Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Jeg leste E ergo er jeg.

NYTT TEMA
zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
25.06.12 21:53
Saltosprekkens_Draum: Ja, det finnes ikke noen absolutt tid.

Tyngdekraften har en bestemt retning med andre ord er samtidighet ikke et relativt begrep?

 

(Innlegget ble redigert 25.06.12 22:00)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
26.06.12 00:53
Saltosprekkens_Draum: Men for at hjernen skal greie dette eller teknologien greie det, trengs det et forhandsvalgt referansepunkt.

Stephen Hawking er en fysiker, matematiker og i tillegg har han en relativ god kunnskap om hjernen ergo.

Stephen Hawking: - Universet ble ikke skapt av Gud

Hvem argumenterer en med?

 

 

(Innlegget ble redigert 26.06.12 01:03)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
26.06.12 17:38
Saltosprekkens_Draum: I universets materie finnes kun partikkelaspekter eller energimessig frekvensialitet innen partiklers 'atferd'.

 Altså er det ingen forskjell mellom Æ, E, A og @?

Ordet partikkel har forskjellige betydninger avhengig av fagfelt.

Elementærpartikkel: I subatomær fysikk er elementærpartikler byggesteinene i universet, som alle andre partikler,  atomer og alle andre objekter er bygget opp av. Det er i dag oppdaget flere enn 200 ulike elementærpartikler. For eksempel er protonet bygd opp av tre ulike elementærpartikler kalt kvarker

 

(Innlegget ble redigert 26.06.12 17:47)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
27.06.12 00:25
zkhalili: Forskerne fanget opp et mønster i dataene fra hjernen de håper å kunne oversette til bokstaver, ord og setninger.   Æ, E, A, @

Æ:

E@

@E

Jeg leste E ergo er jeg:

Et kors er en figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel. Korsformen brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn og som symbol på kristendommen og den kristne kirken.

Synsnervekrysning, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del. 

 

(Innlegget ble redigert 27.06.12 00:28)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
27.06.12 02:30
zkhalili: En Descartes feiltakelse,
En Einsteins feiltakelse, Jeg leste E ergo er jeg?

En Descartes feiltakelse,
En Einstein feiltakelse,

Jeg leste E ergo er jeg?

 

Oppdaget Descartes Epifysen eller synsnervekrysningen (chiasma opticum)?

 

Et kors er en figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel.

Korsformen brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn og som symbol på kristendommen og den kristne kirken. 

 

(Innlegget ble redigert 27.06.12 02:38)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
28.06.12 08:30
zkhalili: En Descartes feiltakelse,
En Einstein feiltakelse, Jeg leste E ergo er jeg?

Det kartesiske koordinatsystemet ble først brukt av Rene Descartes (latinisert Cartesius)...

Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon...

 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
29.06.12 22:04
zkhalili: Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon...

Stadfester Enistein en Descartes oppdagelse?

Et kors er en figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel.

Korsformen brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn og som symbol på kristendommen og den kristne kirken. 

 

(Innlegget ble redigert 29.06.12 22:06)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
30.06.12 00:40
zkhalili: Det kartesiske koordinatsystemet ble først brukt av Rene Descartes (latinisert Cartesius)...

Fordi epifysen lå i midten av hjernen, mente Descartes at organet formidlet forbindelsen mellom kropp og sjel.

Synsnervekrysning, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del.

Bevissthetsnivået reguleres i hjernen primært gjennom retikulærsubstansen, den circadianske rytme (døgnrytmen) styres via sentre i hypothalamus og epifysen. Selve bevissthetsinnholdet fylles av et samspill mellom kortikal aktivitet i forskjellige avsnitt av storehjernen.

Hypothalamus ( under thalamus ) er en region i hjernen hos pattedyr lokalisert under thalamus, og utgjør den største delen av den ventrale regionen av diencephalon.

 

(Innlegget ble redigert 30.06.12 00:53)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
30.06.12 00:59
zkhalili: Bevissthetsnivået reguleres i hjernen primært gjennom retikulærsubstansen,

( ELAN...N )

Æ: 

Strong AI-teoretikere, sier at bevisstheten er direkte sammenlignbar med et dataprogram og hjernen med en datamaskin.  

 

(Innlegget ble redigert 30.06.12 01:09)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
30.06.12 01:33
zkhalili: retikulærsubstansen

Retikulærsubstansen ( nett ):

diffust avgrenset blanding av grå og hvit substans i hjernestammen. Den inneholder bl.a. vitale reflekssentrer for kretsløps- og åndedrettsorganer. Enkelte områder påvirker aktiviteten i hjernebarken. Retikulærsubstansen har vesentlig betydning for sentralnervesystemets regulering av søvn, bevissthet og oppmerksomhet.

 

(Innlegget ble redigert 30.06.12 01:33)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
01.07.12 17:07

Forskerne fanget opp et mønster i dataene fra hjernen de håper å kunne oversette til bokstaver, ord og setninger.   Æ, E, A, @

( ELAN...N )

Æ: 

Strong AI-teoretikere, sier at bevisstheten er direkte sammenlignbar med et dataprogram og hjernen med en datamaskin.  

 

(Innlegget ble redigert 01.07.12 17:07)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
01.07.12 21:52

Jeg leste Æ ergo er jeg.

Er det frasen jeg leste E ergo er jeg er den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

E, El, Ellah, Elohim, Elkoran, Eslam, Eltora, Ed, Erum, Ellum, Encephalon, Energi, Elektron, Elektrod, Ethanin, Etc, e-post, …

AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

 

(Innlegget ble redigert 01.07.12 21:53)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
02.07.12 00:44

Forskere ved universitetet i Maastrich, Nederland har utviklet et system som gjør at du kan skrive på direkten, uten å bruke fingrene.

Systematisk læring Det betyr at du bare ved å tenke på en bokstav kan få den opp på skjermen.  

Ved hjelp av et spesielt læresystem der forsøkspersonene husker hver enkelt bokstav og henter den fram igjen fra minnet under http://www.itavisen.no/898235/skriver-med-hjernen har forskerne greid å få en direkte forbindelse mellom hjerneaktivitet og tegn. 

 

 

(Innlegget ble redigert 02.07.12 00:55)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
02.07.12 00:57
zkhalili: Ved hjelp av et spesielt læresystem der forsøkspersonene husker hver enkelt bokstav og henter den fram igjen fra minnet under http://www.itavisen.no/898235/skriver-med-hjernen har forskerne greid å få en direkte forbindelse mellom hjerneaktivitet og tegn.

Ved hjelp av et spesielt læresystem der forsøkspersonene husker hver enkelt bokstav og henter den fram igjen fra minnet under skrivingen har forskerne greid å få en direkte forbindelse mellom hjerneaktivitet og tegn.

 

(Innlegget ble redigert 02.07.12 00:58)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
02.07.12 04:32

Bevissthet 

I middelalderen hadde det vært vanlig å lese hva andre tenkere hadde tenkt før og så bygge videre på det. Det var få som stilte spørsmål ved de viktige tingene i livet, og det var få som forsøkte å skape sine egne tanker om hvordan ting hang sammen...

 

(Innlegget ble redigert 02.07.12 04:41)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
02.07.12 20:09

Jesu ord på korset

Eli, Eli, lema sabachtani?. ( «Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?» ).

... 

Ællaho Ækbar, som frasen kalles på arabisk, er en frase som anvendes blant annet av muslimer. Frasen betyder Gud er størst, altså at mennesker skal underkaste seg Ællah (Gud).

 

(Innlegget ble redigert 02.07.12 20:15)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
02.07.12 20:57

Artikulasjon

Artikulasjon – språkvitenskap

Bruk av muskulaturen i taleorganene til å uttale språklyder ved å variere innsnevringen i talekanalen. Man kan variere stedet for innsnevringen (artikulasjonsstedet): For eksempel har p, b og m innsnevring ved leppene, mens k, g og ng har innsnevring mellom baktungen og ganen. En nøyaktig beskrivelse av artikulasjonsstedet angis ved å nevne både den nedre og den øvre artikulator der innsnevringen er størst. Man kan også variere innsnevringsgraden (artikulasjonsmåten): Innsnevringen kan danne et fullstendig lukke som ved p, b, t, d, k, g; den kan være trang som ved s, f; og den kan være mindre trang som ved l, e.

 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
02.07.12 22:01

Jeg leste Æ ergo er jeg.

Muslimer roper og sier og skriver Ællaho Ækbar ( Gud er størst ).

Jesus sier Eli, Eli, lema sabachtani?. ( «Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?» ).

 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
02.07.12 23:44

Sier eller skriver muslimer Allah ( Gud )

eller Ellah ( Gud ) eller Ællah (Gud )?

 

(Innlegget ble redigert 02.07.12 23:45)

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
04.07.12 01:37

Hvis konklusjon på dette jfr avataren din er at Microsoft (som produserer/oppfant I.E.Explorer) tror at de er guder, og oppfører seg monopolistisk.. Så er jeg tilbøyelig til å være enig.

Men så er det jo en kjent sak at alle toppledere i store korporasjoner er religiøse fanatikere eller ideologiske fanatikere, eventuelt bare er narcissister og regner seg selv som Gud.

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
04.07.12 01:40
zkhalili: Ved hjelp av et spesielt læresystem der forsøkspersonene husker hver enkelt bokstav og henter den fram igjen fra minnet under skrivingen har forskerne greid å få en direkte forbindelse mellom hjerneaktivitet og tegn.

Det er fordi bevisstheten er fysisk. Bevisstheten består av partikkelbevegelser, akkurat som tilfellet er med harde eller tunge objekter og massetettheter.

I prinsippet er det ingen "materiell" forskjell mellom bevissthet og cellevevet i hjernen. Forskjellen er hvordan partiklene de består av beveger seg på kvantenivå.

Det er også derfor vi kan huske noe. Uten en materiell bevissthet ville hukommelse være totalt umulig. Rent teoretisk åpner det også for at telepati kan fungere. Det er ikke noe mer mystisk enn at dte finnes trådløse nettverk for pc og telefon.

(Innlegget ble redigert 04.07.12 01:42)

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
04.07.12 01:44

..Selve tegnene slik de tenkes på ,er et resultat av hvordan bevisstheten fungerer relativistisk. Det handler om kompleksitetsgrad i partikkelstrukturene.

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
04.07.12 02:37
Saltosprekkens_Draum: Hvis konklusjon på dette jfr avataren din er at Microsoft (som produserer/oppfant I.E.Explorer) tror at de er guder, og oppfører seg monopolistisk.. Så er jeg tilbøyelig til å være enig. Men så er det jo en kjent sak at alle toppledere i store korporasjoner er religiøse fanatikere eller ideologiske fanatikere, eventuelt bare er narcissister og regner seg selv som Gud.

Koranen skriver Ællah ( Gud ), men aldri Allah ( Gud ) selv om klarte skjermen å kapre en Koran.

Systematisk læring Det betyr at du bare ved å tenke på en bokstav kan få den opp på skjermen.

 

(Innlegget ble redigert 04.07.12 02:38)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
04.07.12 02:43
Saltosprekkens_Draum: Det er fordi bevisstheten er fysisk. Bevisstheten består av partikkelbevegelser, akkurat som tilfellet er med harde eller tunge objekter og massetettheter. I prinsippet er det ingen "materiell" forskjell mellom bevissthet og cellevevet i hjernen. Forskjellen er hvordan partiklene de består av beveger seg på kvantenivå. Det er også derfor vi kan huske noe. Uten en materiell bevissthet ville hukommelse være totalt umulig. Rent teoretisk åpner det også for at telepati kan fungere. Det er ikke noe mer mystisk enn at dte finnes trådløse nettverk for pc og telefon.

Hjernestammens og lillehjernens funksjoner er relativt lik hos mennesker og andre virveldyr. Både lillehjernen og hjernestammen arbeider under vår bevissthetsnivå ved hjelp av reflekser. De mottar sensorisk informasjon om temperatur, trykk, stilling eller smerte fra sensoriske reseptorer spredt rundt i hele kroppen. De overfører deretter passende reaksjoner tilbake, for eksempel til muskler i blodkar om å endre blodtrykket eller til en arm om å endre stilling. 

 

(Innlegget ble redigert 04.07.12 02:43)

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
04.07.12 16:36

Det er allikevel en grunn til at menneskets bevissthet er mer komplekst i sin funksjon enn andre kjente organismers. Grunnen er ikke at vi syntes det var en god ide. Det ble bare slik. Og det var funksjonelt. Om miljøet eller mutasjonsflaks utviklet vår bevissthet ? En blanding. Det var i hvert fall et AVVIK.

(Innlegget ble redigert 04.07.12 16:36)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
04.07.12 17:03
Saltosprekkens_Draum: Det er allikevel en grunn til at menneskets bevissthet er mer komplekst i sin funksjon enn andre kjente organismers.

Jeg leste Æ ergo er jeg?

 

(Innlegget ble redigert 04.07.12 17:04)

Sommertid
SommertidInnlegg: 1735
04.07.12 17:05
zkhalili: Jeg leste Æ ergo er jeg?

Nei, da er du kun en som har lest en "Æ", og ikke noe mer enn det!

 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
04.07.12 17:12
Sommertid: Nei, da er du kun en som har lest en "Æ", og ikke noe mer enn det!

En nøyaktig beskrivelse av artikulasjonsstedet angis ved å nevne både den nedre og den øvre artikulator der innsnevringen er størst.

 

Sommertid
SommertidInnlegg: 1735
04.07.12 17:18
zkhalili: En nøyaktig beskrivelse av artikulasjonsstedet angis ved å nevne både den nedre og den øvre artikulator der innsnevringen er størst.

Sædceller syntes å være i stand til å gjenkjenne sin egen opphavsmann blant flere andre menn. Slike observasjoner kan tyde på at det finnes en form for total hukommelse som forekommer helt ned til den enkelte celle...sanseevnen. later ikke til å være begrenset til celluært nivå.  Den finnes til og med på molykulare, på det atomare, ja, kanskje helt nede på subatomært nivå. Hele vår konvensjonelle oppfatning av hva som er besjelet, må kanskje revurderes!

 

Det nå du kan si "Æ"??? :-)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg