Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvorfor/hvordan oppstår lyd ?

NYTT TEMA
casino
casinoInnlegg: 1657
17.08.16 10:26

"Hva" lager lyd ? Som jeg har hørt tidligere består atomer av nesten ingenting en ørliten kjerne med elektroner som er 1000 ganger mindre svirrende rundt, og atomer og elektroner berører aldri direkte hverandre grunnet elektromagnetisme. Så hvorfor oppstår da lyd når vi for eks. klapper i hendene om ingenting egentlig berører, treffer noe ? 

casino
casinoInnlegg: 1657
17.08.16 11:17

For å utdype dette litt spør jeg om hva som fysisk produserer lyd, når vi ser dette å partikkelnivå. Dette vil si at nå vi klapper med hendene, lages en smellelyd, hvorfor ? Selv om nervene våre innbiller oss at hendene berører hverandre gjør de i virkeligheten ikke det så hva lager da "klappelyden" er det komprimerte luftmolekyler som "eksploderer" ?

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1810
17.08.16 23:41

Når de ytterste lagene av atomer nærmer seg hverandre, utsettes de for en brå oppbremsing. Denne oppbremsingen forplanter seg gjennom hendene, og du får en trykkbølge som sprer seg videre ut i luften. Samtidig blir luften mellom hendene presset sammen og eventuelt ut til siden. Ved materialskiller, slik som mellom hånden og luften, skjer det delvise refleksjoner, hvilket er med på å forme lydens frekvensspekter.

casino
casinoInnlegg: 1657
24.08.16 12:54
TonyDiMera: oppbremsingen forplanter seg gjennom hendene, og du får en trykkbølge som sprer seg videre ut i luften

Men oppstår lyden uten direkte kontakt mellom materie (fast stoff), ikke som ved detonasjon hvor lyd virker å være et resultat av molekyler som rakner ?

(Innlegget ble redigert 24.08.16 12:55)

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1810
24.08.16 20:12

Ved detonasjon er resultatet at molekylene som eksisterer etter reaksjonen tar opp mer volum enn utgangsblandingen, noe som igjen medfører en trykkbølge da alle disse molekylene dytter på molekylene rundt. Ellers må du nesten spesifisere hva du mener med direkte berøring. Før eller siden er hendene så nærme hverandre at overflatene utøver en kraft på hverandre som gjør at de stopper opp, hvilket lager en trykkbølge.

PUK
PUKInnlegg: 61
22.09.16 01:47

Jeg mener at da du klapper hendene får molekylene energi, elektrisk,. De utvider sitt eget område som og skubber på nabomolekylene, samtidig som energien utjevnes med naboen som foretar det samme med sin nabo som det han selv ble utsatt for.

casino
casinoInnlegg: 1657
04.01.17 13:44
TonyDiMera: nesten spesifisere hva du mener

En lyd kommer av at atomer kommer for nær og skaper trykkbølger, vil de si at i et lufttomt (atomtomt) rom (vakum) kan ikke lyd oppstå, siden det da ikke har noe medium og forplante seg i ?

Rainmaker
RainmakerInnlegg: 52713
11.01.17 13:52
casino: En lyd kommer av at atomer kommer for nær og skaper trykkbølger, vil de si at i et lufttomt (atomtomt) rom (vakum) kan ikke lyd oppstå, siden det da ikke har noe medium og forplante seg i ?

Lyd forplanter seg gjennom trykkbølger i materie. Uten materie ingen trykkbølge som av vårt øre omdannes til lyd.

bjelar
bjelarInnlegg: 2299
01.02.17 00:43
casino: En lyd kommer av at atomer kommer for nær og skaper trykkbølger, vil de si at i et lufttomt (atomtomt) rom (vakum) kan ikke lyd oppstå, siden det da ikke har noe medium og forplante seg i ?

Vakum kan ikke ha lyd, det er riktig.

Lyd skapes av trykkforandringer. I luft og væsker er lyd rett og slett høytrykk som forplanter seg gjennom et medium. I faste stoffer er lyd mer komplisert. 

petterG
petterGInnlegg: 9451
01.02.17 08:26
bjelar: Vakum kan ikke ha lyd, det er riktig.

Og nettopp derfor er nok romkrig en ganske kjedelig opplevelse...

casino
casinoInnlegg: 1657
01.02.17 09:37

en liten digresjon, har alt vakuum samme konstante trykk ?

Zpiff
ZpiffInnlegg: 18817
01.02.17 09:42
petterG: Og nettopp derfor er nok romkrig en ganske kjedelig opplevelse...

Dog, så kan det jo hende at muligheten for litt mer 'fart i sakene' oppveier for uteblivelsen av lyd -i hvert fall om 'sakene' befinner seg relativt nært hverandre :) 
 
Hva angår vakuum, så er jo dette en gradert betegnelse. 
-Absolutt vakuum er meg bekjent ikke oppdaget/observert (direkte eller indirekte), det ville for så vidt vært (& er) et paradoks også :) 
- Spørsmålet i så henseende, er hvilket densitet et volum (innenfor en gitt størrelse/rekkevidde -eg. mellom lydkilde/lytter) må ha av masse/energi for å kunne bære en direkte (menneskelig) hørbar lyd. 

(Innlegget ble redigert 01.02.17 09:42)

casino
casinoInnlegg: 1657
01.02.17 15:41
Zpiff: Absolutt vakuum

Finnes det noe som kan bevege seg i mediumet absolutt vakuum ?

Grammofon
GrammofonInnlegg: 2119
01.02.17 19:05
casino: Finnes det noe som kan bevege seg i mediumet absolutt vakuum ?

I et perfekt vakuum er dei ingen materie. Da er det heller ikke et medium. Et menneske med trykkdrakt kunne uten problemer ha overlevd i perfekt vakuum. Med 1 bars lufttrykk inni drakten blir ikke trykkforskjellen i forhold til omgivelsene større enn 1 bar, selv om omgivelsene er perfekt vakuum. En vanlig romdrakt ville ha funka helt fint.

 

bjelar
bjelarInnlegg: 2299
01.02.17 21:20
casino: Finnes det noe som kan bevege seg i mediumet absolutt vakuum ?

Lys. Gravitasjon. Felter. Alle slags partikler. Romskip.

Om vakum er et "medium" eller ikke er en definisjonssak, virtuelle partikkel-antipartikkelpar popper inn og ut av eksistens og kan ha merkelige virkninger som f.eks Hawking-stråling rundt svarte hull....

Før trodde man at "eter" fylte det tomme rommet, og at lys forplantet seg gjennom eteren som lyd forplanter seg gjennom luft, men det viste seg å være feil. (Michelson–Morley eksperimentet i 1887)

(Innlegget ble redigert 01.02.17 21:20)

Zpiff
ZpiffInnlegg: 18817
01.02.17 22:21
Grammofon: I et perfekt vakuum er dei ingen materie. Da er det heller ikke et medium. Et menneske med trykkdrakt kunne uten problemer ha overlevd i perfekt vakuum. Med 1 bars lufttrykk inni drakten blir ikke trykkforskjellen i forhold til omgivelsene større enn 1 bar, selv om omgivelsene er perfekt vakuum. En vanlig romdrakt ville ha funka helt fint.

Sant nok, og paradoksalt nok :) 
Dvs, så fort mennesket med trykkdrakt.., befinner seg i et volum som i utgangspunktet var et perfekt/absolutt vakuum, så er jo ikke volumet et perfekt/absolutt vakuum lenger heller. 
 
Dog, en hyptese med 'noe eksistensielt/detekterbart' i et perfekt/absolutt vakuum (dvs. et volum helt uten masse/energi) er så søkt at.. :) 
For all del, en hypotese som henviser til at absolutte vakuum kan "eksistere" (sort of) -er nå så.. -og alltids relativ til de størrelser av masse/energi man evt. (indirekte) kan detektere i det gitte volum. 

Zpiff
ZpiffInnlegg: 18817
01.02.17 22:31
bjelar: Lys. Gravitasjon. Felter. Alle slags partikler. Romskip.

Greit nok, men ikke uten at man tar bort ordet 'absolutt' foran 'vakuum'. 
Vakuum er jo for så vidt bare et annet begrep for 'undertrykk..' med ref. til et gitt volum (tekn./fys. trykk lavere enn 1pa, under 0,01pa høyvakuum osv..). 
'Absolutt vakuum' derimot... 

casino
casinoInnlegg: 1657
02.02.17 07:30
bjelar: Lys.

Så lys kan bevege seg i/gjennom et sted som er atomløst/ partikkelløst ?

Zpiff
ZpiffInnlegg: 18817
02.02.17 14:56
casino: Så lys kan bevege seg i/gjennom et sted som er atomløst/ partikkelløst ?

Jepp, men ikke i/gjennom et absolutt (kvante)vakuum, for da gjør lysets egne tilstedeværelse dette "absolutte" vakuum til et paradoks :) 

casino
casinoInnlegg: 1657
02.02.17 16:23
Zpiff: for da gjør lysets egne tilstedeværelse dette "absolutte" vakuum til et paradoks :)

Ved et tenkt begrenset vakuum vil  lyset stoppe i vakuumet eller blir det bare usynlig for  så å fortsette etter passering av vakuumet ?

bjelar
bjelarInnlegg: 2299
02.02.17 20:19
casino: Så lys kan bevege seg i/gjennom et sted som er atomløst/ partikkelløst ?

Jepp.

bjelar
bjelarInnlegg: 2299
02.02.17 20:20
Zpiff: men ikke i/gjennom et absolutt (kvante)vakuum

Hva i alle dager mener du med dette?

bjelar
bjelarInnlegg: 2299
02.02.17 20:21
casino: Ved et tenkt begrenset vakuum vil  lyset stoppe i vakuumet eller blir det bare usynlig for  så å fortsette etter passering av vakuumet ?

Lys forplanter seg helt fint gjennom et vakum.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 43778
02.02.17 20:51
bjelar: Hva i alle dager mener du med dette?

(ditt spørsmål til romfareren)

Så vidt jeg kan skjønne, har Zpiff helt rett. Lys er partikler (fotoner). Om det finnes fotoner i et rom (et avgrensa rom eller et endeløst rom), er det ikke lenger noe (absolutt) vakuum. Men det kan være tilnærma vakuum.

Mvh

BE

(Innlegget ble redigert 02.02.17 20:52)

casino
casinoInnlegg: 1657
02.02.17 21:05
BlackEagle: fotoner i et rom (et avgrensa rom eller et endeløst rom), er det ikke lenger noe (absolutt) vakuum.

Følger du resonomanget ditt videre hva vil da skje om du lyser på et avgrenset halvkuleformet vakuum som grenser mot en vegg av fast materie, vil lyset treffe veggen eller stoppes det av vakuumet ? 

(Innlegget ble redigert 02.02.17 21:05)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 43778
02.02.17 21:08
casino: Følger du resonomanget ditt videre hva vil da skje om du lyser på et avgrenset halvkuleformet vakuum som grenser mot en vegg av fast materie, vil lyset treffe veggen eller stoppes det av vakuumet ?

Tja - det kommer jo bl. a. an på om veggen er av glass eller betong, vel?

Mvh

BE

RickiBK
RickiBKInnlegg: 65946
02.02.17 21:12
casino: en liten digresjon, har alt vakuum samme konstante trykk ?

Nei. 

Og ei heller har alt vakuum samme mangel på trykk som alt vakuum tross alt har. 

Men absolutt vakuum, som sett i verdensrommet, har samme totale mangel på medium å la lyd forflytte seg i ja. 

RickiBK
RickiBKInnlegg: 65946
02.02.17 21:13
casino: vil lyset treffe veggen eller stoppes det av vakuumet ?

Lys passerer vakuum uten vansker. 

 

Og for all del: Bland nå ikke medium og partikler. 

Verdensrommet er fullt av partikler, hernuder fotoner, men fri for medium som kan transportere lyd. 

(Innlegget ble redigert 02.02.17 21:15)

casino
casinoInnlegg: 1657
02.02.17 21:23

Har et "svart hull" en kjerne av vakuum ?

Zpiff
ZpiffInnlegg: 18817
03.02.17 08:49
bjelar: Lys forplanter seg helt fint gjennom et vakum.

Enig i det, og som all praksis er bevist. 
 
Men som et tilsvar til ditt spørsmål "Hva i alle dager..", så vil det simpelthen ikke kunne finnes masse/energi dvs. noe detekterbart i et absolutt vakuum. 
Noe BE forsto meg helt rett på :) 
 
For all del, at jeg presiserte det absolutte vakuum med med 'absolutt (kvante)-vakuum" var egentlig unødvendig.
Dog så gjorde jeg det for å understreke at det i et absolutt vakuum (pr. def.?) heller ikke kan eksistere masse/energi (inkl. stråling, bølgefunksjoner, vekselvirkninger...). 
Ergo blir el.magn.-felt/bølger.., i et absolutt vakuum et paradoks. 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg