Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Falske Profeter

NYTT TEMA
RickiBK
RickiBKInnlegg: 72334
17.07.17 22:31
leshonot: Jeg er her og der

Du er definitivt ikke her. 

RickiBK
RickiBKInnlegg: 72334
17.07.17 22:31
GreySerpent: Nei, jeg er rimelig sikker på at jeg kunne gitt deg hundrevis av totalt umulige oppgaver.

Benektes. 

Husk: Jeg er herren. 

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
17.07.17 22:34
RickiBK: Du aner ikke en pøkk om hva jeg kan lese.  Hvilke språk jeg mestrer eller ei vites kun av meg.

Det jødiske folket leser hverandre og dette er kjernen til det hellige språket hebraisk.

Man kan godt si at Japan ennå er på bedre bane enn Israel, men i sin ensomhet.

 

 

 

RickiBK
RickiBKInnlegg: 72334
17.07.17 22:36
leshonot: Det jødiske folket leser hverandre

Kognitiv, tinn, operasanger, konge.

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
17.07.17 22:37
RickiBK: Du er definitivt ikke her.

Jeg er her og der både objektivt og subjektivt både i Norge og i Israel det vil si i Paradis

 

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
17.07.17 22:38
RickiBK: Kognitiv, tinn, operasanger, konge.

Israel er hebraisk det vil si 12321

 

 

RickiBK
RickiBKInnlegg: 72334
17.07.17 22:46
leshonot: Israel er hebraisk det vil si 12321

Happaranda, skolebuss, helium, gangbane.

RickiBK
RickiBKInnlegg: 72334
17.07.17 22:47
leshonot: Jeg er her og der både objektivt og subjektivt både i Norge og i Israel det vil si i Paradis

Mitt paradis vil du aldri kunne nyte.

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
17.07.17 22:52
RickiBK: Mitt paradis vil du aldri kunne nyte.

Man heller ikke er i helvete når man nevner det gode.

Paradis betyr vær der du ER.

Å skjønne til sitt opphav og til sin mål.

 

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
17.07.17 22:54
RickiBK: Happaranda, skolebuss, helium, gangbane.

12321

12312

Israel er 12?

Israel er 2 altså Guds folk.

 

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
17.07.17 23:02
GreySerpent: Nei, jeg er rimelig sikker på at jeg kunne gitt deg hundrevis av totalt umulige oppgaver.

Det mulige er Moses har en bok og det umulige er alle kan ikke hebraisk ergo ingen Gud?

 

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
17.07.17 23:35
leshonot: Å skjønne til sitt opphav og til sin mål.
Domenix
DomenixInnlegg: 36
19.07.17 18:45
BlackEagle: Og hvor befinner kverulanter som undertegnede seg i dette bildet? Ha'kke løst billett, kanskje? Mvh BE hedning og aldeles utrolig troløs ikke-troende

Du kan da på ingen måte sammenlignes med de skriftlærde og fariseerne som hånte og motarbeidet Jesus og hans lære.

Om du er uenig i det som vi (Jehovas Vitner) står for, så er du i din fulle rett til å hevde dine synspunkter og meninger - det respekterer vi selvsagt.

 

(Innlegget ble redigert 19.07.17 18:46)

Domenix
DomenixInnlegg: 36
19.07.17 18:57
Doku: Nei, det skjønte jeg at du ikke visste, og derfor er det ikke riktig det du påstod at: "Vi er de eneste for bruker Guds Navn Jehova i vår tilbedelse over hele jorden." Hvor i NT finner du at Jesus og de første kristne uttalte Guds hellige navn? Doku

Guds Navn Jehova finnes mer enn 200 ganger i Det Nye Testamentet.

Noen ekstra kilde-opplysninger:

Enten Jesus og hans disipler leste Skriftene på hebraisk eller på gresk, så støtte de altså på Guds navn og brukte det.

Det finnes vitnesbyrd om at Jesu disipler brukte tetragrammet i sine skrifter. I sitt verk De viris inlustribus (Om berømte menn), kapittel III, skrev Hieronymus på 300-tallet: «Matteus, som også er Levi, en toller som ble en apostel, utarbeidet først et evangelium om Kristus i Judea på det hebraiske språk og med hebraiske bokstaver til gagn for de troende av omskjærelsen. Hvem som deretter oversatte det til gresk, kan ikke fastslås med tilstrekkelig sikkerhet. Den hebraiske utgaven er dessuten bevart fram til denne dag i biblioteket i Cæsarea, som martyren Pamphilus så flittig samlet skrifter til. Av de nasareerne som bruker dette bindet i den syriske byen Berøa, fikk jeg også tillatelse til å lage en avskrift av det.» (Oversatt fra en latinsk tekst redigert av E.C. Richardson, offentliggjort i serien «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur», bd. 14, Leipzig 1896, s. 8, 9.)

Ikke bare Matteus, men alle de kristne bibelskribentene siterte vers fra De hebraiske skrifter hvor Guds navn forekommer — enten fra den hebraiske teksten eller fra Septuaginta. I en tale siterte for eksempel Peter fra 5Mo 18:15 "En profet av din egen midte, av dine brødre, lik meg, skal Jehova din Gud oppreise for deg — ham skal dere høre på" et skriftsted hvor tetragrammet forekommer i et papyrusfragment til Septuaginta som er datert til det første århundre fvt.

Apg. 3:22 "Ja, Moses sa: ’Jehova Gud skal oppreise for dere av DERES brødre en profet lik meg. Ham skal dere høre på i alt det han taler til dere" 

Som en disippel av Kristus brukte Peter Guds navn, Jehova. Da Peters tale ble skrevet ned, benyttet skribenten utvilsomt tetragrammet her, i samsvar med det som var vanlig praksis i det første århundre fvt. og i det første århundre evt.

(Innlegget ble redigert 19.07.17 19:07)

Doku
DokuInnlegg: 6266
19.07.17 19:43
Domenix: I en tale siterte for eksempel Peter fra 5Mo 18:15 "En profet av din egen midte, av dine brødre, lik meg, skal Jehova din Gud oppreise for deg — ham skal dere høre på" et skriftsted hvor tetragrammet forekommer i et papyrusfragment til Septuaginta som er datert til det første århundre fvt.

Men sitatet fra  5Mo 18:15, står i  Apg 3:22. Der står det Kyrios, ikke "Jehova", ifølge grunnteksten: "Moses har jo sagt: Herren [Kyrios] deres Gud skal reise opp for dere en profet likesom meg av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere."

Slik er det i alle sitat i NT fra GT. Det er fakta, som vi må forholde oss til!

Doku

Doku
DokuInnlegg: 6266
19.07.17 19:52
Domenix: Guds Navn Jehova finnes mer enn 200 ganger i Det Nye Testamentet.

Dette er ikke riktig! Du finner ikke ett eneste sted i NT hvor hverken "Jehovah" eller "YHWH" finnes!

Når jeg spurte deg om "Hvor i NT finner du at Jesus og de første kristne uttalte Guds hellige navn?", så gjelder svaret selvsagt kun hva grunnteksten viser, ingen oversettelse av denne!

Du bør vite at de kristne bibelskribenter var veldig fri, når de siterte GT, og hele NTs sitat fra GT viser tydelig at de satte inn erstatningsord for gudsnavnet, slik også Jesus gjorde (Mark 14:62).

Din påstand om at "Guds Navn Jehova finnes mer enn 200 ganger i Det Nye Testamentet." henger dessverre i løse luften, Domenix.

Vennlig hilsen

Doku

(Innlegget ble redigert 19.07.17 19:56)

Doku
DokuInnlegg: 6266
19.07.17 20:25
Domenix: Det finnes vitnesbyrd om at Jesu disipler brukte tetragrammet i sine skrifter. I sitt verk De viris inlustribus (Om berømte menn), kapittel III, skrev Hieronymus på 300-tallet: «Matteus, som også er Levi, en toller som ble en apostel, utarbeidet først et evangelium om Kristus i Judea på det hebraiske språk og med hebraiske bokstaver til gagn for de troende av omskjærelsen. Hvem som deretter oversatte det til gresk, kan ikke fastslås med tilstrekkelig sikkerhet. Den hebraiske utgaven er dessuten bevart fram til denne dag i biblioteket i Cæsarea, som martyren Pamphilus så flittig samlet skrifter til. Av de nasareerne som bruker dette bindet i den syriske byen Berøa, fikk jeg også tillatelse til å lage en avskrift av det.» (Oversatt fra en latinsk tekst redigert av E.C. Richardson, offentliggjort i serien «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur», bd. 14, Leipzig 1896, s. 8, 9.)

Vær klar over at om YHWH stod i bibelteksten, er det ikke ensbetydende at gudsnavnet ble uttalt! Slik stod også tetragrammet i Septuaginta (LXX), nettopp som en markering for høytleseren, at gudsnavnet ikke skulle uttales. Hirenymus (347 - 420 e.Kr.) oversatte ikke tetragrammet YHWH med "Jehova" i sin latinske "Vulgata"-oversettelse. Gudsnavnet finnes ikke i NT av Vulgata.

Hieronymus argumenterer overhodet ikke om at gudsnavnet opprinnelig ble brukt av de første kristne. Dette var alle kirkefedrene ikke opptatt av, i likhet med de første kristne!

Hvorfor tror du at Tetragrammet ikke ble oversatt i LXX, men stod der med sine gammelhebraiske fire tegn (יהוה)? Var det fordi det skulle uttales, tror du? Nei, tvert imot! Det skulle ikke nevnes! Derfor stod tetragrammet med sine gammelhebraiske fire tegn! Skulle det uttales, så hadde Navnet så klart blitt oversatt til gresk og vokalisert, slik alle andre hebraiske egennavn ble.

LXX ble oftest sitert av de kristne bibelskribentene. Og da er det ikke så underlig at gudsnavnet i NT ble til THEOS eller KYRIOS. Noe grunnteksten til NT nettopp vitner om!

Doku

(Innlegget ble redigert 19.07.17 20:39)

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
19.07.17 20:30
Doku: KYRIOS

Man kan godt skrive hundre ganger KYRIOS på alle verdens språkene akkurat som man sier Jesus.

oknext
oknextInnlegg: 3350
19.07.17 23:12
HYYYL: Ikke uvanlig at ungjenter ble misbrukt og bortgiftet tidlig men ikke unger på 9 år.

Dronning Margrete ble gift med Håkon den 6 når hun var 10. Det var nok ikke normalen, men helt uvanlig var det ikke.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46919
20.07.17 01:27
Domenix: Du kan da på ingen måte sammenlignes med de skriftlærde og fariseerne som hånte og motarbeidet Jesus og hans lære. Om du er uenig i det som vi (Jehovas Vitner) står for, så er du i din fulle rett til å hevde dine synspunkter og meninger - det respekterer vi selvsagt.

Takk for det, Domenix! Det er slik jeg kjenner JV-ere fra før! Men det er dessverre et par eksemplarer av arten her inne (i særdeleshet en deltaker som har et nick som begynner på "J" og slutter på "u") som har en atskillig mindre ydmyk holdning både til guder, annerledes tenkende, egen tro og verden i sin alminnelighet enn deg!

Vit at jeg setter pris på ditt innspill!

:o)

Mvh

hedning

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46919
20.07.17 01:29
oknext: Dronning Margrete ble gift med Håkon den 6 når hun var 10. Det var nok ikke normalen, men helt uvanlig var det ikke.

For balansens skyld: La det også være sagt at noen av disse giftermålene nok var mer alliansebygging enn ekteskap; i alle fall i de første årene - men det var nok ikke helt uvanlig at jenter i slike allianseekteskap ble besvangret i 15-årsalderen.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46919
20.07.17 01:30
leshonot: Gud eller Gud

Ja, si det...

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46919
20.07.17 01:31
RickiBK: Happaranda, skolebuss, helium, gangbane.

Jeg er redd den hebraisken der er gresk for meg...

Mvh

BE

(Innlegget ble redigert 20.07.17 01:31)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46919
20.07.17 01:34
leshonot: Man heller ikke er i helvete når man nevner det gode.

Aha.

Dét var endelig en nyttig opplysning.

Så hvis jeg havner i kjeller'n med kokeplata på fullt - så er det nok å si "Captain Morgan!" - så er jeg ikke der likevel?

Mh

BE

drikkfeldig

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
20.07.17 01:34
BlackEagle: Ja, si det...

Hvor skrev jeg den?

He he jeg husker ikke dette

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
20.07.17 01:36
BlackEagle: Aha. Dét var endelig en nyttig opplysning. Så hvis jeg havner i kjeller'n med kokeplata på fullt - så er det nok å si "Captain Morgan!" - så er jeg ikke der likevel? Mh BE drikkfeldig

Gud er Gud eller Gud eller Gud så man skal ikke si JEG

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
20.07.17 01:38
BlackEagle: Jeg er redd den hebraisken der er gresk for meg... Mvh BE

Hebraisk er språket til Guds folk.

Gresk er bare et språk som japansk f.eks.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46919
20.07.17 01:40
leshonot: Hvor skrev jeg den? He he jeg husker ikke dette

17.07.17 kl. 22:28:

"JA. Hebraisk er derfor den hellige boken eller språket det vil si Moses, Gud eller Gud, Moses=Guds folk"

Din gud har nok forlengst forlatt deg i forgjeves fortvilet forventning om at dine forkrøplede fortellinger skal forbedres.

Dette sannsynliggjør at hederlige hedninger husker bedre enn høyrøstede hebraiske trollmenn og huggær'ne svindlere.

Så kan vi sakte svinge oss sørover og snakke språk-snirkling.

(Innlegget ble redigert 20.07.17 01:43)

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
20.07.17 01:42
BlackEagle: Din gud

Gud er Gud.

 

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
20.07.17 01:47
BlackEagle: Moses, Gud eller Gud, Moses=Guds folk

Jeg skrev

Moses, Gud

Gud, Moses

Moses er ikke over Gud.

 

Klikk for å gå tilbake til toppen