Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

ASAP

NYTT TEMA
DrSchwei

Innlegg: 51834
DrSchwei
08.02.15 22:31

Reagerer på bruken av ASAP (eller "asap") i henvendelser blant annet gjennom e-post.

Dette utrykket hørte jeg først i Marinen, brukt om noe som hastet veldig eller underforstått skulle gjøres "umiddelbart".

Det særlig kanskje unge folk som bruker det. Men betyr "as soon as possible" i form av ASAP "så fort som mulig" egentlig det samme?

For meg klinger ASAP som en ordre om noe som haster veldig, men "så fort som mulig" er svakere, og betyr bare at man ønsker at det skal skje så fort det kan gjøres noe med.

Er det noen felles forståelse for hva ASAP betyr i norsk språk?

(Innlegget ble redigert 09.02.15 10:17)

bjoro

Innlegg: 28315
bjoro
08.02.15 22:39
DrSchwei: Dette utrykket hørte jeg først i Marinen, brukt om noe som hastet veldig eller underforstått skulle gjøres "umiddelbart". Det særlig kanskje unge folk som bruker det. Men betyr "as soon as possible" i form av ASAP "så fort som mulig" egentlig det samme?

ASAP......da utføres   ordren med en gang. Og raskt. Du gjør deg mao ikke ferdig med det du holder på med, men utfører med en gang.

Så fort som mulig er jo i morra eller neste uke engang...

DrSchwei

Innlegg: 51834
DrSchwei
09.02.15 12:00
bjoro: ASAP......da utføres ordren med en gang. Og raskt. Du gjør deg mao ikke ferdig med det du holder på med, men utfører med en gang. Så fort som mulig er jo i morra eller neste uke engang...

Nettopp. Jeg tror det er mange som bruker uttrykket feil. For av de henvendelsene jeg har sett har inneholdt "ASAP" tyder det på at det er mer slike ting som kan vente til i morra, eller neste uke.

JudasT

Innlegg: 5731
JudasT
09.02.15 14:43
bjoro: Så fort som mulig er jo i morra eller neste uke engang.

Jeg er skeptisk til å legge spesialfortolkninger inn i ord og uttrykk. "Så fort som mulig" betyr vel i grunnen nettopp det: så fort som mulig. Hvis du ikke mener det slik, bør du uttrykke deg på en annen måte. At "as soon as possible" skulle bety noe annet enn den endeframme norske oversettelsen, virker oppkonstruert.
Etter mitt syn er dette like vrøvlete som den som mente at "frem" og "fram" hadde ulik betydning.

bjoro

Innlegg: 28315
bjoro
09.02.15 22:37
JudasT: Jeg er skeptisk til å legge spesialfortolkninger inn i ord og uttrykk. "Så fort som mulig" betyr vel i grunnen nettopp det: så fort som mulig

........men, for oss som er gamle, og fikk ordrer med ASAP på i militæret, betydde det at det skule utføres umiddelbart. Slippe det en hadde i handa for å utføre.

At du synes dialektiske forskjeller er vrøvlete passer ikke inn i denne tråden.

;)

JudasT

Innlegg: 5731
JudasT
10.02.15 00:28
bjoro: ........men, for oss som er gamle, og fikk ordrer med ASAP på i militæret, betydde det at det skule utføres umiddelbart. Slippe det en hadde i handa for å utføre

Nettopp! Du skal m.a.o. gjøre det så snart som mulig. Ingen uenighet der.
Det som er pussig, er når du hevder at "så snart  som mulig" ikke betyr det, men i morgen eller neste uke en gang.

Min parallell til frem/fram forsto du tydeligvis ikke. Vel vel...

bjoro

Innlegg: 28315
bjoro
10.02.15 09:17
JudasT: Det som er pussig, er når du hevder at "så snart  som mulig" ikke betyr det, men i morgen eller neste uke en gang.

Det er ikke meg, men hvordan "så snart som mulig" blir utført av dem som mottar meldingen i dag. Slik som doctoren beskriver i starten.

 

DrSchwei

Innlegg: 51834
DrSchwei
10.02.15 10:36
JudasT: Nettopp! Du skal m.a.o. gjøre det så snart som mulig. Ingen uenighet der.
Det som er pussig, er når du hevder at "så snart som mulig" ikke betyr det, men i morgen eller neste uke en gang.

Hvis man forutsetter at dette skjer på en arbeidsplass, der folk stort sett jobber med mange forskjellige oppgaver, så indikerer etter min mening et "så sart som mulig" fra f.eks. sjefen eller en kunde i retning:

"Dette haster litt, vær snill å prioritere det litt i køen av oppgaver du har, men du må selv se det an i forhold til andre oppgaver du har, som det også er tidspress på".

ASAP betyr noe annet og i retning: "Dette haster mye. Det er prekært at det blir løst innen kort tid. Jeg forventer at du prioriterer det over alt annet".

Jeg mener altså at utrykkene er forskjellige, men at de i dagligtalen likevel ikke blir brukt slik, fordi mange tolker disse feil - eller snarere: Det er ingen klar definisjon, som i militæret, på hva ASAP betyr.

JudasT

Innlegg: 5731
JudasT
10.02.15 10:54
bjoro: Det er ikke meg, men hvordan "så snart som mulig" blir utført av dem som mottar meldingen i dag

Man er av og til borte i folk som ikke holder ord. En jeg kjenner kan love å komme på fredag - da kommer han sannsynligvis i uka deretter. Men selv om en regner med at han lyver, bør fredag fortsatt få bety fredag - å omdefinere den blir bare rot.
Således også med "snarest mulig", mener nå jeg.

(Innlegget ble redigert 10.02.15 10:56)

Langveg

Innlegg: 17192
Langveg
10.02.15 11:26
bjoro: men, for oss som er gamle, og fikk ordrer med ASAP på i militæret

Det er berre eit prov på kor NATO- og -anglifisert det såkalla NORSKE forsvaret er vorti. Korkje norsk eller forsvar er dekkande lenger (jfr. aksjonane i Afghanistan, Irak og ikkje minst Libya). Ikkje rart hovudansvarlege for den norske deltakinga i Libya vart løpegut for amerikanske generalar jamvel om han har litt merkeleg intonasjon når han talar NATO-språket. 

Ferrari28

Innlegg: 10605
Ferrari28
10.02.15 16:18
DrSchwei: Er det noen felles forståelse for hva ASAP betyr i norsk språk?

A propos... Norsk oversettelse av ASAP bør vel bli det klingende SSSM. Så snart som mulig.

Litt beslektet med TTT, ting tar tid.

Mrsa2

Innlegg: 9114
Mrsa2
10.02.15 21:51
Langveg: Det er berre eit prov på kor NATO- og -anglifisert det såkalla NORSKE forsvaret er vorti. Korkje norsk eller forsvar er dekkande lenger (jfr. aksjonane i Afghanistan, Irak og ikkje minst Libya). Ikkje rart hovudansvarlege for den norske deltakinga i Libya vart løpegut for amerikanske generalar jamvel om han har litt merkeleg intonasjon når han talar NATO-språket.

Du snakkar om anglifisering av det norsk språket heile tida, du veit kanskje ikkje at engelsk er sterkt påverka av norsk, då gammalnorsk. Mange av dei engelsk orda som ein tar i bruk i Norge er i utgangspunktet norsk ord som har vore på tur i England for så å komme tilbake. Eit eksempel er ordet "bag" som kjem av det gammalnorske ordet "baggar" som betyr nettopp ei væske.

Andriken

Innlegg: 2465
Andriken
11.02.15 22:40

Andre Sysler Avbrytes Prompte

Langveg

Innlegg: 17192
Langveg
12.02.15 10:14
Mrsa2: Du snakkar om anglifisering av det norsk språket heile tida, du veit kanskje ikkje at engelsk er sterkt påverka av norsk, då gammalnorsk. Mange av dei engelsk orda som ein tar i bruk i Norge er i utgangspunktet norsk ord som har vore på tur i England for så å komme tilbake. Eit eksempel er ordet "bag" som kjem av det gammalnorske ordet "baggar" som betyr nettopp ei væske.

For ordens skuld; det er ein del mistydingar i det du skriv.

Bægg heitte ikkje baggar på gn., men baggi. I norsk ordbok av Schjøtt finn ein bagga, el baggar (sjeldsynt) for plage, besvær. Engelsk er ikkje først og fremst påverka av norsk, men av norrønt eller det Snorre kalla dansk tunga. Språket var sams i Norden på den tida, og i England var det danskane som gjorde seg mest gjeldande. Innverknaden frå dansk tunga er minimal samanlikna med den invasjonen av engelske ord, uttrykk og seiemåtar norsk no er utsett for.  

(Innlegget ble redigert 12.02.15 10:16)

Mrsa2

Innlegg: 9114
Mrsa2
12.02.15 11:11
Langveg: For ordens skuld; det er ein del mistydingar i det du skriv. Bægg heitte ikkje baggar på gn., men baggi. I norsk ordbok av Schjøtt finn ein bagga, el baggar (sjeldsynt) for plage, besvær. Engelsk er ikkje først og fremst påverka av norsk, men av norrønt eller det Snorre kalla dansk tunga. Språket var sams i Norden på den tida, og i England var det danskane som gjorde seg mest gjeldande. Innverknaden frå dansk tunga er minimal samanlikna med den invasjonen av engelske ord, uttrykk og seiemåtar norsk no er utsett for.

Så det at dei som studerer engelsk på universiteta i Storbritannia har gammalnorsk som fag har ikkje noko å sei? Eller det at engelsk er så påverka av skandinavisk at det er å rekne som eit skandinavisk språk?

sentry4

Innlegg: 5346
sentry4
12.02.15 17:49
JudasT: En jeg kjenner kan love å komme på fredag - da kommer han sannsynligvis i uka deretter. Men selv om en regner med at han lyver, bør fredag fortsatt få bety fredag - å omdefinere den blir bare rot.

Hehe.  Det er da ikke noe nytt at ord får en annen mening enn den opprinnelige? Du har gjennom erfaring lært deg at "fredag" vanligvis betyr "i løpet av den neste uken eller så". På samme måte som man har lært setg at "mañana" i enkelte land slett ikke oppfattes eller tolkes som "i morgen". Det har fått en annen mening.  Og på samme måte som "one second" kan bety noe helt annet enn den egentlige meningen når man spør en engelsktalende om han/hun kan hjelpe med noe...

Langveg

Innlegg: 17192
Langveg
12.02.15 19:19
Mrsa2: Så det at dei som studerer engelsk på universiteta i Storbritannia har gammalnorsk som fag har ikkje noko å sei?

Trudde dei hadde gamalengelsk, gamalnorsk har dei i alle fall ikkje. Litt norrønt eller dansk tunga les dei kan henda, og då må det dreia seg om islandske tekstar. Det er berre på Island ein har eit rikt utval av tekstar på "dansk tunga", i Noreg er det svært skralt og likeins i Sverige og Danmark der dei lærde helst skreiv på latin., jfr Snorres skrifter med til dømes Saxo Grammaticus sine kongesoger (på latin).

Engelsk reknast som vestgermansk, ikkje nordgermansk, difor må ein tru at gamalt tysk er meir interessant for engelskstudentar i England enn nordgermansk.

P.s. Anglarane som i si tid kom frå eit område som i dag delvis er dansk, kan tyda på at vestgermansk nårdde eit stykke opp i Jylland. At nyare dansk kan  ha innverknad frå vestgermansk, syner ordet trend. Ein finn ikkje spor av det i gamalnorsk, men i dansk finn  ein trind (rund), ordet skal eigenleg koma av å gjera ein sving på vestgermansk.

(Innlegget ble redigert 12.02.15 19:21)

Mrsa2

Innlegg: 9114
Mrsa2
12.02.15 23:13
Langveg: Trudde dei hadde gamalengelsk, gamalnorsk har dei i alle fall ikkje. Litt norrønt eller dansk tunga les dei kan henda, og då må det dreia seg om islandske tekstar. Det er berre på Island ein har eit rikt utval av tekstar på "dansk tunga", i Noreg er det svært skralt og likeins i Sverige og Danmark der dei lærde helst skreiv på latin., jfr Snorres skrifter med til dømes Saxo Grammaticus sine kongesoger (på latin). Engelsk reknast som vestgermansk, ikkje nordgermansk, difor må ein tru at gamalt tysk er meir interessant for engelskstudentar i England enn nordgermansk. P.s. Anglarane som i si tid kom frå eit område som i dag delvis er dansk, kan tyda på at vestgermansk nårdde eit stykke opp i Jylland. At nyare dansk kan ha innverknad frå vestgermansk, syner ordet trend. Ein finn ikkje spor av det i gamalnorsk, men i dansk finn ein trind (rund), ordet skal eigenleg koma av å gjera ein sving på vestgermansk.

No veit g at på minst eit universitet i England har dei gamalnorsk som fag for dei som studera engelsk. Dette på grunn av den store påverknaden språket har på engelsk. Og som linken litt lenger oppe seie, det er fleire norsk låneord i engelsk enn det er engelske låneord i norsk.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg