Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Rent logisk sett - en intelligent Skaper

NYTT TEMA
BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
14.04.19 19:47
Keryx: utgangspunktet fra et ateistisk synspunkt

Kan du være brydd med litt dypere å gjøre rede for hva som etter din oppfatning er "et ateistisk synspunkt" - og også fortelle hva som er grunnlaget for din oppfatning?

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg ikke kaller meg sjøl ateist (jeg er hedning/ikke-troende), sjøl om jeg flere ganger er blitt kalt det av andre her inne.

Mvh

BE

Keryx
KeryxInnlegg: 1948
14.04.19 21:26
BlackEagle: Kan du være brydd med litt dypere å gjøre rede for hva som etter din oppfatning er "et ateistisk synspunkt" - og også fortelle hva som er grunnlaget for din oppfatning? Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg ikke kaller meg sjøl ateist (jeg er hedning/ikke-troende), sjøl om jeg flere ganger er blitt kalt det av andre her inne. Mvh BE

Ateister tror ikke på Gud. Årsaken til inntrykket at ateister ikke tror på Gud beror på selve uttrykket, da det greske ordet «atheos» betyr «uten gud». Forstavelsen «a» betyr her altså ikke, eller uten eller noe tilsvarende, og ordet «theos» betyr «gud». 

Ergo, hva som etter mitt synspunkt er en ateists synspunkt når det gjelder hva som forårsaket tilblivelsen av universet, er at slike rimeligvis ikke tror det er forårsaket av en Skaper, eksempelvis Jehova Gud - som Bibelen forteller.

Kan du for din del være brydd med å fortelle hva du for din del anser som den prinsipielle forskjellen mellom det å være «ikke-troende» og det å være ateist? Innebærer det eksempelvis at du ikke mener at det ikke finnes noen Skaper, men at du erkjenner, siden ikke noen ting blir til av seg selv, må det logisk sett finnes en Skaper, men at du velger å ignorere vedkommende, å ikke ha noen tro på han, og dermed er «ikke- troende» og altså ikke ateist?

(Innlegget ble redigert 14.04.19 21:26)

Keryx
KeryxInnlegg: 1948
14.04.19 23:31

Populærvitenskapen samt skoleverk, bøker og blader, tv-serier og filmer ynder å fremstille forsøkene til Miller & co på en måte som slett ikke er representativt for det forsøkene faktisk viser. Interessant!

Noen tor på alt de hører. Noen tror på det de vil høre, på det andre tror på. Dert er lett å følge strømmen, for da slipper man å tenke selv... ! De som gjerne vil gå i dybden og sjekke kildene selv kan ta en kikk på eksempelvis slikt som dette: 

«"Livet — et resultat av utvikling eller skapelse?"» «"Finnes det en Skaper som bryr seg om oss?"»; «Livets opprinnelse - fem spørsmål verdt å stille»; «Ble livet skapt?»; Våkn Opp, 01.2015; 08. 2015. Artikkelen «Er det mulig å tro på en skaper?» er skarp. 

I tillegg til dette er synes jeg boken «Naturvitenskap uten evolusjon» har masse interessant stoff. Boken «Den som tenker må tro» er av samme forfatter., også den på norsk. Samme kar opptrer i en tredelt dokumentar, «Hvordan ble alt til?» Den bærer preg av å være noen år gammel, men er relevant som bare det: Nr 1;  Nr 2; Nr 3. Om man vil høre et introforedrag av vedkommende - da på engelsk, men forståelig også for elever på ungdomsskolen - kan man finne gullkorn på rams her: «Evolustion vs creation». -Dersom man ikke vil gå glipp av den temmelig trege og kjedelige introen bør man droppe å spole frem 30 sek, frem til der foredraget begynner. Og dersom man dessuten helst vil slippe å høre hans innledende ord som penser inn på hans beklageligvis misforståelse om Bibelens lære, siden han sveiper innom den ubibelske treenighetslæren, kan man spole videre frem til 4 min og 11 sekunder. Henimot slutten av foredraget penser han atter litt innom sine synspunkter som berører den ubibelske treenighetslæren. Men utover det - han visste jo tross alt ikke bedre -  en svært interessant fyr!

(Innlegget ble redigert 14.04.19 23:31)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 11:21
Keryx: Kan du for din del være brydd med å fortelle hva du for din del anser som den prinsipielle forskjellen mellom det å være «ikke-troende» og det å være ateist?

Forskjellen ligger i at den ikke-troende (herunder jeg) ikke automatisk kan innlemmes i mange troendes TRO på at "ateister TROR at guder ikke finnes".

Din forståelse av begrepet "ateist" slik du har redegjort for er riktig nok. Men du skjønner hvorfor jeg utba meg en forklaring.

:o)

Mvh

BE

(Innlegget ble redigert 15.04.19 11:23)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 11:38
Keryx: Innebærer det eksempelvis at du ikke mener at det ikke finnes noen Skaper, men at du erkjenner, siden ikke noen ting blir til av seg selv, må det logisk sett finnes en Skaper, men at du velger å ignorere vedkommende, å ikke ha noen tro på han, og dermed er «ikke- troende» og altså ikke ateist?

Nei.

Mvh

BE

P. S. Det innebærer at jeg er meget godt klar over at 100% av det som sies, skrives, drømmes og fantaseres om når det gjelder såkalte skapere - er uetterrettelig. Dermed anser jeg f. eks. (jeg sa f. eks., ja) en teori om Big Bang uendelig mye mer edruelig, for den kan i det minste langt på vei underbygges. Men jeg er fortsatt ikke-troende, for jeg har ikke behov for noe slikt tøys som en tro.

Nei, jeg kan ikke ved selvsyn se at galaksene fjerner seg fra hverandre. Men når det er bred konsensus i relevante fagmiljø om at de gjør det, anser jeg det som rimelig sikkert. Hvis det ER sikkert, kan jeg si at jeg vet det, og dermed er det bortkasta å tro noe om det man vet - og er det ikke sikkert, har jeg ikke behov for å tro noe som helst om det - da heller.

Keryx
KeryxInnlegg: 1948
15.04.19 21:54
BlackEagle: Nei. Mvh BE P. S. Det innebærer at jeg er meget godt klar over at 100% av det som sies, skrives, drømmes og fantaseres om når det gjelder såkalte skapere - er uetterrettelig. Dermed anser jeg f. eks. (jeg sa f. eks., ja) en teori om Big Bang uendelig mye mer edruelig, for den kan i det minste langt på vei underbygges. Men jeg er fortsatt ikke-troende, for jeg har ikke behov for noe slikt tøys som en tro. Nei, jeg kan ikke ved selvsyn se at galaksene fjerner seg fra hverandre. Men når det er bred konsensus i relevante fagmiljø om at de gjør det, anser jeg det som rimelig sikkert. Hvis det ER sikkert, kan jeg si at jeg vet det, og dermed er det bortkasta å tro noe om det man vet - og er det ikke sikkert, har jeg ikke behov for å tro noe som helst om det - da heller.

Takk for svar, BlackEagle.

 

PS.

Begrepet «tro» oppfattes ulikt. Noen oppfatter ordet som noe man føler, formoder, antar eller har en løselig forventning om.

På den annen side. Om man er gift og har tro på at ens ektefelle er sånn eller slik, er det gjerne grunnet et erfaringsmessig inntrykk. Bibelens definisjon av «tro» handler likeledes om at det er noe man kan ha tro på, noe man kan ha tiltro til. He. 11:!:

«Tro er den sikre forventning om det man håper på,+ det tydelige bevis for* virkelige ting som ikke ses.»

Fotnoter til verset: 

«den sikre forventning». El.: «den forsikrede (bekreftede; garanterte) forventning». Bokst.: «noe som står under». Gr.: hypọstasis; lat.: substạntia.
*«det tydelige bevis [for]». El.: «den tydelige bevisføring [for]»; el.: «det overbevisende vitnesbyrd [om]». Gr.: ẹlegkhos; lat.: argumẹntum. Jf. fotn. til Joh 16:8.
*El.: «for realiteter». Bokst.: «for ting». Gr.: pragmạton.

 

Vedr «bred konsensus». At det er bred, generell enighet om hva det måtte være, er i seg selv ikke noe bevis for annet enn at det dreier seg om en bred, generell enighet om noe. Flertallet har som kjent ikke alltid rett, og Sannhet er ikke en flertallsbeslutning! 

Når det gjelder dette med universets opphav- og naturligvis dette med livets opphav, er det inntrykk man får gjennom skole og media oftest, alternativt kun den ateistiske vinklingen. Den fremførte filosofi går da ut på at først var det intet, så ble intet til noe og noe deretter til alt - og at livet oppstod uten en Skaper, kun fra saker like livløst som gråstein. Artig, men virkelighetsfjern filosofi. Innen sunn vitenskap etterprøves ting innen det fremføres som fakta.

Men ikke alle har en slik livsfjern oppfatning, eller livssyn, om du vil. Heller ikke blant forskere, for også innen forskerstanden finner man troen på en Skaper.

Mennesker som gjerne vil gjøre seg opp meninger selv, kommer ofte til slutninger som iblant - ikke alltid, men iblant avviker fra det flertallet mener. 

Ett flertallsmessig avvikende syn når det gjelder dette med om det finnes en intelligent skaper er at jeg synes at det fremstår som ubetinget mest logisk at det er en intelligent skaper som forårsaket universet., samt livet. I kortform: Prinsippet om årsak og virkning.

 

 

Over til det du sier om at du synes at tanken om skaper(e) ikke er til å stole på.  Så nevner du «big-bang», med andre ord et utgangspunkt. Og så nevner du bevegelse. Og så legger du til at du ikke føler noe behov for tro, i betydning synse, formode etc, om jeg forstår deg rett.

Om det er så at du ikke føler behov for synsing og formodning, hva mener du skjedde rett forut for «big-bang», i betrakting av prinsippet om årsak og virkning, og hvorfor ble resultatet «kosmos» («det ordnede univers») og ikke kaos, jfr entropiloven som tilsier at ting som er overlatt til seg selv går i retning av uorden, ikke orden? Tror du det kan være at prinsippet om årsak og virkning samt entropiloven i grunn er bare tøys og tull og ikke har noe med det virkelige liv å gjøre? 

Avslutningsvis - gitt at jeg forstår deg rett - hyggelig å høre antydet at du stoler mer på logikk enn på føleri. 

(Innlegget ble redigert 15.04.19 21:58)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:31
Keryx: Begrepet «tro» oppfattes ulikt. Noen oppfatter ordet som noe man føler, formoder, antar eller har en løselig forventning om.

Det er helt riktig - og nettopp derfor forsøker jeg å distansere meg fra det begrepet.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:35
Keryx: På den annen side. Om man er gift og har tro på at ens ektefelle er sånn eller slik, er det gjerne grunnet et erfaringsmessig inntrykk.

Det er ikke helt riktig. Jeg var gift i 40 år pluss én dag, inntil min kone døde 3. januar i år. Men vi var gift på grunn av felles interesser og engasjement - bl. a. ang. politikk, musikk, miljøvern - og sauedrift. Jeg skal ikke være så formastelig å belære noen om hva hun trodde, men jeg trodde ingenting da, og jeg tror ingenting nå. Din kommentar er likevel forståelig, sjøl om jeg ikke deler den.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:39
Keryx: Fotnoter til verset:  «den sikre forventning». El.: «den forsikrede (bekreftede; garanterte) forventning». Bokst.: «noe som står under». Gr.: hypọstasis; lat.: substạntia.
*«det tydelige bevis [for]». El.: «den tydelige bevisføring [for]»; el.: «det overbevisende vitnesbyrd [om]». Gr.: ẹlegkhos; lat.: argumẹntum. Jf. fotn. til Joh 16:8.
*El.: «for realiteter». Bokst.: «for ting». Gr.: pragmạton.

Det er uinteressant (likegyldig). Jeg forholder meg til meg sjøl - og elementær logikk (jeg har ikke tenkt å skryte på meg noen spesifikk kompetanse innen logikk eller noe annet felt i hele universet). Det holder med det selvsagte og selvinnlysende: dersom A > B og B > C, så er A også > C. Alt annet driter jeg i.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:40
Keryx: Vedr «bred konsensus». At det er bred, generell enighet om hva det måtte være, er i seg selv ikke noe bevis for annet enn at det dreier seg om en bred, generell enighet om noe.

Helt riktig. Noe annet har jeg heller ikke sagt.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:41
Keryx: Når det gjelder dette med universets opphav- og naturligvis dette med livets opphav, er det inntrykk man får gjennom skole og media oftest, alternativt kun den ateistiske vinklingen

Det der er tendensiøst, og jeg gidder derfor ikke kommentere det ytterligere.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:43
Keryx: Den fremførte filosofi går da ut på at først var det intet, så ble intet til noe og noe deretter til alt - og at livet oppstod uten en Skaper, kun fra saker like livløst som gråstein.

Mulig det, mulig det. Uten at jeg har sagt noe om min enighet heri, er det fortsatt så langt jeg kan se en bedre forklaringsmodell enn

ABSOLUTT INGENTING (bl. a. bibler og denslags).

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:43
Keryx: Men ikke alle har en slik livsfjern oppfatning, eller livssyn, om du vil. Heller ikke blant forskere, for også innen forskerstanden finner man troen på en Skaper.

Driter jeg flatt i, for jeg kan ikke se at det angår meg.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:45
Keryx: Mennesker som gjerne vil gjøre seg opp meninger selv, kommer ofte til slutninger som iblant - ikke alltid, men iblant avviker fra det flertallet mener.

Rett som det er. Det er en av flere grunner til at slett ikke alle deler din oppfatning.

Mvh

BE

Hva sa du? Hvor mange som deler min oppfatning? Driter jeg i. Jeg snakker for meg sjøl; ikke for andre.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:47
Keryx: Ett flertallsmessig avvikende syn når det gjelder dette med om det finnes en intelligent skaper er at jeg synes at det fremstår som ubetinget mest logisk at det er en intelligent skaper som forårsaket universet., samt livet. I kortform: Prinsippet om årsak og virkning.

Du kan "synes" akkurat hva faen du vil, men du får neiggu ikke spre enda mer overtro upåtalt.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
15.04.19 23:59
Keryx: Over til det du sier om at du synes at tanken om skaper(e) ikke er til å stole på.  Så nevner du «big-bang», med andre ord et utgangspunkt.

Har jeg sagt noe om utgangspunkt?

Hvor?

Når?

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
16.04.19 00:02
Keryx: Om det er så at du ikke føler behov for synsing og formodning, hva mener du skjedde rett forut for «big-bang»

Har jeg så mye som antydet at noe "før" Big Bang er relevant i noen forbindelse? 

Hvor?

Når?

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
16.04.19 00:03
Keryx: Om det er så at du ikke føler behov for synsing og formodning

Har jeg sagt noe om synsing og formodning?

I så fall: Hva?

Hvor?

Når?

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
16.04.19 00:12
Keryx: hvorfor ble resultatet «kosmos» («det ordnede univers»)

Ha'kke peiling. Og når det er sagt, så virker ikke universet særlig ikke-kaotisk.

Mvh

BE

P. S. Jeg regner med (nei, jeg tror slett ikke) at du ser at det spørsmålet kan reises med minst like stor relevans til bibellesere og desslike. Om du vil gjøre deg sjøl en tjeneste, så tenker du allerede nå over hva du skal svare når spørsmålet blir stilt til deg. "Ordnet univers" fra en "intelligent skaper" - my ass. Spør både de levende og de døde etter hendelser som jordskjelv på Haiti og tsunamier i Sør-Øst-Asia hvor velordnet de synes universet er, og hvor jævla intelligent en eventuell SKAPER av noe slikt er - som attpåtil iflg. diverse skriftlige angivelige kilder for oppfatninger om en slik skapers egenskaper anser seg sjøl for både allmektig, rettferdig og BARMHJERTIG. Drit og dra.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
16.04.19 00:16
Keryx: Tror du det kan være at prinsippet om årsak og virkning samt entropiloven i grunn er bare tøys og tull og ikke har noe med det virkelige liv å gjøre?

Morsomt spørsmål. Enda morsommere blir det om man stiller det vedr. en angivelig intelligent skaper (se forrige innlegg). Hysterisk morsomt, er det. Jeg ler meg i hjel.

Men som svar på ditt direkte spørsmål: NEI. Jeg er ikke-troende, har jeg sagt. Og, om du vil ta et tips til etterretning: Nei, det hjelper ikke å snu spørsmålet med å putte inn et "ikke" før "tøys og tull", heller. Svaret forblir det samme.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
16.04.19 00:19
Keryx: Avslutningsvis - gitt at jeg forstår deg rett - hyggelig å høre antydet at du stoler mer på logikk enn på føleri.

Og avslutningsvis - det er hyggelig å se at du i det minste forsøker å opptre noenlunde fornuftig med å stille det du mener er relevante spørsmål. Dét, min venn (eller uvenn; samma faen), får du hermed ros for.

Mvh

BE

Keryx
KeryxInnlegg: 1948
20.04.19 17:53
BlackEagle: Det er helt riktig

For å heller kommentere dine siste innlegg samlet enn spredt. 

Å distansere seg fra begrepet tro er ikke det samme som at begrepet tro i Bibelen handler om det å grunnet erfaring og kunnskap ha tro på noe, til forskjell fra det som folk ofte oppfatter «tro» som, noe særdeles løselig. 

Synd å høre at din ektefelle er død. Når hun får en oppstandelse i den nye ordning som Bibelen forteller om, og som begynner om ikke så svært lenge, vil hun sikkert ønske å treffe deg. 

Hyggelig at du har sans for logikk. Det har jeg også. Særlig det helt elementære, eksempelvis slikt som årsak og virkning. Siden du nevner universet - synes du også at det er logisk ut fra prinsippet om årsak og virkning at universet har en årsak? Og at livet her på jorden likeledes har en årsak? Hva kom først, årsaken eller virkningen, tror du?

Hyggelig at vi er enige om at sannhet ikke er en flertallsbeslutning. 

Hvorfor synes du det er «tendensiøst» at jeg påpeker at det er en ateistisk synsvinkel man ofte får presentert gjennom media og skole? Neste gang du ser en naturfilm, eller noe relatert til livets opphav, universets opphav, prøv å merke deg om vinkelen fra produsenten av filmen/artikkelen/ boken er at det står en Skaper, en Gud bak. Om du kommer over noe slikt, send gjerne en link, for jeg for min del oppfatter slikt som mer sjeldent enn det motsatte, nemlig den ateistiske vinklingen. Etter dét kan vi snakke mer om «tendensiøst».

Kan du si litt mer om hvilken forklaringsmodell synes du er langt bedre enn at universet har en førsteårsak? Kommer denne forklaringsmodellen som du synes er bedre også inn på hvordan livet oppstod uten en Skaper? Siden du har mer sans for logikk enn tendensiøse trosforestillinger, kan du påvise hvordan noe blir til av intet, hvordan universet oppstod samt hvordan liv ikke opprinnelig kommer fra tidligere eksisterende liv - eller er det bare noe du tror, samtidig som du forsøker å distansere deg selv fra begrepet…?

Du kan altså ikke se hvordan det angår det at forskere ikke entydig mener at livet oppstod av noe livløst som gråstein. Men du tror på slikt likevel. Er det «cherrypicking» slikt kalles, eller er dét noe annet?

Hvorfor kaller du det «overtro» når jeg linker prinsippet om årsak og virkning til det at universet og livet må ha en Skaper som førsteårsak? Siden du mener at slikt er overtro, kan du herved påvise at slikt er overtro, ved å i praksis vise til hvordan noe oppstår av intet, og at livet her på jorden ikke er skapt. Etter at du ikke har kunnet gjøre dette, vil du da si at du er «overtroisk» dersom du tror på slikt likevel?

Om du ikke vil se «big-bang» I forhold til et utgangspunkt, hva «smalt»? 

Hvis du ikke synes det er relevant å lure på hva som skjedde før «big-bang», er det så at du fornekter prinsippet om årsak og virkning?

Når jeg sier «Om det er så at» - osv, så er dette ikke det samme som at «det er så»- osv. Ordet «Om» her her et nøkkelord. Alternativt kunne jeg sagt «gitt at» eller «dersom». Eller «Hvis». Så hvis det er så at du ikke har behov for synsing eller formodning, er det så at du i grunn ikke gjør deg noen som helst antagelse når det gjelder universets og livets opphav?

Ang at du mener at universet virker kaotisk. Dersom naturlovene ikke hadde vært såpass finstemte som de er, ville du ikke hatt anledning til å gi uttrykk for det du mener, for livet vårt kunne da ikke eksistert. 

Du never naturkatastrofer. Temaet berører flere emner, blant annet hvorfor Gud har tillatt det onde. Men også mer dagligdagse saker som at visse handlinger bærer straffen i seg selv. Eksempelvis, når folk bygger nær sjøkanten er de lettere utsatt for alt fra tsunamier til stormflo. Eller havstigning for den del. Så vidt meg bekjent er det mennesker og ikke Gud som bygger hus i strandkanten. Og om de som snakker om klimaendringer har et poeng i at endringer skjer til det verre grunnet menneskers handlinger, er det ´mennesker som dermed høster som de sår. Å skylde på andre blir usakelig, synes du ikke?

Fint at du synes at spørsmålet «Tror du det kan være at prinsippet om årsak og virkning samt entropiloven i grunn er bare tøys og tull og ikke har noe med det virkelige liv å gjøre?» er et morsomt spørsmål. Som svar sier du at du hverken synes at entropiloven eller spørsmålet om årsak og virkning er tull og tøys. Så fint, vi kan altså enes om dette. 

Siden dessuten svarer at du ikke mener at prinsippet om årsak og virkning samt entropiloven har noe med fortidig liv å gjøre, fra hva mener du at livet kommer fra? Og fra hva mener du at konsekvenser kommer fra, om ikke fra en årsak utover resultatet? For du mener vel ikke at resultatet er det som forårsaket resultatet?

 

(Innlegget ble redigert 20.04.19 17:55)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
20.04.19 21:02
Keryx: Når hun får en oppstandelse i den nye ordning som Bibelen forteller om, og som begynner om ikke så svært lenge, vil hun sikkert ønske å treffe deg.

Piss meg i øret.

Du bør være forsiktig med den slags uvettige utbrudd. Det gjø'kke meg no' (jeg er immun), men du kan komme til å påføre folk både skade og smerte.

Og akkurat dét understreker det jeg tidligere har sagt om at ALL overtro er potensielt skadelig -

og at offentlig religionsutøvelse ikke er noen menneskerett; all den tid den legger direkte eller indirekte begrensninger på andre menneskers liv.

Det som imidlertid bekymrer meg mest, er at du har så lite omløp i pappen. Men det er jo bare en naturlig følge av den dritten du åpenbart har vokst opp i, så det er ikke annet å vente.

Mvh

BE

(Innlegget ble redigert 20.04.19 21:03)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
21.04.19 12:06
Keryx: Om du kommer over noe slikt, send gjerne en link, for jeg for min del oppfatter slikt som mer sjeldent enn det motsatte, nemlig den ateistiske vinklingen.

Og din manglende kunnskap framviser du med all ønsket tydelighet i utsagnet i sitatboksen over.

Mvh

BE

Ribozyme
RibozymeInnlegg: 5398
21.04.19 13:40
Keryx: Kan du si litt mer om hvilken forklaringsmodell synes du er langt bedre enn at universet har en førsteårsak? Kommer denne forklaringsmodellen som du synes er bedre også inn på hvordan livet oppstod uten en Skaper? Siden du har mer sans for logikk enn tendensiøse trosforestillinger, kan du påvise hvordan noe blir til av intet, hvordan universet oppstod samt hvordan liv ikke opprinnelig kommer fra tidligere eksisterende liv - eller er det bare noe du tror, samtidig som du forsøker å distansere deg selv fra begrepet…? Du kan altså ikke se hvordan det angår det at forskere ikke entydig mener at livet oppstod av noe livløst som gråstein. Men du tror på slikt likevel. Er det «cherrypicking» slikt kalles, eller er dét noe annet? Hvorfor kaller du det «overtro» når jeg linker prinsippet om årsak og virkning til det at universet og livet må ha en Skaper som førsteårsak? Siden du mener at slikt er overtro, kan du herved påvise at slikt er overtro, ved å i praksis vise til hvordan noe oppstår av intet, og at livet her på jorden ikke er skapt. Etter at du ikke har kunnet gjøre dette, vil du da si at du er «overtroisk» dersom du tror på slikt likevel? Om du ikke vil se «big-bang» I forhold til et utgangspunkt, hva «smalt»?

Hvilke andre forklaringsmodeller som finnes/ikke finnes er irrelevant for hva DU legger frem. Denne forklaringsmodellen må stå på egne bein. Og den gjør den ikke. Samtlige religiøse skapelseseventyr er nettopp eventyr, uten noen rot i virkeligheten. Når det gjelder bibelen er denne i tillegg bare tafatt og kjedelig.


Hva vitenskapen jobber med når det kommer til hvordan liv har oppstått vet du ingenting om, så dine kommentarer blir bare patetisk. Les deg litt opp og kom med noe konstruktivt. 


Jeg er enig med at det er overtro å linke til noe betyr ikke at det er sant, logisk eller rasjonelt. Det utelukkende hentet fra en plass der sola ikke skinner. 


Siden du ikke forstår big bang kan jeg opplyser om at dette "smellet" ditt pågår enda.


 

Keryx
KeryxInnlegg: 1948
21.04.19 19:36
BlackEagle: Piss meg i øret.

Beklager, men slikt må du nok spørre noen andre om.

Keryx
KeryxInnlegg: 1948
21.04.19 19:41
BlackEagle: Og din manglende kunnskap framviser du med all ønsket tydelighet i utsagnet i sitatboksen over. Mvh BE

Hvorvidt det er «manglende kunnskap» eller ei er én ting. En annen ting, som i grunn er langt mer interessant at du ikke korrigerer noe du omtaler som manglende kunnskap. Det er lett å si at noe er feil, slikt kan enhver gjøre. Men skal man begrunne det, må man kunne det….

Keryx
KeryxInnlegg: 1948
21.04.19 19:43
Ribozyme: Hvilke andre forklaringsmodeller som finnes/ikke finnes er irrelevant for hva DU legger frem. Denne forklaringsmodellen må stå på egne bein. Og den gjør den ikke. Samtlige religiøse skapelseseventyr er nettopp eventyr, uten noen rot i virkeligheten. Når det gjelder bibelen er denne i tillegg bare tafatt og kjedelig.
Hva vitenskapen jobber med når det kommer til hvordan liv har oppstått vet du ingenting om, så dine kommentarer blir bare patetisk. Les deg litt opp og kom med noe konstruktivt. 
Jeg er enig med at det er overtro å linke til noe betyr ikke at det er sant, logisk eller rasjonelt. Det utelukkende hentet fra en plass der sola ikke skinner. 
Siden du ikke forstår big bang kan jeg opplyser om at dette "smellet" ditt pågår enda.

Om du mener at forklaringsmodellen årsak og virkning ikke står på egne ben - kan du vise til virkninger som er uten årsak?


 


 

Ribozyme
RibozymeInnlegg: 5398
21.04.19 21:58
Keryx: Om du mener at forklaringsmodellen årsak og virkning ikke står på egne ben - kan du vise til virkninger som er uten årsak?

For deg er det tydeligvis naturlige årsaker.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
22.04.19 11:30
Keryx: Hvorvidt det er «manglende kunnskap» eller ei er én ting. En annen ting, som i grunn er langt mer interessant at du ikke korrigerer noe du omtaler som manglende kunnskap. Det er lett å si at noe er feil, slikt kan enhver gjøre. Men skal man begrunne det, må man kunne det….

Mitt innlegg av 20.04.19 kl. 21:02:

"Du bør være forsiktig med den slags uvettige utbrudd. Det gjø'kke meg no' (jeg er immun), men du kan komme til å påføre folk både skade og smerte.


Og akkurat dét understreker det jeg tidligere har sagt om at ALL overtro er potensielt skadelig -"

Mvh

BE

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg