Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Den smale og den brede vei.

NYTT TEMA
PerryAndre

Innlegg: 9068
PerryAndre
26.10.20 20:59
Kluxklux: Dette har ingen ting å gjøre med fysiske stammer, det er symbolsk.

Fra grunntekstene: 
Stammer i NT blir betraktet som Israels 12 stammer. 
Henvises til teksten:
 Matteus 19:28 Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. 

(Innlegget ble redigert 26.10.20 21:01)

Jaddadu

Innlegg: 4136
Jaddadu
28.10.20 15:10
nlc: Ordet pisteuo er brukt 220 ganger i det nye testamentet, og betyr tro. Ikke vise tro. Jehovas vitner, mest kjent for falske spådommer og en djevelsk utstøtelsespolitikk mot alle som ikke marsjerer i takt, bruker riktignok din oversettelse, men siden Jehovas vitner historisk sett har hatt feil i alt de har kommet med, og siden vi vet at oversetterne ikke hadde akademisk kunnskap om språkene de oversatte og kun forsøkte få Bibelen til å passe deres egen, på forhånd utarbeidede "teologi", er det forferdelig useriøst å komme trekkende med slikt i en seriøs debatt.

Lenge siden jeg var innom forumet, men når jeg leste dette måtte jeg bare skyte inn en kommentar. Denne Kluxklux har ikke nevnt noe om Jehovas vitner men blir trukket inn i hetsen deres, og spesielt din sykelige tendens, fordi du så til de grader mangler kunnskap om hva Bibelen egentlig lærer. 

Det er overhode ingen tvil om det handler om å vise tro, fordi, som det her nevnt her, så er troen død uten gjerninger, og ingen av dere verdslig-kristne har forstått hva Guds vilje går ut på. Jesus sier det klart og tydelig, - gå ut og gjør disipler av alle nasjoner - som er i tråd med å vise at en tar Jesu befaling på alvor, men det er det INGEN av dere liksom-kristne som gjør, i stedet lever dere etter satans løgner og fordervelse mot det Bibelen egentlig lærer.

Men når får nu Kluxklux se hvordan dere fremmer satans lære... og kanskje vil komme til å ta avstand fra slike som deg.

Jaddadu

Doku

Innlegg: 7648
Doku
28.10.20 17:21
Jaddadu: Lenge siden jeg var innom forumet, men når jeg leste dette måtte jeg bare skyte inn en kommentar. Denne Kluxklux har ikke nevnt noe om Jehovas vitner men blir trukket inn i hetsen deres, og spesielt din sykelige tendens, fordi du så til de grader mangler kunnskap om hva Bibelen egentlig lærer.  Det er overhode ingen tvil om det handler om å vise tro, fordi, som det her nevnt her, så er troen død uten gjerninger, og ingen av dere verdslig-kristne har forstått hva Guds vilje går ut på. Jesus sier det klart og tydelig, - gå ut og gjør disipler av alle nasjoner - som er i tråd med å vise at en tar Jesu befaling på alvor, men det er det INGEN av dere liksom-kristne som gjør, i stedet lever dere etter satans løgner og fordervelse mot det Bibelen egentlig lærer. Men når får nu Kluxklux se hvordan dere fremmer satans lære... og kanskje vil komme til å ta avstand fra slike som deg. Jaddadu

Dette var et useriøst innlegg, Jaddadu!

Hilsen Doku

nlc

Innlegg: 1772
nlc
28.10.20 21:01
Jaddadu: Det er overhode ingen tvil om det handler om å vise tro, fordi, som det her nevnt her, så er troen død uten gjerninger, og ingen av dere verdslig-kristne har forstått hva Guds vilje går ut på. Jesus sier det klart og tydelig, - gå ut og gjør disipler av alle nasjoner - som er i tråd med å vise at en tar Jesu befaling på alvor, men det er det INGEN av dere liksom-kristne som gjør, i stedet lever dere etter satans løgner og fordervelse mot det Bibelen egentlig lærer.

Du mener altså at det ikke er tvil om at det menes noe annet enn det som faktisk står der?

Hva mener du da Paulus egentlig burde skrevet i efeserne 2 , 8-11?

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem."

eller når han i rom 3.20 skrev:

"For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne"

 

Tro

Innlegg: 1272
Tro
28.10.20 22:23
nlc: Du mener altså at det ikke er tvil om at det menes noe annet enn det som faktisk står der? Hva mener du da Paulus egentlig burde skrevet i efeserne 2 , 8-11? "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." eller når han i rom 3.20 skrev: "For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne"

Dette er et stort spørsmål, og burde ikke diskuteres med personlig hetsing av hva den ene og den andre skulle mene. En ting er sikkert. Du kommer ingen vei med enkeltsitater, fordi du alltid finner andre sitater som sier noe annet. Det skyldes hovedsakelig at bibelen dokumenterer at det faktisk var motstridende meninger blant de første kristne om i hvilken grad gjerninger og lovlydighet skulle telle.
Mange driver helt klart litt "cherry-picking" av sitater for å få budskapet til å passe ens egen adferd. Det gjør vi alle og vi bør være åpne for det og være villige til å se at noen skriftsteder ikke understøtter akkurat mitt ståsted.
Bibelen indikerer i det store og det brede at man må bør handle rimelig strikt, moralsk sett, i tillegg til å være ganske selvoppfordrende, i form av å gi kjærlighet, vise nestekjærlighet, og dermed vise for Gud at man har Guds lov/pakt i sitt hjerte. Bibelen sier også at man er frelst ved tro alene. Så er spørsmålet hva "tro" er for noe. Og det må jo være noe mer enn bare å lese noe og nikke.

(Innlegget ble redigert 28.10.20 22:24)

Doku

Innlegg: 7648
Doku
28.10.20 23:00
Tro: Bibelen sier også at man er frelst ved tro alene. Så er spørsmålet hva "tro" er for noe. Og det må jo være noe mer enn bare å lese noe og nikke.

Tro er å ha tillit til noe. Hva forteller evangeliet om hvem vi skal ha tillit til? Jo, det er til Jesus Kristus.

Johannes har understreket det nye som kom med Jesus. I Joh kap 2 hører vi om den nye vinen, som vel er et bilde på frelsesgodene i det fullendte Guds rike. Videre tales det om det nye templet, her om en ny fødsel, og i Joh kap 4 om en ny gudsdyrkelse. Nikodemus var fariseer, en som tok loven alvorlig, og som på alle måter var en aktet mann. Han var også medlem av Det høye råd. Han ble senere omtalt to ganger i evangeliet som han som kom til Jesus om natten (Joh 7:50; 19:39).

Det er bare i denne sammenhengen at Johannes bruker uttrykket "Guds rike". For Nikodemus, som jøde, var Guds rike det som kom i stand når Gud ville gripe inn i historien og tilintetgjøre Israels fiender. Jesus taler også om Guds rike som kommer, men Guds rike er også kommet i og med Jesus. Og det er nå vi tar imot riket, selv om det kommer helt og fullt ved tidenes ende.

I evangeliene sammenfatter Guds rike alle de frelsesgavene som Gud vil gi oss. Veien inn i riket er en eneste, troen på Jesus. Ved troen på ham, skjer det en ny fødsel, og det skapes et nytt liv. Jesus forteller at dette må til. Og for at det skulle være mulig måtte Jesus selv dø og bære synderes straff.

Ifølge apostelen Paulus finnes det bare én vei som leder til livet: at man gjennom tro på Kristus blir født på ny av Guds ånd. Bare hvis vi lar Guds ånd drive oss kan vi oppnå Livet. Men uten Guds ånd ledes vi av vår falne natur, som ubønnhørlig leder til døden:

 

            "For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred. ... For hvis dere lever etter den, (den onde natur) må dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve." - Rom. 8: 6, 13.

Doku

(Innlegget ble redigert 28.10.20 23:11)

nlc

Innlegg: 1772
nlc
28.10.20 23:10
Tro: Dette er et stort spørsmål, og burde ikke diskuteres med personlig hetsing av hva den ene og den andre skulle mene

Kritikk av konkrete fakta om en sekts teologi, bibeloversettelse og feilslåtte spådommer er ikke hets, og for vitnene vil enhver kritikk føles personlig, så at det smeller litt fra den siden har jeg full forståelse og sympati for. Litt temperatur skader ingen. Men poenget da jeg entret tråden var rett og slett å vise at Bibelen flere steder er klar, både i "den lille Bibel" og andre steder at man er frelst ved tro, ikke gjerninger. Og Paulus advarer til og med mot å gå rundt og bli høy på seg selv pga gjerninger. Om du oppfatter dette som cherrypicking er jo helt opp til deg.

Poenget er, som du er inne på hva er tro, hva legger man i det? Og hva la de som faktisk skrev disse bøkene i det ordet?

Men det er uansett ingen løsning å vende og vri på bibelen, oversette den uriktig, slik at den passer det du på forhånd ønsker at den skal fortelle deg, som NWT gjør mange steder, her med "vise tro". 

Kluxklux

Innlegg: 60
Kluxklux
29.10.20 09:01
nlc: . Men poenget da jeg entret tråden var rett og slett å vise at Bibelen flere steder er klar, både i "den lille Bibel" og andre steder at man er frelst ved tro, ikke gjerninger

Jeg kan forstå at noen reagerer på enkelte innlegg, men det er nå slik at bibelen selv sier at troen er død uten gjerninger, og da blir spørsmålet, den sier ikke at man "er" frelst, men at en "blir" frelst dersom en holder ut i troen helt til enden, men troen må baseres på de gjerninger en gjør, og den må være innenfor hva som er Guds vilje, så hva er Guds vilje, som Jesus etterlyste i Matteus 7:21 til 23 ?

Mvh
Kluxklux
:-) 

(Innlegget ble redigert 29.10.20 09:03)

Doku

Innlegg: 7648
Doku
29.10.20 09:20
Kluxklux: Joh. 3:16 "For Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv"

Det heter i Innledningen til Ny verden-oversettelsens studiebibel at:

"Oversetterne har gått inn for å formidle den hebraiske og den greske grunntekstens autoritative, kraftfulle, dynamiske og direkte preg på moderne norsk. Oversettelsen er ingen parafrase (fri omskrivning). Man har i stedet bestrebet seg på å oversette grunnteksten så bokstavelig som mulig, så lenge dette ikke ville gi en uttrykksmåte som var så fremmed for dagens lesere at tanken ble tilslørt eller forvrengt. Denne oversettelsen vil derfor være velegnet for dem som ønsker en trofast gjengivelse som ligger tett opp til originalteksten. Man har tatt i betraktning at selv noe så tilsynelatende ubetydelig som det å sette inn eller utelate et komma eller en bestemt eller ubestemt artikkel i noen tilfeller kan fordreie meningen i den opprinnelige passasjen."

Er det sant? I skriftstedet du viser til (Joh 3:16), er det oversatt "parafrasisk" (fri omskrivning), som du legger vekt på, ved å skrive "viser" med fete bokstaver. Har oversetterne her «bestrebet seg på å oversette grunnteksten så bokstavelig som mulig, så lenge dette ikke ville gi en uttrykksmåte som var så fremmed for dagens lesere at tanken ble tilslørt eller forvrengt»? Er det å respektere forfatterens (apostelen Johannes) måte uttrykke seg på?

I Joh 1:1 har oversetterne av Ny verden-oversettelsen satt inn den bestemte artikkel «en», slik at leseren får et annet inntrykk av hvem Jesus er. Det er oversatt slik: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.» Men grunnteksten Westcott og Horts greske tekst, har ikke denne bestemte artikkel, "en" gud! En grunntekstnær oversettelse gjengir det slik: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." (Joh 1:1, Bibel 2011)

Man har tatt i betraktning at selv noe så tilsynelatende ubetydelig som det å sette inn eller utelate et komma eller en bestemt eller ubestemt artikkel i noen tilfeller kan fordreie meningen i den opprinnelige passasjen.» Du ser at oversetterne ikke gjør det de sier, men fører dere bak lyser!

Kluxklux, jeg vil anbefale deg å bruke en troverdig bibeloversettelse i dine fremtidige studier, for eksempel Bibel 2011.

 Hilsen Doku

Kluxklux

Innlegg: 60
Kluxklux
29.10.20 11:40
Doku: I Joh 1:1 har oversetterne av Ny verden-oversettelsen satt inn den bestemte artikkel «en», slik at leseren får et annet inntrykk av hvem Jesus er. Det er oversatt slik: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.» Men grunnteksten Westcott og Horts greske tekst, har ikke denne bestemte artikkel, "en" gud! En grunntekstnær oversettelse gjengir det slik: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." (Joh 1:1, Bibel 2011)

Har sett litt på dette også, og da blir jo spørsmålet, er Ordet Gud ? 
For hvem er Gud og hvem er Sønnen ? Bibelen støtter jo ikke noen steder en Gud som er både Gud faderen, og Jesus sønnen, samt at den hellige ånd er i samme kropp, som da blir kalt en treenig Gud.

Gud er en person, og sønnen Jesus en annen person, og den hellige ånd har ikke noe navn, og er dermed ingen person. Bibelen selv skiller tilstadighet mellom disse som egne personer, og ikke en treenighet. Den første gangen dette kommer klart frem i er i 1. Mosebok 1:26 "Så sa Gud", "la oss lage mennesker i vårt bilde..."
Som viser at det ikke var Gud alene under skapelsen, men sammen med hans første fødte, som bibelen viser var og er Jesus, med andre ord 2 forskjellige personer.

Mvh
Kluxklux
:-)

(Innlegget ble redigert 29.10.20 11:42)

Doku

Innlegg: 7648
Doku
29.10.20 15:04
Kluxklux: er Ordet Gud ?

Ja, det er jo det apostelen Johannes vitner om! "Ordet var Gud". Men du misforstår, at treenigheten lærer at Faderen og Sønnen er en og samme person. Det er ikke det treenigheten går ut på.

Den lære at det er tre forskjellige "personer": Faderen er ikke Sønnen eller Ånden, Sønnen er ikke Faderen eller Ånden og Ånden er ikke Faderen eller Sønnen.

Når vi leser i Det nye testamente (NT), leser vi jo at Sønnen ber til Faderen (Matt 26: 39, 42). Det læres altså ikke at de tre er samme kropp!

Det vitner også Jesus om da han sa: "Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig," (Joh 14:16). Jesus var også en talsmann, men ikke den samme som skulle sendes etter hans himmelfart (1Joh 2:1).

At Jesus er Gud, som Johannes vitner om, viser også de første kristne om, ved at de tilba Jesus. Jesu sa jo i Joh 14:14 at "Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!"

Da den første kristne martyr, Stefanus, ble steinet, ba han til Jesus og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd!" (Apg 7:59) Og i 1Kor 1:2 forteller Paulus om de forskjellige menigheter, at de "påkaller vår Herre Jesu Kristi navn."

Apostlenes gjerninger forteller om Saulus i en bønn/dialog mellon Annanias og Herren Jesu: «Og nå er han [Saulus] her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» Apg 9:14. Dette "navn" er Jesu. Se også vers 21: "Alle som hørte på, ble forundret og sa: "Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?" Det er underforstått at Saulus ikke forfulgte de som påkalte Jehovas navn, men Jesu navn! Derfor er det her sannsynlig tale om de som påkalte Jesu navn, som han forfulgte. Det er ikke bare sannsynlig, for vers 17 bekrefter hvem denne Herre er, nemlig Jesus!

Hva betyr det "å påkalle"? Lundes bibelleksikon sier noe om det: 

"Påkalle Herrens navn. 1Mos 4:2612:8, var et uttrykk for at en bekjente at en tilhørte Herren og dyrket ham som sin Gud. Flere steder i NT står det om de kristne at de påkalte eller anropte Jesu Kristi navn, Apg 9:1421. De viser altså at Jesus er den dyrkelsen som ellers tilkommer Herren Gud alene."

Derfor forteller Bibelen at Jesus ikke er en engel, for engler skal vi ikke tilbe, står det i Åp 19: 10. Men engler skal tilbe Jesus: Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! – og et annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg? Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbe ham!" Heb 1:4-6

Hilsen Doku

Ps. Jeg kan gjerne vise deg, fra Bibelen, at Ånden virkelig er en person, men det blir for mye å ta det opp i dette innlegget.

(Innlegget ble redigert 29.10.20 15:11)

nlc

Innlegg: 1772
nlc
29.10.20 21:33
Kluxklux: Jeg kan forstå at noen reagerer på enkelte innlegg, men det er nå slik at bibelen selv sier at troen er død uten gjerninger, og da blir spørsmålet, den sier ikke at man "er" frelst, men at en "blir" frelst dersom en holder ut i troen helt til enden, men troen må baseres på de gjerninger en gjør, og den må være innenfor hva som er Guds vilje, så hva er Guds vilje, som Jesus etterlyste i Matteus 7:21 til 23 ?

Bibelen sier altså i Joh 3.16:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Synes den er ganske tydelig og klar jeg, men du mener den er uklar?

Matt 7 21-23 sier

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!

Personlig forstår jeg ikke hvorfor du forsøker å sette disse opp mot hverandre. Denne siste handler i min forståelse om de som egentlig ikke har noen tro, men allikevel bruker gudstro som et middel, enten for penger eller makt over andre. Predikanter og sjarlataner som hevder å kunne helbrede for penger, vil jeg anta burde lese denne litt mer nøye. Hadde Matt skrevet "ikke alle som sier men vi tror jo på deg Herre!", hadde du hatt et poeng, men det er altså ikke det det står, dette dreier seg om de som bruker budskapet til berikelse, eller kaller seg kristne uten noen reell tro i bunnen.

Jaddadu

Innlegg: 4136
Jaddadu
29.10.20 21:40
Doku: Ja, det er jo det apostelen Johannes vitner om! "Ordet var Gud". Men du misforstår, at treenigheten lærer at Faderen og Sønnen er en og samme person. Det er ikke det treenigheten går ut på. Den lære at det er tre forskjellige "personer": Faderen er ikke Sønnen eller Ånden, Sønnen er ikke Faderen eller Ånden og Ånden er ikke Faderen eller Sønnen. Når vi leser i Det nye testamente (NT), leser vi jo at Sønnen ber til Faderen (Matt 26: 39, 42). Det læres altså ikke at de tre er samme kropp! Det vitner også Jesus om da han sa: "Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig," (Joh 14:16). Jesus var også en talsmann, men ikke den samme som skulle sendes etter hans himmelfart (1Joh 2:1).

Hvem var det som sa noe om useriøst ? Makan til useriøst oppgulp fra deg skal en lete lenge etter, dette er jo bare svada fra start til slutt.

Kristenheten med biskoppene i spissen sier selv klart og tydelige at den treenige Guden de har hengt på korset har navnet Jesus og består av et hode med tre ansikter og en kropp, en merkelige skapning. Gud har aldri vært på jorden, og Gud har aldri vist seg for noe menneske, bare der ser vi dine og dine medtroendes ekstreme falske lære...

Anbefaler Kluxklux å ta avstand fra slike falske "profeter" eller Kristuser som deg og dere...

 

J

Doku

Innlegg: 7648
Doku
29.10.20 21:47
Jaddadu: Kristenheten med biskoppene i spissen sier selv klart og tydelige at den treenige Guden de har hengt på korset har navnet Jesus og består av et hode med tre ansikter og en kropp, en merkelige skapning.

Hvor sier biskopene det?

Doku

(Innlegget ble redigert 29.10.20 21:55)

Doku

Innlegg: 7648
Doku
29.10.20 21:54
Jaddadu: Anbefaler Kluxklux å ta avstand fra slike falske "profeter"

Jo, falske profeter burde vi alle ta avstand fra! Jeg har aldri utgitt meg for å være en profet. Men det er et et godt råd å ta avstand fra falske profeter!

5Mos 18:22 sier: "Når det ordet profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham."

Kan du vise oss hvor jeg har profetert noe som helst i Guds navn?

Hilsen Doku

 

Tro

Innlegg: 1272
Tro
29.10.20 22:33
Doku: Det læres altså ikke at de tre er samme kropp!

Enten har Gud en kropp eller så er den uten kropp.  Det vi vet om Gud er 1. Guds navn er hellig og skal ikke brukes i dagligtale. 2. Gud hører ikke hjemme i verken himmelen eller jorden - altså befinner Gud seg utenfor universet. Det er ikke mulig å skape noe man selv er del av. 3. Gud har en hærskare og en famile av Guds sønner som alle eksisterer utenfor himmel og jord. 4. Gud tar tar form av mennesker ild, skyer, etc. og snakker til folk i drømmene, men i form av en engel. Jesus hadde en kropp. Gud har ingen kropp. De kan ikke være samme "person". De kan bare utgjøre en enhet slik en familie utgjør en enhet. 

(Innlegget ble redigert 29.10.20 22:33)

BlackEagle

Innlegg: 51389
BlackEagle
30.10.20 12:42
Tro: 2. Gud hører ikke hjemme i verken himmelen eller jorden - altså befinner Gud seg utenfor universet. Det er ikke mulig å skape noe man selv er del av.

Så det flere angivelig inderlig troende hevder; nemlig at det er en viss "satan" som ikke er av denne verden - eller at ikke-troende og visse troende befatter seg med ting som ikke er av denne verden - og derfor sterkt forkastelig - er altså bare tullprat, slik som undertegnede allerede har ymtet frampå om?

Fint, og takk for hjelpa. Da kan du fortelle hva som er grunnlaget for at nettopp du har uomtvistelig rett.

Mvh

BE
som ikke er synderlig imponert

BlackEagle

Innlegg: 51389
BlackEagle
30.10.20 12:47
Jaddadu: Makan til useriøst oppgulp fra deg skal en lete lenge etter, dette er jo bare svada fra start til slutt.

Stemmer ikke det Doku siterer fra biber'n?

Før du svarer vil jeg bare minne om at du sa (se også sitatboksen ovenfor): "Makan til useriøst oppgulp fra deg skal en lete lenge etter, dette er jo bare svada fra start til slutt." (understrekinga av de siste fire ordene er foretatt av meg).

Mvh

BE

Tro

Innlegg: 1272
Tro
30.10.20 18:29
BlackEagle: Så det flere angivelig inderlig troende hevder; nemlig at det er en viss "satan" som ikke er av denne verden - eller at ikke-troende og visse troende befatter seg med ting som ikke er av denne verden - og derfor sterkt forkastelig - er altså bare tullprat, slik som undertegnede allerede har ymtet frampå om?

Kan du formulere spørsmålet litt mindre innfløkt? Det er fredag.. tenk deg at jeg sitter ved siden av deg i en støyende bar etter et par halvlitere. Hvordan ville du formulere det samme spørsmålet og forvente et rimelig sammenhengende svar?

(Innlegget ble redigert 30.10.20 18:29)

Keva

Innlegg: 25047
Keva
31.10.20 15:53
Kluxklux: Hva er grunnen for at du trekker frem hva Vakttårnet sier ?

Det synes jeg faktisk er innlysende. 


Kluxklux

Innlegg: 60
Kluxklux
03.11.20 22:32
Keva: Det synes jeg faktisk er innlysende.

Nå har jeg sett litt på dine kommentarer fra forskjellige debatter, og det er liten tvil om at du har noe i mot vakttårnet, eller Jehovas vitner, men det for bli din greie, jeg tar for meg skriftsteder og det som bibelen viser, ikke hva hver enkelt menneske viser, for bibelen sier det jo selv, "intet menneske er i stand til å styre sine egne skritt", noe alle med et snev av selvinnsikt vil oppdage før eller senere. Bibelen kan bare forstås riktig på en måte, aldri to.

Mvh
Kluxklux
:-) 

Kluxklux

Innlegg: 60
Kluxklux
03.11.20 22:40
Jaddadu: Anbefaler Kluxklux å ta avstand fra slike falske "profeter" eller Kristuser som deg og dere...

Jeg forholder meg til de læresetninger som er godkjente av den Guden som står bak hele skaperverket, dermed er det intet menneske som kan komme å si at deres læresetninger er de riktige.

Og bibelen viser at det skulle være mange kristuser etter kristus, som betyr at det skulle være mange som skal hevde at Jesus Kristus er selve Gud Faderen, men alle disse vil selv Jesus bortvise, så da blir spørsmålet, hvem vil sitte igjen ?

Mvh
Kluxklux
:-)

Annananas

Innlegg: 2112
Annananas
03.11.20 22:40
Kluxklux: Nå har jeg sett litt på dine kommentarer fra forskjellige debatter, og det er liten tvil om at du har noe i mot vakttårnet, eller Jehovas vitner, men det for bli din greie, jeg tar for meg skriftsteder og det som bibelen viser, ikke hva hver enkelt menneske viser, for bibelen sier det jo selv, "intet menneske er i stand til å styre sine egne skritt", noe alle med et snev av selvinnsikt vil oppdage før eller senere. Bibelen kan bare forstås riktig på en måte, aldri to. Mvh
Kluxklux
:-)

Hva med Bibelens løgngriffel?

Keva

Innlegg: 25047
Keva
04.11.20 08:58
Kluxklux: jeg tar for meg skriftsteder og det som bibelen viser,

Det du (som vanlig) "tar for deg", er vel hva vakttårnet sier at bibelen viser - blant annet på grunnlag av sin spesialbestilte "oversettelse" av boksamlingen.

Doku

Innlegg: 7648
Doku
04.11.20 10:34

c

(Innlegget ble redigert 04.11.20 10:37)

Doku

Innlegg: 7648
Doku
04.11.20 10:36
Kluxklux: Og bibelen viser at det skulle være mange kristuser etter kristus, som betyr at det skulle være mange som skal hevde at Jesus Kristus er selve Gud Faderen

Det er sant at mange i historiens løp, etter Kristus har gitt seg ut for å være Kristus (heb. Messias), men jeg har ikke sett at noen her på VGD som har påstått noe i den retning, om seg selv, har du, Klukxklukx? Hvorfor spore av med å servere en ståmann? Hva er en stråmann? Jo, det er: "Å «sette opp en stråmann», eller «et stråmannsargument» kan betraktes som en avledningsmanøver, ved at man ikke angriper motstanderen for det han faktisk står for, men skaper inntrykk av at motstanderen står for noe han faktisk ikke står for." Wikipedia

At noen hevder at Jesus Kristus er selve Gud Fader, for stå for deres regning, men treenighetslæren hevder ikke det (det er også en ståmann). Den lærer det jeg svarte deg på i mitt innlegg, den 29.10.20 15:04. To ganger sier du at treenighetslæren går ut på at Jesus og Faderen er samme person, men det er ikke sant. Hvor mange ganger vil du fortsette med å sette opp denne ståmannen?

Jeg er enig med deg i at man skal la Bibelen bestemme hva som er sanne læresetninger, ikke hva mennesker fantaserer seg frem til. Altså la Bibelen være rettesnoren for hva som er rett eller falsk!

Problemet er at vi mennesker ofte har en mening om ting på forhånd, før vi leser Bibelen. Det kan være fra vår foreldre, eller av det vi syntes er logisk m.m. som vi sitter inne med, før vi leser Skriften. Vi alle har lett for å overse det boka sier imot våre allerede fastsatte meninger, og blir begeistret for det boka støtter i våre meninger vi har på forhånd, og overser det vi ikke er enige i. Det kalles å lese selektivt. Og det fører oss lett til å lure oss selv om "hva Bibelen egentlig sier" om dette og hint.

Skal vi ha en redelig debatt, bør vi ikke fremstille motstanderens synpunkter på en falsk måte.

Hilsen Doku 

(Innlegget ble redigert 04.11.20 10:41)

Kluxklux

Innlegg: 60
Kluxklux
04.11.20 21:50
Doku: At noen hevder at Jesus Kristus er selve Gud Fader, for stå for deres regning, men treenighetslæren hevder ikke det (det er også en ståmann). Den lærer det jeg svarte deg på i mitt innlegg, den 29.10.20 15:04. To ganger sier du at treenighetslæren går ut på at Jesus og Faderen er samme person, men det er ikke sant. Hvor mange ganger vil du fortsette med å sette opp denne ståmannen?

Ut fra hva jeg har lest i dine kommentarer, skulle jeg tro at du hadde kunnskap om de fleste kristne trosretninger, men det ser ut som du er veldig opptatt av Jehovas vitners tro, og da tenker jeg at det muligens er slik at du har utelatt å sette deg inn i andre kristne trosretninger, for dem er det mange av, og svært mange av dem, det vil si nesten alle, tror at Jesus er Gud faderen, og at den hellige ånd er i en og samme skikkelse, som da blir kalt for den treenige gud, som i realiteten er en falsk lære.

Mvh
Kluxklux
:-)

Tro

Innlegg: 1272
Tro
04.11.20 21:53
Doku: Vi alle har lett for å overse det boka sier imot våre allerede fastsatte meninger, og blir begeistret for det boka støtter i våre meninger vi har på forhånd, og overser det vi ikke er enige i. Det kalles å lese selektivt. Og det fører oss lett til å lure oss selv om "hva Bibelen egentlig sier" om dette og hint.

Du legger ut et par stråmenn selv, i det du insinuerer at det å ha dannet seg en oppfatning om hva bibelen sier hos andre er basert på noe man har fått av foreldre eller fantasier og ikke tar hensyn til hva bibelen egentlig sier. Man kan helt fint vite bokstavrett hva bibelen sier, og likevel mene at det 2000 år senere bør forstås i vår tids kontekst. Det er svært lettvint å hoppe bukk over 2000 års teologisk, filosofisk og vitenskapelig tenkning. Da må man være selektiv og velge det som er relevant uten nødvendigvis å ignorerer hva bibelen sier om datidens politiske, sosiale og religiøse bilde. Bibelens tekster må ses i lys av at vi ikke har et komplett bilde av hvem Jesus og evangeliene egentlig henvendte seg til.

Hva sier egentlig bibelen? Det står for eksempel at Jesus gjorde om vann til vin. Skal vi nøye oss med det utsagnet? Nei, vi prøver å forstå betydningen av symbolikken i "den nye vinen". "Hva bibelen egentlig sier" er altså noe helt annet enn å bare sitere ord for ord.

Kluxklux

Innlegg: 60
Kluxklux
04.11.20 21:56
Keva: Det du (som vanlig) "tar for deg", er vel hva vakttårnet sier at bibelen viser - blant annet på grunnlag av sin spesialbestilte "oversettelse" av boksamlingen.

Jeg har flere bibeloversettelser, men jeg finner den ene langt enklere å forstå hva bibelen virkelig lærer, så hva er problemet ditt, jo at du ikke leser i bibelen i det hele tatt, eller plukker ut enkelte ting som faller din personlige forståelse nærmest, og trekker konklusjoner som ikke hører hjemme i bibelen. Tar jeg feil ? vel, du vil nok hevde det, men jeg har lest en del av dine kommentarer, og det kommer klart frem at dine oppfatninger ikke er i tråd med bibelens.

Mvh
Kluxklux
:-)

Doku

Innlegg: 7648
Doku
04.11.20 22:50
Kluxklux: Ut fra hva jeg har lest i dine kommentarer, skulle jeg tro at du hadde kunnskap om de fleste kristne trosretninger, men det ser ut som du er veldig opptatt av Jehovas vitners tro, og da tenker jeg at det muligens er slik at du har utelatt å sette deg inn i andre kristne trosretninger, for dem er det mange av, og svært mange av dem, det vil si nesten alle, tror at Jesus er Gud faderen, og at den hellige ånd er i en og samme skikkelse, som da blir kalt for den treenige gud, som i realiteten er en falsk lære. Mvh
Kluxklux

Vel, om du undersøker læren om treenigheten, som ble utformet på møtet i Nikea, år 325 e.Kr., sies det intet om at Faderen, Sønnen og Ånden er én og samme person! Se selv, hva de kom frem til om Gud:

"Vi tror på én Gud,den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,alt synlig og usynlig.Vi tror på én Herre, Jesus Kristus,Guds enbårne Sønn,født av Faderen fra evighet.Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.Ved ham er alt blitt skapt.For oss mennesker og til vår frelsesteg han ned fra himmelen.Han er blitt kjød ved Den hellige ånd av jomfru Maria,og er blitt menneske.Han ble korsfestet for oss,pint under Pontius Pilatus og gravlagt.Han oppstod den tredje dag, etter Skriftene,fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,og på hans rike skal det ikke være ende.Vi tror på Den hellige ånd, Herre og livgiver,som utgår fra Faderen og Sønnen,som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,og som har talt ved profetene.Vi tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke.Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelseog venter de dødes oppstandelseog det evige liv." 

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Den_nikenske_trosbekjennelse

Det er denne bekjennelsen de aller fleste kristne er forent om. Det sies intet om at Sønnen er den samme person som Faderen! Kan du si Amen til dette? Eller hva er det som du mener ikke stemmer med Bibelen i dette? Dette er den eldste bekjennelse.

Doku

(Innlegget ble redigert 04.11.20 23:00)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg