Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Politisk manipulering av vitenskapen

NYTT TEMA
Utgardsloke
UtgardslokeInnlegg: 2777
10.03.09 12:59

I USA har dette tydeligvis vært et stort problem siden Obama nå vil stoppe dette. Hvordan er det i Norge?

http://www.abcnyheter.no/node/85066

boringAFC
boringAFCInnlegg: 2527
10.03.09 13:17
Utgardsloke: I USA har dette tydeligvis vært et stort problem siden Obama nå vil stoppe dette. Hvordan er det i Norge?

Tja, så vidt jeg vet er det ikke mye direkte manipulering av vitenskapen fra politisk hold i Norge. Naturligvis er det politiske føringer på hvilke områder man skal forske på, blant annet når det gjelder bevilgninger. Men selve resultatet av forskningen er jo uavhengig av politikk. Men noe som absolutt ER et problem er at politikere (og media) misbruker ulike forskningsresultater til inntekt for sitt eget politiske syn. Klimadebatten er vel et av de mest typiske områdene i så henseende. Å ta for eksempel forskningsresulater på klima til inntekt for klimakvoter er tvilsom politisk retorikk, delvis fordi det baserer seg på et selektivt utvalg av de resultater og den erkjennelse klimaforskningen har produsert, delvis fordi det fortsatt er noe tvil om hvordan de vitenskaplige funnene faktisk skal tolkes, og delvis fordi man ikke uten videre kan bruke et vitenskaplig funn som et DIREKTE argument for en konkret politikk. Og selv om det skulle vise seg å være en menneskeskapt klimaendring, så er det ingen logisk tvingende nødvendighet at klimakvoter er den beste måten å møte en slik utfordring på, slik enkelte politikere later til å mene. Man kan tenke seg en hel rekke løsninger, der klimakvoter er bare et av mange alternativ, og kanskje langt fra det beste. Man må med andre ord skille sterkt mellom de vitenskaplige funn og hvorledes disse blir anvendt (eventuelt misbrukt). 

Utgardsloke
UtgardslokeInnlegg: 2777
10.03.09 13:30
boringAFC: Tja, så vidt jeg vet er det ikke mye direkte manipulering av vitenskapen fra politisk hold i Norge.

Det er vel heller ikke akkurat det som har vært problemet i USA heller, men nettopp bevilgningene som ikke nødvendigvis går dit de bør, men til de som allerede har penger nok til å drive lobbyvirksomhet. Altså korrupsjon på høyt nivå. Det å bevilge penger er jo nettopp en direkte politisk manipulering....

Har vi plutselig kommet til en "vidunderlig ny verden" der vitenskap er blitt et redskap til å manipulere folk i steden for fri forskning?

(Innlegget ble redigert 10.03.09 13:37)

Planeswalk
PlaneswalkInnlegg: 7919
10.03.09 13:44

utklipp : "– Det handler om å sikre at vitenskapelig kunnskap ikke blir forvrengt eller skjult i politisk øyemed og sikre at vitenskapelige beslutninger bygger på fakta, og ikke på ideologier.

Erklæringen blir tolket som et spark mot Obamas verdikonservative forgjenger George W. Bush."

***************

-----Bush-adm mente jo helt på alvor at den tradisjonelle kristenkreasjonismen skulle være sidestilt med evolusjonslæren i skolen. For ikke å snakke om panikken overfor stamcelleforskning.  Så sent som i går kveld viste National Geogr.Channel-dokumentaren om stamceller at inngrep der stamcelleteknologi har blitt brukt allerede har hatt positive effekter på amerikanere som har fått behandling i Thailand, som faktisk har blitt et modig foregangsland for praktisk anvendelse av denne muligheten.

Det har nok mye å gjøre med at man i Øst-Asia er ute etter pragmatisk anvendelse mer enn overdreven labtesting, teori og forsinkelser i denne kunnskapens og teknologiens muligheter. Man søker aktivt resultatene og bruker dem i å utvide kunnskapen, i stedet for å sitte på gjerdet og vente på bedre tider.   

Morsomt nok sa den thailandske legen som ble intervjuet ihht.stamcelle-utviklingen i Thailand : Det finnes to typer leger. De som tror og de som ikke tror.  Og da er det ikke snakk om "overtro" men om en progressiv søk etter mulighetene i relasjon til praktisk anvendelse - troen på at det er mulig å f.eks.hjelpe folk med sterke skader ved hjelp av stamcelleteknologi er viktig.   Vel og merke knytter det seg en rekke utfordringer og potensielle problemer til dette feltet, men det er man også godt klare over i miljøene som virker å være dyktigst på dette feltet.  Og det bør ikke stoppe tempoet i utviklingen av teknologien.

Her må "Vesten" få fart på seg.

Utgardsloke
UtgardslokeInnlegg: 2777
10.03.09 13:49
Planeswalk: Her må "Vesten" få fart på seg.

Tja....jeg synes nå skilpadda er fin å etterligne....ta det med ro...

Men mitt spørsmål er vel egentlig....hvordan bør finansiering av vitenskapen foregå? Og er det mulig å skape en uavhenig forskning med dagens økonomiske politikk?

Utgardsloke
UtgardslokeInnlegg: 2777
10.03.09 13:53
Utgardsloke: Tja....jeg synes nå skilpadda er fin å etterligne....ta det med ro... Men mitt spørsmål er vel egentlig....hvordan bør finansiering av vitenskapen foregå? Og er det mulig å skape en uavhenig forskning med dagens økonomiske politikk?

Og i så fall hvis ikke, hvordna kan man få det til....for meg er det ekstremt viktig at forskningen er fri....selvsagt innfor vitenskaplige regler og metoder, men fri fra ytre manipulasjon, enten det er politisk eller økonomisk....bør man kanskje innføre forskningslønn, slik man har kunstnerlønn?

susilu
susiluInnlegg: 37049
10.03.09 13:55

Jeg stoler ikke alltid på såkalte forskningsresultater.  Ofte er det for lite masse det er forsket på til at det blir seriøst og det er alltid slik at noen er i lomma på noen.

Dessuten påvirkes forskningsresultatet av forskerens forventninger.

Det er interessant å lese slike resultater bare man har tunga rett i munnen og litt salt..

Planeswalk
PlaneswalkInnlegg: 7919
10.03.09 14:05

---All forskning vil som alt annet av menneskelig tolkningsaktivitet av ulike slag (som jeg gjentatte ganger har sagt mange steder :-) ) måtte inneholde et minimum av subjektive faktorer. Dvs.: All forskning og all viten er "påvirket" av en rekke ting. Men det er ikke dermed noe argument for at vi skal avlyse forskningens "frihet fra ideologi" - og slik sett er jo min skepsis mot den materielle rasjonalismen helt relevant ,da den slett ikke er så nødvendig og god for forskningsmiljøene som enkelte hevder (men nok om det).

Etter min mening er ikke det økonomiske spørsmålet så avgjørende for forskningens kvalitet og funksjon ( i betydning av typer finansiering o.lign.).  Det avgjørende er hvilke normer som gjelder i miljøene i forhold til å ønske å utvikle kunnskap og søke ny viten som en hjelp til menneskesamfunnets utvikling.  

boringAFC
boringAFCInnlegg: 2527
10.03.09 14:22
Planeswalk: Etter min mening er ikke det økonomiske spørsmålet så avgjørende for forskningens kvalitet og funksjon ( i betydning av typer finansiering o.lign.).  Det avgjørende er hvilke normer som gjelder i miljøene i forhold til å ønske å utvikle kunnskap og søke ny viten som en hjelp til menneskesamfunnets utvikling.  

Ikke uenig i at holdningene innenfor forskningsmiljøene er svært viktige. Og ja, selv om de fleste forskere er vitebegjærlige - nysgjerrighet er jo kanskje den viktigste drivkraften - så er det lett å bli for sneversynt, og ikke evne å se sin egen virksomhet i et større perspektiv. Forskningsetikk er jo i så henseende et undervurdert område. Men samfunnet legger viktige (økonomiske) premisser for forskningen, både i forhold til retning (gjennom bevilgninger, som jo er et spørsmål om prioritet), og i forhold til dybde (hvor mye ressurser totalt sett skal man bruke?). Forskning er og blir dyrt å drive med! Og hvor mye samfunnet er villige til å bruke på ulike områder påvirker utvilsomt kvaliteten i sterk grad.

Planeswalk
PlaneswalkInnlegg: 7919
10.03.09 14:39

----Samtidig er det viktig at ikke forskningsinstitusjoner blir til soveputer for borgere dersom arbeidsledigheten enten er for høy eller for lav. I begge tilfeller vil det fort skje. Samfunnet fokuserer mye på utdanning i dag, mer enn noensinne. Derfor må det stilles sterke krav til resultater og ambisiøse mål både på lave og høye nivåer.

Det kan/bør gjerne være slik at det er betydelige økonomiske forskjeller belønningsmessig i studie-og forskningsmiljøer.

boringAFC
boringAFCInnlegg: 2527
10.03.09 14:58
Planeswalk: Samtidig er det viktig at ikke forskningsinstitusjoner blir til soveputer for borgere dersom arbeidsledigheten enten er for høy eller for lav. I begge tilfeller vil det fort skje. Samfunnet fokuserer mye på utdanning i dag, mer enn noensinne. Derfor må det stilles sterke krav til resultater og ambisiøse mål både på lave og høye nivåer. Det kan/bør gjerne være slik at det er betydelige økonomiske forskjeller belønningsmessig i studie-og forskningsmiljøer.

Det har aldri vært økonomisk lønnsomt å ta utdannelse i dette landet. Så dette med et økonomisk belønningssystem for kvalitet er vi langt unna i Norge i dag. Og selv om man på papiret har ambisiøse mål, det er en mangel på sammenheng i systemet. Det utdannes flere med doktorgrad enn noen gang tidligere i Norge, men samtidig er det jo ingen jobber som venter i den andre enden. Her savner jeg en større konsekvensanalyse fra norske myndigheter. Skal det være noen vits å utdanne flere doktorander, så må jo det være fordi samfunnet trenger denne kompetansen i konkret forskning. Slik er det absolutt ikke i dag. Nyutdannede doktorander må enten ta til takke med en post.doc stilling, som er - for å si det litt stygt - en slags "slavekontrakt" kun tilpasset single unge mennesker som ikke er etablert. Det er elendig betalt sammenliknet med tilsvarende jobber i det private næringsliv, og det er en kortsiktig åremålsstilling som det er vanskelig å basere en økonomisk fremtid med familie og hus på. Alternativt må de nyutdannede doktorandene ta til takke med en eller annen jobb i offentlig forvaltning, med noe helt annet enn de er utdannet i. Er dette optimal bruk av samfunnets ressurser og kompetanse? Og er dette en god måte å belønne unge mennesker som har brukt mange år av sitt liv og jobbet beinhardt for å få denne kompetansen - de fleste av dem med en sterk indre drivkraft og spesielt talent for å drive akkurat med dette, på samfunnets vegne?

Jalla2
Jalla2Innlegg: 9040
12.03.09 13:02
boringAFC: Og selv om det skulle vise seg å være en menneskeskapt klimaendring, så er det ingen logisk tvingende nødvendighet at klimakvoter er den beste måten å møte en slik utfordring på, slik enkelte politikere later til å mene.

...og i den sammenheng kan man også nevne at forskere som våger å påstå at klimaendringene ikke er så bundet opp til økingen av CO2, men til "utenforliggende" faktorer stigmatiseres som "klimaskeptiker" (sagt med en sterk fnysing), "betalt av oljeselskapene" osv. Skal klimatiltak ha noen effekt, så må man redusere produksjonen av CO2 totalt - ikke kjøpe seg ut av det og fortsette som før. Klimakvoter er jo greie på den måten at man slipper ubehagelige tiltak vedrørende eget forbruk - men de hjelper ikke noe hvis man ønsker å redusere totalutslippene.....

dimme
dimmeInnlegg: 12157
12.03.09 14:33
Utgardsloke: I USA har dette tydeligvis vært et stort problem siden Obama nå vil stoppe dette. Hvordan er det i Norge?

Det er all grunn til å tro at under Bush var det spesiellt ille. Ikke siden den kalde krigen har vi sett at politiske propaganda-medarbeidere konsekvent sensurerer vitenskapelige papirer, i alt fra undertrykkelse av menneskeskap global oppvarming til å tone ned referansene til "big bang" i pressemeldinger fra NASA. En forferdelig ugjerning mot vitenskapen.

Så vidt meg bekjent er man så lite interessert i forskning og vitenskap i det politiske Norge at man ikke engang forsøker å holde seg oppdatert, langt mindre forsøker på noe som helst form for sensur.

Utgardsloke
UtgardslokeInnlegg: 2777
12.03.09 14:38
dimme: Det er all grunn til å tro at under Bush var det spesiellt ille. Ikke siden den kalde krigen har vi sett at politiske propaganda-medarbeidere konsekvent sensurerer vitenskapelige papirer, i alt fra undertrykkelse av menneskeskap global oppvarming til å tone ned referansene til "big bang" i pressemeldinger fra NASA. En forferdelig ugjerning mot vitenskapen. Så vidt meg bekjent er man så lite interessert i forskning og vitenskap i det politiske Norge at man ikke engang forsøker å holde seg oppdatert, langt mindre forsøker på noe som helst form for sensur.

Takk for innspillet. :)

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
12.03.09 15:45
dimme: Så vidt meg bekjent er man så lite interessert i forskning og vitenskap i det politiske Norge at man ikke engang forsøker å holde seg oppdatert, langt mindre forsøker på noe som helst form for sensur.

Vitenskap sensurerer seg selv, da ny viten som motsier gammel viten blir motarbeidet, og ikke får plass i respekterte jornaler. -Mener jeg.

dimme
dimmeInnlegg: 12157
12.03.09 15:48
Pip_6: Vitenskap sensurerer seg selv, da ny viten som motsier gammel viten blir motarbeidet, og ikke får plass i respekterte jornaler. -Mener jeg.

Det kan nok forekomme, men er ingen regel.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg