Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvor sannsynlig er det at...

NYTT TEMA
Jaddadu
JaddaduInnlegg: 4127
08.11.19 09:15
Jenji: Deres lære er ikke bygget på Guds evangelium derfor blir det så stort gap mellom Jesu Kristi ord og VTs lære.

Er det ikke bare å kutte ut disse tåpelige argumentene dine ? Det finnes ikke større gap mellom Kristi lære, og den lære som Kristenheten, og andre verdslig-kristne slike som deg, lever etter.
Her kan en ta utallige eksempler, og bare for å ta noe, som f.eks. fødselsdagsfeiring, Julefeiring, alle verdens verdslig-kristne tradisjoner, barnedåp, homofile prester, kvinnelige prester, læren om en treenig gud, læren om et brennende helvete, osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. 
VTs lære som du kaller det, bygger på hva Bibelen lærer, og hva den ikke lærer, og det ovennevnte viser hva den sekta du tilhører lærer, som ikke er hva Bibelen lærer.

 

Slik er det.

 

Jaddadu 

(Innlegget ble redigert 08.11.19 09:16)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 10:24
Jaddadu: Du har som vanlig ikke tatt med hele forståelsen her. Jesus kunngjorde Guds navns store betydning... det skjønner du vel ?

Godtar du ikke Vakttårnets forklaring? Og hvorfor skulle det være nødvendig for Jesus å fortelle at Gud har et egennavn, noe alle jøder visste?

Eller tror du heller ikke på et nyere publisert oppslagsverk fra Selskapet Vakttårnet: "Innsikt i de hellige skrifter" (Innsikt)? For der står det også at hans disipler kjente til Navnet, at det derfor ikke var egennavnet Jesus kunngjorde, men han "lærte de Jehova å kjenne på en langt bedre og mer omfattende måte." Jeg siterer:

Da Jesus Kristus var på jorden, ’gjorde han sin Fars navn kjent’ for sine disipler. (Joh 17: 6, 26) Disiplene kjente riktignok navnet fra før, og de hadde kjennskap til dem av Guds gjerninger som var beskrevet i De hebraiske skrifter, men gjennom Jesus, som befinner seg «på plassen ved Faderens bryst», lærte de Jehova å kjenne på en langt bedre og mer omfattende måte. (Joh 1: 18) Kristus Jesus gav en fullkommen framstilling av sin Far, idet han gjorde sin Fars gjerninger og ikke talte av seg selv, men talte sin Fars ord. (Joh 10: 37, 38; 12: 50; 14: 10, 11, 24) Jesus kunne derfor si: «Den som har sett meg, har også sett Faderen.» – Joh 14: 9.

Dette viser tydelig at de eneste som virkelig kjenner Guds navn, er de som er hans lydige tjenere. (Jf. 1Jo 4: 8; 5: 2, 3.) Innsikt bind 2, under «Navn» (Understreket av meg).

Det er den hele forståelse! Igjen: hvorfor skulle fortelle at Gud har et egennavn, når de visste dette fra før? Alle jøder visste om Guds navn! Men, som du vet, var det tabu å nevne det.

Mvh Doku

(Innlegget ble redigert 08.11.19 10:30)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 10:48
Jaddadu: Det å velge å ikke bruke Guds navn, er det samme som å fornekte det... det skjønner du vel ?

Det er det ingen logikk i, Jaddadu. I gamledager turte man ikke å nevne ordet "Ulv", fordi man trodde det gikk "troll i ord", at da kom den. Man brukte derfor erstatningsord, "gråbein", "vargen" m.m. Men at de ikke uttalte ordet Ulv, betydde selvsagt ikke at de benektet dyrets navn

Spør meg om Gud har et egennavn, og jeg vil svare: "Ja!" Spør meg om hva dette egennavnet er: Og jeg vil svare: "Jahve."

Om du hadde vært litt mer observant, ville du ha lagt merke til at jeg bruker Guds navn i noen av mine innlegg. Du har ingen belegg for å påstå at kristenheten fornekter Guds navn. For det forteller mange av kristenhetens oppslagsverker at Guds egennavn Jahve eller Jehova. At uttalen er ukjent pga. det hebraiske konsonantskrift, som består av kun fire konsonanter: JHWH.

Her et sitat fra Lundes Bibelleksikon, under "Guds navn":

JHVH ("tetragrammet"), dette navnet ble ikke vokalisert i skrift, og ikke uttalt. Se hebraisk. Når jødene kom til dette ordet i teksten, las de 'adonaj, herre. Vokalene i dette ordet ble satt inn i JHVH, og ble da til Jehovah, på 1200-tallet. Formen Jahve, som er mest brukt i dag, skriver seg fra gammel gresk-kristen litteratur. JHVH ble også ofte omtalt som sjem, Navnet. Ordet er et særnavn for Gud, det kommer av verbet haja, å være. Jahve var patriarkenes Gud, 1Mos 12:8. 13:4. 2Mos 3:15, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

Jahve Elohim er brukt sammen i fortellingen i 1Mos 2:4-3:24, om menneskets skapelse og syndefallet. Vi kan si at Jahve står for den trofaste blivende Gud i hans relasjoner til menneskene, det var også dette navnet han åpenbarte for Moses, 2Mos 3:6-15. Det var ikke slik at de ikke visste om dette navnet tidligere, men de hadde ikke lært ham å kjenne som den trofaste Jahve - for løftet til Abraham om "løftets land" var ikke blitt en realitet for dem ennå. For fedrene hadde lært ham å kjenne som El sjaddaj, Gud, Den Allmektige, 2Mos 6:3.

Adonaj Jahve er oversatt med Herren Herren, eller Herren, Israels Gud.

El 'Olam, (Herren) Den evige Gud, 1Mos 21:33.

El-Elohê-Israel, Gud (El) er Israels Gud (Elohim), brukt av Jakob i 1Mos 33:20. Andre benevnelser på Gud Herren er Jahve-jireh, Herren ser, 1Mos 22:14; Jahve-nissî, Herren er mitt banner, 2Mos 17:15; Jahve-sjalôm, Herren er fred, Dom 6:24; Jahve-sidqenû, Herren vår rettferdighet, Jer 23:6. 33:16; Jahve-sebaôt, Hærskarenes Gud, 1Sam 1:3. Sal 24:10; Jahve-Elohê-Israel, Herren Israels Gud, Dom 5:3. Jes 5; Qedosj-Israel, Israels Hellige, Jes 1:4; Attîq-jômîn, Den gamle av dage, Dan 7:9, 13, 22.

Ettersom Guds navn står for Gud selv, må navnet ikke misbrukes ved banning og sverging, trolldom, løgn og bedrageri. Navnet skal bare brukes når vi påkaller Gud eller omtaler hans gjerninger (Luthers forklaring til det andre budet).

Nei, så det er ikke sant at kristenheten fornekter Guds navn! Forsøk å være sannferdig, Jaddadu!

Mvh Doku

(Innlegget ble redigert 08.11.19 10:54)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 11:00
Jaddadu: Jesus kunngjorde Guds navns store betydning.

Kan du forklare hva Guds navns store betydning er?

Jenji
JenjiInnlegg: 5424
08.11.19 14:28
positivogblid: Jeg fikk bekreftet det du sier av et Jehovas vitne - det er ikke aktuelt for mennesker med et såkalt jordisk håp å bli født på ny - slik Bibelen lærer. Det sier meg hvilken avstand det er mellom Guds evangelium og Jehovas vitners. Jeg spurte  en så personlig, fordi den åndelig dimensjonen med Gud er av største betydning for mitt liv. Bibelen er jo så tydelig på at det er Guds verk og Guds kraft til frelse for hver den som tror! Riktignok påberoper de seg Gudsfrykt i det ytre - men deres hjerte som er et bilde på vårt indre er helt uberørt av Guds kraft, Guds ånd og tillates ikke å få virke i deres indre. De som ikke er av de 144000 blir avskåret fra Livet i Gud og er åndelig døde. Så nei, jeg vil ikke søke Jehovas vitner - der mener jeg bestemt at jeg ikke vil få noe av Gud !! Jehovas vitner her inne bekrefter det igjen og igjen med deres oppførsel, selvforherligelse, bitterhet og kulde mot andre mennesker - dette er ikke frukter fra Gud slik de påstår!! Jeg har dessverre liten tillitt til at de formidler noe oppbyggelig og godt fra Gud ved deres knakking på dørene og der de står og henger på sine stand.

Leser en Guds ord med vakttårnets briller får en aldri tak i det primære, fordi alt er justert etter en gruppe som skal til himmelen, alle andre skal nyte livet på en jord.

De som vil være på jorden trenger egentlig ingen frelse, det kreves bare at enn holder seg til organisasjonen og dens forskrifter.

Da vakttårnet hevder at alle får oppstandelse, en ny sjanse, også Adolf Hitler skal prøves på nytt.

Stikk i strid med Bibelen.

Med så store avstand fra evangeliet forstår jeg ikke at noen vil kalle dem for Vitner for den høyeste Gud. 

(Innlegget ble redigert 08.11.19 14:29)

Jenji
JenjiInnlegg: 5424
08.11.19 14:31
Jaddadu: Er det ikke bare å kutte ut disse tåpelige argumentene dine ? Det finnes ikke større gap mellom Kristi lære, og den lære som Kristenheten, og andre verdslig-kristne slike som deg, lever etter.
Her kan en ta utallige eksempler, og bare for å ta noe, som f.eks. fødselsdagsfeiring, Julefeiring, alle verdens verdslig-kristne tradisjoner, barnedåp, homofile prester, kvinnelige prester, læren om en treenig gud, læren om et brennende helvete, osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. 
VTs lære som du kaller det, bygger på hva Bibelen lærer, og hva den ikke lærer, og det ovennevnte viser hva den sekta du tilhører lærer, som ikke er hva Bibelen lærer.

Kjære Jaddadu.

Jeg er ikke din fiende, jeg tar bare opp et emne fra vakttårnets bok Resonner fra skriften side 130. Født på ny. Hvor det nevnes at bare de 144,000 blir Guds barn og får et evig liv umiddelbart etter døden.

Hvis så skulle være tilfelle, hva og hvor er det da skrevet til den store skare av mennesker?

Det er da ganske umulig og trekke enkelte ting ut av Jesu lære, disse ordene er til dere og de er til meg.

Vi må da være så ærlige at vi tørr og si at vakttårnets forståelse ikke er bygget på evangeliet når det gjelder født på ny, og hvem det er skrevet til.

Har lyst til å ta opp flere av vakttårnet forståelser som de publiserer og som medlemmene må tro er en sannhet.

 

 

(Innlegget ble redigert 08.11.19 14:32)

aicat
aicatInnlegg: 22043
08.11.19 14:34
Jaddadu: bygger på hva Bibelen lærer,

Du har selv avlevert et glimrende eksempel på at du ikke har forstått noe som helst av det budskapet Jesus har gitt oss gjennom evangeliene - spes. Luk. 9-14 kan du umulig ha forstått noe som helst av.
Nemlig dette:

"Det finnes svært få ekte kristne her på denne kanalen... Jeg er jo selvsagt en av de få ekte og sanne kristne her, mens de aller fleste andre her er satans disipler...."

(Innlegget ble redigert 08.11.19 14:34)

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 4127
08.11.19 16:40
Jenji: Kjære Jaddadu. Jeg er ikke din fiende, jeg tar bare opp et emne fra vakttårnets bok Resonner fra skriften side 130. Født på ny. Hvor det nevnes at bare de 144,000 blir Guds barn og får et evig liv umiddelbart etter døden. Hvis så skulle være tilfelle, hva og hvor er det da skrevet til den store skare av mennesker? Det er da ganske umulig og trekke enkelte ting ut av Jesu lære, disse ordene er til dere og de er til meg. Vi må da være så ærlige at vi tørr og si at vakttårnets forståelse ikke er bygget på evangeliet når det gjelder født på ny, og hvem det er skrevet til. Har lyst til å ta opp flere av vakttårnet forståelser som de publiserer og som medlemmene må tro er en sannhet.

Bibelen viser at "den store skare" skal stå foran en trone, det er ikke den himmelske tronen slik mange tror, for Bibelen viser at det er flere troner. Betegnelsen "født på ny" er i realiteten et tegn på at de som har gjort Guds vilje, vil bli spart på hans store dag, og få komme inn i den "nye ordning", der all ondskap er blitt borte fra jordens overflate.


Jaddadu

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 4127
08.11.19 16:43
aicat: Du har selv avlevert et glimrende eksempel på at du ikke har forstått noe som helst av det budskapet Jesus har gitt oss gjennom evangeliene - spes. Luk. 9-14 kan du umulig ha forstått noe som helst av.
Nemlig dette: "Det finnes svært få ekte kristne her på denne kanalen... Jeg er jo selvsagt en av de få ekte og sanne kristne her, mens de aller fleste andre her er satans disipler...."

Og du kan umulig har noen form for humor, men jeg ler av deg, så du har i alle fall en her som applauderer og ler av tåpelighetene dine.


Jaddadu 

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 4127
08.11.19 16:47
Doku: Nei, så det er ikke sant at kristenheten fornekter Guds navn! Forsøk å være sannferdig, Jaddadu!

Og hvor mange hører du bruker Guds navn daglig, av alle som har tilknytning til Bibelen ? Svaret er INGEN !!!! Utenom Jehovas vitner. 

 

Ikke du heller.

 

Mvh.

 

Jaddadu

(Innlegget ble redigert 08.11.19 16:48)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 17:05
Jaddadu: Og hvor mange hører du bruker Guds navn daglig, av alle som har tilknytning til Bibelen ? Svaret er INGEN !!!! Utenom Jehovas vitner.

Akkurat like få ganger du kan lese i NT om hvor "ofte" Jesus nevnte eller brukte Guds navn! Du finner ikke ett eksempel.

Du finner heller ikke ett eneste eksempel hvor Jesus oppfordret til å bruke Gudsnavnet, og trosse navntabuet hos jødene.

(Innlegget ble redigert 08.11.19 17:11)

aicat
aicatInnlegg: 22043
08.11.19 17:09
Jaddadu: Og du kan umulig har noen form for humor, men jeg ler av deg, så du har i alle fall en her som applauderer og ler av tåpelighetene dine.

Var dette infantile utbruddet det eneste du greide å forsvare din manglende forståelse av Jesu budskap med?
Ja, ja jeg forstår at du blir såra og vonbråten av å bli tatt i en slik avslørende kommentar som dette - som veldig klart viser hvor lite du har forstått av NT sitt budskap. Å prøve å bortfoklare dette med humor - blir ennå mere latterlig når du så til de grader har dummet deg ut på denne dbattsiden tidligere med noen hårreisende uttalelser.

Jeg fatter egentlig ikke hvorfor du og et par andre til her som påstår dere er medlemmer av denne sekten fortsetter å drive negativ reklame for deres eksteme synspunkter - når dere så til de grader blir satt gundig på plass av flere her som åpenbart kan langt mer om ikke bare bibelen, men det som må være særdeles vondt for dere - er jo at dere ikke en gang greier å vise at dere kan sekten deres egen historie. :-)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 17:24
Jaddadu: Og hvor mange hører du bruker Guds navn daglig, av alle som har tilknytning til Bibelen ? Svaret er INGEN !!!! Utenom Jehovas vitner.

Det finnes en annen forsamling som kaller seg "Jahves menighet". Har du hørt om den bevegelsen? De bruker antageligvis også Gudsnavnet.

(Innlegget ble redigert 08.11.19 17:25)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 18:23
Jaddadu: Bibelen viser at "den store skare" skal stå foran en trone, det er ikke den himmelske tronen slik mange tror, for Bibelen viser at det er flere troner.

"Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene." Åp 7:9. Vi må ta med vers 15:  "Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem." 'Den store skare' tjener altså i Guds tempel, er ikke det det himmelske tempel det er tale om, Jaddadu? Jo visst. Det jordiske tempel ble ble ødelagt av romerne år 70, vet du!

Hovedargumentet for at "den store skare" er himmelsk, bygger på det greske ordene "naós" (helligdom) og "latreià" (hellig tjeneste) betegner "den store skares" plass og virksomhet i Åpb. 7 : 15. Ifølge Åpb 7: 15 står "den store skare", etter at de har kommet ut av den store trengsel, for Guds trone og "tjener (latreià) ham dag og natt i hans tempel (naós)."

Denne beskrivelsen fører tankene til de levittiske presters tjeneste i templet, i fortidens Jerusalem. Det greske ordet Latreìa, hellig tjeneste, sikter til hellig eller religiøs tjeneste for en gud, i motsetning til det vanlige ordet "tjeneste", diakoneìn. Latreìa anvendes på prestenes tjeneste i templet, Rom. 9: 4; Heb. 9: 1.

"Den store skare" utfører denne "hellige tjeneste" i templet, i naòs. Hva betyr egentlig naós? Greske ordbøker angir vanlig at ordet ikke sikter til hele tempelområdet, men til den hellige bygning i tempelområdet, der bare de levittiske prestene hadde adgang, og som består av forhallen, det hellige og det aller helligste. 

Hele tempelområdet derimot, med deres ulike forgårder, hedningenes forgård innbefattet, betegnes med ordet hieròn. W. E. Vine skriver f.eks. i den velkjente ordboken Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, side 1138:

"Hieròn... anvendes som substantiv for å beskrive en hellig plass, et tempel, det til Artimis (Diana), Apg. 19: 27; det i Jerusalem, Mark. 11: 11, og beskriver hele bygningen med dets forgårder, eller en del derav, til forskjell fra naós, den innerste helligdom".

"naòs, en helligdom, anvendes (a) blant hedningene, Apg. 17: 24; 19: 24 for å beskrive den helligdom som inneholder avguden, (b) blant jødene, helligdommen i templet, som kun prestene hadde lovlig adgang til; Kristus som tilhørte Juda stamme var derfor ikke prest, mens han var på jorden (Heb. 7: 13, 14; 8: 4), gikk ikke inn i naòs".

At "den store skare" av alle "ætter og stammer og folk og tunger" (Åpb. 7: 9), utførte "hellig tjeneste" i naós, den indre helligdom hvor bare prestene hadde adgang, har derfor blitt tolket slik at de tilhørte den himmelske presteklasse som er kalt til et himmelsk liv for å tjene med Kristus i det større, himmelske tempel. De tilskriver "han som sitter på tronen og lammet" sin frelse og "har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod" Åpb. 7: 10, 14.

Fler og fler Jehovas vitner - helt oppe i det styrende råd - har i de senere år begynt å innse at Rutherfords fortolkning fra 1935 var en misforståelse. Hvis dette er riktig står Selskapet Vakttårnet i dag i en meget alvorlig situasjon: Det skulle ikke bare bety at man har gått Gud i forveien når man begynner å samle inn "den store skare", men det som verre er: man har gitt denne skaren et falskt framtidshåp. Det skulle med andre ord bety at den virksomhet som har foregått de siste 80 år ikke kan ha hatt Guds støtte, men tvert imot har det vært i strid med hans vilje. Man kan derfor forstå Selskapet Vakttårnets kraftige motstand mot denne tanken at en slik mistolkning skulle foreligge.

Blant de vitner som har tatt avstand fra mistolkningen om den jordiske klasse er bl.a. E. A. Dunlap, som hadde en viktig stilling ved Selskapet Vakttårnets hovedkontor i Brooklyn, New York. Han var bl.a. registrator ved Selskapets misjonærskolen Gilead fram til våren 1976. Videre Raymond V. Franz, et medlem i det styrende råd og nevø til presidenten for Selskapet, F. W. Franz. I vitnenes interne månedsblad «Vår tjeneste for riket», for aug. 1980 opplyste bladet at Raymond V. Franz gikk av som medlem i det styrende råd, og at fem medlemmer av Betelfamilien og andre vitner i New York-området er blitt utstøtt. En av dem var E. A. Dunlap, men ikke Raymond V. Franz. Likelydende rapporter opplyser at grunnen til deres utstøtelser var at de åpent forklarte at "den store skare" var en himmelsk klasse og derfor burde ta del i brødet og vinen ved Minnehøytiden eller Nattverden. Mer enn 99 % av Jehovas vitner skal jo ikke delta i Nattverden.

Mvh Doku

(Innlegget ble redigert 08.11.19 18:35)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 18:45
Jaddadu: Betegnelsen "født på ny" er i realiteten et tegn på at de som har gjort Guds vilje, vil bli spart på hans store dag, og få komme inn i den "nye ordning", der all ondskap er blitt borte fra jordens overflate.

Nei, Jaddadu, det er ikke det Vakttårnet lærer! Jeg siterer Vakttårnet 2010, 15. mars, s. 14, avsn. 2: 2 

"Er det noen forskjell mellom å bli døpt med hellig ånd og å bli døpt i den hellige ånds navn? Ja. De som blir døpt med hellig ånd, blir født på ny som Guds åndsavlede sønner. (Joh 3:3)"

Det er kun de 144.000, ifølge Vakttårnets lære, som er "født på ny"! 99 % av Jehovas vitner i dag (etter 1935) er ikke født på ny (med noen få unntak). Men Bibelen sier noe annet: "Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike." Ved hjelp av denne Ånd kan vi fødes til et nytt liv, et liv hvor Guds velde kan råde. Veien til Guds rike går gjennom en slik gjenfødelse. Som Jesus forklarte for den jødiske rådsmannen Nikodemus:

"Sannelig, sannelig sier jeg deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. ... Den som ikke blir født av vann (= dåpen) og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." - Joh. 3: 3, 5 (uthevet av meg).

Ettersom Guds hensikt er, gjennom Jesus Kristus, igjen å bli "forsonet med Gud" og derved føre skapelsen inn under Guds velde eller rike, kan denne gjenfødelsen ikke være begrenset til en liten brøkdel av menneskeheten. Veien til Guds rike gjennom en slik gjenfødelse må stå åpen for hver og en som i tro aksepterer Jesus som sin frelser eller gjenløser. Det er hva Guds Ord lærer oss:

 "Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud." - Joh. 1: 12, 13(uthevet av meg).

 "Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud." - 1. Joh. 5: 1 (uthevet av meg).

Ingen av disse uttalelser kan feiltolkes. De er begge klare og utvetydige: "Alle", "Enhver som", tar imot Jesus som Guds salvede og tror på ham er født av Gud. Muligheten gjelder alle mennesker. Enhver tolkning som begrenser gjenfødelsen til å gjelde en liten minoritet av mennesker er derfor ubibelsk. En slik tolkning innebærer i virkeligheten at veien eller døren til himmelriket er lukket for flertallet av mennesker, Ja, for praktisk talt alle hvis denne lille skare allerede anses å være fulltallig (Matt. 23: 13)

Mvd Doku

(Innlegget ble redigert 08.11.19 18:53)

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 4127
08.11.19 20:31
Doku: Akkurat like få ganger du kan lese i NT om hvor "ofte" Jesus nevnte eller brukte Guds navn! Du finner ikke ett eksempel. Du finner heller ikke ett eneste eksempel hvor Jesus oppfordret til å bruke Gudsnavnet, og trosse navntabuet hos jødene.

Å joda, det finnes mange ganger nevnt i NT, bare det at dere verdslig-kristne ikke innser det, for det handler ikke bare om det står der i forhold til grunnteksten, men i forhold til hvorhvit slike som deg kan resonnere logisk, fordi, Jesus leste og studerte GT, og det gjorde alle apostlene, der navnet kom tydelig frem flere tusen ganger, samt at Jesus selv klart og tydelig proklamerer navnet gang på gang, når han sier han har lært dem navnet, og det er ikke mulig å lære et navn om en ikke har hørt det.


Jaddadu


 

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 4127
08.11.19 20:33
Doku: Det finnes en annen forsamling som kaller seg "Jahves menighet". Har du hørt om den bevegelsen? De bruker antageligvis også Gudsnavnet.

Neppe !


J

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 20:34
Jaddadu: Å joda, det finnes mange ganger nevnt i NT, bare det at dere verdslig-kristne ikke innser det, for det handler ikke bare om det står der i forhold til grunnteksten, men i forhold til hvorhvit slike som deg kan resonnere logisk, fordi, Jesus leste og studerte GT, og det gjorde alle apostlene, der navnet kom tydelig frem flere tusen ganger, samt at Jesus selv klart og tydelig proklamerer navnet gang på gang, når han sier han har lært dem navnet, og det er ikke mulig å lære et navn om en ikke har hørt det.

Dette er jo bare grautprat, Jaddadu! Du sier at det finnes mange ganger nevnt i NT, at Jesus bruker Navnet. Hvor er eksemplene? Du klarer ikke vise til ett eneste!!!

Svake greier, Jaddadu!

Du står til stryk, sorry.

Mvh Doku

(Innlegget ble redigert 08.11.19 20:42)

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 20:45
Jaddadu: Neppe !

Ikke? Jo da, det finnes en forsamling som kaller seg "Jahves menighet". Les for å undersøke at de bruker Guds Navn. Vi andre bruker det bare litt. Og ortodokse jøder nevner ikke Navnet i det hele tatt. Men de fornekter ikke Navnet av den grunn! Tvert i mot!!!

Mvh Doku

(Innlegget ble redigert 08.11.19 20:50)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14485
08.11.19 21:00
Doku: Men de fornekter ikke Navnet av den grunn! Tvert i mot!!!

De som ikke spiser av brødet, fornekter det.

Doku
DokuInnlegg: 7349
08.11.19 21:39
Finnsannhet: De som ikke spiser av brødet, fornekter det.

Ja, de som ikke tar av Jesu legeme og blod, fornekter Jesus som sin frelser:

53 "Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. 54 Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 55 For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk." (Joh 6:53-55)

Mvh Doku

(Innlegget ble redigert 08.11.19 21:39)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1513
08.11.19 22:16
Jaddadu: Er det ikke bare å kutte ut disse tåpelige argumentene dine ? Det finnes ikke større gap mellom Kristi lære, og den lære som Kristenheten, og andre verdslig-kristne slike som deg, lever etter.Her kan en ta utallige eksempler, og bare for å ta noe, som f.eks. fødselsdagsfeiring, Julefeiring, alle verdens verdslig-kristne tradisjoner, barnedåp, homofile prester, kvinnelige prester, læren om en treenig gud, læren om et brennende helvete, osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. VTs lære som du kaller det, bygger på hva Bibelen lærer, og hva den ikke lærer, og det ovennevnte viser hva den sekta du tilhører lærer, som ikke er hva Bibelen lærer.

Slik er det.

Joda "slik er det" nok ut i fra ditt ståsted;)

Jeg vet at for "Jehovas vitner" er alt dette en stor greie - det er klare og rigide regler for hva en får lov til å mene, tro og tenke.

Nåde den som undrer seg, tenker selv eller stiller kritiske spørsmål - da er det ut av dette sektfelleskapet.

For kristne generelt er ikke disse spørsmålene så prekære og truende som det en ser hos f.eks Jehovas vitner.

Det er så viktig at alle mennesker får lov til å tenke, erfare og jobbe med Bibelske spørsmål helt på egen hånd.

Uten å bli presset eller bli stengt inne i et vakuum - slik sektmedlemmer ofte beskriver sin tilværelse.

Ultra-konservative, bokstavtro og fanatiske mennesker er sjelden et trekkplaster for kristendommen.

Ellers er det helt riktig at noen Bibelske spørsmål kan være komplekse for store deler av kristenheten - fordi en må ta hensyn til datidens kultur, Guds- og verdensbilde for å forstå hvorfor Bibelen ofte lyder slik den gjør.

Spesielt fraser i GT, om både steining, tann for tann, øye for øye.

I vår tid er det heldigvis mye fokus på det med menneskerettigheter, likestilling og inkludering - noe som har vært en hard kamp å kjempe mange steder på grunn av religion og fastlåste gamle holdninger.

Men det er klart at det er forskjell på fundamentalistiske religioner i dag og de som utøver en moderat religion.

Så sånn sett er det ikke til å undre seg over at du stiller spørsmål ved den kristne frihet som virker helt ukjent hos Jehovas vitner og andre fundamentalistiske gjerningsreligioner.  

Vi Jesus troende har en helt annen vektlegging av det å få lov til å ha personlig tro.

Vi vet at alt i verden er ikke svart eller hvitt. Vi må derfor villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema, men det viktigste er at det gjøres både med respekt og forståelse i møte med andres syn.

Det er veldig viktig med oppbyggende fellesskap og inspirerende Bibel-undervisning.

Jo, vi kristne skal forkynne og er satt til å utbre evangeliet - men da må du ha noe å gi.

Ellers går du snart på tomgang - det kristne livet handler nemlig om Guds fylde og kraft i ens indre.

Guds ånd utruster til gode gjerninger og som lys-bærere av evangeliet.

Vi trenger denne kraften fra det høye, i egen kraft er det så ofte begrensninger, mismot og egne ambisjoner.

Men blir vi ledet av Gud, kan vi gå i ferdiglagde gjerninger - fordi han virker gjennom oss.

Mitt inntrykk av Jehovas vitner og andre som ofrer seg for sekter er at alt dreier seg om plikt og det å måtte gjøre - bli godkjent av guden sin og sine trosfeller.

Ja Jehovas vitner må jo til og med rapportere til lederne sine om antall husbesøk, hvor mange de forkynner for og hvilke avtaler eller Bibelstudier de er med på.

Slik usunn menighetskontroll er heldigvis ikke vanlig blant de fleste kristne trossamfunn.

For min del verdsetter jeg heller relevant og god, oppbyggende forkynnelse og det å komme sammen til en levende gudstjenestefeiring - fremfor slike kontrollerende og manipulerende felleskap.

 

(Innlegget ble redigert 08.11.19 22:45)

Annananas
AnnananasInnlegg: 2094
08.11.19 23:29
positivogblid: Det er helt riktig som du sier at det å søke er utrolig viktig og ikke minst at denne søkingen fører til noe konkret som det å tilgi. Men svaret var i forhold til bruken av tetragrammet kontra de kristnes opphøyelse av Jesus navn som JV her inne kritiserer. Ellers er det å si at bare å "bruke" navnet, som Jehovas vitner sier de gjør - ikke avgjørende. Det avgjørende er om en har Guds fylde og Ånd i sitt liv - slik at en kan følge Gud. Etter kristen tro vel og merke ! ;)


Tilgivelsens evne er som du sier et resultat av ens søking og ervervelse av erfaring som resultat. Men på samme måte som den gjenstridige geita lærer av sine erfaringer gjør også den vare hjorten. Men den vare hjorten driver ikke på med å stange i alt mulig den kan stange i. Derfor vil erfaringene bli annerledes. At JV ligner på geita som stanger i alt er det vel ingen tvil om, og derfor ikke er i stand til å gjøre hjortens erfaringer.


Men det kan jo være en grunn til at JV oppfører seg som en geit og ikke en hjort. Grunnen kan jo være at verden er på styr, og at det er på tide å vende om som Jonas sa. Og da her jo JV et poeng. Men JV sine svar er nok mer som Jonas sine svar og på samme vis som Jonas vil de bestemme herrens vilje (som det står i Bibelen), og blir sikkelig sure da de tar feil,


Når det er sagt så bør en nok bli fylt av den evige ånden som man kan trekke i nuet og fylles av i stedet for læresetninger. For ånden er virkelig nok og kan fylle med mer en leste ord. Når det er sagt så får du tommelen opp av meg for din menneskelighet.  Sånn Cirkus.

Annananas
AnnananasInnlegg: 2094
08.11.19 23:42
Annananas: Men det kan jo være en grunn til at JV oppfører seg som en geit

Her må jeg be om forlatelse til de mange i JV som ikke oppfører seg som geiter. Og også si at det er svært mange andre som lærer av sine geiteerfaringer. Altså det å synse og mene og tro i hytt og pine uten å ta høyde for at sannheten er som den er uansett hva vi tror. Kanskje vi alle skulle raute mindre tenker jeg. Og sier møøøøø.....  hehe.


 

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1513
09.11.19 01:03
Jaddadu: Er det ikke bare å kutte ut disse tåpelige argumentene dine ? Det finnes ikke større gap mellom Kristi lære, og den lære som Kristenheten, og andre verdslig-kristne slike som deg, lever etter.

Det er virkelig beklagelig at det er slik man møter personers spørsmål, tanker og undringer i sekten Jehovas vitner.

Jeg skjønner deg - det er psykologisk og slik du er blitt opplært - spørsmål og sunn kritisk tankegang blir avvist og tåles ikke i slike autoritære, manipulerende og farlige sekter.

Tenk om dere i Jehovas vitner hadde åpnet opp for mer refleksjon, nye tanker og mer åpne sinn?

Da hadde dere vært så mye mer ekte og sanne kristne enn alt dette hykleriet og falskheten som råder og ikke tåler å komme frem i lyset eller bli avslørt.

(Innlegget ble redigert 09.11.19 01:05)

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1513
09.11.19 10:43
Jaddadu: Gud Jehova selv synes det er et hån mot ham som den suverene hersker at folk ikke påkaller hans navn, men heller velger å kalle ham for Herren, Faderen, eller bare Gud,

Hvor gir Gud utrykk for det i Bibelen?

Det er flott å kjenne til tetragrammet som vi finner i det gamle testamentet.

I GT talte han riktignok mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene. (Heb1,1)

Du finner derfor tetragrammet utallige ganger i GT.

Men Bibelen sier at nå taler Gud gjennom Sønnen - da forstår vi hvor viktig Jesus navn er blitt etter den nye pakt - vi kan alle kan lytte til hans røst.

Jesus = Det navn som er over alle navn. (Fil 2,9.)

Det er viktig å forstå at når Jesus sier Han er Guds Sønn, så er det fordi han er Gudommelig, av samme vesen og ett med sin Far.

Vi kan derfor frimodig si at den som har Sønnen har livet - som er Gud.

Ja alt som Gud er har vi i Jesus Kristus Guds Sønn - i Ham kan vi få del i all åndelig velsignelser - ikke noe holder Gud tilbake for den som kommer til Jesus.

Når Jesus taler så er det Gud som taler til oss, hvis du ikke tror det vil du få problemer med hele Bibelen og ditt Gudsforhold.

Jesus var ikke bare en læremester, slik noen Jehovas vitner og noen religioner ser ut til å bare tro - men hele Guddomsfylden er også i Sønnen.

Vi kristne vet at Jesus bare taler ord av Faderen fordi han er 100% ett med sin Far.

Både Jesus, Gud Faderen og Den Hellige Ånd + inspirasjonen ved Guds ord er en og samme røst ut til menneskeheten - det er ord fra Gud.

Det er så beskrivende det engelen sier til Maria om hvorfor Jesus skulle kalles Guds Sønn - det er fordi Gud den høyeste og Den Hellige Ånd totalt er omsluttet i Jesus Kristus - altså det Gudommelige som Jehovas vitner nekter Jesus innehar - sier Bibelen igjen og igjen er i Kristus.

 Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn (Lukas 1,30-35)

 

 

(Innlegget ble redigert 09.11.19 11:11)

PerryAndre
PerryAndreInnlegg: 8478
09.11.19 13:00
Jaddadu: Og hvor mange hører du bruker Guds navn daglig, av alle som har tilknytning til Bibelen ? Svaret er INGEN !!!! Utenom Jehovas vitner.

Nei, på grunn av tradisjon som videreføres av de greske oversetterne av grunntekstene. Slik det står i vår Bibelen.  Guds navn ble lest som Herren fra grunntekstene for navnet var ansett som hellig.

Her forteller Gud at han brukte et annet navn om seg selv ovenfor Abraham, Isak og Jakob.
2 Gud talte til Moses og sa: «Jeg er Herren (Jahve).  3 Jeg viste/åpenbarte meg for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud, Den veldige, (Gud den allmektige=El Shaddai) men under mitt navn Herren(Jahve) var jeg ikke kjent for dem.

Jaddadu
JaddaduInnlegg: 4127
09.11.19 13:29
Doku: Dette er jo bare grautprat, Jaddadu! Du sier at det finnes mange ganger nevnt i NT, at Jesus bruker Navnet. Hvor er eksemplene? Du klarer ikke vise til ett eneste!!! Svake greier, Jaddadu! Du står til stryk, sorry. Mvh Doku

Det er nok du som står til stryk, for om du ikke vet det, så er den skriften, eller avskriften du forholder deg til, skrevet ca. 200 år etter Jesus, men det det var avskrifter før dette, og dersom du hadde hatt et snev av logisk sans, så hadde du sett at det også kommer frem i Bibelen.... 

Omkring midten av det første århundre evt. sa disippelen Jakob til de eldste i Jerusalem: «Simeon har fortalt detaljert om hvordan Gud for første gang vendte sin oppmerksomhet mot nasjonene for å ta ut fra dem et folk som skal bære hans navn.» 

Noe som viser at navnet skulle fremkomme, hvordan er det da mulig å benekte at navnet er nedskrevet i de Greske kristne skrifter, ville ikke noen ha stilt spørmålet, hva er det for et navn som skal bæres ?

Som sagt Doku, du stryker med glans, og du vil bli strøket ut i livets bok, den dagen da du må innse at du har tatt feil av Bibelens virkelige lære.

Jaddadu

(Innlegget ble redigert 09.11.19 13:33)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14485
09.11.19 14:56
Doku: Jahves menighet". Les for å undersøke at de bruker Guds Navn. Vi andre bruker det bare litt.

Ordet "Ja" på norsk eller ordet "Yes" på engelsk eller ordet "Oui" på fransk, er gode ord som navn og nevne på Gud.

 

Ja til livet og omsorgen uten ende, ja til pusten og tilstedeværelsen, til det rene moralske livet og til den absolutt nødvendige stadignåden.

JA!!

(Innlegget ble redigert 09.11.19 14:57)

Doku
DokuInnlegg: 7349
09.11.19 15:23
Jaddadu: Det er nok du som står til stryk, for om du ikke vet det, så er den skriften, eller avskriften du forholder deg til, skrevet ca. 200 år etter Jesus, men det det var avskrifter før dette, og dersom du hadde hatt et snev av logisk sans, så hadde du sett at det også kommer frem i Bibelen....

Her snakker du om at Gudsnavnet er skuslet bort fra de opprinnelige original-tekstene til NT. Og derfor kan du ikke vise til ett eneste sted i NT hvor Jesus uttaler navnet. Så det du her fremmer, er at Bibelens grunntekst er forfalsket, og det skjedde omkring år 200 e.Kr. Nå mangler det bare om du kan begrunne denne hypotesen?

Vil bare gjøre deg oppmerksom på at dine religiøse ledere, Selskapet Vakttårnet, hevder at Bibelen er meget godt bevart, la meg sitere Vakttårnets to-binds oppslagsverk, Innsikt:

Denne veldige mengden av håndskrifter har fått en forsker til å bemerke: «De fleste ordene i Det nye testamente er hevet over all kritisk analyse, for det foreligger ingen varianter, og de kan bare skrives av. . . . Hvis en ser bort fra forholdsvis ubetydelige ting, så som en forandring i ordstillingen, det at artikkelen er innskutt eller utelatt i forbindelse med egennavn, og lignende, kan de ordene som etter vår oppfatning fortsatt er gjenstand for tvil, neppe utgjøre mer enn en tusendel av hele Det nye testamente.» (The New Testament in the Original Greek, bd. I, s. 561) Følgende uttalelse av Jack Finegan føyer seg til denne bemerkningen: «Det tidsmessig sett nære forhold mellom de eldste håndskriftene til Det nye testamente og originaltekstene er også intet mindre enn forbløffende. . . . Når det gjelder de håndskrifter vår kunnskap om skriftene til de fleste klassiske forfattere er avhengig av, er de eldste av dem fra en tid mellom 800-tallet og 1000-tallet e.Kr. . . . Det er derfor slik at teksten til Det nye testamente kan fastslås med større sikkerhet enn teksten til noen annen bok fra oldtiden. De ordene Det nye testamentes skribenter rettet til datidens verden, har nådd milevis utover og århundrer framover til oss i en form som i det store og hele er uforandret, og avgjort med usvekket kraft.» – Light From the Ancient Past, 1959, s. 449, 450. (Innsikt, bind 2, s. 70, 71)

Før sa du at det finnes mange ganger nevnt i NT, at Jesus bruker Navnet. Har du gitt opp å vise bare ett skriftsted som belegger din påstand?

Nei, Jaddadu, du har ikke noe å vise til, og da er det deg som står til stryk.

Mvh Doku

(Innlegget ble redigert 09.11.19 15:28)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg