Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Årsrapport Fotball - Norsk: 2018

NYTT TEMA
6347
6347Innlegg: 30255
06.01.19 19:31

INNHOLDSFORTEGNELSE


1    INNLEDNING

2    AKTIVITET PÅ FOTBALL - NORSK
2.1    Antall innlegg
2.2    Antall aktive brukere
2.3    Antall tråder
2.4    Kamptråd-statistikk
2.5    Klubbtråd-statistikk

3    DIVERSE INFO
3.1    Brukere med flest innlegg
3.2    De mest aktive dagene
3.3    Hvor lange er innleggene på Fotball – Norsk?
3.4    Aktivitet fordelt på ukedager og klokkeslett
3.5    Nye brukere
3.6    Diverse trivia

4    AKTIVITET PÅ SUPPORTERFORAENE

5    KOMMENTARER OG OPPSUMMERING

1    INNLEDNING

Her er en årsrapport for Fotball – Norsk i 2018. Rapporten er bygd opp etter omtrent samme mal som fjorårets årsrapport. Tallene for 2018 står i sentrum, men sammenligninger med tidligere år er også inkludert i mange av oversiktene. I kapittel 4 er det også en oversikt over aktivitet på norske supporterfora. For de som er interessert i ytterligere historiske tall er spesielt årsrapportene fra 2015 og 2016 å anbefale.


Nøkkelinfo, Fotball – Norsk 2018
- Det ble skrevet 174 400 innlegg. Det er nedgang på 11,1 % fra 2017.
- Aktiviteten er den laveste siden 2003.
- 1580 brukere skrev innlegg. Det er nedgang på 5,8 % fra 2017.
- De 62 mest aktive brukerne skrev halvparten av innleggene. 737 av dem skrev under 10 innlegg.
- Antall brukere har falt hvert år fra 2007. Nedgangen fra da er 71 %.
- 2018 hadde 872 aktive tråder. 735 av dem ble startet i 2018. Antall tråder har falt hvert år fra 2007.
- 39,7 % av alle innlegg ble skrevet i klubbtrådene. Andelen har økt hvert år fra 2011.
- Molde har klart flest innlegg i klubbtråden. Deretter føler Viking og Rosenborg.
- 2. april hadde flest innlegg (1881), 21. mai hadde flest aktive brukere (300).


Nøkkelinfo, Supporterforaene 2018
- Det ble skrevet 148 200 innlegg på 20 forskjellige fora. Det er en nedgang på 9,5 % fra 2017.
- RBKweb har desidert mest aktivitet. 47 % av alle innlegg ble skrevet der.
- Aktiviteten har falt hvert år fra 2006. Nedgangen fra da er 82 %.
2    AKTIVITET PÅ FOTBALL – NORSK


2.1    ANTALL INNLEGG

Innlegg år for år – 2000-2018

År         Innlegg år    Innlegg dag   Endring fra året før
2000          40 600        111            -
2001          68 800        189            + 69,5 %
2002        152 900        419            + 122,2 %
2003        169 500        464            + 10,9 %
2004        297 700        813            + 75,6 %
2005        402 400        1 102         + 35,2 %
2006        389 500        1 067         - 3,2 %
2007        410 800        1 126         + 5,5 %
2008        288 600        789            - 29,7 %
2009        320 800        879            + 11,2 %
2010        344 900        945            + 7,5 %
2011        338 500        928            - 1,9 %
2012        288 500        788            - 14,8 %
2013        259 500        711            - 10,1 %
2014        208 000        570            - 19,8 %
2015        233 200        639            + 12,1 %
2016        203 000        556            - 13,0 %
2017        196 000        537            - 3,4 %
2018        174 400        478            - 11,1 %
                           
Kommentar
Nedgangen fra 2017 er på 11,1 %. Med unntak av en pen økning i 2015 har det vært nedgang hvert år fra 2010.Innlegg per måned – 2017 vs. 2018

Mnd       2017            2018             Endring %
01        10 237            7 166              - 30,0 %
02        12 471            8 164              - 34,5 %
03        16 470            13 793            - 16,3 %
04        21 362            20 368            - 4,7 %
05        22 302            20 652            - 7,4 %
06        16 840            12 101            - 28,1 %
07        18 739            13 686            - 27,0 %
08        25 295            21 816            - 13,8 %
09        14 799            18 607            + 25,7 %
10        14 723            15 870            + 7,8 %
11        14 226            14 295            + 0,5 %
12         8 581              7 860             - 8,4 %
Tot      196 045        174 378         - 11,1 %

Kommentar
De 8 første månedene hadde alle nedgang. Flere av dem betydelig. Deretter fulgte tre måneder med oppgang.Kategorisering av innlegg siste fire sesonger

2015           2016          2017          2018         Kategori
71 700        67 000        74 500        69 300        Klubbtråder
47 500        44 400        39 900        36 700        Kamptråder, Eliteserien
32 200        19 900        18 400        17 300        Kamptråder, E-cup, cup og landslag
81 800        71 700        63 200        51 100        Øvrig
233 200   203 000    196 000    174 400       Totalt

Kommentar
Innlegg som ikke skrives i klubbtråder eller kamptråder faller år for år, fra 82 000 innlegg i 2015 til 51 000 i 2018.


Kategorisering av innlegg siste fire sesonger (oppgitt i prosentandeler)

2015           2016          2017          2018          Kategori
30,8 %        33,0 %        38,0 %        39,7 %        Klubbtråder
20,4 %        21,9 %        20,4 %        21,0 %        Kamptråder, Eliteserien
13,8 %        9,8 %           9,4 %         10,0 %        Kamptråder, E-cup, cup og landslag
35,0 %        35,3 %        32,2 %        29,3 %        Øvrig

2.2    ANTALL AKTIVE BRUKERE

Antall brukere med innlegg år for år

År        Brukere            Endring fra året før
1999        352                -
2000        995               + 182,7 %
2001        2 740            + 175,4 %
2002        2 830            + 3,3 %
2003        3 665            + 29,5 %
2004        4 169            + 13,8 %
2005        5 449            + 30,7 %
2006        5 258            - 3,5 %
2007        5 368            + 2,1 %
2008        5 160            - 3,9 %
2009        5 088            - 1,4 %
2010        4 723            - 7,2 %
2011        3 717            - 21,3 %
2012        2 861            - 23,0 %
2013        2 518            - 12,0 %
2014        2 112            - 16,1 %
2015        2 038            - 3,5 %
2016        1 749            - 14,2 %
2017        1 678            - 4,1 %
2018        1 580            - 5,8 %           

Kommentar
Det har vært nedgang i antall aktive brukere hvert år fra 2007. Nedgangen fra 2017 er 5,8 %, mens nedgangen fra toppen i 2005 er 71 %.Antall brukere med innlegg i snitt per dag

På den tiden VG Nett reklamerte for VGD på forsiden var det ikke uvanlig at noen titalls nye brukere kunne dukke opp i løpet av en dag her på Fotball - Norsk. I tillegg var det var større utskifting av nick tidligere. Derfor synes jeg antall brukere i snitt per dag gir et bedre bilde av antall aktive brukere reelt sett.

År         Brukere         Endring fra året før
1999         20               -
2000         32             + 60,0 %
2001         60             + 87,5 %
2002        109            + 81,7 %
2003        131            + 20,2 %
2004        178            + 35,9 %
2005        244            + 37,1 %
2006        259            + 6,1 %
2007        283            + 9,3 %
2008        228            - 19,4 %
2009        217            - 4,8 %
2010        220            + 1,4 %
2011        216            - 1,8 %
2012        185            - 14,4 %
2013        175            - 5,4 %
2014        155            - 11,4 %
2015        164            + 5,8 %
2016        149            - 9,1 %
2017        150            + 0,7 %
2018        140            - 6,7 %Antall brukere med innlegg per måned: 2017 vs. 2018

Mnd    2017      2018
01        590        498
02        626        546
03        810        761
04        870        797
05        831        762
06        777        733
07        812        720
08        853        803
09        752        788
10        693        764
11        699        731
12        604        596
Snitt    743       708

Kommentar
Mønsteret er identisk med antall innlegg. Det er de samme månedene som har oppgang/nedgang.Antall innlegg per bruker (snitt per dag)

År      Brukere     Innlegg   Innlegg per bruker
1999        20              59         2,95
2000        32            117         3,66
2001        60            190         3,17
2002        109          419         3,84
2003        131          464         3,54
2004        178          813         4,57
2005        244        1 102        4,52
2006        259        1 067        4,12
2007        283        1 126        3,98
2008        228        820           3,60
2009        217        879           4,05
2010        220        945           4,30
2011        216        922           4,27
2012        185        796           4,30
2013        175        709           4,05
2014        155        569           3,67
2015        164        638           3,89
2016        149        554           3,72
2017        150        536           3,57
2018        140        478           3,41De mest aktive brukernes betydning for aktiviteten

År              Topp 10             Andel av alle innlegg
2007            37 811                        9,2 %
2011            45 503                       13,5 %
2015            32 666                       14,0 %
2016            34 624                       17,1 %
2017            33 675                       17,2 %
2018            30 862                       17,7 %

Kommentar
De 10 mest aktive brukerne står for en økende andel av alle innlegg.Hvor mange brukere skriver halvparten av innleggene?

År        Brukere
2007        160
2011        103
2015        82
2016        68
2017        64
2018        62

Kommentar
Samme tendens her. Aktiviteten avhenger av stadig færre brukere.Utviklingen av antall brukere år for år

År            Totalt        Nye brukere
1999          352            352
2000         1 229          877
2001         3 713         2 484
2002         5 704         1 991
2003         8 285         2 581
2004        11 144        2 859
2005        14 849        3 705
2006        17 960        3 111
2007        20 808        2 848
2008        23 394        2 586
2009        26 235        2 841
2010        28 659        2 424
2011        30 103        1 444
2012        31 025        922
2013        31 934        909
2014        32 464        530
2015        32 919        455
2016        33 217        298
2017        33 480        263
2018        33 708        228

Kommentar
Antall nye brukere har falt hvert år fra 2009.

2.3    ANTALL TRÅDER

Her er en oversikt over hvor mange nye tråder som har blitt opprettet år for år. Tallene fra 1999 til 2008 er ca-tall. Totalen er nøyaktig, men er rundet av til nærmeste hundre. Antall aktive tråder hvert år har jeg kun fra 2011 og fremover, men det en kan si om årene før er at antall aktive tråder ikke er mye høyere enn antall nye tråder.

År        Nye tråder      Aktive tråder      % nye
1999        1 500             1 500                 100,0 %
2000        5 100
2001        6 800
2002        9 200
2003        11 800
2004        16 200
2005        17 700
2006        13 500
2007        13 800
2008        8 600
2009        6 845
2010        5 275
2011        3 992            4 512            88,5 %
2012        2 430            2 818            86,2 %
2013        1 810            2 192            82,6 %
2014        1 127            1 348            83,6 %
2015        1 048            1 201            87,2 %
2016        1 010            1 145            88,2 %
2017         888              1 051            84,5 %
2018         735                873             84,2 %

Kommentar
Antall nye tråder har hatt nedgang hvert år fra 2007. Toppen ble nådd i 2005 med 17 700 nye tråder. Nedgangen fra den gang er hele 96 %.Antall nye tråder opprettet måned for måned: 2017 vs. 2018

Mnd   2017   2018
01        43        33
02        53        40
03        81        71
04        115      87
05        82        87
06        75        49
07        61        48
08        88        91
09        80        59
10        78        66
11        91        69
12        41        35
Sum   888      735

2.4    KAMPTRÅD-STATISTIKK

Kamptråder i Eliteserien

Innlegg i kamptrådene 2011-2018

År           Innlegg     Snitt pr. kamp     Ant. tråder
2011        77 328            322                  234
2012        69 066            288                  226
2013        63 631            265                  222
2014        47 814            199                  226
2015        47 495            198                  231
2016        44 435            185                  235
2017        39 918            166                  224
2018        36 660            153                  217

Kommentar
Antall innlegg i kamptrådene har falt alle år fra 2011. Innleggstallene er mer enn halvert siden den gang.Antall innlegg i hvert lags kamptråder i 2018

Innlegg    Snitt   Ant. tråder   Lag
11 927      398        30            Rosenborg
10 002      333        30            Brann
7 548        252        29            Molde
7 527        251        29            Vålerenga
5 117        171        28            Strømsgodset
4 867        162        30            Lillestrøm
3 856        129        28            Tromsø
3 054        102        29            Sarpsborg 08
2 993        100        26            Bodø/Glimt
2 964         99         29            Odd
2 641         88         30            Haugesund
2 472         82         25            Start
2 256         75         25            Stabæk
2 196         73         19            Ranheim
2 076         69         24            Kristiansund
1 824         61         23            Sandefjord

Kommentar
Etter tre sesonger på rad med flest innlegg i RBK og Moldes kamptråder, kommer Brann imellom i 2018. VIF følger hakk i hel på Molde, deretter et stort sprang ned til Godset.Kamptråder 2018 – topp 20
1634      Rosenborg - Brann
1117      Molde - Rosenborg
1115      Rosenborg - Molde
1072      Brann - Rosenborg
946        Vålerenga - Rosenborg
607        Tromsø - Rosenborg
596        Vålerenga - Molde
595        Vålerenga - Brann
581        Strømsgodset - Rosenborg
493        Brann - Tromsø
489        Brann - Vålerenga
488        Lillestrøm - Vålerenga
480        Ranheim - Brann
462        Vålerenga - Lillestrøm
452        Odd - Rosenborg
438        Rosenborg - Ranheim
432        Bodø/Glimt - Rosenborg
413        Strømsgodset - Brann
384        Stabæk - Rosenborg
375        Rosenborg - Kristiansund BKØvrige kamptråder

Innlegg       Antall
300-370        12   
200-299        25   
100-199        60
50-99            42
1-49              58   
0                   23Antall innlegg sortert på kamptidspunkt

Denne oversikten viser antall kamptråd-innlegg på de fire faste kamptidspunktene. Kamper spilt på avvikende tidspunkt er ikke regnet med. Tallene er oppgitt i snitt per kamp.

197        Lørdag kl. 18
106        Søndag kl. 18 (Den åpne TV-kampen)
63          Søndag kl. 18 (De 4 betalTV-kampene)
491        Søndag kl. 20
231        Mandag kl. 19

Kommentar
Hovedkampen søndag kl. 20 har klart flest innlegg.Innlegg i kamptrådene – periodevis

År         Runde 1-10       Runde 11-20      Runde 21-30
2014        19 738                15 175                12 901
2015        17 656                16 859                12 980
2016        16 234                15 759                12 432
2017        16 345                14 041                9 532
2018        14 491                11 494                10 675

Kommentar
Det samme mønsteret gjentar seg for femte år på rad: Innleggstallene faller utover i sesongen.Kamptråder 2011-2018

Her er innleggstallene (oppgitt i snitt per kamp) for de syv lagene som har spilt i Eliteserien alle sesongene. Parentesen til høyre indikerer antall kamptråder av 240 mulige.

Snitt       11     12      13     14      15     16      17     18      Lag
489        741    577    556    341    515    398    388    398    Rosenborg (239)
385        417    472    411    385    423    414    304    252    Molde (238)
357        570    524    419    321    314    203    257    251    Vålerenga (238)
270        230    411    431    286    260    216    158    171    Strømsgodset (238)
228        309    343    240    214    177    224    157    162    Lillestrøm (237)
159        168    145    154    160    185    211    152     99    Odd (235)
148        218    204    163    132    105    148    122     88    Haugesund (236)


De tre lagene med 7 av 8 sesonger oppe (210 mulige kamptråder)

Snitt        11     12     13     14     15      16      17     18     Lag
418        709    513    493    383    ---      220    277    333  Brann (210)
230        294    309    285    193    234    156    140    ---    Viking (204)
156        217    169    197    131    105    138    135    ---    Aalesund (199)

Kommentar
Før denne sesongen hadde Strømsgodset hatt kamptråder i samtlige Eliteseriekamper siden 2011, men denne sesongen var det to kamper uten kamptråd. Alle Branns Eliteseriekamper har hatt kamptråder, men Brann var en sesong i OBOS (hadde da kamptråder i 29 av 30 kamper).Kamptråder på landskamper i 2018

Privatkamper
656    Norge - Australia
630    Albania - Norge
776    Island - Norge
562    Norge - Panama

Nations League
966    Norge - Kypros
952    Bulgaria - Norge
854    Norge - Slovenia
760    Norge - Bulgaria
794    Slovenia - Norge
1192    Kypros - Norge

Annet
834    Norge – Brasil (omkampen)


Kamptråder på landslagets kvalifiseringer

Snitt         Kvalik          Antall kamper
1655        VM 12/13        10
1747        EM 14/15        10
1413        VM 16/17        10
920           NL 2018          6


Kamptråder Europa League, gruppespill

Snitt      Lag (sesong)
500        RBK (2015)
491        Molde (2015)
224        RBK (2017)
266        RBK (2018)
205        Sarpsborg (2018)

2.5    KLUBBTRÅD-STATISTIKK

Innlegg i klubbtrådene siden 2011

År           Innlegg        Andel av hele Fotball - Norsk
2011        39 700            11,7 %
2012        53 700            18,6 %
2013        51 500            19,8 %
2014        55 400            26,6 %
2015        71 700            30,8 %
2016        67 000            33,0 %
2017        74 500            38,0 %
2018        69 300            39,7 %

Kommentar
Andelen innlegg i klubbtrådene har økt hvert år fra 2011. Klubbtrådene er en nesten fire ganger så stor del av Fotball – Norsk sammenlignet med for syv år siden.Innlegg i de 16 mest aktive klubbtrådene i 2018

Totalt        1. kvart    2. kvart    3. kvart    4. kvart     Klubbtråd
16 000        3 639        4 302        5 062        2 997        Molde
10 358        3 022        2 194        2 512        2 630        Viking
8 329          1 014        1 907        3 331        2 077        Rosenborg
7 104          2 155        1 779        1 923        1 247        Vålerenga
5 521          1 320        2 101        1 249         851          Brann
5 226            691         1 300        1 483        1 752        Strømsgodset
3 650         1 238         1 335         848           229          Florø
2 929           975            762          831           361          Odd
2 174           364            653          688           469          Lillestrøm
2 034           751            570          285           428          Haugesund
1 950           487            225          759           479          Sarpsborg 08
1 338           403            402          291           242          Bodø/Glimt
1 114           322            290          197           305          Start
756              227            328          135            66           Tromsø
687              144            197          152           194          Fredrikstad
103               59              15            11             18           Kristiansund

69 273      16 811    18 360   19 757     14 345        Sum klubbtråder
174 378    29 123    53 121   54 109     38 025        Sum Fotball - Norsk
39,7 %      57,7 %    34,6 %   36,5 %    37,7 %        Andel klubbtråder

Kommentar
Moldes klubbtråd hadde klart flest innlegg i 2018. De første tre månedene i 2018 sto klubbtrådene for 58 % av alle innlegg på Fotball – Norsk.Innlegg i de 15 mest aktive klubbtrådene 2011-2018
109 576      Viking
86 124        Molde
72 653        Vålerenga
45 812        Strømsgodset
42 775        Rosenborg
25 595        Brann
22 200        Lillestrøm
18 993        Odd
9 645          Tromsø
9 305          Florø
8 999          Bodø/Glimt
7 710          Haugesund
7 413          Start
7 374          Sarpsborg 08
4 237          Fredrikstad
3    DIVERSE INFO


3.1    BRUKERE MED FLEST INNLEGG

Topp 100 i 2018
1              6 206        Tjaaah
2              4 551        PapaSmurf
3              3 306        InDeilawetrust
4              3 149        RickiBK
5              2 917        BigGeorge
6              2 697        KaffeOrginal
7              2 239        Sulfat
8              2 113        HarryH
9              1 891        flourhouse
10            1 793        TAdams6
11            1 774        lsklars
12            1 656        Thpe
13            1 606        qbah
14            1 553        zetta
15            1 547        Zanick
16            1 528        Bearwithme
17            1 525        HuiBuorre
18            1 510        keizersoze
19            1 480        Folkflesk
20            1 444        Rockets_AA
21            1 295        Winthrop15
22            1 284        sTIMEN87
23            1 224        Art-Vandelay
24            1 221        seriemester2013
25            1 216        stc887

26            1 189     Stormoen33
27            1 183     S08
28            1 177     Kristwic7
29            1 161     Dewaz
30            1 143     Thecokeman
31            1 136     ObjektivtSett
32            1 101     supergunners10
33            1 096     startelver
34            1 092     Hepp1971
35            1 068     dalagubbe
36            1 030     Kurtkanon2
37            1 027     borbje
38            999        CapoConsigliere
39            967        Gorgi
40            955        Jonasar
41            934        return_of_drakkar
42            932        MacPerson
43            931        Gunnar88
44            922        Oslo1913
45            918        KongOjo
46            916        sambasamba
47            893        trøndergutten
48            866        Pugachev
49            845        PerryAndre
50            823        fusion

51            820        Nevi
52            792        dzk
53            787        Havrebukken
54            761        Solvgutt1
55            749        Kongemannen
56            742        Korgutt
57            738        RAH
58            729        thomzi
59            718        Eksberten
60            706        HLund
61            694        Xavi7
62            689        helvis
63            677        Andajs
64            674        MadBum
65            670        fotballidiot2
66            660        Fishstick
67            643        kytec
68            643        Firensju
69            639        daniekr
70            636        den12mann
71            628        Samp
72            620        GoingKronos
73            615        Heborres
74            613        Yourexperiencemaydiffer
75            608        MyWays

76            597        hrrreminius
77            592        Everenga
78            585        KingKongHalvor
79            582        Svartbaken
80            581        Nishy
81            564        MensenErnst
82            563        Corio
83            550        Flammen2
84            544        Kakebart
85            541        Lilleborg
86            539        jackblack
87            532        malacay3
88            529        Kumite
89            521        Aprilsnarr
90            519        VestreStaa
91            516        arto
92            463        cetor
93            462        Laban
94            458        KingAnderson
95            447        Jordbæryoghurt
96            446        aIseboy
97            445        Nøkkelknipe
98            438        RamGuy
99            435        Charlie70
100          426        Retnuh_Flim

Kommentar
Disse 100 brukerne skrev 108 155 innlegg til sammen. Det tilsvarer 62 % av alle innlegg.Fordeling av innlegg for alle brukere i 2018
8 brukere skrev 2000+ innlegg                      = 27 178 innlegg
29 brukere skrev 1000-1999 innlegg            = 38 950 innlegg
54 brukere skrev 500-999 innlegg                = 38 007 innlegg
224 brukere skrev 100-499 innlegg              = 48 143 innlegg
528 brukere skrev 10-99 innlegg                  = 19 585 innlegg
504 brukere skrev 2-9 innlegg                      = 2 194 innlegg
233 brukere skrev 1 innlegg                             = 233 innlegg

Kommentar
737 av de 1580 brukerne skrev under 10 innlegg.Topp 5 måned for måned i 2018

Januar
274        Winthrop15
265        BigGeorge
214        PapaSmurf
190        TAdams6
164        Kristwic7

Februar   
290        InDeilawetrust
268        PapaSmurf
249        BigGeorge
200        TAdams6
190        Tjaaah

Mars
492        sTIMEN87
463        Tjaaah
424        PapaSmurf
291        BigGeorge
276        InDeilawetrust

April
1 227     Tjaaah
827        KaffeOrginal
693        PapaSmurf
428        InDeilawetrust
346        HuiBuorre

Mai
1 428     Tjaaah
507        PapaSmurf
441        KaffeOrginal
421        RickiBK
344        keizersoze

Juni
563        Tjaaah
404        RickiBK
294        KaffeOrginal
222        InDeilawetrust
221        HuiBuorre

Juli
432        RickiBK
406        Rockets_AA
310        Sulfat
291        supergunners10
268        FolkfleskAugust

August
778        RickiBK
614        PapaSmurf
366        InDeilawetrust
352        KaffeOrginal
309        Sulfat

September
819        Tjaaah
519        PapaSmurf
451        InDeilawetrust
318        HarryH
304        flourhouse

Oktober
497        Tjaaah
428        RickiBK
357        PapaSmurf
295        InDeilawetrust
288        BigGeorge

November
312        PapaSmurf
307        Zanick
269        flourhouse
267        InDeilawetrust
260        Tjaaah

Desember
283        Zanick
263        Tjaaah
226        PapaSmurf
193        keizersoze
172        BigGeorge
Flest innlegg totalt på Fotball – Norsk – topp 50

Innlegg        Innlegg            Aktive
Totalt            2018               år            Nick
52 077            2 697            14            KaffeOrginal
50 498            3 149            17            RickiBK
38 749            0                   14            Fygaren
38 647            0                   10            Markmus
32 096            0                    6             krakra_2
27 771            1 793            14            TAdams6
27 355            4 551             8              PapaSmurf
22 406            1 606            13             qbah
22 222            729              10             thomzi
21 109            660              10             Fishstick
20 817            670              18             fotballidiot2
20 487            1 161            9              Dewaz
19 724            541              16             Lilleborg
19 468            2 113            15            HarryH
19 139            2 917            7              BigGeorge
18 358            0                  12             19VIF82
17 985            585              11             KingKongHalvor
17 938            3                  16             dragons100
16 935            1 143            9              Thecokeman
16 108            1 177            8              Kristwic7
15 626            0                   11            dudo
15 549            1 774            14            lsklars
15 460            0                  13            bønna1
15 337            1 891            11            flourhouse
15 107            620               11            GoingKronos
14 871            6 206            12            Tjaaah
14 543            387               18            Wiggum
14 533            364               17            clavin
14 497            0                   15            steffen
14 098            0                   16            Marrern
13 864            0                   12            MeaCulpa
13 856            11                 19            odin
13 486            0                   14            Jotjar
12 955            0                   10            Johninho2
12 650            0                    5            ATuin
12 609            955               13            Jonasar
12 605            1 216            11            stc887
12 517            29                 15            6347
12 391            0                    4            DobbelA
12 299            0                    7            SamBell
11 956            0                    5            Galiatmyra
11 660            207              18            eman
11 570            539              13            jackblack
11 503            866              15            Pugachev
11 477            999              12            CapoConsigliere
11 336            0                  11            Kjuagutten
11 113            0                   4            exonymous
11 009            916               7            sambasamba
10 947            0                 10            Reppistand
10 662            138             14            Bilvrag


6347
6347Innlegg: 30255
06.01.19 19:32

3.2    DE MEST AKTIVE DAGENE

Topp 30 i 2018

Innlegg                                         Brukere
1 881        02.04.2018                300        21.05.2018
1 782        27.05.2018                288        11.03.2018
1 720        21.05.2018                288        02.04.2018
1 629        29.04.2018                284        13.05.2018
1 617        30.09.2018                282        16.05.2018
1 586        13.05.2018                272        27.05.2018
1 489        16.09.2018                270        08.04.2018
1 479        15.08.2018                270        29.04.2018
1 457        28.10.2018                266        30.09.2018
1 410        08.04.2018                261        06.05.2018
1 401        06.05.2018                260        28.10.2018
1 336        05.08.2018                260        11.11.2018
1 332        11.03.2018                256        26.08.2018
1 311        11.11.2018                254        15.08.2018
1 296        26.08.2018                252        22.04.2018
1 283        09.09.2018                252        04.11.2018
1 242        22.04.2018                249        16.08.2018
1 239        19.11.2018                248        02.09.2018
1 230        04.11.2018                247        23.09.2018
1 217        16.08.2018                247        07.10.2018
1 212        02.09.2018                245        16.09.2018
1 208        23.09.2018                241        19.08.2018
1 177        16.05.2018                237        15.04.2018
1 175        15.04.2018                237        30.08.2018
1 169        06.09.2018                236        05.08.2018
1 120        30.08.2018                233        19.07.2018
1 112        11.06.2018                231        22.05.2018
1 100        19.07.2018                230        23.08.2018
1 096        19.08.2018                228        12.08.2018
1 086        07.10.2018                222        09.09.2018

Kommentar
Toppen på 1881 innlegg er høyere enn i 2017 (1837 innlegg).Topp 30 gjennom tidende

Innlegg                                          Brukere
4 089        20.03.2011                662        30.10.2005
4 087        09.08.2009                571        09.08.2009
3 760        05.04.2010                556        09.04.2007
3 755        24.05.2010                538        05.11.2006
3 631        30.10.2005                537        28.03.2007
3 604        05.11.2006                525        20.03.2011
3 558        10.04.2011                525        25.08.2010
3 498        25.09.2011                524        06.11.2007
3 336        19.05.2011                519        24.05.2010
3 325        07.08.2011                517        25.06.2007
3 266        15.11.2015                511        29.10.2006
3 254        20.05.2012                500        17.11.2007
3 252        30.10.2011                494        07.04.2008
3 139        11.09.2011                492        04.10.2010
3 100        04.10.2010                491        29.10.2005
3 078        03.10.2010                491        12.11.2007
3 068        03.04.2011                488        16.04.2007
3 058        16.11.2005                486        24.03.2007
3 042        11.09.2012                486        21.11.2007
3 037        09.04.2007                486        08.10.2007
2 989        30.09.2007                481        30.03.2008
2 980        24.03.2007                480        06.09.2011
2 956        25.08.2010                479        06.04.2008
2 945        12.11.2015                478        30.09.2007
2 921        07.11.2010                477        31.03.2008
2 902        16.10.2012                476        16.11.2005
2 888        17.11.2007                475        01.06.2008
2 859        29.10.2006                472        06.11.2006
2 834        06.11.2007                471        08.11.2007
2 834        25.04.2011                471        28.05.2006

3.3    HVOR LANGE ER INNLEGGENE PÅ FOTBALL – NORSK?

Siden mai 2014 har det vært mulig å finne ut hvor mange innlegg på VGD som blir redigert. Dette høres kanskje ut som en merkelig metode å finne ut hvor lange innleggene er, men etter en del kontrollundersøkelser på hele VGD vil jeg påstå at andelen redigerte innlegg faktisk gir et overraskende nøyaktig bilde på dette. Logikken er: Jo lengre et innlegg er, jo større er sjansen for at det blir redigert.

Andel redigerte innlegg siste fire år

Mnd      2015            2016              2017              2018
01        11,9 %          11,5 %            11,6 %            12,3 %
02        12,8 %          11,4 %            12,2 %            11,6 %
03        11,4 %          10,2 %            11,4 %            11,2 %
04        10,2 %          9,0 %               9,7 %             10,2 %
05        10,0 %          9,9 %              10,3 %            10,0 %
06        9,8 %            11,3 %            10,6 %            10,1 %
07        9,8 %            9,1 %              10,5 %            10,7 %
08        9,3 %            9,9 %                9,4 %            10,6 %
09        8,8 %            9,8 %                8,9 %            9,6 %
10        9,1 %            8,2 %              10,0 %            9,6 %
11        8,7 %            9,0 %                9,9 %            10,1 %
12        10,8 %          9,7 %              11,2 %            10,6 %
Sum    9,8 %            9,8 %            10,3 %            10,4 %

Kommentar
Andelen redigerte innlegg har lagt jevnt på 9,8-10,4 % de siste fire årene. Ikke overraskende er gjennomsnittslengden på innleggene lengst utenfor sesong (kamptrådene trekker ned snittet i sesongen).


Fotball – Norsk sammenlignet med resten av VGD

2015          2016           2017          2018          Forum
23,8 %        20,2 %        22,1 %        21,3 %        politikk-internasjonal
20,8 %        20,2 %        21,5 %        20,8 %        religion-og-livssyn
12,7 %        15,2 %        18,3 %        17,3 %        innvandring-rasisme-og-flerkultur
17,9 %        16,7 %        15,8 %        16,3 %        politikk-norsk
15,1 %        15,1 %        14,3 %        15,0 %        aktuelt
13,0 %        14,8 %        15,2 %        14,3 %        bil
12,6 %        11,9 %        12,8 %        14,0 %        film
12,2 %        13,9 %        13,2 %        12,1 %        vintersport
13,9 %        10,5 %        10,7 %        12,1 %        tennis
12,0 %        12,1 %        11,6 %        12,0 %        fotball-spill
13,0 %        11,7 %        12,7 %        11,8 %        amerikanske-idretter
11,4 %        10,3 %        9,3 %          10,9 %        fotball-internasjonal
9,8 %         9,8 %        10,3 %       10,4 %       fotball-norsk
10,9 %        10,7 %        10,0 %        9,9 %         fotball-premier-league
13,4 %        13,0 %        10,9 %        9,3 %         sykkel
7,8 %           8,4 %          8,8 %         9,3 %         spraak
12,1 %        11,9 %         9,2 %         9,0 %         ishockey
8,7 %           8,2 %          7,9 %         8,2 %         historie
9,3 %          13,0 %          9,7 %        7,5 %         tipping-odds-spill-og-poker
9,2 %          10,0 %          9,1 %        7,4 %         tv-programAndel redigerte innlegg per ukedag

Dag         2016            2017              2018
Man       11,5 %            10,9 %            10,4 %
Tir        10,2 %             11,5 %            11,7 %
Ons       9,6 %             10,5 %            11,2 %
Tor        10,1 %            10,3 %            10,4 %
Fre        9,9 %              11,7 %            12,1 %
Lør        9,3 %               9,5 %            10,1 %
Søn        8,4 %              8,9 %            8,5 %

3.4    AKTIVITET FORDELT PÅ UKEDAGER OG KLOKKESLETT

Innlegg fordelt på ukedager (snitt per dag)

Dag        2017    2018        Endring
Man        610        536        -12,1 %
Tir          488        374        -23,4 %
Ons        493        431        -12,6 %
Tor         490        468        -4,5 %
Fre         410        359        -12,4 %
Lør         477        393        -17,6 %
Søn        797        781        -2,0 %
Snitt      537        478      -11,1 %

Kommentar
Alle dager har nedgang. Det ble spilt flere toppkamper i Eliteserien på lørdager i 2017 enn 2018. Det kan nok være en forklaring på at lørdager har 17,6 % nedgang, mens søndager bare har 2,0 % nedgang.Innlegg fordelt på klokkeslett (snitt per dag)

Kl.           2017        2018      Endring
00-01        15,0        14,4        -4,0 %
01-02        6,4           6,8        +6,2 %
02-03        3,0           2,8        -6,7 %
03-04        1,5           1,2        -20,0 %
04-05        0,8           0,7        -12,5 %
05-06        0,7           0,6        -14,3 %
06-07        1,5           1,2        -20,0 %
07-08        3,2           3,3        +3,1 %
08-09        7,5           6,4        -14,7 %
09-10        12,9        11,1        -14,0 %
10-11        16,9        14,1        -16,6 %
11-12        19,1        15,5        -18,8 %
12-13        23,8        19,9        -16,4 %
13-14        26,7        23,2        -13,1 %
14-15        27,4        24,1        -12,0 %
15-16        26,8        23,7        -11,6 %
16-17        26,7        23,4        -12,4 %
17-18        28,0        26,7        -4,6 %
18-19        40,3        40,9        +1,5 %
19-20        58,6        53,0        -9,6 %
20-21        59,7        51,7        -13,4 %
21-22        56,5        48,8        -13,6 %
22-23        46,0        38,0        -17,4 %
23-24        27,7        26,0        -6,1 %   

Kommentar
21 av 24 timer har nedgang i aktiviteten.Fordeling av innlegg skrevet på hverdager, lørdager og søndager

År          Man-fre              Lør            Søn
2000        86,4 %             5,5 %          8,1 %
2004        74,6 %            10,3 %        15,1 %
2007        70,2 %            12,6 %        17,2 %
2011        68,0 %            10,5 %        21,6 %
2015        67,5 %            12,0 %        20,5 %
2016        65,6 %            13,6 %        20,8 %
2017        66,2 %            12,7 %        21,2 %
2018        65,0 %            11,7 %        23,3 %

Kommentar
23,3 % av innleggene i 2018 ble skrevet på søndager. Det er den høyeste andelen noensinne.Aktivitet utenom kampene

Denne oversikten viser antall innlegg fra midnatt til kl. 18 mandag-fredag. Poenget er å finne andelen innlegg i perioden det (vanligvis) ikke spilles noen kamper. Raden til høyere indikerer hvor mange prosent av alle innlegg som ble skrevet innenfor dette tidsrommet.

1999        6 100              70,0 %
2000        27 100            66,8 %
2001        39 400            57,4 %
2002        83 500            54,6 %
2003        86 000            50,7 %
2004        143 500          48,2 %
2005        184 100          45,8 %
2006        166 100          42,6 %
2007        162 600          39,6 %
2008        110 900          38,4 %
2009        116 700          36,4 %
2010        119 900          34,8 %
2011        112 900          33,5 %
2012        97 900            33,9 %
2013        84 500            32,7 %
2014        68 800            33,1 %
2015        75 000            32,2 %
2016        70 900            34,9 %
2017        66 600            34,0 %
2018        57 300            32,9 %

Kommentar
Andelen falt hvert eneste år fra 1999 til 2011. Etter det har andelen stabilisert seg på 32-35 %. I 2005 ble det skrevet mer enn tre ganger så mange innlegg utenom kampene som i 2018.Innlegg skrevet på natten (kl. 0-6)
2003        17 500
2006        39 100
2011        25 900
2015        13 900
2016        11 200
2017        10 000
2018        9 700

3.5    NYE BRUKERE

Her er antall nye brukere år for år, og hvor mange innlegg de skrev hvert år. I parentes står prosentandelen av det totale antallet brukere/innlegg.

År              Antall nye brukere                      Antall innlegg av nye brukere
1999           352     (100,0 %)                             8 725        (100,0 %)
2000           877       (88,1 %)                            15 507        (38,2 %)
2001           2 484    (90,7 %)                            46 829        (68,2 %)
2002           1 991    (70,4 %)                           56 122        (36,7 %)
2003           2 581    (70,4 %)                           66 637        (39,3 %)
2004           2 859    (68,6 %)                           137 636       (46,2 %)
2005           3 705    (68,0 %)                           152 259       (37,8 %)
2006            4 272    (79,6 %)                           124 921       (30,4 %)
2007            2 804    (54,3 %)                           115 726       (40,1 %)
2008            2 569    (50,5 %)                           62 700        (19,5 %)
2009            2 827    (55,6 %)                            71 627        (22,3 %)
2010            2 421    (51,3 %)                            62 820        (18,2 %)
2011            1 439    (38,7 %)                            50 944        (15,1 %)
2012            918       (32,1 %)                            29 238        (10,1 %)
2013            906       (36,0 %)                            41 711        (16,1 %)
2014            530       (25,1 %)                            14 747          (7,1 %)
2015            454       (22,3 %)                            19 281          (8,3 %)
2016            298       (17,0 %)                             8 864            (4,3 %)
2017            263       (15,7 %)                             6 382            (3,3 %)
2018            228       (14,4 %)                             5 616            (3,2 %)

Kommentar
Antall nye brukere har falt hvert år fra 2009. På midten av 2000-tallet var det flere år der de nye brukerne sto for 35-40 % av innleggene. Senest i 2013 skrev de nye brukerne over 16 % av innleggene. I 2018 sto de nye brukerne for 3,2 % av innleggene, 5 616 innlegg totalt.Innleggsfordeling for de 228 nye brukerne i 2018
9 brukere skrev 100+ innlegg               = 3 074 innlegg
17 brukere skrev 50-99 innlegg            = 1 243 innlegg
38 brukere skrev 10-49 innlegg            = 814 innlegg
101 brukere skrev 2-9 innlegg              = 422 innlegg
63 brukere skrev 1 innlegg                   = 63 innleggNye brukere per måned: 2017 vs. 2018

Mnd      2017         2018
01            22            17
02            19            19
03            35            32
04            28            34
05            26            9
06            20            16
07            29            24
08            28            18
09            20            31
10            14            9
11            8            11
12            14            8
Sum      263          228

3.6    DIVERSE TRIVIA

Hvilke brukere var ikke å se i 2018?

Denne listen viser brukere som skrev innlegg på Fotball – Norsk i 2017, men som ikke skrev innlegg i 2018. Brukere med over 1000 innlegg totalt på Fotball – Norsk er tatt med. Felles for flere av disse 40 brukerne er at deres mest aktive periode var noen år tilbake i tid.

Innlegg   Aktive år     Nick
38 749      14            Fygaren
14 098      16            Marrern
12 955      10            Johninho2
11 336      11            Kjuagutten
9 194        15            kennis82
6 529        7            Snarky
6 469        9            Alltid_Uansett
6 200        8            firetofire
5 419        13            TeveZ
5 061        9            fireman56
3 571        13            Wreck
3 282        11            erlendy
3 266        14            gutan
3 153        10            GrautahÃ¥ve
2 816        14            bravomar
2 643        15            pitbull007
2 430        4              jorkje
2 342        13            eagle54
2 332        9              Arrest2
2 203        3              ComebackKid
1 923        5              Pimp
1 875        11            dewmac
1 848        12            druerytter
1 815        10            KBA
1 651        6             Thomas1969
1 595        7             Spurt
1 523        10            Morning_wood
1 394        6              Supersunny
1 382        10            HenrikSS
1 335        7              Superlangbein
1 299        17            tooommm
1 290        12            Jamie55
1 285        7              heggland6
1 260        11            Champions07
1 205        5            Meh..
1 190        9            StringerBell
1 184        9            Mikeyy9
1 038        9            FowlerGod2
1 029        6            VikingOrakelet
1 002        10          NazarioHvor mange forskjellige år har brukerne skrevet sine innlegg?

År        Brukere
20        1
19        2
18        12
17        9
16        27
15        40
14        46
13        68
12        111
11        105
10        149
9        216
8        244
7        344
6        515
5        700
4        1 213
3        2 162
2        5 110
1        22 634Hvor mange forskjellige måneder i 2018 skrev brukerne sine innlegg?

Mnd    Brukere
12       200
11       93
10       95
9        74
8        78
7        57
6        64
5        96
4        91
3        135
2        207
1        390Hvor mange forskjellige dager i 2018 skrev brukerne sine innlegg?

Dager            Brukere
350+             2
300-349        6
250-299        8
200-250        33
150-199        36
100-149        80
50-99            152
10-49            389
2-9               563
1                  311

Kommentar
De to brukerne med over 350 aktive dager hadde henholdsvis 358 og 354 aktive dager.Andel av innlegg på VGD som ble skrevet på Fotball – Norsk
1999        15,6 %
2000        15,4 %
2001        7,1 %
2002        7,7 %
2003        6,9 %
2004        9,0 %
2005        11,6 %
2006        10,1 %
2007        11,5 %
2008        10,9 %
2009        10,0 %
2010        9,5 %
2011        8,6 %
2012        8,2 %
2013        8,9 %
2014        9,7 %
2015        14,7 %
2016        15,3 %
2017        16,8 %
2018        15,4 %Dager i 2018 der Fotball – Norsk har hatt størst andel av innleggene – topp 20

Andel F-No        Dato                    VGD             F-No
46,0 %            27.05.2018            3 873            1 782
44,5 %            21.05.2018            3 866            1 720
44,1 %            02.04.2018            4 265            1 881
42,3 %            15.08.2018            3 495            1 479
41,4 %            30.09.2018            3 909            1 617
40,1 %            16.09.2018            3 712            1 489
40,0 %            16.08.2018            3 046            1 217
39,0 %            05.08.2018            3 427            1 336
39,0 %            02.06.2018            2 079            810
38,7 %            29.04.2018            4 207            1 629
38,2 %            10.06.2018            2 832            1 081
38,2 %            06.09.2018            3 064            1 169
37,8 %            08.07.2018            2 167            819
37,7 %            19.11.2018            3 288            1 239
37,6 %            09.09.2018            3 416            1 283
37,0 %            07.05.2018            2 379            880
36,9 %            26.08.2018            3 510            1 296
36,1 %            11.06.2018            3 078            1 112
35,5 %            16.05.2018            3 312            1 177
34,7 %            22.04.2018            3 582            1 242
4    AKTIVITET PÅ SUPPORTERFORAENE


Jeg har sjekket innleggstallene år for år hos 30 norske supporterfora tilbake til år 2000. 12 av disse foraene er nedlagt, så vi står nå igjen med 18. Noen av foraene har overtatt for de nedlagte foraene, så det har aldri vært mer enn 25 av foraene som har eksistert samtidig. I løpet av 2018 ble to fora nedlagt.

Innlegg på alle diskusjonsforaene år for år

År               Innlegg      Endring fra året før
2000            3 900          -
2001          17 000        +335,9 %
2002          60 300        +254,7 %
2003        148 300        +145,9 %
2004        319 000        +115,1 %
2005        663 700        +108,1 %
2006        841 000        +26,7 %
2007        784 900        -6,7 %
2008        664 700        -15,3 %
2009        587 900        -11,6 %
2010        460 100        -21,7 %
2011        420 200        -8,7 %
2012        324 300        -22,8 %
2013        277 100        -14,6 %
2014        233 000        -15,9 %
2015        204 900        -12,1 %
2016        170 000        -17,0 %
2017        163 700        -3,7 %
2018        148 200        -9,5 %

Kommentar
Innleggstallene økte hvert år frem til 2006, så har de sunket hvert år etter dette. Nedgangen fra 2017 er 9,5 %, mens nedgangen fra 2006 er hele 82,4 %.Antall innlegg per kvartal: 2017 vs. 2018

Kvartal      2017             2018              Endring
1. kvart.    35 300            22 800            - 35,4 %
2. kvart.    46 200            38 900            - 15,8 %
3. kvart.    52 600            51 900            - 1,3 %
4. kvart.    29 600            34 500            + 16,6 %
Totalt       163 700       148 200           - 9,5 %Innlegg per forum i 2018
69 000        RBKweb (Rosenborg)
16 300        Stabæk Support (Stabæk)
14 700        Klanen (Vålerenga)
14 000        Bataljonen (Brann)
9 700          Speakers Corner (Aalesund)
9 000          Kanarifansen (Lillestrøm)
7 500          Glimtforum.net (Bodø/Glimt)
2 900          Tigerberget (Start)
2 000          Isberget (Tromsø)
900             KIL Supporterklubb (Kongsvinger)
880             FFKsupporter.net (Fredrikstad)
700             Kammaforum.com (HamKam)
310             Godsetunionen (Strømsgodset)
170             Tornekrattet (Molde)
50               Bastionen (Lyn)
49               Skeid.no (Skeid)
18               Kjernen (Rosenborg)
7                 Kråkevingen (Moss)
5                 Maakeberget (Haugesund)
1                 MFKweb (Molde)

Kommentar
Også i 2018 hadde RBKweb suverent flest innlegg, mer enn fire ganger så mange innlegg som neste forum. 47 % av alle innlegg blir skrevet der.Nedlagte fora
I løpet av 2018 ble to nye fora nedlagt. Moss med 159 000 innlegg siden 2003 og Skeid med 42 000 innlegg siden 2004. I 2017 ble Sogndal og Sarpsborg sine fora lagt ned. På de 12 nedlagte foraene i min oversikt ble det til sammen skrevet 853 000 innlegg. Felles for alle foraene er at de har blitt fjernet fra nettet ved nedleggelsen.
5    KOMMENTARER OG OPPSUMMERING


Generelt
I 2018 ble det skrevet 174 400 innlegg på Fotball – Norsk, noe som er en nedgang på 11,1 % (21 700 innlegg) fra 2017. Fra 2016 til 2017 var nedgangen på 3,4 %, så nedgangen var en del større i 2018. De første 8 månedene hadde alle nedgang fra 2017. Per 31/8 lå aktiviteten 26 000 innlegg bak, så litt av det tapte ble hentet inn de siste fire månedene. Mens antall innlegg hadde nedgang på 11,1 % fra 2017, var nedgangen i antall brukere 5,8 %. De foregående tre årene var det antall brukere som hadde størst nedgang, men i 2018 hadde altså antall innlegg større prosentvis nedgang enn antall brukere. Antall brukere har falt hvert år fra 2007.Det skjedde mer i 2018 – likevel nedgang
2017 hadde ingen reell gullkamp utover høsten, noe 2018 hadde. I 2017 spilte norske lag 22 europacupkamper. I 2018 ble dette nesten doblet til 38 kamper. Landslaget var i praksis ute av VM-kvalifiseringen allerede ved starten på 2017 og kampene var som treningskamper å regne. I 2018 spilte Norge 6 Nations League-kamper, og endte opp med å vinne gruppa. Totalt ble det spilt 10 landskamper i 2018, mot 9 i 2017. Av enkeltsaker kan også nevnes RBKs sparking av Ingebrigtsen og påfølgende trenerjakt, Niklas Bendtners voldshendelse (tråd på 2300 innlegg) og Moldespillerens voldtektstiltale (tråden «tiltale vs dom» har over 4000 innlegg). Det er mulig hukommelsen spiller meg et puss, men jeg kan ikke huske det var enkelthendelser i 2017 som fikk så stor oppmerksomhet som disse fikk i 2018. En kan ikke skylde på at det var mindre å diskutere i 2018. Tvert imot. Det er den generelle, hverdagslige debatten som er synkende.Fotball – Norsk i 2019
Januar og februar i fjor var veldig rolig. Kun 4 av 59 dager hadde over 400 innlegg. Snitt per dag i januar var 223 innlegg. RBK/FKH-saken har derimot gitt en kickstart på 2019. 3. januar hadde 581 innlegg, mens 4. januar hadde 754 innlegg. Årets fem første dager ga 1773 innlegg, mot 835 innlegg i fjor. Når det skjer store nyheter utenfor sesong merkes det godt på innleggstallene.

Alle de 10 kampene i EM-kvalifiseringen skal spilles i 2019. Skulle Norge henge med helt inn der, bør det gi bra med innlegg. I tillegg deltar Norge i U20-VM til sommeren. Det er også VM for kvinner. Alt dette vil gi flere ekstra innlegg sammenlignet med 2018. At to norske lag skal spille EL-gruppespill og at det totalt vil spilles nærmere 40 kamper i e-cup, kan vi ikke forvente. Får vi gullkamp i 2019? Skjer det mange kontroversielle hendelser?

Det er ting som kan tale for både oppgang og nedgang i 2019. Jeg synes det er vanskelig å spå. Jeg er mer sikker på at VGD som helhet vil fortsette å falle. Det som er rimelig sikkert er at hvis innleggstallene på Fotball – Norsk skal øke, skjer det med færre aktive brukere. Det har vært nedgang hvert år fra 2007, selv om nedgangen ikke har vært så stor de siste to årene.

Fasiten har vi om et år. Forhåpentligvis kommer det en ny tråd da.


Da gjenstår det bare å ønske alle et godt nytt fotball-år 2019.Tidligere årsrapporter på Fotball – Norsk
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

S08
S08Innlegg: 6204
06.01.19 21:11
6347: De tre lagene med 7 av 8 sesonger oppe (210 mulige kamptråder)

Her mangler vel 3 lag? Tromsø, Stæbæk og Sarpsborg 08 har alle 7 av de 8 siste sesonger oppe.

Takker for en ny knall jobb du gjør med disse årsrapportene.

 

6347
6347Innlegg: 30255
06.01.19 21:37
S08: Her mangler vel 3 lag? Tromsø, Stæbæk og Sarpsborg 08 har alle 7 av de 8 siste sesonger oppe.

Det har du jammen rett i.

Lag            Snitt per kamp           Antall kamptråder (av 210)
Tromsø               172                                 202
S08                    131                                 201
Stabæk              119                                 182

For innlegg år for år for disse lagene må jeg nesten henvise til tidligere årsrapporter.

ObjektivtSett
ObjektivtSettInnlegg: 2120
06.01.19 22:13

At Tjaaah og PapaSmurf er de med flest innlegg er ingen stor overraskelse.

Labbetuss360
Labbetuss360Innlegg: 1724
06.01.19 23:32

Det må verves medlemmer til vgd!

Limaxm
LimaxmInnlegg: 14
09.01.19 14:45

Et fantastisk statistikkarbeid 6347. Her må det ligge mange timer bak, og du gjør en jobb her som også forumeieren bør skjele til.

Har tro og håp på en renessanse for diskusjonsforumene rundt omkring. Kanskje må det en plattformoppdatering til for en del av dem, men sammenlignet med eksempelvis facebook kan en på rene forum både være anonym, samt lett lete eller søke etter info i gamle tråder også for de som ikke er medlemer.

Flere og flere velger jo nå også etter hvert å gå bort fra personlige utstillingsplattformer som fjesboka. (Eller kanskje er det siste bare en ønskedrøm).

Sylthelabb
SylthelabbInnlegg: 25
11.01.19 01:04

Fantastisk arbeid i år igjen!

MensenErnst
MensenErnstInnlegg: 4650
11.01.19 10:14

Jeg elsker forum, men vi er nok noen dinosaurer. Dersom VGD hadde blitt tilrettelagt for mobilbruk så tror jeg nok at bruken blant oss som fortsatt er her hadde gått opp. Men det spørs om VG ser vitsen i å legge noe mer arbeid i dette. Vi får være glad til så lenge vi er her.

Stor takk til 6347. Den dagen VGD ikke er mer ønsker jeg meg et stort portrettintervju med han i avisen.

PapaSmurf
PapaSmurfInnlegg: 30263
11.01.19 10:18
ObjektivtSett: At Tjaaah og PapaSmurf er de med flest innlegg er ingen stor overraskelse.

Og likevel greier vi å ha et godt forhold til de fleste debattantene.

Det må bety at vi ikke spammer med vås slik som enkelte andre.

Zanick
ZanickInnlegg: 6029
11.01.19 10:31

Strålende jobb, alltid interessant lesning.
Fotball-Norsk holder seg relativt stabilt aktivt, så får vi håpe VGD har et par år til i seg. 

Imponerende trøkk på Stabæk Support-forumet, for øvrig. Overraskende at de er foran både VPN og Bataljonen, men det sier kanskje mer om sistnevntes aktivtet. Det kan uansett nesten virke som om hele Stabæk-gjengen på VGD rømte forumet etter Stengel-gate, for her er de nesten fraværende sammenlignet med eget forum.

(Innlegget ble redigert 11.01.19 10:33)

ObjektivtSett
ObjektivtSettInnlegg: 2120
11.01.19 13:56

PapaSmurf:

Ja, du er flink.

God helg.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg

Andre tjenester