Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

§ 185 Finnes det straffbare ytringer i bibelen?

NYTT TEMA
Tro

Innlegg: 1251
Tro
20.09.20 20:30

§ 185. Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)religion eller livssyn,
c)homofile orientering, eller
d)nedsatte funksjonsevne.

Kan for eksempel fordømmelse av ikke-troende tolkes som en hatefull ytring?

Doku

Innlegg: 7569
Doku
20.09.20 20:59
Tro: § 185. Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)religion eller livssyn,
c)homofile orientering, eller
d)nedsatte funksjonsevne. Kan for eksempel fordømmelse av ikke-troende tolkes som en hatefull ytring?

Ja, fordømmelse av ikke-troende er også en hatefull ytring, mener jeg. Hvorfor ikke?

Doku

(Innlegget ble redigert 20.09.20 20:59)

immediately

Innlegg: 891
immediately
20.09.20 21:02
Tro: Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)religion eller livssyn,

Denne paragrafen skulle vært fjernet.

 

Hva menes det med:

 

Med diskriminerende... menes det å...  fremme... ringeakt overfor noen på grunn av deres

 

b)religion eller livssyn.

 

Så jeg har bl.a. ikke lov til å latterliggjøre religiøse?

 

(Innlegget ble redigert 20.09.20 21:05)

Doku

Innlegg: 7569
Doku
20.09.20 21:13
immediately: Så jeg har bl.a. ikke lov til å latterliggjøre religiøse?

Hvorfor latterliggjøre religiøse eller andre, hva de nå enn er eller tror? Er det ikke bedre å diskutere sak?

Doku

(Innlegget ble redigert 20.09.20 21:13)

immediately

Innlegg: 891
immediately
20.09.20 21:18
Doku: Hvorfor latterliggjøre religiøse eller andre, hva de nå enn er eller tror? Er det ikke bedre å diskutere sak?

Selvfølgelig er det bedre å diskutere sak.

 

Men det bør vel ikke være ulovlig?

 

Eller?

 

(Innlegget ble redigert 20.09.20 21:18)

Doku

Innlegg: 7569
Doku
20.09.20 21:47
immediately: Men det bør vel ikke være ulovlig?

Å latterliggjøre, mener du?

joplina

Innlegg: 66182
joplina
21.09.20 08:52
Tro: Kan for eksempel fordømmelse av ikke-troende tolkes som en hatefull ytring?

Ja det må man anta er mulig.


Alle har et livssyn - også ikke-troende ;"Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres" : "b)religion eller livssyn"


-Jeg tenker at når ikke-troende blir påstemplet å være satans lakeier som fortjener å brenne i helvete i evig tid osv i forskjellige varianter - så passer det godt inn i lovteksten


-Men tror jeg det vil skje at en religiøs ekstremist blir dømt for sine hatefulle ytringer? Nope


"Satan/djevelen" og "helvete" og annet i samme gate er ikke ord/benevnelser som er forbeholdt Bibelen alene. De brukes i språket for øvrig og er av negativ og devaluerende karakter.

jonas

Innlegg: 35499
jonas
21.09.20 09:00
Tro: Kan for eksempel fordømmelse av ikke-troende tolkes som en hatefull ytring?

Helt sikkert, men skribentene bak disse ytringene døde for godt over 1000 år siden så blir litt vanskelig å lage noe straffesak ut av det.

(Innlegget ble redigert 21.09.20 09:00)

joplina

Innlegg: 66182
joplina
21.09.20 10:17
jonas: Helt sikkert, men skribentene bak disse ytringene døde for godt over 1000 år siden så blir litt vanskelig å lage noe straffesak ut av det.

Har ikke noe å si hvem som skrev det eller når - hvis noen aktivt bruker det mot andre i dag.


 

Homo_Erectus

Innlegg: 24777
Homo_Erectus
21.09.20 10:27
Tro: Kan for eksempel fordømmelse av ikke-troende tolkes som en hatefull ytring?

Ja selvfølgelig.


5Mos 13,6 

 


6 Det kan hende at din bror som har samme mor som du, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær som ditt eget liv, hemmelig lokker deg og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» - guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7 guder som dyrkes av folkene rundt omkring dere, enten det er nær eller langt borte, fra den ene ende av jorden til den andre. 8 Da skal du ikke gå med på det og ikke høre på ham. Du må ikke se på ham med medlidenhet og ikke skåne eller dekke ham. 9 Du skal ta livet av ham. Selv skal du være den første til å løfte hånden mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal steine ham i hjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset. 11 Og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør noe så ondt iblant dere.

Doku

Innlegg: 7569
Doku
21.09.20 11:32

Takk og lov for at Mose lov fikk sin ende med Kristus! "For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror." (Rom 10:4)

Ja, vi må heller ikke glemme Menneskerettighetene som ble gitt i 1948.

"Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihetytringsfrihetrett til arbeid, helse og velferd.

Tenkningen rundt menneskerettighetene har en lang historie tilbake til Konfucius og til antikkens filosofi. I dag utgjør FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948 en viktig felles ramme rundt det internasjonale menneskerettsvernet. Over tid har statenes forpliktelser til å respektere og sikre borgernes menneskerettigheter blitt formulert skriftlig i ulike konvensjoner (avtaler) både på internasjonalt og regionalt plan." (Store norske leksikon)

Doku

(Innlegget ble redigert 21.09.20 11:32)

immediately

Innlegg: 891
immediately
21.09.20 13:35
Doku: Å latterliggjøre, mener du?

Ja, selvfølgelig - latterliggjøre.

 

Burde det være straffbart å nide - håne, spotte, vise forakt, skrive satire osv.?

 

Burde det for eksempel være forbudt å gjøre narr av Mohammed og spytte på Koranen eller brenne den?

 

(Innlegget ble redigert 21.09.20 13:36)

Doku

Innlegg: 7569
Doku
21.09.20 14:26
immediately: a, selvfølgelig - latterliggjøre.   Burde det være straffbart å nide - håne, spotte, vise forakt, skrive satire osv.?   Burde det for eksempel være forbudt å gjøre narr av Mohammed og spytte på Koranen eller brenne den?

Det syns jeg er å gå for langt, at det bure lovfestes at det er straffbart å være uhøflig, respektløs osv.

Doku

(Innlegget ble redigert 21.09.20 14:27)

Tro

Innlegg: 1251
Tro
21.09.20 20:58
joplina: Har ikke noe å si hvem som skrev det eller når - hvis noen aktivt bruker det mot andre i dag.

Ja jeg tenker på de (personer eller organisasjoner) som distribuerer utsagnet, om de kan bli straffeforfulgt. Det er en stund siden religiøse har blitt straffeforfulgt på grunnlag av utsagn/tro alene, men det kan skje igjen...

(Innlegget ble redigert 21.09.20 20:58)

Tro

Innlegg: 1251
Tro
21.09.20 21:03
Doku: Menneskerettighetene

Ja, det gir en beskyttelse mot å bli straffeforfulgt for sin tro, men da kan menneskerettighetene stå i fare for å beskytte de "hatefulle".

(Innlegget ble redigert 21.09.20 21:03)

Doku

Innlegg: 7569
Doku
21.09.20 21:14
Tro: Ja, det gir en beskyttelse mot å bli straffeforfulgt for sin tro, men da kan menneskerettighetene stå i fare for å beskytte de "hatefulle".

Det må du forklare nærmere.

Tro

Innlegg: 1251
Tro
21.09.20 21:43
Doku: Det må du forklare nærmere.

En radikalisert anti-religiøs majoritet kan "misbruke" straffeloven til å straffeforfølge religiøse ved å tolke utsagn som står i bibelen eller andre religiøse skrifter som "hatefulle". Da kan de straffeforfulgte søke beskyttelse bak menneskerettighetene og unngå straffeforfølgelse.


På den annen side kan en radikaliserte gruppe av religiøse undertrykke for eksempel homofile med hatefulle utsagn basert på religiøse skrifter. Når noen forsøker å straffefølge dette, kan disse også søke beskyttelse bak menneskerettighetene. 


Straffeloven kan både brukes av undertrykkere (haterne), men er vel egentlig ment for å beskytte de undertrykte (de forhatte).


 

positivogblid

Innlegg: 1585
positivogblid
21.09.20 21:57
Tro: a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,b)religion eller livssyn,c)homofile orientering, ellerd)nedsatte funksjonsevne

Det bør være en selvfølge at ingen skal oppleve diskriminering og vold på grunnlag av den de er eller hva de tror.

Ja kan også legge til de som ikke har en tro, for vi har sett eksempler på at mennesker forfølges for ikke ha en tro...

Helt enig, man kan diskutere uenighet - ikke latterliggjøre eller sjikanere !

Vi kristne teologi bør være at Gud er alles far og at nestekjærligheten er Bibelens viktigste prinsipp.

(Innlegget ble redigert 21.09.20 22:06)

Doku

Innlegg: 7569
Doku
21.09.20 22:20
Tro: En radikalisert anti-religiøs majoritet kan "misbruke" straffeloven til å straffeforfølge religiøse ved å tolke utsagn som står i bibelen eller andre religiøse skrifter som "hatefulle". Da kan de straffeforfulgte søke beskyttelse bak menneskerettighetene og unngå straffeforfølgelse.
På den annen side kan en radikaliserte gruppe av religiøse undertrykke for eksempel homofile med hatefulle utsagn basert på religiøse skrifter. Når noen forsøker å straffefølge dette, kan disse også søke beskyttelse bak menneskerettighetene. 
Straffeloven kan både brukes av undertrykkere (haterne), men er vel egentlig ment for å beskytte de undertrykte (de forhatte).

Phø!

parrotkiller

Innlegg: 1167
parrotkiller
23.09.20 10:41
joplina: Har ikke noe å si hvem som skrev det eller når - hvis noen aktivt bruker det mot andre i dag.

Ser ut som man kan slippe unna med sånt.

 

Islamisten ble frifunnet på ett punkt - å ha fremsatt hatefulle ytringer mot forfatter Amal Aden etter at hun ble utsatt for vold i november i fjor. Hussain skrev i en Facebook-kommentar at den homofile forfatteren heller burde ha blitt steinet til døde.

I dommen forklares frifinnelsen med at retten ikke kan utelukke at uttalelsene er en utlegning av Koranen.

 

(Innlegget ble redigert 23.09.20 10:42)

immediately

Innlegg: 891
immediately
23.09.20 14:18
parrotkiller: Islamisten ble frifunnet på ett punkt - å ha fremsatt hatefulle ytringer mot forfatter Amal Aden etter at hun ble utsatt for vold i november i fjor. Hussain skrev i en Facebook-kommentar at den homofile forfatteren heller burde ha blitt steinet til døde. I dommen forklares frifinnelsen med at retten ikke kan utelukke at uttalelsene er en utlegning av Koranen.

Så da er det fritt frem å si til muslimske kvinner man ikke liker: Du skal dø, din heks!?

 

GT: "En heks skal du ikke la leve".

 

 

(Innlegget ble redigert 23.09.20 14:19)

joplina

Innlegg: 66182
joplina
24.09.20 08:41
parrotkiller: Ser ut som man kan slippe unna med sånt.   Islamisten ble frifunnet på ett punkt - å ha fremsatt hatefulle ytringer mot forfatter Amal Aden etter at hun ble utsatt for vold i november i fjor. Hussain skrev i en Facebook-kommentar at den homofile forfatteren heller burde ha blitt steinet til døde. I dommen forklares frifinnelsen med at retten ikke kan utelukke at uttalelsene er en utlegning av Koranen.

Det tok jeg takhøyde for i mitt første innlegg i tråden her :


"-Men tror jeg det vil skje at en religiøs ekstremist blir dømt for sine hatefulle ytringer? Nope"

Tro

Innlegg: 1251
Tro
24.09.20 20:45
joplina: Det tok jeg takhøyde for i mitt første innlegg i tråden her :
"-Men tror jeg det vil skje at en religiøs ekstremist blir dømt for sine hatefulle ytringer? Nope"

Men mener du at han burde ha blitt dømt, du som representant for "normale" sekulære borgere? Selv om det ikke er noen direkte sammenheng mellom ytringene og volden hun ble utsatt for?

(Innlegget ble redigert 24.09.20 20:46)

joplina

Innlegg: 66182
joplina
24.09.20 21:15

Alle bør dømmes som fremsetter draps/hat/voldstrusler mot en annen.


Men folk som gjør det med henvisning til de religiøse skriftene de har funnet dem i - hevder selvsagt at de bare gjenga skriften.


Som allerede sagt så tror jeg det er tvilsomt at en religiøs ekstremist eller bokstavstro person vil bli dømt for å bruke sitat/påstander fra religiøse skrifter , selv om de adresserer "ordet" mot andre mennesker.


Det har alltid vært slik at religiøse skrifter "er uangripelige". Blasfemi er fortsatt straffbart mange steder i verden.


Det var og er nærmest slik at mennesker som ikke er religiøse/ikke tror på det som fremsettes/som vil ha seg frabedt å bli servert slikt  bare får beskjed om å "suck it up and get over it".


-Men motsatt vei så er det ikke måte på hva de ikke skal måtte tåle fordi de blir så krenket.


Jeg liker ikke noe særlig at det er slik....

Tro

Innlegg: 1251
Tro
24.09.20 22:25
joplina: Alle bør dømmes som fremsetter draps/hat/voldstrusler mot en annen.

Forstår og synes absolutt du har et poeng, selv om eksempelet avledet deg litt, for vi snakker ikke om draps/voldstrusler her, kun ytringer som kan oppfattes som hatefulle i følge paragrafen som sier at en som "forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring" kan idømmes fengselstraff.
Legg merke til at "som ytring regnes også bruk av symboler". Dette er vel spesifikt myntet på hakekorset, men kan jo vris til å gjelde religiøse symboler også.

Problemet er at språket i bibelen, også i det nye testamentet, selv om det veies til de grader opp av kjærlighetsbudet, kan virke hatefullt overfor ikke troende, da ikke-troende relativt hyppig fremstilles som fortapte. Det å bli fremstilt som en fortapt sjel, er i prinsippet det samme som å si at de er mindreverdige. De er ikke verdige deltakelse i Guds rike i mangel av sin tro.

Hvis man så blir utsatt for et slikt språk gjentakende fra barnsben av, kanskje iblandet mytiske forestillinger om universets dannelse, så kan man, hvis man ikke tror på det, oppleve seg som hatet og utstøtt. Enkelte praktiserer også utstøtelse av annerledestroende.

Det viktigste vi kan gjøre er å forfekte "tro" av type søken etter sannhet og hellighet i den forstand å forsvare det som har reell verdi (altså sann og hellig) for menneskeheten fremfor en sekterisk tro hvor de på innsiden er frelst og de på utsiden er fortapte.

 

 

(Innlegget ble redigert 24.09.20 22:27)

joplina

Innlegg: 66182
joplina
25.09.20 10:47
Tro: Forstår og synes absolutt du har et poeng, selv om eksempelet avledet deg litt, for vi snakker ikke om draps/voldstrusler her, kun ytringer som kan oppfattes som hatefulle i følge paragrafen som sier at en som "forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring" kan idømmes fengselstraff.
Legg merke til at "som ytring regnes også bruk av symboler". Dette er vel spesifikt myntet på hakekorset, men kan jo vris til å gjelde religiøse symboler også. Problemet er at språket i bibelen, også i det nye testamentet, selv om det veies til de grader opp av kjærlighetsbudet, kan virke hatefullt overfor ikke troende, da ikke-troende relativt hyppig fremstilles som fortapte. Det å bli fremstilt som en fortapt sjel, er i prinsippet det samme som å si at de er mindreverdige. De er ikke verdige deltakelse i Guds rike i mangel av sin tro.

Tro meg - jeg ble ikke avledet. Jeg valgte å ta med vold-og drapstrusler fordi de ikke sjelden dukker opp sammen med hatytringer. Ja, noen ganger inneholder de både vold og drap i Bibelen.


Apg. 3:22


22 Moses sa: Herren Gud skal sende dere en profet som meg, en av deres egne brødre. Og dere skal høre på alt han sier til dere. 23 Men hver og en som ikke hører på denne profet, skal bli utryddet av folket.


Joh. 12:25


25 Den som elsker sitt liv, skal miste det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv.


Joh. 3:36


36 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.»


Luk. 19:27


27 Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hogge ned for mine øyne.


1 Joh. 3:10


10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.


Matt. 24:48


48 Men dårlig er denne tjeneren om han sier til seg selv: «Det varer lenge før min herre kommer», 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51 og hogge ham ned. Han skal dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner


....Og sånn fortsetter det....


Når det er sagt så ikke bare kan  språket i Bibelen fremstå som hatefullt, men er faktisk hatefullt overfor ikke-troende og annerledestroende og "syndere"  både titt og ofte gjennom Bibelen. Og jeg tror ikke at det er annerledes i koranen eller i Torah'en eller Talmud eller noen andre religiøse skrifter for den saks skyld.


Jeg skal innrømme at jeg fyrer meg skikkelig opp her inne når det kommer bokstavstro/fundamentalister og øser ut av seg hva "alle andre" er/ikke er og hva de har i vente og hva de fortjener som satans syndige tjenere i denne verden. Jeg ser faktisk rødt.


- Og jeg gir svar på tiltale når jeg har tenkt det. Kan de devaluere meg på det groveste så skal de ikke innbille seg at de kan gjemme seg i skjørtekanten til Bibelen og dermed ikke ta noe personlig ansvar for hva de har ut av seg. Jeg har da ingen betenkeligheter med å svare med samme mynt.


Nei, jeg tror ikke at det er spesielt løsningsorientert å gi tilbake med samme mynt - men det føles godt å sette skapet på plass.


For det er noe med at jeg ikke føler meg såret/truffet/krenket ; jeg blir bare sint fordi jeg vet at det er andre som opplever seg devaluerte og uten verdi av slike tirader . F.eks sårbare mennesker, mennesker med "feil" legning, mennesker som strever med å finne sin plass osv.


- Og jeg må bare si at jeg (strengt tatt) driter i hvor gode hensikter de måtte ha når de gjør bruk av slike dommedags-predikant-verser og retter det mot andre. Det faktum at de velger å gjøre det er galt nok.


Se for deg at man er ute gatelangs og frivillig for å bistå hjemløse - og når man oppretter kontakt så fyrer man løs om hvor skitne de er, hvor ille de lukter og hvor ustelte de er  yækk - for deretter fyre løs en tirade om viktigheten av god hygiene hvis man i det hele tatt skal menge seg med andre og ikke være en smittespreder - for til slutt gi dem en pose med litt mat, hygiene produkter og et teppe og "et stort varmt smil og gode ønsker"... Det ville vært bistand med en fryktelig bi-smak - eller hva... Ingen ville gjøre noe slikt....


Men når det kommer til misjonen, sjelefiske og "tanken om å redde mennesker fra fortapelse" på det åndelige plan - så er det bare tut-og-kjør  for bokstavstro/fundamentalister  - og de grimmeste tekststeder og vers kan gladelig siteres og gjengis  for "den gode sak". Og de skjønner seriøst ikke hva som er galt med det...det er som om de er mindre begavet og ikke riktig vel bevart.


Hat?, devaluering? trusler? - nei,nei,nei ; de vil jo bare hjelpe sine syndige,fortapte medmennesker, slik at de kan ta del i Guds herlighet...


- Jeg har aldri funnet ut hvordan eller hva som er den rette måte å respondere på slikt. Jeg fyrer meg opp og blir sint - på vegne av alle som føler det som de blir tildelt dolkestøt av devaluerende forakt fordi de er som de er eller har det som de har det - av prektige "gode" gudfryktige mennesker.


Som tidligere sagt - jeg vet at det ikke er løsningsorientert, men det føles godt å gi tilbake med samme mynt. Og jeg gjør det når jeg har tenkt det.


"Det bibelske språk" må så sin sak være, men greia er at det ikke er så forskjellig fra det vanlige språk. Mer "oppstyltet" ja - men ordene er ord som også blir brukt i vårt språk, i dagligtale og ikke minst som banneord  og ord som opplagt er negativt ladet (satan/djevelen/død/fordervelse/pine/smerte/straff etc)


Og dermed har selv ikke-troende eierskap til språket og full rett til å mene noe om det.


Jeg har forresten ikke blitt straffeforfulgt for å gi tilbake med samme mynt ;)

Tro

Innlegg: 1251
Tro
26.09.20 15:43
joplina: Apg. 3:22
22 Moses sa: Herren Gud skal sende dere en profet som meg, en av deres egne brødre. Og dere skal høre på alt han sier til dere. 23 Men hver og en som ikke hører på denne profet, skal bli utryddet av folket.

Takk. 

 

Du beskriver akkurat den sinne og reaksjon som bibelspråket kan provosere frem, og som lovverket forsøket å beskytte oss mot. Jeg mener dette er en viktig debatt, både for religiøse og sekulære, for som du sier, du føler for å ta igjen med samme mynt, og mener da at lovverket i slike tilfelle ville blitt brukt mot deg. dvs at hvis du hadde brukt samme språk mot de religiøse, så ville du kunne risikere å bli straffet under paragrafen.

Nå er jo slike reaksjoner hele ideen med "vekkelse". Det skal ryste opp sjelen, slik at man virkelig ser behov for å vende om. Men i praksis i dag, vet man jo at det originale språket ikke når frem, så man pakker det inn i andre språkdrakter og formuleringer.

Ditt utvalg av Apg 3:22 er spesielt interessant og bibeleksperter kan sikkert skrive en bok basert på det ene utsagnet. Det som er tydelig her er at den kobler Jesus så tydelig inn i profettradisjonen og slik sett stadfester at NT er en viderefører det kontrastfulle språket fra den hebraiske bibelen med kjærlighet og velsignelse på den ene siden, og utsagn slik som at de "ulydige" blir utryddet, utskilt som ugress blant hveten, brent i bunter, på den annen side. 

Så når vi prøver å formilde dette språket, gi det ny drakt, for å imøtekomme sarte og nærtakende sjeler, mister man så budskapet? Jeg tror det. Et språk som forteller en annen virkelighet enn det kilden gjør vil alltid fremstå som falskt. Det blir som å lokke personer inn i et spill med løfter om en flott premie, og så gi dem gevær senere for å skyte på dem som ikke lar seg lokke inn. Det må derfor være bedre å akseptere språkets karakter og forstå det slik det er skrevet fra starten av, som et himmelsk drama mellom det gode og det onde. Et drama vi deltar i, om vi vil eller ikke.

(Innlegget ble redigert 26.09.20 15:44)

joplina

Innlegg: 66182
joplina
26.09.20 16:36
Tro: Nå er jo slike reaksjoner hele ideen med "vekkelse". Det skal ryste opp sjelen, slik at man virkelig ser behov for å vende om. Men i praksis i dag, vet man jo at det originale språket ikke når frem, så man pakker det inn i andre språkdrakter og formuleringer.

Når skremsler, devaluering og trusler betraktes som/menes å være eller er  nødvendig for å "komme i mål" - så spiller det ingen rolle hvilket løp det er snakk om. Slike løp er alltid unødvendige, ubrukbare og dårlig løp. Slike bør ingen rote seg bort i eller delta i.

Tro

Innlegg: 1251
Tro
26.09.20 17:49
joplina: Når skremsler, devaluering og trusler betraktes som/menes å være eller er  nødvendig for å "komme i mål" - så spiller det ingen rolle hvilket løp det er snakk om. Slike løp er alltid unødvendige, ubrukbare og dårlig løp. Slike bør ingen rote seg bort i eller delta i.

Vel, nå er du litt kjapp med avskrivning her av en av de mest sammenfattede verkene som bibelen er. En gullgruve av historier flettet inn i hverandre, med så mange kryssreferanser at selv ikke de mest hardbarka kjennere klarer å holde rede på alt. Når det gjelder selve språket, så er jo bibelens effekter etterhvert nå bare barnemat målt opp mot det vi ser fra moderne dramatiseringer av kampen mellom gode og onde krefter fra Disney, Pokemon, Star Wars, Tolkien, Astrid Lindgren, osv. Selv om de fleste slike fantasifulle fortellinger ikke hevder å illustrere noen moralsk eller ontologisk konklusjon, så illustrerer de alle vår indre opplevde forestilling av onde og gode krefter. Slik sett er bibelen det beste verktøyet vi har til å analysere hva som er godt og ondt i en verden som stadig mer er styrt av kapitalkrefter og menneskeskapte ødeleggelser.

 

 

(Innlegget ble redigert 26.09.20 17:49)

joplina

Innlegg: 66182
joplina
26.09.20 18:53
Tro: Vel, nå er du litt kjapp med avskrivning her av en av de mest sammenfattede verkene som bibelen er. En gullgruve av historier flettet inn i hverandre, med så mange kryssreferanser at selv ikke de mest hardbarka kjennere klarer å holde rede på alt. Når det gjelder selve språket, så er jo bibelens effekter etterhvert nå bare barnemat målt opp mot det vi ser fra moderne dramatiseringer av kampen mellom gode og onde krefter fra Disney, Pokemon, Star Wars, Tolkien, Astrid Lindgren, osv. Selv om de fleste slike fantasifulle fortellinger ikke hevder å illustrere noen moralsk eller ontologisk konklusjon, så illustrerer de alle vår indre opplevde forestilling av onde og gode krefter. Slik sett er bibelen det beste verktøyet vi har til å analysere hva som er godt og ondt i en verden som stadig mer er styrt av kapitalkrefter og menneskeskapte ødeleggelser.

Neida..nå er det du som er litt for kjapp på avtrekkeren :)


Jeg skrev : "Når skremsler, devaluering og trusler betraktes som/menes å være eller er  nødvendig for å "komme i mål" - så spiller det ingen rolle hvilket løp det er snakk om. Slike løp er alltid unødvendige, ubrukbare og dårlig løp. Slike bør ingen rote seg bort i eller delta i."


I innlegget jeg skrev før dette så viste jeg eksplisitt til "bokstavstro/fundamentalister"...disse tros-ekstreme som er veldig svart/hvite og som har for vane å misjonere fordømmende med bruk av skriftsteder som også er det ...skriftsteder som gjerne er krydret med "ikke av Gud/djevelens barn/slaver av denne verdens hersker" samt henvisninger til å "hogge dem ned", utslette, straff, død og evig pine.


Det var også denne gruppen jeg hadde i tankene når jeg skrev det siste innlegget som du siterte.


Disney og andre eventyr/fiction blir i grunn ikke sammenlignbart da det ikke dyrkes som livssyn og ei heller er inkorporert i mange lands lovverk - slik religion er. Hele verden er enige om at slikt er underholdning og fantasi - og ingen bruker Pokemon eller annet i samme fantasi-sjanger  til å truende  fordømme andre mennesker, inkludere som god og bra nok   eller ekskludere som syndig , ubrukbar og uønsket.


 


Det er som med alt annet ; lagom er best og alt med måte.


Jeg har ikke noen problemer med at Bibelen er skrevet slik Bibelen er skrevet og i den tidsånd som den gang var rådende.


Det jeg har problemer med er at bokstavstro/fundamentalister dundrer i vei med  de fordømmende kraftsalvene i vår tid  og retter det mot andre uten å så mye som å blunke - prektig selvrettferdige og selvforherligende....som om de gjør menneskeheten en stor tjeneste.....


...når den største tjeneste de kunne gjort menneskeheten var å holde kjeft - og det  uavhengig av religion. Spiller ingen rolle hvilken - religiøse bokstavstro/fundamentalister og ekstremister er helt enkelt  både ubrukbare og uspiselige....og farlige.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg