Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

En verden uten religion ?

NYTT TEMA
kytec
kytecInnlegg: 46690
10.01.20 17:17
Jaddadu: Tanken er at dersom verden aldri hadde hørt om, eller hatt noen forbindelse med religion, eller hvordan ville verden vært og eller hvordan ville vi mennesker levd uten religion.

Mennesker hadde nok funnet på andre måter å være grusomme og undertrykkende på selv uten religion.  

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
10.01.20 17:17
return_of_drakkar: Og jeg spurte deg om din påstand om skjærsilden som 'lære' fra Paulus.Jeg ser ikke noe svar?

Pauli tekst om dette er da så klar at den neppe trenger noen vridninger eller bortforklaringer.


Synes ikke du og det?

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
10.01.20 17:17
return_of_drakkar: Og jeg spurte deg om din påstand om skjærsilden som 'lære' fra Paulus.Jeg ser ikke noe svar?

Pauli tekst om dette er da så klar at den neppe trenger noen vridninger eller bortforklaringer.


Synes ikke du og det?

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1324
11.01.20 09:36
return_of_drakkar: Hvem skal inn i ildsjøen.Ildsjøen kalles av Jesus selv (som overbringer av åpenbaringen) den annen død. Han snakker ikke om renselese der ved den hellige ånd, tvert i mot.
Jesus sier i Åpenbaringen 20:11-16 at disse skal dit:- døden- dødsriket- de som ikke har sitt navn i livets bok.
Døden - skal ikke renses.Den skal JK en gang for alle tilintetgjøre, fjerne alle spor etter.Pauluis sier i 1.kor 15:26 om JK som konge i Riket:
"Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden."Læren om skjærsilden var vel mer Big Business enn noe annet.Man kunne jo kjøpe seg bedring ved avlat.Og det var stort sett bare de rike som kunne kjøpe seg avlat.Det eneste positive med læren var at det var med på å utvikle boktrykkerkunsten, kan det se ut til - det skulle jo lages avlatsbrev. En grusom lære...https://gemini.no/2017/01/avlatshandel-big-business-reformasjonen/

Er ildsjøen et virkelig sted, hvor Gud kaster mennesker for å drukne dem og la dem dø ?

Som du kaller for den "annen død"

Mener du oppriktig at ild ikke er et bilde på renselse og Guds ånds gjerning i Bibelen?

Bibelen er klar på at noe urent skal aldri komme inn (Åp. 21, 27) i himmelen.....

Ditt blikk er for rent til å se på det onde (Hab 1, 13).

Hvor mange av oss har vel oppnådd en slik grad av renhet innen vi trekker vårt siste åndedrag?

Selv om de verste og fryktelige syndene er tilgitt, vil vi ikke greie å være rene nok i oss selv.

Det er veldig interessant, det som står i Bibelen om Guds ånd og Guds ild - som lutrer og renser.

Jeg kjenner til hva katolikker lærer mer enn det lutherske, men det er helt uavhengig av dem - fordi jeg forholder meg til Bibelen.

Se hva som står i 1.korinter 3:11-15

Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild (1 Kor 3, 11-15). Hva i alle dager skal dette bety for noe?

I dette skriftstedet går Paulus ut fra at man allerede er blitt frelst, og derfor har Jesus Kristus som grunnvoll.

Etter at døden inntreffer vil hver og en av oss stå ansikt til ansikt med vår guddommelige dommer, som er en fortærende ild (Hebr 12, 29)

Gud skal i følge Bibelen prøve den enkeltes livsverk for å se om det er godt eller dårlig.

Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn (1 Kor 3, 14); det vil si at han straks får komme til himmelen.

Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild (1 Kor 3, 15)

Det vil si at han også får komme til himmelen, men først etter en periode med lidelse.

Så nei, det er ikke u-bibelsk å vise til at alle sjelens ufullkommenheter blir brent opp av Guds nærvær.

Men det vil være smertefullt å gi slipp på all opprør, egenrettferdighet og onde ting som en har med seg fra dette jordiske livet.

Jeg finner ikke grunnlag for å si at Gud skal utslette mennesker for alltid, slik blant annet Jehovas vitner og adventister lærer seg i menighet.

Ja våre fysiske legeme skal en dag dø - men Gud skal ikke glemme oss for alltid - vi kristne tror på et liv etter døden.

 

 

(Innlegget ble redigert 11.01.20 09:47)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 24532
12.01.20 16:25
Finnsannhet: Det har i lengre tid vært forstått blant mange kristne med noen uenigheter at de oppfatter seg å tilhøre samme familie, Kristusfamilien. Det ekumeniske fellesskapet på alle plan har bare blitt mer og mer omfattende. De forstår Bibelens tekster dithen at dette er greit. Det finnes et sentrum i Kristus som tolererer noe uenigheter, slik vi ser at også Jesu apostler tolererte.

Poenget er hva Gud og Jesus Kristus mener.
Ikke hva du eller jeg mener, eller ønsker.

Selvsagt er enighet om grunnleggende ting viktig.
Hvem skal NN høre på når man snakker om store forskjeller i oppfatning av gud, Jesus, treenighet, dåp. helvete, hva skjer når vi dør osv etc?

Gud er, sies det, også en ordens Gud.
Kan det da være uenighet om grunnleggende ting, om hva mennesker lurer på i livet?
Er virkelig det sanne budskapet om disse tingene (og annet) avhengig av hvilken kirke som forkynner det?

A lærte av x at slik er det.
B lærte av y at slik der det.
Men A og B fikk høre helt forskjellige ting som ikke går i hop med hverandre...

Hvis de skulle elske hverandre, som sant er, hvorfor har de da gått i krig med hverandre og drept hverandre?
Det blir ganske spesielt å forklare Kristus at man drepte en av Kristi sauer i en krig, mens de begge ba om seier i krigen...
Henger dette på greip synes du?


(Innlegget ble redigert 12.01.20 16:28)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 24532
12.01.20 16:26
Finnsannhet: Pauli tekst om dette er da så klar at den neppe trenger noen vridninger eller bortforklaringer. Synes ikke du og det?

Jeg vil vite hva du sikter til.
Så kan vi se hva som faktisk står der.

Selv katolske autoriteter sier at skjærsilden ikke har skriftens godkjennesle...

Svarte du på hva som vil skje i din menighet med noen som lever i såkalt hor og ikke vil slutte med det, men postulerer at det er greit???

(Innlegget ble redigert 12.01.20 16:29)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 24532
12.01.20 16:56
positivogblid: Er ildsjøen et virkelig sted, hvor Gud kaster mennesker for å drukne dem og la dem dø ? Som du kaller for den "annen død" Mener du oppriktig at ild ikke er et bilde på renselse og Guds ånds gjerning i Bibelen? Bibelen er klar på at noe urent skal aldri komme inn (Åp. 21, 27) i himmelen..... Ditt blikk er for rent til å se på det onde (Hab 1, 13). Hvor mange av oss har vel oppnådd en slik grad av renhet innen vi trekker vårt siste åndedrag? Selv om de verste og fryktelige syndene er tilgitt, vil vi ikke greie å være rene nok i oss selv. Det er veldig interessant, det som står i Bibelen om Guds ånd og Guds ild - som lutrer og renser. Jeg kjenner til hva katolikker lærer mer enn det lutherske, men det er helt uavhengig av dem - fordi jeg forholder meg til Bibelen. Se hva som står i 1.korinter 3:11-15 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild (1 Kor 3, 11-15). Hva i alle dager skal dette bety for noe? I dette skriftstedet går Paulus ut fra at man allerede er blitt frelst, og derfor har Jesus Kristus som grunnvoll. Etter at døden inntreffer vil hver og en av oss stå ansikt til ansikt med vår guddommelige dommer, som er en fortærende ild (Hebr 12, 29) Gud skal i følge Bibelen prøve den enkeltes livsverk for å se om det er godt eller dårlig. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn (1 Kor 3, 14); det vil si at han straks får komme til himmelen. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild (1 Kor 3, 15) Det vil si at han også får komme til himmelen, men først etter en periode med lidelse. Så nei, det er ikke u-bibelsk å vise til at alle sjelens ufullkommenheter blir brent opp av Guds nærvær. Men det vil være smertefullt å gi slipp på all opprør, egenrettferdighet og onde ting som en har med seg fra dette jordiske livet. Jeg finner ikke grunnlag for å si at Gud skal utslette mennesker for alltid, slik blant annet Jehovas vitner og adventister lærer seg i menighet. Ja våre fysiske legeme skal en dag dø - men Gud skal ikke glemme oss for alltid - vi kristne tror på et liv etter døden.

1. Det står i bibelen at de som ikke har sitt skrevet opp i livets bok skal kastes i ildjøen sammen med døden og dødsriket.
Paulus sier at JK skal ødelegge døden som den siste fienden.
Jesus sier i Åpenbaringen at det er den annen død.
Ja - de blir ødelaget der.
Sier bibelen.
Åpenbaringen 20:11 og ut kap 20.

Vi vet at bibelen snakker om en oppstandelse for de som ligger i gravene (egentlig minnegravene, i guds minne).
Joh 5:28-29 feks.
Men det snakkes ikke om noen slikt fra 'ildsjøen'.
Ildsjøen er ikke noe konkret sted, men et begrep for den annen død, altså aldri noe mer liv eller ekistens  for dem.

2. Ild er et bilde på både rensing og ødeleggelse.
Gud kaller også for en fortærende ild.
Heb 12:29
I ildsjøen kastes da altså vår største fiende dæden.
Den skal ikke renses på noen måte, men kastes dit for evig
ødeleggelse.
1.korinter 15:26
De uten navn i livets bok får altså samme behandling.
Enten vi liker det eller ikke.


3. 1 korinter 3:11-15
Dette er vår tro.
Er den bygd på sannheten fra Guds ord og på uforbeholden kjærlighet til Gud og Kristus, eller på annet.
Det står:
"Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild"

Her står det at prøven vil være som med ild.
Han skal frelses, som gjennom ild. Ikke med ild i en skjærsild.

1.peter 1:6-7 snakker om prøvelser, av ymse slag:
"
Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser.  Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg."

Lidelsene og prøvelsene foregår her på jorda, i livet vårt.
Man blir ikke renset ved ild.
Det er kun ett der renser - lammets blod, slik åpenbaringen sier det. Åpenbaringen 12:11

Det var vanlige å skille ut gull ved ild.
Altså en slags ultimat prøve.
Du sier det selv - Gud skal prøve livsverket, men ikke i en skjærsild som ble funnet opp for å tjene penger.

4. Skjærsilden forkaster Jesu offer.
Veien til livet er Jesu offer.
Er ikke Lammets Blod nok?
Må det en ild til i tillegg`?
De seiret ved Lammets blod sier Åpenbaringen 12:11.
Ikke ved å tro på Kristus for så å pines i en ild før de skulle til himmelen.

Om den store skare sier Åpenbaringen det i 7:13
"
«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
          de har vasket sine kapper
          og gjort dem hvite i Lammets blod."

Videre sies det at de tjener Gud.
Og hvordan kom de så langt?
Jo, ved å godkjenne Jesu offerdød (lammets blod).
Det står intet om at de kom dit via å være i noen ild.

5. Se Åpenbaringen 20:7+++
Der sies det at etter de 1000 år skal Satan og hans demoner og de mennesker som da vil følge Satan kastes i ildsjøen, de skal fortæres sies det.
Vit også fengeselsvoktere kalets for pinere.
Altså å pine kan bety å ha noen innelåst, borte.
De kommer altså aldri ut derfra igjen.
De er -sier jesus her - blitt fortært av ild fra Kongenes Konge, Jesus kristus...

Dette er da altså de som vil følge Satan og som ikke har sitt navn i livets bok.

Jeg kan ikke noe for det, men slik snakker skriften.

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1324
12.01.20 22:54
return_of_drakkar: 1. Det står i bibelen at de som ikke har sitt skrevet opp i livets bok skal kastes i ildjøen sammen med døden og dødsriket.Paulus sier at JK skal ødelegge døden som den siste fienden.Jesus sier i Åpenbaringen at det er den annen død.Ja - de blir ødelaget der.Sier bibelen.Åpenbaringen 20:11 og ut kap 20.
Vi vet at bibelen snakker om en oppstandelse for de som ligger i gravene (egentlig minnegravene, i guds minne).Joh 5:28-29 feks.Men det snakkes ikke om noen slikt fra 'ildsjøen'.Ildsjøen er ikke noe konkret sted, men et begrep for den annen død, altså aldri noe mer liv eller ekistens for dem.
2. Ild er et bilde på både rensing og ødeleggelse.Gud kaller også for en fortærende ild.Heb 12:29I ildsjøen kastes da altså vår største fiende dæden.Den skal ikke renses på noen måte, men kastes dit for evigødeleggelse.1.korinter 15:26De uten navn i livets bok får altså samme behandling.Enten vi liker det eller ikke.3. 1 korinter 3:11-15Dette er vår tro.Er den bygd på sannheten fra Guds ord og på uforbeholden kjærlighet til Gud og Kristus, eller på annet.Det står:"Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild"
Her står det at prøven vil være som med ild.Han skal frelses, som gjennom ild. Ikke med ild i en skjærsild.
1.peter 1:6-7 snakker om prøvelser, av ymse slag:"Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg."
Lidelsene og prøvelsene foregår her på jorda, i livet vårt.Man blir ikke renset ved ild.Det er kun ett der renser - lammets blod, slik åpenbaringen sier det. Åpenbaringen 12:11
Det var vanlige å skille ut gull ved ild.Altså en slags ultimat prøve.Du sier det selv - Gud skal prøve livsverket, men ikke i en skjærsild som ble funnet opp for å tjene penger.
4. Skjærsilden forkaster Jesu offer.Veien til livet er Jesu offer.Er ikke Lammets Blod nok?Må det en ild til i tillegg`?De seiret ved Lammets blod sier Åpenbaringen 12:11.Ikke ved å tro på Kristus for så å pines i en ild før de skulle til himmelen.
Om den store skare sier Åpenbaringen det i 7:13"«Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod."
Videre sies det at de tjener Gud.Og hvordan kom de så langt?Jo, ved å godkjenne Jesu offerdød (lammets blod).Det står intet om at de kom dit via å være i noen ild.5. Se Åpenbaringen 20:7+++Der sies det at etter de 1000 år skal Satan og hans demoner og de mennesker som da vil følge Satan kastes i ildsjøen, de skal fortæres sies det.Vit også fengeselsvoktere kalets for pinere.Altså å pine kan bety å ha noen innelåst, borte.De kommer altså aldri ut derfra igjen.De er -sier jesus her - blitt fortært av ild fra Kongenes Konge, Jesus kristus...
Dette er da altså de som vil følge Satan og som ikke har sitt navn i livets bok.
Jeg kan ikke noe for det, men slik snakker skriften.

Det var meget gode svar og med belegg fra Bibelen - det verdsetter jeg høyt.

Og ja det står da virkelig i Bibelen, man kommer ikke unna det.

Men vi må også huske på at det var menneskene sin forståelse av Guds vesen som kom til utrykk for over tusener av år siden.

De hadde et bilde av en lunefull og straffende Gud og visste ikke om noe annet.

De så hele tiden for seg det de trodde var Guds straffedom, og innbilte seg at det var Guds mening at man alltid skulle straffe sine fiender med døden.

Noe vi ser var kulturen svært mange steder i Bibelen.

Øye for øye, tann for tann var det rådende.

Men alt dette kom Jesus for å oppklare, da han viste oss Gud som er ubetinget kjærlighet.

 Jesus viste til og med at man skulle elske sine fiender.

Til og med når Jesus ble korsfestet, ba ham en bønn om å tilgi for de vet ikke hva de gjør som han sa.

Han ønsket å åpne øynene til folket slik at de kunne erfare den sanne og kjærlige Gud fra dypet av sine hjerter.

Men menneskene tok ikke imot ham, men holdt heller på sin gamle lære og Jesus konfronterte mye av deres straff og belønningssystem.

Jesus er tydelig på at ingen kan fortjene frelsen.

Ja Bibelen lærer faktisk om både evig straff og pine - eller evig utslettelse fordi en ikke er bra nok eller har fortjent å komme inn i Guds rike.

Eller for de som av en eller annen grunn levde i omstendigheter der de ikke hadde blitt lært opp i troen på kristendommen eller Jesus.

Hvis vi tar denne læren på virkelig alvor, vil det si at nesten hele menneskeheten blir utslettet eller tillintetgjort eller må lide i et brennende helvete eller hvilken forestilling man har?

Vel, Jesus frelser og innbyr evig liv til alle som tror, så er enig at det er det man må holde frem.

Men jeg sitter igjen med en del undring over det med fortapelsen, som er vanskelig å begripe.

Og jeg er vokst opp i en tradisjon ved at fortapelsen blir forkynt med største alvor og som en virkelig realitet.

Man vil jo være tro mot Bibelen, men det er likevel sunt å tenke grundig på hva er det vi lærer om den Gud vi tror på.

Er det slik i Guds rike også at bare de sterkeste overlever ?

(Innlegget ble redigert 12.01.20 23:20)

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
13.01.20 11:35
return_of_drakkar: Svarte du på hva som vil skje i din menighet med noen som lever i såkalt hor og ikke vil slutte med det, men postulerer at det er greit???

Troende som skader sine medmennesker bør snakkes til rette av medtroende. Hvis intet hjelper bør menigheten også utad vise at slik oppførsel ikke er i samsvar med troen.


DETTE må være i samsvar med ånden i NT sin omtale av problematikken i våre dager.


 

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49904
13.01.20 12:31
Finnsannhet: En fortelling kan ha noe å lære bort.

Det er så.

En fortelling kan også være usann.

Mvh

BE

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
13.01.20 14:37
BlackEagle: En fortelling kan også være usann.

Det er nok så, så som at jeg møtte trollet på Skrimstoppen.

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
13.01.20 17:10

Hør dere gangere på vgd: jeg erklærer herved at jeg ER det trollet som verden har ventet SÅ lenge på!!  Bare hør nøye på hva jeg sier, og vær med å bring mitt navn ut til hele verden. Budskapet er at mennesker overalt må trille inn i min undervisnings hule. Jeg skal vinne hele verden for trollenes enkle sti, nemlig å spise bark av bjørk, og ved dette, samt drikke masse gjæret bjørkesevje, erverve bjørkenes eldgamle livskraft og fornye styret over kloden sådan at den blir stående inntil den suges opp av universets slitenhet, inn i det gode svarte hull, som er inngangen til alle lidelsers motsats: den evige rus av avsindig lykke.


Som sagt: jeg er kommet folkens! Den dere ikke visste at dere trengte; trollet som det er gitt å trylle hele menneskeheten til lykketroll! Som dere forstår har jeg funnet formelen dere har lett etter. Følg så meg.


Synes dere dette er i overkant, så er det vel ikke særlig verre enn andre som finner formelen til Paradiset.


Skøyern hilser så mye.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49904
13.01.20 19:43
Finnsannhet: Hør dere gangere på vgd: jeg erklærer herved at jeg ER det trollet som verden har ventet SÅ lenge på!!  Bare hør nøye på hva jeg sier, og vær med å bring mitt navn ut til hele verden. Budskapet er at mennesker overalt må trille inn i min undervisnings hule. Jeg skal vinne hele verden for trollenes enkle sti, nemlig å spise bark av bjørk, og ved dette, samt drikke masse gjæret bjørkesevje, erverve bjørkenes eldgamle livskraft og fornye styret over kloden sådan at den blir stående inntil den suges opp av universets slitenhet, inn i det gode svarte hull, som er inngangen til alle lidelsers motsats: den evige rus av avsindig lykke.
Som sagt: jeg er kommet folkens! Den dere ikke visste at dere trengte; trollet som det er gitt å trylle hele menneskeheten til lykketroll! Som dere forstår har jeg funnet formelen dere har lett etter. Følg så meg.
Synes dere dette er i overkant, så er det vel ikke særlig verre enn andre som finner formelen til Paradiset.

Og du kan lese min ene tommel som hundre, eller så mange du vil, o troll!!!!!!!

Mvh

BE
som imidlertid har en innvending: han (BE) flira kjeven av ledd

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
13.01.20 20:24
BlackEagle: som imidlertid har en innvending: han (BE) flira kjeven av ledd

Da skal du bare, men du tenker på meg, spise en banan med rikelig pepperstrøssel. Det gode nyset som da kommer vil rykke kjeven på plass.


Ellers: fatt mot, bli fortrollet likesom meg. 


Moral: først lurer men seg selv, - dernest andre. 

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
13.01.20 20:24
BlackEagle: som imidlertid har en innvending: han (BE) flira kjeven av ledd

Da skal du bare, men du tenker på meg, spise en banan med rikelig pepperstrøssel. Det gode nyset som da kommer vil rykke kjeven på plass.


Ellers: fatt mot, bli fortrollet likesom meg. 


Moral: først lurer men seg selv, - dernest andre. 

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49904
14.01.20 15:26
Finnsannhet: fatt mot, bli fortrollet likesom meg

Jeg er allerede fortrollet - av Kirke... (nei, ikke av kirke med liten k)

Mvh

BE

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
14.01.20 17:06
BlackEagle: av Kirke...

? ?

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 49904
14.01.20 19:31
Finnsannhet: ? ?

:o)

(humre, humre)

Trollkvinnen Kirke - som trollbandt Odyssevs... gjett hvem jeg mener...

Mvh

BE

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14332
14.01.20 19:45
BlackEagle: :o)
(humre, humre)
Trollkvinnen Kirke - som trollbandt Odyssevs... gjett hvem jeg mener...

He - he!


Jeg tror nok at det har en viss sammenheng med bjørnebær. Hørt at mange troll blir fortrollet av slike.


 

nattogdag2
nattogdag2Innlegg: 4820
21.01.20 16:34
return_of_drakkar: Nei, det var en frivillig handling.

Ja, en frivillig handling - men likevel noe som måtte skje for at profetiene skulle fullfylles.


Judas gjorde jobben sin. Ikke sleng dritt om ham!

Klikk for å gå tilbake til toppen