Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Tiltale vs dom

NYTT TEMA
ohlalaSpurs
ohlalaSpursInnlegg: 9334
20.08.18 19:58
flourhouse: Nei.

Skriver du at min mentor tar feil?

MyWays
MyWaysInnlegg: 4763
20.08.18 20:02
Spuds_McKenzie: Så det føles feil, men følelser kan ikke retten ta så mye hensyn til.

Men følelser oppstår ikke av seg selv, gjør de? Det er vel mer enn nok av sterke indisier i denne saken. 

Men nå blir den anket, og da skal det vel gis en dom uten lekdommere?

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:05
return_of_drakkar: At man ikke kan få erstatning ved frikjennelse bør ikke være grunn til å ikke anmelde. Mener man det, så betviler jeg hele motivet. En voldteksanklage er en heavy greie og bevisbyrden må være lik om det er sivilt søksmål eller at det offentlige tar ut en sak.
Og man jo lure på om dersom det offentlige ikke anser at en sak skal opprettes, ja hva da? Noen saker og ting må bare høre inn under det offentlige.

Grensedragningene er blir jo fullstendig tilfeldige.

Viktor_Onopko
Viktor_OnopkoInnlegg: 300
20.08.18 20:06
MyWays: Men nå blir den anket, og da skal det vel gis en dom uten lekdommere?

Ved ankebehandling i straffesaker hvor strafferammen er fengsel i seks år eller mer, settes retten med tre juridiske meddommere), fem av hvert kjønn. Lagretten avgjør skyldspørsmålet i en kjennelse, og det kreves at syv eller flere stemmer for at tiltalte skal kunne domfelles. Er det seks stemmer for domfellelse og fire for frifinnelse, blir resultatet frifinnelse.

Blir dette med eller uten lagrett siden maks straff er 10 år i utgangspunktet?

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:07)

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:08
GoingKronos: Jeg som privatperson trenger ikke å betrakte han som uskyldig, jeg har min ytringsfrihet til å mene det jeg vil om dommen. Dommen kan også kritiseres i offentlighet.

Du kan kritisere dommen, men i teorien kan du bli erstatningsansvarlig dersom du ikke respekterer uskyldspresumsjonen.

RickiBK
RickiBKInnlegg: 72334
20.08.18 20:11
Viktor_Onopko: Blir dette med eller uten lagrett siden maks straff er 10 år i utgangspunktet?

Om du mener med eller uten jury? 

Ja, det blir nok jury her, siden strafferammen overgår 6 år. 

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:11
Viktor_Onopko: Blir dette med eller uten lagrett siden maks straff er 10 år i utgangspunktet?

Det er ikke lagrette i saker som blir anket etter 1.1.18.

Derimot settes retten med to fagdommere og fem meddommere.

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:14)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 22702
20.08.18 20:14
flourhouse: Grensedragningene er blir jo fullstendig tilfeldige.

Den må du utdype for meg.
Slik at jeg ikke tolker helt feil-

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:15
ohlalaSpurs: Skriver du at min mentor tar feil?

Jepp!

Viktor_Onopko
Viktor_OnopkoInnlegg: 300
20.08.18 20:17
flourhouse: Derimot settes retten med to fagdommere og fem meddommere.

Medommere som i lekdommere? Man skal dømmes av likemenn osv.

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:25)

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:18
return_of_drakkar: Den må du utdype for meg.
Slik at jeg ikke tolker helt feil-

Du skriver at "Noen saker og ting må bare høre inn under det offentlige". Jeg sliter med å se hvordan man skal skille "noen saker og ting" fra "andre saker og ting". Kun voldtektssaker? Hva er isåfall begrunnelsen for det? Kun saker med strafferamme over et visst antall år? Hva er isåfall begrunnelsen for det? Alle saker som kan anmeldes for brudd på straffeloven? Hva er isåfall begrunnelsen for det? Jeg bør jo kunne kreve erstatning for at du ødela gjerdet mitt med vilje selv om politiet ikke gidder å bry seg med det.

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:18)

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:18
Viktor_Onopko: Medommere som i lek dommere? Man skal dømmes av likemenn osv.

Ja.

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 47041
20.08.18 20:18
flourhouse: Du kan kritisere dommen, men i teorien kan du bli erstatningsansvarlig dersom du ikke respekterer uskyldspresumsjonen.

Jeg vet ikke hva du mener med det, men jeg har lov til å mene at Sarr burde vært dømt for voldtekt. Det er endel av min ytringsfrihet.

ohlalaSpurs
ohlalaSpursInnlegg: 9334
20.08.18 20:19
flourhouse: Jepp!

Nå er jeg aldeles forvirret. Min perfekte illusjon ser ut til å slå sprekker.

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:20
GoingKronos: Jeg vet ikke hva du mener med det

At du ikke bør gjøre som Northug gjorde her, for da kan det i verste fall ende med trøbbel, selv om sannsynligheten er liten :)

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:21
ohlalaSpurs: Nå er jeg aldeles forvirret. Min perfekte illusjon ser ut til å slå sprekker.

Beklager ulempen dette medfører

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 13013
20.08.18 20:24
flourhouse: Du kan kritisere dommen, men i teorien kan du bli erstatningsansvarlig dersom du ikke respekterer uskyldspresumsjonen.

Det foreligger en dom hvor retten enstemmig kommer frem til at det er klar sannsynlighetsovervekt for at Sarr er voldtektsmann samt at fagdommeren mener samme er bevist utover rimelig tvil.

Da ønsker jeg ham lykke til med å saksøke meg for at jeg anser ham som voldtektsmann.

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:25)

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:27
Brezjnev: Da ønsker jeg ham lykke til med å saksøke meg for å anse ham som voldtektsmann.

Det er jo litt spesielt å skulle ønske motparten lykke til, men det er nå en gang slik at han har krav på å bli ansett som uskyldig, og dette innebærer at de som uttaler seg slik som Northug i teorien kan ende opp med å svi.

Det er nettopp dette Norge ble dømt for i Tengs-saken. Der var det dommeren som gikk i baret, men det kan også reises private søksmål.

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:28)

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 22702
20.08.18 20:28
flourhouse: Du skriver at "Noen saker og ting må bare høre inn under det offentlige". Jeg sliter med å se hvordan man skal skille "noen saker og ting" fra "andre saker og ting". Kun voldtektssaker? Hva er isåfall begrunnelsen for det? Kun saker med strafferamme over et visst antall år? Hva er isåfall begrunnelsen for det? Alle saker som kan anmeldes for brudd på straffeloven? Hva er isåfall begrunnelsen for det? Jeg bør jo kunne kreve erstatning for at du ødela gjerdet mitt med vilje selv om politiet ikke gidder å bry seg med det.

Du stiller en del spørsmål som du selv indirekte besvarer.
F.eks voldtekt vs det ødelagte gjerdet.

Så må vi nok leve med noen gråsoner.
Men noen ting, slik som voldtekt er det åpenbart at det er en offentlig sak.
Noe faller naturlig.
Å sette absolutte grenser her og nå blir for omfattende...
Men prinsipielt mener jeg det bør være en ramme for hva kun det offentlige kan ta seg av.

 

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:29
return_of_drakkar: Så må vi nok leve med noen gråsoner.

Jeg mener at de gråsonene vi lever med i dag ikke er noe verre enn de vi måtte levd med i ditt scenario. Snarere tvert imot.

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:38)

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 47041
20.08.18 20:30
flourhouse: At du ikke bør gjøre som Northug gjorde her, for da kan det i verste fall ende med trøbbel, selv om sannsynligheten er liten :)

Ganske sikker på at Northug ikke hadde blitt dømt der.

For at noe skal være injurierende så må det ansees som opplagt usant, som da Tappelino ble dømt for å hevde at Dennis Vareide var pedofil. Her kan jo det på ingen måte hevdes at det er opplagt feil at Sarr har begått voldtekt siden retten selv sier at det er klar sannsynlighetsovervekt for dette. 

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 13013
20.08.18 20:30
flourhouse: Det er jo litt spesielt å skulle ønske motparten lykke til, men det er nå en gang slik at han har krav på å bli ansett som uskyldig, og dette innebærer at de som uttaler seg slik som Northug i teorien kan ende opp med å svi.

Jeg er en romslig kar, og hvis et slikt søksmål skal komme noen vei så trenger han all mulig lykke. 

Jeg sier jo ikke noe annet enn det domstolen og spesielt rettens administrator sier i dommen. 

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 13013
20.08.18 20:31
flourhouse: Der var det dommeren som gikk i baret, men det kan også reises private søksmål.

Fagdommeren i tingretten bør begynne å spare til erstatningssaken mot ham, mener du?

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:33
GoingKronos: Ganske sikker på at Northug ikke hadde blitt dømt der. For at noe skal være injurierende så må det ansees som opplagt usant

I så tilfelle måtte Northug ha ført noenlunde samme bevisførsel som påtalemyndigheten gjorde. Alt handler om bevis

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:37
Brezjnev: Fagdommeren i tingretten bør begynne å spare til erstatningssaken mot ham, mener du?

Mindretallet kan i bevisvurderingen selvsagt stemme slik han vil, det er jo slik man finner ut av om noen er skyldige eller ei :) men i dommen vil man kunne lese i spørsmålet om erstatning at retten er nesten pinlig nøye med å understreke den tiltaltes uskyld, nettopp på grunn av uskyldspresumsjonen. 

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 13013
20.08.18 20:40
flourhouse: Mindretallet kan i bevisvurderingen selvsagt stemme slik han vil, det er jo slik man finner ut av om noen er skyldige eller ei :) men i dommen vil man kunne lese i spørsmålet om erstatning at retten er nesten pinlig nøye med å understreke den tiltaltes uskyld, nettopp på grunn av uskyldspresumsjonen.

Og skulle Sarr saksøke meg så kan jeg slenge dommen i bordet, så er den saken over. 

Kan du legge ut en lenke til dommen?

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:45
Brezjnev: Og skulle Sarr saksøke meg så kan jeg slenge dommen i bordet, så er den saken over.  Kan du legge ut en lenke til dommen?

Det er jo en dårlig idé, ettersom dommen understreker den tiltalte sitt krav på å bli omtalt som uskyldig. Dommen legges nok ikke ut offentlig, man må kontakte tingretten for å få den.

Mikey666
Mikey666Innlegg: 903
20.08.18 20:49

Erstatningskrav etter å ha blitt erklært uskyldig er noe av det verste med Norsk rettsikkerhet. Kul Djevel mener sikkert at det finnes værre ting med det Norske rettsystemet men jeg stoler på Norske domstoler.

Men erstatningskrav etter å ha blitt erklært uskyldig er helt bak mål. Hvordan skal man tenke rundt det, at han bare er litt skyldig? At han mest sannsynlig er skyldig men vi kan bare ikke bevise det. Han er erklært uskyldig men takke være dette må han leve resten av livet med dette hengende over skuldrene sine fordi folk vil alltid tro at han er skyldig med en sånn type dom.

Blir man erklært skyldig kan man sone dommen sin og jobbe med seg selv for å bli en bedre person. Blir man erklært uskyldig kan man si dette til alle og begynne å legge en vanskelig tid bak seg. Med en sånn type dom går ingen av delene.

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 13013
20.08.18 20:49
flourhouse: Det er jo en dårlig idé, ettersom dommen understreker den tiltalte sitt krav på å bli omtalt som uskyldig. Dommen legges nok ikke ut offentlig, man må kontakte tingretten for å få den.

OK, kan du i det minste sitere den aktuelle delen av dommen?

(Innlegget ble redigert 20.08.18 20:50)

flourhouse
flourhouseInnlegg: 36955
20.08.18 20:56
Brezjnev: OK, kan du i det minste sitere den aktuelle delen av dommen?

Nei, jeg har ikke noen sitater av den konkrete dommen. Grunnen til at jeg skrev det jeg skrev er erfaringen jeg har med å lese slike dommer og samtaler jeg har hatt med aktører. Som eksempel kan brukes Tengs-saken. Her skrev (den norske) retten at "the High Court finds it clearly probable that [the applicant] has committed the offences against Ms T. with which he was charged and that an award of compensation to her parents should be made" (engelsk fordi det er hentet fra menneskerettighetsdomstolen). 

Dette ivaretok ikke uskyldspresumsjonen godt nok, og Norge ble dømt. Det er enkelt å se at lagmannsretten ikke mente å si noe annet enn at det var klar sannsynlighetsovervekt, til tross for frifinnelsen, men dette er altså ikke nok lenger. Det er derfor norske dommere er usedvanlig nøye på dette punktet i dag. Nå ble dette kanskje litt på siden av hovedtemaet i tråden, men pytt pytt.

Klikk for å gå tilbake til toppen