Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Rapport: PL-forumet 2017/2018

NYTT TEMA
6347
6347Innlegg: 30255
22.05.18 20:23

INNHOLDSFORTEGNELSE

1    INNLEDNING

2    AKTIVITET PÅ FOTBALL – PREMIER LEAGUE
2.1    Antall innlegg
2.2    Antall aktive brukere
2.3    Antall tråder
2.4    Kamptråd-statistikk
2.5    Klubbtråd-statistikk

3    DIVERSE INFO
3.1    Brukere med flest innlegg
3.2    De mest aktive dagene
3.3    Hvor lange er innleggene på Fotball – Premier League?
3.4    Aktivitet fordelt på ukedager og klokkeslett
3.5    Nye brukere
3.6    Diverse trivia

4    AKTIVITET PÅ SUPPORTERFORAENE

5    KOMMENTARER OG OPPSUMMERING

1    INNLEDNING

Her er en sesongrapport for Fotball – Premier League 2017/2018. Rapporten er bygd opp etter omtrent samme mal som fjorårets rapport. Tallene for denne sesongen står i sentrum, men sammenligninger med tidligere sesonger er også inkludert i mange av oversiktene. For de som er interessert i ytterligere historiske tall anbefaler jeg de to siste sesongers rapporter. I kapittel 4 er det også en oversikt over aktivitet på norske supporterfora.


Nøkkelinfo, Fotball – Premier League 2017/2018
- Det ble skrevet 189 000 innlegg (lavest siden 00/01-sesongen)
- Nedgangen fra rekordsesongen (06/07) er 69 %
- Klubbtråder og kamptråder står for 68,2 % av innleggene
- Det har vært 1143 aktive brukere
- 11 av brukerne skrev over 2000 innlegg
- 503 av brukerne skrev under 10 innlegg
- Det har vært nedgang i antall brukere 7 år på rad
- De 56 mest aktive brukerne skrev halvparten av innleggene
- Flest innlegg (2150) ble skrevet på PLs åpningslørdag 12. august
- Flest aktive brukere (276) var 31. august, dagen sommervinduet stengte
- 40,4 % av innleggene skrives lørdag og søndag


Nøkkelinfo, supporterforaene 2017/2018
- Det ble skrevet 167 500 innlegg (økning på 25 % fra forrige sesong)
- Liverpool sitt forum står for over halvparten av innleggene

2    AKTIVITET PÅ FOTBALL – PREMIER LEAGUE


2.1    ANTALL INNLEGG

Innlegg sesong for sesong

Sesongene regnes i perioden 1. juni – 31. mai

Sesong   Innlegg sesong        Innlegg per dag
00/01        85 200                            233
01/02        307 200                          842
02/03        396 800                        1 087
03/04        596 000                        1 628
04/05        586 800                        1 608
05/06        591 700                        1 621
06/07        618 500                        1 695
07/08        591 700                        1 617
08/09        414 000                        1 134
09/10        524 100                        1 436
10/11        583 700                        1 599
11/12        553 300                        1 512
12/13        448 700                        1 229
13/14        480 900                        1 318
14/15        331 100                          907
15/16        255 700                          699
16/17        209 900                          575
17/18        189 000                          532 (per 21.05)

Kommentar
For fjerde sesong på rad synker innleggstallene på PL-forumet. Siden 10/11-sesongen har innleggstallene gått ned 67 prosent.Innlegg per måned: 16/17 vs. 17/18

Mnd        16/17            17/18            Endring %
06        8 567              10 227            +19,4 %
07        15 167            14 772            -2,6 %
08        27 128            28 302            +4,3 %
09        18 807            14 916            -20,7 %
10        16 880            11 816            -30,0 %
11        13 847            10 319            -25,5 %
12        18 959            18 762            -1,0 %
01        24 090            25 055            +4,0 %
02        17 596            17 036            -3,2 %
03        11 686            13 996            +19,8 %
04        18 617            15 906            -14,6 %
05        18 521            7 931
Tot        209 865        189 038 (per 21.05)

Kommentar
Når 10 dager av mai gjenstår er nedgangen fra forrige sesong på 20 900 innlegg (9,9 prosent).Kategorisering av innlegg: 16/17 vs. 17/18

16/17        17/18        Endring            Kategori
65 000        56 000        -9 000              Kamptråder - PL
70 100        51 700        -18 400            Klubbtråder
29 900        39 500        +9 600             Overgangstråder
20 400        21 100        +700                Kamptråder – annet*
24 500        20 700        -3 800              Øvrig
209 900    189 000      -20 900           Sum

* = Kamptråder – annet inkluderer kamptråder fra CL, EL, FA-cup og Ligacup.

Kommentar
Klubbtråder og PL-kamptråder har en nedgang på 27 000 innlegg, mens i overgangstrådene økte aktiviteten med nesten 10 000 innlegg.Kategorisering av innlegg 14/15 – 17/18 (oppgitt i prosentandeler)

14/15    15/16    16/17    17/18        Kategori
28,8          26,9        31,0        29,6          Kamptråder - PL
30,8          35,5        33,3        27,4          Klubbtråder
17,4          13,1        14,3        20,9          Overgangstråder
?               12,7         9,7         11,2          Kamptråder - annet
?               11,8        11,7        11,0          Øvrig
100           100         100         100          Sum
2.2    ANTALL AKTIVE BRUKERE

Antall brukere med innlegg år for år
1999        462
2000        889
2001        2 623
2002        3 046
2003        3 460
2004        4 053
2005        4 151
2006        4 627
2007        4 825
2008        4 471
2009        4 456
2010        4 490
2011        4 059
2012        3 003
2013        2 542
2014        2 139
2015        1 530
2016        1 386
2017        1 228
2018        841 (per 30. april. På samme tid i fjor var det 864 brukere)

Kommentar
Med unntak av en liten oppgang i 2010 har antall aktive brukere på PL-forumet falt hvert år siden 2007.Antall brukere med innlegg i snitt per dag

På den tiden VG Nett reklamerte for VGD på forsiden var det ikke uvanlig at noen titalls nye brukere kunne dukke opp i løpet av en dag, så forsvant dem gjerne ganske raskt. I tillegg var det større utskifting av nick tidligere. Derfor synes jeg antall brukere i snitt per dag gir et bedre bilde av antall aktive brukere reelt sett.

99/00        39
00/01        54
01/02        153
02/03        190
03/04        240
04/05        248
05/06        273
06/07        314
07/08        307
08/09        245
09/10        272
10/11        299
11/12        272
12/13        230
13/14        245
14/15        184
15/16        151
16/17        129
17/18        124   

Kommentar
Denne sesongen gjelder tallene i perioden 1. juni – 30. april. Tidligere sesonger gjelder de til 31. mai.Antall brukere med innlegg per måned: 16/17 vs. 17/18

Mnd   16/17    17/18
06        438        405
07        528        502
08        711        675
09        593        562
10        577        497
11        526        490
12        544        563
01        623        585
02        562        548
03        519        538
04        552        522
05        591

Kommentar
Nedgang i antall aktive brukere 9 av 11 måneder fra i fjor. Desember og mars hadde flere brukere denne sesongen.Antall innlegg per bruker (snitt per dag)

Sesong   Brukere     Innlegg     Innlegg per bruker
99/00        39             157        4,03
00/01        54             234        4,33
01/02        153           842        5,50
02/03        190        1 087        5,72
03/04        240        1 628        6,78
04/05        248        1 608        6,48
05/06        273        1 621        5,94
06/07        314        1 695        5,40
07/08        307        1 617        5,27
08/09        245        1 134        4,63
09/10        272        1 436        5,28
10/11        299        1 599        5,35
11/12        272        1 512        5,56
12/13        230        1 229        5,34
13/14        245        1 318        5,38
14/15        184          907         4,93
15/16        151          699         4,63
16/17        129          575         4,46
17/18        124          542         4,37   

Kommentar
Som innlegg per bruker viser, faller antall innlegg mer enn antall brukere. På fire sesonger har hver bruker gått fra å skrive 5,38 innlegg per dag til 4,37. Sett at dagens brukere hadde opprettholdt et snitt på 5,38 ville det betydd 48 000 ekstra innlegg denne sesongen.De mest aktive brukernes betydning for aktiviteten

Tallene gjelder for perioden 1. juni – 30. april

Sesong  Innlegg topp 20    Andel av alle innlegg
06/07        86 700            15,5 %
10/11        83 700            15,8 %
16/17        53 200            27,9 %
17/18        49 800            27,5 %

Kommentar
De to siste sesongene har de 20 mest aktive brukerne stått for nesten dobbelt så stor andel av innleggene som for 8-12 år siden.


Hvor mange brukere skriver halvparten av alle innlegg?

Sesong     Brukere
06/07        151
10/11        144
16/17        54
17/18        56
2.3    ANTALL TRÅDER

Antall nye tråder år for år

År                 Nye tråder
1999                2 800
2000                7 900
2001                18 000
2002                29 200
2003                37 600
2004                37 200
2005                30 200
2006                27 500
2007                25 100
2008                14 800
2009                9 195
2010                5 625
2011                3 977
2012                2 190
2013                1 273
2014                813
2015                600
2016                554
2017                487
2018                163 (Per 30. april. Tilsvarende tall i fjor var 198.)

Kommentar
Antall nye tråder har falt hvert eneste år siden 2003. Da ble det startet 103 nye tråder hver dag.Antall nye tråder per måned: 16/17 vs. 17/18

Mnd  16/17   17/18
06        11        10
07        21        11
08        55        44
09        52        51
10        45        33
11        36        41
12        74        56
01        68        58
02        50        35
03        31        36
04        49        34
05        43        27
Sum   535     436 (per 21.05)
2.4    KAMPTRÅD-STATISTIKK

Kamptråder i Premier League

Sesong        Innlegg totalt        Snitt per kamp        Kamptråder (av 380)
13/14              139 700                     368                          259
14/15               95 300                      251                          247
15/16               67 800                      181                          244
16/17               65 000                      171                          239
17/18               56 000                      147                          219

Kommentar
Forrige sesong hadde kamptråd-aktiviteten en nedgang på 4,1 % fra sesongen før, mens denne sesongen var nedgangen på 13,8 %.Antall innlegg i hvert lags kamptråder 17/18

I første parentes står snitt per kamp, i andre parentes står antall kamptråder.

19 767        (520)        (37)        Man. United
19 433        (511)        (38)        Liverpool
12 514        (329)        (38)        Arsenal
8 537          (225)        (38)        Man. City
8 374          (220)        (35)        Tottenham
6 723          (177)        (35)        Chelsea
3 830          (101)        (26)        Everton
3 331            (88)        (19)        Crystal Palace
3 124            (82)        (13)        Leicester
2 844            (75)        (12)        Watford
2 670            (70)        (16)        West Ham
2 634            (69)        (14)        Burnley
2 479            (65)        (16)        Huddersfield
2 440            (64)        (15)        Southampton
2 383            (63)        (15)        Swansea
2 320            (61)        (17)        Newcastle
2 292            (60)        (14)        Stoke
2 206            (58)        (14)        Brighton
2 204            (58)        (11)        West Bromwich
1 853            (49)        (15)        BournemouthKamptråder 17/18 – topp 20

Innlegg  Runde        Kamp
1669        26        Liverpool - Tottenham
1440        30        Manchester United - Liverpool
1367        8          Liverpool - Manchester United
1132        16        Manchester United - Manchester City
1055        15        Arsenal - Manchester United
948          23        Liverpool - Manchester City
935          4          Manchester City - Liverpool
918          33        Manchester City - Manchester United
863          19        Arsenal - Liverpool
860          3          Liverpool - Arsenal
856          1          Watford - Liverpool
822          29        Crystal Palace - Manchester United
768          1          Arsenal - Leicester
743         25         Tottenham - Manchester United
693         28         Manchester United - Chelsea
684         22        Arsenal - Chelsea
638          1         Manchester United - West Ham
622        10         Manchester United - Tottenham
610          9         Huddersfield - Manchester United
609          9         Tottenham - LiverpoolSnitt per kamptråd for syv av lagene de siste fem sesongene

I parentesen til høyre står antall kamptråder av 228 mulige. Jeg har ikke tall for Tottenham og Everton i 12/13-sesongen. Deres maksimale kamptrådantall i denne oversikten er dermed 190.

12/13      13/14      14/15      15/16      16/17     17/18    Lag
1195        1156         934              625         673         520           Man United (227)
1005        1204         777              513         522         511           Liverpool (228)
710           793          576              419         386         329           Arsenal (228)
482           538          376              269         233         177           Chelsea (217)
522           520          289              187         205         225           Man City (220)
---              473          263             209         175         220           Tottenham (186)
---              323          172             125         140         101           Everton (164)

Kommentar
Man Uniteds siste PL-kamp denne sesongen hadde ingen kamptråd. Jeg ser ikke bort fra at det er første gang det skjer etter opprettelser av kamptråder ble vanlig i 2003. Med tanke på hvor høy aktiviteten var på PL-forumet utover 2000-tallet ser jeg ikke for meg (og kan heller ikke huske) at en Man United-kamp har blitt spilt uten at det eksisterte en kamptråd.Kamptråder – øvrige turneringer

FA-cup        Innlegg        Kamptråder
15/16          6 492              28
16/17          4 756              25
17/18          6 045              24

Ligacup        Innlegg        Kamptråder
15/16           5 258              17
16/17           5 721              20
17/18           3 283              19

CL            Innlegg        Kamptråder
15/16        9 240                29
16/17        4 346                23
17/18        9 665                38

EL           Innlegg        Kamptråder
15/16        11 391             21
16/17        5 612               16
17/18        2 117               16

Merk: Kun kamptrådene fra PL-forumet er inkludert.

Kommentar
Forrige sesong spilte ikke Liverpool Europacup, mens Man United spilte EL. Denne sesongen har begge lagene spilt CL, og Liverpool har at på til spilt seg til finalen. Dette merkes på innleggstallene i CL-kamptrådene, som har mer enn doblet seg fra forrige sesong.
2.5    KLUBBTRÅD-STATISTIKK

Antall innlegg i klubbtrådene siste 8 sesonger
10/11        43 800
11/12        100 400
12/13        116 700
13/14        142 900
14/15        102 000
15/16        90 700
16/17        70 100
17/18        51 700Innlegg i klubbtrådene 2017/2018
14 915      Manchester United
13 343      Arsenal
11 764      Liverpool
6 308        Chelsea
2 126        Manchester City
1 688        Tottenham
1 493        Everton

Kommentar
I tillegg har det vært 4-5 andre aktive klubbtråder i løpet av sesongen, men med svært få innlegg. Merk at Liverpoolsupporterne i flere sesonger har hatt en egen sesongtråd som i praksis fungerer som en klubbtråd nummer to. Disse trådene er ikke regnet med her. Denne sesongens tråd har nå passert 6000 innlegg.

3    DIVERSE INFO


3.1    BRUKERE MED FLEST INNLEGG

Topp 100 i 2017/2018-sesongen

Gjelder for perioden 1. juni – 30. april

1          5 228        GreySerpent
2          4 281        TheRedDevils
3          3 680        FrannyLee
4          3 329        masterpool
5          3 012        Knaxern
6          3 005        InDeilawetrust
7          2 785        WaltonBreckRd
8          2 624        minuspol
9          2 446        Bacary
10        2 222        DennisB
11        2 016        missChance
12        1 927        LeCoq
13        1 882        gurglebassen
14        1 788        lsklars
15        1 712        Machine_Head
16        1 693        Coutinho10
17        1 643        CasinoRoyale
18        1 581        jback
19        1 486        Kent
20        1 412        vike4
21        1 398        KongOlav2
22        1 394        Retnuh_Flim
23        1 348        Justice 96
24        1 322        John||Locke
25        1 318        Lezah
26        1 310        Hetfield
27        1 291        Rome77
28        1 281        Makatelli
29        1 263        Mindfulness13
30        1 239        Tellyrex
31        1 223        Faquarl
32        1 208        Dr.Scarecrow
33        1 161        Dux1
34        1 160        Tormund
35        1 157        Aguero16
36        1 154        chelsea8
37        1 149        F.R.O.G
38        1 108        GatlingGun
39        1 091        SpeedyTorres
40        1 091        johwi68
41        1 091        hillier
42        1 090        caliblue
43        1 049        Slikkepott
44        1 035        Sjefan
45        999        Royu
46        994        qbah
47        983        Jordbæryoghurt
48        974        redbull
49        957        malhen
50        955        ONV95
51        953        Shenon
52        923        Kiedis
53        920        Mirage
54        912        Bentekinho
55        898        TheBracket
56        881        iustitia_pro_XCVI
57        879        Kristwic7
58        879        glycinello
59        874        startelver
60        873        Tangsprell
61        869        Thpe
62        840        -k9b_
63        837        JFT_96
64        834        Pogba6
65        829        oggyboy61
66        801        TheBelfastBoy
67        779        ulfarne
68        778        eppaen
69        764        Lomasio
70        764        KommersK
71        759        Tranquillo
72        739        ohlalaSpurs
73        738        KingAnderson
74        727        milanB
75        721        K-dawg
76        705        wa11in
77        702        mcdermott
78        701        AlphaGiroud
79        697        TheFamous25
80        690        TheOpiate
81        685        ModernMan
82        668        CryniX
83        666        HengeTrynet
84        660        TheUnitedWay
85        659        hesja
86        658        PaisleyGates
87        653        Revenant
88        650        RamsherE
89        641        xytheon
90        639        Amnon
91        635        trøndergutten
92        616        ElChivato
93        600        mjordan23
94        583        Guarnere2
95        580        TheUntouchable
96        572        Magnific
97        568        Magiii
98        568        LarsLie
99        567        busnissclass
100      558        marco2007Fordeling av innlegg for alle brukere 2017/2018
11 brukere har skrevet 2000+ innlegg                  = 34 628 innlegg
34 brukere har skrevet 1000-1999 innlegg           = 45 059 innlegg
63 brukere har skrevet 500-999 innlegg                = 45 900 innlegg
173 brukere har skrevet 100-499 innlegg              = 41 036 innlegg
359 brukere har skrevet 10-99 innlegg                  = 12 908 innlegg
503 brukere har skrevet 1-9 innlegg                      = 1 590 innlegg

Kommentar
Av 1143 brukere har 281 skrevet over 100 innlegg og 862 skrevet under 100 innlegg.Topp 5 måned for måned 2017/2018

juni 2017   
409        Klopp
353        masterpool
252        minuspol
239        busnissclass
234        TheRedDevils

Juli 2017       
540        TheRedDevils
460        GreySerpent
375        minuspol
361        WaltonBreckRd
353        masterpool

August 2017
873        Dr.Scarecrow
595        masterpool
544        Bacary
541        TheRedDevils
507        WaltonBreckRd

September 2017
590        GreySerpent
319        InDeilawetrust
290        TheRedDevils
283        masterpool
270        FrannyLee

Oktober 2017
560        GreySerpent
332        TheRedDevils
276        InDeilawetrust
238        FrannyLee
224        Knaxern

November 2017
473        GreySerpent
353        InDeilawetrust
280        FrannyLee
197        TheRedDevils
170        LeCoq

Desember 2017
849        GreySerpent
510        TheRedDevils
503        FrannyLee
414        Knaxern
304        InDeilawetrust

Januar 2018
661        TheRedDevils
581        FrannyLee
500        Knaxern
499        DennisB
457        GreySerpent

Februar 2018
508        GreySerpent
398        FrannyLee
379        InDeilawetrust
332        redbull
319        Knaxern

Mars 2018
448        GreySerpent
388        TheRedDevils
278        FrannyLee
261        Knaxern
233        redbull

April 2018
400        Knaxern
357        gurglebassen
315        TheRedDevils
312        masterpool
306        GreySerpent

Kommentar
Det er mange av de samme brukerne som går igjen på disse topplistene. I teorien kunne det vært 55 forskjellige brukere, men det er kun 16.Flest innlegg totalt på Fotball – Premier League – topp 50

Innlegg         Innlegg      Aktive
Totalt            2018            år        Nick
48 638            240            17        mcdermott
44 029            614            15        Lezah
41 486            597            14        Kent
35 103            0                 9        JohnLocke
34 007            0                10        toft20
32 321            965            11        minuspol
30 332            498            12        GatlingGun
29 544            0                 5         billbob
29 196            0                 8         Abstract_Poet
27 953            0                12        redallover
27 664            570            14        Dux1
27 580            82              11        Enzino
27 183            311            14        milanB
26 775            73              14        Fowla
25 666            0                13        Woger
25 553            0                 5         tj
24 815            904            15        missChance
24 282            0                  4        Zico73
24 233            1 480         13        Knaxern
23 191            0                 5         taknina
22 060            0                 9         Go0ner
20 958            691            14        Justice 96
20 882            158            15        MrManUtd
20 359            67              12        Aveirinha
19 369            0                10        Barns
19 364            0                 9         Reina
19 245            596            14        chelsea8
18 822            0                 6         IthiIien
18 722            312            12        JFT_96
18 501            0                 4         Hermanator
18 452            0                 6         Noob_Saibot
18 336            0                13        bønna1
18 280            2                15        Amused99
17 315            225            14        Cobi
17 197            1 637          5         TheRedDevils
17 059            0                 5         RowZ
16 576            54              12        daoooo
16 523            334            14        TheBelfastBoy
16 436            40              14        SirOwen
16 223            0                10        zippi
16 220            400            11        KongOlav2
15 949            0                 4         Dødstrist
15 458            332             6         Mindfulness13
15 419            0                 4         AriId
15 338            251            12        Jack_Daniels
15 324            0                 4         PremierLeague
15 298            0                 9         Spoff
15 122            0                 4         Limbeck
15 030            0                10        Spud
14 839            133            14        Gåra

Kommentar
24 av de 50 mest aktive nickene har ikke skrevet innlegg hittil i 2018 (pr. 30.04).

6347
6347Innlegg: 30255
22.05.18 20:23

3.2    DE MEST AKTIVE DAGENE

Topp 30 i 2017/2018-sesongen

       Innlegg                                        Brukere
2 150        12.08.2017                276        31.08.2017
2 126        10.12.2017                257        31.01.2018
2 098        31.08.2017                256        12.08.2017
1 926        09.09.2017                250        09.09.2017
1 904        25.02.2018                249        27.08.2017
1 902        14.01.2018                247        10.12.2017
1 822        27.08.2017                234        14.01.2018
1 797        19.08.2017                234        11.08.2017
1 753        04.02.2018                232        25.02.2018
1 711        31.01.2018                225        19.08.2017
1 704        14.10.2017                220        10.04.2018
1 703        11.08.2017                219        02.12.2017
1 512        02.12.2017                219        22.01.2018
1 503        10.04.2018                217        13.08.2017
1 409        07.04.2018                217        13.03.2018
1 407        30.01.2018                215        04.02.2018
1 389        30.12.2017                215        07.04.2018
1 383        10.03.2018                215        30.08.2017
1 345        22.10.2017                212        26.08.2017
1 320        28.10.2017                211        28.08.2017
1 301        23.09.2017                210        10.03.2018
1 301        26.12.2017                208        14.10.2017
1 297        13.08.2017                204        30.01.2018
1 288        05.01.2018                202        22.10.2017
1 252        22.01.2018                200        30.12.2017
1 245        26.08.2017                200        21.08.2017
1 204        06.08.2017                199        28.10.2017
1 190        05.11.2017                199        05.11.2017
1 188        05.02.2018                199        03.01.2018
1 175        03.02.2018                197        05.03.2018

Kommentar
Den mest aktive dagen denne sesongen var PLs åpningslørdag 12. august med 2150 innlegg. 31. august (deadline day) var datoen med flest aktive brukere (276).Topp 30 gjennom tidende

         Innlegg                                    Brukere
5 382        31.01.2011                673        01.02.2011
5 149        03.03.2007                612        31.01.2011
5 114        01.09.2013                581        02.05.2007
4 999        01.02.2011                573        05.02.2011
4 931        05.02.2011                568        02.02.2011
4 906        08.03.2012                555        05.01.2011
4 878        02.09.2012                542        07.05.2009
4 865        02.05.2007                540        06.02.2011
4 853        11.02.2012                539        09.01.2011
4 772        28.08.2011                535        15.08.2010
4 706        02.09.2013                532        13.05.2012
4 626        28.10.2012                527        06.03.2011
4 625        13.05.2012                516        28.08.2011
4 537        09.01.2011                513        25.01.2011
4 491        01.01.2014                510        03.03.2007
4 445        05.01.2011                501        14.08.2010
4 420        23.09.2012                501        23.10.2011
4 402        16.03.2014                499        02.09.2013
4 390        18.09.2011                499        07.04.2010
4 354        13.01.2013                498        06.05.2009
4 297        16.01.2011                494        12.02.2011
4 261        01.09.2014                493        23.05.2007
4 219        09.12.2012                493        22.05.2008
4 216        17.08.2013                490        21.02.2007
4 214        07.12.2013                488        11.02.2012
4 201        31.08.2011                487        28.01.2014
4 178        12.02.2014                487        01.03.2011
4 151        29.09.2012                486        01.09.2013
4 147        29.10.2011                483        16.01.2011
4 125        23.03.2008                481        07.12.2011
3.3    HVOR LANGE ER INNLEGGENE PÅ FOTBALL – PREMIER LEAGUE?

Siden mai 2014 har det vært mulig å finne ut hvor mange innlegg på VGD som blir redigert. Dette høres kanskje ut som en merkelig metode å finne ut hvor lange innleggene er, men etter en del kontrollundersøkelser på hele VGD vil jeg påstå at andelen redigerte innlegg faktisk gir et overraskende nøyaktig bilde på dette. Logikken er: Jo lengre et innlegg er, jo større er sjansen for at det blir redigert.

Andel redigerte innlegg siste tre år

Mnd        14/15        15/16        16/17        17/18
06        13,3 %        14,8 %        14,7 %        13,9 %
07        13,5 %        14,3 %        14,2 %        13,5 %
08        10,5 %        10,4 %        11,7 %        10,4 %
09        9,4 %          10,3 %        10,7 %          9,3 %
10        9,1 %            9,8 %        9,5 %            8,6 %
11        9,8 %          10,2 %        10,2 %          8,3 %
12        8,9 %            9,4 %        9,4 %            9,0 %
01        10,8 %          9,9 %        9,2 %          10,7 %
02        10,2 %        10,0 %        8,7 %            9,8 %
03        10,8 %        10,3 %        11,2 %         9,6 %
04        10,5 %        10,0 %        8,8 %           9,2 %
05        11,4 %        10,4 %        10,3 %         -
Sum     10,7 %       10,8 %      10,5 %        10,2 %

Kommentar
Andelen redigerte innlegg har lagt på 10 % de siste fire sesongene.
3.4    AKTIVITET FORDELT PÅ UKEDAGER OG KLOKKESLETT

Innlegg 2017/2018 fordelt på ukedager (snitt per dag)

Dag        Innlegg        Andel
man        437             11,5 %
tir           525              13,8 %
ons        543              14,3 %
tor         397              10,4 %
fre         362                9,5 %
lør         838               22,1 %
søn        694              18,3 %   Innlegg 2017/2018 fordelt på klokkeslett (snitt per dag)

Kl.        Innlegg
00-01        13,8
01-02        5,9
02-03        2,5
03-04        1,7
04-05        1,2
05-06        0,9
06-07        1,7
07-08        3,6
08-09        8,0
09-10        12,2
10-11        15,1
11-12        16,8
12-13        21,5
13-14        27,1
14-15        35,5
15-16        37,1
16-17        36,0
17-18        40,1
18-19        38,8
19-20        41,7
20-21        41,2
21-22        53,2
22-23        58,0
23-24        28,0Aktivitet utenom kampene

Denne oversikten viser antall innlegg fra midnatt til kl. 18 mandag-fredag. Poenget er å finne andelen innlegg i perioden det ikke spilles noen kamper. Raden til høyre indikerer hvor mange prosent av alle innlegg som ble skrevet innenfor dette tidsrommet.

2001        109 000      55,8 %
2003        251 500      49,5 %
2007        227 200      36,2 %
2011        183 000      30,8 %
2015        81 900        30,2 %
2016        66 800        29,1 %
2017        54 000        27,1 %

Kommentar
I 2003 ble det skrevet hele fem ganger så mange innlegg utenom kampene som i 2017.
3.5    NYE BRUKERE

Her er antall nye brukere år for år, og hvor mange innlegg de skrev hvert år. I parentes står prosentandelen av det totale antallet brukere/innlegg.

År                   Antall nye brukere                         Antall innlegg av nye brukere
1999                 462           (100,0 %)                19 954     (100,0 %)
2000                718           (80,8 %)                    22 144      (35,3 %)
2001                2 321        (88,5 %)                    122 534    (62,7 %)
2002                2 015        (66,2 %)                   107 343    (29,9 %)
2003                2 218        (64,1 %)                   197 154    (38,8 %)
2004                2 595        (64,0 %)                  257 618    (42,2 %)
2005                2 515        (60,6 %)                  192 345    (32,6 %)
2006                2 626        (56,8 %)                  220 900    (38,3 %)
2007                2 497        (51,8 %)                   189 240    (30,2 %)
2008                2 171        (48,6 %)                   108 466    (23,3 %)
2009                2 430        (54,5 %)                  130 586    (25,5 %)
2010                2 250        (50,1 %)                 99 796      (19,1 %)
2011                1 743        (42,9 %)                   119 190    (20,0 %)
2012                977           (32,5 %)                 77 745      (15,2 %)
2013                927           (36,5 %)                 93 067      (20,9 %)
2014                512           (23,9 %)                 40 956        (9,7 %)
2015                239           (15,6 %)                  17 826        (6,6 %)
2016                213           (15,4 %)                  11 916        (5,2 %)
2017                174           (14,2 %)                  16 766        (8,4 %)           

Kommentar
I 2017 var det 174 nye brukere på PL-forumet. Antall nye brukere har falt hvert år siden 2009, da det var 2430 nye brukere. De nye brukerne i 2017 skrev nesten 17 000 innlegg, som var 8,4 % av alle innlegg. Det er en økning fra både 2016 og 2017. Merk at en ny bruker nødvendigvis ikke er «ny». Det kan også være tidligere brukere med nytt nick.Nye brukere per måned 2017/2018

Mnd   16/17      17/18
06        9               8
07        25            30
08        34            22
09        15            12
10        14             2
11        14            11
12        13            10
01        22            19
02        12            13
03        15             9
04        13             9
05        17
3.6    DIVERSE TRIVIA

Brukere som har forsvunnet fra PL-forumet de siste fire årene

Denne listen viser brukere som ikke har skrevet innlegg på PL-forumet pr. 30. april i år, men som var aktive i perioden 2014-2017. Brukere med over 5000 innlegg totalt på Fotball – Fotball – Premier League er tatt med.

Innlegg   Siste aktive år    Nick
34 007        2014            toft20
25 666        2016            Woger
23 191        2014            taknina
18 501        2017            Hermanator
15 324        2017            PremierLeague
15 298        2016            Spoff
15 030        2014            Spud
14 363        2015            Unnskyldningen
14 024        2016            UNvegard
13 091        2016            A_Hleb
11 558        2014            Hysteria3
11 414        2014            megapixsel
10 648        2017            Arshavenal
10 404        2017            MagicPie
10 307        2016            Biscan2
9 520          2014            Myril
9 382          2014            23CarraGold
9 361          2015            AutomaticMan
8 972          2015            EdEd
8 926          2014            Fabrebayor
8 655          2014            Berbalicious
8 324          2016            _Dial_Square_
8 261          2016            Johninho2
8 221          2017            Hurtigtoget
8 110          2016            Cityvenn
7 979          2016            turboneger11
7 961          2017            Champions07
7 776          2014            TurnIbsen
7 607          2014            TouchForFree
7 605          2016            Olgundo
7 375          2014            odin
7 230          2014            Yesil
7 198          2016            kaiser
7 126          2014            ilModric
7 090          2017            FlyEmirates
7 072          2015            Black_Butler-33
6 917          2016            Marrern
6 897          2016            naits
6 873          2016            mrlund
6 699          2014            cheIsea
6 568          2015            Geosynchronous_Orbit
6 358          2014            Barbarez9
6 216          2015            BreckRoad2
6 065          2017            Jesperbro
6 039          2017            TeveZ
5 892          2015            Andersred
5 882          2014            T-boy
5 856          2014            oldstory
5 804          2014            Shelvey
5 740          2014            kovensen
5 659          2014            Hva_79
5 632          2017            Dex74
5 572          2017            Kennyking
5 339          2014            Quinninho
5 287          2017            ViiBlÃ¥tt
5 279          2015            Defour
5 264          2017            Fremz
5 243          2014            _B_A_N_N_E_D_
5 207          2017            terry_26
5 186          2014            SpeedWalcott
5 056          2015            Butters
5 049          2014            Juliansen

Kommentar
Siden 2014 er det 62 brukere med over 5000 innlegg på PL-forumet som har gitt seg (i hvert fall enn så lenge). Disse 62 brukerne har til sammen skrevet 564 000 innlegg på PL-forumet.Hvor mange forskjellige år har brukerne skrevet sine innlegg?

År        Brukere
20        1
19        0
18        12
17        9
16        10
15        22
14        45
13        56
12        83
11        100
10        146
9          164
8          246
7          320
6          510
5          663
4        1 095
3        2 175
2        5 528
1        18 468Hvor mange forskjellige måneder i 17/18-sesongen skrev brukerne sine innlegg? (juni-april)

Mnd    Brukere
11     192
10      70
9        56
8        40
7        64
6        50
5        66
4        89
3        81
2       139
1       296Andel av innlegg på VGD som ble skrevet på Fotball – Premier League
1999        35,8 %
2000        23,8 %
2001        20,2 %
2002        18,0 %
2003        20,8 %
2004        18,4 %
2005        17,1 %
2006        14,9 %
2007        17,5 %
2008        17,6 %
2009        16,0 %
2010        14,3 %
2011        15,3 %
2012        14,6 %
2013        15,4 %
2014        19,7 %
2015        17,1 %
2016        17,3 %
2017        17,1 %

Kommentar
PL-forumet har stått for 17 % av innleggene på VGD tre år på rad. Siden 2001 har andelen vært 14-20 %. I 1999 var andelen hele 35,8 %.Utviklingen av antall brukere år for år

År      Nye brukere      Brukere totalt
1999        462                   462
2000        718                 1 180
2001        2 321              3 501
2002        2 015              5 516
2003        2 218              7 734
2004        2 595            10 329
2005        2 515            12 844
2006        2 626            15 470
2007        2 497            17 967
2008        2 171            20 138
2009        2 430            22 568
2010        2 250            24 818
2011        1 743            26 561
2012        977               27 538
2013        927               28 465
2014        512               28 977
2015        239               29 216
2016        213               29 429
2017        174               29 603

4    AKTIVITET PÅ SUPPORTERFORAENE

Innlegg på alle diskusjonsforaene år for år
2002        30 400
2003        103 700
2004        218 500
2005        423 500
2006        468 200
2007        512 600
2008        527 300
2009        500 400
2010        499 700
2011        486 600
2012        370 000
2013        213 400
2014        170 200
2015        165 600
2016        148 600
2017        174 000
2018        71 800 (per 21.05)

Kommentar
Aktiviteten falt hvert år fra 2008, men i 2017 kom en oppgang.Innlegg per forum 2017/2018

Gjelder perioden 1. juli – 21. mai.

86 500      Liverpool
31 200      Leeds United
16 200      Chelsea
7 000        Arsenal
6 800        Everton
6 300        Tottenham
5 800        Newcastle
4 800        Stoke
1 300        Blackburn
900           Manchester City
700           Manchester United

Kommentar
Liverpool-forumet står for over halvparten av de 167 500 innleggene.Endring i aktivitet fra forrige sesong

Endring %        16/17            17/18            Forum
59,1 %              4 400               7 000             Arsenal
58,8 %             10 200             16 200            Chelsea
44,6 %             59 800             86 500            Liverpool
19,5 %             26 100             31 200            Leeds United
9,4 %                5 300               5 800             Newcastle
6,3 %                6 400               6 800             Everton
0,0 %                 900                   900              Manchester City
-7,1 %               1 400               1 300             Blackburn
-7,4 %               6 800               6 300            Tottenham
-9,4 %               5 300               4 800            Stoke
-90,1 %             7 100                 700             Manchester United
25,3 %            133 700        167 500        Sum

Kommentar
Seks fora har oppgang i aktiviteten. Flere av dem en betydelig oppgang. En gang i høst forsvant forumet på united.no. Jeg har ikke funnet noe info om nedleggelsen. Forumet var plutselig borte da jeg skulle sjekke aktiviteten ved nyttår.Foraenes rekordår

Innlegg        År          Forum
190 300      2005        Liverpool
135 400      2007        Manchester United
71 800        2010        Leeds United
60 100        2011        Newcastle
42 600        2006        Arsenal
42 100        2008        Chelsea
21 700        2013        Tottenham
16 500        2009        Everton
14 000        2009        Manchester City
13 200        2008        Blackburn
9 200          2011        Stoke

5    KOMMENTARER OG OPPSUMMERING

Denne delen blir tynn i år. Det er ikke så mye nytt å skrive fra de foregående rapportene. Tendensen på PL-forumet er den samme, med nedgang i både antall innlegg, antall brukere, antall innlegg per bruker og lengde per innlegg.

Nedgangen har riktignok bremset. I 14/15 og 15/16 falt aktiviteten med henholdsvis 31 % og 23 % fra sesongen før. I fjor var nedgangen 18 %, mens denne sesongens nedgang er 10 %. Samtidig er det snakk om en relativ stor nedgang på ikke alt for mange sesonger. På fire sesonger har antall innlegg falt med 61 % og antall brukere falt med 52 %.

Kort gjennomgang av aktiviteten i 17/18-sesongen
Det var mye diskusjoner knyttet til spilleroverganger rett etter sesongslutt i fjor. Det førte til at juni fikk en pen økning fra året før. Juli og august lå ganske jevnt, mens september – november hadde en markant nedgang. Spesielt ved landslagspausene i oktober og november var det helt dødt her inne. Den minst aktive dagen i sommerferien hadde 184 innlegg (15. juli). Den 12 dager lange landslagspausen i oktober hadde et snitt på 118 innlegg per dag (53 var lavest), mens den 12 dager lange pausen i november hadde et snitt på 133 innlegg per dag (71 var lavest). Tidligere landslagspauser har ikke vært i nærheten av så døde som dette. Aktiviteten tok seg opp igjen, og desember – februar var relativt jevn med forrige sesong. I mars var aktiviteten hele 20 % høyere enn i fjor. Her har de tekniske problemene VGD hadde i midten av mars i fjor en del å si. Problemene rammet blant annet en hel PL-runde. I april og mai var aktiviteten igjen en god del høyere i fjor. Ser man på perioden januar-april var faktisk aktiviteten nesten identisk begge år. Henholdsvis 71 989 og 71 993 innlegg.


Til helgen kommer det en tilsvarende rapport på Fotball – Internasjonal. Når Fotball-VM er ferdig vil det også komme et innlegg som tar for seg aktiviteten på EM/VM-forumet opp gjennom årene.

Til slutt er det på sin plass å takke titan_sable, som er arkitekten bak programmet jeg bruker til å hente ut data fra VGD, som igjen gjør det mulig for meg å lage disse oversiktene.

Takk for sesongen og god sommer (og lykke til på lørdag til alle Liverpool-supportere)!


Tidligere sesongrapporter
14/15
15/16
16/17

Cabello
CabelloInnlegg: 5428
22.05.18 20:29
6347: 1669        26        Liverpool - Tottenham

Big surprise. Holder tullingene på enda?

Suveren jobb du gjør, 6347. 

Bakkus
BakkusInnlegg: 2369
22.05.18 21:44
6347: 2011        486 600
2012        370 000
2013        213 400

Hva i huleste skjedde med VGD disse årene som forårsaket disse ekstreme nedgangene? Dette er ikke naturlig i det hele tatt sammenlignet med alle andre påfølgene år.

Uansett, imponerende jobb. Hvordan er det du får tak i disse tallene?

Tinkler
TinklerInnlegg: 13073
22.05.18 22:13

Hvilken bruker har skrevet i 20 år?

6347
6347Innlegg: 30255
22.05.18 22:27
Bakkus: Hva i huleste skjedde med VGD disse årene som forårsaket disse ekstreme nedgangene? Dette er ikke naturlig i det hele tatt sammenlignet med alle andre påfølgene år. Uansett, imponerende jobb. Hvordan er det du får tak i disse tallene?

Diskusjonsfora generelt hadde en kraftig nedgang de årene, så at det også gjelder VGD (og PL-forumet) er naturlig. Når det er sagt så viser ikke tallene du siterer aktivitet på VGD, men aktivitet på supporterforaene. Men det samme gjelder jo begge steder. Det var vel de årene bruken av sosiale medier for alfor skjøt fart. Ganske sikker på at det er hovedgrunnen til at tradisjonelle diskusjonsfora som dette har mistet mange brukere.

Min oversikt inkluderer tall fra over 80 norske diksusjonsfora. Dette er innleggstallene fra 2010 og fremover:

2010: 20,9 mill.
2011: 18,4 mill.
2012: 13,8 mill.
2013: 12,9 mill.
2014: 11,0 mill.
2015: 9,6 mill.
2016: 8,5 mill.
2017: 7,9 mill.


Hvor jeg får tak i tallene: Som nevnt har brukeren titan_sable laget et program jeg bruker til å hente ut data fra VGD (programmet er ikke tilgjengelig noe sted, jeg har fått det tilsendt). Deretter bruker jeg Excel til å systematisere dataene. Noe gjør jeg også manuelt, som oversiktene over antall innlegg per kategori (klubbtråder, kamptråder etc).

6347
6347Innlegg: 30255
22.05.18 22:36
Tinkler: Hvilken bruker har skrevet i 20 år?

Barndomsklubben til TV 2s høyeste PL-ekspert.

Mirage
MirageInnlegg: 21194
23.05.18 04:35

Solid arbeid, som vanlig. Fin måte å distrahere meg fra eksamenslesingen. Velfortjente tomler sendt din vei. Og de må det vel være en del av innen nå.

Ellers så havnet jeg rett utenfor topp 50. Makan.

(Innlegget ble redigert 23.05.18 04:35)

TheUnitedWay
TheUnitedWayInnlegg: 8482
23.05.18 04:47
6347: Gjelder for perioden 1. juni – 30. april 1          5 228        GreySerpent
2          4 281        TheRedDevils

Woooow. 

Bakkus
BakkusInnlegg: 2369
23.05.18 05:56
6347: Når det er sagt så viser ikke tallene du siterer aktivitet på VGD, men aktivitet på supporterforaene. Men det samme gjelder jo begge steder. Det var vel de årene bruken av sosiale medier for alfor skjøt fart. Ganske sikker på at det er hovedgrunnen til at tradisjonelle diskusjonsfora som dette har mistet mange brukere.

Ah, ja. Selv om jeg ikke ser Twitter, Reddit og Facebook som noen erstatter for tradisjonelle forumer av flere åpenbare grunner for folk som har vært innom begge. Mange av de du har listet som inaktive brukere er her fortsatt under andre navn også.

 

trminator
trminatorInnlegg: 2911
23.05.18 08:24

Alltid interessant å lese disse, tomler gitt!

Jeg antar noe av nedgangen i kamptråder (og gjerne generelt) skyldes at mod i større grad har slått ned på usaklige innlegg, men teller programmet ditt alle innlegg som blir postet, eller ekskluderer det innlegg som etter hvert blir slettet?

-k9b_
-k9b_Innlegg: 26419
23.05.18 09:15
6347: 3.6    DIVERSE TRIVIA Brukere som har forsvunnet fra PL-forumet de siste fire årene Denne listen viser brukere som ikke har skrevet innlegg på PL-forumet pr. 30. april i år, men som var aktive i perioden 2014-2017. Brukere med over 5000 innlegg totalt på Fotball – Fotball – Premier League er tatt med. Innlegg   Siste aktive år    Nick
34 007        2014            toft20
25 666        2016            Woger
23 191        2014            taknina
18 501        2017            Hermanator
15 324        2017            PremierLeague
15 298        2016            Spoff
15 030        2014            Spud
14 363        2015            Unnskyldningen
14 024        2016            UNvegard
13 091        2016            A_Hleb
11 558        2014            Hysteria3
11 414        2014            megapixsel
10 648        2017            Arshavenal
10 404        2017            MagicPie
10 307        2016            Biscan2
9 520          2014            Myril
9 382          2014            23CarraGold
9 361          2015            AutomaticMan
8 972          2015            EdEd
8 926          2014            Fabrebayor
8 655          2014            Berbalicious
8 324          2016            _Dial_Square_
8 261          2016            Johninho2
8 221          2017            Hurtigtoget
8 110          2016            Cityvenn
7 979          2016            turboneger11
7 961          2017            Champions07
7 776          2014            TurnIbsen
7 607          2014            TouchForFree
7 605          2016            Olgundo
7 375          2014            odin
7 230          2014            Yesil
7 198          2016            kaiser
7 126          2014            ilModric
7 090          2017            FlyEmirates
7 072          2015            Black_Butler-33
6 917          2016            Marrern
6 897          2016            naits
6 873          2016            mrlund
6 699          2014            cheIsea
6 568          2015            Geosynchronous_Orbit
6 358          2014            Barbarez9
6 216          2015            BreckRoad2
6 065          2017            Jesperbro
6 039          2017            TeveZ
5 892          2015            Andersred
5 882          2014            T-boy
5 856          2014            oldstory
5 804          2014            Shelvey
5 740          2014            kovensen
5 659          2014            Hva_79
5 632          2017            Dex74
5 572          2017            Kennyking
5 339          2014            Quinninho
5 287          2017            ViiBlÃ¥tt
5 279          2015            Defour
5 264          2017            Fremz
5 243          2014            _B_A_N_N_E_D_
5 207          2017            terry_26
5 186          2014            SpeedWalcott
5 056          2015            Butters
5 049          2014            Juliansen

Vet ikke hvor interessant det er, men flere av disse er samme person, noen av dem er også aktive fortsatt under nye nick. 

CryniX
CryniXInnlegg: 11736
23.05.18 10:25
6347: En gang i høst forsvant forumet på united.no. Jeg har ikke funnet noe info om nedleggelsen.

Hele forumet ble suspendert og midlertidig nedlagt som følge av grov hets blant brukere, mot spillere, støtteapparat og mot ansvarlig redaktør. Frustrerte fotballsupportere er skremmende saker, si…

For øvrig gjør du en knalljobb, finner alltid trådene dine veldig interessante. Jobber du med statistikk utenom VGD, eller tar du dette på fritiden av interessegrunner?

6347
6347Innlegg: 30255
23.05.18 14:44
trminator: teller programmet ditt alle innlegg som blir postet, eller ekskluderer det innlegg som etter hvert blir slettet?

Nei, programmet regner ikke med de slettede innleggene. Men jeg tror innleggstelleren på VGDs forside inkluderer slettede innlegg.

Ser man på kalenderåret 2017 hentet programmet ut 199 013 innlegg på PL-forumet. Innleggstelleren på VGDs forside økte med 199 624. Jeg har tolket dette avviket på 611 som antall slettede innlegg. Høres 600 slettede innlegg i hele 2017 ut som et sannsynlig tall synes dere?

År etter år er det Politikk – Norsk, Innvandring, Rasisme og Flerkultur og Aktuelt som har størst avvik, og jeg synes det virker sannsynlig at det er disse foraene som har flest slettede innlegg.

6347
6347Innlegg: 30255
23.05.18 14:46
CryniX: Jobber du med statistikk utenom VGD, eller tar du dette på fritiden av interessegrunner?

Jobber ikke med statistikk, så dette er kun et fritidsprosjekt.

CryniX
CryniXInnlegg: 11736
23.05.18 15:15
6347: Jobber ikke med statistikk, så dette er kun et fritidsprosjekt.

Imponerende stykke arbeid er det uansett. Takk for svar!

CryniX
CryniXInnlegg: 11736
23.05.18 15:21
6347: Ser man på kalenderåret 2017 hentet programmet ut 199 013 innlegg på PL-forumet. Innleggstelleren på VGDs forside økte med 199 624. Jeg har tolket dette avviket på 611 som antall slettede innlegg. Høres 600 slettede innlegg i hele 2017 ut som et sannsynlig tall synes dere?

Ett av 300 blir slettet? Det høres for min del lite ut, men jeg aner ikke hvor høy andel av disse som evt. er i kamptråder. Det kan hende jeg har litt vel stor tiltro til mod, men jeg regner med at de i større grad aksepterer at det kan gå en kule varmt og at noen ytrer noe de ikke burde gjort i et dårlig øyeblikk.

Jeg vil tro ett av 300 i klubbtrådene er mer passende. Jeg sitter med inntrykk av at mod har slettet færre innlegg i Man Utd-tråden i år enn tidligere hvertfall, men det kan hende folk der i gården bare har lært seg å ignorere/nuke faenskapet som går igjen. Nå som scriptet ikke fungerer lenger vil jeg anta det stiger litt.

trminator
trminatorInnlegg: 2911
23.05.18 17:47
6347: Ser man på kalenderåret 2017 hentet programmet ut 199 013 innlegg på PL-forumet. Innleggstelleren på VGDs forside økte med 199 624. Jeg har tolket dette avviket på 611 som antall slettede innlegg. Høres 600 slettede innlegg i hele 2017 ut som et sannsynlig tall synes dere?

Jeg syns også det høres litt lite ut. Gitt at VGD modereres hver dag tilsvarer dette 1,7 slettede innlegg per dag. Jeg ville trodd antallet skulle vært høyere enn dette, selv om en selvfølgelig har mange dager som ikke engasjerer like mye som andre. 

vadefugl
vadefuglInnlegg: 40991
23.05.18 20:39

Bakkus. Folk diskuterer med venner som kommer med kommentarer av sine favorittlag på Facebook. Pluss debatt i grupper der. Alltid morsomt da det er noen som kommer med en vittig bemerkning. 

Mirage
MirageInnlegg: 21194
24.05.18 07:24
-k9b_: Vet ikke hvor interessant det er, men flere av disse er samme person, noen av dem er også aktive fortsatt under nye nick.

Yesil kunne vel fint ledet hele greia med alle brukerne sine samlet.

Wellewinhio
WellewinhioInnlegg: 13465
24.05.18 07:27

Hva er det han heter nå? Vanskelig å holde kontroll på hvem som er hvem av de som kastes ut med jevne mellomrom. 

Mirage
MirageInnlegg: 21194
24.05.18 08:02
Wellewinhio: Hva er det han heter nå? Vanskelig å holde kontroll på hvem som er hvem av de som kastes ut med jevne mellomrom.

Har ikke den fjerneste anelse, mister oversikten selv. 

qbah
qbahInnlegg: 46737
24.05.18 08:45

Solid topp3-liste for sesongen dette. Ikke rart VGD går mot stupet.

Neida. Joda.

John||Locke
John||LockeInnlegg: 8604
27.05.18 14:58
6347: 1          5 228        GreySerpent
2          4 281        TheRedDevils
3          3 680        FrannyLee
4          3 329        masterpool

Ikke rart VGD dør.


-Pat

stickersonshoes
stickersonshoesInnlegg: 200
28.05.18 13:15
Bakkus: Hva i huleste skjedde med VGD disse årene som forårsaket disse ekstreme nedgangene? Dette er ikke naturlig i det hele tatt sammenlignet med alle andre påfølgene år.

Tror, som andre har vært inne på, at det nesten utelukkende har med fremveksten av andre sosiale medier. Mener å huske at det ble lettere å kjøre grupper på Facebook på den tida der. Kommentarfunksjonaliteten ble også stadig bedre. Og selv om jeg er enig med andre her om at Facebook, Twitter og andre slike fora ikke erstatter formålet og bruken til klassiske diskusjonsforum, tror jeg mange mer moderate brukere føler at det gjør det.

Hadde vært morsomt å se tilsvarende statistikk for noen andre fora. Selv var jeg ekstremt aktiv på VGD under andre nick i perioden 2002 til 2011-12, men siden har det dabbet av. Jeg har alltid tenkt at det hadde mest med min egen livssituasjon å gjøre, men kan nok ha vært større trender som spilte inn også. Om jeg skal ta meg selv som eksempel, vil jeg i alle fall tro at mange som oppdaget VGD som 16-17-18-åringer tidlig på 00-tallet, etterhvert fikk nok med jobb og familie og alt det der tidlig, eller midt på 2010-tallet. Det var som student jeg skrev 90% av innleggene mine her inne. 

6347
6347Innlegg: 30255
29.05.18 01:04
stickersonshoes: Hadde vært morsomt å se tilsvarende statistikk for noen andre fora

Jeg har en del tall for det også. Sjekk disse linkene:

Årsrapport VGD 2016 (kapittel 5)
Årsrapport VGD 2017 (kapittel 4)

Se også dette regnearket.


Aktiviteten nådde toppen i 2007 med 23,3 millioner innlegg. Etter dette falt aktiviteten hvert år ned til 7,9 millioner innlegg i fjor.

stickersonshoes
stickersonshoesInnlegg: 200
29.05.18 10:18
6347: Aktiviteten nådde toppen i 2007 med 23,3 millioner innlegg. Etter dette falt aktiviteten hvert år ned til 7,9 millioner innlegg i fjor.

Rimelig heftig fall. Og det korresponderer godt med egen erfaring også, om at det kokte aller mest her (på alle forumene generelt, egentlig) i 2006-07. Da satt jeg og refresha siste 25 på samme måte jeg refresher Twitter i dag. 

frogh
froghInnlegg: 589
29.05.18 13:12

Kanskje man skulle bli aktiv igjen og ikke bare lese forumet.

Plutselig kommer jeg med på denne rapporten neste år, men trenger en god del flere innlegg da..

(Innlegget ble redigert 29.05.18 13:13)

Faquarl
FaquarlInnlegg: 11910
31.05.18 01:07
frogh: Kanskje man skulle bli aktiv igjen og ikke bare lese forumet. Plutselig kommer jeg med på denne rapporten neste år, men trenger en god del flere innlegg da..

Sitter og kjenner på ei krafig mengde stolthet akkurat nå, så det burde du kanskje.

/\

Innlegg som dette er grunnen til at jeg blir nevnt. :(

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg

Andre tjenester