Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Ingen motsetninger i Bibelen!

NYTT TEMA
Gorback
GorbackInnlegg: 5055
09.10.19 23:32
CasinoRoyale: Og dette er ting du sikkert har lært fra den famøse filmen Zeitgeist, gjetter jeg?

Aldri hørt om den filmen, ser lite film! Har dog vanligvis godt belegg for mine påstander, de bibelske bøkene er for en stor del oppkok av mytologi fra den jødiske, sumeriske og hellenistiske verden.

Her er forbildet for Jeshua alias den gode hyrde alias Hermes Kriophoros...

(Innlegget ble redigert 09.10.19 23:38)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
09.10.19 23:37
Remiel: Det står faktisk at vannstanden vokste frem over 40 dager, og hvis det var et høydedrag, ville de fleste ha reddet seg i løpet av en slik tid

Ser du nøye etter, ser du at alt dette skjedde som en dobbelt hendelse, der den første delen av flommen kom brått, mens den neste bygget seg opp over 40 dager:

78-oversettelsen har her: den syttende dagen i den andre måneden, brøt alle kilder fra det store havdypet fram, og himmelens luker åpnet seg. 12 Og regnet strømmet ned på jorden i førti dager og førti netter. (Det er omtrent det samme i 2011)

Tilsvarende passasje i 1930: den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes, 12 og regnet strømmet ned på jorden i firti dager og firti netter. 

(Innlegget ble redigert 09.10.19 23:37)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
09.10.19 23:38
Gorback: Har dog vanligvis godt belegg for mine påstander

Bare ikke her inne.. ;)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
09.10.19 23:55
Remiel: "Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort."

En god illustrasjon på de problemer oversetterne har å stri med når ting må tolkes.

Grunnteksten er nemlig ganske sparsom:  yacaph nakah chay `asah

Passasjen er egentlig ganske interessant, samtidig som den byr på utfordringer jeg ikke kommer til å gi meg i kast med nå. Men denne renselsen i vann står egentlig i sammenheng med Åpenbaringens renselse ved ild, og man finner denne parallellen gjennom hele Bibelen. Men som sagt blir det for langt å ta for seg nå.

* hvor Herren tar livet av alle mennesker unntatt den ene rettvise familie. 

-> Det handlet faktisk ikke om at de var rettferdige, men ubesmittet jf kap 6.

Min tolkning er - som du vet fra tidligere, at flommen var lokal. Stor og ødeleggende, men likevel begrenset i omfang, altså. Og at de mennesker, planter og dyr som ble berørt av den, derfor hørte hjemme på et stort, men (dog relativt) begrenset område.

(Innlegget ble redigert 09.10.19 23:57)

Gorback
GorbackInnlegg: 5055
10.10.19 00:09
CasinoRoyale: En god illustrasjon på de problemer oversetterne har å stri med når ting må tolkes.

Får de ikke hjelp av den hellige ånd da? Men det skal vel ikke være lett - hadde det vært for enkelt kunne man fort fått overbefolkning i himmelrik...;-) 

Remiel
RemielInnlegg: 5648
10.10.19 00:42
CasinoRoyale: Et valg må man jo gjøre, man kan tross alt ikke oversette 'erets på 20 ulike måter og samtidig få til en lesbar bibeloversettelse ut av det. Så da velger man gjerne, med mindre man har gode grunner for å forandre noe, å forholde seg til det tradisjonelle. Og, må det samtidig sies, jeg har selvsagt ikke noen problemer med dette. Du har forresten ikke rett i at dette er noe som finnes i "praktisk talt alle bibelover-settelser", jf f.eks KJV: And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. Som du ser bruker ikke KJV "high mountains", men "high hills". Som er noe annet. Samtidig legger du sikkert merke til hva oversetterne her har gjort, og som illustrerer poenget mitt fhv bra: de har satt inn ord som ikke finnes i grunntekst, for å forsterke en bestemt (sin) tolkning, fremfor å la det stå slik det står i grunnteksten: and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered". Spoiler alert: Grunnteksten har verken "all the" eller "the whole". Noe som forandrer betydningen ganske mye, og som bringer frem et nytt bilde her. Så selv oversetterne av verdens kanskje aller mest meritterte bibeloversettelse har mao - og i beste mening - tatt seg noen friske friheter i oversettelsesarbeidet sitt.

"High hills" hvor høyt er det. Samt 15 alen over der igjen? Steg i førti dager og holdt seg i 150 dager? Slike områder finnes ikke på jorden som lar seg fylle, true menneskelige boplasser , gjøre det umulig å unnslippe og  uten at flomvannet fordeler seg over hele kloden. Du er herved utfordret til finne en slik geografisk region.


Selv KJV gjør det klart at flommen er global: "under the whole heaven", altså ikke "under parts of the heaven".


 

Remiel
RemielInnlegg: 5648
10.10.19 00:47
CasinoRoyale: En god illustrasjon på de problemer oversetterne har å stri med når ting må tolkes. Grunnteksten er nemlig ganske sparsom: yacaph nakah chay `asah Passasjen er egentlig ganske interessant, samtidig som den byr på utfordringer jeg ikke kommer til å gi meg i kast med nå. Men denne renselsen i vann står egentlig i sammenheng med Åpenbaringens renselse ved ild, og man finner denne parallellen gjennom hele Bibelen. Men som sagt blir det for langt å ta for seg nå. * hvor Herren tar livet av alle mennesker unntatt den ene rettvise familie. -> Det handlet faktisk ikke om at de var rettferdige, men ubesmittet jf kap 6. Min tolkning er - som du vet fra tidligere, at flommen var lokal. Stor og ødeleggende, men likevel begrenset i omfang, altså. Og at de mennesker, planter og dyr som ble berørt av den, derfor hørte hjemme på et stort, men (dog relativt) begrenset område.

Det står klart i teksten at flommen var global, og slik har den vært tolket av jøder og kristne til alle tider inntil moderne naturvitenskap gjorde det klart at så mye vann ikke finnes i jord/atmosfæresystemet. Da kommer disse anstrengte forsøkene på å opprettholde en naturalistisk tolkning i et slags begrenset omfang.

Problemet med en slik tolkning er at hele poenget med båten og redning av alle dyreslag da blir meningsløst. En lokal flom kan man enkelt unnslippe ved at Herren ber familien Noa om å trekke opp i fjellene i god tid.

(Innlegget ble redigert 10.10.19 00:47)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 09:21
Remiel: Selv KJV gjør det klart at flommen er global: "under the whole heaven", altså ikke "under parts of the heaven".

Som beskrevet gjør KJV dette i strid med grunnteksten, og ikke innenfor denne.

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 09:24
Remiel: "High hills" hvor høyt er det.

Kommer an på spørs - i Danmark har f.eks dette uttrykket en annen mening enn det har i Jotunheimen. Saken er at det er uspesifisert - det står ikke angitt. Det ble ikke skrevet ned for 3500 år siden med tanke på drøvtygging på diskusjonsfora i 2019.

(Innlegget ble redigert 10.10.19 09:25)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 09:26
Remiel: Det står klart i teksten at flommen var global,

Nei, men mange har valgt å tolke det slik. Jeg gjør det ikke.

Remiel
RemielInnlegg: 5648
10.10.19 11:12
CasinoRoyale: Nei, men mange har valgt å tolke det slik. Jeg gjør det ikke.

Oversettere og eksperter på tekstene er ikke i tvil og ingen i oldtids- eller middelalderens kristne hermenutikk tolket det annet enn globalt.

Det er bare ved å torturere teksten at du kan få det lokalt, og grunnen er at du ønsker å få både i pose og sekk: Beholde Bibelens relative ufeilbarlighet og ikke komme i konflikt med naturvitenskapene.

Hovedproblemet med lokalflom-hypotesen er at at selve båtreisen som redningsoperasjon for alle dyreslag blir meningsløs. Man trenger jo ikke å samle inn dyrene for en lokal flom.

(Innlegget ble redigert 10.10.19 11:13)

Gorback
GorbackInnlegg: 5055
10.10.19 12:44
CasinoRoyale: Kommer an på spørs - i Danmark har f.eks dette uttrykket en annen mening enn det har i Jotunheimen.

Skal fremdeles enorme vannmasser til for å dekke "Himmelbjerget", men bare fortsett fossroingen med å få gammel mytologi til å henge på greip...:-)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 12:51
Gorback: Skal fremdeles enorme vannmasser til for å dekke "Himmelbjerget",

Det skal enorme vannmasser til for å dekke Norskerenna også. Men det gikk..

aicat
aicatInnlegg: 21852
10.10.19 13:04
CasinoRoyale: Det skal enorme vannmasser til for å dekke Norskerenna også.

En mikroskopisk brøkdel av det som måtte til for at havoverflaten på jorden skulle stige med 148 (>147,3) meter.

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 13:29
Remiel: Oversettere og eksperter på tekstene er ikke i tvil og ingen i oldtids- eller middelalderens kristne hermenutikk tolket det annet enn globalt.

Om man - ekserpert eller ikke ekspert, ikke ser at teksten også åpner for en lokal flom, da har man rett og slett malt seg så langt inn i sitt biashjørne at man ikke kommer til å forstå dette om jeg klipper og limer fra grunnteksten ti ganger til. 

At man selv mener noe annet om dette, er jo selvsagt greit nok. For det er utvilsomt at teksten åpner for flere tolkninger, og jeg ser ingen problemer med dette. Men at man ikke engang kan se at teksten åpner for dette - for meninger andre enn sine egne, og selv når dette blir vist i detalj..???

Når det gjelder Menighetens forståelse av de bibelske skriftene, så følger den et helt bestemt prinsipp, nemlig Ordspråkenes 4:18 De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Noe som også ligger til grunn for 1.Kor 13:9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.

Det som er min barnelærdom fra mange ti-år tilbake, er at enten det være seg vi selv som enkeltpersoner, eller hele Menigheten som i: det totale samfunnet av alle de hellige, ikke kan forvente å se, forstå eller vite alt om det profetiske ordet nå.

Det vi tvert i mot bør og skal forvente er at forståelsen for hva tekstene forteller oss gradvis blir større ettersom det blir åpenbart for oss. Og den fulle forståelsen blir ikke åpenbart før det er behov for den, slik at man i følge tommelfingerregelen må forvente at vi også i tidene fremover vil se flere av bibeltekstene på en ny måte.

Typisk ser man dette med at man etter hvert begynner å få med seg at Adam og Eva ikke nødvendigvis var de to første, men de to første. For den som forstår forskjellen. Tilsvarende er det færre og færre som tror at universet ble til på seks 24-timers dager på rekke og rad, men at det er litt mer komplekst enn som så. Osv osv.

Og det er mange overraskelser som man nå begynner å ane konturene av allerede.

(Innlegget ble redigert 10.10.19 13:37)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 13:39
aicat: En mikroskopisk brøkdel av det som måtte til for at havoverflaten på jorden skulle stige med 148 (>147,3) meter.

Det sa de før Doggerland ble dekket av vannmassene også.. ;)

Men nå mener ikke jeg at Kilimanjaro ble dekket av vann, bare for å ha nevnt det.

(Innlegget ble redigert 10.10.19 13:45)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 13:42
Remiel: Hovedproblemet med lokalflom-hypotesen er at at selve båtreisen som redningsoperasjon for alle dyreslag blir meningsløs.

Det er ingen i denne debatten som påstår at det var pingviner ombord i Arken.

aicat
aicatInnlegg: 21852
10.10.19 13:50
CasinoRoyale: Det sa de før Doggerland ble dekket av vannmassene også..

Doggerland ligger kun 12 m på det gunneste under Nordsjøen. Det er fortsatt en god del igjen opp til 148 m. Her var vel issmeltingen og landhevingen som utgjorde oversvømmelsen av Doggerland.
Men nå har jeg sett at noen bibeltroende påstår at den engelske kanal er gravd ut av den store vannflommen - så teorier med røtter i religiøse eventyr og myter - som Noa - er jo ikke noe nytt.
Men de mest fantasifulle forklaringene på hvorfor man finner fossiler som en gang levde i havet på toppen av verdens høyeste fjell - er jo riktig så fornøyelig underholdning å lese om. :-))

Gorback
GorbackInnlegg: 5055
10.10.19 13:51

@Casino Royale; Men Adam ble laget av jord som Herren blåste livspust inn i nesen og Eva ble til av et ribbein fra førstnevnte ikke sant? Dette er selvsagt like historisk sant som historien om Noah og syndefloden!? Sånn kan det gå når religiøse myter blir innprentet tidlig nok i umælende barnesinn - da forsvares dette sludderet til "the bitter end" - uansett hvor ufornuftig og irrasjonellt det måtte være...

(Innlegget ble redigert 10.10.19 13:53)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 13:54
aicat: Men nå har jeg sett at noen bibeltroende påstår at den engelske kanal er gravd ut av den store vannflommen

Ta det opp med dem det gjelder, jeg gidder ikke å forsvare tøv på andres vegne :)

Det er mange meninger om mye, og de fleste som debatterer har det til felles at man foretrekker motdebattanter som påstår ting som er enkle å tilbakevise, da det blir mindre jobb for egen del på den måten. Ja, mange er så glade i slike meninger at de refererer til disse i debatter der slike ikke bringes til torgs også..

Og jada, jeg har sikkert et par svin på skogen der, jeg også.. ;)

(Innlegget ble redigert 10.10.19 14:05)

egilandregjerde
egilandregjerdeInnlegg: 635
10.10.19 13:57

Mennesker har antakeligvis alltid tolket bibelen forskjellig. Noen mer symbolsk og andre mer bokstavelig. Vi har ofte en forståelse av at bibelen tidligere alltid ble tolket fundamentalistisk, og at det bare i moderne tid blir tolket symbolsk for å tilpasses moderne naturvitenskap. Men dette er kanskje feil? Mener å huske at Augustin har sagt noe om at bibelen alltid må tolkes i lys av ny kunnskap. 

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 14:02
Gorback: Men Adam ble laget av jord som

Det er seriøse debattanter som i større eller mindre grad gidder å gjøre hjemme-leksa si, og så er det andre igjen som ikke gidder. Greit nok - ordet er fritt for alle. Og når det gjelder de første så kan jeg veldig ofte strekke meg til å bruke litt tid på et noenlunde greit svar.

Men hvorfor jeg skal bruke tid på rent tull, det er jeg sannelig ikke sikker på? ;)

(Innlegget ble redigert 10.10.19 14:04)

aicat
aicatInnlegg: 21852
10.10.19 14:21
CasinoRoyale: Ta det opp med dem det gjelder, jeg gidder ikke å forsvare tøv på andres vegne :)

Det er heller ikke nødvendig - jeg nevnte det kun som eksempler på hvor mye tøv noen går rundt å tror på.
Men når det gjelder vannflommen og Noa kan det godt tenkes at den har en eller annen rot i en virkelig hendelse - den gang f.eks. Middelhavet brøt gjennom ved Dardanellene og Bosborus - eller enda lenger tilbake da Middelhavet var tørt land - og Atlanterhavet brøt gjennom ved Gibraltar.

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
10.10.19 14:44
aicat: Men når det gjelder vannflommen og Noa kan det godt tenkes at den har en eller annen rot i en virkelig hendelse - den gang f.eks. Middelhavet brøt gjennom ved Dardanellene og Bosborus - eller enda lenger tilbake da Middelhavet var tørt land - og Atlanterhavet brøt gjennom ved Gibraltar.

Det tenker jeg også. Men som en uferdig skisse - jeg er slett ikke i mål.

Det er mange tilsvarende historier om en gigantisk flom, slik at sjansen for at de har rot i en eller annen historisk hendelse formentlig er større enn at alt er oppspinn.

Problemet med historien i Bibelen er ikke grunnteksten, men oversettelsene. Ikke at det er dumt at noen har oversatt dette, eller at man har gjort så dårlig jobb. Men snarere at datidens hebraisk var et ord-fattig språk, der ordene ofte hadde flere betydninger. Og en oversetter må da gjøre noen valg - man kan ikke ta med alt.

Tenk bare på hvordan vi må oversette "how do you do?" til norsk. Eller "hvordan står det til?" til engelsk. En direkte oversettelse blir i begge tilfellene meningsløs, og man må derfor ha en del mer kunnskap om språkene, enn bare litt kunnskap om gloser. Og dette er to språk som er relativt nære hverandre i tid og rom..

Det er få, om noen som tror at man velger det ene eller det andre med ond vilje, men det er ikke alltid enkelt å vite hva man skal oversette f.eks 'erets med (i følge grunnteksten dekket flommen 'erets) når ordet har rundt 20 ulike betydninger på norsk. Noen av disse er åpenbart urimelige, men det står alltid et knippe igjen..

Mye av vår tradisjon er knyttet opp i mot en bestemt tolkning av ordet, og det er tradisjonelt blitt tolket til å bety "hele jordkloden". Greit nok - da har man gjort et valg. Men om man underslår at ordet også kan bety land, landområde, et område som er bebodd av et bestemt folk, en stor/mindre del av jorden osv, da skjuler man en viktig opplysning.

Jeg har min bestemte mening i saken, og dette er at bibelteksten beskriver en stor - endog veldig stor, men dog lokal flom som gjøres til en tupos (et eksempel eller et bilde) for ettertiden på noe som skal komme på nytt, men da i en annen form. Det dypere temaet her går på renselse, den første i vann, den neste i ild.

Og her er det fritt opp til alle å være enig eller uenig. Det er en tolkning som sagt.

(Innlegget ble redigert 10.10.19 14:54)

Remiel
RemielInnlegg: 5648
10.10.19 20:22
CasinoRoyale: Det er ingen i denne debatten som påstår at det var pingviner ombord i Arken.

Det blir uansett meningsløst, fordi en lokal naturkatastrofe sjeldent uttrydder noe annet enn helt spesielle arter av typen insekter og annet småkryp.

(Innlegget ble redigert 10.10.19 20:23)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
11.10.19 00:17
egilandregjerde: Mennesker har antakeligvis alltid tolket bibelen forskjellig. Noen mer symbolsk og andre mer bokstavelig. Vi har ofte en forståelse av at bibelen tidligere alltid ble tolket fundamentalistisk, og at det bare i moderne tid blir tolket symbolsk for å tilpasses moderne naturvitenskap. Men dette er kanskje feil? Mener å huske at Augustin har sagt noe om at bibelen alltid må tolkes i lys av ny kunnskap.

Beklager om det bråker litt i bakgrunnen, det er bare jeg som hører på Disturbed med The Sound Of Silence for øyeblikket, men det blir sikkert mer ;) Så til saken:

Bibelen ble stort sett skrevet av israelere og jøder over en periode på mer enn 1600 år (litt avhengig av hvor gammel Jobs bok er - den kan være styggammel) frem til for ca 1900 år siden. Dessuten ble den skrevet i en jødisk kontekst og tradisjon.

Slik at - som jeg har skrevet før i tråden, vi som kommer fra en tradisjon som er mer gresk enn jødisk (vi har masse jødiske elementer vi ikke tenker på i kulturen - vår moralverden er jødisk) i måten vi tenker på, da sier det seg selv at vi fort kan få et og annet problem med å gripe hva mange av forfatterne mente med det de skrev.

Men tradisjonelt er det normalt ikke feil å tolke tekstene konkret og bokstavelig om ikke sammenhengen gir føringer om noe annet - noe den ofte gjør. Når Jesus f.eks forteller til disiplene sine at Han er døren, da betyr jo ikke dette at Han er laget av eikeplanker og stålnagler, like lite som at Gud har fått fjær når Han sammenliknes med en ørn.

Men den utbredte tanken om at alt eller det meste er ment å være allegorisk, den er ikke noe vi har fra Jesus og apostlene, men fra senere kirkefedre som - til tross for sitt uvurdelige arbeid på ulike områder, kunne finne på litt krøll på andre (f.eks med antisemittisme som tidligere nevnt).

Ingen er ufeilbarlige. Slett ikke jeg, og altså ikke engang de. 

Det skal heller ikke stikkes under en stol at etter som kirken fikk mer og mer makt utover mot middelalderen, ble det fasjonabelt å late som om man var kristen selv om man aldri hadde tenkt til å leve som en. Veldig mange, både paver og fyrster og andre, levde liv som var usedvanlig langt fra den standard som Jesus satt - og faktisk påbød. Problematisk? Jada, men når den som betalte lønna di, var synderen..

...da var det selvsagt greit å tolke alt allegorisk, så man slapp å bry seg om det ;)

(Innlegget ble redigert 11.10.19 00:33)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
11.10.19 00:52
Remiel: Det blir uansett meningsløst, fordi en lokal naturkatastrofe sjeldent uttrydder noe annet enn helt spesielle arter av typen insekter og annet småkryp.

Den utrydder selvsagt uansett det som ligger i dens nedslagsfelt.

Og med "lokal" flom menes ikke nødvendigvis liten og puslete - begrepet er ment som motstykket til "total" flom som omfattet hele jordkloden. Men det kan ha vært gigantiske proporsjoner over dette, og som jeg tidligere har skrevet om dette, ser jeg for meg at man snakker om noe som skjedde med en sivilisasjon i et stort basseng-liknende miljø der behovet for å oversvømme hele kloden bortfaller.

Og det jeg tenker på i den forbindelse, er Svartehavet. Der man lett kan se for seg at om støttene brister og Middelhavet flommer inn, da betyr dette undergangen for den sivilisasjonen som bor og virker rundt breddene i dette bassenget. Flommen trenger derfor ikke å ha vært 8000 meter høy - den trenger bare å ha vært høy nok til å oversvømme denne sivilisasjonen og dens verden.

Det var få sivilisasjoner på den tiden, og ikke mange mennesker på jorda - kanskje kun ca 20 millioner samlet sett. De som bodde i dette området var formentlig samlet fhv tett rundt kysten, og deres verden kretset rundt dette gigantiske innlandshavet. Alt de kjente som sin "verden", var Svartehavet og områdene langs kysten av dette.

Det er selvsagt ikke umulig at de også hadde kontakt med andre sivilisasjoner, men det var dette som var deres "verden", og det var dette som gikk under da flommen kom. Noe som da altså er min foreløpige teori i saken. Men den er ikke ment å skulle være noen 100% ferdigstøpt fasit, og jeg holder muligheten for revisjon åpen.

(Innlegget ble redigert 11.10.19 01:02)

fazz
fazzInnlegg: 26639
11.10.19 01:13
XY583: Hører så ofte at bibelen skal ha så mange motsetninger. Jeg har lest boken i mange år, men finner hver gang jeg sjekker opp noe at det ikke er noen motsetninger.  Bibelen er helt troverdig!

>>> Jeg syntes alle religiøse skal stole på sin tro og sette sin lit til Gud og slutte å se til begge sider før de går over gata.

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
11.10.19 01:20
CasinoRoyale: Typisk ser man dette med at man etter hvert begynner å få med seg at Adam og Eva ikke nødvendigvis var de to første, men de to første. For den som forstår forskjellen. Tilsvarende er det færre og færre som tror at universet ble til på seks 24-timers dager på rekke og rad, men at det er litt mer komplekst enn som så. Osv osv.

Og når man først snakker om sola.... "Typisk ser man dette med at man etter hvert begynner å få med seg at Adam og Eva ikke nødvendigvis var de to første, men de to første. For den som forstår forskjellen."

USA Today: 

Upcoming book leaves scientific possibility for existence of 'Adam and Eve'

 

Scientists, even religious ones, rarely spend time analyzing religious creation myths. (..) When faith requires people to cling to those myths anyway, science is cast aside. One would be hard-pressed to think of a scriptural story more at odds with physical evidence than the Garden of Eden.

 

Despite this, or perhaps because of it, (..) Joshua Swamidass, a physician and genome scientist at Washington University in St. Louis, Missouri — is making a bold new attempt to reconcile the biblical story of Adam and Eve with what we know about the genetic ancestry of the human race.

 

And yet, in his upcoming book, "The Genealogical Adam & Eve," Swamidass makes an audacious claim: A de novo-created Adam and Eve could very well be universal human ancestors who lived in the Middle East in the last 6,000-10,000 years.

 

This is not the first attempt to reconcile the Garden of Eden story with science, but rarely does someone with Swamidass’ credentials do what most scientists would deem unthinkable: Take the story seriously. However, some atheist scientists are taking Swamidass seriously.

 

Swamidass is not peddling pseudoscience. Indeed, earlier this year, he and I teamed up on the pages of Science to rebut claims by evolution critics.

 

In addition, "The Genealogical Adam and Eve" went through a rigorous process of open peer review, involving scholars from many diverse disciplines and even some secular scientists, including myself and Alan Templeton, a giant in the field of human population genetics.

 

Invited to find fault in his analysis, we couldn’t, partly because the hypothesis is so narrow, but also because it appears to be correct.

 

Og resten kan dere som gidder å prøve noe nytt, lese om dere følger linken over ;)

(Innlegget ble redigert 11.10.19 01:25)

CasinoRoyale
CasinoRoyaleInnlegg: 20463
11.10.19 01:21
fazz: Jeg syntes alle religiøse skal stole på sin tro og sette sin lit til Gud og slutte å se til begge sider før de går over gata.

.....sa fjortenåringen som ikke visste bedre. :)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg