Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Jeg leste E ergo er jeg.

NYTT TEMA
zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 03:44

En Descartes feiltakelse,
En Einsteins feiltakelse,

Jeg leste E ergo er jeg?


Nerveceller kommuniserer og driver musklers handlinger ved hjelp av sine aksjonspotensial – svingende ioner i cellemembraner. Slike svingende elektriske ladninger skaper ifølge Maxwells ligninger bølger i universet sitt elektromagnetiske felt. I motsetning til hjernens spredte materie er bølgemønstre i universets immaterielle felt enhetlige og samlede, slik de fleste vil hevde at de opplever sin bevissthet. Bevissthet kan følgelig være (et subjektivt aspekt ved hjernens) elektromagnetiske bølgemønstre. Ifølge denne teorien er bevisstheten et immaterielt feltfenomen. En konsekvens er at universet som helhet kan betraktes som en sammenhengende bevisst kraft, elektromagnetisme, det vil si én allvitende kraft i universet: Gud.
Denne tesen er originalt fremsatt på engelsk av Susan Pockett; The Nature of Consciousness: A hypothesis (2000), og på norsk av Jørn Hokland; Gud fins ikke, ikke sant? (Klassekampen, 11.09.08)

http://no.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetiske_teorier_om_bevissthet

 

 

(Innlegget ble redigert 31.05.12 03:47)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 03:52

Substansen, ( ELAN…N ): 5 bokstaver til siden 0E, 09?

E er den første bokstave som alle hjerner leser uansett tro og språk.

L er den bokstave som binder med andre ord kun denne bokstaven.

A er hjernen siden akvaporiner i hjernen og i over hele kroppen.

N er nitrogen som base.

.
.
.
.
.

N er nøytron.

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 03:57

Leser hjerneforskere bedre hverandre eller leser en hjerneforsker bedre en ikke hjerneforsker altså må evnen til å lese ha et referansesystem.

“Emosjoner utspiller seg i kroppens teater. Følelser utspiller seg i sinnets teater. Som vi skal se, er emosjoner og det store antallet beslektede reaksjoner som ligger til grunn for dem en del av den grunnleggende mekanismen for livsregulering; følelsene bidrar også, men på et høyere nivå (…). Emosjoner og beslektede fenomener danner grunnlaget for følelser (Damasio 2004: 29)…”

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 04:00

http://www.youtube.com/watch?v=LMrzdk_YnYY

 

( ELAN?…N )

Den neste bokstave er en bokstave for bevissthet, men da inntil så E er underordnet hjernen 300% + ånd.

 

0E
E0

 

På seg selv kjenner en en Gud.

Kan en lese en bokstave for bevissthet om det er det E som er alt?
A er hjernen siden A er akvaporiner i hjernen og i over hele kroppen.

 

?

(Innlegget ble redigert 31.05.12 04:08)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 04:11

http://www.youtube.com/watch?v=Aw2yaozi0Gg

 

 

(Innlegget ble redigert 31.05.12 04:14)

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
31.05.12 04:25
zkhalili: Ifølge denne teorien er bevisstheten et immaterielt feltfenomen.

Spennende..

Det finnes ingen celle som èr din bevissthet, iallefall ingen man foreløpig har funnet. Hvorvidt bevisstheten ligger i 'cellene samlet' eller 'i elektrisiteten', anser jeg som et åpent spørsmål. Men jeg tror også den mere ligger i elektrisiteten.

-Tegner et ganske spennende nytt bilde av endel religiøse påstander, dette.. -(Hvis man evner legge til litt 'velvilje')

Electrolite - REM
Enjoy!

(Innlegget ble redigert 31.05.12 04:26)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 12:22

Hvorfor roper en når en kan lese?

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
31.05.12 12:33
zkhalili: Hvorfor roper en når en kan lese?

? -Jeg forstår ikke..

-Du er ny her, er du ikke? -Velkommen.

Om du markerer teksten i innlegget du svarer på, dukker det opp en sitatfunksjon.
-En kjekk greie.. :o)

(Innlegget ble redigert 31.05.12 12:33)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 12:50
Pip_6: ? -Jeg forstår ikke..

Tusen takk.

 

Bevissthet betyr å lese så hvilket ord leser en? 

(Innlegget ble redigert 31.05.12 12:53)

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
31.05.12 13:00
zkhalili: Bevissthet betyr å lese så hvilket ord leser en?

Jeg vet ikke..

Bevissthet er det som 'leser' alle elektriske signaler fra våre sanser, tør jeg påstå. -Det er ingenting som er bedre til å 'lese elektriske signaler' enn elektrisitet..

(Innlegget ble redigert 31.05.12 13:02)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 13:11
Pip_6: Jeg vet ikke.. Bevissthet er det som 'leser' alle elektriske signaler fra våre sanser, tør jeg påstå. -Det er ingenting som er bedre til å 'lese elektriske signaler' enn elektrisitet..

elektrisitet...

Kanskje minner dette ordet om 

universell tiltrekningskraft mellom alle masser i verdensrommet jordens, månens gravitasjon

(Innlegget ble redigert 31.05.12 13:14)

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
31.05.12 13:17
zkhalili: elektrisitet...
Kanskje minner dette ordet om
universell tiltrekningskraft mellom alle masser i verdensrommetjordens, månens gravitasjon

:o)

Det er nok mange som har sett den sammenhengen. -Tror jeg..
-Det vitenskaplige feldtet heter plasmakosmologi.

-Men det står i kraftig kontrast til 'ekspert-kulten'.. ;o)

(Innlegget ble redigert 31.05.12 13:18)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
31.05.12 21:37

Les

Venstre hjernehemisfære som beordrer venstre hjernehemisfære til å lese ergo bevissthet betyr å lese.

 

(Innlegget ble redigert 31.05.12 21:52)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
01.06.12 00:20

( Elan...n )

( Algebra )

Forening, kombinasjon, ligninger

0=0

1=1

-=-

+=? 

 

(Innlegget ble redigert 01.06.12 00:28)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
01.06.12 16:05

…Bevissheten er ikke materiell i vanlig forstand, og heller ikke noe ikke-fysisk spøkelse. Gradvis demret det at min bevisshet ikke kan være noe annet enn et subjektivt aspekt ved hjernens elektromagnetiske bølgemønster, begge forut for handling, og begge kontinuerlig, samlet og skiftende. Bevissheten er et immaterielt feltfenomen…

 

http://www.klassekampen.no/54813/article/item/null

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
01.06.12 16:06

Algebra (fra arabisk: al-jabr «forening, kombinasjon») er en gren innen matematikken som kan beskrives som en generalisering og utvidelse av aritmetikken.
Ordet ble først brukt av den persiske matematikeren al-Khwârismî, som brukte ordet for å beskrive den handlingen han gjorde når han forenklet en ligning. I moderne tid betegner order algebra blant annet abstrakt algebra og kommutativ algebra…

Ligning eller likning har flere betydninger:
beregning av skatt
matematikk: formel som sier at to matematiske uttrykk er like store, se ligning (matematikk)
kjemi: formel for stoffomsetningen ved en kjemisk reaksjon, se ligning (kjemi)
astronomi: forskjell mellom et himmellegemes sanne sted og dets middelsted; eller tid som går fra et himmelfenomen inntreffer til det blir iakttatt, se ligning (astronomi)…

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
05.06.12 19:52

Les

Å lese

 

 

(Innlegget ble redigert 05.06.12 19:53)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
06.06.12 15:38

 a2 + b2 = c2 

Les

Å lese

(Innlegget ble redigert 06.06.12 15:39)

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
16.06.12 03:03
zkhalili: Bevissthet kan følgelig være (et subjektivt aspekt ved hjernens) elektromagnetiske bølgemønstre. Ifølge denne teorien er bevisstheten et immaterielt feltfenomen

Elektromagnetiske bølgemønstre innebefatter partikkelstrukturer i bestemte bevegelsesmønstre.

Ergo snakker vi om materie. Strøm gjennom ledningene dine er også materie.  

At materiens objekter (summen av partiklenes oppførsel) inneholder i hovedsak ikkematerie/mørk energi er et faktum.

Hva mørk energi "er" og inneholder eksakt er umulig å svare på i dag da vi ikke kan observere alle mulige frekvenser av bølgeprosesser som kan finnes.    

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.06.12 04:13
Saltosprekkens_Draum: Elektromagnetiske

Mørk energi det vil si å ikke forstå...

E

-E

0E-E

0-EE

 

(Innlegget ble redigert 17.06.12 04:19)

fdsafdsa
fdsafdsaInnlegg: 1570
17.06.12 23:49
zkhalili: En Descartes feiltakelse,En Einsteins feiltakelse,
Jeg leste E ergo er jeg?

Hvordan er nevnte teori et motbevis på Descartes? Så vidt jeg kan se gjelder hans bevis for vår eksistens fremdeles.

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
17.06.12 23:52
zkhalili: Mørk energi det vil si å ikke forstå.

Delvis ja. Men vi har også en del kunnskap om hva som skiller ikke-materie fra materie. Sånn sett er den mørke energien allerede forsøkt klassifisert innen fysikkforskningen. Derfor har vi hørt om mørk materie, anti-materie. Mørk energi er et mer generelt begrep

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
17.06.12 23:55

Je pense donc je suis blir nok noe begrenset dersom vi inkluderer all eksistens som ikke kan tenke. Descartes krevde dog slett ikke som et ultimatum at en stein må kunne tenke for å finnes. 

Spørsmålet om "the matrix of existence" er nok likevel fremdeles ganske ubesvart med tanke på at vi ikke kan etterprøve subjektet skikkelig, da subjektet må brukes for å etterprøve. 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.06.12 00:06

Jeg leste E ergo er jeg siden E er den første bokstave som alle hjerner leser uansett tro og språk med andre ord sier Gud, les.

 

 

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 18.06.12 00:06)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.06.12 00:15
Saltosprekkens_Draum: Delvis ja. Men vi har også en del kunnskap om hva som skiller ikke-materie fra materie. Sånn sett er den mørke energien allerede forsøkt klassifisert innen fysikkforskningen. Derfor har vi hørt om mørk materie, anti-materie. Mørk energi er et mer generelt begrep

Hvordan skrev hjernen E? 

E, El, Ellah, Elohim, Elkoran, Eslam, Eltora, Ed, Erum, Ellum, Encephalon, Energi, Elektron, Elektrod, Ethanin, Etc, e-post, …

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.06.12 00:24
fdsafdsa: Hvordan er nevnte teori et motbevis på Descartes? Så vidt jeg kan se gjelder hans bevis for vår eksistens fremdeles.

Tvert imot.

Jeg leste E ergo er jeg er det rettet mot helheten siden Gud som sier at Les.

 

 

 

 

 

fdsafdsa
fdsafdsaInnlegg: 1570
18.06.12 01:13
zkhalili: Tvert imot.
Jeg leste E ergo er jeg er det rettet mot helheten siden Gud som sier at Les.

Nei det er rettet mot jeg, ettersom "jeg" er det som er nevnt i setningen. 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.06.12 01:20
fdsafdsa: Nei det er rettet mot jeg, ettersom "jeg" er det som er nevnt i setningen.

E er Gud, hjerne og fysikk med andre ord tenker jeg ikke på Descartes.

 

 

 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.06.12 01:23
fdsafdsa: Nei det er rettet mot jeg, ettersom "jeg" er det som er nevnt i setningen.

Så en Einstein feiltakelse enn en Descartes feiltakelse?

 

(Innlegget ble redigert 18.06.12 01:25)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg