Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Corona - en drittpakke fra Jehova?

NYTT TEMA
return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
28.03.20 11:19
aicat: Her er det vel kun EN tulling - nemlig Trumps rådgiver som er tulling.
PS: Hva er en "bibelmotstander"? Kan man være motstander av en bok full av eventyr (GT) og leveregler (NT)?

Du sier jo her egentlig at alle som tror på bibelen er tullinger, fordi du snaker om evenetyr og det man må tro du mener er dumme leveregler.

Derfor vil slike utsagn som rådgiverens helle bensin på bålet hos det jeg kaller bibelmotstandere, et begrep som er enkelt å forstå ut fra det jeg skriver her, I presume...

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1422
28.03.20 11:32
return_of_drakkar: Hvis a, b, c, d som samfunn lærer vidt forskjellig på mye, endog hvem Gud og Jesus er, så er ikke dette orden, men uorden.Kan alle da ledes av DHÅ?

Det er sant at mange kirkesamfunn lærer noe som er forskjellig, slik er det jo i forhold til Jehovas vitner også.

Ja alle kan ledes av DHÅ !!

Skulle vi unngå splittelser måtte vi forbli i moderkirken - den katolske kirke.

Men mange har ment at de måtte bryte med den - på tross av Bibelens budskap om å være ett og kristen enhet.

Og selv om den katolske kirke har dype røtter og har bygd på apostlenes tro - så mener mange at de ikke lærer helt i samsvar med Bibelen...

Jeg personlig mener også at dette bruddet måtte komme, men konsekvensen er altså en rekke små trossamfunn og sekter.

Men tror ikke Gud er en uordens Gud, men at vi alle har muligheten til å søke sannheten selv og ta egne avgjørelser på det - religionsfriheten....

(Innlegget ble redigert 28.03.20 11:36)

aicat
aicatInnlegg: 21401
28.03.20 11:32
return_of_drakkar: Du sier jo her egentlig at alle som tror på bibelen er tullinger, fordi du snaker om evenetyr og det man må tro du mener er dumme leveregler. Derfor vil slike utsagn som rådgiverens helle bensin på bålet hos det jeg kaller bibelmotstandere, et begrep som er enkelt å forstå ut fra det jeg skriver her, I presume...

Det at man ikke tror Bibelen er en historiebok - som åpenbart svært mange gjør - er da slett ikke det samme som å være bibelmotstander. Folk som er tullinger er ikke de som tror bibelen er en guds litterære verk, men de som tolker skriftene slik Dollinger gjør og som så prøver å overbevise andre om at dette er sannheter.
NT f.eks. inneholder jo svært mange fornuftige leveregler - selv om man ikke tror at Jesus var en Gud - eller at han var født av en jomfru eller kunne vekke mennesker opp fra det døde - eller selv sto opp fra det døde.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
28.03.20 11:38
positivogblid: Det hadde vært lett å si at Faderen var den eneste sanne Gud, hvis han var alene eller satt alene på tronen. Men Bibelen sier tydelig at både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er på tronen og utgår der fra. Ingen steder i Bibelen antyder at Faderen er alene, men er tydelig på at det er tre: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Vi må ha samfunn med alle tre for å oppleve og ha samfunn med Gud - vi kan aldri komme til Gud ved å overse en av disse eller bare forholde oss til den ene - eller som ditt forslag bare anse Faderen som Gud. Skal en ha del i hele Guddomsfylden må en ha samfunn med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Hvorfor? fordi det er Bibelens Gud og fordi Gud åpenbarer seg gjennom Faderen, Sønnen og DHÅ - så enkelt er det ;) Det er det som gjør oss kristne forskjellige fra jødedommen og islam.

Jesus sa at faderen er den eneste sanne Gud.
Tror vi ikke på det Jesus sier?

Paulus sier at for oss (de kristne) er det kun 1 Gud, Faderen og 1 Herre, Jesus.
Vi tror at Paulus var inspirert til å fortelle en sannhet.

Åpenbaringen 21:22
"Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel"...

Hvem er Lammet?
Jo, Jesus.
Her skilles det tydelig mellom den Den allmektige og Lammet.
Jesus er ikke allmektig.
Ja - han ble gitt all makt / myndighet.
Men det står også at da han, Jesus, har tilintetgjort alle fiender (døden den siste), så skal han jesus igjen underordne seg under Gud.

Stefanus, se Apgj 7:55
"
Men Stefanus var fylt av Den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. "

Jesus står hos - Gud.
Ved hans høyre hånd som er tegn på at han Jesus er Guds fremste medarbeider.Å være høyre hånd betyr det.

Men alle kan kalles guder.
Jesus sa jo til jødene i Joh 10:34, at det stod ksrevet at 'dere er alle guder'.

Det er nok ofte begrepet gud som kan forvirre.
Fordi man tenker kun sann gud eller falsk gud (avgud).
Men prinsipielt er gud bare en tittel, en benevnelse på en stilling i forhold til noe annet, noen annen.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
28.03.20 11:42
aicat: Det at man ikke tror Bibelen er en historiebok - som åpenbart svært mange gjør - er da slett ikke det samme som å være bibelmotstander. Folk som er tullinger er ikke de som tror bibelen er en guds litterære verk, men de som tolker skriftene slik Dollinger gjør og som så prøver å overbevise andre om at dette er sannheter.
NT f.eks. inneholder jo svært mange fornuftige leveregler - selv om man ikke tror at Jesus var en Gud - eller at han var født av en jomfru eller kunne vekke mennesker opp fra det døde - eller selv sto opp fra det døde.

Mange mener at de som tror at bibelen er noe annet enn et mennskeskap verk - er tullinger.
Og da vil slike tulling-utsagn som rådgiverens forsterke dette inntrykket.

Men det er jo selvsagt ikke alle som mener at de som tror på den er - tullinger, om de  selv ikke gjør det.
Men her var det rådgiverens rolle som for mange vil forsterke noe :).

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
28.03.20 11:52
positivogblid: Det er sant at mange kirkesamfunn lærer noe som er forskjellig, slik er det jo i forhold til Jehovas vitner også. Ja alle kan ledes av DHÅ !! Skulle vi unngå splittelser måtte vi forbli i moderkirken - den katolske kirke. Men mange har ment at de måtte bryte med den - på tross av Bibelens budskap om å være ett og kristen enhet. Og selv om den katolske kirke har dype røtter og har bygd på apostlenes tro - så mener mange at de ikke lærer helt i samsvar med Bibelen... Jeg personlig mener også at dette bruddet måtte komme, men konsekvensen er altså en rekke små trossamfunn og sekter. Men tror ikke Gud er en uordens Gud, men at vi alle har muligheten til å søke sannheten selv og ta egne avgjørelser på det - religionsfriheten....

Lærer man forskjellig, så vil noen lære det som ikke er sannhet,
DHÅ vil da ikke lede noen til å lære det usanne.
Tror vi det?

Jesus er menighetens overhode, sjef.
Han sier i Matteus 24:11 at mange falske profeter skal stå fram, og han sier også i sine utsgan om den smale og brede vei og port at man skulle tale og gjøre store gjerninger i hans navn, men han ville ikke vite av dem.
Sterke ord!

Vi er inngitt fri vilje, og skal selvsagt få søke og tro som man vil.
Jeg skal ikke hindre deg, og du skal ikke hindre meg.

Vi har lov til å være uenige og påpeke det vi mener.
Det er vel egentlig en plikt Jesus nevnte det (tenk på om steinene måtte tale).

Likevel må vi respektere hverandre som individer. :).
 

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 50656
28.03.20 12:14
Jenji: Jeg har svart deg. Noe doktor avhandling gir jeg meg ikke ut på.

NEI.

Du har IKKE svart på mitt spørsmål vedr. kronoligien i Genesis ver. 1 og Genesis ver. 2. Dersom du påstår det, JUGER DU - og husker jeg biber'n riktig, anses ikke juging som noen dyd i den novellesamlinga - og det kan i sin tur indikere at du ikke tror på biber'n likevel - og JUGER om du sier du tror på den.

NEI.

Du trenger IKKE å skrive noen doktoravhandling. Det holder lenge at du svarer enkelt (la oss si to-tre bokstaver) - hvilket vel neppe er så mye som i nærheten av noen doktoravhandling - på spørsmålet.

Hvis du mot formodning skulle ha så elendig hukommelse at du husker hverken biber'n eller spørsmålet, kan jeg i første omgang hjelpe deg med å gjenta spørsmålet - og som du muligens ser, sa jeg allerede da jeg minnet deg på spørsmålet første gang fra at DU TRENGER IKKE Å SKRIVE NOEN DOKTORAVHANDLING:

ER KRONOLOGIEN - REKKEFØLGEN - IDENTISK i ver. 1 og ver. 2?

Denne gangen gjør det ingenting om du svarer på det du blir spurt om i stedet for å gjøre patetiske forsøk på å snakke om noe annet - og svar gjerne enten med JA - eller med NEI.

Mvh

BE
som venter - men neppe i særlig spenning

(Innlegget ble redigert 28.03.20 12:14)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
28.03.20 12:46
BlackEagle: og svar gjerne enten med JA - eller med NEI.

Catch22 ain't nice...

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1422
28.03.20 13:49
return_of_drakkar: Jesus sa at faderen er den eneste sanne Gud.Tror vi ikke på det Jesus sier?
Paulus sier at for oss (de kristne) er det kun 1 Gud, Faderen og 1 Herre, Jesus.Vi tror at Paulus var inspirert til å fortelle en sannhet.
Åpenbaringen 21:22"Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel"...
Hvem er Lammet?Jo, Jesus.Her skilles det tydelig mellom den Den allmektige og Lammet.Jesus er ikke allmektig.Ja - han ble gitt all makt / myndighet.Men det står også at da han, Jesus, har tilintetgjort alle fiender (døden den siste), så skal han jesus igjen underordne seg under Gud.
Stefanus, se Apgj 7:55"Men Stefanus var fylt av Den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. "
Jesus står hos - Gud.Ved hans høyre hånd som er tegn på at han Jesus er Guds fremste medarbeider.Å være høyre hånd betyr det.
Men alle kan kalles guder.Jesus sa jo til jødene i Joh 10:34, at det stod ksrevet at 'dere er alle guder'.
Det er nok ofte begrepet gud som kan forvirre.Fordi man tenker kun sann gud eller falsk gud (avgud).Men prinsipielt er gud bare en tittel, en benevnelse på en stilling i forhold til noe annet, noen annen.

Det er riktig på Jesu tid antok jødene at det bare var en Gud - Jehova (YHWH).

Jesaja 44: 6 poengterer den jødiske forståelsen når den sier: Jeg er den første, og jeg er den siste; og ved siden av meg er det ingen Gud.

Men Det nye testamentet kom med en helt ny åpenbaring da den tilskriver Jesus guddommelighet på lik linje som sin Far.

Jesus kom og viste oss Gud legemelig etter inkarnasjonen.

Det som kan sies om Jehova, kan også sies om hans sønn.som er ett med sin far, og som deler farens natur.

Et godt eksempel var noen av de skriftlærde som satt der og resonerte i sine tanker: Hvorfor taler denne mannen blasfemi? fordi hvem andre kan tilgi syndene enn Gud?

Hvis vi skal avvise Jesus gjerninger fordi det står at bare Gud kan tilgi synd..

Jesus gjorde det Jehova hadde gjort Han helbredet og tilga - selv om det i GT står om gjerninger bare Jehova hadde makt til å gjøre.

Konklusjon vi må se på Jesus liv og gjerninger - så skjønner vi at han er mer enn et vanlig menneske.

Hele hensikten med Bibelen er at den vitner om sønnen og det evige liv.

Jesus sier det selv så treffende: Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.” 

Jeg har ingen innvendinger og er selv påpasselig med å påpeke at Jesus kalles Guds sønn - men å neglisjere hans Guddomsmakt og autoritet kan vi ikke gjøre som sanne kristne.

(Innlegget ble redigert 28.03.20 13:59)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 50656
28.03.20 14:20
return_of_drakkar: Catch22 ain't nice...

Du kan så si!

Mvh

BE
som mener man kan bli paralysert av mindre

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1422
28.03.20 15:30
return_of_drakkar: Lærer man forskjellig, så vil noen lære det som ikke er sannhet,DHÅ vil da ikke lede noen til å lære det usanne.Tror vi det?
Jesus er menighetens overhode, sjef.Han sier i Matteus 24:11 at mange falske profeter skal stå fram, og han sier også i sine utsgan om den smale og brede vei og port at man skulle tale og gjøre store gjerninger i hans navn, men han ville ikke vite av dem.Sterke ord!
Vi er inngitt fri vilje, og skal selvsagt få søke og tro som man vil. Jeg skal ikke hindre deg, og du skal ikke hindre meg.
Vi har lov til å være uenige og påpeke det vi mener.Det er vel egentlig en plikt Jesus nevnte det (tenk på om steinene måtte tale).
Likevel må vi respektere hverandre som individer. :).

Tommel for bra innlegg - liker din saklighet. kunnskap og din klare måte å formulere deg på.

Det er viktig at DHÅ ikke lærer oss noe som er usant, men oppriktig tror jeg at DHÅ kan gjenspeile det som er av Gud i våre hjerter.

Er nok helt sikkert at vi alle har noen vrangbilder av Gud enten gjennom kirker, trossamfunn eller skrifttolkning.

 Det vil en dag komme for en dag, når vi skal se Ham som han er ! ;)

 

 

(Innlegget ble redigert 28.03.20 15:31)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
29.03.20 12:01
positivogblid: Jeg har ingen innvendinger og er selv påpasselig med å påpeke at Jesus kalles Guds sønn - men å neglisjere hans Guddomsmakt og autoritet kan vi ikke gjøre som sanne kristne.

La meg prøve å oppsummere slik jeg ser det.

(1) Gud har alltid eksistert.

(2) Jesus har ikke alltid eksistert.
Han har en begynnelse.
Kolosserne 1:15.
Her vil jeg henvise til dette:https://www.biblegateway.com/verse/en/Colossians%201:15

Det er snakk om at Jesus er den førstefødte av / famfor all skapning.
Så Jesus er en skapning.
Han er født, han er blitt til.

(3) Jesus er erkeengelen Mikael.
Bibelen nevner kun én erkeengel (sjefsengel). Juda 1:9.
I Tess 4:16 sier at Jesus skal komme med erkeengelens røst.
https://www.biblegateway.com/verse/en/1%20Thessalonians%204:16

Altså, Herren selv kommer ropende med denne røsten.
Og Jesus er jo overordnet alle engler.
Man ville ikke sagt 'med (en) erkeengels røst' hvis Jesus ikke var denne eneste nevne erkeengelen.
Hvorfor ikke?
Fordi Jesus, hvis han ikke var en engel, ville ikke blitt tilgitt myndigheten til noen var lavere enn seg selv.

(4) Uttrykket gud
Jesus sa at Faderen er den eneste sanne gud og Paulus bevitnet dette.
Men gud er bare en tittel eller en posisjon.
Jesus er jo sann 'gud' i betydning av at Faderen har satt ham inn i den posisjon han har. Det er en som har tilrevet seg dette eller satt seg selv inn i denne posisjonen.

Gud kan også da bety en som representerer GUD
https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=G2316&t=KJV


 

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14457
29.03.20 12:55

Skal vi komme til rette med ALLE skriftsteder om Jesus, så må vi holde fast med dobbeltheten i Jesus. Dette forstod kirkefedrene. Hvis vi ikke gjør det TVINGES vi til å trikse og strekke ut av ledd mange skriftsteder. Den ene Gud er tydeligvis mer mangfoldig i sitt Vesen og sitt Være enn som så.

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1422
29.03.20 13:33
return_of_drakkar: La meg prøve å oppsummere slik jeg ser det.
(1) Gud har alltid eksistert.
(2) Jesus har ikke alltid eksistert. Han har en begynnelse.Kolosserne 1:15.Her vil jeg henvise til dette:https://www.biblegateway.com/verse/en/Colossians%201:15

Dette er ikke lett å svare på, det krever mye studier av skriften for å kunne fastslå hva Bibelen mener når den utrykker seg slik den gjør. Jeg tror du kan finne argumenter for at Jesus er skapt og argumenter for at han er født.

Jeg utelukker heller ikke at det kan ha mye med oversettelser, tolkning og ikke nøytralitet til skriften å gjøre.

Men når Jesus er Skaperen av alt det skapte, hvordan kunne han selv ha vært skapt?

Er det slik å forstå at JV tolker "førstefødte"  til å bety “førsteskapte”.? Og ut i fra det trekker den slutning at Jesus er en skapt skapning, ikke evig eller Gud?

Men er det grunnlag for å tolke at førstefødte også må bety førsteskapte?

Når Paulus konstaterer at Jesus er den førstefødte over alt det skapte, så bruker han det greske ordet prototokos, som betyr arving og første i rang...

Det er vanskelig for meg å mene at det da har noe å gjøre med at han er den første som er skapt.

Da blir det liksom bare et argument som er mer som et påfunn for å få en lære til å gå i hop enn at det har relevans for det aktuelle skriftstedet.

Som jeg har lært fra min kirke så måtte en ha brukt det greske ordet  protoktistos hvis Paulus hadde ment skapte....

Men jeg er ingen greskkyndig person i det hele tatt, så må bare høre fra andre som har undersøkt.

Uansett så ønsker jeg sannheten fremfor mine eller den enkelte kirke eller trossamfunn sine meninger.

Det lønner seg for oss alle å få tak i det Bibelen ønsker å si først og fremst, eller skal vi si hva Jesus selv ønsker å formidle til oss om seg selv...

For min del er jeg 100% overbevist fra både Bibel og erfaring at Jesus er Gud.

Erfarer at Jesus virkelig er en grunnvoll å bygge livet sitt på.

(Innlegget ble redigert 29.03.20 13:49)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
29.03.20 13:50
Finnsannhet: Skal vi komme til rette med ALLE skriftsteder om Jesus, så må vi holde fast med dobbeltheten i Jesus. Dette forstod kirkefedrene. Hvis vi ikke gjør det TVINGES vi til å trikse og strekke ut av ledd mange skriftsteder. Den ene Gud er tydeligvis mer mangfoldig i sitt Vesen og sitt Være enn som så.

Feil logikk.

Skal man se om det er en såkalt dobbelthet i Jesus, så må man se på alle skriftstedene og så konkludere.

Det du sier at det motsatte av vitenskapens gyldne regel om "good thinking".
Det er dogmatisk.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
29.03.20 14:02
positivogblid: Dette er ikke lett å svare på, det krever mye studier av skriften for å kunne fastslå hva Bibelen mener når den utrykker seg slik den gjør. Jeg tror du kan finne argumenter for at Jesus er skapt og argumenter for at han er født. Jeg utelukker heller ikke at det kan ha mye med oversettelser, tolkning og ikke nøytralitet til skriften å gjøre. Men når Jesus er Skaperen av alt det skapte, hvordan kunne han selv ha vært skapt? Er det slik å forstå at JV tolker "førstefødte" til å bety “førsteskapte”.? Og ut i fra det trekker den slutning at Jesus er en skapt skapning, ikke evig eller Gud? Men er det grunnlag for å tolke at førstefødte også må bety førsteskapte? Når Paulus konstaterer at Jesus er den førstefødte over alt det skapte, så bruker han det greske ordet prototokos, som betyr arving og første i rang... Det er vanskelig for meg å mene at det da har noe å gjøre med at han er den første som er skapt. Da blir det liksom bare et argument som er mer som et påfunn for å få en lære til å gå i hop enn at det har relevans for det aktuelle skriftstedet. Som jeg har lært fra min kirke så måtte en ha brukt det greske ordet protoktistos hvis Paulus hadde ment skapte.... Men jeg er ingen greskkyndig person i det hele tatt, så må bare høre fra andre som har undersøkt. Uansett så ønsker jeg sannheten fremfor mine eller den enkelte kirke eller trossamfunn sine meninger. Det lønner seg for oss alle å få tak i det Bibelen ønsker å si først og fremst, eller skal vi si hva Jesus selv ønsker å formidle til oss om seg selv... For min del er jeg 100% overbevist fra både Bibel og erfaring at Jesus er Gud. Erfarer at Jesus virkelig er en grunnvoll å bygge livet sitt på.

1. Mener du at bibelens gud alltid har eksistert?

2. Hvis Jesus er "first begotten of all creation" -
betyr ikke det at han er den første av det skapte?
- førstefødste av det skapte -

3. Hvis han er arving slik du veldig fint sier - så er han vel ikke arving til seg selv - noe han er om han er GUD selv?
Det blir litt rart.

4. Ordspråkene 8:22 og videre snakker om Jesus.
Man kaller det "Visdommen", men visdommen eksisterte jo ved at gud selv eksisterte. Det samsvare med det første av det skapte.

5. Høre på Jesus - ja...
Men når Jesus sier at liver er å kjenne den eneste sanne GUD, faderen som han sier, og ham selv Jesus Kristus...

Johannes 17:3

Hva er da problemet?
Kan det sies klarere?
Hvorfor da blande inn filosofi om dualitet, 3-persons-gud og alt det der?

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14457
29.03.20 18:01
return_of_drakkar: Feil logikk.
Skal man se om det er en såkalt dobbelthet i Jesus, så må man se på alle skriftstedene og så konkludere.
Det du sier at det motsatte av vitenskapens gyldne regel om "good thinking".Det er dogmatisk.

Nå roter du fælt!  Litt typisk for deg med hvilken motvilje du møter alt som strider mot JV.  Men, men: sånn blir det gjerne når tenkning er bundet til lojalitet mot ferdig fasit. Jeg klarer faktisk ikke unngå å se bildet av fisk som spreller i garnet, når jeg leser dine argumentasjoner. Du virker lite åpen for skarp tenkning i annen tjeneste enn tjeneste på for hånden gitt fasit ( fra VT).


 

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14457
29.03.20 18:04
return_of_drakkar: 3. Hvis han er arving slik du veldig fint sier - så er han vel ikke arving til seg selv - noe han er om han er GUD selv?Det blir litt rart.

Hvorfor i all verden skulle ikke Gud arve og høste egne virkeliggjørelser av sine ønsker?


At Gud ikke skulle arve sin formasjon som Menneske?

positivogblid
positivogblidInnlegg: 1422
29.03.20 18:23
return_of_drakkar: 1. Mener du at bibelens gud alltid har eksistert?
2. Hvis Jesus er "first begotten of all creation" -betyr ikke det at han er den første av det skapte?- førstefødste av det skapte -
3. Hvis han er arving slik du veldig fint sier - så er han vel ikke arving til seg selv - noe han er om han er GUD selv?Det blir litt rart.
4. Ordspråkene 8:22 og videre snakker om Jesus.Man kaller det "Visdommen", men visdommen eksisterte jo ved at gud selv eksisterte. Det samsvare med det første av det skapte.
5. Høre på Jesus - ja...Men når Jesus sier at liver er å kjenne den eneste sanne GUD, faderen som han sier, og ham selv Jesus Kristus...
Johannes 17:3
Hva er da problemet?Kan det sies klarere?Hvorfor da blande inn filosofi om dualitet, 3-persons-gud og alt det der?

Jeg er som sagt enig med dem som sier at vi ikke trenger noen annen trosbekjennelse utenom Bibelen, når det gjelder kristen tro.

UPCI får mye kritikk for å ikke bruke treenighetsbegrepet eller f.eks den Nieanske trosbekjennelse. Vi formulerer bare Gud via det Bibelen sier.

Men samtidig er vi klar over at Guds storhet ikke alltid kan rommes i bare ord - men kan også erfares - Gud stadfester sitt ord.

Jeg er enig i at det evige liv er å kjenne den eneste sanne Gud og ham som er utsendt Jesus Kristus - det tror jeg de fleste kristne vil slutte seg 100% til...

Har heller ikke problem med å si at Faderen er den høyeste, der er jeg enig med JV.

Er litt usikker på hvor mye forskjellig vi tror om Jesus, hvis det er slik at JV tror det som blir sagt om Ham i Bibelen?

Men DHÅ vet jeg at JV lærer mye ulikt, da vi anerkjenner Nådegavene fullt ut og tror at de også er ment for menigheten i dag og ikke tok slutt ved apostlene, slik jeg oppfatter JV hevder?

 

 

(Innlegget ble redigert 29.03.20 18:30)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
30.03.20 10:44
Finnsannhet: Nå roter du fælt! Litt typisk for deg med hvilken motvilje du møter alt som strider mot JV. Men, men: sånn blir det gjerne når tenkning er bundet til lojalitet mot ferdig fasit. Jeg klarer faktisk ikke unngå å se bildet av fisk som spreller i garnet, når jeg leser dine argumentasjoner. Du virker lite åpen for skarp tenkning i annen tjeneste enn tjeneste på for hånden gitt fasit ( fra VT).

Det er interessant å lese hvordan du beskriver andre.
Men jeg tilgir deg - for jeg vet jo grunnen...og det vet du også...

(Innlegget ble redigert 30.03.20 10:47)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
30.03.20 10:46
Finnsannhet: Hvorfor i all verden skulle ikke Gud arve og høste egne virkeliggjørelser av sine ønsker? At Gud ikke skulle arve sin formasjon som Menneske?

Jesus sa at det evige liv bestod i å kjenne den eneste sanne gud faderen og hans utsending Jesus kristus.

Jesus benekter her at det finnes noen annen sann gud enn faderen.

Man må gjerne hevde annet, men da sier man at Jesus tok feil eller at Jesus lyver.
Hvordan kan du da tro på det Jesus ellers sa?

Bibelen er flust av utsagn om at Faderen og Sønnen er 2 helt adskilte individer.
Sønnen skal til slutt etter sin oppgave underlegge seg Faderen - igjen sies det.

Jesus var død.
Gud var ikke død.

Dette at Jesus var gud i menneskeskikkelse er det null grunnlag for å si ut fra bibelen. Han var 1 stykk gud i menneskeskikkelse. Han var guds spesielle sønn som den første, men også andre engler kalles for guds sønner, endog Satan benevnes som det.

Så man må skille mellom den eneste sanne gud faderen og at skapninger bærer titelen gud. Jesus sa at selv jødene var guder i faderens øyne (som det stod skrevet).

Du finner ikke ett eneste sted som støtter din tanke når vi ser hva bibelen samlet sier om dette - ikke noe!


(Innlegget ble redigert 30.03.20 10:56)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
30.03.20 11:01
positivogblid: Jeg er som sagt enig med dem som sier at vi ikke trenger noen annen trosbekjennelse utenom Bibelen, når det gjelder kristen tro. UPCI får mye kritikk for å ikke bruke treenighetsbegrepet eller f.eks den Nieanske trosbekjennelse. Vi formulerer bare Gud via det Bibelen sier. Men samtidig er vi klar over at Guds storhet ikke alltid kan rommes i bare ord - men kan også erfares - Gud stadfester sitt ord. Jeg er enig i at det evige liv er å kjenne den eneste sanne Gud og ham som er utsendt Jesus Kristus - det tror jeg de fleste kristne vil slutte seg 100% til... Har heller ikke problem med å si at Faderen er den høyeste, der er jeg enig med JV. Er litt usikker på hvor mye forskjellig vi tror om Jesus, hvis det er slik at JV tror det som blir sagt om Ham i Bibelen? Men DHÅ vet jeg at JV lærer mye ulikt, da vi anerkjenner Nådegavene fullt ut og tror at de også er ment for menigheten i dag og ikke tok slutt ved apostlene, slik jeg oppfatter JV hevder?

Den hellige ånd er ikke en person, men guds kraft (ånd).

Stefanus ser inn i himmelen og ser Gud øg sønnen, ikke DHÅ.

Se hva Jesus sier om den endelige "timen", Markus 13:32:

"Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen."

Faderen vet sier Jesus, sønnen vet ikke sier Jesus, englene vet ikke sier Jesus. Vi vet at du og jeg ikke vet (menneskene). DHÅ nevnes ikke engang, fordi den er ingen person.

(Innlegget ble redigert 30.03.20 11:06)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
30.03.20 11:33
Finnsannhet: Hvorfor i all verden skulle ikke Gud arve og høste egne virkeliggjørelser av sine ønsker? At Gud ikke skulle arve sin formasjon som Menneske?

Jesus som å ha levd som menneske vil huske hvordan det var når han skal dømme menneskene.

Men Gud - som har skapt alt, som også skapte Jesus, trenger ikke å være menneske for 100% forstå menneskene.
Det er tidenes undervurdering av Den Allmektige.

Men hvis du tror på evolusjonen så skapte han jo ikke menneskene, men lot dem bli mennesker fra aper/apeliknende vesen...
Er Jesus i din filosofi også frelser for det evolusjonen sier er felles stamfar for sjimpansen og mennesket?

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 50656
30.03.20 11:34
return_of_drakkar: Faderen vet sier Jesus, sønnen vet ikke sier Jesus, englene vet ikke sier Jesus. Vi vet at du og jeg ikke vet (menneskene). DHÅ nevnes ikke engang, fordi den er ingen person.

Hearsay, drakkar. Og man bør ikke høre på løse rykter og ondsinnet sladder når det gjelder alvorlige ting.

Mvh

BE

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
30.03.20 14:19
BlackEagle: Hearsay, drakkar. Og man bør ikke høre på løse rykter og ondsinnet sladder når det gjelder alvorlige ting.

Nei, det er den absolutte frihet, johannes 8:32...

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 25880
30.03.20 14:34
BlackEagle: Og man bør ikke høre på løse rykter og ondsinnet sladder når det gjelder alvorlige ting.

Det er sant som 1.korinter 15:33 sier
"La dere ikke føre vill!"  .......

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14457
30.03.20 16:51
return_of_drakkar: Den hellige ånd er ikke en person, men guds kraft (ånd).

Dette er ikke riktig.

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14457
30.03.20 16:53
return_of_drakkar: Bibelen er flust av utsagn om at Faderen og Sønnen er 2 helt adskilte individer.Sønnen skal til slutt etter sin oppgave underlegge seg Faderen - igjen sies det.

Intet i dette innlegget ditt beviser din påstand ELLER motbeviser min påstand om Jesu DOBBELTHET.

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14457
30.03.20 16:59
return_of_drakkar: Men Gud - som har skapt alt, som også skapte Jesus, trenger ikke å være menneske for 100% forstå menneskene.

Merkelig påstand må jeg si. Gud må jo også prøves i alt, erfare alt, for å kunne forstå (dømme rettferdig). Bl.a derfor måtte Gud bli menneske etterhvert, og samtidig da fullbyrde sin hensikt med det menneskelige prosjekt, inkl. å bygge en bro for de som så langt ikke fullbyrdet Guds hensikt (syndere). Det er når Gud forstår, at Gud kan dømme rettelig.

Finnsannhet
FinnsannhetInnlegg: 14457
30.03.20 17:01
return_of_drakkar: Sønnen skal til slutt etter sin oppgave underlegge seg Faderen

Så Han er ikke underlagt Gud nå, mener du?

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg