Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Språket endres - positivt eller..?

NYTT TEMA
ruffem

Innlegg: 1482
ruffem
21.01.15 10:40

Når sluttet intervjuere å spørre hva intervjuobjektet mener om saker og ting, og erstattet det med spørsmål om hva man tenker?

Når sluttet vi å bruke ordet treningsbane og erstattet det med treningsfelt?

Når forsvant ordet rollefigur, og ble erstattet med karakter?

Kan det være at det heter det på engelsk, er det så enkelt?, ja det tror jeg, se bare på utropet "wow" som ble introdusert for ca. 20 år siden via såpeserier på TV. For 40-50 år siden sa, især unger, vææ eller åvææ

Men dette hjemmeavlede utropet er antagelig.....litt for mye norsk?

Nødutgang

Innlegg: 19023
Nødutgang
21.01.15 10:44

 Språket er i endring alltid. Den største endringen i norsk språk var om ikke jeg tar feil på 1600-tallet da man gikk fra norrønt til en mer dansk/germansk retning.

 

 Når det gjelder språket vårt er jeg mer bekymret for at det tydeligvis er "greit" å skrive feil. Jeg blir ofte overrasket over å se hvordan godt utdannede mennesker ikke er i stand til å formulere seg godt og dele opp ord helt uten grunn.

Langveg

Innlegg: 17173
Langveg
21.01.15 10:53

Språkrådet skal ha ny leiar to år før tida, og han som Huitfeldt i si tid vraka, seier at han no ikkje er interessert i stillinga av di Språkrådet ikkje lenger har nokon viktig funksjon. Det er stort sett berre oppteki av kommareglar ol., ikkje av sjølve språkutviklinga og av språkpolitikk.

Det er Språkrådet som burde gjeva klare og gode råd når det gjeld engelskinvasjonen i norsk. Mykje av engelsken kan ein avvisa av di det er upresist: Jeg tenker at, jeg føler at er mykje vagare enn eg tykkjer, synest, meiner, går ut ifrå, trur osb. Karakter for rollefigur gjer vel korkje frå eller til jamvel om gode karakterar truleg kan føra til mistyding i somme fall. Språkrådet burde også ha banka fast at det ikkje heiter i livene våre på norsk, eller at jeg opplever at i ei mengd samanhanger ikkje høver av di det ikkje dreier seg om noka (stor) oppleving i det heile. På norsk handlar bøker, filmar og teaterstykke om noko, elles dreier det seg om. Ein adresserer eit brev, ikkje ein personDet som syg/suger er heller tiltrekkande enn fråstøtande, ein som vert skoten, døyr opå staden, elles vert han skoten på, ramma av skot ol. Døma er legio - ikkje you name it.  

Språkrådet skal verna om det norske språket, men gjer det knappast lenger.

(Innlegget ble redigert 21.01.15 11:04)

Langveg

Innlegg: 17173
Langveg
21.01.15 11:10
Nødutgang: Jeg blir ofte overrasket over å se hvordan godt utdannede mennesker ikke er i stand til å formulere seg godt og dele opp ord helt uten grunn.

Særskriving av ord er heilt opplagt eit resultat av engelskinvasjonen, og som eg har peika på i førre innlegget, fører kritikklaus bruk av omsettingslån frå engelsk til upresist og dårleg norsk. Motstanden mot invasjonen av plattyske ord i tidlegare tider (hanseatane bl.a.) har ikkje gjevi seg heilt. Ein kan framleis eta og tala på norsk, ikkje alle nyttar  spiser og snakker.   

(Innlegget ble redigert 21.01.15 11:12)

ruffem

Innlegg: 1482
ruffem
21.01.15 12:16
Nødutgang: Når det gjelder språket vårt er jeg mer bekymret for at det tydeligvis er "greit" å skrive feil. Jeg blir ofte overrasket over å se hvordan godt utdannede mennesker ikke er i stand til å formulere seg godt og dele opp ord helt uten grunn.

 Unnskyldningningen for å bruke engelske termer, at "norsk er et så ordfattig språk"

Har man et ordforråd på mere enn 4-500 , så er norsk et ganske presist og beskrivende språk.

Andriken

Innlegg: 2465
Andriken
31.01.15 13:35

Jeg tror det var en genistrek å erstatte mene med tenke. 

Å spørre folk om hva de mener om ting gjør at de begrenser seg fordi det de da sier vil henge rundt dem i lang tid. Det er lettere å åpne seg hvis man blir spurt om hva man tenker der og da. 

Langveg

Innlegg: 17173
Langveg
31.01.15 13:56
Andriken: Å spørre folk om hva de mener om ting gjør at de begrenser seg fordi det de da sier vil henge rundt dem i lang tid. Det er lettere å åpne seg hvis man blir spurt om hva man tenker der og da.

Å tenke, å føle at, er feigt. Ein tek ikkje ansvar for det ein tykkjer, synest. Elles har ein uttrykka eg trur at, jeg antar, eg går ut ifrå osb. Det held i lange baner.  Verst er i grunnen "jeg føler at". Det bør verta slutt på alt dette føleriet.

Spør du ein politikar "Hva tenker du om ....?", kan du vera viss på at han aldri vil svara det han verkeleg tenkjer. Reint bortsett frå at "tenke om" ikkje er norsk i anna enn  å tenkja seg om.

(Innlegget ble redigert 31.01.15 14:00)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg