise det kjøttet som var ofret, for da gikk man i kompaniskap med de onde åndene.
Så her sier du at bibelen motsier seg selv!

Så da må man finne ut hva dette betyr, ikke sant?

Først er det snakk om kjøttet som ble offeret på alteret!
Så er det snakk om det resterende fra dyret som ble slaktet og fra hvilket noe ble ofret på alteret.

Så det offerkjøttet man kunne ete er det resterende som ble solgt for tjene litt penger på det.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
04.09.17 10:39
Doku: Ja, hva problemet?

Jeg kan ikke se noe problem, kan du?

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
04.09.17 10:48
Doku: Vil du ikke forstå, så vil du ikke.

Skal du ha noe poeng, så holder du deg til forskriftene i Moseloven.
Noah fikk beskjed om å ikke ete blodet.
De kristne om å avholde seg.

Forresten interessante ordlyder.
- ikke ete vs avholde.

Etter NT-bøkene et det ikke skrevet noe direkte fra Gud.
På Noahs tid kunne man normalt sett kun spise og drikke blod.
Senere er bruk av blod blitt en industri.
Her kan du lese om historien til blodtransfusjoner.
http://www.bloodbook.com/trans-history.html

Ikke spise alterets kjøtt, kunne spise kjøttet som noen kalte offerkjøtt , men avholde seg fra blod.
Slikt sett beskriver avholde seg fra noe mer enn ikke spise.

ps: blod blir til som en konfigurasjon av underelementer.
Hver for seg er ikke disse underelementene annet enn byggeklosser. Når blodet igjen er nedbrutt til byggeklossene, så er det ikke lenger blod.

Du tar blodoverføring om nødvending.
Det er greit, fordi det er ditt valg som Jv ikke blander seg bort i eller fordømmer.
Men ville du få innført alle fraksjonene samlet uten at det var konfigget som naturlig blod? Neppe - for da ville det gjøre mer skade enn nytte.

(Innlegget ble redigert 04.09.17 10:49)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44230
04.09.17 10:51
return_of_drakkar: Bibelen snakker ikke om blodfraksjoner - korrekt.
Bibelen sier at blodet er livet - korrekt. Det er derfor at man ikke kan ta blod.
Det er derfor man kan ta blodfraksjoner. Fordi blodet er ikke blodfraksjoner, men summen av det.

Da må det vel også finnes en grenseverdi - f. eks. antall "blodfraksjoner" - som helt, helt sikkert er angitt i bibelen -

for er det ikke nevnt der - uttrykkelig - så er det jo ikke sant, vel?

Mvh

BE

Doku
DokuInnlegg: 5778
04.09.17 11:26
return_of_drakkar: Noah fikk beskjed om å ikke ete blodet.

Nei, det står ikke det men det de ikke fikk spise var "kjøtt med dets sjel i, det er dets blod". Men kjøtt som har liv i seg, det vil si blod, skal dere ikke spise. (1Mos 9:4, Bibel 2011)

Men dette er vel flisespikkeri, vil noen kanskje si. Om man fikk spise kjøtt, men ikke med blod i, så måtte vel dette være et forbud mot å spise blod?

En bør legge merke til at blodet i denne tekst sies å være det samme som "sjelen". Hva er sjelen? Ifølge bibelen er "sjelen" det samme som livet, et levende vesen. Det hebraiske ordet for sjel, nefesh, oversettes derfor ofte med "liv". Det norske Bibelselskap utga en ny oversettelse i 1978 som f. eks. gjengir 1. Mos. 9: 4 på følgende måte: "Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise."

 Mange oversettelser har en liknende ordlyd for eksempel KJV, RV, NASB, The new King James Version (NKJV), Goodspeed og Rotherham.

I 1. Mos. 9: 4 forbød Gud med andre ord Noah og hans etterfølgere (dvs. menneskeheten) å spise kjøtt som hadde liv. Kunne forbudet da ganske enkelt innebære at mennesket, når det etter vannflommen fikk tillatelse til å spise kjøtt av dyr, først skulle forvisse seg om at det ikke fantes noe liv igjen i kroppen, at dyret var livløst, før man begynte å spise av det? Den hurtigste og minst plagsomme måten de kunne gjøre det på, var å åpne et blodkar og la dyret forblø. En slik forståelse av forbudet skulle gjøre det både begripelig og fornuftig. Det siktet da helt enkelt til å forhindre menneskene fra å forfalle til grusomhet og unødig dyreplageri.

Oppfattet på den måten skulle forbudet i 1. Mos. 9: 4 i første rekke ikke være et forbud mot å spise blod, men et forbud mot å spise dyr som ikke var ordentlig avlivet, noe som ofte skjer i dyreriket hvor dyr livnærer seg av andre dyr. Jødiske kommentatorer har til alle tider oppfattet forbudet i 1. Mos. 9: 4 på den måten. Den velkjente jødiske bibel- og talmudkommentatoren Rabbi Raschi (1040-1105) gir f.eks. følgende kommentar til 1. Mos. 9: 4:

"Her forbød han dem å spise blod av et lem som var skåret løs fra et levende dyr, dvs. at (bokst. "kjøtt med sitt liv") betyr at så lenge livet er i kjøttet skal du ikke spise det. (Rev. M. Rosenbaum og dr. A. M. Silberman, Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth andprayers for Sabbath and Rashi`s Commentary: Genesis, London: Shapiro, Vallentine & Co, 1946, side 37.)

Hensikten med forbudet i 1. Mos. 9: 4 synes i første rekke å ha vært å hindre menneskene fra å vise grusomhet mot dyr som de fikk tillatelse til å spise.

Doku

(Innlegget ble redigert 04.09.17 11:28)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
04.09.17 11:35
Doku: Nei, det står ikke det men det de ikke fikk spise var "kjøtt med dets sjel i, det er dets blod". Men kjøtt som har liv i seg, det vil si blod, skal dere ikke spise. (1Mos 9:4, Bibel 2011)
Men dette er vel flisespikkeri, vil noen kanskje si. Om man fikk spise kjøtt, men ikke med blod i, så måtte vel dette være et forbud mot å spise blod?

Man fikk ikke spise kjøtt som inneholdt blodet.
Fordi blodet var et symbol på livet.
Livet tilhørte Gud.
Da er den eneste logikken at man selvsagt ikke kunne ete / drikke blod i seg selv - fordi blodet er et symbol på livet og livet tilhører gud.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
04.09.17 11:42
BlackEagle: Da må det vel også finnes en grenseverdi - f. eks. antall "blodfraksjoner" - som helt, helt sikkert er angitt i bibelen -

Spørsmålet er ikke relevant fordi vi kan ikke lage blod.
Men kanskje kan man snart lage kunstig blod.

https://thescienceblog.quora.com/Are-We-Closer-Than-Ever-Before-In-Creating-Blood-Cells-In-The-Lab

Doku
DokuInnlegg: 5778
04.09.17 12:02
return_of_drakkar: Man fikk ikke spise kjøtt som inneholdt blodet.

Les ordet "blodet" med ordet "Livet", og da er logikken slik jødene har forstått dette at at man ikke skal spise kjøtt med livet i, levende kjøtt. Slik står det i den ærverdige svenske oversettelsen av 1917, 1Mos 9:4:

"Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta."

Du ser at det er kjøttet det tales om. Har kjøttet sjel/liv i seg skulle de ikke spise kjøttet!

NO78/85BM:  "Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise."

I noen kulturer amputerer man fortsatt et lår og bruker det som mat, mens dyret lever med et amputert bein. Slik var altså ikke tillatt ifølge 1Mos 9:4!

Doku

(Innlegget ble redigert 04.09.17 12:03)

Doku
DokuInnlegg: 5778
04.09.17 12:05
return_of_drakkar: Livet tilhørte Gud.
Da er den eneste logikken at man selvsagt ikke kunne ete / drikke blod i seg selv - fordi blodet er et symbol på livet og livet tilhører gud.

Jo, den tanken kom senere inn i Moseloven, men det er faktisk ikke det som står i 1Mos 9:4! Her er det dyrets velferd som er i fokus. Betingelsen for å kunne få lov til å spise kjøtt, var at dyret var avlivet.

Det er mulig at menneskene allerede på Noahs tid unngikk å fortære blod, selv om det ikke uttrykkelig var forbudt i 1Mos 9: 4. En del jødiske kommentatorer har i virkeligheten, med henvisning til det senere blodforbudet i Moseloven, tolket forbudet til Noah på en tofoldig måte, dels som et forbud mot å spise dyr som ikke var ordentlig avlivet, og dels som et forbud mot å spise det blod som rant ut når dyret ble avlivet.

Doku

(Innlegget ble redigert 04.09.17 12:13)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44230
04.09.17 13:52
return_of_drakkar: Spørsmålet er ikke relevant fordi vi kan ikke lage blod.
Men kanskje kan man snart lage kunstig blod.

Ne-hei, ja.

"Det er derfor man kan ta blodfraksjoner. Fordi blodet er ikke blodfraksjoner, men summen av det."

(fra det innlegget jeg kommenterte; understrekinga er foretatt av meg)

BE

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
13.09.17 12:56
Doku: Les ordet "blodet" med ordet "Livet", og da er logikken slik jødene har forstått dette at at man ikke skal spise kjøtt med livet i, levende kjøtt. Slik står det i den ærverdige svenske oversettelsen av 1917, 1Mos 9:4: "Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta." Du ser at det er kjøttet det tales om. Har kjøttet sjel/liv i seg skulle de ikke spise kjøttet! NO78/85BM:  "Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise." I noen kulturer amputerer man fortsatt et lår og bruker det som mat, mens dyret lever med et amputert bein. Slik var altså ikke tillatt ifølge 1Mos 9:4!

Se din NO78/85BM:
- den sier at livet er knyttet til blodet.
Det er slik det er, intet blod, intet liv.
Det er det dette betyr.

Så dette handler om at gud er den som eier livet.
Derfor vil han ha blodet, for å si det sånn.

Likevel vet vi at man ikke klarer å fjerne alt blod når man slaktet.
Men det er heller ikke poenget.
Da ville man ikke fått ete kjøtt.
Poenget er holdningen til blodet - det er guds.

 

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
13.09.17 13:11
Doku: Jo, den tanken kom senere inn i Moseloven, men det er faktisk ikke det som står i 1Mos 9:4! Her er det dyrets velferd som er i fokus. Betingelsen for å kunne få lov til å spise kjøtt, var at dyret var avlivet. Det er mulig at menneskene allerede på Noahs tid unngikk å fortære blod, selv om det ikke uttrykkelig var forbudt i 1Mos 9: 4. En del jødiske kommentatorer har i virkeligheten, med henvisning til det senere blodforbudet i Moseloven, tolket forbudet til Noah på en tofoldig måte, dels som et forbud mot å spise dyr som ikke var ordentlig avlivet, og dels som et forbud mot å spise det blod som rant ut når dyret ble avlivet.

Dyrets velferd...
Den er drøy.
Det står ikke annet enn at man ikke skal spise blodet.

Nyeste norske sier det enkelt:
- Men kjøtt som har liv i seg, det vil si blod, skal dere ikke spise. -
Altså kjøtt med blod i seg skal man ikke spise. Det betyr kort og godt ikke annet.

Nå er vel ikke jødiske kommentatorer de mest pålitelige hva gjelder bibelen og påbud / forbud.

Det er som vist i den norske det ofte forstås.
Det er bruken av 'livsblod' som kan forkludre for noen.
http://biblehub.com/genesis/9-4.htm

ESV
"But you shall not eat flesh with its life, that is, its blood."

Dette blir jo direkte feil skal man tro din tolkning.

Blodet er kjøttets (dyrets) liv.
http://biblehub.com/text/genesis/9-4.htm

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
13.09.17 13:12
BlackEagle: Ne-hei, ja. "Det er derfor man kan ta blodfraksjoner. Fordi blodet er ikke blodfraksjoner, men summen av det." (fra det innlegget jeg kommenterte; understrekinga er foretatt av meg)

...og derfor kan man ta blodfraksjoner...men ikke blod.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44230
13.09.17 13:45
return_of_drakkar: og derfor kan man ta blodfraksjoner...men ikke blod.

Du er klar over hva en "fraksjon" er - eller?

For ordens skyld kan du jo fortelle meg hva som er din oppfatning av en "fraksjon" - slik at vi snakker om det samme, ikke sant?

Mh

BE

som alltid er villig til å lære

P. S. Når du forklarer slik jeg ber om ovenfor, så pass på at dine oppfatninger stemmer overens med hverandre. Det er så pinlig når man motsier seg sjøl, vet du.

Doku
DokuInnlegg: 5778
13.09.17 16:11
return_of_drakkar: Dyrets velferd...
Den er drøy.
Det står ikke annet enn at man ikke skal spise blodet.

Nyeste norske sier det enkelt:
- Men kjøtt som har liv i seg, det vil si blod, skal dere ikke spise. 

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 12942
13.09.17 18:23
return_of_drakkar: .og derfor kan man ta blodfraksjoner...men ikke blod.

Hvorfor tillater ikke JV ALLE blodfraksjoner, da?

Så som de såkalte "hvite blodlegemer", som forøvrig ikke engang ER en spesifikk blodfraksjon, men i kroppen vår mer er gjestearbeidere i blodet, vandrende ut og inn av blodet, og til enhver tid oppholder seg i større mengder utenfor blodet enn innenfor.

Mens andre fraksjoner, som ER spesifikke blodfraksjoner, er fullt tillate for JV å benytte seg av.

(Innlegget ble redigert 13.09.17 18:29)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
14.09.17 12:07
Doku: Nyeste norske sier det enkelt:
- Men kjøtt som har liv i seg, det vil si blod, skal dere ikke spise.

Nettopp.
Analyse:
a: men kjøtt som har liv i seg
b: det vil si blod
c: skal dere ikke spise

Dette kan da også uttrykkes slik:
aa: men kjøtt som har blod i seg, skal dere ikke spise.

Dette fordi blodet i b: peker tilbake på livet i a:

Konklusjonen er at blodet ikke skal spises.

De fleste (som forstår hva bibelen er) vet at den ikke har skrevet ned absolutt alle ting. Vi har f.eks all ordveksling mellom Jesus og disiplene til enhver tid. Vi har ikke alle detaljer om Jesu førmenneskelige tilværelse osv.
Vi har det vesentligste.

Slik også med Genesis 9:4.
Der står det rett og slett det jeg viser i aa: 

Til hvem ble Genesis 9:4 uttalt?
Jo, til ingen ringere enn Noah (som framstod som lederen for de overlevende).
Vi vet ikke alt som ble sagt til ham.
Men vi vet at om vers 4 det som står der.
Og der står det at man ikke skal spise kjøtt med livet i, og at livet = blodet. 
Det er dette - som var essensen i det.
At gud ikke ville at Noah skulle opptre som et rovdyr ligger i sakens natur (med mindre man ikke er evolusjonist da).

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
14.09.17 12:13
BlackEagle: Du er klar over hva en "fraksjon" er - eller?

Allegheny Health Network viser fint hva en blodfraksjon er for noe.

https://www.ahn.org/specialties/bloodless-medicine/is-minor-blood-fraction-small-amount-blood

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
14.09.17 12:17
Finnsannhet: Hvorfor tillater ikke JV ALLE blodfraksjoner, da? Så som de såkalte "hvite blodlegemer", som forøvrig ikke engang ER en spesifikk blodfraksjon, men i kroppen vår mer er gjestearbeidere i blodet, vandrende ut og inn av blodet, og til enhver tid oppholder seg i større mengder utenfor blodet enn innenfor. Mens andre fraksjoner, som ER spesifikke blodfraksjoner, er fullt tillate for JV å benytte seg av.

Her er en fin oversikt

https://www.ahn.org/specialties/bloodless-medicine/blood-fractions-chart

og dette bygger på hva kan vi kalle: blood basics

http://www.hematology.org/Patients/Basics/

Doku
DokuInnlegg: 5778
14.09.17 13:58
return_of_drakkar: Konklusjonen er at blodet ikke skal spises.

Jo, blodet som er igjen i kjøttet etter at dyret er avlivet. Det er omkring 50 % blod i kjøttet etter det er slaktet. Bibelen forbyr ikke å spise slik kjøtt. 1Mos 9:4 forbyr kun å spise "kjøtt som har liv i seg"!

Doku

positivogblid
positivogblidInnlegg: 418
17.09.17 11:39
return_of_drakkar: Jo, takk for det.Det er sant at Guds vilje kan tolkes langt og vidt.Eller det kan i alle fall se slik ut.Poenget er nok at man se hva bibelen sier om et tema og så trekke en konklusjon.Mye kan tolkes forskjellig, men så vil det finnes innspill som avgjør hva som er korrekt.

Enig i det.

men jeg tror man skal være forsiktig med vanskelige bibelværs.

i feile hender kan Bibelen misbrukes til nær sagt hva som helst.

 

(Innlegget ble redigert 17.09.17 11:40)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44230
18.09.17 23:55
positivogblid: jeg tror man skal være forsiktig med vanskelige bibelværs. i feile hender kan Bibelen misbrukes til nær sagt hva som helst.

Det har du helt, helt rett i.

Tommel er avsendt.

Mvh

BE

hedning

KommersK
KommersKInnlegg: 4328
18.09.17 23:59
BlackEagle: hedning

Vi er da på samme ståsted. Men jeg sier som salige George Carlin: ''Never underestimate the power of stupid people in large groups.''

Så utrolig godt sagt.

SeaKing
SeaKingInnlegg: 3511
01.10.17 22:01
bjarsvei: under 22.juli redningsaksjonen så var en ambulansearbeider fotografert sammens med en gråtende jente full av blod..ambulansearbeiderne ønsket at "offeret" skulle be sammens med henne...dvs at ambulansearbeideren stoppet akuttbehandling for å få den skadde til å be sammens med vedkommende...

Kan du dokumentere det der? slikt skjer ikke

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
20.11.17 21:36
Strandereng: Hvordan stiller dere dere til transplantasjon av avføring, som har vist seg å hjelpe godt for mennesker med alvorlig svekket tarmfunksjon?

Har visst glemt å svare på denne.

Svaret er; ja - kanskje - nei

Altså: Dette er noe som hver enkelt bestemmer ut fra sin egen samvittighet, så jeg regner med at man vil finne alt fra ja til nei.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
22.11.17 11:37
Doku: Jo, blodet som er igjen i kjøttet etter at dyret er avlivet. Det er omkring 50 % blod i kjøttet etter det er slaktet. Bibelen forbyr ikke å spise slik kjøtt. 1Mos 9:4 forbyr kun å spise "kjøtt som har liv i seg"!
Doku

 

(a) Dette kan bare forstås korrekt ved
- ånden i tekstene
- et åndelig syn syn på det.

 

(b) 1.mosebok 9:4 knytter sjelen eller livet til blodet.
Blodet er et symbol på livet.
Jamfør 1978/85, norske:
Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise.
Livet tilhører ene og alene gud. Esekiel 18:4.

 

(c) 3.mosebok 7:26 sier at blod skal man ikke ete.
5.mosebok 12:16,23 sier at det skal helles ut.

 

(d) punktene a + b + c inngir at man skal utføre det som på slakterspråket kalles for -avblødning.
Man lar altså blodet naturlig tappes ut og lar det forbli med det.
Man samler det bibelsk sett ikke til blodpudding eller blodpølser osv.

€ Men selvsagt spiser man litt blod når man spiser kjøtt, selv om dette er avblødd.
Men akkurat DET har gud selv gitt menneskene lov til ved - nettopp det at de får lov til å spise kjøtt.

Konklusjonen er at ved avblødningen og ved ikke bruk av det tappede blodet så respekterer man guds ramme for blodet slik uttrykt i punkt (b), med hensyn til matinntak.

Slik må det være, fordi 1.mosebok 9:3 sier at – alt som lever og rører seg kan man ete.
I motsetning til i skapelsesberetningen hvor matfatet er begrenset til andre ting.

 

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 16903
22.11.17 11:41
positivogblid: Enig i det.
men jeg tror man skal være forsiktig med vanskelige bibelværs.
i feile hender kan Bibelen misbrukes til nær sagt hva som helst.

For å unngå det du sier så må man la bibelen selv gi svaret.
Dette gjøres ved å se hva den sier om et tema fra flere skriftsteder.

Når den f.eks sier at Jesus er gud - og den andre steder sier at kun faderen er den sanne gud og de kristnes eneste gud, så må man finne ut hvordan begrepet gud brukes i tekstene.

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 12942
22.11.17 12:52
return_of_drakkar: Når den f.eks sier at Jesus er gud - og den andre steder sier at kun faderen er den sanne gud og de kristnes eneste gud, så må man finne ut hvordan begrepet gud brukes i tekstene.

Eller finne ut fra hvilken synsvinkel man betrakter Jesus i de forskjellige tekstene.

Fra EN vinkel er Jesus "bare" et menneske, fra en ANNEN vinkel er Han Gud Selv.

Jeg tror faktisk Jesus selv anvendte begge synsvinklene. Men som den ydmyke mannen Han var, innrømmet Han knapt nok å være Messias.

Erkjennelsen av hva eller hvem Han var overlot Han til Gud og Guds undervisning i den enkelte troende.  Og ifølge løftet: DHÅ sin undervisning av apostlene.

Ja, ja, slik tenker nå jeg, - som ikke uten videre har treenighetsoppfatningen i tradisjonell kirkelig forstand, som du sikkert har merket deg.

Ang. blodnekt, så er det åpenbart for meg ut fra Bibelen, at det var et undervisningsmiddel for respekt for levende liv fra Gud på jorden.

Et undervisningsmiddel kan kastes av de som har forstått hva det vil lære oss.

Det absurde er når dette gamle undervisningsmiddel blir brukt MOT livsbevarende behandling, slik det skjer når JV dør pga blodnekt.

Slik går det gjerne budsbokstavelighet får forrett over livet og dets bevarelse.

I motsetning til Jesu praksis.

(Innlegget ble redigert 22.11.17 12:56)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg