Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Jeg tenker i forhold til

NYTT TEMA
serk
serkInnlegg: 1968
04.11.19 20:51

Jeg tenker,  at det i forhold til tenkning burde være en annen mening med det norske språk, enn bare å tenke.

I forhold til det å sammenligne a med b, er det norske språk rikt i forhold til den forflatning av norsk, som begrepet "i forhold til" er i ferd med å skape. Jeg tenker at dette er galt.

"Å tenke", er også noe som bør begrenses. Noen tenker for mye. Norge kollektivt, "tenker" for mye i disse dager.

Hva med ordene mener, synes, slutte seg til, være enig i osv. Sammenlignet med, holdt opp mot, gitt at mm.

Det norske språk er rikt. Ovenstående eksempler er sannsynligvis bare en liten del av alternativene "jeg tenker" og "i forhold til" kan erstattes med. Jeg er ingen fanatiker. Men jeg hater dårlig ord-forråd. 

Banning var en gang tegn på dårlig ordforråd. Jeg oppsøker små steder i Nordnorge for å høre banning - forfriskende ordrikt. Og for å slippe unna "jeg tenker"- og "i forhold til"-helvetet i sør.

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 22326
04.11.19 21:12
serk: Jeg tenker,  at det i forhold til tenkning burde være en annen mening med det norske språk, enn bare å tenke. I forhold til det å sammenligne a med b, er det norske språk rikt i forhold til den forflatning av norsk, som begrepet "i forhold til" er i ferd med å skape. Jeg tenker at dette er galt. "Å tenke", er også noe som bør begrenses. Noen tenker for mye. Norge kollektivt, "tenker" for mye i disse dager. Hva med ordene mener, synes, slutte seg til, være enig i osv. Sammenlignet med, holdt opp mot, gitt at mm. Det norske språk er rikt. Ovenstående eksempler er sannsynligvis bare en liten del av alternativene "jeg tenker" og "i forhold til" kan erstattes med. Jeg er ingen fanatiker. Men jeg hater dårlig ord-forråd.  Banning var en gang tegn på dårlig ordforråd. Jeg oppsøker små steder i Nordnorge for å høre banning - forfriskende ordrikt. Og for å slippe unna "jeg tenker"- og "i forhold til"-helvetet i sør.

Ut fra det du skriver, tror jeg du hører hjemme i gruppe to. Det er nok der jeg plasserer meg selv også.

Fire forholdsgrupper Svært preget, direkte aksjon. Personene i denne gruppen var sterkest rammet. De opplevde hjertebank, stress, konsentrasjonsvansker og redusert livskvalitet som et resultat av forholdismen. Flere i gruppen beskrev situasjoner med høy forekomst av forholdisme som «uutholdelig» og at de ofte måtte forlate spennende foredrag fordi foredragsholdere «brukte i forhold til i annenhver setning». Denne gruppen brukte mest tid på aksjoner mot forholdisme. En i gruppen som arbeidet med formidling, hadde for eksempel ansatt en egen rådgiver som hjalp ham med å luke ut forholdsfeil fra bøker og foredrag. Sterkt preget, unnvikende aksjon. Gruppe 2 var sterkt preget, om enn noe mindre enn gruppe 1. Ingen nevnte reduksjon av livskvalitet, men mange opplevde nedstemthet og økt stressnivå i situasjoner med høy forholdisme-faktor. Til tross for et sterkt ønske om forbedring, unngikk personene direkte bevisstgjøring hos feilbrukere. En av informantene sa at «Jo, jeg lider av forholdismen, men jeg pirker ikke i andres språk. Det virker arrogant.»Nøytral, ingen aksjon. Nøytral, ingen aksjon. Gruppe 3 erkjente forholdismen, men anså den som uproblematisk og som en naturlig utvikling av språket. En informant sa at «det var slik med mange nye uttrykk. Hvis de brukes feil nok, blir de etter hvert riktige.» En universitetslektor som brukte i forhold til feil i artikler og forelesninger, mente at det «ikke var hans oppgave å lære opp studentene i forhold til språk». Indifferent, ingen aksjon. Gruppe 4 forsto ikke fenomenet. De brukte begrepet feil og bidro antagelig til økt spredning.

serk
serkInnlegg: 1968
04.11.19 22:01

Jeg tenker at jeg ikke forstår hva du mener i forhold til det problemet jeg beskriver.


Jeg tenker at du tar feil i forhold til "i forhold til"-problemet. Og overhodet ikke nevner "jeg tenker"-problemet. Hva tenker du om det?


Jeg tenker at "i forhold til" og "jeg tenker", bidrar til å forflate språket, altså gi det mindre meningsinnhold. De som er uenig i dette, er ofte de som har de minst interessante meningene, og som er glad for at både "jeg tenker" og "i forhold til" er begreper som kan være med på å dekke over at de egentlig er helt uinteressante akademiske størrelser/skikkelser/personer.


Pr dato gjelder dette 80 % prosent av humaniora-akademikerne. Og tallet er stigende. I forhold til realfag. Jeg tenker at dette er for dårlig. Humaniora, tenker jeg, bør, i forhold til alt, være best!

serk
serkInnlegg: 1968
04.11.19 22:13

Men takk for tipset, Homo Erectus! Jeg tenker at i forhold til all tullball på VGD, er du en klippe! Nei, det var kanskje litt overdrevet. I forhold til alle andre gode innlegg, tenker jeg! God kveld og god natt!

Langveg
LangvegInnlegg: 15828
05.11.19 11:01

I sitatet til Homo Erctus: De opplevde hjertebank, stress osb. 

Overdriven  bruk av ordet oppleve (og føle) kan vera like irriterande som i forhold til og å tenke at … Kvifor ikkje seia_ Dei fekk hjertebank, stress osb.  Ligg det i "opplevde" berre at dei trudde dei fekk det? Når nokon seier at han opplever å bli trakassert på jobben, skal ein då tolka det slik at det berre er ei subjektiv kjensle?

Nokon brukar liksom i kvar setning, er dette oppleve berre ein del av liksomspråket?  

 

 

(Innlegget ble redigert 05.11.19 11:01)

serk
serkInnlegg: 1968
06.11.19 18:21
Langveg: Nokon brukar liksom i kvar setning, er dette oppleve berre ein del av liksomspråket?

Forflatning av språket omfatter mer enn overdreven bruk av tenker at og i forhold til (takk for lyn-kurs i kursiv-bruk her på vgd), mao.


Men dette er mer enn gretten, gammel mann-frustrasjon over nye måter å uttykke seg på. Det hindrer god kommunikasjon, tåkelegger meningsytringer og virker i ytterste fall demokrati-nedbyggende. Hvis man ikke ytrer seg klart, med et nyansert og tydelig språk, blir man oversett. Det tjener de som ønsker å være uklare. Og er til ulempe for de som har noe viktig på hjertet, som de vil at alle skal få med seg.


Språk-røkt er ikke jåleri. Det er blodig alvor.

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 22326
06.11.19 20:03
Langveg: I sitatet til Homo Erctus: De opplevde hjertebank, stress osb.  Overdriven  bruk av ordet oppleve (og føle) kan vera like irriterande som i forhold til og å tenke at … Kvifor ikkje seia_ Dei fekk hjertebank, stress osb.  Ligg det i "opplevde" berre at dei trudde dei fekk det? Når nokon seier at han opplever å bli trakassert på jobben, skal ein då tolka det slik at det berre er ei subjektiv kjensle? Nokon brukar liksom i kvar setning, er dette oppleve berre ein del av liksomspråket?

Dette "opplevde" la jeg sant å si ikke merke til, jeg ble for opptatt av forholdismen. Men du har selvfølgelig rett. En slik bruk av "oppleve" er etter min språkfølelse feil.

Den ungen damen ( født i1987) som har skrevet artikkelen, er selv påvirket av nymotens dårlig språkbruk. For henne er det naturlig å bruke "oppleve" her. Det er dessverre ikke mye vi kan gjøre med det.

Når det gjelder "tenke" i betydningen "tro, mene, synes", er det selvfølgelig en anglisisime. Også her er det lite og ingenting vi kan gjøre annet enn å irritere oss, noe som i grunnen bare forsurer tilværelsen. Da må vi bare bite i det sure eple.

For deg skulle vel "eg tykkjer" eller "meg tykkjast" være det rette for dette "tenke"? Bruker du noengang dette ordet?

serk
serkInnlegg: 1968
06.11.19 22:04
Homo_Erectus: anglisisime

Nettopp. "Tenke" i alle mulige og umulige sammenhenger, kommer fra engelsk. Det visste jeg.


I Norge har vi to skriftspråk - sett bort fra minoritetsspråkene, særlig samisk. Nynorsk og bokmål.


Men "i forhold til"? Vet dere noe om bakgrunnen til det uttrykket?


Homo_Erectus: Du er smartere enn meg! Ingen tvil. Kan du eller andre, gi meg forklaringen? Kan vi gi "i forhold til" samme status som ordet "sliten", og dermed henge oss på den kjente psykiaters bok-prosjekt? Bok-prosjektet vil i såfall ikke bli mindre idiotisk.


Tollak B. Sirnes'  "Sinnets helse" kom ut på sent seksti-tall eller tidlig sytti-tall. Finn Skårderud har tydelig funnet ut at å gi ut bøker, er lønnsomt, og at Norge bør ha en psykiater som gir ut bøker, uansett hvor talentløs man er. Når Sirnes gav ut sine bøker, ble psykiatrien totalt utradert. Den ble til ingenting. Han overbeviste politikerne om å bruke null på psykiatri.


Finn Skårderud er nok et argument for å skru bevilgningene på psykiatri, ned til null.

Langveg
LangvegInnlegg: 15828
07.11.19 14:05
Homo_Erectus: For deg skulle vel "eg tykkjer" eller "meg tykkjast" være det rette for dette "tenke"? Bruker du noengang dette ordet?

Ja, eg skriv ofte eg tykkjer, men aldri meg tykkjast - i så fall måtte det vera meg tykkjest.

Det første uttrykket har elles støtte i svensk: Jag tycker, heiter det visst. .

Du skriv at det er lite ein kan gjera med klein språkbruk. Ein kan i minsto gjera merksam på det. Når nokon seier : Jeg tenker at .. eller jeg opplever at, kan ein jo sprøja om han meiner det eller om det berre dreier seg om ei uklar kjensle. Korleis ein skal få bukt med galen bruk av i forhold til er ei anna sak.

(Innlegget ble redigert 07.11.19 14:06)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 22326
11.11.19 08:40
Langveg: Ja, eg skriv ofte eg tykkjer, men aldri meg tykkjast - i så fall måtte det vera meg tykkjest. Det første uttrykket har elles støtte i svensk: Jag tycker, heiter det visst. . Du skriv at det er lite ein kan gjera med klein språkbruk. Ein kan i minsto gjera merksam på det. Når nokon seier : Jeg tenker at .. eller jeg opplever at, kan ein jo sprøja om han meiner det eller om det berre dreier seg om ei uklar kjensle. Korleis ein skal få bukt med galen bruk av i forhold til er ei anna sak.

I bokmål er "tykkjast" helt bort og overlever bare i "samtykke".

Jeg vet ikke om det er så lurt å gjøre folk oppmerksom på at de bruker språket feil. Det fører lett til irritasjon og sinne, noe jeg i grunnen kan forstå. Når man selv mener at man snakker korrekt, er det slitsomt og irritende til stadighet å høre at man snakker galt. Det er de færreste som har et så bevisst forhold til språk som det vi har.

serk
serkInnlegg: 1968
11.11.19 20:10
Homo_Erectus: Jeg vet ikke om det er så lurt å gjøre folk oppmerksom på at de bruker språket feil. Det fører lett til irritasjon og sinne, noe jeg i grunnen kan forstå.

Jeg mener også at et godt budskap trumfer godt språk.


Men "iforholdtilismen" er skremmende. Den forflater språket, og har utrolig stor oppslutning. Og det er særlig politikere, byråkrater og akademikere som benytter seg av "iforholdtil".


Jeg merker f.eks lite til "iforholdtilismen" i vg. Vg-journalister har fått bank etter Bar-saken med Giske. Men språklig, ligger vg unna fellene. Heller ikke vanlige folk f.eks. Borten Moe og Skei Grande, sier "iforholdtil". De, vanlige folk, "synes, mener, sammenligner, fremmer, melder, tror og bifaller" - de er anti-"iforholdtil"ister!


Å tro at opinionen, folk flest, foretrekker "iforholdtil" fremfor nyansért og godt språk, tror jeg er feil. Vi vanlige folk, ønsker et enkelt, fattbart budskap, gitt i et klart språk!


Akademikere, politikere, byråkrater og andre samfunnsengasjerte som gir verdifulle ytringer i det offentlige rom: Vær solidariske; slutt å si "iforholdtil"!

serk
serkInnlegg: 1968
11.11.19 20:27
serk: Tollak B. Sirnes'  "Sinnets helse" kom ut på sent seksti-tall eller tidlig sytti-tall. Finn Skårderud har tydelig funnet ut at å gi ut bøker, er lønnsomt, og at Norge bør ha en psykiater som gir ut bøker, uansett hvor talentløs man er. Når Sirnes gav ut sine bøker, ble psykiatrien totalt utradert. Den ble til ingenting. Han overbeviste politikerne om å bruke null på psykiatri.
Finn Skårderud er nok et argument for å skru bevilgningene på psykiatri, ned til null.

Finn Skårderud er engasjerende og provoserende. Akkurat på samme måte som nå totalt ukjente Tollak B. Sirnes. Begge med en overdreven tro på egen fortreffelighet, på bekostning av faglig kunnskap i, for deres del, psykiatrifaget, som de begge representerte.


Innsér at dette er feil tråd å fremme disse synspunktene på. Men det er interessant at språk er viktig, også i psykiatrien!


Finn Skårderuds fremste budskap i hans siste bok, er feil ordbruk!

Langveg
LangvegInnlegg: 15828
13.11.19 09:12
Homo_Erectus: I bokmål er "tykkjast" helt bort og overlever bare i "samtykke".
Jeg vet ikke om det er så lurt å gjøre folk oppmerksom på at de bruker språket feil. Det fører lett til irritasjon og sinne, noe jeg i grunnen kan forstå. Når man selv mener at man snakker korrekt, er det slitsomt og irritende til stadighet å høre at man snakker galt. Det er de færreste som har et så bevisst forhold til språk som det vi har.

Eg koste meg over å ha teki deg i å gjera ein liten språkfeil, men den tok du ikkje eller ville ikkje ta_  Å tykkjast er e-verb, såleis meg tykkjest. 

Elles er eg samsd med deg. Det har lite føre seg å retta den munnlege språkbruken til folk. Dei fleste vert berre irriterte.

Verre er det at mantra i skulen no  er at ungane må få skriva fritt og kreativt. Lærarinnene rettar så å seia ikkje på skirftlege arbeid til tiåringar. Jamvel komma etter men får passera. Og når det gjeld i forhold til, slepp det igjennom heile vegen. (Ein elev kan godt skriva : I forhold til i forhold til …..) 

(Innlegget ble redigert 13.11.19 09:13)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 22326
13.11.19 10:00
Langveg: Eg koste meg over å ha teki deg i å gjera ein liten språkfeil, men den tok du ikkje eller ville ikkje ta_  Å tykkjast er e-verb, såleis meg tykkjest.  Elles er eg samsd med deg. Det har lite føre seg å retta den munnlege språkbruken til folk. Dei fleste vert berre irriterte. Verre er det at mantra i skulen no  er at ungane må få skriva fritt og kreativt. Lærarinnene rettar så å seia ikkje på skirftlege arbeid til tiåringar. Jamvel komma etter men får passera. Og når det gjeld i forhold til, slepp det igjennom heile vegen. (Ein elev kan godt skriva : I forhold til i forhold til …..)

Ingen er ufeilbarlig og det finnes ikke noe så irriterende som mennesker som aldri gjør en feil.

Du har selvfølgelig rett i at tykkjast er et e-verb, men siden dette er et ord jeg aldri bruker, er det lett å glemme det.

Hvilken fortidsform bruker du forresten, "eg tykte" eller "eg totte"?

Batucada
BatucadaInnlegg: 10121
13.11.19 10:10
serk: Jeg tenker at "i forhold til" og "jeg tenker", bidrar til å forflate språket, altså gi det mindre meningsinnhold. De som er uenig i dette, er ofte de som har de minst interessante meningene, og som er glad for at både "jeg tenker" og "i forhold til" er begreper som kan være med på å dekke over at de egentlig er helt uinteressante akademiske størrelser/skikkelser/personer.

Jeg tror det handler det om å gjøre problemer, unnskyld, «utfordringer» så diffuse så mulig, slik at man lettere kan skyve ansvaret videre og vekk fra seg selv

«Forholdister» liker også utsagn som som «ja til et varmere samfunn» eller «nei til hat», altså ytringer som ser ut som  de tar stilling til noe, men som aldri berører noe vesentlig ved en konflikt eller et problem.

 

 

(Innlegget ble redigert 13.11.19 10:10)

serk
serkInnlegg: 1968
13.11.19 19:32
Batucada: «Forholdister» liker også utsagn som som «ja til et varmere samfunn» eller «nei til hat», altså ytringer som ser ut som  de tar stilling til noe, men som aldri berører noe vesentlig ved en konflikt eller et problem.

Poénget mitt er at et klart budskap formidles best i et klart språk.


Hvis du har et klart budskap, ønsker du å unngå uklart språk.


Men hvis budskapet ditt er noe du egentlig ikke tror på, eller du er i tvil om, så er uklart språk kjærkomment! Da virker uklart språk i din tjeneste!


Jeg blir mest skremt av "Forholdismen", fordi den viser fascistiske trekk: Jeg uttrykker meg riktig, først når jeg uttrykker meg på linje med "alle andre".


Og det fremste beviset på min vilje til å uttrykke meg som "alle andre", er at jeg er villig til å videreføre en språkfeil.

Ale-Jet
Ale-JetInnlegg: 18151
16.11.19 16:27

In relation to.

Langveg
LangvegInnlegg: 15828
18.11.19 14:41

Var nett i samtale med ein person som bruka i forhold til minst ti gonger gali,  Det verste er at det er smittsamt. 

serk
serkInnlegg: 1968
29.11.19 23:06
Langveg: Var nett i samtale med ein person som bruka i forhold til minst ti gonger gali,  Det verste er at det er smittsamt.

Iforholdtil vert bruka av folk som er ti gonger smartare enn meg. Men det vert ikkje mindre feil av det.


Knut Hamsun var hundre gonger smartare enn meg. Likevel tok han feil.

ruffem
ruffemInnlegg: 1384
05.01.20 11:40
Homo_Erectus: eg vet ikke om det er så lurt å gjøre folk oppmerksom på at de bruker språket feil. Det fører lett til irritasjon og sinne,

Helt rett; i Bergen, bl.a., hadde vi en gang en bilforhandler med navn "brødrene Algaard".


Av en eller annen grunn, gud vet hvorfor, sa "alle" "brødrene Ålgård", da jeg påpekte feilen, og viste dem navnet på brevpapir og annonser i pressen, ble reaksjonen fotmærmethet, surhet og direkte sinne.


Noenlunde samme reaksjon som når folk mener "stor oppmerksomhet på", og sier "stort fokus på", og jeg da sier at da ER det jo ikke i fokus!

Grammofon
GrammofonInnlegg: 2544
05.01.20 15:52
ruffem: Av en eller annen grunn, gud vet hvorfor, sa "alle" "brødrene Ålgård", da jeg påpekte feilen, og viste dem navnet på brevpapir og annonser i pressen, ble reaksjonen fotmærmethet, surhet og direkte sinne.

Noe rynker litt på nesen når jeg sier at det heter Hennig-Olsen Is, og ikke Henning-Olsen Is. Jeg var sjøl hobbybotaniker i nesten 20 år før det gikk opp for meg at det vitenskapelige artsnavnet på geitrams ikke er augustifolium, men angustifolium.

serk
serkInnlegg: 1968
06.01.20 21:45
Grammofon: Noe rynker litt på nesen når jeg sier at det heter Hennig-Olsen Is, og ikke Henning-Olsen Is. Jeg var sjøl hobbybotaniker i nesten 20 år før det gikk opp for meg at det vitenskapelige artsnavnet på geitrams ikke er augustifolium, men angustifolium.

Jøss! Nå må jeg lese teksten på innpakningen! Spiste en Henning-Olsen-is, eller som jeg heretter må stave det Hennig-Olsen-is, senest i går. Botaniske navn er eksplisitt latinske. Men store deler av det norske språk, spesielt det som omfatter vitenskaplig kunnskap, er også på latin. Som hobbybotaniker fikk din språkleif minimal betydning. Og du oppdaget den og er ydmyk på at du har tatt feil.

 

Selv stavet jeg lenge Grand Prix som Gram Pri. "Jeg gleder meg til Gram Pri!" sa jeg til min filletante. Hun så på meg med forakt. Kanskje var det begeistringen hun foraktet.

Det å så/plante selvforakt hos barn, er det ynkeligste en voksen person kan gjøre. Ingen viser det så klart som filmregissøren Ingmar Bergmann. Bortsett fra Jesus.

(Innlegget ble redigert 06.01.20 21:55)

serk
serkInnlegg: 1968
06.01.20 22:18
serk: Kan vi gi "i forhold til" samme status som ordet "sliten", og dermed henge oss på den kjente psykiaters bok-prosjekt? Bok-prosjektet vil i såfall ikke bli mindre idiotisk.
Tollak B. Sirnes'  "Sinnets helse" kom ut på sent seksti-tall eller tidlig sytti-tall. Finn Skårderud har tydelig funnet ut at å gi ut bøker, er lønnsomt, og at Norge bør ha en psykiater som gir ut bøker, uansett hvor talentløs man er. Når Sirnes gav ut sine bøker, ble psykiatrien totalt utradert. Den ble til ingenting. Han overbeviste politikerne om å bruke null på psykiatri.

Vil gjerne gi en forklaring på denne digresjonen. Etter min mening har vi to overdrevent selvsikre og store egoer innen populærpsykiatrien i Norge det siste århundret: Tollak B. Sirnes på seksti- og sytti-tallet og Finn Skårderud i det siste og nå. De to har det til felles at de vet hvordan de skal få publikasjon. Men er faglig annen-rangs.


Jeg har ikke annen tilknytning til psykiatrien enn at jeg ønsker at de skal ha høye nok bevilgninger (fra Høie) til å fortsette god og konstruktiv virksomhet. Da er Finn og Tollak forstyrrende og dårlige forbilder. De taler for seg og sine pasienter. Faget er av mindre interesse. Men for de fleste pasienter er fag mer interessant enn Se og Hør.


 

serk
serkInnlegg: 1968
06.01.20 22:51

I noen tradisjonelle samfunn er det et rituale å hive ned i graven ting man ønsker å bli kvitt.

 

I graven til Ari Behn ønsker jeg å kaste"iforholdtil"-begrepet og bestselgerne til Tollak B. Sirnes og Orderud. Unnskyld: Finn Skårderud.

Ricky Gervais was my mentor on these lines of words. Disney was not. Disney make me vomit. But don't worry. I vomit in a galaxy probably more than one minute away from you. So you are safe and good. Your parents can sleep calm and free: Don't hate me mom! I am just adopting to deep space. What is that galactic genius? It is. No it cant be.Oh yeas but it is. No it cant be. Oh yes it is. Finn Skårderud.

(Innlegget ble redigert 06.01.20 23:07)

serk
serkInnlegg: 1968
08.01.20 20:05

Synes alltid det er litt morsomt når en tråd stanser med mitt innlegg som det siste. Jeg skjønner at dette ble litt internt. Og dermed ekskluderende.


Mitt forrige innlegg var relativt umulig å besvare.


Psykiatri er ofte vanskelig å snakke om. Men for å gjøre det klart: Jeg er ikke gal. Jeg liker Rickey Gervais, og han har en syk humor. Min er bare dårlig.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg