Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Falske Profeter

NYTT TEMA
Domenix
DomenixInnlegg: 36
20.07.17 02:28
Doku: Hvorfor tror du at Tetragrammet ikke ble oversatt i LXX, men stod der med sine gammelhebraiske fire tegn (יהוה)? Var det fordi det skulle uttales, tror du? Nei, tvert imot! Det skulle ikke nevnes! Derfor stod tetragrammet med sine gammelhebraiske fire tegn! Skulle det uttales, så hadde Navnet så klart blitt oversatt til gresk og vokalisert, slik alle andre hebraiske egennavn ble. LXX ble oftest sitert av de kristne bibelskribentene. Og da er det ikke så underlig at gudsnavnet i NT ble til THEOS eller KYRIOS. Noe grunnteksten til NT nettopp vitner om! Doku

Her er du helt på villstrå. Guds Navn skulle helliges, ikke glemmes.

Som du sikkert vet, så I løpet av 100-tallet eller 200-tallet e.v.t. erstattet avskriverne Guds navn, Jehova, med ordene Kỵrios (Herre) og Theọs (Gud) i avskrifter av Septuaginta, en oversettelse av De hebraiske skrifter til gresk. I andre oversettelser, for eksempel den latinske Vulgata, Douay-oversettelsen (basert på Vulgata) og King James Version, samt mange nyere oversettelser (NO, EN, NB, GN, AT, RS, NIV, TEV) har man fulgt en lignende praksis. Man har byttet ut Guds navn med uttrykkene «Gud» og «Herren», noen ganger skrevet med store bokstaver for å markere at de blir benyttet i stedet for tetragrammet, Guds navn.

Den oversettelseskomiteen som stod bak American Standard Version fra 1901, avvek fra denne praksisen og sa i den forbindelse: «Den amerikanske revisjonskomiteen kom etter omhyggelig overveielse til den enstemmige overbevisning at en jødisk overtro, som betraktet det guddommelige navn som altfor hellig til å bli uttalt, ikke lenger burde få påvirke engelske eller andre oversettelser av Det gamle testamente . . . Dette egennavnet [Jehova], med dets rikdom av hellige tankeforbindelser, blir nå gjeninnsatt på den plass i den hellige tekst som det har et ubestridelig krav på.» – AS, forordet, s. iv.

Dette er mitt siste innlegg i denne debatten.

Du husker nok bibelens ord: 
Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme, etc.
Ja, Guds navn Jehova skulle holdes hellig i all evighet.

(Innlegget ble redigert 20.07.17 02:39)

Doku
DokuInnlegg: 6088
20.07.17 09:52
Domenix: Her er du helt på villstrå. Guds Navn skulle helliges, ikke glemmes. Som du sikkert vet, så I løpet av 100-tallet eller 200-tallet e.v.t. erstattet avskriverne Guds navn, Jehova, med ordene Kỵrios (Herre) og Theọs (Gud) i avskrifter av Septuaginta, en oversettelse av De hebraiske skrifter til gresk. I andre oversettelser, for eksempel den latinske Vulgata, Douay-oversettelsen (basert på Vulgata) og King James Version, samt mange nyere oversettelser (NO, EN, NB, GN, AT, RS, NIV, TEV) har man fulgt en lignende praksis. Man har byttet ut Guds navn med uttrykkene «Gud» og «Herren», noen ganger skrevet med store bokstaver for å markere at de blir benyttet i stedet for tetragrammet, Guds navn.

Det skjedde ikke bare etter 100-tallet e.Kr. men som jeg sa, det skjedde meget sannsynlig allerede i NT da det ble skrevet. Det vil du kunne se, dersom du vil se!

Da Jesus ble stilt fram for "Det høye råd" siterte han Salme 110: 1, og han unngikk tetragrammet ved å anvende den rabbinske omskrivingen "Kraften". (Mark. 14: 62)

Den jødiske forskeren Klausner noterte at Jesus opptrådte uklanderlig jødisk angående Navnet. (Jesus of Nazareth, London 1929, s. 343.) NT skildrer flere læremessige konflikter mellom Jesus og jødedommens ledere. Men ingen meningsutveksling om Navnet beskrives. Det kan bare ha én årsak: Jesus har delt, eller ser igjennom "fingrene" med jødenes oppfatning. Selv ikke i sitt detaljerte oppgjør med fariseerne og de skriftlærde i Matt. 23, rettet Jesus noen anklage mot noen når det gjaldt Guds navn! Det er ingen tilfeldighet at han lærte sine disipler å påkalle Gud som "Vår Far", isteden for "Jehova", og at Navnet ikke én gang finnes uttalt i mønsterbønnen. (Matt. 6: 9-13.)

Hele NT er preget av den unnvikende innstilling til det gammeltestamentlige Guds navn. I GT het det f.eks. "JHWH vår Gud, JHWH er én" (5. Mos. 6: 4). Men hos Paulus, som siterer dette, heter det: "bare én Gud, Faderen", (1. Kor. 8: 6.) I Fil. 2: 9 omtaler Paulus "det navn som er over alle navn," men Navnet ble ikke her heller skrevet. I Åp. 1: 4 gis en oversettelse av Navnet som også blir en erstatning: "ham som er og som var og som kommer". Selve Navnet er aldri nedskrevet i NT.

Det er en dypere årsak til dette. En ny åndelig dimensjon av Navnet skulle stå i sentrum. Hele Jesu liv og virksomhet var en åpenbarelse av Guds navn. (Joh. 17: 6, 11, 12 og 26) Det fikk ikke lenger plass i et ord på fire bokstaver. Det mest klartenkte som Vakttårnet har sagt om Navnet, kom i Vakttårnet, 1973, 1. sept. s. 387:

"Hvordan 'kunngjorde' så Jesus Guds navn for apostlene ut over det at han uttalte det korrekt? Legg merke til hva en kjent bibelkommentator sier:

"Ordet navn [i Johannes 17] innbefatter Guds egenskaper eller personlighet. Jesus hadde gjort kjent Guds personlighet, hans lov, hans vilje og hans barmhjertige hensikt. Eller med andre ord: Han åpenbarte Gud for dem. Ordet navn blir ofte brukt for å betegne personen." Notes, Explanatory and Practical, on the Gospels av Albert Barnes (1846).

"Når Jesus 'forklarte Faderen' ved hele sin fullkomne livsførsel på jorden, 'kunngjorde' han i virkeligheten 'Guds navn'." - Vakttårnet 1973, s. 387.

Kristendommen endret og fordypet mange hellige begreper i GT. Det gjelder f.eks. omskjærelsen og sabbaten, men også det hellige Guds navn.

Kan vi stole på at teksten i NT ikke ble forvansket? Ingen tekstforsker regner med at noe viktig er gått tapt. Jehovas vitner er paradoksalt nok enig i det. De sier at Gud har beskyttet og bevart sitt ord. (Du kan få leve evig på en paradisisk jord), 1982, side 52, 53. Men Selskapet Vakttårnet tar feil når det påstår at NT fra begynnelse inneholdt gudsnavnet og at senere avskrivere fusket det bort. 1988 og andre bibeloversettere utgitt ab Bibelselskapet, er i denne sak fullstendig tro mot de eldste bevarte håndskrifter!

Det er Vakttårnets Ny verden-oversettelsen (NV) som i denne sak går over streken, fordi den tar seg friheten til å sette inn gudsnavnet 237 ganger til tross for at det i grunnteksten står "Kyrios". En troverdig bibeloversettelse som hevder å være en "bokstavelig" oversettelse (dvs. konkordant), som NV-oversettelsen hevder å være, bør holde seg til grunnteksten, og holde seg lang unna teologiske spekulasjoner!

Du svarer ikke på hvorfor Jesus selv benyttet erstatningsord for gudsnavnet da han siterte Sl 110:1 da han stod overfor ypperstepresten, som er gjengitt i Mark 14:62. HVORFOR GJORDE HAN DET?

Doku

Doku
DokuInnlegg: 6088
20.07.17 09:57
Domenix: Den oversettelseskomiteen som stod bak American Standard Version fra 1901, avvek fra denne praksisen og sa i den forbindelse: «Den amerikanske revisjonskomiteen kom etter omhyggelig overveielse til den enstemmige overbevisning at en jødisk overtro, som betraktet det guddommelige navn som altfor hellig til å bli uttalt, ikke lenger burde få påvirke engelske eller andre oversettelser av Det gamle testamente . . . Dette egennavnet [Jehova], med dets rikdom av hellige tankeforbindelser, blir nå gjeninnsatt på den plass i den hellige tekst som det har et ubestridelig krav på.» – AS, forordet, s. iv.

Jeg er enig i resonnementet som oversettelseskomiteen bak American Standard Version tok, men husk at dette resonnementet gjelder Det gamle testamentet (GT), ikke NT! Selvsagt fordi oversettelseskomiteen bak American Standard Version vil være tro mot grunnteksten, noe NV-oversettelsen ikke er angående Navnet i NT!

Doku

Doku
DokuInnlegg: 6088
20.07.17 10:07
Domenix: Du husker nok bibelens ord: 
Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme, etc.
Ja, Guds navn Jehova skulle holdes hellig i all evighet.

Men gudsnavnet sår heller ikke i "Fader vår". Å hellige et Navn, betyr å hellige vår Far. Ordet "Navn" betyr ofte personen, se  Vakttårnet, 1973, 1. sept. s. 387: "Ordet navn [i Johannes 17] innbefatter Guds egenskaper eller personlighet. Jesus hadde gjort kjent Guds personlighet, hans lov, hans vilje og hans barmhjertige hensikt. Eller med andre ord: Han åpenbarte Gud for dem. Ordet navn blir ofte brukt for å betegne personen."

Dette samstemmer med mange bibelleksikon, bl.a. Lundes bibelleksikon under "Navn": 

"Ofte betyr navn i Bibelen det samme som person. Verken hebr. eller gresk har ord som betyr "person". Noen ganger både i GT og NT brukes ordet "ansikt" isteden, men ofte også ordet "navn". Å "påkalle Herrens navn", 1Mos 12:8, er det samme som å tilkalle Gud, be til ham.

Vennlig hilsen

Doku

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46368
20.07.17 23:14
leshonot: Jeg

Får du mange svar i tråden om alef og tav? Ikke det?

Har det slått deg at det ikke er noen vits i å svare på tull og rør som noen åpenbart skriver bare for seg sjøl?

leshonot
leshonotInnlegg: 1578
20.07.17 23:18
BlackEagle: Får du mange svar i tråden om alef og tav? Ikke det? Har det slått deg at det ikke er noen vits i å svare på tull og rør som noen åpenbart skriver bare for seg sjøl?

Spør VGD f.eks 

MessagefromtimeMessagefromtim

Script
ScriptInnlegg: 3450
20.08.17 07:10

Ser "gift ved første blikk", det er alt bare tøvete, oppdragende skuespill, og murerisk vrøvl. Absolutt alt du ser av reality, om det er Paradise hotel eller Adam og Eva - så er det murerisk, enten det er norsk eller utenlandsk, og et ledd i kampanjen for å utrydde skam.

Legg merke til at mureriet aldri snakker om fortiden, hverken til enkeltmennesket eller samfunnet. Tenk deg en venstreorientert feminist: Historien handler om overgrep, menn og kriger, som hun hater, hvorfor la oss bestemme av historien?

(Innlegget ble redigert 20.08.17 07:16)

Metalman666
Metalman666Innlegg: 9512
26.09.17 01:22
HYYYL: Han var både pedofil og morder.

Profeten Muhammed var uten tvil en pedofil gris som knullet unger på en nesten industriell skala. I tillegg var han det man i dag vil kalle en islamsk terrorist og en sinnsyk massemorder.

Dette er det de islamske skriftene hevder, for det finnes ikke noen ordentlige bevis på at den pedofile klovnen og barbariske psykopaten har eksistert.

Jeg bryr meg ikke om slik oppførsel var vanlig på den tiden. Vi lever ikke i år 600, så det er ikke greit å mene at slik oppførsel er akseptabel eller i verste fall perfekt den dag i dag.

trondfroland
trondfrolandInnlegg: 170
26.09.17 22:20
Metalman666: pedofil gris som knullet unger

Mener du at flyktninger ikke kan beholde sine barnebruder?

Dette er noe det store flertallet ønsker og praktiseres i dag.

 

(Innlegget ble redigert 26.09.17 22:22)

Metalman666
Metalman666Innlegg: 9512
27.09.17 23:48
trondfroland: Mener du at flyktninger ikke kan beholde sine barnebruder?

De kan gjerne beholde barnebrudene og de 3 andre konene, men da får dem holde seg i Pakistan eller Afghanistan.

PerryAndre
PerryAndreInnlegg: 6679
05.10.17 16:47
trondfroland: Mener kristne at profeten Mohammed er en falsk profet?

Det er mer snakk om han er en falsk profet for Islam.
I sitt liv var Mohammed handelsmann, drapsmann, krigsleder og profet. Når en slik mann blir grunnlegger for en religion. Er det håp for oss alle. 

amore
amoreInnlegg: 5590
22.10.17 12:15

Som vi vet så kom Islam 600 år etter kristendommen.

Tror derfor ikke Jesus eller Gud da snakket om Mohammed i og med at Jesus døde når han var 33 år gammel.

 

(Innlegget ble redigert 22.10.17 12:20)

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
22.10.17 13:32
trondfroland: Mener kristne at profeten Mohammed er en falsk profet?

Var Mohammed en profet, i såfall hva var det han profeterte om?

P.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46368
23.10.17 13:09
Paraklet: Var Mohammed en profet, i såfall hva var det han profeterte om?

Har noen i det hele tatt vært "profeter"?

I tilfelle du svarer "Ja", vennligst dokumenter at der er (var) en profeti - dvs. at den også er oppfylt.

På forhånd hjerteligst takk for ingenting.

Mvh

BE

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
25.10.17 09:56
BlackEagle: Har noen i det hele tatt vært "profeter"? I tilfelle du svarer "Ja", vennligst dokumenter at der er (var) en profeti - dvs. at den også er oppfylt.

Spørsmålet mitt: "Var Mohammed en profet, i såfall hva var det han profeterte om?"

Så kan man diskutere om oppfyllelse eller ikke, men det jeg lurte på var om Muhammed, som ble kalt profet..proferterte noe. I såfall hva dreide det seg om? Hvis han ikke kom med noen profetier, hvorfor kaller man ham for profet da?

På forhånd, takk for alle spydige kommentarer.

P.

(Innlegget ble redigert 25.10.17 09:57)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46368
25.10.17 10:56
Paraklet: Så kan man diskutere om oppfyllelse eller ikke, men det jeg lurte på var om Muhammed, som ble kalt profet..proferterte noe. I såfall hva dreide det seg om? Hvis han ikke kom med noen profetier, hvorfor kaller man ham for profet da?

Ååå, men det var da ikke spydig ment, kan du skjønne - så langt der i fra og tvert i mot!

Og jeg både og leste ditt spørsmål, hvilket aktualiserte problemstillingen jeg formulerte i mitt spørsmål (for ditt spesielle spørsmål gjelder egentlig et prinsipp, ikke sant - altså ditt spørsmål kan stilles i generell form):

"Har noen i det hele tatt vært "profeter"?" -

dvs. om det overhodet er mulig å profetere om noe som helst. Min anmodning i tilknytning til spørsmålet er relevant fordi noen kristeliøse hevder med krum nakke og knyttede hender at bibelen omtaler såkalte "profeter", men i og med at dette gjelder en generell problemstilling, og du etterspør hr. Mohammeds evne, må man jo for balansens skyld også undersøke de bibliøse "profeters" påståtte evner, ikke sant?

Mvh

BE

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
25.10.17 11:11
BlackEagle: Ååå, men det var da ikke spydig ment, kan du skjønne - så langt der i fra og tvert i mot! Og jeg både og leste ditt spørsmål, hvilket aktualiserte problemstillingen jeg formulerte i mitt spørsmål (for ditt spesielle spørsmål gjelder egentlig et prinsipp, ikke sant - altså ditt spørsmål kan stilles i generell form): "Har noen i det hele tatt vært "profeter"?" - dvs. om det overhodet er mulig å profetere om noe som helst. Min anmodning i tilknytning til spørsmålet er relevant fordi noen kristeliøse hevder med krum nakke og knyttede hender at bibelen omtaler såkalte "profeter", men i og med at dette gjelder en generell problemstilling, og du etterspør hr. Mohammeds evne, må man jo for balansens skyld også undersøke de bibliøse "profeters" påståtte evner, ikke sant?

Jeg etterspør ikke Muhammeds evne, men om Koranen noen sted forteller om Muhammeds profetier, og hvilke var i såfall de?

P.

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 18004
25.10.17 11:20
Paraklet: Jeg etterspør ikke Muhammeds evne, men om Koranen noen sted forteller om Muhammeds profetier, og hvilke var i såfall de?

En profet er ikke nødvendigvis bare en som forutsier fremtiden og varsler om hva som vil skje i fremtiden.

En profet er også en som forkynner gudenes vilje. En profet er profet selv om han ikke kommer med en eneste spådom.

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
25.10.17 11:27
Homo_Erectus: En profet er ikke nødvendigvis bare en som forutsier fremtiden og varsler om hva som vil skje i fremtiden. En profet er også en som forkynner gudenes vilje. En profet er profet selv om han ikke kommer med en eneste spådom.

Du har rett i det, det er også snakk om å fremsi budskaper-fra en guddomelig kilde. Likevel ligger det i dette at det er snakk om å forutsi igjennom sine budskap at det vil skje noe i fremtiden.

Jeg kan ikke huske å ha sett eller hørt om noe slikt fra Muhammed. Bortsett fra at man blir straffet om du ikke gjør som det er skrevet.

P.

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 18004
25.10.17 11:31
Paraklet: Jeg kan ikke huske å ha sett eller hørt om noe slikt fra Muhammed. Bortsett fra at man blir straffet om du ikke gjør som det er skrevet.

Altså nøyaktig det samme som i kristendommen, der blir du også straffet om du ikke gjør som det er skrevet.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46368
25.10.17 12:08
Paraklet: Jeg etterspør ikke Muhammeds evne, men om Koranen noen sted forteller om Muhammeds profetier, og hvilke var i såfall de?

Like generell er problemstillingen, og like selvsagt er det å stille samme spørsmål om bibelen.

Jeg legger merke til at jeg ikke har fått noen svar, hverken fra muslimer, kristeliøse eller andre.

Foreløpig går jeg da ut fra at absolutt ALT vrøvlet om profet er nettopp det - 

VRØVL fra ende til annen.

Mvh

BE

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 18004
25.10.17 14:05
amore: Som vi vet så kom Islam 600 år etter kristendommen. Tror derfor ikke Jesus eller Gud da snakket om Mohammed i og med at Jesus døde når han var 33 år gammel.

Jeg vet ikke hvem du svarer og hva du svarer på, men det er muslimer som mener at Jesus snakker om Muhammed.

Johannes 14: 16-17:

Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Johannes 15:26

 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg.

Johannes 16:7

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere

Denne "Talsmannen" er forøvrig en oversettelse av det greske "parakletes" i grunnteksten.

Johannes 16:12-15

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 

Her skal Jesus snakke om Muhammed.

Muslims writers have argued that A "Spirit" in the New Testament is a human Prophet. Therefore, Jesus had predicted the coming of a human Prophet (spirit) after him and not the Holy Spirit. Jesus would not have used the word "he" for the Holy Spirit. He would have used "it" instead in John 14:26 above.1 John 4:1-3 below: "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world," (1 John 4:1-3) [79] Many Muslim writers have argued that “another Paraclete” (John 14:16)—the first being Jesus—refers to Muhammad.

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
26.10.17 08:59
Homo_Erectus: Altså nøyaktig det samme som i kristendommen, der blir du også straffet om du ikke gjør som det er skrevet.

Nei, det er ikke nøyaktig det samme.

Islam, i forhold til kvinner:

«Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte» Koranen 2:223.

«Hvis de viser seg ulydige, så forvis dem til værelset deres og gi dem pryl» Koranen 3:38 (4:34)
«Ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire – eller med deres slavinner» Koranen: 4:3

Majoriteten i helvete er kvinner», Muhammad.

«Menn har autoritet over kvinner i kraft av den forkjærlighet Gud har innrømmet dem fremfor kvinnene» Koranen 4:38 (4:34)

«Dog har mennene et fortrinn fremfor dem. Gud er mektig,- vis» Koranen 2:228

Kristendommen i forhold ti kvinner:

"Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom KRISTUS også elsket menigheten og gav seg selv for den" Efesrne 5:25


"På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret." 1.Pet 3:7


"På denne måten bør mennene elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv" Ef 5:28

P.

(Innlegget ble redigert 26.10.17 09:02)

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
26.10.17 09:00

Dump

(Innlegget ble redigert 26.10.17 09:00)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 18004
26.10.17 10:02
Paraklet: Nei, det er ikke nøyaktig det samme

Dette er din påstand:

"Paraklet: Jeg kan ikke huske å ha sett eller hørt om noe slikt fra Muhammed. Bortsett fra at man blir straffet om du ikke gjør som det er skrevet."

Les så Joh 3: 16. 

"For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. "

Hvis du ikke tror på Guds sønn, vil du gå fortapt. 

Altså: hvis du ikke gjør som det er skrevet, vil du bli straffet. 

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46368
26.10.17 13:00
Paraklet: Jeg etterspør ikke Muhammeds evne, men om Koranen noen sted forteller om Muhammeds profetier, og hvilke var i såfall de?

Poenget er ikke HVA koraner, eventyrbøker eller bibler forteller -

men om det de forteller gis ut for å være sant eller ikke. Hva forteller det deg, Paraklet? Meg forteller det at eventyrbøker skiller seg litt ut fra de to andre, for eventyr har aldri gitt seg ut for eller vært tatt for å være sanne. Men de to andre - bibler og koraner - blir dessverre av mange tatt for å være sanne. Det riktig morsomme er at tilhengerne av den ene slåss så busta fyker med tilhengerne av den andre om at bare én av dem er sann - til tross for at begge likner til forveksling på andre eventyrbøker.

Derfor vil jeg gjerne høre deg fortelle minst én slik profeti hentet fra bibelen som bevislig er oppfylt (uten at "oppfyllelsen" er avhengig av én bestemt "tolkning"). På den måten kan du nemlig få fram DITT poeng, Paraklet - nemlig at biblene er mer sanne enn koranene. Men du har kanskje ikke lyst til det?

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 46368
26.10.17 13:02
Paraklet: Kristendommen i forhold ti kvinner:

"Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom KRISTUS også elsket menigheten og gav seg selv for den" Efesrne 5:25
 "På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret." 1.Pet 3:7
 "På denne måten bør mennene elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv" Ef 5:28

Du glemte visst et par ting her... bl. a. det der med at KVINNER SKAL TIE I FORSAMLINGER.

Eller passet det ikke å ta det med, kanskje?

Mvh

BE

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
26.10.17 19:48
BlackEagle: Du glemte visst et par ting her... bl. a. det der med at KVINNER SKAL TIE I FORSAMLINGER. Eller passet det ikke å ta det med, kanskje?

Og hva tror du det betyr da, Ohh alvitius alltus?

P.

(Innlegget ble redigert 26.10.17 19:48)

Paraklet
ParakletInnlegg: 4487
26.10.17 19:49
Homo_Erectus: Dette er din påstand: "Paraklet: Jeg kan ikke huske å ha sett eller hørt om noe slikt fra Muhammed. Bortsett fra at man blir straffet om du ikke gjør som det er skrevet." Les så Joh 3: 16. "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. " Hvis du ikke tror på Guds sønn, vil du gå fortapt. Altså: hvis du ikke gjør som det er skrevet, vil du bli straffet.

Selvfølgelig finnes det prinsipper man bør følge, men det kommer ikke morderiske menn og hogger hodet av deg. Du har egne valg.

P.

Remiel
RemielInnlegg: 5079
26.10.17 22:27
Paraklet: Og hva tror du det betyr da, Ohh alvitius alltus? P.

Den KAN ha betydd at menighetene hadde problemer med kvinner med munnlær på bakerste benk som utvekslet sladder mens menighetsforstanderen fremla seriøse profetier, dvs de hørte ikke etter, men utvekslet lune kommentarer ikjent stil - under gudstjenesten.

At det er slik kan man se av at Paulus annetsted påbyr kvinner å ha på seg hodeplagg når de profeterer, slik at ikke englene skal bli brydd.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg

Andre tjenester