Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Enfoldighetslæren?

NYTT TEMA
Keryx
KeryxInnlegg: 1966
16.01.19 17:50

Treenighetslæren - Enfoldighetslæren?

 

Følgende er fra den norske kirkes bekjennelsesskrifter, hentet fra nettsiden til Den Norske Kirke.  Læren kalles «den felles kristne tro». Ergo er dette en lære som de sier er felles for alle kristne. De som er kristne har den kristne tro - og de som ikke har den kristne tro, de er ikke kristne. 

 

Hvorfor dette er et viktig tema? Jo, gitt at treenighetslæren er sann: De som sier at Jesus aldri har vært lik Gud som del en en treenig guddom, fornedrer da Jesus Kristus. Dét høres jo ikke bra ut!

Og motsatt, gitt at treenighetslæren er en ubibelsk lære: De som sier at noen er Den Allmektiges like, fornedrer da Den Allmektige Gud. Dét høres sannelig ikke bra ut! Og det med Maria som «Guds mor» topper det.

 

Jeg har aldri har blitt presentert for en punktvis redegjørelse for denne læren ut fra Bibelen.cDerfor lurer jeg på om noen av de som er her på livssynsavdelingen kan væres vennlig å gjøre det. En del her kaller seg jo kristne, så det burde være grei skuring. Regner med at dette blir en trivelig, oppbyggende drøftelse. Til felles glede og nytte.

 

Selv kan jeg gjerne dra det hele i gang ved å bidra med en kommentar til de to første punktene:

1- Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.

2- Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.

 

Jesus var svært god på dette med religion. De første kristne ble opplært av Jesus Kristus.

1Kt 1:10; 1Jo 2:4-6 forteller om de første kristnes tro. De skulle være «fullt ut forent i samme sinn og samme tankegang».

 

Jesus lærte disiplene at det er to (2) veier. Den ene fører til livet. Den andre veien gjør ikke det. Den andre veien, den som ikke fører til livet, fører til tilintetgjørelse. Livet og tilintetgjørelse stilles opp som to motsetninger. Dét er tankevekkende. Mt 7:13, 14: 

13 Gå inn gjennom den trange port.+ For vid er den porten og bred er den veien som fører til tilintetgjørelsen,* og det er mange som velger den.* 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og det er få som finner den.+

 

 

Den athanasianske trosbekjennelse

1- Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.

2- Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.

3- Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten,

4- i det vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.

5- For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.

6- Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.

7- Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.

8- Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.

9- Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd.

10- Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.

11- Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,

12- likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig. 13- På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig,

14- og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

15- Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,

16- og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.

17- Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,

18- og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.

19- For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.

20- Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke født.

21- Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født.

22- Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem.

23- Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder.

24- Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre,

25- men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.

26- Den som altså vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.

27- Men til evig salighet er det også nødvendig at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus ble menneske.

28- Det er altså den rette tro, at vi tror og bekjenner at vår Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, er Gud og menneske:

29- Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden,

30- fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød,

31- lik med Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin manndom.

32- Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men én Kristus,

33- én, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud,

34- i det hele én ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet.

35- For likesom den fornuftige sjel og kjødet er ett menneske, således er Gud og menneske én Kristus,

36- som led for vår frelse, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag,

37- fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde.

38- Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger.

39- Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild.

 

40- Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.

 

joplina
joplinaInnlegg: 63742
16.01.19 20:27
Keryx: Jeg har aldri har blitt presentert for en punktvis redegjørelse for denne læren ut fra Bibelen.cDerfor lurer jeg på om noen av de som er her på livssynsavdelingen kan væres vennlig å gjøre det.

Sa du hyklersk (sitert over) , når du starter med en overskrift som "Enfoldighetslæren" - og innleder med : "Treenighetslæren - Enfoldighetslæren?"

..... og så skriver du at du aldri har blitt presentert for en punktvis redegjørelse...og lurer på "om noen her kan være så vennlig" å gjøre det...altså at noen her kan være så vennlig mot deg at de bruker TID OG ENERGI på en punktvis presentasjon av det DU SÅ SPYDIG gjentagende omtaler som enfoldighetslæren...

 

- Goddag mann økseskaft...

joplina
joplinaInnlegg: 63742
16.01.19 20:40
Ka9nen: Du overbeviser nok mange

Det er din ørkesløse gesjeft - til ingen nytte.

Jeg skjønner at du derfor går ut fra at det er alle andres også - for lengre enn nesa di rekker tenker du ikke.

F-

Gorback
GorbackInnlegg: 4149
16.01.19 20:53

Jehovaismen er den virkelige enfoldighetslaeren ettersom de bare vedkjenner ett aspekt ved guddommen - og dermed står naermere jødedom og islam enn virkelig kristne! Treenighetslaeren er selve essensen av kristendommen som har vaert med siden antikken - og viser dessuten at kristendom er mer gresk enn jødisk...  

(Innlegget ble redigert 16.01.19 20:55)

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
17.01.19 10:26
joplina: Sa du hyklersk (sitert over) , når du starter med en overskrift som "Enfoldighetslæren" - og innleder med : "Treenighetslæren - Enfoldighetslæren?" ..... og så skriver du at du aldri har blitt presentert for en punktvis redegjørelse...og lurer på "om noen her kan være så vennlig" å gjøre det...altså at noen her kan være så vennlig mot deg at de bruker TID OG ENERGI på en punktvis presentasjon av det DU SÅ SPYDIG gjentagende omtaler som enfoldighetslæren...   - Goddag mann økseskaft...

Hei Økseskaft! 

 For å dissekere det du sier. Hykleri defineres som når man utgir seg for å ha dyder, moraler, religiøse syn, prinsipper, etc., som man ikke egentlig har. Hykleri innebærer bedrag av andre og er derfor en type løgn. https://no.wikipedia.org/wiki/Hykleri

Hvor har jeg gitt uttrykk for et religiøst syn jeg ikke har? Når jeg setter spørsmålstegn etter ordet «enfoldighetslæren», er dette fordi dersom det skulle vise seg - som ett av to alternativ - at læren ikke er en bibelsk lære, da synes jeg det vil være en smule enfoldig å tro at den er en bibelsk lære. 

Synes du at dette slett ikke høres logisk ut?

Du kommenterer forresten ikke noen av de punktene, belyser ingen av dem ut fra Bibelen. Tror du at treenighetslæren er en Bibelsk lære, joplina? Mener du det er kløktig tenkt at en lære er Bibelsk dersom ingen kan påvise at den er Bibelsk? 

Det å være enfoldig er forresten det samme som å være naiv, altså en som er lett å narre, en som er godtroende. 

[ NB. Som det står i en artikkel om regler for rettskrivning: «Vi unngår bruk av STORE BOKSTAVER (versaler) i løpende tekst og titler.»]

(Innlegget ble redigert 17.01.19 10:30)

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
17.01.19 10:28
Gorback: Jehovaismen er den virkelige enfoldighetslaeren ettersom de bare vedkjenner ett aspekt ved guddommen - og dermed står naermere jødedom og islam enn virkelig kristne! Treenighetslaeren er selve essensen av kristendommen som har vaert med siden antikken - og viser dessuten at kristendom er mer gresk enn jødisk...

Takk for bidraget, Gorback. Du kunne altså ikke svare på noe av det etterspurte.

 

 

 

joplina
joplinaInnlegg: 63742
17.01.19 10:35
Keryx: Hykleri defineres som når man utgir seg for å ha dyder, moraler, religiøse syn, prinsipper, etc., som man ikke egentlig har. Hykleri innebærer bedrag av andre og er derfor en type løgn. https://no.wikipedia.org/wiki/Hykleri Hvor har jeg gitt uttrykk for et religiøst syn jeg ikke har? Når jeg setter spørsmålstegn etter ordet «enfoldighetslæren», er dette fordi dersom det skulle vise seg - som ett av to alternativ - at læren ikke er en bibelsk lære, da synes jeg det vil være en smule enfoldig å tro at den er en bibelsk lære.

Bare smør på Økseskaft...

Du ser jo hvor mange som føler seg kallet av din vennlige etterspørsel

nlc
nlcInnlegg: 1267
17.01.19 12:41
joplina: Du ser jo hvor mange som føler seg kallet av din vennlige etterspørsel

Han skriver så ufyselig som mulig for å SLIPPE å få svar, må du vel forstå, så får han bekreftet at hans oppfatninger er riktige og det at alle andre ikke VIL svare blir dermed i hans verden en bekreftelse på at de ikke KAN svare.

(Innlegget ble redigert 17.01.19 12:42)

joplina
joplinaInnlegg: 63742
17.01.19 13:28
nlc: så får han bekreftet at hans oppfatninger er riktige og det at alle andre ikke VIL svare blir dermed i hans verden en bekreftelse på at de ikke KAN svare.

Aha...

Jaja...ordtaket sier jo at mot dårskap kjemper selv gudene forgjeves...

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
17.01.19 15:15
joplina: Bare smør på Økseskaft... Du ser jo hvor mange som føler seg kallet av din vennlige etterspørsel

Bare hyggelig; ble det litt bakglatt? 

Jeg ser du atter en gang eksemplifiserer  at problemstillingen ikke kan besvares ut fra Bibelen. Den rungende stillheten fra kirkebenkene på VGD er meget talende…  

 

- Så takk for ditt konstaterende innspill, joplina.

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
17.01.19 15:18
nlc: Han skriver så ufyselig som mulig for å SLIPPE å få svar, må du vel forstå, så får han bekreftet at hans oppfatninger er riktige og det at alle andre ikke VIL svare blir dermed i hans verden en bekreftelse på at de ikke KAN svare.

Leit å høre at du synes at etterspørring av Bibelsk begrunnelse for «den felles kristne tro» er «ufyselig. 

Kan jeg spørre hvilken trosretning du har, nic?

Doku
DokuInnlegg: 6852
17.01.19 16:10
Keryx: Leit å høre at du synes at etterspørring av Bibelsk begrunnelse for «den felles kristne tro» er «ufyselig.

Det var ikke det at du etterspør Bibelens begrunnelse for Treenighetslæren, som nic mente var ufyselig! Men din ufyselige måte å skrive på. Det skjønte du også, men også den måten du forvrenger nic på, er ufyselig!

Ja, din overskrift, "Treenighetslæren - Enfoldighetslæren", er ufyselig, nedrig og respektløs!

Doku

 

nlc
nlcInnlegg: 1267
17.01.19 16:47
Keryx: Leit å høre at du synes at etterspørring av Bibelsk begrunnelse for «den felles kristne tro» er «ufyselig.  Kan jeg spørre hvilken trosretning du har, nic?

Det er MÅTEN du snakker om de som mener eller tror annerledes enn deg som er ufyselig, ikke hva du etterspør.

 

Min trosretning er ikke tema her.

Keva
KevaInnlegg: 21172
18.01.19 09:50
joplina: Aha... Jaja...ordtaket sier jo at mot dårskap kjemper selv gudene forgjeves...

Ja, enkelte ganger blir det vel mye vapping...

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1183
19.01.19 09:48
Keryx: Jeg har aldri har blitt presentert for en punktvis redegjørelse for denne læren ut fra Bibelen

Da er det å tide å sette seg litt inn i det;)

Gud åpenbarer seg gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - det er Bibelen og den kristne tro.

Men dere tror altså som Hinduer, Jøder og Muslimer at Jesus ikke er Gud??

Er det slik å forstå?

Til slutt, du kommer aldri til å få en redegjørelse av Vakttårnet at du skal tro på Jesus som Gud - de er antikristens ånd som fornedrer Kristus, hans Guddomsmakt og velde.

 

 

 

(Innlegget ble redigert 19.01.19 10:10)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1183
19.01.19 10:34
Keryx: Enfoldighetslæren?

2 Korinter 11:3

men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den ENFOLDIGE troskap mot Kristus. (min uthevning)

Morsomt at du kaller vår tro enfoldig, men du har rett for en som ikke tror på Kristus kan evangeliet virke som dårskap, men for oss som tror er det Guds kraft til frelse.

Livet er i hans Sønn, og da er det Ham vi må søke fremfor alt - så ikke hør på Vakttårnet som prøver å lure deg til å vende fokuset bort fra Jesus Kristus, vår Frelser og Herre.

Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn (Joh.5:11)

 

 

(Innlegget ble redigert 19.01.19 10:53)

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 16:37
nlc: Det er MÅTEN du snakker om de som mener eller tror annerledes enn deg som er ufyselig, ikke hva du etterspør.   Min trosretning er ikke tema her.

Enkelte synes tydeligvis det er måte på når man etterspør Bibelsk grunnlag for angivelige lærer. 

 

Siden du sier at din trosretning ikke er tema her her, holder jeg det for åpent at du  ikke tror på treenighetslæren, som er tema her, men siden du forteller at du ikke synes etterspørring i seg selv er ufyselig, må du gjerne gi et svar, om du har noe. 

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 16:46
Keva: Ja, enkelte ganger blir det vel mye vapping...

Du kommer med en replikk til joplina som sier at «ordtaket sier jo at mot dårskap kjemper selv gudene forgjeves…». Om du føler deg bekvem, må du gjerne involvere deg i tema, snarere enn i tråd med ordtaket du kommenterer.

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 16:47
positivogblid: Da er det å tide å sette seg litt inn i det;)

Så fint. Du må gjerne gjøre det, siden du sier det er på tide. 

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 17:11
positivogblid: 2 Korinter 11:3 men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den ENFOLDIGE troskap mot Kristus. (min uthevning) Morsomt at du kaller vår tro enfoldig, men du har rett for en som ikke tror på Kristus kan evangeliet virke som dårskap, men for oss som tror er det Guds kraft til frelse. Livet er i hans Sønn, og da er det Ham vi må søke fremfor alt - så ikke hør på Vakttårnet som prøver å lure deg til å vende fokuset bort fra Jesus Kristus, vår Frelser og Herre. Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn (Joh.5:11)

Nei, det har jeg ikke gjort, for jeg har ikke konkludert, men spurt. Om du legger merke til det skrifttegnet som er etter alle de bokstavene du finner i tittelen til tema, så er det tegnet altså et såkalt spørsmålstegn. Slikt brukes i forbindelse med spørsmål. Ikke i forbindelse med påstander. 

 

Men så langt har ingen klart å svare.... Dét er jo litt interessant i og for seg. 

Det jeg etterlyser er Bibelsk begrunnelse for en lære som påstås å være Bibelsk.  Ut fra Bibelen har jeg for min del oppfattet det slik at den ikke ansporer til naivitet. Bibelen legger vekt på at man skal ta til seg nøyaktig kunnskap. Regner med at vi kan enes om at dersom en lære påstår å være Bibelsk, men ikke er det, så vil de som tror på den, være godtroende - altså naive. Kan vi enes om det?

 

I verset du siterer nevnes det noe med tanker som har blitt fordervet. Hvordan man kan skjelne hvorvidt en tanke er fordervet med hensyn til rett forståelse av et Bibelsk emne, eller ei, avhenger av om man veier tanken opp mot det Bibelen lærer - eller ikke. 

Fint at du ikke er interessert i mentalt forderv, så kom gjerne med det jeg etterspør, om du kan. Om du ikke kan, men tror på læren likevel, hvordan kan du da vite sikkert at læren ikker fordervet? Har tanken noen gang slått deg?

 

 

Ps. Når du insinuerer at jeg anser evangeliet som dårskap, så lager du deg en tankeforestilling som ikke samstemmer med realitetene, går løs på den, og later som du har gjort deg et poeng. Et tips kan være at om man lurer på hva folk mener og tror, kan man enkelt og greit spørre. 

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1183
30.01.19 17:52
Keryx: Nei, det har jeg ikke gjort, for jeg har ikke konkludert, men spurt

Ok, du bare skrev enfoldighetslæren, men mente ikke det du sa eller mente noe helt annet?

Jesus er Gud og det skal mye til at du greier å overbevise oss kristne om noe annet.

Lykke til med dine smarte forsøk;)

 

(Innlegget ble redigert 30.01.19 18:06)

nlc
nlcInnlegg: 1267
30.01.19 22:21
Keryx: Enkelte synes tydeligvis det er måte på når man etterspør Bibelsk grunnlag for angivelige lærer.

du kaller tråden Enfoldighetslæren og beskylder dermed alle som måtte mene noe annet om den en deg om treenighetslæren for å være naivubegavet, som er uten særlige evner, dum

det virker som om dette for deg er akseptabel måte å konversere på siden du virker ute av stand til å forstå kritikken, og for alt jeg vet er det vel slik dere snakker i rikets sal, men personlig synes jeg dette er en ufyselig måte å debattere på, omtale andre på.

Mitt livssyn er ikke tema i denne tråden, jeg skjønner ikke helt hvorfor du har problemer med å forstå dette?

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 22:33
positivogblid: Ok, du bare skrev enfoldighetslæren, men mente ikke det du sa eller mente noe helt annet? Jesus er Gud og det skal mye til at du greier å overbevise oss kristne om noe annet. Lykke til med dine smarte forsøk;)

Nei, ikke bare. Du må gjerne lese trådens første innlegg, siden du lurer. Om du er oppsatt med internett regner jeg med at du finner det lett. 

Hva som ligger til grunn for den kristne lære er det Bibelen sier. 

 

Med «smarte forsøk», mener du da det å ærlig og redelig etterspørre Bibelsk begrunnelse for læren? Får følelsen av at du insinuerer at en Bibelsk lære ikke trenger Bibelsk begrunnelse. Er det dét du mener?

 

Den manglende responsen virker mistenksom. Men oppfordringen står ved lag. 

(Innlegget ble redigert 30.01.19 22:33)

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 22:36
nlc: du kaller tråden Enfoldighetslæren og beskylder dermed alle som måtte mene noe annet om den en deg om treenighetslæren for å være naiv, ubegavet, som er uten særlige evner, dum

Feilslutning. Det var ikke det jeg sa. Dessuten, den fulle tittelen på tråden ser du her: Del

Om du vil diskutere er det fint om du diskuterer ut fra hva som rent faktisk sies. Ellers lager du deg ditt eget ekkokammer.

(Innlegget ble redigert 30.01.19 22:38)

nlc
nlcInnlegg: 1267
30.01.19 22:39

Det var akkurat det du sa, tråden heter "enfoldighetslæren", og jeg har vist hva enfoldig betyr.

Det er ufyselig hva du får deg til å si om andre mennesker, men det vi her ser er fruktene av Vakttårnet, og slik sett er du jo nyttig likevel.

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 22:58
nlc: Det er ufyselig hva du får deg til å si om andre mennesker

Jeg regner med at du er klar over at du nå ikke snakker sant. 

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
30.01.19 22:59

Et sagn forteller at kirkens menn nektet å se i kikkerten til Galileo Galilei. Hvorvidt det skulle være fordi de ikke trodde på det han sa, eller også fordi de var redd for at det stemte, kan man lure på. Imidlertid. Selv om det nok er en fiktiv historie kan man bruke den som en illustrasjon på hva som skjer dersom man spør om å bekreftet treenighetslæren punktvis ut fra Bibelen, slik jeg gjorde i trådens første innlegg. 

 

Resultatet? - Jfr. Historien om Galileo Galilei og kirkens menn… Ingen saklig respons, bare brusing med skjørtekantene, samt uffing, akking og murring. Murr, murr… 

 

Men murring er intet alternativ for Bibelsk påvisning. 

nlc
nlcInnlegg: 1267
30.01.19 23:16
Keryx: Jeg regner med at du er klar over at du nå ikke snakker sant.

La meg forsikre deg om, at det jeg sier er sant,  jeg opplever omtalen din av andre som ufyselig.

 

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1183
31.01.19 07:16
Keryx: Du må gjerne lese trådens første innlegg

Nei takk som byr.

Det er preget av en ufyselig ånd som jeg ser mange andre har kommentert også.

Ja tenk vi kristne er så "enfoldig" at vi tror fult og helt at Gud åpenbarer seg gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - Årsak Guds vesen er Ånd.

Jehovas vitner tar fullstendig feil når de med sin sleske tunge sier at Jesus bare er en såkalt "skapning" eller "skapt vesen" - uten å inneha Guds herlighet, ære og makt.

Gud Faderen, Sønnen + DHÅ står over ALT det skapte!!

Punktum!

 

 

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 31.01.19 07:46)

Keryx
KeryxInnlegg: 1966
31.01.19 15:38
nlc: La meg forsikre deg om, at det jeg sier er sant,  jeg opplever omtalen din av andre som ufyselig.

Fint om du kan diskutere sak heller enn person. Om du gjøre det, vil det være lettere å ha en saklig dialog. 

Klikk for å gå tilbake til toppen