Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Tiltale vs dom

NYTT TEMA
GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 13:23
Cobi: MEN: Til de av dere som mener spilleren må suspenderes. Hvor lenge ser dere for dere dette? Frem til rettssaken, formoder jeg? Hva om saken blir anket? Skal han da suspenderes frem til ankebehandlingen er gjennomført? Hva om han frikjennes i tingretten, hvorpå fornærmede anker til lagmannsretten, skal han fortsatt suspenderes frem til dommen til slutt er rettskraftig? Hva om han så blir endelig frikjent, skal man da bare si «shit happens, nå er du tilbake på laget, så slår vi en strek over at du ikke har fått spille på halvannet år (tenk på et tall)»?

Jeg har spurt spørsmålet andre veien. For meg er det ikke så vanskelig. Blir han frikjent i tingretten så kan han spille igjen, da er den tyngste vurderingen vi har hatt spilleren ikke er skyldig - akkurat som den tyngste vurderingen (og eneste vurderingen) vi har nå er at påtalemyndigheten mener de har grunnlag for å få han dømt. Blir han dømt i tingretten og anker saken så bør han ikke få spille før ankesaken er kommet opp.

Om den tiltalte blir frikjent så har han krav på erstatning som konsekvens av rettsforfølgelsen mot seg.

Når det kommer til alvorlighetsgrad så brukes det ofte å være snakk om strafferamme på 2 år eller mer, da faller de vanligste forbrytelsene utenfor og vi står igjen med alvorlige saker. Så vil det selvsagt være endel saker der det opplagt ikke vil bli snakk om slik type straff. Du nevner Nicki Bille, det var tidlig klart at saken ikke ville kunne føre til noen lengre fengselstraff og da sier jo sunn fornuft at klubbens reaksjon bør være begrenset (men om ingen reaksjon er riktig er jeg mer tvilende til). Økonomisk kriminalitet har ikke det samme etiske problemet, spesielt ikke om vi snakker om en forbrytelse der ingen privatperson er offer. Men det er en gråsone, som vi ikke har hatt som problemstilling i norsk fotball. Så fins det selvsagt endel saker som du nevner med gambling på eget lag, doping, handlinger som skjer i arbeidstid som gjør at det kan være på sin plass med reaksjon. Ofte i slike saker er det nok mer sannsynlig med oppsigelse av kontrakt enn suspensjon.

Når det kommer til FIFA og klubbens forpliktelse, så er det altså en rettighet en spiller har til å avbryte en kontrakt - det er ingen rett til å få spille. Og i denne konkrete saken så ville det jo vært uproblematisk siden rettsaken er i august, altså midt i sesongen. Og blir spilleren dømt der så tror jeg vel neppe Molde har så mye mot om han ønsker å avbryte kontrakten.

KaffeOrginal
KaffeOrginalInnlegg: 54496
23.04.18 13:23
Tioman2: Her er jo RBK et godt eksempel med Billie-saken - her var strafferammen for det ene lovbruddet 8 år. (han innrømmet lovbruddet) Skulle han vært suspendert helt til straffesaken kom opp for retten og hvor han tilslutt ble dømt til 60 dager...

RBK supporterne mener denne ikke er sammenliknbar - og det har de jo rett i . Her var jo gjerningsmannen kjent og vi viste at noe straffbart hadde skjedd 

Cobi
CobiInnlegg: 58188
23.04.18 13:31
GoingKronos: Når det kommer til alvorlighetsgrad så brukes det ofte å være snakk om strafferamme på 2 år eller mer, da faller de vanligste forbrytelsene utenfor og vi står igjen med alvorlige saker. Så vil det selvsagt være endel saker der det opplagt ikke vil bli snakk om slik type straff. Du nevner Nicki Bille, det var tidlig klart at saken ikke ville kunne føre til noen lengre fengselstraff og da sier jo sunn fornuft at klubbens reaksjon bør være begrenset (men om ingen reaksjon er riktig er jeg mer tvilende til). Økonomisk kriminalitet har ikke det samme etiske problemet, spesielt ikke om vi snakker om en forbrytelse der ingen privatperson er offer. Men det er en gråsone, som vi ikke har hatt som problemstilling i norsk fotball. Så fins det selvsagt endel saker som du nevner med gambling på eget lag, doping, handlinger som skjer i arbeidstid som gjør at det kan være på sin plass med reaksjon. Ofte i slike saker er det nok mer sannsynlig med oppsigelse av kontrakt enn suspensjon.

Så det du sier er at i f.eks. Bille-saken, med åtte års strafferamme, så burde Rosenborg bruke sunn fornuft, anta at straffen ville bli langt kortere, og ikke suspendere frem til dom, mens i denne saken, med lavere strafferamme, bør ikke Molde få anledning til å bruke det de mener er sunn fornuft – gjerne etter å ha snakket med egen spiller og eventuelt fått forklaringer som gjør at de tror han er uskyldig – og bruke han videre. Spennende logikk, må jeg si.  

Og om spilleren hadde vært tiltalt for økonomisk kriminalitet i stedet for voldtekt, skulle klubbens behandling vært annerledes enn du mener den må være nå, pga at du mener økonomisk kriminalitet (tross høyere strafferamme) er mindre etisk problematisk? Hvem mener du egentlig skal være dommer over hva som er etisk problematisk nok til at spillere bør suspenderes i lang og i mange tilfeller ubestemt tid, om det ikke er jussen gjennom sin fastsettelse av strafferammer for de forskjellige lovbruddene? Du? Jeg? Klanen?

Poenget mitt med det siste avsnittet var å si at FIFA sier at klubber ikke kan sette folk på tribunen etter eget forgodtbefinnende. Verken mer eller mindre.

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 13:33
_Ghost_: Feil. Det er to alternative fremgangsmåter for samme krav. Man får ikke erstatning for samme skade to ganger. Du kan enten kreve erstatning i straffesaken ELLER kreve erstatning fra kontoret fra voldsoffererstatning. Hvis retten har gitt deg medhold i kravet kan du søke om at kontoret utbetaler pengene til deg.

Du tar feil. Det er en nemnd som behandler saken og det gjøres etter at rettsprosessen er ferdig. Om saken blir henlagt (altså ikke kommer til retten) så kan man søke og få erstatning om man kan sannsynliggjøre at man er blitt utsatt for handlingen man har anmeldt.

Om saken går til retten, så kan enten domstolen dømme den tiltalte til å betale erstatning, da vil staten om ikke den tiltalte er i stand å betale stå for utbetaling og kreve det inn hos den dømte. Om den tiltalte ikke dømmes til å betale erstatning så kan offeret søke erstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning. Det er i praksis en formalitet siden en tiltale overgår med klar margin de krav som settes for å få voldsoffererstatning. 

Fishstick
FishstickInnlegg: 25557
23.04.18 13:34
JackNapier: Åpenbart for krevende for deg å komme med noe form for argumentasjon da, så kanskje du bare skal pakke sekken og logge ut av VGD i stedet?

Du påstår (helt uten noen form for grunnlag) at Klanen er "...av typen mennesker som mener jenter har seg selv å takke for å bli voldtatt når de går lettkledd og drikker alkohol."

Dette i samme innlegg som du kritiserer Klanen for å henge ut en Molde-spiller.

Så trenger du argumenter for å se at dette er pinlig?

arildberg
arildbergInnlegg: 1228
23.04.18 13:40
KaffeOrginal: Snakk om ut av sammenheng . Dette er jo bare sprøyt . Det er helt klart å ta side i saken og gjøre seg opp en mening om saken når man kaller anmelder konsekvent for offer. Det betyr at man anerkjenner at det har skjedd noe kriminelt her . At hun føler seg som ett offer kan vi nok dog være enig om Så får vi se da hvordan denne saken blusser opp igjen nå etter denne serierunden. Molde møter jo ikke akkurat de tammeste supporterne nå .

I ettertid ser jeg at jeg helt klart kunne omtalt henne som anmelder. For meg var fokuset på støyen dette har generert, og der og da føltes offer som riktig betegnelse. 

Jeg har på ingen måte gjort meg opp noen formening om hva som har skjedd, og jeg beklager selvsagt dersom det ble opplevd på den måten.

KaffeOrginal
KaffeOrginalInnlegg: 54496
23.04.18 13:45
arildberg: I ettertid ser jeg at jeg helt klart kunne omtalt henne som anmelder. For meg var fokuset på støyen dette har generert, og der og da føltes offer som riktig betegnelse.

Det er jo greit - og jeg må si saken ER vanskelig . 

Vi aner ikke hva som har skjedd eller ikke skjedd. Og dette er de vanskeligste sakene som finnes - spesielt der hvor man er enig om at det har vært sex, men mer uenig i om dette var frivillig eller ei . 

Jeg skjønner ikke at det er mulig å avgjøre sånne saker egentlig på en "korrekt" måte - går kun på troverdighet og hele historien rundt . 

Men vi vet derfor at man slike saker renner ut i sanden . Sikkert noen der det burde vært dømt , men like fullt kan det være at folk blir dømt som strengt tatt ikke burde vært dømt . 

Best kan da være å holde en lav profil på hele saken til den er ferdig mener jeg . 

Interessant nok så kommer det jo tydelig fram at folk mener at hans karriere er ødelagt i alle fall i norsk fotball uansett utfall . At Molde nok vil bli kvitt han selv om han blir frikjent . 

DET sier litt om kraften i slike påstander og litt om hvor viktig det er å være edruelig her når man fordømmer . 

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 13:47
Cobi: Så det du sier er at i f.eks. Bille-saken, med åtte års strafferamme, så burde Rosenborg bruke sunn fornuft, anta at straffen ville bli langt kortere, og ikke suspendere frem til dom, mens i denne saken, med lavere strafferamme, bør ikke Molde få anledning til å bruke det de mener er sunn fornuft – gjerne etter å ha snakket med egen spiller og eventuelt fått forklaringer som gjør at de tror han er uskyldig – og bruke han videre. Spennende logikk, må jeg si.

Ikke den mest ærlige fremstillingen. Rosenborg skulle selvsagt ha fått informasjon fra danske påtalemyndighet, denne saken var jo ganske rett frem - det var klart for alle at dette ikke var en forbrytelse som ville ha mulighet for lang fengselsstraff, det var enighet om forløpet og ingen grunn for noe lengre etterforskning.

Og du har selvsagt feil, voldtekt har minimumstraff på 3 år - det vil si at blir spilleren dømt så vil han få 3 års fengsel. Det er noe helt annet enn det Bille var borti.

Fishstick
FishstickInnlegg: 25557
23.04.18 13:53
Tioman2: Her er jo RBK et godt eksempel med Billie-saken - her var strafferammen for det ene lovbruddet 8 år. (han innrømmet lovbruddet)

8 år strafferamme er teoretisk vissvass. Han sparket et sykkelstativ og motsatte seg arrest. Ingen i hele verden trodde han ville få en streng straff. I den aktuelle saken, er det en minstetid på tre år om han blir dømt. En vesentlig annen alvorlighetskarakter. Han fikk en betinget dom, og den var omtrent som forventet mtp alvorlighetsgrad.

Bille innrømmet i tillegg saken, beklaget og aksepterte terapi for å få en siste sjanse.

KaffeOrginal
KaffeOrginalInnlegg: 54496
23.04.18 13:54
Fishstick: 8 år strafferamme er teoretisk vissvass. Han sparket et sykkelstativ og motsatte seg arrest. Ingen i hele verden trodde han ville få en streng straff. I den aktuelle saken, er det en minstetid på tre år om han blir dømt. En vesentlig annen alvorlighetskarakter

Selvsagt ikke sammenliknbart - men prinsippet om "uskyldig" er lik i begge saker . 

Som du sier - her kunne RBK leve med en dom , det kan selvsagt ikke Molde. 

KaffeOrginal
KaffeOrginalInnlegg: 54496
23.04.18 13:56
Fishstick: I den aktuelle saken, er det en minstetid på tre år om han blir dømt.

Noe som gjør at man kommer til å la tvilen komme flere tiltalte til gode 

Hadde det vært mulig med en mildere straff så ville nok flere bli dømt tenker jeg 

CarloTheBouncer
CarloTheBouncerInnlegg: 723
23.04.18 13:58
GoingKronos: For meg er det ikke så vanskelig. Blir han frikjent i tingretten så kan han spille igjen, da er den tyngste vurderingen vi har hatt spilleren ikke er skyldig - akkurat som den tyngste vurderingen (og eneste vurderingen) vi har nå er at påtalemyndigheten mener de har grunnlag for å få han dømt. Blir han dømt i tingretten og anker saken så bør han ikke få spille før ankesaken er kommet opp.

Vær vennlig og forhold deg til menneskerettighetene som andre siviliserte mennesker.


KjelloO
KjelloOInnlegg: 1807
23.04.18 13:58

1. Det var stor tvil rundt hendelsesforløpet som førte til at Bille ble arrestert. Han mente seg provosert av en voldsom oppførsel fra Politiet. Så nei, han innrømmet ikke straffeskyld i så måte.

2. Bille Nielsen ble solgt til franske Evian 6 dager etter at Politiet tok ut tiltale. Det er vanskelig for RBK å gjøre noe mer enn det egentlig.

For øvrig, Rosenborg suspenderte Bille Nielsen i 2 uker fra dette skjedde. Rett og slett for å vurdere om man skulle heve kontrakten. Han fikk hverken spille eller trene med laget i denne perioden. Det er mer enn hva Molde har vært i nærheten av å gjøre i denne saken.
Molde har kjørt business as usual fra dag én.

caliblue
caliblueInnlegg: 13541
23.04.18 14:01
KaffeOrginal: RBK supporterne mener denne ikke er sammenliknbar - og det har de jo rett i

Poenget er vel at det er forskjellig hvordan folks moralske kompass er tunet. Det som er innenfor for en person er ikke nødvendigvis det samme for en annen. Akkurat som at det som er innenfor for Molde, ikke nødvendigvis er det for andre klubber.

I mine øyne blir det feil å fokusere på strafferamme. Jeg ser annerledes på seksualforbrytelser enn økonomisk kriminalitet, vinningsforbrytelser, fyllekjøring og en hel del voldsforbrytelser. Uavhengig av strafferamme.

For noen år siden var det en talentfull unggutt i Allsvenskan som fikk kontrakten sin terminert etter at han banka kjæresten sin. Han ble dømt til 180 timers samfunnstjeneste for å ha slått og sparket henne.

Andre svenske toppklubber ville ikke ha han og han måtte ned på nivå to for å finne seg en ny klubb. Etter en svært bra sesong der var han fortsatt stemplet som "uspiselig" og når klubbyttet kom var det til en ny klubb på andre nivå selv om han var altfor god for Superettan. Etter bare noen måneder i sin nye klubb ble han solgt til Premier League for knappe 20 mill.

Jeg vi nok anta at han kunne både utøvd alvorligere vold og fått en strengere straff enn hva han gjorde, uten at det ville fått like store konsekvenser for karrieren. Siden fotballklubber og supportere bryr seg mer om hvem han slo enn hva retten gjør.

Ellers hadde det jo vært interessant å høre fra de som snakker om rettssikkerhet at Molde-spilleren ikke kan eller bør suspenderes før det foreligger en rettskraftig dom. Ville dere ment det samme om fornærmede i saken var 8 år?

(Innlegget ble redigert 23.04.18 14:07)

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 14:01
CarloTheBouncer: Vær vennlig og forhold deg til menneskerettighetene som andre siviliserte mennesker.

Vær vennlig å lær deg menneskerettighetene, de omhandler ikke retten til å spille fotball.

Fishstick
FishstickInnlegg: 25557
23.04.18 14:06
Cobi: Så det du sier er at i f.eks. Bille-saken, med åtte års strafferamme, så burde Rosenborg bruke sunn fornuft, anta at straffen ville bli langt kortere, og ikke suspendere frem til dom, mens i denne saken, med lavere strafferamme, bør ikke Molde få anledning til å bruke det de mener er sunn fornuft – gjerne etter å ha snakket med egen spiller og eventuelt fått forklaringer som gjør at de tror han er uskyldig – og bruke han videre. Spennende logikk, må jeg si.

Logikken blir ekstra spennende når du ikke helt har fakta på plass.

Strafferammen på voldtekt er 21 år. Usikker hvor mye den er i denne spesfikke saken, men det er minstetiden som er 3 år. Bille ble dømt for det han ble tiltalt for, og fikk betinget fengsel i to måneder. Veldig stor forskjell på disse sakene.

CarloTheBouncer
CarloTheBouncerInnlegg: 723
23.04.18 14:09
GoingKronos: Vær vennlig å lær deg menneskerettighetene, de omhandler ikke retten til å spille fotball.

Hva behager? Man skal anses som uskyldig, hvilket er uforenelig med å behandles som skyldig som du proklamerer. 

Fishstick
FishstickInnlegg: 25557
23.04.18 14:11
KjelloO: 1. Det var stor tvil rundt hendelsesforløpet som førte til at Bille ble arrestert. Han mente seg provosert av en voldsom oppførsel fra Politiet. Så nei, han innrømmet ikke straffeskyld i så måte. 2. Bille Nielsen ble solgt til franske Evian 6 dager etter at Politiet tok ut tiltale. Det er vanskelig for RBK å gjøre noe mer enn det egentlig. For øvrig, Rosenborg suspenderte Bille Nielsen i 2 uker fra dette skjedde. Rett og slett for å vurdere om man skulle heve kontrakten. Han fikk hverken spille eller trene med laget i denne perioden. Det er mer enn hva Molde har vært i nærheten av å gjøre i denne saken.
Molde har kjørt business as usual fra dag én.

Takk for fakta og presiseringer.

Han var involvert i en episode i Trondheim, også. Var vel etter den han dro på sinnesmestringskurs på Brøset.

Tjaaah
TjaaahInnlegg: 28635
23.04.18 14:13
GoingKronos: Blir han frikjent i tingretten så kan han spille igjen, da er den tyngste vurderingen vi har hatt spilleren ikke er skyldig - akkurat som den tyngste vurderingen (og eneste vurderingen) vi har nå er at påtalemyndigheten mener de har grunnlag for å få han dømt.

Her innrømmer du langt på vei at du nå anser ham som skyldig, til det motsatte er bevist.

Tjaaah
TjaaahInnlegg: 28635
23.04.18 14:14
GoingKronos: Vær vennlig å lær deg menneskerettighetene, de omhandler ikke retten til å spille fotball.

Men det er mulig at kontrakten hans gjør det. Helt uavhengig av menneskerettighetene.

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 14:18
CarloTheBouncer: Hva behager? Man skal anses som uskyldig, hvilket er uforenelig med å behandles som skyldig som du proklamerer.

Han er like uskyldig inntil dom om han ikke spiller for Molde. Når man velger seg yrker der man representerer utad en bedrift eller organisasjon så vet man at det kan oppstå situasjoner der man ikke er i stand til å gjøre det. Om du blir tiltalt for grov kriminalitet så vil du ikke kunne fronte Telenor - du er en belastning for din arbeidsgiver og kan ikke gjøre en god jobb. Vi suspenderer også folk i stillinger som f.eks politi eller lærer lenge før en dom ved enkelte alvorlige forbrytelser, for at vi setter hensynet til samfunnet over. Det betyr ikke at de er forhåndsdømt, og det bryter ikke med deres menneskerettigheter.

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 14:23
Tjaaah: Her innrømmer du langt på vei at du nå anser ham som skyldig, til det motsatte er bevist.

Nei, jeg har ingen anelse om han er skyldig eller ikke. Men jeg tar innover meg virkeligheten og det er at vi har en tiltale så skal den prøves i retten.

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 14:23
Tjaaah: Men det er mulig at kontrakten hans gjør det.

Det gjør den ikke, den gir han en mulighet til å bryte kontrakten. Som er noe helt annet enn en rett til å spille.

Tjaaah
TjaaahInnlegg: 28635
23.04.18 14:27
GoingKronos: Nei, jeg har ingen anelse om han er skyldig eller ikke. Men jeg tar innover meg virkeligheten og det er at vi har en tiltale så skal den prøves i retten.

Jeg ser at du skriver det, samtidig skriver du at du mener man bør avvente til han er frikjent, siden den tyngste vurderingen da er at han er uskyldig. Mens du nå mener at den eneste vurderingen er at man mener at man kan få ham dømt. En vurdering du vel har sagt at du forholder deg til.

Betydningen av de ordene, er i praksis at du vil forholde deg til ham som skyldig til det motsatte er bevist, selv om du sier at du ikke aner om han er det.

Ja, vi har en tiltale, og det heter også at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Du virker å ville forholde deg til det motsatte. For det er det du faktisk sier.

jackblack
jackblackInnlegg: 13538
23.04.18 14:28

Det som slår meg som merkelig er at Molde FK og enkelte blant fansen i dette tilfellet dytter offeret foran seg og sier at det er på grunn av henne at andre ikke skal reagere mot deres bruk av spilleren. Prinsippielt gjelder jo ikke dette bare henne, dette gjelder jo alle kvinner som har blitt utsatt for overgrep. En ansatt tiltalt fro grov økonomisk utroskap får ikke fortsette i stillingen sin som om ikke noe har skjedd. Det er nettopp derfor det kalles en suspasjon, fordi den er midlertidig. Er han uskyldig vil suspensjonen oppheves. 

Vil dog poengtere en ting, at jeg hverken støtter bannerene eller sangene som ble sunget. Jeg sang heller ikke på sangene om Herman Stengel. Ikke fordi jeg skal dømme andre, men fordi jeg foretrekker å synge sanger om eget lag. Utenom Lyn, Brann og Lillestrøm.. Og Rosenborg da.. DE er jo ræva ;)

Tjaaah
TjaaahInnlegg: 28635
23.04.18 14:28
GoingKronos: Det gjør den ikke, den gir han en mulighet til å bryte kontrakten. Som er noe helt annet enn en rett til å spille.

Kan du utdype om akkurat hva kontrakten hans sier om dette?

Tjaaah
TjaaahInnlegg: 28635
23.04.18 14:34
jackblack: Det som slår meg som merkelig er at Molde FK og enkelte blant fansen i dette tilfellet dytter offeret foran seg og sier at det er på grunn av henne at andre ikke skal reagere mot deres bruk av spilleren. Prinsippielt gjelder jo ikke dette bare henne, dette gjelder jo alle kvinner som har blitt utsatt for overgrep. En ansatt tiltalt fro grov økonomisk utroskap får ikke fortsette i stillingen sin som om ikke noe har skjedd. Det er nettopp derfor det kalles en suspasjon, fordi den er midlertidig. Er han uskyldig vil suspensjonen oppheves. Vil dog poengtere en ting, at jeg hverken støtter bannerene eller sangene som ble sunget. Jeg sang heller ikke på sangene om Herman Stengel. Ikke fordi jeg skal dømme andre, men fordi jeg foretrekker å synge sanger om eget lag. Utenom Lyn, Brann og Lillestrøm.. Og Rosenborg da.. DE er jo ræva ;)

Det er vel fordi hun spesifikt har bedt folk om å slutte med det, i dette tilfellet. Da er det naturlig å be folk om å ta hensyn til det.

Det må kunne gå an å protestere på en annen måte enn det som gjøres nå. Man kan fint mene at Molde burde suspendere spilleren, uten å synge navnet hans og voldtektsmann. Dette er grov hets av en person vi liksom skal anse som uskyldig, enn så lenge.

Tioman2
Tioman2Innlegg: 7061
23.04.18 14:39
KjelloO: 1. Det var stor tvil rundt hendelsesforløpet som førte til at Bille ble arrestert. Han mente seg provosert av en voldsom oppførsel fra Politiet. Så nei, han innrømmet ikke straffeskyld i så måte.2. Bille Nielsen ble solgt til franske Evian 6 dager etter at Politiet tok ut tiltale. Det er vanskelig for RBK å gjøre noe mer enn det egentlig.For øvrig, Rosenborg suspenderte Bille Nielsen i 2 uker fra dette skjedde. Rett og slett for å vurdere om man skulle heve kontrakten. Han fikk hverken spille eller trene med laget i denne perioden. Det er mer enn hva Molde har vært i nærheten av å gjøre i denne saken.Molde har kjørt business as usual fra dag én.

Her kommer dobbeltmoralen inn ser jeg.

1. Han innrømmet fyllebråket, men ikke vold mot offentlig tjenestmann - det er dette punktet som har strafferamme på 8.år

2. Ja, RBK solgte han. Men hva utalte de når tiltalen ble kjent " sportslig avdeling i Rosenborg har de ingen planer om å sette dansken på benken som følge av at han nå er tiltalt." og videre i samme artikkel "Jeg har fått med meg at han er tiltalt. Jeg tenker at vi må vente og se hva som skjer i saken. Han er tiltalt, men vi gjør ikke noe med det. Vi kan ikke dømme ham før han er dømt, sier Moe Dyrhaug til NRK. "

3. Suspensjon fordi han hadde gjort det samme tidligere (fyllebråk). (som han innrømmet)

GoingKronos
GoingKronosInnlegg: 46686
23.04.18 14:40
Tjaaah: Kan du utdype om akkurat hva kontrakten hans sier om dette?

Cobi limte jo inn FIFA sin tekst rundt retten til å avbryte kontrakt ved manglende spilletid. 

Tioman2
Tioman2Innlegg: 7061
23.04.18 14:46
GoingKronos: Når man velger seg yrker der man representerer utad en bedrift eller organisasjon så vet man at det kan oppstå situasjoner der man ikke er i stand til å gjøre det. Om du blir tiltalt for grov kriminalitet så vil du ikke kunne fronte Telenor - du er en belastning for din arbeidsgiver og kan ikke gjøre en god jobb. Vi suspenderer også folk i stillinger som f.eks politi eller lærer lenge før en dom ved enkelte alvorlige forbrytelser, for at vi setter hensynet til samfunnet over

Du har et lite poeng, men samtidig bommer du :) Fordi det må være samsvar mellom arbeidsoppgaver og lovbrudd. Er du som lærer tiltalt for seksuelle overgrep (mot barn) så er det selvsagt knyttet opp mot yrket ditt. Er du tiltalt for økonomisk kriminalitet og skal "tjene" inn penger for Telenor, så er det yrket ditt osv. Det er ikke snakk om å sette samfunnet over, men at det er dirkete sammenheng med mulig lovbrudd og yrket ditt...

 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg