Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Norge - Nordvegr - og veien mot nord ...... ?

NYTT TEMA
VESTMAN

Innlegg: 2130
VESTMAN
01.04.04 12:59
Jeg har aldri helt slått meg til ro over forklaringen at navnet Norge kommer fra nordvegr, synes det er lite tilfredstillene forklaring at nordvegr med tidene har blitt kokt ned til å bli "bare" Norge?

Synes det er mere tilfredstillende viss en tar utgangspunk i hvordan svenskene uttaler Norge.... : Norje, og sitt eget land Sverje (Svea-riket). Skal ikke Norje da bety Nord-riket... Riket i nord?. Er det noen logikk i denne tenkemåte?

Kan forklare hvordan Norvegr har endt opp til å bli bare Norge ?
Soteria

Innlegg: 10416
Soteria
01.04.04 13:09
Siden du er vestmann, vet du vel at det heter Noreg på nynorsk.
Det virker å være en klar forbindelse mellom Noreg og Nordveg.
Aasen valgte nok det navnet, fordi de sier "Norve" i Danmark, eller Norge.

Er enig i at Norje /Norige /Norig betyr nord-riket.
VESTMAN

Innlegg: 2130
VESTMAN
01.04.04 13:19
Ja jeg er vestlending men i min lokaldialekt uttaler de "gamle" det som Nårje.

Så du sier at svenskenes navn på Norge (selv om de også skriver NORGE, slik som oss)
ta utgangspunk i et ord som som betyr Riket-i-nord, men for oss i norge betyr det veien mot nord....?

Vestmar

Innlegg: 36
Vestmar
01.04.04 13:45
Mens på andre germanske språk heter det Norway og Nordwegen.

Mer interessant?
Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'noreg' i nynorskdatabasen.
Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'norge' i bokmålsdatabasen.
Iago

Innlegg: 785
Iago
01.04.04 14:24
VESTMAN skrev:
Ja jeg er vestlending men i min lokaldialekt uttaler de "gamle" det som Nårje.
________

Juppsann, det gjør bestemor også.

_______
- hilsen iago, slu tjener og jævel generelt.
VESTMAN

Innlegg: 2130
VESTMAN
01.04.04 14:50
Kan det være at NOREG og NORGE er to vidt forskjellige navn som har helt forskjellig basis.

Kan disse navn ha en utviklig noe slikt som dette:...

NOREG: NORDVEGR-------->NORVEG-------->NOREG ?

og......

NORGE: NORRIKE (NOR-RIKET)-------->NORRIGE-------->NORGE ?

Når en tar i betraktning at i Sverige uttales Norge som "Norje"
samenlignes med utviklingen navnet SVERIGE (uttales Sverje)

SVERIGE: SVEA-RIKE-------->SVERRIGE-------->SVERIGE
rubj

Innlegg: 516
rubj
02.04.04 02:55
Navnet Norges mytiske opphav er å finne i forordet til Orknøyingenes saga.

Fra "Norge blir funnet", Orknøyingenes saga.

"Så dro Nor nordover igjen til det riket han hadde lagt under seg der; det kalte han NORVEG."

Dette er selvsagt en myte, men det er jo som kjent mye sannhet i en god myte :-)

Du kan lese hele greia her:

http://home.online.no/~olhov/orknoy1.html


RB
Tru ikkje åker som tidleg er sådd, og ikkje son for snart. For åkren råder vêr, og for sonen vit; det uvisst med båe er. (Håvamål)
VESTMAN

Innlegg: 2130
VESTMAN
13.05.04 15:39
Er det ingen som kan gi meg et tilfredstillende svar ?
IACOCCA

Innlegg: 9229
IACOCCA
14.05.04 00:37
Hva med Norvegia, det betyr jo noe slikt som veien mot nord. ..
AltF4

Innlegg: 1435
AltF4
14.05.04 13:23
Svenskene uttaler alle -rg endinger som -rj. Farge f.eks., färg, färgen, färger uttaler de färj, färjen, färjer. Samme med berg, borg, sorg etc. Ergo kan årsaken til at svenskene sier Norje være så enkelt som deres generelle -rj uttale, uten at det nødvendigvis har noe med -rike å gjøre.

-------------------------------
Jeg er signatur-nekter
justanothername

Innlegg: 15697
justanothername
14.05.04 17:29
VESTMAN skrev:
Er det ingen som kan gi meg et tilfredstillende svar ?
"

Hva er et tilfredstillende svar da?

Norvegr passer bra med begrepen å dra i østrveg eller vestveg og stemmer også med Norway i engelsk, Norwegen i tysk og Norvegia i Latin.

I de eldste kildene fra ca 800-tallet står det Nordvegr. På islandsk har vi formen Noregur. Her ser vi at v-en har falt bort (og det har blitt skutt inn en vokal foran r-endelsen, slik det er vanlig på islandsk). Det samme ser vi i gamle norske håndskrifter, men her falt også etterhvert endelsen bort slik at vi satt igjen med Noreg.

Altså: norvegr -> noregr -> noreg.

Formen Norge kommer fra dansk.
solveigsta80

Innlegg: 1
solveigsta80
12.08.20 10:11

Ha for et morsomt innlegg å dumpe borti snart 20 år etter, må nok skyte inn en veldig forsinka sidenote.. i Norden snakka vi norrønt, det nærmeste vi kommer det språket er Islandsk, det samme var i Sverige.. Danmark var linka til Europa og tok seg retten til å forenkle Norvegir så europeiske adler hadde lettere for å uttale navnet :) Tror egentlig dialekt forskjellene mellom Norge, Sverige og Island var ekstremt små før vi blei tvunget til å kommunisere på dansk. Utover det så er norsk talemål dynamisk og utvikler seg alltid.. det kommer vel an på hvor bosetterne i de forskjellige distriktene påvirker uttalen på ord. Når Ivar aasen utvikla nynorsk så dro han inn norrøne begrep for å skape et rettferdig utgangspunkt i distriktene, synes Noreg og Nordvegir høres ut som et veldig godt kompromiss 

(Innlegget ble redigert 12.08.20 10:18)

Langveg

Innlegg: 18151
Langveg
12.08.20 10:52
solveigsta80: Tror egentlig dialekt forskjellene mellom Norge, Sverige og Island var ekstremt små før vi blei tvunget til å kommunisere på dansk

Talemålet i Sverige, Danmark og Noreg endra seg mykje frå 1000-talet og utover. Sams for alle tre måla var overgang frå syntetisk til analytisk språk - bortfall av kasus, ordrekkefylgje tok over. Dessutan hadde svensk og dansk i førstninga mykje lik utviklig (bortfall av diftong mv.) og vart gruppert som Østnordisk, medan fonetisk heldt norsk seg meir likt islandsk (vestnordisk). Det norrøne skriftmålet var  i full oppløysing før dansketida, og dei fåe som kunne skriva, skreiv meir og meir ulikt - påverka av lokale dialektar (såkalla mellomnorsk periode) - Det endeleg gjennombrotet for dansk skriftmål kom med reformasjonen då det vart kravt at  vanlge folk måtte lærast  opp i å lesa (og skriva) for å kunna lesa bibelen - som var  på dansk. Norsk skriftmål kom ikkje att før tre hundre år seinare med Ivar Aasen.

 Det finst fleire indisiar på at Noreg/Norge må koma av Norvegr.

1. Danmark og Sverige har namn etter store folkestammer; danar og svear, medan ein dominerande folkestamme ikkje fanst her til lands. Det eksisterte inga stamme som kalla seg norar.

2. Som stat var Noreg seint ute. Viken-området var lenge ein del av dananes sjøvelde. Oslo skal t.d. ha vorti grunnlagd av danar, og Halvdan Svarte var truleg dansk vasall om ikkje dane sjølv, namnet Halv-dan skulle tyda på det. Det har inkje med halvveges dansk å gjera, namnet finst også i Danmark. Fyrst på Håkon Håkonssons tid (og litt før) kan ein seia at Noreg stod fram som stat - ei kort tid. PÅ Snorrres tid var det europeisk mode å skriva statssoger knytt til kjongeætter, og ein kan på mange vis seia at det var han som skapte fortida for Noreg som stat. Det er tvilsamt om Harald Luva (Hårfagre) samla heile riket. Det fall snøgt tilbake i daneveldet - heilt til Svein Knutsson døydde ein gong etter 1030. Islendingane tala dessutan ikkje om nordmenn, men om austmenn, og det språket Snorre bruka - vart nemnt dansk tunge. Etter at det danske overherredømet var slutt, fekk vi borgarkrigstid, og det er først med Sverreætta at ein kan tala om eit Noregsvelde. Med den giftarmålspolitikken som seinare vart driven, kom vi inn i union med Sverige og Danmark. Det heile kuliminerte i Kalmarunionen med dansk overherredøme. Sverige kom seg ut, men Noreg  blei dansk provins fram til 1814. Den norske reelle sjølvstendetida var såleis kort: frå 1905 til 1940. Frå 1945 vart vi så bundne opp til USA/England, sidan EU at det står nokså skralt til med reelt norsk sjølvstende. 

3. Då nemninga Norvegr kom i bruk, var det stort sett berre Viken og kystlområda opp til Troms som var ein realitet for utanverda - innlandet var stort sett terra incognita - Det var såelis naturleg at det kjende området - som jo først og fremst var av interesse for sjøfarande, fekk nemninga Norvegr; Norvegia, Norvège, Norwegen, Norway. 

PS. Sverige er faktisk ei dansk form, på svensk skulle det ha hett Sveariket/Sverike. I eldre tid bruka ein Svitjod - sveafolk/stamme - som namn på på ein del av det noverande Sverige. . . PÅ islandsk heiter Sverige  framleis Svitjod. 

(Innlegget ble redigert 12.08.20 11:02)

ruffem

Innlegg: 1518
ruffem
25.08.20 12:33
justanothername: Norvegr passer bra med begrepen å dra i østrveg eller vestveg og stemmer også med Norway i engelsk, Norwegen i tysk og Norvegia i Latin.

En politisk, økonomisk og militært sterk region i Norge kan ha gitt navn til hele landet. Det kan sees av finnenes navn på Sverige; Ruotsi, som har sammenheng med Roslagen - altså regioner navngitt etter hvilken stamme/nasjon som hadde styringen der.Og Roslagen er bare en liten del av landet, men har gitt opphav til finnens navn på hele Sverige

 

Nordvegen var skipsleia fra Jæren til Trøndelag, gjennom Karmsundet, og disse delene av Norge var vel den tids maktsentra, og således ikke rart at navnet på "nordvegen" ga navnet til hele Norge.

(Innlegget ble redigert 25.08.20 12:34)

Soteria

Innlegg: 10416
Soteria
12.10.20 09:15
rubj: "Så dro Nor nordover igjen til det riket han hadde lagt under seg der; det kalte han NORVEG."

Dette er vel hva du nevner:

https://www.norsesaga.no/hvorledes-norge-ble-bosatt.html

Ifølge Wiktionary skal Forn uttales Fortn, korrekt uttale av Fornjotr blir vel da Fortnjotr.

Her er en danske som har lært seg norrønt, og diskuterer om Fornjotr var en jotne eller kjempe:

https://www.youtube.com/watch?v=8VC8PSIB8yA 

Hvis navnet Norge kommer fra Kong Nor, er det forresten rart at mange språk er samstemte i å kalle retningen nord for North, eller El Norte, osv. Kan alle disse landene ha hørt om Kong Nor?

Langveg

Innlegg: 18151
Langveg
12.10.20 20:59
ruffem: En politisk, økonomisk og militært sterk region i Norge kan ha gitt navn til hele landet. Det kan sees av finnenes navn på Sverige; Ruotsi, som har sammenheng med Roslagen - altså regioner navngitt etter hvilken stamme/nasjon som hadde styringen der.Og Roslagen er bare en liten del av landet, men har gitt opphav til finnens navn på hele Sverige

Nei det har aldri funnist eit område i Noreg som har vorti kalla Norlagen eller noko slikt. Til skilnad frå Danmark og Sverige budde det  ikkje her noka dominerande stamme. I Danmark dominerte danene , og i Sverige tok etter kvart sveane innervingen på dei andre i tevling med gøtarar.  I Noreg hadde vi og stammer, men dei var små: Horder og ryger t.d. som ikkje har gjevi namn til meir enn Hordaland og Rogaland.  I Viken rådde lenge danene, det var dei som gunnla Oslo, og far til Harald Hårfagre, Halvdan svarte var dansk småkonge. Harald Hårfagre høyrde såleis nærast  til danene og ikkje til ei serskilt norsk stamme. . 

Homo_Erectus

Innlegg: 26833
Homo_Erectus
12.10.20 21:54
Langveg: I Noreg hadde vi og stammer, men dei var små: Horder og ryger t.d. som ikkje har gjevi namn til meir enn Hordaland og Rogaland.

Det er de som mener at Hordaland og Hardanger henger sammen med det germanske folket harudes som Julius Caesar nevner i Gallerkrigen fra år 58 før vår tid. Av samme opprinnelse kan også være det danske Harsyssel (Harthesysæl) på Jylland, det er her Ptolemaios plasserer charudes. Aarhus har kanskje navn etter dem.

Man antar at harudes har navn etter et germansk * xaruþaz- fjellskog. På gammelhøytysk "hard"-fjellskog, skogbevokste åser. Derav stedsnavnet Hartz.

Rogaland, Ryfylke og ryger er kanskje i slekt med Rügen, den tyske øya i Østersjøen. Tacitus skriver om et folk som het "rugii" i Germania.

En sammenheng mellom Rogaland, Ryfylke, Rügen og rugii er mer omstridt enn antkelsen om en sammenheng mellom Hordaland, Hardanger, Harsyssel og harudes. Navnet Rügen har kanskje slavisk opprinnelse.

Homo_Erectus

Innlegg: 26833
Homo_Erectus
13.10.20 08:13
ruffem: En politisk, økonomisk og militært sterk region i Norge kan ha gitt navn til hele landet. Det kan sees av finnenes navn på Sverige; Ruotsi, som har sammenheng med Roslagen - altså regioner navngitt etter hvilken stamme/nasjon som hadde styringen der.Og Roslagen er bare en liten del av landet, men har gitt opphav til finnens navn på hele Sverige

Det er mulig at svenske Roslagen også er opphavet til navnet Russland, det vil si: de menneskene som bodde i dette området av Sverige har vært opphav til både finsk Ruotsi og slavisk Rus, russer. Nestorkrøniken fra rundt år 1113 forteller at de slaviske stammene ba varjagene fra den andre siden av havet, dvs. Østersjøen, om å komme og herske over dem fordi det bare var uorden hos dem. Varjagene kalles også rusere.

Denne teorien om at navnet Russland har sin opprinnelse i Sverige er svært upopulær i Russland og Ukraina, der sjåvinistene helst avviser den.

Homo_Erectus

Innlegg: 26833
Homo_Erectus
13.10.20 08:30
Soteria: Ifølge Wiktionary skal Forn uttales Fortn, korrekt uttale av Fornjotr blir vel da Fortnjotr.

Uttalen av "Forn" som "fortn" er den moderne islandske uttalen, på norrønt ble det helt sikkert ikke uttalt slik.

På islandsk uttales rn som rtn. Barn uttales som "partn" eller "patn", björn uttales som "pjørtn" eller pjøtn".

Man finner noe av det samme i enkelte norske dialekter som i Valdres og Hallingdal der rn uttales dn. Bjødn, karadn ( karene) , hestadn (hestene) av "hestarnir".

Ingrid Wigernæs fra Hemsedal gjorde ordet "jentutn" landskjent da hun brukte det om sine lagvenniner og om damelandslaget hun trente.

ruffem

Innlegg: 1518
ruffem
13.10.20 23:54
Langveg: Nei det har aldri funnist eit område i Noreg som har vorti kalla Norlagen eller noko slikt.

Men Rygene kunne vel være i stand til å kalle Karmsundet for nettopp Nordvegen; et navn som meget vel kan være kimen til navnet Nordveg på hele landet, akkurat som småsteder med tiden har utviklet seg til å omfatte hele kommuner

Og Trøndelag var trøndernes lovområde.

(Innlegget ble redigert 14.10.20 00:02)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg