Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Se over min nynorsk?

NYTT TEMA
Helly
HellyInnlegg: 8
13.10.14 15:09

Kunnen noen være så snill å se over nynorsken min?

 

Innleiing

 

Kor mange kvinner er nøgd med og kjenner seg tryggje i høve til kroppen sin? For atskillege er kroppen ei evig kjelde til uro, usikkerheit og såra sjølvkjensle. Vi slåst mot "overflødige " kilo, som ofte synest å være ei større byrd for sjela enn for kroppen. Ein reknar i dag med at ca. 100 000 menneske i Noreg lid av eteforstyrringar. Begge forfattarane var med på å starte interessegruppa for kvinner med eteforstyrringar, der dei framleis er aktive. Dei har sjølv hatt eteforstyrringar og har dessutan intervjua ei mengd kvinner som misbruka mat.

 

 

 

Bokdetaljar

 

Boka ”Når følelser blir til mat” ble publisert for første gong i Aschehoug forlag i år 1990. Boka er skreve på bokmål og har 167 sider. Det er éi utgåve av boka og formatet er innbunde. Leser nivået er vaksen.

 

 

 

Handlingsreferat

 

Boka handlar i hovudsak om sju kvinner i forskjellige aldrar med alvorlege eteforstyrringar som bulimi, tvangseting og anoreksi. Dette er sju uavhengige forteljingar om dykkar personlege erfaringar og opplevingar.

 

Boka omhandlar også ein del om fasar ein kan kjenne igjen i utviklinga av eteforstyrringar. Det er også skrevet om alkoholmisbruk oppe i det heile og fysiske skadeverknader som kan oppstå ved eteforstyrringar.

 

 

 

Den siste delen av boka handlar mest om løysningar på dei problema forfattar ynskjer å informere om. Her er det både perspektivet til kvinner som framstillas og behandlingar på vegen ut av misbruket. På den siste sida er det skrive noen referansar og anbefalingar av annen litteratur til lesar.

 

 

 

Særemne

 

I særemnet mitt har eg planlagd å prate om eteforstyrringar. Eg har lest denne boka som bok éin. Eg har valt denne boka fordi eg meiner at for å kunne lage eit godt særemne om eit tema som eteforstyrringar må man ha ein del forkunnskapar. Eteforstyrringar er eit vanskeleg tema med mange faktorar som spele inn huvor psykologien er eit sentralt tema. I denne boka står det mykje om fasar ein kan kjenne att i ei utvikling av eteforstyrringar som gjer det mogeleg for meg å sjå faresonar og vendepunkter i ein roman om eteforstyrringar på ein heilt anna måte.

 

 

 

Boka inneheld korte noveller om kvinner med heilt unike historier. Dette gir meg erfaring innanfor emne da eg har høyrt fleire forskjellige kvinners synspunkt og veit litt bedra kordane dei ser situasjonen sjølv. 

 

 

 

Eg veit også nå om fleire forskjellege behandlings måtar til sjukdommen og kan på den måten sjå om menneskane i bok neste bok får riktig behandling i forhold til sjukdomen.

 

 

 

Da boka har teken for seg alkoholmisbruk og skadeverkinga kombinert med eteforstyrringane kan eg også knytte dette til sjukdommen dersom dette er aktuelt i bok to.

 

TUSEN TAKK! :)

 

JudasT
JudasTInnlegg: 5357
13.10.14 16:12
Helly: Kor mange kvinner er nøgd med og kjenner seg tryggje i høve til kroppen sin?

Nøgde, trygge. I høve til = samanlikna med, og det gjev ikkje meining her. Kanskje du meiner på?

jeangabin
jeangabinInnlegg: 24143
13.10.14 16:16
Helly: Dei har sjølv hatt eteforstyrringar og har dessutan intervjua ei mengd kvinner som misbruka mat.

Eg er svolten

Helly
HellyInnlegg: 8
13.10.14 16:44

Takk for hjelpen :)! ser resten greit ut eller er jeg helt på trynet?

JudasT
JudasTInnlegg: 5357
13.10.14 17:30
Helly: ser resten greit ut eller er jeg helt på trynet?

Heilt på trynet er det ikkje, men ein viss ubalanse er å spore. Ja, der er ein del feil. Pass på samsvarsbøyinga! Det blir for langt å gå gjennom alt, men nokre småplukk er: usikkerheit >uvisse, ble >blei, skreve >skriven, lesarnivået, dykkar >deira, omhandlar >handlar om, skrevet >skrive, løysingar, forfattarane, framstillas >blir framstilt, huvor >der, veit litt betre korleis dei ser situasjonen sjølve, behandlingsmåtar for sjukdommen, menneska.
Og ein forholdismefeil til slutt: behandling for eller av ein sjukdom, ikkje i forhold til sjukdommen.

Helly
HellyInnlegg: 8
13.10.14 18:01

Tusen takk! Var til stor hjelp! :)

JudasT
JudasTInnlegg: 5357
13.10.14 18:14
jonas: Jeg har sett over nynorsken din. Der står det "Kunnen noen være så snill å se over nynorsken min?". Eller skulle man se enda lenger over?

Du har sett over bokmålet hennes, ikke nynorsken. Ser du ikke forskjell på dem, burde du skifte forum.

jonas
jonasInnlegg: 29249
13.10.14 19:04
JudasT: Du har sett over bokmålet hennes, ikke nynorsken

Jo, nynorsken begynner vel med ordet "Innleiing". Og to linjer over der står det  "Kunnen noen være så snill å se over nynorsken min?" Over der igjen står det brukernavn, dato, klokkeslett og slikt. Men mulig dette er feil forum både for leksehjelp og dårlig humor.

Helly
HellyInnlegg: 8
13.10.14 19:28
jonas: Jo, nynorsken begynner vel med ordet "Innleiing". Og to linjer over der står det "Kunnen noen være så snill å se over nynorsken min?" Over der igjen står det brukernavn, dato, klokkeslett og slikt. Men mulig dette er feil forum både for leksehjelp og dårlig humor.

Hva er det som er problemet Jonas? Om du har problemer med innlegget mitt så kan du rapportere det. Det er unødvendig å komme med upassende og urelevante komentarer.

 

God kveld!

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg