Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Jeg leste E ergo er jeg.

NYTT TEMA
Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
16.07.12 23:10

:) Nå er vi inn hjernecelle nr 7640. Hvordan fikk den nummer på hjernen?

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
16.07.12 23:18
Lillalysving: :) Nå er vi inn hjernecelle nr 7640. Hvordan fikk den nummer på hjernen?

Alzheimers er en av flere sykdommer som forårsaker et gradvis tap av hjerneceller, og den største årsaken til demens i vestlige land.

For eksempel?

 

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
16.07.12 23:30
zkhalili: årsaken til demens i vestlige land.

hormonendringer?

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
16.07.12 23:40
Lillalysving: hormonendringer?

Nevrologi (av nevro- og -logi) er den læren i legekunsten (av lat. medicina) som omhandler nervesystemet. En nevrolog er en lege som har spesialisert seg på sykdommer i nervesystemet. Nevrologi omfatter undersøkelse, diagnose, behandling og etterbehandling av forstyrrelser i det sentrale og det perifere nervesystem...

 

Jeg leste Æ ergo er jeg.

Jeg leser E ergo er jeg.


 

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
16.07.12 23:57

Spørr meg om en ting innen medisinsk filosofi er du snill :)? (Alvan Feinsten)Medisin

I medisin er Evidence Based Medicine (EBM) beskrives som et nytt paradigme i motsetning til en mer tradisjonell paradigme. Et kjernespørsmål i dette paradigmet er det lagt vekt på kliniske studier:

"Basert på en bevissthet om begrensningene i tradisjonelle determinanter for kliniske avgjørelser, har et nytt paradigme for medisinsk praksis oppstått. Kunnskapsbasert medisin avtaler direkte med usikkerheten i klinisk medisin og har potensial for å transformere den utdanning og praksis av neste generasjon av leger. " (Evidence-Based Medicine Working Group, 1992).

"Den tidligere paradigmet var basert på følgende forutsetninger om den kunnskapen som kreves for å lede klinisk praksis.

 

Usystematiske observasjoner fra klinisk erfaring er en gyldig måte å bygge og vedlikeholde ens kunnskap om pasientens prognose, verdien av diagnostiske tester, og effekten av behandlingen. Studien og forståelse av grunnleggende mekanismer for sykdom og pathophysiologic prinsipper er en tilstrekkelig veiledning for klinisk praksis. En kombinasjon av grundig tradisjonell medisinsk trening og sunn fornuft er nok til å tillate en å vurdere nye tester og behandling. Innhold kompetanse og klinisk erfaring er et tilstrekkelig utgangspunkt for å generere gyldige retningslinjer for klinisk praksis. "(Evidence-Based Medicine Working Group, 1992).

 

 

EBM har påvirket måten MEDLINE er indeksert, som er en bekreftelse av den oppfatning at indeksering og relevans kriterier er i utgangspunktet styrt av epistemologiske prinsipper.

EBM har inspirert lignende paradigmer i andre felt, for eksempel i nurcing, psykologi og bibliotek-og informasjonsvitenskap. Som en tverrfaglig bevegelse det kalles Evidence Based Practice (EBP)

"Innenfor evidensbasert bevegelse, spesielt evidensbasert medisin, har et hierarki av vitenskapelige metoder blitt etablert for å vurdere den" sannheten "av forskningsresultater. Dette hierarkiet kan variere i detaljer, men på toppen er Randomiserte kontrollerte studier (RCT), eller sammenstillinger av slikt, og nederst er case-studier og kvalitativ forskning. Siden medisinsk kunnskap har forrang i helsevesenet, andre yrker interessert i evidensbasert bevegelsen har måttet forholde seg til dette hierarkiet. Problemer oppstår-avhengig av hvordan strengt hierarki av bevis er fulgt i møtet mellom evidensbasert medisin og ofte kvalitative humanvitenskap orientert sykepleieforskning i dag (jfr. Willman og Stoltz, 2002). Det kan hevdes at metodene i de kunnskapsbaserte bevegelser har en bestemt innebygget erkjennelsesteori og at det derfor er problematisk å overføre ambisjonene i bevegelsen fra medisin til sykepleie. Ovenfor beskrevet hierarki av bevis har dermed delvis utfordret kvalitativ sykepleieforskning hvis funnene per definisjon alltid ender opp lengst ned i hierarkiet. "(Sundin, 2003).

Basert på de generelle epistemiske normer, kan vi foreslå følgende epistemiske idealer i medisinsk vitenskap:

Empirisme
det ideelle stedet å empirisk teste alle mulige behandlinger etter hverandre og relativt å se bort fra andre former for kunnskap.

Rasjonalisme
Det ideelle for å forstå grunnleggende mekanismene bak sykdommer, for eksempel i form av modeller for helse og typer sykdommer.

Historisme / hermeneutikk
Vektleggingen tolke basert på kliniske praksis og på kunnskap om historien til pasienten og hans sammenheng. (Kombinert med empiriske tester).

Pragmatisme / realisme
Forstå bakenforliggende årsaker og mekanismer for helse øker og helse minkende faktorer fra utviklingsmessige perspektiver på ulike nivåer, inkludert en biologisk-evolusjonært perspektiv og en kulturhistorisk-sosialt perspektiv.

(Innlegget ble redigert 17.07.12 00:04)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 00:14
Lillalysving: Spørr meg om en ting innen medisinsk filosofi er du snill :)? (Alvan Feinsten)Medisin

Upassende innlegg?

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
17.07.12 00:19

David Sackett "Progress mot sannhet er svekket i nærvær av en ekspert spesielt når nye bevis blir avvist fordi det utfordrer synet av eksperter (...) " Som en ekspert på EBM David Sackett har tatt konsekvens av dette synet, og uttalte at han ville: ".. Aldri igjen forelese, skrive, eller dommeren noe å gjøre med evidensbasert klinisk praksis

(Innlegget ble redigert 17.07.12 00:21)

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
17.07.12 00:24
zkhalili: Upassende innlegg?

ja det ble det ble litt langt, men ikke spørsmålet, fordi jeg er så nysgjerrig :) Lurer på hva du kommer til å spørre om b.l.a :) Pleease :)

(Innlegget ble redigert 17.07.12 00:27)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 00:27
Lillalysving: David Sackett "Progress mot sannhet er svekket i nærvær av en ekspert spesielt når nye bevis blir avvist fordi det utfordrer synet av eksperter (...) " Som en ekspert på EBM David Sackett har tatt konsekvens av dette synet, og uttalte at han ville: ".. Aldri igjen forelese, skrive, eller dommeren noe å gjøre med evidensbasert klinisk praksis

Upassende innlegg?

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
17.07.12 00:29
zkhalili: Upassende innlegg?

Var det?

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 00:30
Lillalysving: Var det?

Ja.

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
17.07.12 00:31

ok beklager. Bare jeg som fant det interessant.

(Innlegget ble redigert 17.07.12 00:31)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 00:33
Lillalysving: ok beklager.

Det er en forskjell mellom hjerne, hjernesykdommer og sykdommer.

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
17.07.12 00:34

ja.

(Innlegget ble redigert 17.07.12 00:36)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 00:37
Lillalysving: ja finner du motgiften?

Hva betyr det å lese?

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 00:44
Lillalysving: deskriptiv-meta og normativ etikk?

Å overvåke hjerneaktivitet, med mål om å omvandle den til tale.

 

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
17.07.12 00:51
zkhalili: Å overvåke hjerneaktivitet, med mål om å omvandle den til tale.

Takk.

 

(Innlegget ble redigert 17.07.12 01:00)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 15:24

Å overvåke,

hjerneaktivitet,

å omvandle,

den til tale,


zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 15:34
zkhalili: Å overvåke,

EEG

Elektroencefalogram (EEG) er en nevrofysiologisk måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet. Første gang ble det utført på menneske av Hans Berger (publisert i 1929[1] )...

EEG er nyttig ved undersøkelse for flere tilstander, og etter hendelser som krever utredning.

epilepsi og besvimelse.

søvnforstyrrelse personlighetsforandring eventuelt som del av akutt psykiatrisk sykdom.

spiseforstyrrelse

koma 

hjernedød.

Overvåkning ved elektrosjokkbehandling.

 

(Innlegget ble redigert 17.07.12 15:40)

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
17.07.12 15:47
Lillalysving: I medisin er Evidence Based Medicine (EBM) beskrives som et nytt paradigme i motsetning til en mer tradisjonell paradigme. Et kjernespørsmål i dette paradigmet er det lagt vekt på kliniske studier: "Basert på en bevissthet om begrensningene i tradisjonelle determinanter for kliniske avgjørelser, har et nytt paradigme for medisinsk praksis oppstått. Kunnskapsbasert medisin avtaler direkte med usikkerheten i klinisk medisin og har potensial for å transformere den utdanning og praksis av neste generasjon av leger. " (Evidence-Based Medicine Working Group, 1992).

Fint om du gidder å oversette selv neste gang, i stedet for å bruke en talentløs oversettertjeneste.

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 15:49
Saltosprekkens_Draum: Fint om du gidder å oversette selv neste gang, i stedet for å bruke en talentløs oversettertjeneste.

Å overvåke,  

hjerneaktivitet,  

å omvandle,  

den til tale,  

 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
17.07.12 21:02
zkhalili: Hjernen har bare ca. 130 milliarder hjerneceller, med andre ord et enkelt apparat.

Å overvåke hjerneaktivitet, med mål om å omvandle den til tale.  

Æ ( E, A ).

 

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.07.12 19:30
zkhalili: Algebra (fra arabisk: al-jabr «forening, kombinasjon») er en gren innen matematikken som kan beskrives som en generalisering og utvidelse av aritmetikken.
Ordet ble først brukt av den persiske matematikeren al-Khwârismî, som brukte ordet for å beskrive den handlingen han gjorde når han forenklet en ligning. I moderne tid betegner order algebra blant annet abstrakt algebra og kommutativ algebra… Ligning eller likning har flere betydninger:
beregning av skatt
matematikk: formel som sier at to matematiske uttrykk er like store, se ligning (matematikk)
kjemi: formel for stoffomsetningen ved en kjemisk reaksjon, se ligning (kjemi)
astronomi: forskjell mellom et himmellegemes sanne sted og dets middelsted; eller tid som går fra et himmelfenomen inntreffer til det blir iakttatt, se ligning (astronomi)…

130 milliarder hjerneceller

Æ ( E, A )

 

Saltosprekkens_Draum
Saltosprekkens_DraumInnlegg: 4630
18.07.12 21:48

Hvis jeg slipper en tung brødkniv ned på foten din, tipper jeg at du også roper "aaaa" eller "ææææ".

Kunne vært en interessant motvekt til denne trådens "zzzzzzz".

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.07.12 22:04
Saltosprekkens_Draum: Hvis jeg slipper en tung brødkniv ned på foten din, tipper jeg at du også roper "aaaa" eller "ææææ". Kunne vært en interessant motvekt til denne trådens "zzzzzzz".

130 milliarder hjerneceller. 

Æ ( E, A ).

Synsnervekrysning, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del. Nervetrådene fra de to netthinnenes indre halvdeler (nærmest nesen) krysser over til den andre siden, mens nervetrådene fra de ytre netthinnehalvdelene ikke krysser.Fra synsnervekrysningen fortsetter nervene, som nå betegnes synsbanene, til et område i mellomhjernen (corpus geniculatum laterale). Hvis den ene synsnerven skades foran synsnervekrysningen, mister man synet på det aktuelle øyet. Hvis den ene sides synsbane skades bakenfor krysningen, får man et utfall i synsfeltet til samme side på begge øynene...

 

Artikulasjon – språkvitenskap  Bruk av muskulaturen i taleorganene til å uttale språklyder ved å variere innsnevringen i talekanalen. Man kan variere stedet for innsnevringen (artikulasjonsstedet): For eksempel har p, b og m innsnevring ved leppene, mens k, g og ng har innsnevring mellom baktungen og ganen. En nøyaktig beskrivelse av artikulasjonsstedet angis ved å nevne både den nedre og den øvre artikulator der innsnevringen er størst. Man kan også variere innsnevringsgraden (artikulasjonsmåten): Innsnevringen kan danne et fullstendig lukke som ved p, b, t, d, k, g; den kan være trang som ved s, f; og den kan være mindre trang som ved l, e.

 

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
18.07.12 22:05
Saltosprekkens_Draum: Fint om du gidder å oversette selv neste gang, i stedet for å bruke en talentløs oversettertjeneste.

Fant egentlig den teksten der lite interessant. Da mener jeg det jeg hadde lagt inn som jeg ikke oversatte dra engelsk til norsk. Men jeg la den der og det var en feil av meg fordi jeg tenkte at det var noe interessant å lese, men jeg fant ikke og jeg er ikke så flink på å oversette tror jeg, men hvis du finner den informativ så kan du kanskje overesette selv ettersom du er så god på engelsk:) Men jeg kan jo prøve :)

(Innlegget ble redigert 18.07.12 22:16)

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
18.07.12 22:20
Saltosprekkens_Draum: Hvis jeg slipper en tung brødkniv ned på foten din, tipper jeg at du også roper "aaaa" eller "ææææ".
Kunne vært en interessant motvekt til denne trådens "zzzzzzz".

Hva mente du her?!?!

 

 

(Innlegget ble redigert 18.07.12 22:23)

zkhalili
zkhaliliInnlegg: 895
18.07.12 22:55
Saltosprekkens_Draum: Hvis jeg slipper en tung brødkniv ned på foten din, tipper jeg at du også roper "aaaa" eller "ææææ". Kunne vært en interessant motvekt til denne trådens "zzzzzzz".

 

...latin står bokstaven for en diftong (IPA [ae̯]), som uttales omtrent som engelsk eye. Den ble brukt både i latinske ord og i gresk.

 

 

(Innlegget ble redigert 18.07.12 23:02)

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
18.07.12 22:59

Er jeg zzzzzz?

Lillalysving
LillalysvingInnlegg: 661
18.07.12 23:01
zkhalili: latin står bokstaven for en diftong (IPA [ae̯]), som uttales omtrent som engelsk eye. Den ble brukt både i latinske ord og i gresk.

engelsk eye.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg