Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Personalisert taleform – et merkelig fenomen

NYTT TEMA
seritum

Innlegg: 335
seritum
07.05.04 18:40
Hvert menneske har sin unike taleform. De fleste personer med samme språk, dialekt, og sosiolekt snakker imidlertid såpass likt at ingen karakteristiske uoverensstemmelser mellom deres taleformer er åpenbare. Noen få personer har likevel enkelte merkelige særegenheter i sin taleform som andre ikke deler.

Jeg definerer "personalisert taleform" som et sett karakteristiske endringer i en persons leksikale, morfologiske, eller syntaktiske taleform, alle av hvilke avviker markant fra den taleform som er gjeldende i en gitt subkultur, og som ikke kan spores til påvirkning fra tidligere omgivelser. Disse endringer kan være bevisst påførte eller ubevisst utviklede av personen selv.

F.eks. Å benytte egenskapte ord for kjente eller ukjente begreper.
F.eks. Å benytte eksisterende ord om andre begreper enn de vanlige.
F.eks. Å benytte sammenføyde ord som ikke vanligvis sammenføyes.
F.eks. Å benytte uvanlige bøyningsmønstre for ord.
F.eks. Å benytte uvanlig ordstilling.

Jeg har selv en sterkt personalisert taleform, som jeg ikke bevisst har fremskyndet, men heller ikke forsøkt å motarbeide. Jeg opplever at de fleste andre personer syntes at dette høres merkelig ut, men at de kan syntes det er interessant å forså betydningen av ukjente ord eller logikken i grammatiske regler som de selv ikke deler med meg. Jeg kan ytre setninger som:

F.eks. Jeg kommer tilbake til byen párevalis [om tre dager].
F.eks. Helene reiste med flys til Englands.
F.eks. Anne og Per, somme likte å feste, dro på byens om kvelden.
F.eks. Guttene, hvisse foreldre var dratt til jobbs, skulket skolen.
F.eks. Kari klappet hunden den lille guttens.

Jeg ønsker en debatt omkring personalisert taleform med de debattanter som har synspunkter på eller erfaringer med det, med fokus på følgende spørsmål:

* Benytter du selv personalisert taleform? I så fall, til hvilken grad, og hvorfor?
* Hvordan opplever du personer som benytter personalisert taleform?
* Hva mener du kan være grunnen til at noen mennesker benytter personalisert taleform?

--seritum (seritum@hotmail.com)
sistemann

Innlegg: 14993
sistemann
07.05.04 19:19
F.eks. Jeg kommer tilbake til byen párevalis [om tre dager].

** Er párevalis bare et fremmedord som betyr om tre dager?

F.eks. Kari klappet hunden den lille guttens.

** Høres litt tysk genitiv-inspirert ut.


* Benytter du selv personalisert taleform? I så fall, til hvilken grad, og hvorfor?

*** Nei, jeg tror ikke det. Mulig jeg bruker lokale uttrykk og begreper, men ingen som jeg selv har tatt ut av løse lufta.

* Hvordan opplever du personer som benytter personalisert taleform?

*** Tror aldri jeg har møtt noen, hvertfall ingen så ekstreme som deg. Det virker ærlig talt ganske sært.

* Hva mener du kan være grunnen til at noen mennesker benytter personalisert taleform?

*** Det her er første gang jeg har vært borti det, så jeg har ingen mening om akkurat det.

seritum

Innlegg: 335
seritum
07.05.04 22:47
Sistemann,

"Párevalis" er ikke egentlig ett enkelt ord, men et sammensatt uttrykk som betyr "om tre dager", ja. Jeg opplever at en setning som "Kari klappet hunden den lille guttens." er jevngod med en setning som "Kari klappet hunden hans.". For meg virker begge disse setningene like naturlige og korrekte.

Jeg skjønner at andre kan oppleve en sterkt personalisert taleform som sær. Samtidig mener jeg at man bør ha forståelse og respekt for andre menneskers språk -- overfor både mennesker som snakker et fremmed språk, og mennesker som snakker ens eget språk.

Jeg anser i hvert fall personalisert taleform som en merkesten på verdifull menneskelig variasjon heller enn uheldige avvik.

--seritum (seritum@hotmail.com)
sistemann

Innlegg: 14993
sistemann
08.05.04 11:33
Jeg har lagt merke til at du er veldig god i tysk; har du tyske aner eller er IB-undervisningen i tysk bare veldig god? Uansett kan det hende at tysken har påvirket ordstillingen og grammatikken din litt.

seritum

Innlegg: 335
seritum
09.05.04 00:28
Sistemann,

Jeg hadde c-språkundervisning i tysk i det første året på vgs. Kravene der var særdeles lave, så jeg lærte ikke så mye, men endte opp med å forstå noe tysk. Etter dette begynte jeg imidlertid å høre mye på tysk radio, særlig Deutsche Welle. Jeg pleide å ha tysk radio i bakgrunnen mange timer til sammen hver dag – også mens jeg sov – og ganske sakte fikk jeg bedre forståelse av og følelse med språket, hvilket jeg syntes var gøy. Jeg tror ikke dette har påvirket min norske taleform noe særlig, men kan selvfølgelig ikke utelukke det.

– seritum (seritum@hotmail.com)
sistemann

Innlegg: 14993
sistemann
09.05.04 11:42
Ikke dårlig.

Det var kun det siste eksempelet som kunne minne om tysk.

idyll1

Innlegg: 416
idyll1
10.05.04 00:01
Jeg støtter sistemanns respons når det gjelder din personaliserte taleform. det virker litt sært, kanskje litt trassaktig også.

"Jeg anser i hvert fall personalisert taleform som en merkesten på verdifull menneskelig variasjon heller enn uheldige avvik."

Jeg er litt usikker.

MOHogAA88

Innlegg: 1299
MOHogAA88
10.05.04 00:10
Min taleform er en blanding av norsk, tysk, fransk, engelsk..

Av og til sier jeg: "Je ne sais pas"
Av og til sier jeg: "Ich weisst nicht"
Av og til sier jeg: "I dunno.."
varjen

Innlegg: 15092
varjen
10.05.04 01:07
Jeg hadde personalisert taleform når jeg var liten. Jeg kunne da få frem setninger som:
"Göy dette er" eller "til Per jeg skal gå". Jeg satte m.a.o. verbet på slutten.

Det eneste ordet jeg bruker i dag som ingen andre bruker er "öl". Dette er dog et bevisst valg, på mobiltelefoner dukker "öl" opp för "ok" når man skriver sms.
-----------------------------------------------------------------

varjen - alle dyr er like, men noen er likere enn andre.
MOHogAA88

Innlegg: 1299
MOHogAA88
10.05.04 01:20
lol, Yoda språk altså? :P
Sjurik

Innlegg: 116
Sjurik
10.05.04 13:23
Seritum:

Jeg frykter jeg ville fått vanskeligheter med å føre en samtale med deg hvis de eksemplene du nevner er representative for hvordan du ordlegger deg til vanlig. Samtlige (muligens med unntak av det første) er langt på siden av de regler vi har for det norske språk og som benyttes når skolebarn lærer seg å skrive (og snakke).

Hovedproblemet er at siden du er den eneste som benytter slike uttrykk, vil den som hører på deg være nødt til å tenke seg om for i det hele tatt å forstå hva du mener, og kommunikasjonen vil gå langt saktere og være mer anstrengende for den som hører på. Hvis alle skulle ta seg tilsvarende friheter tror jeg hver og en ville fått trøbbel.
monsanto2

Innlegg: 3741
monsanto2
11.05.04 07:32
Til MOHogAA88:

Hvis du sier "Ich weisst nicht", bør du børste opp tyskgramatikken din.

"Dette er reisen til Kina, gutt, det er klart du skal til Kina, bare synd at det vil ta adskillige måneder å komme dit"
seritum

Innlegg: 335
seritum
14.05.04 01:46
Sjurik,

Jeg er utmerket godt klar over hvilke problemer som personalisert taleform medfører. Jeg vil poengtere at jeg ikke har store problemer med å kommunisere muntlig med andre. Det klarer jeg ganske godt, men jeg er ikke spesielt komfortabel med småprat eller samtaler.

Jeg syntes også at det er lite deskriptivt for meg at "jeg tar meg språklige friheter". Jeg må ofte gjøre bevisste anstrengelser for å undertrykke mine språklige avvik, f.eks. ved å tenke nøye gjennom en lang setning to - tre ganger før jeg uttaler den. Enkelte ganger havner jeg i sosial forlegenhet fordi jeg uttaler noe som andre oppfatter som galt eller merkelig. For min del bærer ikke dette preg av frihet.

Dersom alle mennesker hadde sterkt varierende taleformer tror jeg heller at menneskene selv ville ha tilpasset seg de forhøyede krav som ville ha blitt stilt dem for at de skulle kunne kommunisere sammen.

– seritum (seritum@hotmail.com)
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg