Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Jehovas vitner møter folk på gatene

NYTT TEMA
TrondVaatsveen
TrondVaatsveenInnlegg: 1060
28.02.19 09:22

Hyggelige og informative Jehovas vitner møter opp i norske byer om dagen, og sprer budskapet om Guds Rike og Jesus Kristus.

Flott at det er noen mennesker som bruker dagene sine på å spre det glade budskapet om en bedre verden her i landet.

Jehovas vitner er ofte folk som kjenner Bibelen godt, som vet mye om Daniels profetier, videre Jesaja sine profetier, som profetien om Guds Rike i Daniel 2:44.

Håper folk går mer ut og forkynner, det gir håp i en travel verden, der det meste handler om penger og dårlig tid.

Mvh. Trond Vaatsveen

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14318
28.02.19 10:33
TrondVaatsveen: Jehovas vitner er ofte folk som kjenner Bibelen godt,

Man kan pugge Bibelen opp og ned.

Men å forstå den krever mye mer.

JV har tullet og tøyset, og malt seg selv inn i et hjørne.

Lite å ta alvorlig, med andre ord.

Håpet om en god framtid, også etterdøds, er et alment eie blant kristne menigheter. Man behøver ikke å tulle og tøyse for å ha dette håpet.

1. Beregningen til JV som er hovedgrunnlaget for 1914 har utgangs-punkt i noen utsagn i Dan.4 om «syv tider» da « treet var avhugd». Denne straff og dette tidsrom var bestemt av «vokternes råd og avgjort ved de helliges ord», 4,17. Dette var sendebud (engler) «fra himmelen», 4,13.

At denne tidsperiode da ikke kan tolkes som forutsigelse som kan beregne Jesu gjenkomst, blir helt slått fast når Jesus sier at ingen engler (eller «voktere») har peiling på dette tidspunkt, som ikke engang Sønnen var underrettet om! Apgj.1,7; Matt.24,36.

2. Det er ingen ting i Dan.4 som antyder en annen oppfyllelse enn den som teksten selv sier skjedde med den hovmodige og innbilske kong Nebukadnesar. Teksten er derfor skrevet til skrekk og advarsel for alle som ikke gir Gud æren for sitt liv! Nebukadnesar ble nemlig slått med vanvidd i «syv tider» (tallet syv er her helt tydelig brukt for tilstrekkelighet; altså «tilstrekkelig tid» for å bringe den stolte konge til erkjennelse av Guds ære); kanskje syv år, men det vet vi ikke. Jesus og Hans apostler fikk innblikk i rett tolkning av GT sine profetier. De opplyser ingen tolkning om noen senere oppfyllelse av Dan.4 , så her er JV helt og holdent inne på rene spekulasjoner.

3. JV knytter «de syv tider» til Jesu ord om «folkeslagenes tid» i Jesu tale om Jerusalems framtidige besettelse av «folkeslagene» (ikke-jødene), repr. ved romerne som jo ødela Jerusalem år 70 e.Kr.

At dette er helt urimelig sammen-knytting av skriftsteder kommer klart til syne ved at Jesus her sikter til noe som skal komme, og ikke en tid som begynte 5-6 hundre år forut! (Folkeslagenes tid kan kanskje tenkes i tilknytting til den store forutsagte innsamling av ikke-jøder, folkeslagene, se Rom.1,16; Joh.10,16; Rom.11,23-25).

4. JV sin tolkning er også avhengig i hva de kaller en bibelsk regel, nemlig å regne en profetisk dag som ett år i virkeligheten. For å se det fullstendig urimelige i dette resonnement kan vi bare fastslå at bare to -2 – tekster i hele Bibelen anviser en slik «omregning», og da står det i teksten at slik regning skal foretas! Slik omregning er ikke anvist i Daniel.

5. JV knytter også tids-bestemmelse av «syv tider» til «42 måneder» eller 1260 dager i Åp.11,2-3. Dette blir 3 og et halvt år, som relateres til 3 og en halv «tider» i Åp.12,14; altså halvparten av «syv tider» i Dan.4. Altså: dobbel tidsperiode i Dan.! Og så kommer det ulogiske: i Åp. er tidsperioden tolket som 3,5 år, mens den dobbelte tidslengde i Dan. er tolket til 2520 år. Voldsomme greier må en vel si! I Åp. har man tolket rett fram etter teksten, mens den dobbelte tidsangivelse er funnet passende å bli tolket etter den såkalte bibelske regel: en dag for ett år!! En regel som vi har sett ikke eksisterer.

6. JV påstår at Jerusalems ødeleggelse av babylonerne skjedde 607 før Kristus, mens samtlige historikere tidfester det til 587 før Kristus. Bevisene for sistnevnte årstall er udiskutable. Bare dette forrykker JV sitt regnestykke med 20 år (1934).

7. JV knyttet «et sammensatt (tids-)tegn ti l identifiseringen av 1914. Når alle enkelt-tegnende viser seg samtidig i en og samme generasjon kan vi vite at Jesus er gjenkomst-nærværende med tanke på den raske verdens-avslutningen innen rammen av en generasjon (slekts-ledd).

JV påstår: fra og med 1914: merkbar økning av pest (smittsomme sykdommer): sannhet: aldri noensinne vært så lite pest som på 1900-tallet, dusinvis av kilder, for eksempel historikeren William McNeill: « Farsottene i historien», side 239.

8. Påstand: merkbar økning av sult. Sannhet: aldri noensinne vært mindre sult enn på 1900-tallet. Massevis av kilder, f.eks., Julian L. Simon og Herman Kahn: «The Resourceful Earth», side 16.

9. Påstand: merkbar økning av kriminalitet. Sannhet: langtids-nedgangen fra midten av 1800-tallet forsetter på 1900-tallet. I allefall ingen økning i forhold til tidligere århundrer, se f.eks. Prof. John Bellamy: «Crime and Public Order in England in the Later Middle Ages”, side1.

10. Påstand: merkbar økning av jordskjelv. Sannhet: overhodet ingen registrert økning på 1900-tallet. Ingen seismolog har registrert økning i forhold til rapporter fra tidligere århundrer. Se for eksempel : Prof. Charles Richter : «Natural History», des 1969, side 44. Ingen jordskjelvs-historiker har hevdet økning på 1900-tallet! Absolutt ingen.

11. Påstand: merkbar økning av kriger. Sannhet: ikke sant. Les for eksempel krigsforskerne J. D. Singer og M. Small: «The Wages of War 1836-1965», fra «Statistical Handbook» (New York 1972), side 116-117; og F. A. Beer: “Peace against War” (San Fransisko 1981), side 20. Dessuten har det vært mange verdensomspennende kriger også før 1. Og 2. “verdenskrig” (underforstått på 1900-tallet), nemlig bl.a. 5 slike på 1700-tallet. Dessuten har det aldri før vært så lang freds-periode mellom stormaktene som tiden fra 1945! Prof. Robert Jervis: «International Security», vol.13:2 (1988), side 80.

12. At ulykkene samlet sett er gått kraftig ned viser folke-økningen i løpet av 1900-tallet, fra 2 til nesten 7 milliarder. Hvorfor, kjære JV, fikk man ikke slik økning tidligere? De hadde jo endog høyere fødsels-tall i tidligere tider!

13. Som om alt dette ikke skulle være nok, så taler egentlig Jesus i Matt.24 om forutgående tegn på «sommerens ankomst» eller «sitt komme og verdens ende», - og ikke tegn som skulle merkes etter at Han hadde kommet. Slik JV nå påstår om sine, som vi har sett ,innbilte og konstruerte tegn i ettertid!

14. Ordet Jesus brukte om generasjon betyr slekts-ledd (Matt.24,24). Og det slekts-ledd som «så», altså forstod, at Jesus påstått skulle ha satt seg usynlig på tronen i 1914, er jo nå for lengst gått i grav! Uansett !

Argumentene JV bruker for å opprettholde troen på 1914 (=seg selv) er som ledd i en bevis-kjede. En kjede er, som vi vet, ikke sterkere enn sitt svakeste ledd.

Argument-kjeden som 1914 hviler på består av 12 ledd som er fullstendig røket av!

Hvorfor tar ikke JV «tak» og «sager» 1914 vekk fra sin lære?

Fordi 1914 er grenen de sitter på!

«Vakt-tårnet» eller lære-huset JV har bygget opp har en stolpe i hvert hjørne under seg.

Minst to av dem er direkte relatert til 1914 !! Derfor vil vakttårnet og lære- huset deres ramle ned meget kort tid etter 1914 evt. blir oppgitt. Snakk om å sette alle sine livs-aksjer på dette menneskelagde vakttårn !

(Innlegget ble redigert 28.02.19 10:35)

Geiraldo
GeiraldoInnlegg: 9478
28.02.19 10:36
TrondVaatsveen: Jehovas vitner er ofte folk som kjenner Bibelen godt, som vet mye om Daniels profetier, videre Jesaja sine profetier, som profetien om Guds Rike i Daniel 2:44.

For noe tull, og det vet du godt, hvis du da ikke er en av disse hjernevaska folka i Jehovas vitner

 

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49893
03.03.19 01:59
TrondVaatsveen: Flott at det er noen mennesker som bruker dagene sine på å spre det glade budskapet om en bedre verden her i landet.

Ja, ikke sant? Det er virkelig prisverdig at folk vil nekte sine barn blodoverføring for at de ikke skal krepere. Hurra for JV. Eller...


Mvh


BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49893
03.03.19 02:00
TrondVaatsveen: Jehovas vitner er ofte folk som kjenner Bibelen godt, som vet mye om Daniels profetier, videre Jesaja sine profetier, som profetien om Guds Rike i Daniel 2:44.

Kort sagt: DRIT OG DRA.


Hold deg til dine egne seksuelle dagdrømmer.


Mvh


BE

TrondVaatsveen
TrondVaatsveenInnlegg: 1060
03.03.19 08:30

Jehovas vitner nekter å delta i krig, hvor mange liv vil bli spart uten kriger ?


Mvh. Trond Vaatsveen

Viracocha
ViracochaInnlegg: 12730
03.03.19 09:11
TrondVaatsveen: Jehovas vitner nekter å delta i krig, hvor mange liv vil bli spart uten kriger ?

Passivitet har aldri stoppet noen kriger, det fører kun til at de som ønsker slakte deg får en lettere jobb.

Tortro
TortroInnlegg: 16884
03.03.19 15:51
TrondVaatsveen: Jehovas vitner nekter å delta i krig, hvor mange liv vil bli spart uten kriger ?

Å nekte å delta i krig og så utnytte den friheten andre har kjempet frem, det er hyklersk.   

sveibjar
sveibjarInnlegg: 3184
03.03.19 15:56
TrondVaatsveen: Flott at det er noen mennesker som bruker dagene sine

ja det høres meningsfullt ut...har tenkt på det der ...de som tråkker rundt ser ut til å være helt i andre tanker i samtale med hverandre...de kan passere tusen personer uten at de har lagt merke til det...de har ihvertfall mye å snakke om, virker det som....


men dere må slutte med de seksuelle dagdrømmene deres

TrondVaatsveen
TrondVaatsveenInnlegg: 1060
04.03.19 17:22
sveibjar: slutte med de seksuelle dagdrømmene deres

Hvorfor det ? Er ikke sexuelle drømmer og fred bedre enn krig ?


Dersom mennesker verden over hadde god sex med hverandre uten religiøs fanatisme og tvang ville veien til fred og ekte kjærlighet verden over begynne. Høysangen kap.7. er et eksempel på eros og fred.


Mvh. Trond Vaatsveen

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49893
04.03.19 18:28
TrondVaatsveen: Jehovas vitner nekter å delta i krig, hvor mange liv vil bli spart uten kriger ?

Jehovas Vitner nekter å akseptere blodoverføring; hvor mange liv kunne vært spart uten en slik fornektelse?

 

Mvh

 

BE

 

P. S. Svaret på ditt spørsmål i sitatboksen ovenfor kan du finne sjøl om du teller alle de jødiske barna som ble terminert av nazistene under 2. verdenskrig: Nemlig pinlig få. Og jeg er pasifist og militærnekter. Forskjellen på JV og meg er at jeg er konsekvent - hvilket du vil se at JV ikke er, om du undersøker litt om militærnekting. Slik kan jeg ha spart flere liv alene enn all verdens JV-er til sammen.

 

Men så er jeg hedning også, da. Og jeg kjenner ikke til at overtro har spart særlig mange liv. Faktisk tvert i mot, om man tar overtroen rundt hekser i betraktning.

 

P. P. S. Og så tenker vi oss litt bedre neste gang vi vil frelse verden, ikke sant? Det er så pinlig når man går på snørra i all offentlighet, vet du.

(Innlegget ble redigert 04.03.19 18:29)

TomPadang
TomPadangInnlegg: 15885
05.03.19 22:37
TrondVaatsveen: Jehovas vitner nekter å delta i krig, hvor mange liv vil bli spart uten kriger ?

Naivt.  Aggressorer lar seg ikke stoppe av passivitet hos motstandere.  Heller motsatt.  
Et fungerende, troverdig forsvar i et land kan hindre invasjon og krigshandlinger.  

Hvorfor nekte å forsvare sitt land, og heller bivåne sine kjære og andre bli slaktet eller lemlestet?  Er det ok og fint, synes du? 

TrondVaatsveen
TrondVaatsveenInnlegg: 1060
06.03.19 07:07
TomPadang: Hvorfor nekte å forsvare sitt land, og heller bivåne sine kjære og andre bli slaktet eller lemlestet? Er det ok og fint, synes du?

Dette tar du lett på slik jeg ser det. I Danmark den 9. april 1940 ble det ikke ytet motstand av betydning, Danmark fikk beholde Kongen og fikk mindre tap enn Norge.

 

De som betalte mest her i landet var sjøfolkene som kom hjem til ingenting, et svik fra AP og staten Norge.

 

Sivil motstand fungerer, den militære fungerer ikke, det var kunn Kommandør Eriksen ved Oscarsborg fort som ytet motstand den 9. april av noen grad her i Norge, da han gav ordre til å senke den tunge tyske krysseren Bluser, der 800 mann døde.

 

Her fungerte både kanoner og torpedoer, i alt fikk Bluser 4 treff, først to fra svært tunge kanoner, (Moses og Aron), videre to torpedoer, som senket skipet i Drøbak-sundet kl. 05.15. 09.04.1940.

 

De som taper mest i krig er de som deltar, det så vi både i Sovjet og i Tyskland, i alt døde 15 prosent av befolkningen i Sovjet i tiden 22.06 frem til den 9. mai 1945. Fredsdagen er den 9 mai i Russland.

 

I dagens verden er krig et uhyre, som tapper menneskeheten for folk. Det kloke er å gå imot statsmakten, slik Jehovas vitner gjør.

 

Staten er ofte ledet av de rike i nasjonalstatene som utnytter nasjonale føelser for å gå til kriger, som USA i 2003 i Irak, en krig som bare førte til radikaliseringen av islam og dannelsen av IS.

 

Dagens kriger er ofte økonomiske kriger, ofte om olje og gass.

 

Tenk deg grundig om før du skriver noe på VGD.

 

Mvh. Trond Vaatsveen, analytiker.

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 06.03.19 07:08)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14318
06.03.19 08:23
TrondVaatsveen: Tenk deg grundig om før du skriver noe på VGD.

Så lenge det finnes mennesker, og grupperinger av disse, som er voldelige og  hensynsløse av ulike grunner, så bør det være legitimt å bygge opp forsvarssystemer mot slike.                   Siden folk/sosial/maktsystemene er bygget i nasjoner som på definerte landområder er av stor størrelse, så må jo forsvarssystemene ta hensyn til dette. Altså kunne beskytte hele den nasjonale enhet av menneskesker.               Dette er selvsagt riski mht misbruk, men nok totalt bedømt det beste for menneskene og menneskeheten, tenker mange.    Altså: siden "skurkene" bygger opp angrepsmekanismer, så bør de snille        bygge effektive, dvs tilsvarende forsvarssystemer.  Nå er det nok så at undertrykkelser og urettferdigheter i noen tilfeller trigger voldsbruk når annet ikke viser seg å nytte.           Uten de store militære enheter i verden, så ville nok voldsbruk innen de mindre folkegrupperinger øke mer enn med disse, med kanskje enda mer drap og vold på verdensbasis.      Skulle ikke Hitlerne stoppes i verden?  Når "godsnakk" ikke nytter, hva da?  Jeg mener å tenke grundig.            Kanskje den allmene mentalitet i løpet av noen hundre år forandres like mye iblant menneskene som den har gjort det i vår egen tid i retning fredelighet, slik at om 3 hundre år så kan våpenforsvarssystemene avvikles.               Håper det, for menneskene har allerede vist voldsomt forbedringspotensiale. Men la oss ikke være godtroende før det i ALLE folkegrupper er grunnlag for det. Gud(s rike) jobber som alltid inni menneskene. Men det tar tid.  Mvh.

(Innlegget ble redigert 06.03.19 08:27)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14318
06.03.19 08:23
TrondVaatsveen: Tenk deg grundig om før du skriver noe på VGD.

Ugh!

(Innlegget ble redigert 06.03.19 08:28)

TomPadang
TomPadangInnlegg: 15885
06.03.19 10:57
TrondVaatsveen: Tenk deg grundig om før du skriver noe på VGD.

Den som må tenke - er du.  Analytiker?  Hvis du er analytiker må du jo se at Jehovas Vitner er menneskefiendlige.

Danmark kjempet også mot invasjonen.  Det er sogar laget film om det.  At Norge ble hardere rammet skyldtes beliggenheten og ressursene - ikke at vi gjorde en smule motstand.

Det er lite tvil om at atomvåpen har forhindret en 3. verdenskrig.  Sovjet hadde svært lyst på hele Europa, men de skjønte at å forsøke seg, ville medføre utslettelse for dem.


 

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49893
06.03.19 11:02
TomPadang: Det er lite tvil om at atomvåpen har forhindret en 3. verdenskrig.  Sovjet hadde svært lyst på hele Europa, men de skjønte at å forsøke seg, ville medføre utslettelse for dem.

Du verden. Om jeg hadde hatt lett for å bli imponert, kunne jeg blitt imponert over din meget imponerende analyse. Men akk...


Mvh


BE

TrondVaatsveen
TrondVaatsveenInnlegg: 1060
06.03.19 14:59
Finnsannhet: Så lenge det finnes mennesker, og grupperinger av disse, som er voldelige og hensynsløse av ulike grunner, så bør det være legitimt å bygge opp forsvarssystemer mot slike. Siden folk/sosial/maktsystemene er bygget i nasjoner som på definerte landområder er av stor størrelse, så må jo forsvarssystemene ta hensyn til dette. Altså kunne beskytte hele den nasjonale enhet av menneskesker. Dette er selvsagt riski mht misbruk, men nok totalt bedømt det beste for menneskene og menneskeheten, tenker mange. Altså: siden "skurkene" bygger opp angrepsmekanismer, så bør de snille bygge effektive, dvs tilsvarende forsvarssystemer. Nå er det nok så at undertrykkelser og urettferdigheter i noen tilfeller trigger voldsbruk når annet ikke viser seg å nytte. Uten de store militære enheter i verden, så ville nok voldsbruk innen de mindre folkegrupperinger øke mer enn med disse, med kanskje enda mer drap og vold på verdensbasis.

Fine tanker du har, vi burde vel ha kommet så langt at FN kunne hjelpe til der nøden og krigens gru er størst.


Dessverre så opplevde ex. Jugoslavia "Srebrenica massakeren" sommeren 1995, den 11. Juli, der 8000 gutter og menn ble drept av serbiske styrker, dette mens FN styrker var i nærheten og endog festet sammen med serbiske militære.


FN er dessverre for splittet til å kunne løse problemer, videre gå inn i deler av landomeråder og sette tyranner på plass.


Den 17. Jan. 1991, gikk FN med USA i spissen inn i Kuwait, slik at Saddam Hussien ble drevet ut av landet. Dette klarte USA og vesten, men det kan vel ha med å gjøre at det er en del olje i Kuwait..


Den samme viljen er ikke så stor ser det ut til når det er lite eller ingen olje når det gjelder FN.


Freden begynner i våre sinn, her på VGD bør vi respektere hverandre fremfor å si at noen er dumme, dette kan få i gang gode fruktbare diskusjoner og et bedre debattforum, der det også bør være OK og tro på en Gud.


Mvh. Trond Vaatsveen


 


 

TrondVaatsveen
TrondVaatsveenInnlegg: 1060
06.03.19 15:07
TomPadang: ovjet hadde svært lyst på hele Europa, men de skjønte at å forsøke seg, ville medføre utslettelse for dem.

Krigen i Europa var over natt til den 8. mai 1945, alså flere måneder før atomvåpen ble brukt over Hirohsima og Nagasaki, den 6. og 9. Aug. 1945.


Den første bomben ble sprengt i New Mexico den 17. Juli 1945, alså etter krigens slutt i Europa.


Når det er sagt så var det nok like mye den røde arme sin raske frem-marsj i nord Japan, som gjorde at Japan til slutt gav opp.


Mvh. Trond Vaatsveen

TheBracket
TheBracketInnlegg: 40537
06.03.19 15:46

Jeg er faktisk mer interessert i budskapet til platinablonde tranpillepushere og spray-tanede Fjordkraft-selgere enn jeg er i informasjonen fra Jehovas selgerkorps. I motsetning til Herrens utsendte, er det faktisk mulig å få en krillpredikant til å innrømme at han driver med lureri. Det vil jeg berømme.


Når disse forkynnerne er frekke nok til å oppsøke meg uten at jeg har bedt om det, gir jeg klar beskjed om at jeg oppsøker fastlegen den dagen jeg begynner å stole mer på sammensuriet til avdøde, psykotiske ørkensauebønder enn rasjonalitet og vitenskap.


Det er ikke aktuelt å søke samvær med andre psyke i hverken kirke eller bedehus ved symptomutbrudd. Skal man bli frisk igjen bør man ikke oppholde seg i et miljø som bare vil bekrefte innholdet i vrangforestillingene. 


Religion er den eneste formen for sinnslidelse det er akseptabelt å prakke på andre. Det er åpenbart uheldig. 

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14318
06.03.19 20:41
TrondVaatsveen: Den samme viljen er ikke så stor ser det ut til når det er lite eller ingen olje når det gjelder FN.
Freden begynner i våre sinn, her på VGD bør vi respektere hverandre fremfor å si at noen er dumme, dette kan få i gang gode fruktbare diskusjoner og et bedre debattforum, der det også bør være OK og tro på en Gud.

Hvorfor ramser du ikke opp alle problemene som faktisk blir løst i vår tid?    Jeg svarer for deg: da måtte du ha skrevet en tykk bok.  Ellers er gode samtaler bra. Enig i det.      Ikke skrive at noen er dumme.


Mvh

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14318
06.03.19 20:41
TrondVaatsveen: Den samme viljen er ikke så stor ser det ut til når det er lite eller ingen olje når det gjelder FN.
Freden begynner i våre sinn, her på VGD bør vi respektere hverandre fremfor å si at noen er dumme, dette kan få i gang gode fruktbare diskusjoner og et bedre debattforum, der det også bør være OK og tro på en Gud.

Ugh.

(Innlegget ble redigert 06.03.19 20:41)

Justice 96
Justice 96Innlegg: 42234
06.03.19 20:47
TheBracket: oppsøke

Glad jeg har 3 bikkjer som fremstår som illsinte villdyr når noen ringer på døra her. Selgere, Jehovas og andre uønskede elementer snur som regel før jeg får åpnet. Hvis de ikke snur så jager vi dem sammen, meg og bikkjene :) 

(Innlegget ble redigert 06.03.19 20:48)

TomPadang
TomPadangInnlegg: 15885
07.03.19 14:20

Jeg vil tilbake til tema, og vil utfordre deg på hvorfor disse "hyggelige og informative" er så mye å opphøye.   Du er vel en JV selv antakelig.

Disse "vitnene" nekter sine egne barn livet, når de blir syke - ved å  nekte gi dem blod.  Dette er så kynisk at det er horribelt. 


TrondVaatsveen
TrondVaatsveenInnlegg: 1060
08.03.19 14:33
TomPadang: Jeg vil tilbake til tema, og vil utfordre deg på hvorfor disse "hyggelige og informative" er så mye å opphøye. Du er vel en JV selv antakelig.

Er ikke et Jehovas vitne, er selv uenig med noen av JV sine teser, men mye bra blant Jehovas vitner.


Her om dagen kom det et Jehovas vitne hjem til meg, etter at min far døde, det følte jeg som godt.


Jehovas vitner har gitt meg bedre innsikt i Bibelen, selv om alle organisasjoner tar feil fra tid til annen. Ros fortjener Jehovas vitner.


Mvh. Trond Vaatsveen

TomPadang
TomPadangInnlegg: 15885
08.03.19 17:18

Hva er så bra med JV?  


Hva er så bra med å ikke feire jul?  Å ikke feire fødselsdager?  


Kan det være at JV tar feil i alt de mener?  Og de mer moderate kristne har rett?


Og du kommenterte ikke at de nekter sine barn blod, hvis de trengte det...

Haregutt
HareguttInnlegg: 468
09.03.19 16:27
TomPadang: Jeg vil tilbake til tema, og vil utfordre deg på hvorfor disse "hyggelige og informative" er så mye å opphøye.   Du er vel en JV selv antakelig. Disse "vitnene" nekter sine egne barn livet, når de blir syke - ved å  nekte gi dem blod.  Dette er så kynisk at det er horribelt.

Vel, du er ikke spesielt informert kan jeg se, for det du sier her er jo bare svada.


Jehovas vitner nekter blod transfusjoner av en hoved grunn, som er at vi følger Bibelen, Guds veileding til menneskeheten, og har Gud gitt oss den veiledning, så handler dette om å etterligne Jehova Gud, og Gud har gitt oss livet, og kan gi oss livet tilbake, noe intet menneske kan.


Jehova Gud er den eneste vi kan stole på, og i den sammenheng handler det om å følge de rådene og leve etter Guds moralnormer, som innebærer blant annet å ikke tilføre kroppen blod, ikke i form av mat, eller i form av transfusjoner. 


Skulle en lege hevde at vi ikke ville overleve dersom vi ikke mottar blod i forbindelse med ulykke eller operasjoner, så handler dette om å følge Guds råd, og ikke menneskets / legens råd.


Det har nemlig også vist seg at legene har tatt grundig feil når de har hevdet at det har vært nødvendig å motta blod for å overleve, og de gangene noen har død fordi det tilsynelatende kunne se ut som de ville overlevd om de hadde fått blod, så viser statistikken at de aller fleste ville død uansett, og spesielt dersom de hadde fått blod, blod overføringer har også tatt mange liv.


Vi ønsker at barna våre skal få den beste behandlingen, og det er IKKE å gi dem blod, for i dag, finnes det mange andre og langt sikrere behandlings metoder, som både er tryggere, og hindrer at pasientene blir syke og må gå på antibiotika i lengre tid etter en blod transfusjon.


Dette er fakta, og jeg har selv hatt samtaler med legene om hvorfor de hevder at blod er det som redder liv, når de vet at dette ikke stemmer helt med virkeligheten.


Svarene er som vanlig at de er nødt til å holde på denne behandlingen dersom pasienten ikke har andre innvendinger og er motstander av blod transfusjoner, dette er de pålagt av legeforeningen, og kan miste sin konsesjon om det ikke foreligger noen dokumentasjon fra pasienten som viser at pasienten ikke vil motta blod.


https://www.jw.org/no/publikasjoner/boker/Sp%C3%B8rsm%C3%A5let-om-blod/GODE-ALTERNATIVER-TIL-BLODOVERF%C3%98RING/


Og du kan være sikker på at dette er det forsket på i mange tiår, fordi Jehovas vitner har motsatt seg blod, noe som faktisk har kommet menneskeheten tilgode.


Grunnen til at det gis blod er ganske enkelt, det er billig.


Mvh


Haregutt

Doku
DokuInnlegg: 7094
09.03.19 17:34
Haregutt: å ikke tilføre kroppen blod, ikke i form av mat, eller i form av transfusjoner.

Moselove forbød å bruke blod som mat, men en blodoverføring er jo ikke tilføring av næring. Det er jo ikke mat! Så Bibelen forbyr ikke blodoverføring.


Doku

Haregutt
HareguttInnlegg: 468
10.03.19 00:00
Doku: Moselove forbød å bruke blod som mat, men en blodoverføring er jo ikke tilføring av næring. Det er jo ikke mat! Så Bibelen forbyr ikke blodoverføring.

Slutt å kveruler, dette blir bare for dumt, DU vet inderlig godt at Bibelen klart og tydelig viser at en skal holde seg borte fra blod... Les Apg. 15:20 " ...at de skal holde seg borte fra det som er urent ved avgudsdyrkelse, fra seksuell umoral, fra kjøtt av dyr som er kvalt, og fra blod" - står det noe her om at dette handler om å spise blodet, Nei! - det står klart og tydelig "holde seg borte fra blod" og dette innbefatter selvsagt også blod intravenøst inn i årene.

 

Det står også klart og tydelig i Bibelen at Gud finner det avskyelig at menn ligger med menn, men det handler ikke om det å sove i en dobbelt seng på et hotell sammen med en kamerat, det handler om seksuell omgang med en av samme kjønn, så slutt å dumme deg ut... Eller kanskje du liker å være klovn ?

 

Mvh

 

Haregutt

(Innlegget ble redigert 10.03.19 00:01)

nlc
nlcInnlegg: 1438
10.03.19 02:52
Haregutt: Slutt å kveruler, dette blir bare for dumt,

Det står ingenting i bibelen om blodoverføring.


Dessuten var jo Jesus klokkeklar i f.eks matt 9 12 på at man skal motta nødvendig hjelp, og at det ikke er de friske som avgjør hva som er nødvendig hjelp

Klikk for å gå tilbake til toppen