Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Årsrapport Fotball - Norsk: 2017

NYTT TEMA
6347
6347Innlegg: 30220
09.01.18 19:25

INNHOLDSFORTEGNELSE


1    INNLEDNING

2    AKTIVITET PÅ FOTBALL - NORSK
2.1    Antall innlegg
2.2    Antall aktive brukere
2.3    Antall tråder
2.4    Kamptråd-statistikk
2.5    Klubbtråd-statistikk

3    DIVERSE INFO
3.1    Brukere med flest innlegg
3.2    De mest aktive dagene
3.3    Hvor lange er innleggene på Fotball – Norsk?
3.4    Aktivitet fordelt på ukedager og klokkeslett
3.5    Nye brukere
3.6    Diverse trivia

4    AKTIVITET PÅ SUPPORTERFORAENE

5    KOMMENTARER OG OPPSUMMERING

1    INNLEDNING

Her er en årsrapport for Fotball – Norsk i 2017. Rapporten er bygd opp etter omtrent samme mal som fjorårets årsrapport. Tallene for 2017 står i sentrum, men sammenligninger med tidligere år er også inkludert i mange av oversiktene. I kapittel 4 er det også en oversikt over aktivitet på norske supporterfora. For de som er interessert i ytterligere historiske tall er spesielt årsrapportene fra 2015 og 2016 å anbefale.


Nøkkelinfo, Fotball – Norsk 2017
- Det ble skrevet 196 000 innlegg. Det er en nedgang på 3,4 % fra 2016.
- Innleggstallene i 2017 er de laveste siden 2003.
- 38 % av innleggene ble skrevet klubbtrådene. Det er en økning på 5 % fra 2016.
- Det var 1 678 aktive brukere. Det er det laveste siden år 2000.
- De 64 mest aktive brukerne skrev halvparten av innleggene.
- 777 av de aktive brukerne skrev under 10 innlegg.
- Flest aktive brukere var 16. mai. Da skrev 330 brukere innlegg.
- Det ble opprettet 888 nye tråder. Det er det laveste noensinne.
- For tredje år på rad har RBK- og Moldes kamper flest innlegg i kamptrådene.
- Viking og Molde har flest innlegg i klubbtrådene.


Nøkkelinfo, Supporterforaene 2017
- På 22 forskjellige supporterfora ble det skrevet 163 700 innlegg.
- Nedgangen fra 2016 er 3,7 %. Nedgangen fra rekordåret 2006 er 81 %.
- RBKweb er det suverent mest aktive forumet.

2    AKTIVITET PÅ FOTBALL – NORSK


2.1    ANTALL INNLEGG

Innlegg år for år – 1999-2017

År        Innlegg år            Innlegg per dag
1999        8 720                 59
2000        40 600              111
2001        68 800              189
2002        152 900            419
2003        169 500            464
2004        297 700            813
2005        402 400            1 102
2006        389 500            1 067
2007        410 800            1 126
2008        288 600            789
2009        320 800            879
2010        344 900            945
2011        338 500            928
2012        288 500            788
2013        259 500            711
2014        208 000            570
2015        233 200            639
2016        203 000            556
2017        196 000            537

Kommentar
Med unntak av en pen økning i 2015 har det vært nedgang hvert år siden 2010. Innleggstallene er de laveste siden 2003.Innlegg per måned – 2016 vs. 2017

Mnd        2016            2017            Endring %
01        11 238            10 237            -8,9 %
02        11 994            12 471            +4,0 %
03        15 710            16 470            +4,8 %
04        20 070            21 362            +6,4 %
05        27 285            22 302            -18,3 %
06        9 779            16 840            +72,2 %
07        22 913            18 739            -18,2 %
08        27 373            25 295            -7,6 %
09        18 283            14 799            -19,1 %
10        19 035            14 723            -22,7 %
11        12 875            14 226            +10,5 %
12        6 431                8 581            +33,4 %
Tot      202 986        196 045           -3,4 %

Kommentar
Halvparten av månedene har faktisk oppgang, men det har litt med hvordan de to siste sesongene har vært lagt opp. I juni 2016 ble det for eksempel ikke spilt en eneste Eliteseriekamp, mens 2017-sesongen varte noen uker lenger.Kategorisering av innlegg: 2016 vs. 2017

2016           2017         Endring            Kategori
67 000        74 500        +11,3 %            Klubbtråder
44 400        39 900        -10,1 %             Kamptråder, Eliteserien
19 900        18 400        -8,0 %               Kamptråder, E-cup, cup og landslag
71 700        63 200        -11,9 %             Øvrig

Kommentar
Klubbtrådene øker innleggstallene fra 2016, men de andre kategoriene har alle nedgang.Kategorisering av innlegg 2014-2017

2014          2015          2016          2017           Kategori
26,6 %        30,8 %        33,0 %        38,0 %        Klubbtråder
23,6 %        20,4 %        21,9 %        20,4 %        Kamptråder, Eliteserien
8,7 %          13,8 %         9,8 %          9,4 %         Kamptråder, E-cup, cup og landslag
41,1 %        35,0 %        35,3 %        32,2 %        Øvrig

Kommentar
Klubbtrådene blir en større og større del av Fotball – Norsk. Går vi 10 år tilbake vil jeg tippe klubbtrådene sto for maks 5 % av innleggene. Kamptråder sto for totalt 29,8 % av innleggene i 2017. Det er den laveste andelen i årene jeg har oversikt over.
2.2    ANTALL AKTIVE BRUKERE

Antall brukere med innlegg år for år
1999        352
2000        995
2001        2 740
2002        2 830
2003        3 665
2004        4 169
2005        5 449
2006        5 258
2007        5 368
2008        5 160
2009        5 088
2010        4 723
2011        3 717
2012        2 861
2013        2 518
2014        2 112
2015        2 038
2016        1 749
2017        1 678

Kommentar
Det har vært nedgang i antall aktive brukere hvert år siden 2007. Vi må tilbake til 2000 for å finne sist det var færre aktive brukere enn i 2017.Antall brukere med innlegg i snitt per dag

På den tiden VG Nett reklamerte for VGD på forsiden var det ikke uvanlig at noen titalls nye brukere kunne dukke opp i løpet av en dag her på Fotball - Norsk. I tillegg var det var større utskifting av nick tidligere. Derfor synes jeg antall brukere i snitt per dag gir et bedre bilde av antall aktive brukere reelt sett.

1999        20
2000        32
2001        60
2002        109
2003        131
2004        178
2005        244
2006        259
2007        283
2008        228
2009        217
2010        220
2011        216
2012        185
2013        175
2014        155
2015        164
2016        149
2017        150

Kommentar
Toppen ble nådd i 2007 med 283 aktive brukere daglig. Faktisk en økning fra 149 i 2016 til 150 i 2017. Det har nok en del å si at 2016-sesongen hadde en fem uker lang sommerpause og ble avsluttet noen uker tidligere enn 2017. Det ga flere dødperioder som trekker ned snittet.Antall brukere med innlegg per måned i 2017
01        590
02        626
03        810
04        870
05        831
06        777
07        812
08        853
09        752
10        693
11        699
12        604Antall innlegg per bruker (snitt per dag)

År      Brukere     Innlegg    Innlegg per bruker
1999        20           59         2,95
2000        32          117        3,66
2001        60          190        3,17
2002        109        419        3,84
2003        131        464        3,54
2004        178        813        4,57
2005        244        1 102     4,52
2006        259        1 067     4,12
2007        283        1 126     3,98
2008        228        820        3,60
2009        217        879        4,05
2010        220        945        4,30
2011        216        922        4,27
2012        185        796        4,30
2013        175        709        4,05
2014        155        569        3,67
2015        164        638        3,89
2016        149        554        3,72
2017        150        536        3,57

Kommentar
Antall innlegg faller mer enn antall brukere (som jo faktisk økte i 2017). Hadde de aktive brukerne i 2017 vært like aktive som for 5 år siden (4,30 innlegg), ville det gitt 39 000 ekstra innlegg.De mest aktive brukernes betydning for aktiviteten

År              Topp 10             Andel av alle innlegg
2007            37 811                        9,2 %
2011            45 503                       13,5 %
2015            32 666                       14,0 %
2016            34 624                       17,1 %
2017            33 675                       17,2 %

Kommentar
Til tross for at den totale aktiviteten i 2007 var over dobbelt så høy som i 2017, skriver likevel de 10 mest aktive brukerne nesten like mange innlegg. Derfor står de også for nesten dobbelt så stor andel av innleggene som den gangen.Hvor mange brukere skriver halvparten av innleggene?

År        Brukere
2007        160
2011        103
2015        82
2016        68
2017        64

Kommentar
Listen viser, som den over, at aktiviteten på Fotball – Norsk avhenger av stadig færre brukere. Utviklingen av antall brukere år for år

År           Totalt        Nye brukere
1999        352              352
2000        1 229           877
2001        3 713          2 484
2002        5 704          1 991
2003        8 285          2 581
2004        11 144        2 859
2005        14 849        3 705
2006        17 960        3 111
2007        20 808        2 848
2008        23 394        2 586
2009        26 235        2 841
2010        28 659        2 424
2011        30 103        1 444
2012        31 025        922
2013        31 934        909
2014        32 464        530
2015        32 919        455
2016        33 217        298
2017        33 480        263
2.3    ANTALL TRÅDER

Her er en oversikt over hvor mange nye tråder som har blitt opprettet år for år. Tallene fra 1999 til 2008 er ca-tall. Totalen er nøyaktig, men er rundet av til nærmeste hundre. Antall aktive tråder hvert år har jeg kun for årene 2011-2017, men det en kan si om årene før er at antall aktive tråder ikke er mye høyere enn antall nye tråder.

År        Nye tråder        Aktive tråder        % nye
1999        1 500              1 500                  100,0 %
2000        5 100
2001        6 800
2002        9 200
2003        11 800
2004        16 200
2005        17 700
2006        13 500
2007        13 800
2008        8 600
2009        6 845
2010        5 275
2011        3 992            4 512                  88,5 %
2012        2 430            2 818                  86,2 %
2013        1 810            2 192                  82,6 %
2014        1 127            1 348                  83,6 %
2015        1 048            1 201                  87,2 %
2016        1 010            1 145                  88,2 %
2017        888               1 051                  84,5 %

Kommentar
Antall nye tråder har hatt nedgang hvert år siden 2007. Toppen ble nådd i 2005 da det ble opprettet 48 nye tråder hver dag. I 2017 var tallet 2,4 nye tråder daglig.Antall nye tråder opprettet måned for måned i 2017
01        43
02        53
03        81
04        115
05        82
06        75
07        61
08        88
09        80
10        78
11        91
12        41Mest aktive trådstartere i 2017

Denne oversikten viser hvem som startet flest tråder av de 1 051 aktive trådene i 2017. Som vist over var 15,5 % av de aktive trådene i 2017 opprettet tidligere år, tråder som altså inkluderes her.

Topp 15
54        Hepp1971
38        KaffeOrginal
37        S08
36        Gunnar88
34        lsklars
27        Solvgutt1
22        JadeFalcon
18        StueRehn
18        PapaSmurf
18        Lilleborg
15        InDeilawetrust
15        sekse
14        Dypdykk
14        Dimmi
14        Thpe

Kommentar
Det var ytterligere 26 brukere som startet mer enn fem tråder. Alle trådene hadde 353 forskjellige trådstartere. 234 av dem startet én tråd.

Hvis kamptråder og konkurransetråder ikke regnes med, er dette topp fem-listen i 2017
50        Hepp1971
37        KaffeOrginal
25        Solvgutt1
22        JadeFalcon
18        StueRehn
2.4    KAMPTRÅD-STATISTIKK

Kamptråder i Eliteserien

Innlegg i kamptrådene 2011-2017 (snitt per kamp i parentes)
2011        77 328        (322)
2012        69 066        (288)
2013        63 631        (265)
2014        47 814        (199)
2015        47 495        (198)
2016        44 435        (185)
2017        39 918        (166)

Kommentar
Nedgang alle år. Nesten en halvering fra 2011. 4 åpne TV-kamper og hovedkampen tilbake søndag kveld ga ingen virkning på aktiviteten i kamptrådene i 2017. Tvert imot.


Antall kamper med kamptråd (av 240)
2011        234
2012        226
2013        222
2014        226
2015        231
2016        235
2017        224


Antall innlegg i hvert lags kamptråder i 2017 (snitt per kamp i parentes)
11 626      (388)        Rosenborg
9 129        (304)        Molde
8 302        (277)        Brann
7 704        (257)        Vålerenga
4 747        (158)        Strømsgodset
4 705        (157)        Lillestrøm
4 565        (152)        Odd
4 224        (141)        Sarpsborg 08
4 212        (140)        Viking
4 044        (135)        Aalesund
3 673        (122)        Haugesund
3 301        (110)        Kristiansund
2 825        (94)        Stabæk
2 606        (87)        Tromsø
2 142        (71)        Sandefjord
2 031        (68)        Sogndal

Kommentar
For tredje år på rad har Rosenborg og Moldes kamptråder flest innlegg.


Kamptråder 2017 – topp 20
1 722     Molde - Rosenborg
1 042     Sarpsborg 08 - Rosenborg
1 038     Rosenborg - Molde
674        Rosenborg - Brann
599        Brann - Rosenborg
560        Odd - Molde
508        Viking - Rosenborg
504        Rosenborg - Odd
504        Sarpsborg 08 - Lillestrøm
499        Vålerenga - Rosenborg
451        Brann - Vålerenga
427        Kristiansund BK - Rosenborg
421        Viking - Brann
413        Brann - Aalesund
399        Haugesund - Vålerenga
391        Kristiansund BK - Molde
390        Brann - Viking
384        Kristiansund BK - Brann
378        Brann - Molde
369        Rosenborg - Lillestrøm


Øvrige kamptråder

Innlegg        Antall
300-368         20
200-299         35
100-199         59
50-99             51
1-49               39           


Antall innlegg sortert på kamptidspunkt

Denne oversikten viser antall kamptråd-innlegg på de fire faste kamptidspunktene. Kamper spilt på avvikende tidspunkt er ikke regnet med. Tallene er oppgitt i snitt per kamp.

288        Lørdag kl. 18
195        Søndag kl. 18 (Eurosport Norge-kampen)
61          Søndag kl. 18 (De 4 Eurosport Player-kampene)
330        Søndag kl. 20
276        Mandag kl. 19

Kommentar
Ikke overraskende har hovedkampen søndag kveld flest innlegg, men derbylørdag og mandagskampen er ikke så langt bak. Det må legges til at kampene mellom RBK og Molde trekker opp tallene på lørdagskampen betydelig. Uten de to kampene hadde snittet falt ned til 197.


Innlegg i kamptrådene – periodevis

År        Runde 1-10        Runde 11-20       Runde 21-30
2014        19 738                15 175                12 901
2015        17 656                16 859                12 980
2016        16 234                15 759                12 432
2017        16 345                14 041                9 532

Kommentar
Det samme mønsteret gjentar seg for fjerde år på rad: Innleggstallene faller utover i sesongen. Spesielt stor nedgang den siste tredjedelen av denne sesongen. Hele 32 % nedgang fra den midterste delen av sesongen.


Kamptråder 2011-2017

Her er innleggstallene (oppgitt i snitt per kamp) for de ni lagene som har spilt i Eliteserien alle disse sesongene, pluss Brann som hadde kamptråder i 29 av sine 30 kamper i OBOS-ligaen 2015. Parentesen til høyre indikerer antall kamptråder av 210 mulige.

Snitt        11     12     13      14      15     16      17     Lag
502        741    577    556    341    515    398    388    Rosenborg (209)
404        417    472    411    385    423    414    304    Molde (209)
394        709    513    493    383    162    220    277    Brann (209)
373        570    524    419    321    314    203    257    Vålerenga (209)
285        230    411    431    286    260    216    158    Strømsgodset (210)
237        309    343    240    214    177    224    157    Lillestrøm (207)
230        294    309    285    193    234    156    140    Viking (204)
168        168    145    154    160    185    211    152    Odd (206)
156        218    204    163    132    105    148    122    Haugesund (206)
156        217    169    197    131    105    138    135    Aalesund (199)


Kamptråder på landskamper i 2017
2 040         Nord-Irland - Norge
972            Norge - Tsjekkia
690            Norge - Sverige
639            Norge - Aserbajdsjan
1 443         Tyskland - Norge
722            San Marino - Norge
715            Norge - Nord-Irland
585            Makedonia - Norge
398            Slovakia - Norge


Kamptråder Europa League, gruppespill
3001 (500 per kamp)        RBK 2015
2944 (491 per kamp)        Molde 2015
1345 (224 per kamp)        RBK 2017
2.5    KLUBBTRÅD-STATISTIKK

Antall innlegg i klubbtrådene siste fire sesonger
2014        55 400
2015        71 700
2016        67 000
2017        74 500


Innlegg i de 16 mest aktive klubbtrådene i 2017

«Brukere» indikerer antall brukere med innlegg i tråden i perioden 1.1 - 12.12. Innleggstallene gjelder til 31.12.

Totalt      jan-jun     jul-des     Brukere   Klubbtråd
13 135      5 299        7 836        223        Viking
12 099      6 372        5 727        323        Molde
8 346        3 985        4 361        339        Rosenborg
8 064        5 186        2 878        193        Strømsgodset
7 433        3 429        4 004        273        Vålerenga
5 655        3 794        1 861        145        Florø
4 283        2 412        1 871        136        Odd
3 734        1 523        2 211        113        Brann
2 635        1 659        976           156        Lillestrøm
2 203        1 431        772             85        Bodø/Glimt
1 824        1 236        588           100        Start
1 763        807           956             70        Haugesund
1 203        494           709           101        Sarpsborg 08
866           501           365             78        Tromsø
689           350           339             97        Fredrikstad
574           241           333             81        Kristiansund
74 506   38 719    35 787      1 044       SumInnlegg i klubbtrådene 2014-2017

Totalt        2014        2015        2016        2017        Lag
55 054        10 217      17 263      15 475     12 099       Molde
48 058        11 596      14 574       8 753      13 135       Viking
35 936        6 475        11 053      10 344      8 064        Strømsgodset
29 539        7 601        8 178        6 327        7 433        Vålerenga
24 916        4 303        5 739        6 528        8 346        Rosenborg
14 644        4 251        3 885        2 774        3 734        Brann
14 444        1 718        2 148        6 295        4 283        Odd
12 296        3 245        2 560        3 856        2 635        Lillestrøm
5 931          1 066        1 585        1 077        2 203        Bodø/Glimt
5 655              0               0               0           5 655        Florø
4 596            682           831        1 320         1 763        Haugesund
4 579          1 600        1 585          528            866        Tromsø
4 209             678          959           748         1 824        Start
4 114          1 246          646        1 019         1 203        Sarpsborg 08Brukerstatistikk fra klubbtrådene

Alle tallene gjelder perioden 1.1 til 12.12.


De 5 mest aktive brukernes betydning

Andel          Innlegg
topp 5          topp 5         Klubbtråd

65 %            1 403            Bodø/Glimt
65 %            365               Kristiansund
60 %            1 995            Brann
60 %            508               Tromsø
58 %            2 425            Odd
58 %            608               Start
57 %            3 202            Florø
56 %            940               Haugesund
56 %            641               Sarpsborg 08
54 %            368               Fredrikstad
53 %            1 370            Lillestrøm
45 %            5 237            Viking
42 %            3 302            Strømsgodset
42 %            3 007            Vålerenga
40 %            3 291            Rosenborg
39 %            4 682            Molde

Kommentar
I snitt står de fem mest aktive brukerne i hver tråd for 54 % av innleggene. Det er en ganske høy andel med tanke på at det er 750 aktive brukere på Fotball – Norsk per måned og 1700 totalt i løpet av hele året. Dette viser hvor mye noen få enkeltbrukere har å si for den totale aktiviteten.De 5 mest aktive brukerne per klubbtråd

Molde
2 034     PapaSmurf
975        northside
666        Samp
504        Sulfat
503        Kongemannen
       
Viking
1 453        Winthrop15
1 292        Kristwic7
1 149        TAdams6
674           fotballidiot2
669           Nevi
       
Rosenborg
966        Rockets_AA
956        qbah
574        RickiBK
496        Thecokeman
299        Kurtkanon2
       
Strømsgodset
926        Dimmi
902        stc887
553        RAH
508        Colonel_Kurtz
413        daniekr
       
Vålerenga
1 112     InDeilawetrust
589        BigGeorge
504        zetta
413        CapoConsigliere
389        Oslo1913
       
Florø
1 797     sTIMEN87
487        return_of_drakkar
454        lawrenc
311        Fritz_
153        Aguero16

Odd
665        Gunnar88
530        Phronesis
522        Aprilsnarr
368        aquador
340        cpatton

Brann
697        KaffeOrginal
385        Tjaaah
369        Solvgutt1
309        MyWays
235        den12mann
   
Lillestrøm
387        lsklars
333        Laban
314        Pugachev
192        Lappesaker
144        Gooner4life1906
       
Bodø/Glimt
529      amukon
484      Thpe
222      Barbosa
99        HuiBuorre
69        GoingKronos
       
Haugesund
382        Svartbaken
168        sekse
141        Heborres
130        Charlie70
119        Cobi
       
Sarpsborg 08
345      S08
99        ModernMan
78        Laffen1
64        Haloisen
55        sarpingen_1
       
Start
173        Windsor
138        Yourexperiencemaydiffer
125        Ruginho
107        Alekseve
65          CrimsonK
       
Tromsø
252      HuiBuorre
128      GoingKronos
52        Thpe
40        3bf
36        Nordavind1
       
Fredrikstad
150      malacay3
70        JCDenton
64        IRalyZ
53        Dux1
31        sarpingen_1
       
Kristiansund
150      Wulfgari
100      Huyton
57        PapaSmurf
30        MensenErnst
28        moofynesDe 20 mest aktive brukerne totalt på de nevnte 16 klubbtrådene

I parentes står hvor mange av de 16 klubbtrådene hver bruker skrev innlegg i.

2 304        (13)        PapaSmurf
1 868        (5)          sTIMEN87
1 506        (12)        Kristwic7
1 455        (15)        InDeilawetrust
1 453        (1)          Winthrop15
1 266        (13)        northside
1 149        (1)          TAdams6
1 097        (12)        Rockets_AA
1 074        (13)        BigGeorge
1 003        (5)          qbah
992        (12)           stc887
972        (11)           RickiBK
968        (11)           Dimmi
964        (12)           zetta
759        (13)           Thpe

Kommentar
Totalt har 1 044 brukere postet innlegg i disse 16 klubbtrådene. To brukere skrev innlegg i alle 16 trådene. 34 brukere skrev innlegg i 10 eller flere tråder.


6347
6347Innlegg: 30220
09.01.18 19:25

3    DIVERSE INFO


3.1    BRUKERE MED FLEST INNLEGG

Topp 50 i 2017
1          6 095        InDeilawetrust
2          4 335        PapaSmurf
3          4 329        RickiBK
4          3 784        KaffeOrginal
5          2 887        Tjaaah
6          2 731        sTIMEN87
7          2 543        qbah
8          2 386        Kristwic7
9          2 293        Rockets_AA
10        2 292        lsklars
11        2 233        northside
12        2 063        BigGeorge
13        1 956        zetta
14        1 850        Solvgutt1
15        1 738        Gunnar88
16        1 667        Sulfat
17        1 667        thomzi
18        1 661        Thpe
19        1 657        Winthrop15
20        1 656        Kurtkanon2
21        1 623        Eksberten
22        1 598        CapoConsigliere
23        1 480        Aprilsnarr
24        1 457        Dimmi
25        1 452        Bearwithme
26        1 449        TAdams6
27        1 418        seriemester2013
28        1 389        helvis
29        1 386        HarryH
30        1 324        Thecokeman
31        1 307        amukon
32        1 252        stc887
33        1 243        Kongemannen
34        1 219        sambasamba
35        1 155        Fishstick
36        1 155        startelver
37        1 091        Phronesis
38        1 046        return_of_drakkar
39        1 045        flourhouse
40        981          Nevi
41        971          trøndergutten
42        956          Pugachev
43        954          MadBum
44        949          HuiBuorre
45        935          dalagubbe
46        925          Dewaz
47        888          den12mann
48        888          Svartbaken
49        866          Samp
50        826          S08Fordeling av innlegg for alle brukere i 2017
12 brukere skrev 2000+ innlegg                  = 37 971 innlegg
27 brukere skrev 1000-1999 innlegg           = 38 941 innlegg
57 brukere skrev 500-999 innlegg                = 40 546 innlegg
241 brukere skrev 100-499 innlegg              = 54 684 innlegg
564 brukere skrev 10-99 innlegg                  = 21 136 innlegg
278 brukere skrev 4-9 innlegg                      = 1 694 innlegg
90 brukere skrev 3 innlegg                             = 270 innlegg
166 brukere skrev 2 innlegg                             = 332 innlegg
243 brukere skrev 1 innlegg                             = 243 innlegg

Kommentar
777 av de 1678 aktive brukerne skrev under 10 innlegg. 96 brukere skrev over 500 innlegg.Topp 5 måned for måned i 2017

Januar 2017   
299        KaffeOrginal
253        Dimmi
231        InDeilawetrust
211        PapaSmurf
194        amukon

Februar 2017       
422        KaffeOrginal
401        InDeilawetrust
324        PapaSmurf
234        Samuh0lm
197        sTIMEN87

Mars 2017
544        InDeilawetrust
433        sTIMEN87
370        PapaSmurf
331        BigGeorge
325        RickiBK

April 2017
575        sTIMEN87
555        RickiBK
531        InDeilawetrust
448        PapaSmurf
265        Solvgutt1

Mai 2017
718        InDeilawetrust
654        PapaSmurf
526        RickiBK
509        sTIMEN87
369        KaffeOrginal

Juni 2017
617        InDeilawetrust
459        RickiBK
439        KaffeOrginal
378        Tjaaah
327        sTIMEN87

Juli 2017
595        RickiBK
549        InDeilawetrust
505        Rockets_AA
426        Kristwic7
263        qbah

August 2017
694        RickiBK
663        PapaSmurf
615        KaffeOrginal
594        Tjaaah
526        qbah

September 2017
620        InDeilawetrust
471        Tjaaah
357        RickiBK
329        PapaSmurf
311        KaffeOrginal

Oktober 2017
675        InDeilawetrust
360        PapaSmurf
301        RickiBK
264        KaffeOrginal
225        Bearwithme

November 2017
643        InDeilawetrust
375        KaffeOrginal
275        lsklars
264        PapaSmurf
264        Tjaaah

Desember 2017
288        Winthrop15
270        KaffeOrginal
206        PapaSmurf
196        Kristwic7
189        TAdams6

Kommentar
Det er mange av de samme brukerne som går igjen på disse topplistene. I teorien kunne det vært 60 forskjellige brukere, men det er kun 18.Flest innlegg totalt på Fotball – Norsk – topp 25

Innlegg            Innlegg            Aktive
Totalt               2017                 år        Nick
49 380             3 784                13        KaffeOrginal
47 349            4 329                 16        RickiBK
38 749            480                    14        Fygaren
38 647            0                        10        Markmus
32 096            0                         6         krakra_2
25 978            1 449                 13        TAdams6
22 804            4 335                  7         PapaSmurf
21 493            1 667                  9         thomzi
20 800            2 543                 12        qbah
20 449            1 155                  9         Fishstick
20 147            805                    17        fotballidiot2
19 326            925                     8         Dewaz
19 183            746                    15        Lilleborg
18 358            0                        12        19VIF82
17 935            35                      15        dragons100
17 400            786                    10        KingKongHalvor
17 355            1 386                 14        HarryH
16 222            2 063                  6         BigGeorge
15 792            1 324                  8         Thecokeman
15 626            0                        11        dudo
15 460            0                        13        bønna1
14 931            2 386                  7         Kristwic7
14 497            0                        15        steffen
14 487            602                    10        GoingKronos
14 169            749                    16        clavin
14 156            786                    17        Wiggum
14 098            143                    16        Marrern
13 864            0                        12        MeaCulpa
13 845            246                    18        odin
13 775            2 292                 13        lsklars

Kommentar
7 av brukerne skrev ingen innlegg i 2017.
3.2    DE MEST AKTIVE DAGENE

Topp 30 i 2017

Innlegg                                          Brukere
1 837        17.04.2017                330        16.05.2017
1 717        26.03.2017                321        02.04.2017
1 659        20.08.2017                307        17.04.2017
1 627        13.08.2017                297        26.03.2017
1 602        16.05.2017                279        09.04.2017
1 551        02.04.2017                278        28.05.2017
1 447        04.09.2017                278        23.04.2017
1 402        02.08.2017                277        06.04.2017
1 388        28.05.2017                271        21.05.2017
1 384        06.04.2017                270        03.04.2017
1 381        21.05.2017                268        07.05.2017
1 354        07.05.2017                268        24.08.2017
1 351        22.10.2017                266        02.08.2017
1 319        06.08.2017                260        06.08.2017
1 276        23.04.2017                258        05.04.2017
1 273        24.08.2017                257        20.08.2017
1 268        16.08.2017                255        17.08.2017
1 265        05.11.2017                254        29.03.2017
1 235        13.05.2017                253        14.08.2017
1 219        18.06.2017                249        16.08.2017
1 203        09.04.2017                249        29.10.2017
1 202        14.08.2017                248        04.09.2017
1 189        17.08.2017                242        01.02.2017
1 184        26.07.2017                239        31.03.2017
1 184        29.10.2017                238        30.04.2017
1 182        26.11.2017                237        24.07.2017
1 162        24.07.2017                236        26.07.2017
1 151        03.04.2017                235        05.11.2017
1 144        17.09.2017                235        09.08.2017
1 123        25.06.2017                233        25.06.2017

Kommentar
1 837 var det høyeste innleggstallet i 2017. I 2016 var det seks dager som hadde flere innlegg enn det.Topp 30 gjennom tidende

Innlegg                                           Brukere
4 089        20.03.2011                662        30.10.2005
4 087        09.08.2009                571        09.08.2009
3 760        05.04.2010                556        09.04.2007
3 755        24.05.2010                538        05.11.2006
3 631        30.10.2005                537        28.03.2007
3 604        05.11.2006                525        20.03.2011
3 558        10.04.2011                525        25.08.2010
3 498        25.09.2011                524        06.11.2007
3 336        19.05.2011                519        24.05.2010
3 325        07.08.2011                517        25.06.2007
3 266        15.11.2015                511        29.10.2006
3 254        20.05.2012                500        17.11.2007
3 252        30.10.2011                494        07.04.2008
3 139        11.09.2011                492        04.10.2010
3 100        04.10.2010                491        29.10.2005
3 078        03.10.2010                491        12.11.2007
3 068        03.04.2011                488        16.04.2007
3 058        16.11.2005                486        24.03.2007
3 042        11.09.2012                486        21.11.2007
3 037        09.04.2007                486        08.10.2007
2 989        30.09.2007                481        30.03.2008
2 980        24.03.2007                480        06.09.2011
2 956        25.08.2010                479        06.04.2008
2 945        12.11.2015                478        30.09.2007
2 921        07.11.2010                477        31.03.2008
2 902        16.10.2012                476        16.11.2005
2 888        17.11.2007                475        01.06.2008
2 859        29.10.2006                472        06.11.2006
2 834        06.11.2007                471        08.11.2007
2 834        25.04.2011                471        28.05.2006
3.3    HVOR LANGE ER INNLEGGENE PÅ FOTBALL – NORSK?

Siden mai 2014 har det vært mulig å finne ut hvor mange innlegg på VGD som blir redigert. Dette høres kanskje ut som en merkelig metode å finne ut hvor lange innleggene er, men etter en del kontrollundersøkelser på hele VGD vil jeg påstå at andelen redigerte innlegg faktisk gir et overraskende nøyaktig bilde på dette. Logikken er: Jo lengre et innlegg er, jo større er sjansen for at det blir redigert.

Andel redigerte innlegg siste tre år

Mnd      2015               2016              2017
01        11,9 %            11,5 %            11,6 %
02        12,8 %            11,4 %            12,2 %
03        11,4 %            10,2 %            11,4 %
04        10,2 %            9,0 %              9,7 %
05        10,0 %            9,9 %            10,3 %
06        9,8 %            11,3 %            10,6 %
07        9,8 %            9,1 %              10,5 %
08        9,3 %            9,9 %               9,4 %
09        8,8 %            9,8 %               8,9 %
10        9,1 %            8,2 %              10,0 %
11        8,7 %            9,0 %                9,9 %
12        10,8 %            9,7 %             11,2 %
Tot       9,8 %            9,8 %            10,3 %

Kommentar
Den gjennomsnittlige lengden på innleggene gikk opp i 2017. Jeg vil tro en av forklaringene er at andelen innlegg i kamptrådene (som jo består av mange korte innlegg) gikk ned i 2017.Andel redigerte innlegg per ukedag

Ukedag        2016            2017
Man            11,5 %            10,9 %
Tir              10,2 %            11,5 %
Ons             9,6 %            10,5 %
Tor             10,1 %            10,3 %
Fre               9,9 %            11,7 %
Lør               9,3 %            9,5 %
Søn              8,4 %            8,9 %
3.4    AKTIVITET FORDELT PÅ UKEDAGER OG KLOKKESLETT

3 bilder med grafisk fremstilling av aktiviteten fordelt på ukedager og klokkeslett.

Bilde 1: Aktivitet i 2017 per ukedag
Kommentar: Ikke overraskende er søndag kveld den mest aktive perioden. På dagtid er aktiviteten relativ jevnt alle ukedager, mens lørdager og søndager ligger et nivå lavere.

Bilde 2: Aktivitet mandag-fredag i årene 2003, 2006, 2011, 2014, 2016, 2017
Kommentar: 2016 og 2017 følger hverandre tett gjennom hele døgnet. Selv om 2017 hadde flere innlegg enn 2003, ble det likevel skrevet flere innlegg på dagtid i 2003, men på den tiden var det færre innlegg på kveldstid.

Bilde 3: Aktivitet på søndager i årene 2003, 2006, 2011, 2014, 2016, 2017
Kommentar: Også på søndager ser 2016 og 2017 ganske likt ut, men det ble skrevet flere innlegg på kvelden i 2016. Legg også merke til hvor mye aktiviteten dropper de siste to timene. I 2006 var det minimal nedgang fra kl. 22 til midnatt, men i 2017 falt innleggstallene med mer enn to tredjedeler. Innlegg i 2017 fordelt på ukedager (snitt per dag)

Dag     Innlegg      Andel
Man        610        16,2 %
Tir           488        13,0 %
Ons        493        13,1 %
Tor         490        13,0 %
Fre         410        10,9 %
Lør         477        12,7 %
Søn        797        21,2 %Innlegg i 2017 fordelt på klokkeslett (snitt per dag)

Kl.          Innlegg
00-01        15,0
01-02        6,4
02-03        3,0
03-04        1,5
04-05        0,8
05-06        0,7
06-07        1,5
07-08        3,2
08-09        7,5
09-10        12,9
10-11        16,9
11-12        19,1
12-13        23,8
13-14        26,7
14-15        27,4
15-16        26,8
16-17        26,7
17-18        28,0
18-19        40,3
19-20        58,6
20-21        59,7
21-22        56,5
22-23        46,0
23-24        27,7Fordeling av innlegg skrevet på hverdager, lørdager og søndager

År           Man-fre             Lør            Søn
2000        86,4 %             5,5 %           8,1 %
2004        74,6 %            10,3 %        15,1 %
2007        70,2 %            12,6 %        17,2 %
2011        68,0 %            10,5 %        21,6 %
2015        67,5 %            12,0 %        20,5 %
2016        65,6 %            13,6 %        20,8 %
2017        66,2 %            12,7 %        21,2 %Aktivitet utenom kampene

Denne oversikten viser antall innlegg fra midnatt til kl. 18 mandag-fredag. Poenget er å finne andelen innlegg i perioden det (vanligvis) ikke spilles noen kamper. Raden til høyere indikerer hvor mange prosent av alle innlegg som ble skrevet innenfor dette tidsrommet.

1999        6 100            70,0 %
2000        27 100            66,8 %
2001        39 400            57,4 %
2002        83 500            54,6 %
2003        86 000            50,7 %
2004        143 500          48,2 %
2005        184 100          45,8 %
2006        166 100          42,6 %
2007        162 600          39,6 %
2008        110 900          38,4 %
2009        116 700          36,4 %
2010        119 900          34,8 %
2011        112 900          33,5 %
2012        97 900            33,9 %
2013        84 500            32,7 %
2014        68 800            33,1 %
2015        75 000            32,2 %
2016        70 900            34,9 %
2017        66 600            34,0 %

Kommentar
Andelen falt hvert eneste år fra 1999 til 2011. Etter det har andelen stabilisert seg på 32-35 %. I 2005 ble det skrevet nesten tre ganger så mange innlegg utenom kampene som i 2017. Selv om det ble skrevet en del flere innlegg på Fotball – Norsk i 2017 enn både 2002 og 2003, var det likevel mer debatt utenom kampene den gangen. Vi må tilbake til 2001 sist det ble skrevet færre innlegg utenom kampene.Innlegg skrevet på natten (kl. 0-6)
2003        17 500
2006        39 100
2011        25 900
2015        13 900
2016        11 200
2017        10 000
3.5    NYE BRUKERE

Her er antall nye brukere år for år, og hvor mange innlegg de skrev hvert år. I parentes står prosentandelen av det totale antallet brukere/innlegg.

År                Antall nye brukere                        Antall innlegg av nye brukere
1999           352     (100,0 %)                             8 725        (100,0 %)
2000           877       (88,1 %)                            15 507        (38,2 %)
2001           2 484    (90,7 %)                            46 829        (68,2 %)
2002           1 991    (70,4 %)                           56 122        (36,7 %)
2003           2 581    (70,4 %)                           66 637        (39,3 %)
2004           2 859    (68,6 %)                           137 636       (46,2 %)
2005           3 705    (68,0 %)                           152 259       (37,8 %)
2006            4 272    (79,6 %)                           124 921       (30,4 %)
2007            2 804    (54,3 %)                           115 726       (40,1 %)
2008            2 569    (50,5 %)                           62 700        (19,5 %)
2009            2 827    (55,6 %)                            71 627        (22,3 %)
2010            2 421    (51,3 %)                            62 820        (18,2 %)
2011            1 439    (38,7 %)                            50 944        (15,1 %)
2012            918       (32,1 %)                            29 238        (10,1 %)
2013            906       (36,0 %)                            41 711        (16,1 %)
2014            530       (25,1 %)                            14 747          (7,1 %)
2015            454       (22,3 %)                            19 281          (8,3 %)
2016            298       (17,0 %)                             8 864            (4,3 %)
2017            263       (15,7 %)                             6 382            (3,3 %)

Kommentar
Antall nye brukere har falt hvert år siden 2009. På midten av 2000-tallet var det flere år der nye brukere sto for 35-40 % av innleggene. Senest i 2013 skrev de nye brukerne over 16 % av innleggene. I 2017 sto de nye brukerne for 3,3 % av innleggene, 6 382 innlegg totalt.Innleggsfordeling for de 263 nye brukerne i 2017
20 brukere skrev 100+ innlegg            = 3 941 innlegg
15 brukere skrev 50-99 innlegg            = 968 innlegg
46 brukere skrev 10-49 innlegg            = 965 innlegg
103 brukere skrev 2-9 innlegg              = 429 innlegg
79 brukere skrev 1 innlegg                   = 79 innleggNye brukere per måned i 2017

Mnd   Nye brukere
01        22
02        19
03        35
04        28
05        26
06        20
07        29
08        28
09        20
10        14
11        8
12        14
3.6    DIVERSE TRIVIA

Hvilke brukere var ikke å se i 2017?

Denne listen viser brukere som skrev innlegg på Fotball – Norsk i 2016, men som ikke skrev innlegg i 2017. Brukere med over 1500 innlegg totalt på Fotball – Norsk er tatt med. Felles for flere av disse brukerne er at deres mest aktive periode var noen år tilbake i tid.

Innlegg    Aktive år      Nick
8 828            11            Destruktor
7 493            12            tomlarsen
6 999            12            ghog
6 374            12            Hysteria3
5 377            16            fluxsoda
4 637            15            sungod
3 842            9              Shrooms
3 410            9              Gevency_nr3
2 736            9              torasbekk
2 722            12            SirOwen
2 412            13            Ørni
2 236            9              Spaniatur
2 100            7              sirjoss888
2 066            6              hfiego
2 058            9              Spoff
1 890            14            Gudfaren
1 785            12            Guderian80
1 709            7              Torjus_94
1 658            7              Arshavin_93
1 649            4             _Dial_Square_
1 629            2             denperfekteridderHvor mange forskjellige år har brukerne skrevet sine innlegg?

År        Brukere
19        2
18        1
17        13
16        12
15        27
14        51
13        47
12        90
11        110
10        144
9        196
8        245
7        338
6        450
5        746
4        1 199
3        2 156
2        5 104
1        22 549

Kommentar
Det er altså to brukere i den eksklusive gruppen som har skrevet innlegg alle år fra 1999 til 2017.Hvor mange forskjellige måneder i 2017 skrev brukerne sine innlegg?
12      215
11      108
10      73
9        82
8        63
7        74
6        81
5        95
4        89
3        166
2        212
1        420Hvor mange forskjellige dager i 2017 skrev brukerne sine innlegg?

Dager         Brukere
344                1
300-337        7
250-299        20
200-250        28
150-199        37
100-149        81
50-99            146
10-49            454
4-9                263
1-3                641

Kommentar
En bruker skrev innlegg 344 av dagene i 2017. Totalt 28 brukere skrev innlegg over 250 dager. Snittet per bruker var 33 aktive dager.Andel av innlegg på VGD som ble skrevet på Fotball – Norsk
1999        15,6 %
2000        15,4 %
2001        7,1 %
2002        7,7 %
2003        6,9 %
2004        9,0 %
2005        11,6 %
2006        10,1 %
2007        11,5 %
2008        10,9 %
2009        10,0 %
2010        9,5 %
2011        8,6 %
2012        8,2 %
2013        8,9 %
2014        9,7 %
2015        14,7 %
2016        15,3 %
2017        16,8 %

Kommentar
Aldri har en større andel av innleggene på VGD blitt skrevet på Fotball – Norsk. Andelen har økt fem år på rad.Dager i 2017 der Fotball – Norsk har hatt størst andel av innleggene – topp 20

Andel           VGD             F-No               Dato
49,2 %        3 488            1 717            26.03.2017
43,9 %        2 777            1 219            18.06.2017
40,4 %        2 783            1 123            25.06.2017
40,1 %        4 581            1 837            17.04.2017
39,2 %        3 531            1 384            06.04.2017
38,7 %        3 739            1 447            04.09.2017
37,8 %        3 133            1 184            26.07.2017
37,8 %        3 708            1 402            02.08.2017
36,9 %        4 342            1 602            16.05.2017
36,0 %        3 851            1 388            28.05.2017
35,8 %        2 846            1 018            10.06.2017
34,2 %        3 459            1 184            29.10.2017
34,1 %        4 551            1 551            02.04.2017
34,1 %        2 717            927               19.06.2017
33,9 %        3 432            1 162            24.07.2017
33,6 %        3 007            1 011            16.07.2017
33,5 %        4 952            1 659            20.08.2017
32,4 %        2 797            907               20.07.2017
32,2 %        3 948            1 273            24.08.2017
32,0 %        2 904            928               20.05.2017

4    AKTIVITET PÅ SUPPORTERFORAENE

Jeg har sjekket innleggstallene år for år hos 30 norske supporterfora tilbake til år 2000. 10 av disse foraene er nedlagt, så vi står nå igjen med 20. I løpet av 2017 ble to fora nedlagt. Fossefallet (Sarpsborg) og Saftkokaradn (Sogndal). Noen av foraene har overtatt for de nedlagte foraene, så det har aldri vært mer enn 25 av foraene som har eksistert samtidig.

Innlegg på alle diskusjonsforaene år for år
2000            3 900
2001            17 000
2002            60 300
2003            148 300
2004            319 000
2005            663 700
2006            841 000
2007            784 900
2008            664 700
2009            587 900
2010            460 100
2011            420 200
2012            324 300
2013            277 100
2014            233 000
2015            204 900
2016            170 000
2017            163 700

Kommentar
Innleggstallene økte hvert år frem til 2006, så har de sunket hvert år etter dette. Nedgangen fra 2006 er på hele 81 %. Nedgangen fra 2016 er på 3,7 %.Antall innlegg per kvartal: 2016 vs. 2017

Kvartal      2016             2017            Endring
1. kvart.    37 400            35 300            -5,6 %
2. kvart.    48 100            46 200            -4,0 %
3. kvart.    55 400            52 600            -5,1 %
4. kvart.    29 000            29 600            +2,1 %
Totalt      170 000        163 700         -3,7 %Innlegg per forum i 2017
72 615        RBKweb (Rosenborg)
20 157        Klanen (Vålerenga)
17 408        Bataljonen (Brann)
16 129        Stabæk Support (Stabæk)

9 973        Kanarifansen (Lillestrøm)
9 065        Glimtforum.net (Bodø/Glimt)
8 003        Speakers Corner (Aalesund)
2 398        Isberget (Tromsø)
1 996        Tigerberget (Start)
1 885        FFKsupporter.net (Fredrikstad)
1 722        KIL Supporterklubb (Kongsvinger)

854        Godsetunionen (Strømsgodset)
701        Kammaforum.com (HamKam)
242        Bastionen (Lyn)
235        Skeid.no (Skeid)
126        Maakeberget (Haugesund)

97        Kråkevingen (Moss)
56        MFKweb (Molde)
25        Kjernen (Rosenborg)

9        Tornekrattet (Molde)
0        Fossefallet (Sarpsborg)
0        Saftkokaradn (Sogndal)

Kommentar
Nok en gang er RBKweb suverent størst. 44 % av innleggene blir skrevet der. Sist noen var i nærheten av dem var KFL i 2009 (men da var også Kjernen sitt forum ganske aktivt, så reelt sett var RBK klart størst da også).Endring i aktivitet fra 2016

Endring %        2016            2017        Forum
23,6 %            16 314            20 157        Klanen (Vålerenga)
16,1 %              2 065            2 398          Isberget (Tromsø)
15,2 %            63 038            72 615        RBKweb (Rosenborg)
14,0 %             1 654              1 885         FFKsupporter.net (Fredrikstad)
12,5 %                8                       9           Tornekrattet (Molde)
6,8 %                1 612              1 722        KIL Supporterklubb (Kongsvinger)
-2,9 %             17 919            17 408        Bataljonen (Brann)
-18,3 %            9 793               8 003        Speakers Corner (Aalesund)
-21,8 %            20 625           16 129        Stabæk Support (Stabæk)
-23,3 %            11 818            9 065         Glimtforum.net (Bodø/Glimt)
-23,5 %              2 608            1 996         Tigerberget (Start)
-35,6 %            15 488            9 973         Kanarifansen (Lillestrøm)
-39,3 %                399               242          Bastionen (Lyn)
-40,9 %                164                97           Kråkevingen (Moss)
-49,4 %             1 385               701          Kammaforum.com (HamKam)
-61,9 %                617               235          Skeid.no (Skeid)
-68,0 %             2 666               854          Godsetunionen (Strømsgodset)
-84,0 %                351               56            MFKweb (Molde)
-86,0 %                900               126          Maakeberget (Haugesund)
-94,3 %                441               25            Kjernen (Rosenborg)
-100,0 %                6                  0             Fossefallet (Sarpsborg)
-100,0 %              104                0             Saftkokaradn (Sogndal)

Kommentar
6 lag har oppgang, 16 nedgang.Endring i aktivitet fra rekordår til 2017

Nedgang      Rekord         År            2017        Forum
-16,7 %        87 200        2012        72 615        RBKweb
-68,6 %        64 100        2005        20 157        Klanen
-70,0 %        53 800        2009        16 129        Stabæk Support
-71,9 %        61 900        2007        17 408        Bataljonen
-87,2 %        13 500        2007          1 722        KIL Supporterklubb
-89,3 %        92 800        2007          9 973        Kanarifansen
-89,6 %        86 800        2006          9 065        Glimtforum.net
-90,7 %        85 800        2005          8 003        Speakers Corner
-93,5 %        10 800        2007             701        Kammaforum.com*
-94,5 %        43 300        2006          2 398        Isberget
-95,3 %        42 400        2007          1 996        Tigerberget*
-96,2 %        6 200          2006             235        Skeid.no
-96,5 %        53 600        2007          1 885        FFKsupporter.net
-97,6 %        35 700        2006             854        Godsetunionen
-97,8 %        2 600          2006               56        MFKweb
-99,4 %        19 500        2008             126        Maakeberget
-99,5 %        48 700        2005             242        Bastionen
-99,7 %        36 500        2006               97        Kråkevingen
-99,9 %        30 200        2005               25        Kjernen
-99,97 %      32 800        2006                 9        Tornekrattet
-100,0 %       4 800         2006                 0        Fossefallet
-100,0 %      12 100        2003                 0        Saftkokaradn

Nedlagt         27 600        2007                 -        Oddrane
Nedlagt         21 800        2006                 -        Hamkam.no
Nedlagt         12 400        2002                 -        BST
Nedlagt         17 700        2006                 -        Vikingforum
Nedlagt           9 900        2005                 -        Skbrann.org
Nedlagt               2           2014                 -        3050web

* = Tigerberget og Kammaforum sammenlignes med de nedlagte foraene Menigheden og Briskebybanden.

Kommentar
15 fora har en nedgang på over 90 %. RBKweb er det eneste forumet som er i nærheten av rekorden. Alle andre har en nedgang på 68 % eller mer.Nedlagte fora
Fossefallet (Sarpsborg) la ned sitt forum i høst. Fra starten i desember 2005 ble det skrevet 30 000 innlegg, men de siste årene var forumet helt inaktivt. Det ble skrevet 29 innlegg i 2015, 6 innlegg i 2016 og ingen innlegg før det ble nedlagt i 2017.

Også Saftkokaradn (Sogndal) sitt forum virker i praksis også å være nedlagt. De har fortsatt en link til forumet på siden sin, men det har ikke vært mulig å åpne forumet i hele 2017. Det har blitt skrevet 89 000 innlegg der siden februar 2003. I 2016 ble det skrevet 104 innlegg.

På de 10 nedlagte forumene i min oversikt ble det til sammen skrevet 652 000 innlegg. Felles for alle foraene er at de har blitt fjernet fra nettet ved nedleggelsen.

5    KOMMENTARER OG OPPSUMMERING

Generelt
2017 endte med 196 045 innlegg på Fotball – Norsk. Det er en nedgang på 3,4 % fra 2016 og det laveste innleggstallet siden 2003. I dag er aktiviteten mye mer knyttet opp mot selve kampene enn tilfellet var for 15 år siden. Vi må tilbake til 2001 for å finne sist den generelle debatten utenom kampene var lavere enn den var i 2017.

Fotball – Norsk har likevel aldri hatt større andel av innleggene på VGD. I 2017 ble 16,8 % av innleggene skrevet her. Fotball – Norsk var kun 3 600 innlegg unna å bli VGDs mest aktive forum i 2017, men for fjerde år på rad endte PL-forumet som VGDs mest aktive. Fotball – Norsk har tatt tredjeplassen tre år på rad. Fotball – Norsk har enda til god å være VGDs største forum. Alle årene fra 1999 har enten Politikk – Norsk, Fotball – Premier League eller Backstage vært det største forumet.

Fotball – Norsk har ikke hatt den voldsomme nedgangen mange andre fora har hatt på VGD de siste 5-6 årene. Spesielt i 2014 og 2015 var det mange fora som fikk en kraftig knekk. VGD som helhet halverte nesten innleggstallene på disse to årene, men det var ikke Fotball – Norsk i nærheten av. Politikk – Norsk, Aktuelt, Fotball – Norsk og Fotball – Premier League er de fire foraene som har skilt seg ut som de største de siste fem årene. Blant disse kommer Fotball – Norsk klart best ut. Se f. eks. på nedgangen fra 2013:

2013              2017          Nedgang          Forum
259 482        196 045        -24,4 %            Fotball - Norsk
173 531        105 100        -39,4 %            Aktuelt
446 088        199 624        -55,3 %            Fotball - Premier League
475 957        134 871        -71,7 %            Politikk - Norsk


Den nye TV-avtalen
I fjorårets årsrapport spådde jeg at den nye TV-avtalen ville sørge for en liten aktivitetsøkning, noe jeg spesielt trodde ville bli synlig på søndagskveldene i Eliteseriesesongen. Det slo ikke til. Med 4 åpne TV-kamper hver runde og hovedkampen tilbake søndag kl. 20, trodde jeg noe av det koket som tidligere preget forumet på søndagskveldene ville komme tilbake. Tvert imot gikk innleggstallene faktisk ned søndag kveld sammenlignet med 2016. Magasinsendingen til Eurosport søndag kveld har knapt nok fått omtale. Vi snakker kanskje 3-400 innlegg i løpet av hele sesongen. I 2011-sesongen ble det til sammenligning skrevet over 8800 innlegg i trådene for TV 2s magasinsending søndag kveld. Jeg tror dette kan være et tegn på at interessen for Eliteserien som helhet er nedadgående. Flere følger kun sitt eget lag, og ser gjerne en og annen kamp utenom, men det er nok ikke så mange som følger ligaen like bredt som for noen år siden, noe også seertallene indikerer.


Nedgang høsten 2017
Det var siste halvdel av 2017 som sørget for at innleggstallene gikk ned fra 2016. Perioden januar – juni hadde faktisk flere innlegg i 2017. De fire månedene frem til oktober sank innleggstallene med 16 %. November og desember hadde en liten oppgang, men det var å forvente med tanke på at det i 2016 kun ble spilt 8 Eliteseriekamper, cupfinale og en landskamp i løpet av denne perioden, mens det i 2017 ble spilt 24 Eliteseriekamper, cupfinale, to landskamper og 3 EL-kamper. Høstens nedgang var spesielt merkbar på kamptrådene i Eliteserien. Kamptrådene på de 10 siste serierundene hadde hele 32 % færre innlegg enn kamptrådene på runde 11-20.


Fotball – Norsk i 2018
Det at sesongene blir stadig lengre tror jeg virker positivt på aktiviteten. I 2018 er det 8 måneder og 3 uker mellom 1. serierunde og cupfinalen. Aldri har sesongen vært lenger. Selv om Eliteserien fremdeles vil bestå av 240 kamper holdes likevel trykket oppe lenger enn når sesongen avsluttes i starten av november.

Historien har vist at EM- og VM-sluttspill pleier å gå utover aktiviteten på Fotball – Norsk. Spesielt når det er VM. Da har vi en hel måned der VM har hovedprioritet i de fleste redaksjoner og dekningen av norsk fotball drukner litt. Det skal spilles tre runder under VM, men når VM er ferdig tar Eliteserien en måned ferie. Det lukter betydelig nedgang fra starten av juni til starten av august, selv om e cup-kval i midten/slutten av juli nok vil gi en del aktivitet.

Fortsetter trenden på VGD vil Fotball – Norsk bli VGDs største forum i 2018. PL-forumet var mer enn dobbelt så stort i 2014, men Fotball – Norsk har tatt innpå hvert år og er nå hakk i hæl. De andre foraene er for langt bak og ingenting tyder på at noen av dem vil ta igjen Fotball – Norsk. 

Jeg tror likevel Fotball – Norsk vil få en liten nedgang i 2018. Jeg tipper 188 000 innlegg og dermed en nedgang på 8 000 innlegg (4,1 %).


Da gjenstår det bare å ønske alle brukere på Fotball – Norsk et godt nytt fotballår 2018!
Tidligere årsrapporter på Fotball – Norsk
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Gunnar88
Gunnar88Innlegg: 5986
09.01.18 19:44

Flott arbeid. Klar tommel, som vanlig.

RickiBK
RickiBKInnlegg: 67311
09.01.18 20:04

Dobbel tommel for flott arbeide. 

Ser jeg må strekke meg litt til for å nå helt opp ;)

Zanick
ZanickInnlegg: 4321
09.01.18 20:04

Skal kose meg med dette til kveldsmaten.

Ser lovende ut.

lsklars
lsklarsInnlegg: 62298
09.01.18 20:05

Håper 2018 blir året der folk her inne ikke er livredde for å lage tråder. Litt kjipt at alt av nyheter blir samlet i klubbtrådene. VGD har gått av at det blir laget flere tråder. 

RickiBK
RickiBKInnlegg: 67311
09.01.18 20:08
lsklars: Håper 2018 blir året der folk her inne ikke er livredde for å lage tråder. Litt kjipt at alt av nyheter blir samlet i klubbtrådene. VGD har gått av at det blir laget flere tråder.

Bare vi slipper at det blir laget tråder kun i den hensikt å starte tråder. 

Men jeg vil jo påstå at enkelte av disse trådene endte opp med å bli nær hysterisk morsomme da. 

Everton - Brann for eksempel. ;)

qbah
qbahInnlegg: 45643
09.01.18 21:17

(Nesten) alle tråder er velkomne, bare ikke fra alle brukere, like hyppig hver gang.

Forøvrig mye godkarer på den topplisten totalt her inne som er savnet i dag ser jeg.

S08
S08Innlegg: 5382
09.01.18 21:29

Tusen takk til 6347

seriemester2013
seriemester2013Innlegg: 7224
09.01.18 21:36

For et stykke arbeid, klapp på skuldra og skulle ønske jeg kunne gitt deg en bamseklem for denne statistikken

Pugachev
PugachevInnlegg: 13040
09.01.18 22:17

Imponerende kvantitativt arbeid!

lsklars
lsklarsInnlegg: 62298
09.01.18 22:48

6347, kommer du til å starte opp med quiz igjen? 

6347
6347Innlegg: 30220
09.01.18 23:11
lsklars: 6347, kommer du til å starte opp med quiz igjen?

Har ingen planer om det. Har rundt 100 spørsmål liggende fra Alternativ Quiz-serien (litt utdaterte noen av dem muligens), så kanskje jeg bruker dem i en jubileumsquiz en gang, som Vahlley holder på med nå. Hvis det skal bli et 10-årsjubileum som i Vahlleys tilfelle, blir det i såfall først i februar 2021 :)

Når det gjelder kapittel 3.3 i årsrapporten, ser jeg at jeg har glemt å sammenligne lengden på innleggene med resten av VGD. Når tallene for Fotball - Norsk står for seg selv sier de ikke så mye. Sjekk kapittel 3.3 på årsrapporten for hele VGD for sammenligning med de andre foraene.

Yourexperiencemaydiffer
YourexperiencemaydifferInnlegg: 5006
10.01.18 20:46

Et imponerende og bekymringsfullt stykke arbeid. Lover mer aktivitet i Start tråden i 2018.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg