Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Skriften alene?

NYTT TEMA
positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
03.05.18 20:39

Å tro på "skriften alene" har vist seg å skape splittelser mer enn det har sammenføyd. Det finnes i dag uendelig mange menigheter, sekter og kristne trossamfunn som leser Bibelen ulikt.

Er det ikke en fare for at Luthers dogme om "Bibelen alene" som utelukker de muntlige overleveringene og tradisjonen har ført til mer forvirring enn klarhet om hva den kristne tro inneholder?

Det som Kristus betrodde apostlene, bragte de videre både skriftlig og muntlig. Så der er jeg faktisk enig med katolikkene at vi må lære av de tidligste kristnes praksis og tradisjon.

Men vil også påpeke at jeg vet litt for lite om den Lutherske tro, men bare stusser en del over det med skriften alene.

Ser jo også at noen fra Jehovas vitner sier at de baserer all sin lære bare på Bibelen og man ser jo tydelig hvor galt det kan bære av sted.

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 03.05.18 20:48)

Gorback
GorbackInnlegg: 2634
03.05.18 20:49

Hva ville Jesus himself ha sagt til "skriften alene" - han syntes å ha et mildt sagt ambivalent forhold til fariserene som drev med nettopp dette...

Remiel
RemielInnlegg: 4922
03.05.18 21:03
positivogblid: Å tro på "skriften alene" har vist seg å skape splittelser mer enn det har sammenføyd. Det finnes i dag uendelig mange menigheter, sekter og kristne trossamfunn som leser Bibelen ulikt. Er det ikke en fare for at Luthers dogme om "Bibelen alene" som utelukker de muntlige overleveringene og tradisjonen har ført til mer forvirring enn klarhet om hva den kristne tro inneholder? Det som Kristus betrodde apostlene, bragte de videre både skriftlig og muntlig. Så der er jeg faktisk enig med katolikkene at vi må lære av de tidligste kristnes praksis og tradisjon. Men vil også påpeke at jeg vet litt for lite om den Lutherske tro, men bare stusser en del over det med skriften alene. Ser jo også at noen fra Jehovas vitner sier at de baserer all sin lære bare på Bibelen og man ser jo tydelig hvor galt det kan bære av sted.

Forfatterne av Matteus og Lukas betraktet åpenbart ikke Markus som autoritativ. De brukte det de likte hos Markus og innarbeidet det som hovedstammen i  sine evangelier og endret det de ikke likte.   Det er defor evangelie-litteraturen ofte er sprikende og vanskelig å føye sammen, slik som f.eks oppstandelsesberetningene hos Lukas,Matteus og Johannes.

Selv om man skulle ha greid å knesette et prinsipp om "Skriften alene", ville det være umulig å fullt ut forstå den nytestamentlige litteraturen uten tilleggsinformasjon om samtidskulturen på den tiden skriftene ble til.

 

(Innlegget ble redigert 03.05.18 21:04)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 45460
04.05.18 08:56
positivogblid: Er det ikke en fare for at Luthers dogme om "Bibelen alene" som utelukker de muntlige overleveringene og tradisjonen har ført til mer forvirring enn klarhet om hva den kristne tro inneholder?

Bibelen bygger på - i stor grad - muntlige overleveringer. Men hr. Martins kjennskap til det, var vel kanskje noe begrensa.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 45460
04.05.18 08:58
positivogblid: men bare stusser en del over det med skriften alene.

Ikke tenk på dét. Man kommer minst like langt ved å bruke huet - hvis man tør.

Mvh

BE

Doku
DokuInnlegg: 5987
04.05.18 11:10
positivogblid: Ser jo også at noen fra Jehovas vitner sier at de baserer all sin lære bare på Bibelen og man ser jo tydelig hvor galt det kan bære av sted.

Sannheten er at Jehovas vitner IKKE baserer seg på Bibelen! Selskapet Vakttårnet går til og med så langt at de forfalsker Bibelen for å få den til å se ut som de baserer seg på Bibelen. Eksepel 04.05.0840

Bibelen i seg selv er jo vanskelig nok (2Pet 3:16), fordi Skriften er ikke entydig, det er derfor rom for forskjellige forståelser/tolkninger. Fins det en rett tolkning av Bibelen?

Bevisst eller ubevisst legger alle som leser Bibelen noen tolkningsnøkler til grunn. Hvilke nøkler vi bruker avgjør hvilke dører som åpner seg. Hva slags tolkning vi ender opp med, får store konsekvenser for vår bibelforståelse. Problemene kommer når vi velger våre egne tolkningsnøkler og ikke tar hensyn til Bibelens egne. 

Noen viktige tolkningsnøkler man kan bruke når vi skal forstå Bibelen: 
-   Bibelen handler om Jesus
-   Bibelen er skrevet for oss
-   La Bibelen forklare Bibelen
-   Respekt for Bibelens språk og sjanger
-   Ånden i Ordet 
-   Sammenhengen i teksten

(Innlegget ble redigert 04.05.18 11:21)

Doku
DokuInnlegg: 5987
04.05.18 12:15
positivogblid: Er det ikke en fare for at Luthers dogme om "Bibelen alene" som utelukker de muntlige overleveringene og tradisjonen har ført til mer forvirring enn klarhet om hva den kristne tro inneholder?

Jeg tror at grunnen til så mange forskjellige kristne samfunn bl.a. skyldes Reformasjonens "frigiving" av Skriften. Jo, det var noen sekter før reformasjonen også. Men Luther ville at alle selv skulle lese Bibelen, og gav seg i kast med å oversette Bibelen til tysk.

Den katolske kirke mente at det var fare for sekterisme om ulærde selv leste Bibelen. Man kan selvsagt også ane at de ikke ønsket noen diskusjon om bibeltolkninger. Men prisen for at almenheten fikk adgang til Bibelen, var at det også oppstod mange forskjellige sekter som mente noe annet.

Angående "Skriften alene", vil jeg anbefale denne

Doku

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
04.05.18 20:42
Doku: Jeg tror at grunnen til så mange forskjellige kristne samfunn bl.a. skyldes Reformasjonens "frigiving" av Skriften. Jo, det var noen sekter før reformasjonen også. Men Luther ville at alle selv skulle lese Bibelen, og gav seg i kast med å oversette Bibelen til tysk.
Den katolske kirke mente at det var fare for sekterisme om ulærde selv leste Bibelen. Man kan selvsagt også ane at de ikke ønsket noen diskusjon om bibeltolkninger. Men prisen for at almenheten fikk adgang til Bibelen, var at det også oppstod mange forskjellige sekter som mente noe annet.
Angående "Skriften alene", vil jeg anbefale denne
Doku

Spørsmålet er jo om den katolske troen virkelig er apostlenes tro og våre fedres tro, slik de selv hevder ?Jeg tror vi har mye fordommer mot den katolske kirke, som kanskje blokkerer litt for å gå i dybden i deres lære.

Den katolske tro er definert i de oldkirkelige bekjennelsene og det sier litt om deres sterke kristne røtter.Jeg bare synes det er merkelig at Luther kan hevde at alle kristne før reformasjonen i så fall var vrang-lærere og en del av antikkrist.Selv om det var vanlig ved oppbrudd å bruke sterke ordelag selvsagt.

Hvordan kunne han være så skråsikker på at ikke katolikkene hadde kjennskap til rettferdiggjørelsen ved tro før ham?I dag ser vi jo at DKK ikke skiller seg så vesentlig fra andre kristne slik man trodde før.

Luther valgte jo også å skrive menighet der det stod kirke i Bibelen selv om det ikke har så altfor stor betydning og han la også vekt på de steder i Bibelen som passet til hans overbevisning og nedtonet mye som ikke talte for Luthers lære sin fordel.

Katolikkene har jo som kjent flere bøker i Bibelen enn protestantene som de er skråsikre på hører hjemme som Guds ord.

Poenget mitt med å peke på alt dette er jo at reformasjonen også har ført til mye forvirring og oppløsning.Bibelen er jo så tydelig på at det skulle være en enhet og en kirke.Mens Luther snakket så mye om en usynlig kirke, som jeg stiller meg mange kritiske spørsmål til.

For der står det jo at alle skulle skjønne av den kristne enhet hvem som var guds barn og kirke.Jeg tror det med katolikkers sterke tilknytning til kirken ikke er så uvesentlig likevel.

Den er et vern mot alt det presset utenfra.

Nå er jeg ikke så veldig Luthersk i utgangspunktet, men likevel jeg stiller meg litt spørsmål rundt dette.

Vi ser jo også at protestantene har særegne trospunkter til og med som de kaller menighetene sine etter.F.eks baptistene, pinsevenner, adventister, metodister osv..eller noen er oppkalt etter sin lærer så som Lutheranere, Kalvinister, Haugianere, Læstadianerne osv...

kanskje trenger vi en kirke som legger like mye vekt på hele dybden og helhet i sin tro ?

Nå sier ikke jeg at den katolske kirke er løsningen, for det er mange dogmer der som jeg ikke har satt meg tilstrekkelig inn i- men likevel føler jeg at jeg kjenner den katolske læren bedre enn den Lutherske som er dominerende her i Skandinavia....

Jeg kan ikke helt se at den Lutherske kirke er så mye bedre alternativ enn den katolske på mange måter.

Katolikker er jo oftest like Kristus sentrert som Lutheranerne osv...

Men det er mitt inntrykk altså ;)

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 04.05.18 21:01)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
04.05.18 20:51
BlackEagle: Ikke tenk på dét. Man kommer minst like langt ved å bruke huet - hvis man tør.

Man må i hvert fall ikke koble ut huet når man leser Bibelen:)

Det er viktig !!

(Innlegget ble redigert 04.05.18 20:56)

Gorback
GorbackInnlegg: 2634
04.05.18 21:01

Jesus sa definitivt hva han mente om skriftlaerde og fariseere som sitter med nesa godt ned i skriftrullene dagen lang og leser og fortolker seg frem til hva som er den rette laeren! Er det virklig ingen av dagens såkalte kristne som kjenner seg igjen i hva Jesus sa vedrørende dette?

Dagen skriftlaerde kristninger er for en stor del hyklere som datidens fariseere - om de virkelig hadde tatt Jesusen på alvor så hadde de gjort som han sa og solgt alt de eide og gitt pengene til de fattige og deretter vandret rundt og forkynt det glade budskap - men istedet samler de seg skatter på jorden etc...

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 45460
04.05.18 22:45
positivogblid: Man må i hvert fall ikke koble ut huet når man leser Bibelen:) Det er viktig !!

Det er helt riktig at man må bruke huet, men det er ingen medfølgende garanti for noe som helst.

I det følgende tar jeg utgangspunkt i at inntil det motsatte er bevist, så er alle likeverdige.

Som du vet, er det ca. 8 millioner og ørten komma fjarten oppfatninger om hva som står i den nevnte novellesamlinga. Jeg kan ikke tenke meg at noen av dem som har lest den, vil innrømme at de har gjort det uten å bruke huet. Men ut fra at alle er likeverdige, så fører likevel huebruk til at det finnes 8 millioner og ørten komma fjarten oppfatninger om hva som står i den novellesamlinga.

Samtidig er det plent umulig at den novellesamlinga beskriver 8 millioner og ørten komma fjarten likeverdige - og like sanne - beskrivelser av samme hendelse/fenomen eller like mange varianter av etikk, moral osv., osv., osv.

Dette vil bety at den novellesamlinga

IKKE

er særlig velegna til annet enn å forvirre folk, for vel 8 millioner varianter av samme hendelse kan ikke alle være sanne samtidig.

Da blir spørsmålet: hvilken variant er sann - om noen i det hele tatt; i og med at prosentdelen bevislig usanne beskrivelser er så høy, og hvorfor.

Saken er at det er særdeles vanskelig å komme helskinna fra bibellesing med både fornuft og mental sunnhet i behold (det finnes noen få som har klart det; riktignok med noe varierende beholdning av de to nevnte varer), og de som har klart det, har gjort det fordi de har såpass sterke huer at de ikke uten videre duperes av hva som helst.

Bruk huet først - grundig (ja, jeg vet det trolig er forseint for deg, men rådet får du nå likevel, i tilfelle jeg skulle ta feil).

Mvh

BE

Remiel
RemielInnlegg: 4922
04.05.18 23:30
Gorback: Jesus sa definitivt hva han mente om skriftlaerde og fariseere som sitter med nesa godt ned i skriftrullene dagen lang og leser og fortolker seg frem til hva som er den rette laeren! Er det virklig ingen av dagens såkalte kristne som kjenner seg igjen i hva Jesus sa vedrørende dette? Dagen skriftlaerde kristninger er for en stor del hyklere som datidens fariseere - om de virkelig hadde tatt Jesusen på alvor så hadde de gjort som han sa og solgt alt de eide og gitt pengene til de fattige og deretter vandret rundt og forkynt det glade budskap - men istedet samler de seg skatter på jorden etc...

Det er ingenting som tyder på at oldtidens fariseere (en av hovedretningene i datidens jødedom, ved siden av saddukeere og esseere) var spesielt "hykleriske".

Det er evangeliene som fremstiller dem som hyklere, antagelig bare fordi de var uenige med J, eller de opponerte og avviste læren hans. Akkurat dette siste, at opponenter mot Jesu lære blir truet med død og undergang bare fordi de er uenige, ser ut til å være en personlighetsbrist hos J. Han prekte sannsynligvis "elsk din fiende", men ble dødelig fornærmet når noen opponerte.

(Innlegget ble redigert 04.05.18 23:30)

Gorback
GorbackInnlegg: 2634
04.05.18 23:41
Remiel: Det er evangeliene som fremstiller dem som hyklere, antagelig bare fordi de var uenige med J, eller de opponerte og avviste læren hans.

Godt mulig du har rett i dette - at fariseerene egentlig ikke var spesielt hykleriske og flesteparten av disse levde som de laerte. Bokstavtro kristne i det 21 århundre derimot...;-)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
04.05.18 23:57
Remiel: Det er ingenting som tyder på at oldtidens fariseere (en av hovedretningene i datidens jødedom, ved siden av saddukeere og esseere) var spesielt "hykleriske

De var vel rett og slett for kalde, rigide og bokstavtro i møte med andre mennesker, slik leser i hvert fall mange av oss disse....

 

 

(Innlegget ble redigert 05.05.18 00:02)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
05.05.18 00:00
Gorback: Bokstavtro kristne i det 21 århundre derimot...;-)

Jeg er enig at fanatiske bokstavtro mennesker ikke er så positivt å omgås med.....

 

Remiel
RemielInnlegg: 4922
05.05.18 10:18
positivogblid: De var vel rett og slett for kalde, rigide og bokstavtro i møte med andre mennesker, slik leser i hvert fall mange av oss disse....

Ifølge Josefus hadde de en nidkjær tolkning av lovreglene, mens den opprinnelige jødiske sekten ledet av J. hadde en mindre striks holdning. Men det er ingenting som tyder på at fariseere generelt var hykleriske og kalde. Paulus fortsatte å oppfatte seg selv som fariseer i en viss forstand etter å ha konvertert (Apg 23:6, Fil 3:5), men formodentlig forlot han praksisen med streng lovtolkning.

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
05.05.18 15:25
Doku: Sannheten er at Jehovas vitner IKKE baserer seg på Bibelen! Selskapet Vakttårnet går til og med så langt at de forfalsker Bibelen for å få den til å se ut som de baserer seg på Bibelen. Eksepel 04.05.0840

vel....Jehovas vitner startet vel nesten opp som et slags enmannsforetak i fra begynnelsen av ved Charles Taze Russell på 1870-tallet.

Greit nok at enkelt mennesker har vært brukt av Gud- men det skumle var at Russell så ut til å være en mostander og tok sterk avstand fra de kristne på den tiden i utgangspunktet.

Læren er for det meste tuftet på hans mange fantasifulle ideer og søken etter svar i kristendommen og har derfor til stadighet blitt forandret opp gjennom tidene-i et såkalt "nytt lys" over tema.

Riktignok kom de sammen i Bibelgrupper for å finne støtte i Bibelen for sin tro og sine ideer, men det hjalp dessverre ikke så mye.

Russell søkte også litt støtte  for sine egne synspunkter hos adventistene, hevdes det.men deres lære har ikke noe dype røtter i tradisjonell kristen tro og ble derfor å regne som en helt ny og ukjent lære for omgivelsene.

Tenker også på det med Herrens måltid eller nattverden som var så utrolig viktig for de første kristne- allerede her faller Vakttårnet igjennom da de lærer at det IKKE gjelder eller er nødvendig for den enkelte troende i menigheten.

Men Bibelen sier noe annet:

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg.2:42

Så nei, jeg tror heller ikke at Vakttårnet holder fast ved apostlenes lære.

Ellers skal det sies at de har noen gode  og gjennomtenkte standpunkter sånn inn i mellom som sikkert kan finnes støtte for i Bibelen.

Men det er dessverre mye løsrevne Bibelsitater som bygger opp under deres lære og virker ikke som deres teologi har noen solide og dyp forankring noen steder.

 

 

(Innlegget ble redigert 05.05.18 15:54)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 13056
05.05.18 16:41
Doku: Bibelen er skrevet for oss

Nei, for sine 1. adressater.

VI - må tolke det derfra.

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
05.05.18 20:04
Finnsannhet: VI - må tolke det derfra.

Jo er enig i at mye ble talt foran tilhørerne.  (1.adressater)

Men likevel så har også vi heldigvis del i Bibelens budskap.

Når Jesus ber for sine disipler, så ber Han at Faderen vil Hellige dem i sannheten, før Han legger til Ditt ord er sannhet.

Det er viktig tror jeg når vi skal gå god for skriften alene:)

(Innlegget ble redigert 05.05.18 20:04)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
05.05.18 20:07
Remiel: Ifølge Josefus hadde de en nidkjær tolkning av lovreglene, mens den opprinnelige jødiske sekten ledet av J. hadde en mindre striks holdning. Men det er ingenting som tyder på at fariseere generelt var hykleriske og kalde. Paulus fortsatte å oppfatte seg selv som fariseer i en viss forstand etter å ha konvertert (Apg 23:6, Fil 3:5), men formodentlig forlot han praksisen med streng lovtolkning.

Vet ikke om jeg helt skjønte deg....

Hvorfor oppfattes fariseerne som skrekk og gru for de fleste kristne i dag da, hvis det ikke var for deres holdninger?

Men jeg er enig i at de levde slik de trodde de skulle leve i forhold til Loven stakkars dem og at de i så fall var ekte i sin religionsutøvelse.....

 

(Innlegget ble redigert 05.05.18 20:09)

Remiel
RemielInnlegg: 4922
05.05.18 21:54
positivogblid: Vet ikke om jeg helt skjønte deg.... Hvorfor oppfattes fariseerne som skrekk og gru for de fleste kristne i dag da, hvis det ikke var for deres holdninger? Men jeg er enig i at de levde slik de trodde de skulle leve i forhold til Loven stakkars dem og at de i så fall var ekte i sin religionsutøvelse.....

Det er selvsagt fordi det er fremstilt sånn i evangeliene. Og grunnen til det er at fariseismen var en dominerende, folkelig jødisk retning, som senere sannsynligvis ble grunnstammen i jødedommen etter templets fall. I tillegg til den strenge lovregeltolkning hadde de samme oppfatning som den tidlige kristne bevegelsen i synet på et etterliv, noe saddukeerne ikke hadde.

Viktigst var at fariseerne etter Jesu død, kontant avviste forestillingen om at en henrettet kriminell egentlig var Messias. Det var så problematisk å svelge, at ideen egentlig aldri slo rot på jødisk grunn, og kristendommen fikk mesteparten av sin tidlige vekst i Romerriket forøvrig. Det er en av grunnene til at NT er skrevet på gresk, et av Romerrikets hovedspråk. Det finnes ikke noe tidlig kristent skrift på arameisk, tale-og skriftmålet for jøder i Judea og omegn. Problemet med å overbevise jøder om at en forbannet person, hengt på et tre( ifølge skriften), egentlig var Messias, kan du finne allerede hos Paulus.   Så på det tidspunktet evangeliene ble skrevet, var denne konflikten velutviklet. Jeg kan tenke meg at mens Jesus levde, var konflikten begrenset til synet på lovregeltolkningen.

Doku
DokuInnlegg: 5987
05.05.18 22:02
Finnsannhet: Nei, for sine 1. adressater. VI - må tolke det derfra.

Jo, men da er det også skrevet til lærdom for oss, selv om vi må lese Skriften over skulderen til 1. adressaten. NT ble jo lest for andre-generasjonen og tredjegenerasjonen osv. helt til vår tid.

Bibelens formål er å undervise oss om Guds frelseshistorie, og frelsens vei (2Tim 3:15). Bare gjennom Bibelen lærer vi Frelseren å kjenne. Fordi Gud i Kristus ble menneske og steg inn i slekten, så er Bibelen i første rekke hellig historie.

Bibelens røde tråd er frelsesverket i Jesus Kristus. Profetiene i GT peker fram mot Jesu verk og endetiden. Jesus Kristus er den nye pakts yppersteprest og offerlam, profet og konge. Den beste og mest vitenskapelige måten å forholde seg til Bibelen på, er å ta den for det den selv gir seg ut for å være. På det grunnlaget kan den studeres.

Bibelkanons tilblivelse. Ordet kánon = rør, linjal, rettesnor, er helt siden oldkirken brukt som betegnelse på den samlingen av de hellige skriftene som er den kristne kirkes rettesnor for tro og liv. Av den grunn mener jeg vi må være forsiktige med å gå ut over det Guds ord sier. Vel, det er slik jeg ser det.

Doku

(Innlegget ble redigert 05.05.18 22:12)

Remiel
RemielInnlegg: 4922
05.05.18 22:04
Gorback: Hva ville Jesus himself ha sagt til "skriften alene" - han syntes å ha et mildt sagt ambivalent forhold til fariserene som drev med nettopp dette...

I praksis hadde jødiske lærde nådd frem til erkjennelsen om at bak lovbudene ligger de dypere religøse og etiske verdier. Kan være nyttig å lese denne:

Hillel

(Innlegget ble redigert 05.05.18 22:06)

Viracocha
ViracochaInnlegg: 11432
05.05.18 23:24
Remiel: Problemet med å overbevise jøder om at en forbannet person, hengt på et tre( ifølge skriften), egentlig var Messias, kan du finne allerede hos Paulus.

Slik jeg forstår det er dette korrekt - så langt.

I følge rabbinsk førkristen jødedom kan rett og slett ikke en messias både være jomfrufødt prest, og messias fra Davids hus samstundes. Dét er en umulighet innenfor rabbinsk jødedom. Levitter og presteskap er stikkordet her.

Med førkristen mener jeg den jødedom som ble praktisert av skriftlærde jødiske rebber fra år ca. 200fvt. til etter tempelets fall år 70evt.

Remiel
RemielInnlegg: 4922
05.05.18 23:46
Viracocha: Slik jeg forstår det er dette korrekt - så langt. I følge rabbinsk førkristen jødedom kan rett og slett ikke en messias både være jomfrufødt prest, og messias fra Davids hus samstundes. Dét er en umulighet innenfor rabbinsk jødedom. Levitter og presteskap er stikkordet her. Med førkristen mener jeg den jødedom som ble praktisert av skriftlærde jødiske rebber fra år ca. 200fvt. til etter tempelets fall år 70evt.

Det var antagelige forskjellige Messias-begreper i datidens jødedom. Men felles var at de skulle være mektige lederskikkelser av Davids ætt som skulle fri jødene fra politisk underdanighet.

De tidlige kristne omtolket dette slik at det skulle skje når Jesus kom tilbake ved en slags dommedag for å opprette "Gudsriket", men vel og merke et rike her på jorda. I tillegg oppsto ulike tolkninger av hva som var "meningen" med omveien via død og gjenkomst før Gudsriket skulle komme. Paulus tanker om stedfortredende soning kom til å dominere.

(Innlegget ble redigert 05.05.18 23:47)

A_Øivind
A_ØivindInnlegg: 11384
06.05.18 10:17

De evige diskusjonene rundt de ulike tolkningsprinsippene for Bibelen, svekker, etter mitt syn, autoriteten til Bibelen som Guds ord. 

Dersom Gud eksisterer og ønsker å tale til majoriteten av de menneskene som noen gang har levd på jorda, ville han ikke gjort det så vanskelig for moderne mennesker å forstå hva han tilbyr oss og hva vi må gjøre for å oppnå det. 

Watt
WattInnlegg: 3244
06.05.18 11:38
positivogblid: Er det ikke en fare for at Luthers dogme om "Bibelen alene" som utelukker de muntlige overleveringene og tradisjonen har ført til mer forvirring enn klarhet om hva den kristne tro inneholder?

Det er fordi bibelen ikke er en bok...

Den er et bibliotek med et sammensurium av forfattere og tilhørende selvmotsigelser...

Den vil aldri kunne forene...

Nok et argument for å forkaste den...

Eller bare beholde det fornuftige slik som Thomas Jefferson gjorde :

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/how-thomas-jefferson-created-his-own-bible-5659505/

positivogblid
positivogblidInnlegg: 519
06.05.18 12:02
A_Øivind: De evige diskusjonene rundt de ulike tolkningsprinsippene for Bibelen, svekker, etter mitt syn, autoriteten til Bibelen som Guds ord.
Dersom Gud eksisterer og ønsker å tale til majoriteten av de menneskene som noen gang har levd på jorda, ville han ikke gjort det så vanskelig for moderne mennesker å forstå hva han tilbyr oss og hva vi må gjøre for å oppnå det.

Hvis vi setter det slik på spissen, kan jeg være litt enig i det ja.

Men likevel, vi kjenner Jesus Kristus fra evangelienes beretning og de andre nytestamentlige skriftenes formidling av hans liv og lære.

I en vanskelig valgsituasjon om hva egentlig Bibelen sier kan det derfor være en hjelp og inspirasjon å tenke seg at en har virkelig Gud Fader, Jesus Kristus og Den Hellige Ånds nærvær som viser oss vei gjennom livet.

Det er det som betyr aller mest for en kristen.

Hva han ville ha rådet oss til å gjøre ser vi mye igjennom hvordan han levde og hva han formildet gjennom skriftene.

Men klart dette er bare til hjelp for en som har troen og vil leve denne kristne troen.

Hvis en skal forholde seg bare intellektuelt til Bibelen blir det noe helt annet og mye større utfordringer selvsagt.

Jeg tror Gud faktisk ønsker denne individuelle friheten i Kristus først og fremst- og ikke den bokstav tolkningen ord for ord....

Men det er slik vi kristne ofte velger å forholde oss til Bibelen.

 

(Innlegget ble redigert 06.05.18 12:21)

armageddon_5
armageddon_5Innlegg: 2999
06.05.18 12:03
positivogblid: de tidligste kristnes praksis og tradisjon.

Vi nærmer oss pinsen 2018.

"De tidligste kristnes praksis" ble bygget på at Den Hellige Ånd kom til disiplene (i form av en talende ild-tunge), og satte seg på dem (der de satt ensom, deprimert og desillusjonert og forlatt av sin mester i et krypinn i Jerusalem femti dager etter korsfestelsen og ikke visste verken ut eller inn).

Og hva sa ild-tungen til disiplene som begeistret dem nok til at de gikk ut fra skjulestedet sitt og ropte så høyt at vi i dag ser at milliarder mennesker hører dem: 

"Du skal elske din neste høyere enn deg selv."

armageddon_5
armageddon_5Innlegg: 2999
06.05.18 12:09
A_Øivind: De evige diskusjonene rundt de ulike tolkningsprinsippene for Bibelen, svekker, etter mitt syn, autoriteten til Bibelen som Guds ord.
Dersom Gud eksisterer og ønsker å tale til majoriteten av de menneskene som noen gang har levd på jorda, ville han ikke gjort det så vanskelig for moderne mennesker å forstå hva han tilbyr oss og hva vi må gjøre for å oppnå det.

Nemlig; du skal eske din neste høyere enn deg selv. Det budet er Loven.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg