Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvordan Bibelen er inspirert av Gud?

NYTT TEMA
positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
23.09.17 18:19

Mange bokstavtro kristne hevder at Bibelen er ufeilbarlig, 100% Guds ord.

Det sies så ofte at Guds ord er så klar og tydelig på det og det- så sånn må det være-ferdig med det!

Men er Bibelen virkelig så tydelig?

Er det slik at Gud dikterte ord for ord ?

Er det ikke sjanse for at det er mye vi misforstår? eller blir for ivrige i å skulle ha rett?

Bibelen utrykker menneskelige ord, samtidig som Guds Hellige Ånd påvirket (2Peter 1:21)

men de skrev ned med egne ord ! deres skrivestil var avhengig av deres personlighet, samtiden og den kultur de var formet av, samt deres personlige og religiøse forståelse.

De forskjellige kristne retninger er ofte uenig i hvordan vi skal tolke Bibelen.

Det gjelder alt fra spørsmål om dåp, moral, endetid til selve frelsesplanen !

Bibelen blir brukt til oppbyggelse, men dessverre også til å fordømme og gjøre urett mot andre mennesker.

Ja Bibelen kan man sikkert debattere i det uendelige uten å faktisk kunne bli enige om hva den egentlig sier.

Så derfor mener jeg vi må være forsiktige slik at ikke Bibelen blir vår avgud- vi kan ikke lese Bibelen isolert sett og tro at vi forstår alt.

Jesus snakket om det med fruktene av troen- noe jeg tror er nøkkelen til å forstå Bibelen rett. 

Jesus er Guds ord som ble kjød - Han levde ut Guds ord i praksis her på Jorden.

Ja hele Bibelen vitner om Ham - for at vi skal få tillitt og komme til Ham..

Alt må derfor prøves på det Han og det Han viste oss ved hjelp av Den Hellige Ånd som skulle veilede oss til den fulle sannhet.

Jesus kom ikke for å gjøre livet surt for noen - men for at de skulle finne liv og overflod av liv.

Han viste oss at Gud er kjærlighet-at Gud er bare god og at i Ham finnes det ikke mørke !

Det er disse fruktene Guds ord også skal virke frem i oss.

Slik Jesus er - skal også vi være her i verden.

 

 

(Innlegget ble redigert 23.09.17 18:29)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
23.09.17 19:09

Jesus sa til datidens skrifttro, og vi leser i Johannes 5:38-40:Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.(min uthevelse)

Hvilket ord var det de ikke hadde plass til? Var det Bibelen? Nei, det var Ham selv Han snakket om. De ville ikke høre på Jesus, selv om Skriften vitnet om Ham.

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 23.09.17 19:10)

Doku
DokuInnlegg: 5687
24.09.17 07:28
positivogblid: Mange bokstavtro kristne hevder at Bibelen er ufeilbarlig, 100% Guds ord. Det sies så ofte at Guds ord er så klar og tydelig på det og det- så sånn må det være-ferdig med det! Men er Bibelen virkelig så tydelig? Er det slik at Gud dikterte ord for ord ? Er det ikke sjanse for at det er mye vi misforstår? eller blir for ivrige i å skulle ha rett? Bibelen utrykker menneskelige ord, samtidig som Guds Hellige Ånd påvirket (2Peter 1:21) men de skrev ned med egne ord ! deres skrivestil var avhengig av deres personlighet, samtiden og den kultur de var formet av, samt deres personlige og religiøse forståelse. De forskjellige kristne retninger er ofte uenig i hvordan vi skal tolke Bibelen. Det gjelder alt fra spørsmål om dåp, moral, endetid til selve frelsesplanen ! Bibelen blir brukt til oppbyggelse, men dessverre også til å fordømme og gjøre urett mot andre mennesker. Ja Bibelen kan man sikkert debattere i det uendelige uten å faktisk kunne bli enige om hva den egentlig sier. Så derfor mener jeg vi må være forsiktige slik at ikke Bibelen blir vår avgud- vi kan ikke lese Bibelen isolert sett og tro at vi forstår alt. Jesus snakket om det med fruktene av troen- noe jeg tror er nøkkelen til å forstå Bibelen rett.  Jesus er Guds ord som ble kjød - Han levde ut Guds ord i praksis her på Jorden. Ja hele Bibelen vitner om Ham - for at vi skal få tillitt og komme til Ham.. Alt må derfor prøves på det Han og det Han viste oss ved hjelp av Den Hellige Ånd som skulle veilede oss til den fulle sannhet. Jesus kom ikke for å gjøre livet surt for noen - men for at de skulle finne liv og overflod av liv. Han viste oss at Gud er kjærlighet-at Gud er bare god og at i Ham finnes det ikke mørke ! Det er disse fruktene Guds ord også skal virke frem i oss. Slik Jesus er - skal også vi være her i verden.

Veldig bra det du tar frem her!  Men mener du at den kristne tro ikke har et bestemt læreinnhold?

Jeg tenker bl.a. på det Paulus skrev til Titus: "Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot."   (Tit 1:9)

Ønsker alle her, kristen eller ikke, en god søndag!

Doku

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
24.09.17 11:29
Doku: Veldig bra det du tar frem her! Men mener du at den kristne tro ikke har et bestemt læreinnhold?
Jeg tenker bl.a. på det Paulus skrev til Titus: "Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot." (Tit 1:9)
Ønsker alle her, kristen eller ikke, en god søndag!
Doku

Så bra at du spør om det. Jeg har veldig kjærlighet til Guds ord og Guds ord betyr veldig mye for meg.

En kristen må selvsagt holde seg til Kristi lære og forkynne evangeliet rett, slik det fremkommer hos Apostlene.

Jeg snakker om det som er ute i periferien og ikke det sentrale.

Det med "Guds klare ord" har ført med seg mye dårlig frukt for å si det mildt.

Vi har sitert Bibelværs som står i motsetning til både Guds kjærlighet, Guds natur og vår fornuft- rett og slett !

Augustin sa det veldig fint: vi skal vise fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, og kjærlighet i alt.

Du har selv nevnt det med slavehold... ikke sant?

Andre er inne på det med blodoverføring, lovgjerninger, homofili, kvinnesyn, kirketukt, helveteslæren osv....

Her bør vi være litt mer varsomme med å si "Guds klare ord" fordi det er så mange nyanser i Bibelen rundt disse tema.

Og vi vet at mange sekter misbruker Bibelværs så det holder!

 

 

 

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 24.09.17 11:33)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 12856
24.09.17 11:50
positivogblid: Augustin sa det veldig fint: vi skal vise fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, og kjærlighet i alt.

Veldig gode innlegg du har her, mener jeg.

Våre hjerter har mange sider og stemmer, men har en egen evne til å kjenne på - og kjenne igjen - det livssentrale for individ og samfunn.

En gudegitt evne, tror jeg.

Inspirerte mennesker skrev nok ned sin inspirasjon, men med tidsbundne forståelsesreferanser av ikke alltid helsann historisitet. Krykker for Guds kjærlighet og rettferdighetssans, dog alltid underveis mot en fullbyrdethet av nevnte kvaliteter.

Forstå meg den som kan.

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 12856
24.09.17 11:52
positivogblid: Andre er inne på det med blodoverføring, lovgjerninger, homofili, kvinnesyn, kirketukt, helveteslæren osv.... Her bør vi være litt mer varsomme med å si "Guds klare ord" fordi det er så mange nyanser i Bibelen rundt disse tema.

Enig.

Doku
DokuInnlegg: 5687
24.09.17 12:06
positivogblid: Augustin sa det veldig fint: vi skal vise fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, og kjærlighet i alt.

Det er godt sagt av Augustin!

Jeg er så hjertens enig i at vi må se på det sentrale i evangeliet og holde fast på det! Og Paulus bad også de kristne om å konsentrere om det sentrale, da han skrev: "For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. (1Kor 2:1,2)

Å sette stor fokus på det perifere, fører til sekterisme, splid og vranglære. Biskop Bo Giertz sa en gang:

"Falsk lære er farligere enn grove synder og laster, for den som lever et lastefullt liv, pleier å vite at han er en synder, men den som er forvillet ved en falsk lære, tror at alt er vel, selv om han er på vei mot fortapelsen".

Doku

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
24.09.17 13:12
Finnsannhet: Forstå meg den som kan.

Man skulle kanskje tro at det var de som leste Bibelen opp og ned i mente fra perm til perm som har det mest riktige bildet av Gud.

Men det viser seg sjelden å stemme.

Vi ser at det var de skriftlærde Jesus hadde mest problemer med !!

Deres hjerter og sinn var i virkeligheten oftest langt borte fra Jesus.

De hadde sterk motstand mot Jesus og sin neste hele tiden.

Enda deres hoder var bøyd i skriften dag ut og dag inn.

Men de sønderknuste, fortvilte, nødlidende og trengende menneskene på Jesus vei, var faktisk de som fikk den riktige åpenbaringen av Jesus i sitt hjerte.

Så det forteller meg at hjerteforholdet til Jesus har alt å si ;)

Derfor er jeg litt redd for bokstavtro..... uten at hjertet er med !

 

 

 

(Innlegget ble redigert 24.09.17 13:22)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
24.09.17 13:21
Doku: Å sette stor fokus på det perifere, fører til sekterisme, splid og vranglære. Biskop Bo Giertz sa en gang:
"Falsk lære er farligere enn grove synder og laster, for den som lever et lastefullt liv, pleier å vite at han er en synder, men den som er forvillet ved en falsk lære, tror at alt er vel, selv om han er på vei mot fortapelsen".

Ja det var godt sagt.

Jeg merker meg også at sekter har vanskelig for å vike en tomme, når de først har bestemt seg for hva som er "riktig"

Jeg synes derfor bokstavtro er litt skummelt.

Er det ikke bedre å undre seg litt, la det få tid - la det modnes frem?

Der hvor man er usikre på fruktene av det en lærer.....

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 24.09.17 13:39)

Doku
DokuInnlegg: 5687
24.09.17 17:45
positivogblid: Er det ikke bedre å undre seg litt, la det få tid - la det modnes frem? Der hvor man er usikre på fruktene av det en lærer.....

Jo, visst er det klokt å undre seg, og la noen spørsmål få tid.

Men tror man at man har sannheten om rett tolkning av Bibelen, så er det liksom tidspille å undres på ting, fordi man har jo svaret! Hvorfor ikke spørre seg om jeg virkelig har det? Det er å være åpensinnet!

Det er mer interessant å snakke med en som søker sannheten, enn å snakke med en som har sannheten!

Doku

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
24.09.17 19:39
Doku: Jo, visst er det klokt å undre seg, og la noen spørsmål få tid.
Men tror man at man har sannheten om rett tolkning av Bibelen, så er det liksom tidspille å undres på ting, fordi man har jo svaret! Hvorfor ikke spørre seg om jeg virkelig har det? Det er å være åpensinnet!
Det er mer interessant å snakke med en som søker sannheten, enn å snakke med en som har sannheten!

Ja Bibelen er tydelig nok som rettesnor for våre liv og klart at kristendommen handler også om èn lære.

Men jeg tror Gud har gitt oss frihet og rom for å undre seg- ja til og med beskrive troen med egne ord;)

Og så bør det være lov å stille spørsmål, selv om jeg vet at det er en utfordring i mange kristne sammenhenger.

 

(Innlegget ble redigert 24.09.17 19:44)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 12856
24.09.17 19:43
positivogblid: Men de sønderknuste, fortvilte, nødlidende og trengende menneskene på Jesus vei, var faktisk de som fikk den riktige åpenbaringen av Jesus i sitt hjert

Bokstavtrellene har alltid unødig bundet det sentrale hjerteforholdet i for sterk grad til bokstavlydighet.

Med følge at hjertets mulige modenhetsgrad innenfor bedømmelse av teologi og moral har blitt svinebundet.

Så ulikt Jesu eksempel.

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
24.09.17 19:47
Finnsannhet: Bokstavtrellene har alltid unødig bundet det sentrale hjerteforholdet i for sterk grad til bokstavlydighet.
Med følge at hjertets mulige modenhetsgrad innenfor bedømmelse av teologi og moral har blitt svinebundet.
Så ulikt Jesu eksempel.

Helt enig! du utrykker det så riktig ;)

Det er ikke noe galt med stor Bibelkunnskap- men hvis det hindrer en i å se utover, så kan det bli feil.....

(Innlegget ble redigert 24.09.17 19:52)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 12856
24.09.17 20:11
positivogblid: Helt enig! du utrykker det så riktig ;) Det er ikke noe galt med stor Bibelkunnskap- men hvis det hindrer en i å se utover, så kan det bli feil.....

Det er ikke langt unna at denne tråden er den aller viktigste som overhodet er innledet til på VGD.

Den trenger seg rett inn i Bibelens aktualitet og mulige overlevelse i mennesket historie på jord.

(Innlegget ble redigert 24.09.17 20:12)

Remiel
RemielInnlegg: 4566
25.09.17 23:16
positivogblid: Mange bokstavtro kristne hevder at Bibelen er ufeilbarlig, 100% Guds ord. Det sies så ofte at Guds ord er så klar og tydelig på det og det- så sånn må det være-ferdig med det! Men er Bibelen virkelig så tydelig? Er det slik at Gud dikterte ord for ord ?

Da var Gud særdeles inkonsekvent - en herremann som skifter mening fra bok til bok. Det er bedre å si at Bibelen er inspirert av mennesker, om Gud.

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
26.09.17 18:55
Remiel: Da var Gud særdeles inkonsekvent - en herremann som skifter mening fra bok til bok. Det er bedre å si at Bibelen er inspirert av mennesker, om Gud.

Tror ikke det bunner i at Gud skifter mening.

Men enig mennesker har satt sitt preg på Bibelen- men likevel inspirert av Gud.

Men det er nå min tro.

 

trondfroland
trondfrolandInnlegg: 170
26.09.17 19:02

Mammon er guden alle respekterer, rike land flommer over av gudstilbedere.

PerryAndre
PerryAndreInnlegg: 5558
29.09.17 13:17
positivogblid: Men er Bibelen virkelig så tydelig? Er det slik at Gud dikterte ord for ord ?

Sett fra kristen synspunkt er ikke Bibelen guddommelig. Den er en åpenbaring fra Gud. 
En åpenbaring består av tre elementer. Gud som åpenbarer, teksten, og den som mottar åpenbaringen med å lese teksten. 

Vi mennesker er svært forskjellige. Vi kan oppfatte en ting på forskjellige måter. Derfor ligger det til grunn at vi leser Bibelen slik den skal leses. At vi tolker tekster i beste hensikt. Mennesker skal være gode mot hverandre. 

Remiel
RemielInnlegg: 4566
29.09.17 20:08
PerryAndre: Sett fra kristen synspunkt er ikke Bibelen guddommelig. Den er en åpenbaring fra Gud.
En åpenbaring består av tre elementer. Gud som åpenbarer, teksten, og den som mottar åpenbaringen med å lese teksten. Vi mennesker er svært forskjellige. Vi kan oppfatte en ting på forskjellige måter. Derfor ligger det til grunn at vi leser Bibelen slik den skal leses. At vi tolker tekster i beste hensikt. Mennesker skal være gode mot hverandre.

Man bør lese en oldtidstekst ut fra flere kriterier, f.eks: Hva var forfatterens intensjon i samtiden. Hvilket publikum er den skrevet for.

I lys av dette, hva tror du er hensikten med fortellingen i 4. Mosebok der Moses beordrer nedslakting av erobrede kvinner og barn med unntak av unge jomfruer, som hærfolkene kan ta som slaver?

 

Oric-1
Oric-1Innlegg: 3576
29.09.17 23:47
PerryAndre: Derfor ligger det til grunn at vi leser Bibelen slik den skal leses. At vi tolker tekster i beste hensikt.

Hvem har bestemt at bibelen skal tolkes?

(Innlegget ble redigert 29.09.17 23:48)

Doku
DokuInnlegg: 5687
30.09.17 04:53
Oric-1: Hvem har bestemt at bibelen skal tolkes?

Å tolke en tekst betyr ikke annet enn å forstå hva teksten sier. Vi tolker også når vi får en muntlig beskjed. En beskjed eller en tekst kan være f.eks. være flertydig, og da er det lett å mistolke, som er det samme som å misforstå.

Doku

Oric-1
Oric-1Innlegg: 3576
30.09.17 12:36

Jeg kan spørre på en annen måte:

Hvem sier at bibelen ikke skal tas bokstavelig?

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
30.09.17 19:32
PerryAndre: Sett fra kristen synspunkt er ikke Bibelen guddommelig. Den er en åpenbaring fra Gud. En åpenbaring består av tre elementer. Gud som åpenbarer, teksten, og den som mottar åpenbaringen med å lese teksten. Vi mennesker er svært forskjellige. Vi kan oppfatte en ting på forskjellige måter. Derfor ligger det til grunn at vi leser Bibelen slik den skal leses. At vi tolker tekster i beste hensikt. Mennesker skal være gode mot hverandre.

Jeg er enig !

Gud er kilden til liv og det som er godt og rettferdig - det som løfter opp og frigjør mennesket - og kun det.

I sin advarsel mot det falske og uekte, sa Jesus: Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt (Matt 7,17-18). 

 

Doku
DokuInnlegg: 5687
30.09.17 23:15
Oric-1: Jeg kan spørre på en annen måte: Hvem sier at bibelen ikke skal tas bokstavelig?

Du kan lese litt om dette her:

http://www.gudergod.no/hvordan-skal-vi-tolke-bibelen/

Doku

Oric-1
Oric-1Innlegg: 3576
30.09.17 23:48
Doku: Du kan lese litt om dette her:

Jeg spør ikke om hvordan man skal tolke.....jeg spør hvorfor tolke i det hele tatt....hvorfor ikke ta bibelen bokstavelig?

Hvem har bestemt at bibelen skal tolkes?

Narad
NaradInnlegg: 17650
01.10.17 08:24
PerryAndre: Vi mennesker er svært forskjellige. Vi kan oppfatte en ting på forskjellige måter. Derfor ligger det til grunn at vi leser Bibelen slik den skal leses. At vi tolker tekster i beste hensikt. Mennesker skal være gode mot hverandre.

Når selv våre egne to øyne ikke ser det samme i den samme tid, så vil den samme lov gjøre at enhver virkelighets-oppfattelse må være forskjellig for hvert enkelt levende individ.

De 360 gradene i en sirkel har har hver sin unike vinkel i forhold til hva som er det samme Ene utgangspunkt for de alle. 

Nemlig det uendelige lille som også er uendelig stort siden to uendeligheter finnes ikke.

Om 360 mennesker stiller seg i ring rundt Nidarosdomen og tar hvert sitt bilde av denne kirken med mobiltelefonen, så vil ingen av de bildene være like.

Men ingen av de bilder vil være mer riktig eller mer galt enn de andre, og derfor finnes det ingen grunnlag for å krangle.

Denne skare kan heller gå inn i dette huset som har rom nok for dem alle og lukke dørene etter seg,

..slik at blir skjermet fra byens larm og der i stillhet nyte freden fra den evighet som er lagt i våre hjerter fra begynnelsen.

Og da med mobiltelefonen, med alle sine bilder avslått..

Hva man troer eller ikke spiller ingen rolle siden evighetens fred har i seg en visdom som taler for seg selv slik at man Dens favn bare vet... at det er mennesket selv som er Guds tempel så lenge Livet finnes i oss som Ett.

Så vidt jeg vet..ehe

Doku
DokuInnlegg: 5687
01.10.17 10:10
Oric-1: Jeg spør ikke om hvordan man skal tolke.....jeg spør hvorfor tolke i det hele tatt....hvorfor ikke ta bibelen bokstavelig? Hvem har bestemt at bibelen skal tolkes?

Man må selvsagt tolke (forstå) en tekst uansett. Og består en tekst av symboler, er det ikke meningen å bare lese det bokstavelig. Og så har vi noe som kalles idiomer:

F.eks. "Hun gikk bort i går." Leser du det bokstavelig, så misforstår (mistolker) du! Det er her tale om et idiom, som sier noe annet enn det teksten egentlig sier. Teksten betyr Hun døde i går.

Prøv å les følgende tekst bokstavelig: 1Kor 5:7:

"Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, ..."

Hva får du ut av teksten ved å lese den bokstavelig?

Doku

(Innlegget ble redigert 01.10.17 10:12)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
01.10.17 11:42
Doku: Å tolke en tekst betyr ikke annet enn å forstå hva teksten sier. Vi tolker også når vi får en muntlig beskjed. En beskjed eller en tekst kan være f.eks. være flertydig, og da er det lett å mistolke, som er det samme som å misforstå

Det er også fare for å tolke noe inn i teksten som ikke står der.

Gjerne egne meninger eller egen teologi som en vil skal stemme med Bibelen.

Slik kan en trikse og mikse, dessverre....

Doku
DokuInnlegg: 5687
01.10.17 15:25
positivogblid: Det er også fare for å tolke noe inn i teksten som ikke står der. Gjerne egne meninger eller egen teologi som en vil skal stemme med Bibelen. Slik kan en trikse og mikse, dessverre....

Det er nettopp det som er en fare, som vi alle kan la oss lure av.

positivogblid
positivogblidInnlegg: 319
01.10.17 15:49
Doku: Det er nettopp det som er en fare, som vi alle kan la oss lure av.

Ja det er en grunn til at noen sekter til og med lager sin egen bibeloversettelse el. tillegg til Bibelen..... for å få det til å liksom stemme....

Seriøst tror jeg det er Guds vilje at vi ikke skal kunne forstå så lett Bibelen.

Hadde så vært tilfellet - Hadde vi ikke trengt å søke så dypt etter Ham selv.

Det er hans Ånd som kan gi oss dybdene i de ordene vi leser i Bibelen.

Og hele hensikten med Guds ord - er å finne Ham selv!

 

 

 

(Innlegget ble redigert 01.10.17 15:54)

Klikk for å gå tilbake til toppen