Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Til KAMP for språket

NYTT TEMA
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
06.05.04 21:45
Jeg maner herved til KAMP for å bevare skriftsspråket mot voksende ignoranse, skjemmende likegyldighet og dramatisk økende misoppfatninger.

- Aldri la orddelere slippe unna uten mugne kommentarer. Skriver noen
"sommer ferie": påpek det til det kjedsommelige! Denne byllepesten har spredt seg rundt i landet som svartedauden, spanskesyken og Macarena på en gang, og bør utryddes fra språket snarest.

- Aldri aksepter genetivs-s'er med apostroff! Aldri, aldri la dem få fred, påpek det hver j.... gang til de trege hodene omsider får det med seg! Ser du noen skrive "Berit's hus"......påpek det til det kjedsommelige og drit i innholdet. Klarer de ikke enkle skriveregler er de uansett ikke troverdige!

Aldri la deg kue av folk som kaller deg pirkete. DETTE ER IKKE PIRK. Skriftspråket er vakkert. Utvikling er ikke det samme som nedbrytning.

Er dere klare?


TIL KAMP!
Vebjørn

Innlegg: 19879
Vebjørn
06.05.04 22:58
Du har gløymd desse som ikkje klarar å uttala sj-/kj-lydane korrekt. "Kjyer på sjysten"... "Kjikkeleg fin sjole"... Angst...

Men ein ting...

idyll1 skrev:
- Aldri aksepter genetivs-s'er med apostroff!

"Apostroff"?
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
06.05.04 23:06
selvkritikk,
Vebjørn

Innlegg: 19879
Vebjørn
06.05.04 23:13
:o)
Men for all del, eg er heilt einig med deg. Under vanlege omstende (saken er ein annan ved dysleksi e.l., sjølvsagt) må no folk vera i stand til å luka vekk enkle og dumme feil av typen orddeling, osb.
seritum

Innlegg: 335
seritum
07.05.04 00:38
Idyll1,

Jeg har tidligere åpnet en tråd med tittelen "det norske språk: i forfall eller utvikling?", hvor jeg blant annet spurte om debattantenes syn på hvorvidt man kan skille mellom god og dårlig språkforandring.

Jeg har inntrykk av at flertallet av debattantene på dette forumet har et overveiende negativt syn på de samtidige forandringer i det norske språk. De skuler mørkt på f.eks. orddeling, bortfall av akkusativsform av personlige pronomen, og forkortende omskrivninger (såkalt SMS-språk).

De samme debattantene later imidlertid til å reflektere lite over den kjensgjerning at slike forandringer alltid er forekommet i språket, og at det nettopp er slike forandringer som har gitt vårt moderne språk dets form.

Etter min mening foreligger det ingen spesielt gode argumenter for hvorfor vi til enhver tid bør motarbeide forandringer i språket. Likevel er språkforandringer alltid blitt møtt med motstand i (deler av) befolkningen.

Slik jeg ser det bekrefter dette at språket utgjør en vesentlig del av den enkeltes identitet, og at motviljen mot forandringer i språket er forankret i en underliggende frykt for at denne skal svekkes.

--seritum (seritum@hotmail.com)
Ursus

Innlegg: 1433
Ursus
07.05.04 06:28
Jeg symes enhver bør tenke over hvilke språkforandringer som er et gode, og hvilke som er positive.

Selv tar jeg meg den frihet å benytte språkforandringer som jeg anser positive.

Ja, jeg tar meg til og med en frihet å forandre på grammatiske regler selv i enkelte tilfelle for å påvirke språkutviklingen.

Ordoppdeling, apostrofbruk og annet skip er jeg motstander av. Imidlertid benytter jeg ofte bindestrek for å øke lesbareheten av lange ord.
LiquidDarkness

Innlegg: 11832
LiquidDarkness
07.05.04 16:04
seritum skrev:
"Etter min mening foreligger det ingen spesielt gode argumenter for hvorfor vi til enhver tid bør motarbeide forandringer i språket. Likevel er språkforandringer alltid blitt møtt med motstand i (deler av) befolkningen."

Jeg er enig i at et språk skal leve og utvikle seg stadig, men det betyr ikke at motstanden mot mange (de fleste) av disse endringene ikke har sin plass. Ett fravær av slik motstand ville jo ført til at enhver endring ukritisk ville fått innpass i vårt skriftspråk og gitt komplett kaos. Motstanden sørger (forhåpentlig) for at det i hovedsak er fornuftige endringer som til slutt blir godtatt som norm.

Forøvrig:
Skriftspråket er noe de fleste av oss har et nært forhold til og det er dermed naturlig at en reagerer når en ser at det 'mishandles' slik det ofte gjøres. Språket er mer en bare et sett regler og noen beskrivende ord som skal hjelpe oss med å kommunisere mest mulig effektivt. For de av oss som er glad i bøker, er jo mye av gleden nettopp å se hvor fabelaktig godt enkelte forfattere skriver og hvor lekent og vakkert språket kan være når en behandler det riktig.

Selv om jeg på ingen måte mener at folk flest skal måtte skrive som en forfatter, så bør en kunne forvente et visst nivå på det en presterer etter (minst) 9 års skolegang. Når jeg, på debattsidene her, ser tema som f.eks 'Hvem film er best?' så gjør det (nesten) fysisk vondt.
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
07.05.04 16:38
seritum,

Som jeg skrev i innlegget mitt: utvikling er ikke det samme som nedbrytning.

Jeg støtter meg til de senere debattanter som klarer å skille mellom ønskede og uønskede endringer, i motsetning til deg.

Til KAMP!
seritum

Innlegg: 335
seritum
07.05.04 16:47
Ursus,

Min oppriktige mening er at Norge bør ha ett offisielt skriftspråk, og at dette bør være Riksmål (som jeg personlig foretrekker). Dette innebærer også at jeg er imot Nynorsk som offisielt skriftspråk. Jeg bygger imidlertid ikke denne oppfatningen på argumenter som at større skriftspråklig frihet vil forringe skriftspråkets skjønnhet eller semantiske kvalitet. Jeg tror at de fleste mennesker er ganske fleksible for hva de kan gjenkjenne i tekst og tale. Jeg verdsetter simpelthen et skriftspråk som gjengir orden, likhet og enighet hos folket som benytter det.

Talespråk gjenkjenner jeg imidlertid som en mer naturlig menneskelig egenskap som ikke er underlagt noen slik formalisme som skriftspråket er. Jeg er følgelig av den mening at ethvert menneske bør få snakke slik det passer den enkelte.

Jeg ser det slik at skriftspråk som brukes ved chat, SMS, o.l. tar over en del av talespråkets funksjon (spontan kommunikasjon), og at det dermed ikke bør underlegges samme formalisme som det offisielle skriftspråket.

--seritum (seritum@hotmail.com)
seritum

Innlegg: 335
seritum
07.05.04 17:04
Idlyll1,

Utvikling er ikke det samme som nedbrytning, men i hvilken kategori en språklig forandringsprosess faller varierer med øynene som ser.

Jeg har ikke skrevet eller gitt uttrykk for at jeg ikke har personlige oppfatninger om hvilke forandringer jeg mener er "gode" eller "dårlige", og dermed ikke kan skille mellom disse.

Jeg er imidlertid av den oppfatning av ingen slike forandringer er "gode" eller "dårlige" i seg selv. Hvorvidt de er så for en person avhenger av den enkeltes språklige bakgrunn, vaner, og preferanser.

--seritum (seritum@hotmail.com)
seritum

Innlegg: 335
seritum
07.05.04 17:14
LiquidDarkness,

Det er naturligvis et sunnhetstegn at det finnes motstand i befolkningen mot språklige forandringer. Dette innebærer imidlertid ikke at denne motstanden er berettiget på grunnlag av et sett fornuftige, gode argumenter.

Jeg tror at ved større skriftspråklig frihet vil menneskene selv tilpasse seg de økte krav dette stiller til å kunne lese. Tenk f.eks. bare på hvor godt du kan gjenkjenne ukjente håndskrifter fordi de har vage likheter med de du er kjent med fra før.

Jeg gjenkjenner at skriftspråket, og språket i sin helhet, utgjør en vesentlig del av den enkeltes identitet, og at denne er sårbar for påførte forandringer.

--seritum (seritum@hotmail.com)
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
08.05.04 00:18
seritum,

"Utvikling er ikke det samme som nedbrytning, men i hvilken kategori en språklig forandringsprosess faller varierer med øynene som ser."

Og i hvilken kategori faller orddeling og apostrofer i dine øyne? Det er jo dette som er temaet her vet du. Vil du diskutere muntlig språk kan du lage en egen tråd.

For meg er endringer i språket velkomne gjennom en naturlig prosess. Men orddeling og apostrofer kan ikke forsvares med annet enn dumskap, ignoranse eller bare veldig dårlig smak. Og i møtet med slike krefter er det bare en ting å gjøre....


TIL KAMP!
Krister87

Innlegg: 1286
Krister87
08.05.04 00:22
Enig!
Orddelings-, genetivs-, og/å-, da/når-, kj/sj-feil skal pirkes på til det sitter til selv de værste språk-misbrukerne!
Synes egentlig at "mobil-språk" også skal slåes hardt ned på!
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
08.05.04 00:24
Selv hadde jeg en kar på telefonen i dag som snakket om hva "sjærsten" drev med. Det var ganske irriterende kan jeg fortelle.
seritum

Innlegg: 335
seritum
08.05.04 01:19
Idyll1,

Jeg ønsker ikke å svare på om jeg anser bruk av orddeling eller genitivsapostrof som "gode" eller "dårlige" språkforandringer.

Denne debattens tema er "Til KAMP for språket", som du selv har skrevet. Når du åpner en slik debatt bør du forvente og akseptere å høre kritiske stemmer til din argumentasjon, og ikke kun et enstemmig kamprop.

I mitt forrige innlegg til deg (mitt innlegg #279) skrev jeg ikke utelukkende om språklige forandringer i talespråket, men i språket som helhet. Dersom du ikke vil diskutere språklige forandringer i talespråket i denne debatten, aksepterer jeg selvfølgelig det, men på bakgrunn av ditt innlegg #189 later det til at du engasjerer deg også i dette.

Er det dine personlige preferanser som avgjør hvorvidt en språklig forandring er "god og naturlig" eller ikke? For de som konsekvent bruker orddeling er åpenbart dette det naturlige valg (i hvert fall et av dem), og de kan kanskje synes at den språkformen som du foretrekker og bruker er forfeilet. Kanskje er de også imot en autoritær og tvingende språkform, og velger å benytte en avvikende språkform for å bekrefte og styrke sin egen egenart og frihet.

På bakgrunn av dette syntes jeg der er naivt å påstå at "[bruk av] orddeling og [genitivs]apostrofer kan ikke forsvares med annet enn dumskap, ignoranse eller bare veldig dårlig smak.".

--seritum (seritum@hotmail.com)
kakeber

Innlegg: 3029
kakeber
08.05.04 14:57
Krister87 skrev:
Enig!
Orddelings-, genetivs-, og/å-, da/når-, kj/sj-feil skal pirkes på til det sitter til selv de værste språk-misbrukerne!
Synes egentlig at "mobil-språk" også skal slåes hardt ned på!
---
Helt enig.
Men "værste"? Og heter det ikke "språkmisbrukerne" i ett ord?
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
08.05.04 17:39
seritum, du skrev:

"Er det dine personlige preferanser som avgjør hvorvidt en språklig forandring er "god og naturlig" eller ikke? For de som konsekvent bruker orddeling er åpenbart dette det naturlige valg (i hvert fall et av dem), og de kan kanskje synes at den språkformen som du foretrekker og bruker er forfeilet. Kanskje er de også imot en autoritær og tvingende språkform, og velger å benytte en avvikende språkform for å bekrefte og styrke sin egen egenart og frihet."

Her mener jeg du overvurderer den type mennesker som begår disse feilene. De tilfellene jeg til vanlig ser dreier seg som regel om manglende evne til å skrive etter enkle regler, og absolutt ikke en bevisst handling eller noen streben etter selvrealisering slik du skisserer. Sagt på en langt mer folkelig måte: De driter rett og slett i hvordan de skriver, eller har plutselig fått for seg at engelske skriveregler gjelder i norsk også. Samtodig glemmer de alt de har lært på skolen.

Det er ikke selvrealisering. Der er ignoranse og dumskap.

Krister87

Innlegg: 1286
Krister87
08.05.04 19:31
Skrev jeg værste....beklager så meget.
Men bruk av bindestrek mellom to ord kan faktisk forsvares om ordet blir for langt eller tungt å lese som ett ord..
arne2020

Innlegg: 1375
arne2020
08.05.04 19:34
Helt enig i at orddeling og feil bruk av apostrof er noe svineri.

Benytter også anledningen til å nevne et par kjepphester i muntlig språk:

- Fordiat, fordiatte, fordeat, fordeatte. Dette er den desidert vanligste - og dummeste - av alle muntlige språkfeil. Jeg har maks. truffet ti mennesker i hele mitt liv som konsekvent uttaler dette søte lille ordet 'fordi' riktig. Hvorfor er dette så vanskelig?
(Fordiatte...)

- Genitiv er aldri stum. Lars' uttales Larses, Bush' uttales Bosjs. Er dette så vanskelig?
(De fleste mediefolk uttaler Bush' BUSJ, intelligent er det ikke).
IACOCCA

Innlegg: 9229
IACOCCA
08.05.04 23:42
Jeg er så enig så enig!

Dette er grunnleggende regler, og burde væer enkle å lære og bruke så lenge man er klar over dem!
Feil på disse områdene skjemmer språket som bare det, men denne "engelske syken når det kommer til sammensatte ("sammen satte") ord bare ser ut tiø å bre om seg, spesielt hos folk fra Østlandet synes jeg å observere!
seritum

Innlegg: 335
seritum
09.05.04 01:18
IACOCCA,

Dette er så visst ikke grunnleggende [språk]regler. Disse språkreglene er typiske eksempler på normativ grammatikk. Dvs. de utgjør et sett regler nedsatt av en liten gruppe mennesker (norsk språkråd), som beskriver språket slik de mener det bør være, men ikke hvordan det faktisk er. Slike regler er perifere og dertil uviktige for språkets funksjoner.

– seritum (seritum@hotmail.com)
seritum

Innlegg: 335
seritum
09.05.04 01:19
Idyll1,

Selv om det kan være fruktbart å behandle slike mennesker som en gruppe, er det ikke dermed sagt at denne gruppen er homogen. Du bør være klar over at forskjellige mennesker kan ha svært forskjellige motiver eller årsaker selv om deres handling tilsynelatende er den samme. En person som konsekvent benytter orddeling kan være skjødesløst eller prinsippfast. Det foreligger ingen grunn til å fordømme den enkelte person for å tilhøre denne gruppen.

– seritum (seritum@hotmail.com)
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
09.05.04 02:55
Seritum.

"En person som konsekvent benytter orddeling kan være skjødesløst eller prinsippfast."

Det er riktig. Sammenligning: Akkurat som en som begår en forbrytelse/forseelse fordi hun ønsker en endring av lovverket.

Helt ærlig; hvor mange tror du av prinsipp deler opp ordene?

Du skisserer hypotetiske situasjoner som bare er av teoretisk interesse. Grunnen er at vi alle "vet" at orddeling blant folk ikke skyldes prinsipielle standpunkter.

seritum

Innlegg: 335
seritum
10.05.04 01:44
Idyll1,

Sammenligningen din er dårlig. Det er ingen grunn til å tro at personer som motsetter seg offisielle språknormer ønsker at disse skal tilpasse seg ham eller henne selv. Tvert imot kan det tenkes at personen er imot visse hovedstrømmer i kulturen som sådan, og først og fremst dyrker sin egen individualitet.

Jeg ønsker ikke å gjøre noen spekulasjoner om forholdet mellom antallet personer som bryter offisielle språknormer på prinsipielt grunnlag, og antallet av de som bryter dem på skjødesløst grunnlag. Det eneste jeg ønsker å fremheve er at for en slik person kan et av begge disse grunnlagene være gjeldende.

Jeg er klar over at min argumentasjon angående grunnlaget for hvorfor enkelte mennesker bryter offisielle språknormer i all hovedsak er av hypotetisk natur. Dertil synes jeg det er ufruktbart å diskutere dette. Jeg ville sette pris på om vi kunne gå tilbake til å diskutere hvorvidt slike forandringer faktisk er positive eller negative, som i utgangspunktet var debattens problemstilling for min del.

Jeg har i samtlige av mine tidligere innlegg i denne debatten presentert andre, gode argumenter for hvorfor vi ikke bør fordømme språklige forandringer. Jeg synes i all alminnelighet at det burde være unødvendig å sitere seg selv, men hvis du vil at jeg skal oppsummere mine tidligere argumenter, så be meg om å gjøre det.

– seritum (seritum@hotmail.com)
Sjurik

Innlegg: 116
Sjurik
10.05.04 13:08
Kan ikke si annet enn at jeg støtter idyll1 i denne debatten. Folk som skriver "bil belte", "lamme koteletter" og "Marit's salong" gjør det ikke fordi de ønsker endringer i det norske språk. De gjør det av uvitenhet.

Jeg mener likevel ikke at endringer alltid er et onde, og har en viss forståelse for de som ønsker norvagisering av lånord. Likevel ville jeg hatt større sans for om man forsøkte å komme opp med nye, norske ord i stedet for å bare endre skrivemåten på de utenlandske. Det er imidlertid en annen debatt.

Melder meg herved på idyll1s korstog mot språkforsøplerne.
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
10.05.04 19:43
seritum:

Du har da vitterlig ikke kommentert om du synes de nevnte endringene er gode eller dårlige, men siden du etterspør dette debattsporet nå kan du jo sette i gang, hva synes du?

Og det at din skisserte årsak til disse skrivefeilene, selvrealisering/individualitet e.l., bare er av hypotetisk interesse gjør det absolutt ikke ufruktbart å diskutere, heller gjør det argumentet ditt svakt. Man kan alltid finne hypotetiske årsaker til fenomener, det er bare å sette i gang fantasien La oss holde fokus på det sannsynlige i dette tilfellet.

seritum

Innlegg: 335
seritum
12.05.04 01:20
Idyll1,

Som jeg har skrevet før, ønsker jeg ikke å kommentere min personlige oppfatning om hvorvidt slike språklige forandringer er "gode" eller dårlige". Jeg har allerede gitt noen antydninger om denne i mitt innlegg #278 til Ursus. Jeg ber deg om å se bort fra dette innlegget for resten av debatten, da det ikke var skrevet til deg.

Jeg mener at min egen og andres hovedsaklig intuitive oppfatning er av liten debattmessig interesse. Jeg ønsker en fremleggelse av fornuftige og relevante argumenter og motargumenter som kan understøtte en saklig analyse av begge synspunkter.

I samtlige av mine tidligere innlegg i denne debatten har jeg fremlagt følgende argumenter som støtter språklige forandringer, muntlige så vel som skriftlige:

1.) Språklige forandringer er alltid er forekommet i språket, og nettopp slike forandringer har gitt vårt moderne språk dets form.

2.) Vi bør gjenkjenne talespråket som en mer naturlig menneskelig egenskap, og ikke underlagge den noen slik formalisme som skriftspråket er. Vi bør dermed danne oss den mening at ethvert menneske bør få snakke slik det passer den enkelte, såfremt mennesket er i stand til å kommunisere med sine omgivelser.

3.) Skriftspråk som brukes ved chat, SMS, o.l. tar over en del av talespråkets funksjon (spontan kommunikasjon), og bør ikke underlegges samme formalisme som det offisielle skriftspråket.

4.) Ingen språklige forandringer bør anses som dårlige som sådan. Hvorvidt de er så i en persons øyne avhenger av den enkeltes språklige bakgrunn, vaner, og preferanser.

5.) Ved større skriftspråklig frihet vil menneskene selv tilpasse seg de økte krav dette stiller til å kunne lese.

6.) Normative språkregler utgjør et sett regler nedsatt av en liten gruppe mennesker (norsk språkråd), som beskriver språket slik de mener det bør være, men ikke hvordan det faktisk er. Slike regler er perifere og dertil uviktige for språkets funksjoner.

7.) Enkelte mennesker som motsetter seg offisielle språkregler er imot en autoritær og tvingende språkform, og velger å benytte en avvikende språkform for å bekrefte og styrke sin egen egenart og frihet. Dette bør de ved ytringsfriheten være tillatt.

Jeg vil legge til et nytt argument som jeg ikke tidligere har fremlagt:

8.) Ved hyppige skriftspråklige forandringer over tid forbindes eldre litterære verker med særpregede, skriftspråklige stiler, hvilket gir disse verkene spesielle litteraturhistoriske kjennetegn. F.eks. ser vi dette i stilen som Ibsen brukte i sine verker.

– seritum (seritum@hotmail.com)
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
13.05.04 01:05
seritum,

Du har en underlig debatteknikk. Du har allerede skrevet: "Jeg verdsetter simpelthen et skriftspråk som gjengir orden, likhet og enighet hos folket som benytter det." og at du er riksmålstilhenger. Dette anmoder du meg deretter om å se i bort fra, fordi du svarte på en annens innlegg. Jeg minner om at enhvet debattinnlegg i en tråd er en del av debatten, og at det ikke er opp til deg å sette premissene for hvilke innlegg som skal gjelde for hvem innad i en tråd eller på et debattforum.

Jeg er også uenig med deg ang. flgende setning: "Jeg mener at min egen og andres hovedsaklig intuitive oppfatning er av liten debattmessig interesse." Dette henger absolutt sammen med ovennenvnte situasjon; personlig bakgrunn farger argumentet. Det kan både styrke og svekke argumentet alt etter hvem som har framlagt det, selv om jeg forstår at du vil "isolere argumentene".

Av dine argumenter vedr. språkendring kan jeg si følgende:

Ikke alle er relevante for debatten her. Men spesielt ditt argument nr 4:

"Ingen språklige forandringer bør anses som dårlige som sådan. Hvorvidt de er så i en persons øyne avhenger av den enkeltes språklige bakgrunn, vaner, og preferanser." Dette er et altfor "språkrelativistisk" utsagn etter min smak. Vår felles referanser i språket, basert på gjeldende regler, litteratur, historie og tradisjon, kan fortelle oss følgende: orddeling er for j....., Dette er ikke innslag av en tilfeldig individuell subjektivitet, men heller en gruppespesifikk sannhet, slik jeg ser det.

seritum

Innlegg: 335
seritum
14.05.04 01:08
Idyll1,

Ethvert innlegg i en tråd er ikke nødvendigvis en del av debatten. En tråd vil ofte inneholde innlegg som er på siden av eller urelatert til debattens tema. Du kan selv sammenlikne denne påstanden med andre tråder på VGs debattfora og oppdage at den er korrekt.

Jeg hevder ikke at jeg bestemmer hvilke innlegg som gjelder for hvem i en debatt. Jeg har imidlertid rett til å anmode en annen debattant om å se bort fra betraktninger som jeg har gjort i et innlegg som jeg selv har skrevet. Dersom du ikke samtykker i dette, hvilket du selv bestemmer, vil jeg ignorere dine videre kommentarer til mitt innlegg #278.

Jeg mener at et argument bør vurderes utelukkende etter dets relevans og sannhetsgehalt, og ikke etter utgivers personlige bakgrunn – i hvert fall til den grad dette er oppnåelig, hvilket er tilfelle i en debatt der debattantene i utgangspunktet er anonyme og likeverdige.

På hvilket grunnlag hevder du at mange av mine argumenter (som jeg sammenfattet i mitt innlegg #293) ikke er relevante for debatten? Jeg mener at samtidlige av disse argumentene til en viss grad støtter språklige forandringer, og dermed er relevante for debatten.

Jeg er enig med i deg at våre felles språklige referanser taler imot orddeling. Alle personer lar seg imidlertid ikke styre av disse referansene, hvilket de heller ikke bør være pålagt å gjøre. Personer bør ikke pålegges negative sanksjoner for at de håndhever sin egen frihet og egenbestemmelse, når dette ikke er til påviselig belastning for deres omgivelser.

Jeg skulle forresten ønske at du kunne konkretisere og formulere dine argumenter som taler imot (enkelte) språklige forandringer. Hittil har jeg hatt inntrykk av at din argumentasjon for det meste har bestått av tamme bestrebelser etter å svekke mine argumenter, heller enn å fremlegge dine egne.

– seritum (seritum@hotmail.com)
idyll1

Innlegg: 416
idyll1
20.05.04 00:07
"Jeg mener at et argument bør vurderes utelukkende etter dets relevans og sannhetsgehalt, og ikke etter utgivers personlige bakgrunn – i hvert fall til den grad dette er oppnåelig, hvilket er tilfelle i en debatt der debattantene i utgangspunktet er anonyme og likeverdige."

Uenig. En persons bakgrunn vil alltid prege argumentets kvalitet, bl.a. gjennom egeninteresser. En debattants tidligere innlegg vil ofte hjelpe meg til å danne et bilde av debattanten, og utdype argumentenes ordlyd i lys av nettopp preferansene. Jeg tror ikke på det objektive argument, fordi ethvert argument tjener en hensikt.

"Personer bør ikke pålegges negative sanksjoner for at de håndhever sin egen frihet og egenbestemmelse, når dette ikke er til påviselig belastning for deres omgivelser."

Enig. Orddeling er et eksempel på noe som nettopp er til påviselig belastning for noens omgivelser - mine

Orddeling er jeg i mot fordi det kan skape misforståelser ("fri syre til alle", som det sto i en reklameplaket fra en frisør), i tillegg synes jeg det er stygt/uestetisk, noe jeg tar som en selvfølge at de fleste andre også synes. Jeg er lei av å rette medstudenters oppgaver og gang på gang måtte forklare dem de burde ha visst etter å ha gått på skolen.


Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg