Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvordan påvirker globaliseringen det norske språk

NYTT TEMA
Demba
DembaInnlegg: 3343
03.03.08 21:48
Jeg har fått en særoppgave på skolen hvor jeg skal gjøre rede for hvordan språket vårt blir påvirket av globaliseringen.

Det jeg lurte på var om noen kunna ta seg tid til å lese igjennom dette og komme med synspunkter.

- kritikk/ros
-retting av skrivefeil
-Ting som kan forbedres
-Ting som er bra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan påvirker globaliseringen det norske språk?

For å kunne svare på hvordan globaliseringen påvirker det norske språk, må en først av alt undersøke hva ordet globalisering betyr og innebærer. Ordet globalisering synes å bli brukt mer og mer, og dukker for alvor opp i det norske språk på slutten av 1980-tallet.
Globaliseringen er en fellesnevner for økende grad av samhandling, påvirking og avhengighet mellom ulike områder, slik som kultur, språk, samfunn og økonomi.
Globaliseringen har ført til at all kommunikasjon skjer raskere, enklere og på tvers av landegrensene, i alle fall landegrensene i Europa, og til USA. Internett og media er gode eksempler på dette.

Mange land i Europa er EU medlemmer, de andre har underskrevet en EØS og en shengen avtale. Vi nordmenn utøver en langt større reisevirksomhet enn tidligere, og f. eks gjennom internett og handel har vi langt større kommunikasjon enn tidligere.

Dersom vi ønsker det har vi tilgang til en rekke TV kanaler. Ofte akkurat de samme kanalene som vises i andre land. De feste av disse kanalene er engelskspråkelige. Det norske folk ser ikke lenger bare på NRK
Innvandringen til Norge har også økt betraktelig de siste årene, spesielt til de større byene. Dette er også en konsekvens av økt globalisering. Innvandrerne tar med seg skikker og kulturer til Norge, dette er med til å påvirke det norske samfunnet. Alt dette har selvsagt en betydning for det norske språket.
Globaliseringen har ført til at det norske språket blir med ”utvannet”.
Med utvannet mener jeg at det norske språket blir mer engelske, men også at det har blitt mer og langt flere ”sleng- uttrykk”. Eksempel på disse sleng uttrykkene er ord som ”chill” ”sweet” og ”sexy”. Dette gjelder spesielt i Oslo området, der innvandringen har vært størst. Man påvirkes som kjent av dem man omgås.

Tenker man etter, er det helt utrolig hvordan engelske ord og uttrykk gradvis har kommet inn i det norske språket.
Vi snakker nå om ”weekend” ”Thanksgiving”, og ”happy hour” med den største selvfølgelighet. Når vi undersøker noe, driver vi med ”research” og vi ønsker hverandre ”happy valentine”. Dette er bare få og tilfeldig valgte eksempler, men de sier likevel en god del om hva som gradvis har skjedd med språket vårt!

Spesielt USA har en svært stor innflytelse på landet vårt, og da også på språket.
Globaliseringen har også ført til en helt annen telekommunikasjon. Det er vel ikke mange i Norge som ikke sender tekstmeldinger, også kalt SMS.
Spesielt blant oss ungdommer har det utviklet seg et ”SMS språk”, der den vanlige rettskriving er helt utelatt. Svært mange kommuniserer mest på denne måten, og det er nå forsket på at rettskriving blant norsk ungdom har blitt dårligere det siste tiåret.
Dette er sannsynligvis en konsekvens av blant annet ”SMS språket”.

I Norge har vi som kjent to likestilte skriftspråk, bokmål og nynorsk. Vi ser nå tydelige tegn på at nynorsk og bokmål nærmer seg hverandre når det gjelder skriftspråk, og den økende globaliseringen er sannsynligvis nor av grunnen til dette. Nynorsk er også blitt mer ”utvannet”.
En kjent norsk språkforsker har nylig uttalt at om 50 år vil vi i Norge fremdeles snakke norsk, men skriftspråket vil være engelsk.
Er dette i så fall farlig? Er det ikke bra at verden er blitt ”mindre”? At kulturforskjeller utviskes, og at mennesker blitt likere i måten å uttrykke seg på?

Økt globalisering har mange ulike sider, men en av ulempene ved at språket utvannes kan være at en usunn form for nasjonalisme vokser frem. Dersom større grupper av mennesker ser det som et hovedmål å rendyrke det ”særnorske kan dette gi seg utslag i økt nasjonaliske, og kanskje i fremmedfrykt. En uheldig utvikling for landet vårt. Likevel er det vel sannsynlig at utvanningen er kommet for å bli, og at stadig flere engelske ord og uttrykk sniker seg inn. Enten vi liker det eller ikke!
Libro
LibroInnlegg: 257
03.03.08 23:46
Du har krevende ønsker her! Jobb nok å komme igjennom alt, om jeg ikke skal være rettleder også.
Men tar jeg noe, vil kanskje andre følge opp videre.

"Globaliseringen er en fellesnevner for økende grad av samhandling, påvirking og avhengighet mellom ulike områder, slik som kultur, språk, samfunn og økonomi."

Dette ble litt svulstig for meg. Mye av det du nevner, er følger av, ikke forklaring på hva globalisering (G) er. Jeg ser først og fremst G som et resultat av virksomheters ønske om å utnytte markeder i andre land, tilgang på råvarer, samt tilgang på billig arbeidskraft i land med svakere økonomi. Internasjonale avtaler har gjort det mulig med investeringer på andre kontinenter som etablering av datterselskaper og oppkjøp av derværende virksomheter. Roma-traktaten fra 1956 som gjorde seks land i sentral-Europa om til ett felles kull- og stålmarked, kan vel sies å være starten på denne utviklingen.

Det er ikke direkte feil det du sier, men du må ha med den økonomiske biten som den (eller en av de) viktigste faktorer til utviklingen.
Du bør heller ikke trekke frem innvandrernes påvirkning på gatespråket i hovedstaden, mer vesentlig er vel den store økningen i kontakter på områder som det økonomiske (jfr. ovenst.), teknologiske, forskningsmessige, kulturelle (inkl idrett). Kom heller med flere eksempler innenfor disse.

Good luck! som det heter

Libro
LibroInnlegg: 257
04.03.08 00:00
Siste avsnitt må¨du gå kritisk igjennom. Litt for mange ubegrunnede påstander og "tomprat", eks.: "økt G har mange ulike sider...." og "....en av ulempene ved at språket utvannes...".

Ulike sider betyr hva?
Språket utvannes, eller berikes?
Hvorfor vokser en usunn nasjonalisme frem?

Synes at siste avsnitt glir vekk fra temaet - hvordan språket vårt blir påvirket av G.
Hold deg til oppgaven! Drøft gjerne mer inngående om språkforskeren kan ha rett, eller kom med andre utviklingsmuligheter eller tidshorisonter.
AawachMix
AawachMixInnlegg: 1041
04.03.08 11:10
"Demba skrev:
En kjent norsk språkforsker har nylig uttalt at om 50 år vil vi i Norge fremdeles snakke norsk, men skriftspråket vil være engelsk."

Er det mulig å få vite hvem dette dreier seg om? For meg høres det ganske usannsynlig ut, så skulle likt å vite hvordan han støtter opp om denne teorien.
Demba
DembaInnlegg: 3343
04.03.08 23:17
Takk for hjelpen Libro, tar det du sier til etteretning
san
sanInnlegg: 2
06.12.16 10:25

.

 

(Innlegget ble redigert 06.12.16 10:26)

san
sanInnlegg: 2
06.12.16 10:50

hei kan noen vær så snil å svar meg: hvordan påvirker innvandring norsk språke?

Langveg
LangvegInnlegg: 12328
06.12.16 11:07
san: hei kan noen vær så snil å svar meg: hvordan påvirker innvandring norsk språke?

Det dreier seg vel stort sett om sjargong som ikkje får innpass i skriftspråket. Slike ord kjem og går. Det er vel få ord frå aisiatiske innvandrarspråk som har slått rot i norsk??

Elles tydeer globalisering på det kulturelle området ameriknanisering og anglifisering. Innverknaden frå fransk, russisk og tysk kultur er minimal i Noreg i dag og langt mindre enn for nokre generasjonar tilbake.

(Innlegget ble redigert 06.12.16 11:08)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg