Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Intelligent liv på andre planeter?

NYTT TEMA
nøkkerosa
nøkkerosaInnlegg: 6784
22.11.17 21:28
Tormund: Har du sett den aliens på månen dokumentaren som ligger på Netflix?

Ka du siktar til ? Har du ei link adresse ?

nøkkerosa
nøkkerosaInnlegg: 6784
22.11.17 21:32
skrtFILOSOF: Jeg tror ikke på verdensrommet, eller det vi blir fortalt at er et verdensrom.

Eg finner din kommentar interessant. So ka trur du er feil med det vi blir fortalt (via media, vitenskapen og ?) om verdensrommet ?

nøkkerosa
nøkkerosaInnlegg: 6784
22.11.17 21:35
RickiBK: Men jeg kan garantere at jeg har sett mer tegn til at intelligent aktivitet har foregått på månen enn noe annet exterra-område overhodet.

Interessant kommentar frå deg Ricki.....kan du utdjupe ?

Tormund
TormundInnlegg: 24424
nøkkerosa
nøkkerosaInnlegg: 6784
22.11.17 21:43
skrtFILOSOF: Sannheten kan bli sammenlignet med Hulelignelsen til Platon. Det er nok noen som vet "Sannheten", men vi andre mennesker velger å ikke tro på det.

Godt skreve av deg Filosofen :)

Men ka er eigentleg "huleligningen til Platon" ?

nøkkerosa
nøkkerosaInnlegg: 6784
22.11.17 21:45
Tormund: nøkkerosa

Takker pent og skal sjekke den ut :-)

nøkkerosa
nøkkerosaInnlegg: 6784
22.11.17 22:45
RickiBK: Var synlige kun i noen få minutter.  Virket nesten som om det kunne være installerte lysskinner med en sekvensiell tenning og slukking av enkeltelementer. 
Veldig taktfast, og repeterende etter omtrent 600 forskjellige mønstre. Fikk ikke talt helt nøyaktig, men mente det var rundt der.  Deler av lysspekteret gikk definitivt inni det ultrafiolette, og var tildels polarisert, kanhende modulert polarisasjon.

okay...so ka du trur det er dette du berskrivar her og verkar å ha registrert ?

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1836
23.11.17 07:38

Det var ganske interessant, jeg så det selv. Fenomenet begynte klokken 5:28 den 22. november norsk tid. Sekvensen hadde en periode på 603, for å være eksakt. Denne bestod av en sekvens av 21 mønstre fulgt av to nokså like sekvenser av 23 mønstre hver, med noen små variasjoner, og det hele gjentok seg i 9 forskjellige permutasjoner av elementene innenfor samme klynge. Hvert mønster var tent i 14, 31, 48, 65 eller 99 millisekunder, med et intervall på 3 millisekunder mellom hvert mønster, med unntak av et intervall på 37 millisekunder mellom to av mønstrene i 23-sekvensen, og med 71 millisekunders pause mellom de 9 permutasjonene. Polariasjonen på fotonene fra enkelte av elementene var parvis sammenfiltret. To av klyngene hadde en interessant sekvens, hvor nøyaktig ett element var opplyst av gangen. Mener den ene var omtrent sånn her, om man nummererer elementene i stigende rekkefølge etter energien til fotonene de avgav:

8-8-6-5-8-13-12-10-5-8-6-6-6-5-3-8-8-8-10-8-5-8-5-8-13-17-17-17-15-13-12-13-18-18-15-15-13-8-13-12-12-10-12-13-8-5-8-13-17-17-17-15-13-12-13-18-18-15-15-13-8-13-12-12-10-12-13, gjentatt 9 ganger, forskjøvet med ulike verdier. Om man plotter antallet forekomster av hvert symbol innenfor en 67-syklus ser man at kun visse symboler forekommer, og de er samlet innenfor et begrenset område og med "hull" mellom energinivåene. Innenfor de andre klyngene er området mer spredt, men man observerer den samme strukturen med hull.

Kjenner en som jobber på Meteorologisk Institutt, og de har jobbet på spreng i to døgn i strekk for å dekode meldingen. Foreløpig har de ikke hatt fremgang, men en håper at den representerer en eller annen form for budskap som kan gavne menneskeheten. En teori de visstnok jobber med er at mønstrene koder for spekteret til et molekyl, muligens en medisin mot HIV eller Ebola.

skrtFILOSOF
skrtFILOSOFInnlegg: 19
23.11.17 14:27
nøkkerosa: Men ka er eigentleg "huleligningen til Platon" ?

Hulelignelsen til Platon tyder så: "Forestill deg mennesker som holder til i en slags underjordisk hule. Inngangen er like bred som selve hulen, og er åpen mot lyset i hele sin bredde. Tenk deg at disse menneskene fra barnsben av er lenket rundt halsen og føttene, på en slik måte at de må bli der ubevegelige, og bare kan se forover (inn i hulen), fordi lenkene hindrer dem i å dreie på hodet. Overfor og bak dem et stykke borte brenner en ild. Mellom fangene i hulen og ilden bortenfor går det en vei som det er bygget en lav mur langs – akkurat som på dukketeater, hvor det foran publikum er en skillevegg som fremviserne skjuler seg bak mens de beveger dukkene langs veggens overkant.”

                ”Alt det der ser jeg”, sa han.

                ”Se da også at det går mennesker på veien bak muren, og at de bærer gjenstander og menneskefigurer og dyr som er laget av sten og tre og allslags materiale. Antakelig snakker noen av disse bærerne, mens andre tier stille.”

                ”Det er et merkelig bilde du viser meg”, sa han, ”og noen merkelige fanger.”

                ”De ligner oss”, sa jeg. ”Tror du at disse menneskene har sett noe annet av seg selv eller av hverandre enn de skygger som ilden kaster på huleveggen foran dem?”

                ”Hvordan skulle de kunne det?” sa han, ”hvis de er tvunget til å holde hodet urørlig hele sitt liv?” …

                ”Altså”, sa jeg, ”vil slike fanger ikke holde noe annet for å være virkelig enn de skyggebilder som de kunstige figurene danner.”

                ”Ja, det ville være helt uunngåelig”, sa han.

                ”Tenk så over hvordan det ville gå dem hvis det skulle falle i deres lodd å bli løst fra lenkene og helbredet for sine vanvittige forestillinger. Sett at en av dem ble løst og tvunget til å reise seg straks og snu seg om og gå fremover med blikket vendt mot lyset fra ilden. Det ville volde ham smerte å gjøre alt dette, og blendet av lyset ville han ikke være i stand til å skjelne de ting som han til da bare hadde sett skyggene av. Hva tror du han ville svart hvis en eller annen så kommer og forteller ham at det han før har sett, har vært fullstendig misvisende, men at han nå ser riktigere fordi han er kommet nærmere virkeligheten og har vendt sitt blikk mot virkeligere ting? Og hvis man peker på hver enkelt av de gjenstander som passerer forbi, og ved å stille spørsmål bringer ham til å si hva det er, tror du ikke da at han vil være i villrede, og holde det han før så for mer virkelig enn det som nå blir vist ham?”

                ”Jo, meget mer virkelig”, sa han.

                Om en som man har brakt fra hulen opp i det skarpe lyset, sier Platon videre:

                ”Han må altså venne seg til det, tenker jeg, hvis han skal bli i stand til å se tingene høyere oppe. Til å begynne med vil det være lettest for ham å se skyggene, og deretter speilbildet i vann av mennesker og andre ting, og enda senere tingene selv: Når han vil betrakte det som finnes på himmelen, og himmelen selv, vil det være lettere for ham å se på stjernenes og månens lys om natten enn på solen og sollyset om dagen.”

                ”Naturligvis.”

                ”Til slutt, antar jeg, vil han være i stand til å se på solen, ikke speilbilder av den i vann eller andre steder hvor den ikke hører hjemme, men solen selv på sin egen plass og med sin virkelige natur.”

                ”Ja, slik vil det nødvendigvis gå”, sa han.

                ”Og da vil han vel trekke den slutning at det er solen som gjør at det blir årstider og år, og at den hersker over alle ting i den synlige verden, og at den på en måte også er årsak til det de har sett nede i hulen.”

                ”Ja, det er klart”, sa han, ”det ville bli det neste skritt.”

                ”Vel. Når han nå tenker tilbake på sin første bolig og det som der gjaldt for visdom, og på dem som var hans medfanger, tror du ikke da han vil føle seg lykkelig over forandringen og ynkes over de andre?”

                ”Sikkert.” …

                ”Tenk over dette også”, sa jeg: ”Hvis et slikt menneske stiger ned i hulen igjen til sin gamle plass, vil han ikke da få sine øyne fylt av mørke når han kommer så brått ut av sollyset?”

                ”Det vil han sikkert.”

                ”Sett at han så blir satt til å konkurrere om å skjelne skyggebilder med dem som alltid har vært fanget, mens han ser dårlig og ennå ikke har vennet sine øyne til mørket – det tar jo ikke så kort tid –, vil han ikke da bli til latter, og ville det ikke bli sagt at han er kommet tilbake fra sin oppstigning med ødelagte øyne, og at det ikke lønner seg å stige opp? Og hvis det er mulig for dem å få tak i ham som prøver å se dem og føre dem opp, tror du ikke da at de ville drepe ham?”

                ”Det ville de sikkert.”

                ”Dette bilde, kjære Glaukon, må vi bruke på det som er blitt sagt før. Fengselet (hulen) som oppholdssted er den synlige verden og lyset fra ilden er solens kraft. Og hvis du tolker oppstigningen i den intelligible verden, så tar du ikke feil av min mening, og det er jo den du ønsker å høre. Gud vet om den er riktig. Det ser i alle fall slik ut for meg at det man sist ser – og knapt nok ser – av det som kan erkjennes, er det godes idé. Men når man har sett den, er man nødt til å trekke den slutning at det er den som er den generelle årsak til alt det som er rett og skjønt, fordi det er den som i den synlige verden frembringer lyset og er lysets herre, og som i den intelligible verden er den egentlige kilde til sannhet og tanke. Den som vil handle klokt i det private eller offentlige liv, må ha skuet det godes idé."

Kilde: http://historieogfilosofi1.cappelendamm.no/c346102/tekstoppgave/vis.html?tid=567868&strukt_tid=346102

 

MVH:

SF

rkrk
rkrkInnlegg: 46
18.12.17 12:24

Tror ikke at fra dyr til dyr, eller slekt til slekt "lærer" noe av betydning. Dyr er programmert til å gjøre det de skal, og heldigvis for det, ellers ville det. Tenk om de skulle vært som mennesket og bare hatt en av all de raritetene vi sliter med. Som for eksempel "logikk" At insekter, fugler, fisk, og dyr "logisk" logisk begynte å føde eller legge kun ett egg, isteden for tusenvis som mange arter gjør? 

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 21247
18.12.17 21:29
rkrk: Tror ikke at fra dyr til dyr, eller slekt til slekt "lærer" noe av betydning. Dyr er programmert til å gjøre det de skal, og heldigvis for det, ellers ville det.

Korrekt.
Dette har med hjernen å gjøre.
Hos dyrene er mesteparten av hjernen konfigurert for det instinktive, og bare litt for å lære utover det.

Det er motsatt hos mennesket.
cerebral hemispheres

nøkkerosa
nøkkerosaInnlegg: 6784
21.12.17 05:47
skrtFILOSOF: Hulelignelsen til Platon tyder så: "Forestill deg mennesker som holder til i en slags underjordisk hule. Inngangen er like bred som selve hulen, og er åpen mot lyset i hele sin bredde. Tenk deg at disse menneskene fra barnsben av er lenket rundt halsen og føttene, på en slik måte at de må bli der ubevegelige, og bare kan se forover (inn i hulen), fordi lenkene hindrer dem i å dreie på hodet. Overfor og bak dem et stykke borte brenner en ild. Mellom fangene i hulen og ilden bortenfor går det en vei som det er bygget en lav mur langs – akkurat som på dukketeater, hvor det foran publikum er en skillevegg som fremviserne skjuler seg bak mens de beveger dukkene langs veggens overkant.”                 ”Alt det der ser jeg”, sa han.                 ”Se da også at det går mennesker på veien bak muren, og at de bærer gjenstander og menneskefigurer og dyr som er laget av sten og tre og allslags materiale. Antakelig snakker noen av disse bærerne, mens andre tier stille.”                 ”Det er et merkelig bilde du viser meg”, sa han, ”og noen merkelige fanger.”                 ”De ligner oss”, sa jeg. ”Tror du at disse menneskene har sett noe annet av seg selv eller av hverandre enn de skygger som ilden kaster på huleveggen foran dem?”                 ”Hvordan skulle de kunne det?” sa han, ”hvis de er tvunget til å holde hodet urørlig hele sitt liv?” …                 ”Altså”, sa jeg, ”vil slike fanger ikke holde noe annet for å være virkelig enn de skyggebilder som de kunstige figurene danner.”                 ”Ja, det ville være helt uunngåelig”, sa han.                 ”Tenk så over hvordan det ville gå dem hvis det skulle falle i deres lodd å bli løst fra lenkene og helbredet for sine vanvittige forestillinger. Sett at en av dem ble løst og tvunget til å reise seg straks og snu seg om og gå fremover med blikket vendt mot lyset fra ilden. Det ville volde ham smerte å gjøre alt dette, og blendet av lyset ville han ikke være i stand til å skjelne de ting som han til da bare hadde sett skyggene av. Hva tror du han ville svart hvis en eller annen så kommer og forteller ham at det han før har sett, har vært fullstendig misvisende, men at han nå ser riktigere fordi han er kommet nærmere virkeligheten og har vendt sitt blikk mot virkeligere ting? Og hvis man peker på hver enkelt av de gjenstander som passerer forbi, og ved å stille spørsmål bringer ham til å si hva det er, tror du ikke da at han vil være i villrede, og holde det han før så for mer virkelig enn det som nå blir vist ham?”                 ”Jo, meget mer virkelig”, sa han.

Beklagar Filosofen for at eg ikkje har fått svart deg før, men av og til går ting litt i ball og tida strekker ikkje til  og so finner ein kanskje ikkje igjen tråden og "tråden" (also både bokstaveleg og biledeleg tala)...hehe øhm

Det var veldig interessant lesning det du skriver, og siterar frå noko Platon har sagt reknar eg med ? 

Stakkars dei menneska som var slik "lenka og låst" inne i denne (tenkte) hula som ikkje kunne vri på sine haude eingong, men det gir faktisk eit godt bilde på korleis vi mennesker kan oppfatte våre liv, og dette med forskjellen på å vere bevisst og ubevisst, for det er ikkje enkelt å formidle bevisstheit til dei ubevisste...(for dei ubevisste kan finne på å drepe dei bevisste i sin ubevisstheit....)

Dette får meg og til å tenke på at Jesus blei jo korsfesta ("drept") av dei "skriftlærde" (dei som var ekspertar på å "sjå i mørket")..  fordi han hadde "sett lyset" (utafor hula) og ville formidle dette vidare til dei andre i hula for å hjelpe dei som ikkje hadde sett sola eingong. Og slik eg har forstått det so blei også Sokrates "korsfesta" av desse "skriftlærde" som ikkje heilt likte å høyre om sannheiter (?).....

Platon som var Sokrates elev gjekk nok i ein "god skule"....

Uansett vil eg takke for tankevekkandes svar frå deg Filosofen :-)

 

(Innlegget ble redigert 21.12.17 05:58)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
28.12.17 12:21
return_of_drakkar: Hos dyrene er mesteparten av hjernen konfigurert for det instinktive, og bare litt for å lære utover det.

Nei.

Men alle levende vesener; planter som dyr som bakterier, konfigureres kontinuerlig for å overleve. Bedre læringsevne = bedre sjanse til å overleve.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
28.12.17 12:23
nøkkerosa: Dette får meg og til å tenke på at Jesus blei jo korsfesta ("drept") av dei "skriftlærde" (dei som var ekspertar på å "sjå i mørket")..  fordi han hadde "sett lyset" (utafor hula) og ville formidle dette vidare til dei andre i hula for å hjelpe dei som ikkje hadde sett sola eingong. Og slik eg har forstått det so blei også Sokrates "korsfesta" av desse "skriftlærde" som ikkje heilt likte å høyre om sannheiter (?).....

Jeg lurer på om jeg ikke har sagt det før, rosa - du burde være litt forsiktig med den soppen!

Mvh

BE

Ribozyme
RibozymeInnlegg: 5398
28.12.17 12:54
BlackEagle: Bedre læringsevne = bedre sjanse til å overleve.

Det kan da ikke stemme, da burde kreasjonistene være dødd ut for lenge siden ;)

Messier33
Messier33Innlegg: 3957
30.12.17 23:06
Ribozyme: Det kan da ikke stemme, da burde kreasjonistene være dødd ut for lenge siden ;)

For meg virker det som mennesker har klart noe unikt, som ingen andre arter har klart tidligere. Mennesker følger ikke lenger naturlig seleksjon. Virker som de mest kunnskapsløse og dumme personene er det som får flest avkom og kommer lengst her i livet.

Folk som kan regnes som tilbakestående er jo de som får 4-5 barn og kan jo tenke deg oppdragelsen de igjen får, så sirkelen fortsetter.

rosabloggere håver inn millioner på å bare sitte der å vise seg litt frem foran kameraet og skrive om totalt hverdagslig svada som egentlig bare angår dem. folk blir kjendiser av å stille opp på reality show og oppføre seg så idiotisk som mulig.

Men aller beste eksempelet er at såkalt verdens mektigste land har valgt inn en av verdens største idioter til å styre dem ;)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 48260
01.01.18 16:19
Messier33: Men aller beste eksempelet er at såkalt verdens mektigste land har valgt inn en av verdens største idioter til å styre dem

Tommel.

Mvh

BE

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
02.01.18 14:30
Messier33: Men aller beste eksempelet er at såkalt verdens mektigste land har valgt inn en av verdens største idioter til å styre dem ;)

Hahaha, tommel for den! :D

Skulle gjerne gitt flere og, men ak ve, kan bare gi 1.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 21247
13.01.18 20:20
JTHammer: Dawkins har aldri sagt det etter min kjennskap.
Sitering plix, or it didn't happen. :)

Ikke det?

her kan du lese det.
Men ettersom du sikkert forstår angletærsk kan du også få høre det i video fra møtet. Her.
Du kan selvsagt se hele videoen, men i min godhet så starter den automatisk på 3:00 hvor man kommer inn på det. Innen 1 minutt vil du høre det jeg har hevdet.

Og dette visste jeg selvsagt hele tiden om hvor:).

 

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
15.01.18 10:46
return_of_drakkar: Ikke det? her kan du lese det.
Men ettersom du sikkert forstår angletærsk kan du også få høre det i video fra møtet. Her.
Du kan selvsagt se hele videoen, men i min godhet så starter den automatisk på 3:00 hvor man kommer inn på det. Innen 1 minutt vil du høre det jeg har hevdet. Og dette visste jeg selvsagt hele tiden om hvor:).

Heh DET har jeg hørt før og ja, jeg er fullt klar over den der du. :)
Gud, dere er så lette å forutse av og til, hehehe. :p

Men han har fortsatt ikke sagt det du hevder han har sagt.

Tror du meg ikke?

Kanskje du tror Dawkins selv da? ;)

Og her er en kjekk liten demonstrasjon av potholer54 på hvordan man kan få hvem som helst til å si eller svare på hva som helst med litt redigering.

 

Så igjen, sitering plix, or it didn't happen. :p

 

PS! Gir deg samme råd til deg som jeg ga til Zetta for en stund tilbake og flere andre: Bør seriøst begynne å faktasjekke kildene dine, for det viser seg gang på gang at de ikke er til å stole på.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 21247
15.01.18 13:28
JTHammer: Heh DET har jeg hørt før og ja, jeg er fullt klar over den der du. :) Gud, dere er så lette å forutse av og til, hehehe. :p
Men han har fortsatt ikke sagt det du hevder han har sagt.
Tror du meg ikke?
Kanskje du tror Dawkins selv da? ;)
Og her er en kjekk liten demonstrasjon av potholer54 på hvordan man kan få hvem som helst til å si eller svare på hva som helst med litt redigering.

Så igjen, sitering plix, or it didn't happen. :p

PS! Gir deg samme råd til deg som jeg ga til Zetta for en stund tilbake og flere andre: Bør seriøst begynne å faktasjekke kildene dine, for det viser seg gang på gang at de ikke er til å stole på.

1. Nei.
Se hva han sier:
"I suppose it’s possible that you might find evidence for that if you look at the um detail, details, of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. "

Jeg antar at det er en mulighet at når man ser på detaljene i...så vil man kunne finne fingeravtrykk av en designer.

2. Punkt 1 viser at han ikke benekter at det er mulig.

3. At han i videoen sier noe annet er en annen sak.
Det er ren psykologi fordi han konfronteres jo med dette, og blir spurt om hva han egentlig står for.
Dette er forventet reaksjon.

Og videre så har han "jeg mente det ikke" som noen sier nr de har gjort noe galt.
Så skylder han på at han er blitt lurt!!!
Vel - en person i hans posisjon må man forvente vet hva man stiller opp på.
Det er mer interessant rundt drøftelsen.
http://www.conservapedia.com/Ben_Stein_Interview_with_Richard_Dawkins

4 - Forresten - du har ennå ikke vist til hvor du siterte fra når det gjelder Scientific American...

Var det fra egne publikasjoner kjøpt tilgang eller fra abonnementet ditt?

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
15.01.18 13:47
return_of_drakkar: http://www.conservapedia.com

Takk for å understreke poenget mitt. :)

Som sagt tidligere: Bør seriøst begynne å faktasjekke kildene dine, for det viser seg gang på gang at de ikke er til å stole på.

Det er egentlig alt som er vits å si i denne saken.

Spesielt etter:

"3. At han i videoen sier noe annet er en annen sak.
Det er ren psykologi fordi han konfronteres jo med dette, og blir spurt om hva han egentlig står for.
Dette er forventet reaksjon."

Seriøst?!? Er du seriøs nå, eller troller du bare.

"1. Nei.
Se hva han sier:
"I suppose it’s possible that you might find evidence for that if you look at the um detail, details, of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. ""

Og hvor finner du at han sier at dette faktisk ER tilfellet?
Meg bekjent finnes det ingen signatur av en "designer" i biokjemi eller molekylær biologi.

Possibility is not the same as probability.

(Innlegget ble redigert 15.01.18 13:48)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 21247
15.01.18 14:05
JTHammer: Takk for å understreke poenget mitt. :)
Som sagt tidligere: Bør seriøst begynne å faktasjekke kildene dine, for det viser seg gang på gang at de ikke er til å stole på.
Det er egentlig alt som er vits å si i denne saken.
Spesielt etter:
"3. At han i videoen sier noe annet er en annen sak.Det er ren psykologi fordi han konfronteres jo med dette, og blir spurt om hva han egentlig står for.Dette er forventet reaksjon."
Seriøst?!? Er du seriøs nå, eller troller du bare.
"1. Nei.Se hva han sier:"I suppose it’s possible that you might find evidence for that if you look at the um detail, details, of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. ""
Og hvor finner du at han sier at dette faktisk ER tilfellet?Meg bekjent finnes det ingen signatur av en "designer" i biokjemi eller molekylær biologi.
Possibility is not the same as probability.

1. Han sier ikke at der er tilfelle, men mulig.
Possibility muliggjør.
Probability - sannynliggjør.
Det siste ville vært det samme som å si: ja.
Fordi sannsynligheten 1 brukes ikke i vitenskap.
I så fall 1-epsilon.

2. Det er jo blant annet det man drøfter da generelt, om det er signatur etter en designer...
Alle er ikke enige med deg.

3. Det er jo seriøst at man tar avstand fra, vinker vekk noen man mener man ikke burde sagt dersom det man har sagt ikke passer i eget miljø.
han unnskylder med at han ble lurt...av slemme folk... :).

4. Og SA-kildene dine var fra...?
jeg sier ikke at alt var feil, menn vet du ikke hvor du hentet det i fra???

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2356
15.01.18 14:20
return_of_drakkar: 1. Han sier ikke at der er tilfelle, men mulig.

Akkurat ja.

 

Case closed.

(Innlegget ble redigert 15.01.18 14:20)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 21247
15.01.18 15:15
JTHammer: Akkurat ja. Case closed.

ok.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 21247
16.01.18 07:29
JTHammer: Akkurat ja.

Gutten er jo ikke akkurat direkte smart...

https://www.youtube.com/watch?v=RyYPPTcoCiU

f.eks: første årsak...han skjønner ikke at uten det han kaller en første årsak som man lurer på hvor måtte komme i fra, så må det likevel finnes en første årsak for hva han mener er årsaken...

ps: dette er sikkert en forfalskning med en skuespiller som leker RD????

 

(Innlegget ble redigert 16.01.18 07:30)

Ribozyme
RibozymeInnlegg: 5398
16.01.18 08:30
return_of_drakkar: f.eks: første årsak...han skjønner ikke at uten det han kaller en første årsak som man lurer på hvor måtte komme i fra, så må det likevel finnes en første årsak for hva han mener er årsaken...

Trur kanskje du skulle la denne modne litt så kanskje du ser at du koker ei salig suppe på ingenting.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 21247
16.01.18 08:41
Ribozyme: Trur kanskje du skulle la denne modne litt så kanskje du ser at du koker ei salig suppe på ingenting.

Jeg trenger ingen råd fra deg :).

Prinsippet er akkurat det samme.
0-1 uansett...

(Innlegget ble redigert 16.01.18 08:44)

Ribozyme
RibozymeInnlegg: 5398
16.01.18 08:51
return_of_drakkar: Jeg trenger ingen råd fra deg :).

Du trenger råd fra alle som er villig til å gi ;)

Du er på villsport med Dawkins vendettaen din. 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg