Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Føles ut?

NYTT TEMA
bennyen
bennyenInnlegg: 11959
05.05.11 19:40

Heter det ikke høres ut som og føles som om?

Er  det mulig at noen synes at ting føles ut som?

Hørte det senest nå på nyhetene: Hvordan føles det ut å sykle opp Ekebergveien?

Entonces
EntoncesInnlegg: 2475
05.05.11 19:50

"Føle" og "kjenne" er synonymer, så det er sikkert mange som blander sammen "føles som om" og "kjennes ut som".

(Innlegget ble redigert 05.05.11 19:50)

bennyen
bennyenInnlegg: 11959
05.05.11 19:54

Blir jo ikke bedre å spørre om "hvordan kjennes det ut som å sykle opp Ekebergveien"? Jeg mener at det det heter "det kjennes som om".

(Innlegget ble redigert 05.05.11 20:00)

Serutover
SerutoverInnlegg: 3448
05.05.11 20:13

Nå tror jeg du blander sammen. 

Det kjennes ut som en kul/Det ser ut som en kul/Det høres ut som en gris.

Men: 

Det kjennes/føles/virker tungt å sykle opp bakken.

Når du spør "Hvordan kjennes det ut som å sykle opp..." så kan en svare: "Det kjennes ut som å klatre opp Mt Everest"

Av en eller grunn bruker en ikke lukter ut som eller smaker ut som.

(Innlegget ble redigert 05.05.11 20:15)

Entonces
EntoncesInnlegg: 2475
05.05.11 23:03

Altså, i eksemplet i åpningsinnlegget kan man vel enkelt slippe unna bare ved å stryke "ut".

Mitt bidrag var mer av generell art, at det er lett å blande "synonymfraser" som dette.

slafse
slafseInnlegg: 524
16.02.15 19:34

Drar opp denne.

Jeg har i nyere tid irritert meg over at kjæresten min bruker dette utrrykket i tide og utide (uten å rette selvfølgelig, da blir det krig). Er i tillegg også usikker på om dette er feil å si etter boka, eller om det bare er jeg som reagerer fordi det høres dårlig ut.

Hva er dommen? Kan man si "føles ut som..."?

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16382
16.02.15 20:23
bennyen: Heter det ikke høres ut som og føles som om? Er  det mulig at noen synes at ting føles ut som? Hørte det senest nå på nyhetene: Hvordan føles det ut å sykle opp Ekebergveien?

For ikke så lenge siden het det "høres": "det høres som en bil", "det høres som gråt".

"Høres ut" er dannet i analogi til "se ut", og ble i sin tid regnet som folkelig og ukorrekt språk. Men nå er de som oppfattet "høres ut" som feil, så å si dødd ut, og de nye generasjoner synes "høres ut" er et helt naturlig uttrykk. Da er det som tidligere var feil og gal språkbruk nå blitt normal språkbruk.

Slik vil det nok også gå med "kjennes ut" og "føles ut", det er bare et spørsmål om tid, så vil også dette være helt normal språkbruk. Når mange nok gjør den samme feilen lenge nok, vil det som før var feil, bli korrekt. Og det som før var korrekt, vil bli feil. Det er slik alle språk forandrer seg og til slutt blir til nye språk som er uforståelige for tidligere brukere.

JudasT
JudasTInnlegg: 5354
16.02.15 21:38
Homo_Erectus: Når mange nok gjør den samme feilen lenge nok, vil det som før var feil, bli korrekt. Og det som før var korrekt, vil bli feil. Det er slik alle språk forandrer seg og til slutt blir til nye språk som er uforståelige for tidligere brukere.

Det er rett nok. Men vil likevel legge til at selv om noen har begynt med en eller annen språklig "nyvinning", er det ingen uavvendelig naturlov som sier at slik vil alle si det i framtida. Heller ikke vil barn og ungdom nødvendigvis ta med seg språket sitt uforandret til eldre år. Det eneste som er sikkert med framtida, er at den ikke blir slik som vi spår. Jeg vil ikke forutse en bølge av språklig puritanisme over folket, men jeg vil ikke se helt bort ifra det heller. F.eks. etter en ny skjellsettende borgerkrig, bitter og blodig, hvem vet hvordan folkestemningen da er?

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16382
16.02.15 21:57
JudasT: Det er rett nok. Men vil likevel legge til at selv om noen har begynt med en eller annen språklig "nyvinning", er det ingen uavvendelig naturlov som sier at slik vil alle si det i framtida. Heller ikke vil barn og ungdom nødvendigvis ta med seg språket sitt uforandret til eldre år. Det eneste som er sikkert med framtida, er at den ikke blir slik som vi spår. Jeg vil ikke forutse en bølge av språklig puritanisme over folket, men jeg vil ikke se helt bort ifra det heller. F.eks. etter en ny skjellsettende borgerkrig, bitter og blodig, hvem vet hvordan folkestemningen da er?

Sant nok, det er ikke alle språklige nyord og nydannelser som slår rot og blir normale. Språket er i stadig forandring og mennesker forandrer sitt språk gjennom livet.

Det som er nytt nå i vår tid er massemedier som radio og fjernsyn der folk hele tiden hører et mer eller mindre normalisert talespråk som har stor påvirkning på dem. Folk leser også mye mer en  før og blir påvirket av skriftspråket. Og folk reiser mer og flytter mer enn før. Jeg har lest at da Bergensbanen kom, forandret den språket i stasjonsbyene i Hallingdal og det er sikkert riktig. Hva har alle skituristene i Hemsedal betydd for språket til ungdommen i bygda?

Jeg tror at de fleste dialektene vil forandre seg sterkt og kanskje dø ut i fremtiden. Vi får kanskje et mer eller mindre bokmål med f. eks.trøndersk eller sørlandsk tonefall.

Jeg tror også at mye som nå er feil, med tiden vil bli korrekt. Når selv høyt utdannede og skolerte mennesker sier og skriver "Han hang bildet på veggen", "de brant et bål", er nok dette en prosess som er umulig å snu.

Den største påvirkning på fremtidens norske språk tror jeg vil komme fra engelsk, enten ved at engelske ord tas direkte opp i språket eller at engelske ord og uttrykk blir oversatt til noe som nå oppfattes som helt feil.

Hva mener egentlig unge mennesker når de sier?:

"Jeg realiserte det"

"Han overså jobben"

Hva betyr dette?

(Innlegget ble redigert 16.02.15 21:57)

JudasT
JudasTInnlegg: 5354
16.02.15 23:01
Homo_Erectus: Jeg tror at de fleste dialektene vil forandre seg sterkt og kanskje dø ut i fremtiden.

Helt enig i det. På mine hjemtrakter er dialekten borte blant barna. Den er ikke utvannet, den er borte - erstattet av østlandsk bymål. Ikke rart, hvor skulle de lære den? Barnehagen (nesten bare innflyttere) og tv gjør at også de med en (og til og med to) foreldre som prater dialekt, har barn som prater bymål.

Forskjellen mellom "hang" og "hengte" er under press. Heller ikke rart, for hvem tar ansvar og retter på de som bommer? Ingen - uansett om det er barn eller voksne som begår feilen. Barn skal ikke rettes på (sies det), og voksne - nei, vet du hva!

Engelske "oversettelser" kryr det av. Her på VGD, som har sin rikelige del av ureflekterte språkbrukere, var det nylig en som brukte "opinion" i betydning egen mening. Men slik blir det når de lever store deler av livet i en engelskspråklig verden.

Av grunner som det vil føre for langt å komme inn på her, tror leg den engelskspråklige dominansen heldigvis synger på siste verset. Men Norge, den 51. staten, kommer antagelig til å bli den siste som oppdager det.

sentry4
sentry4Innlegg: 4301
19.02.15 19:46
JudasT: Forskjellen mellom "hang" og "hengte" er under press. Heller ikke rart, for hvem tar ansvar og retter på de som bommer?

Hehe.   Jeg lurer på hvor stor del av befolkningen som i det hele tatt husker dette med transitive og intransitive verb. Det er ikke så enkelt å rette på noe man ikke engang vet er feil...

 

JudasT
JudasTInnlegg: 5354
19.02.15 20:22
sentry4: Jeg lurer på hvor stor del av befolkningen som i det hele tatt husker dette med transitive og intransitive verb. Det er ikke så enkelt å rette på noe man ikke engang vet er feil.

Jeg er ikke enig. Svært mange hører med en gang at Jeg lå ved i ovnen og Jeg la og sov er riv ruskende galt, selv om de ikke kjenner de grammatiske uttrykkene. Sikkert språkøre og grammatikkkunnskaper er to helt ulike ting.
Ikke alle parverb er under like sterkt press, og legge/ligge er blant de som de fleste skiller mellom. Men det varierer fra dialekt til dialekt.

ruffem
ruffemInnlegg: 1230
20.02.15 10:52
JudasT: Av grunner som det vil føre for langt å komme inn på her, tror leg den engelskspråklige dominansen heldigvis synger på siste verset. Men Norge, den 51. staten, kommer antagelig til å bli den siste som oppdager det.

Nei, det motsatte skjer, for å nevne noen uttrykk som har festet seg i norsk, men som har engelskspråklige opphav:

Gå for, stenge ned, starte opp, hva tenker du om.. istedet for  hva mener du om, treningsfelt for treningsbane, karakter for rollefigur osv.

Langveg
LangvegInnlegg: 12695
20.02.15 11:21
ruffem: Gå for, stenge ned, starte opp, hva tenker du om.. istedet for hva mener du om, treningsfelt for treningsbane, karakter for rollefigur osv

Gå for er det einaste av uttrykka eg vil gå for. Av og til er innlån på sin plass. Problemet med engelsken er at dei fleste av uttrykka jagar vekk fullt dekkande norske, nett som plattysken jaga veg vanlege ord som eta, aka, fara, røyna, skilnad, rørsle, tala (snakke). Svensk har i dette stykket synt større motstandskraft enn dansk og bokmål. Sume ord frå plattysk er likevel greie nok: Det gjeld t.d. tanke og språk. 

No har Aftenposten laga kulhet (sjarm, karisma, vera tauvrande, taufr på gamalnorsk). Eit såvore omsettingslån høver dårleg på norsk. Kulhet får ein til å tru at nokon har ein kul einkvan staden. Korleis kan ein vera sugen på noko når Norwegians på same tid vil ha "det suger" til å tyda noko fråstøtande? 

På norsk sluttar ein opp om, men ein sluttar ikkje opp med å gjera noko. Stengja ned gjeld vel ein atomreaktor, men ein endar ikkje opp nede i grøfta.  Er redd for at dagens lærarar legg lita vekt på god og logisk språkføring.

JudasT
JudasTInnlegg: 5354
20.02.15 11:28
ruffem: Nei, det motsatte skjer, for å nevne noen uttrykk som har festet seg i norsk, men som har engelskspråklige opphav:

Ja, slik er det nå. Men vær så snill å lese hva jeg skriver - jeg spår at den engelsk-amerikanske kulturelle dominansen om få tiår er over, og da vil ikke nye lån og oversettelser derfra komme inn i andre språk.

Grammofon
GrammofonInnlegg: 2172
20.02.15 21:02
Langveg: Gå for er det einaste av uttrykka eg vil gå for.

Jeg for min del har aldri gått får noe som helst. Jeg synes uttrykket er en barnlig sammenblanding av å gå inn for noe og å være for noe. Å gå for noe gir ikke god mening i norsk.

Langveg
LangvegInnlegg: 12695
21.02.15 17:52
Grammofon: Jeg for min del har aldri gått får noe som helst. Jeg synes uttrykket er en barnlig sammenblanding av å gå inn for noe og å være for noe. Å gå for noe gir ikke god mening i norsk.

Kan henda tek eg i miss, men finn  ein viss skilnad på gå for og å gå inn for. Gå for vil vel seia at ein avviser andre framlegg? Går ein inn for noko, treng det vel ikkje dreia seg om alternativ ... ?

(Innlegget ble redigert 21.02.15 17:53)

Grammofon
GrammofonInnlegg: 2172
21.02.15 21:55
Langveg: Gå for vil vel seia at ein avviser andre framlegg?

Jo, men da passer det fint med «jeg er for det» eller «det er jeg for», som alle sa helt til «gå for» kom på moten.

ruffem
ruffemInnlegg: 1230
22.02.15 23:39
Grammofon: Å gå for noe gir ikke god mening i norsk.

Å, si ikke det, det var mange som gikk for fred, som gikk for atomnedrusting og det var og er mange som går fordi det er helse i hvert skritt.............Men  spøk til side, jeg er enig med deg i dine betrakninger.

Vi er ti log med så anglofile at selv et spontant utrop som markerte overraskelse eller begeistring : "Åvæææ!" har blitt anglifisert i de siste 25 - 30 årene, og heter nå "wow" 

(Innlegget ble redigert 22.02.15 23:44)

Grammofon
GrammofonInnlegg: 2172
23.02.15 18:32
ruffem: Å, si ikke det, det var mange som gikk for fred

Ja, det glemte jeg i farten. Sorry :-]

Langveg
LangvegInnlegg: 12695
23.02.15 19:04
Grammofon: Sorry :-]

Orsak!

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg