Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Rapport: PL-forumet 2018/2019

NYTT TEMA
6347
6347Innlegg: 30275
01.06.19 17:07

Innholdsfortegnelse

1    Innledning

2    Aktivitet på Fotball – Premier League
2.1    Antall innlegg
2.2    Antall aktive brukere
2.3    Antall tråder
2.4    Kamptråd-statistikk
2.5    Klubbtråd-statistikk
2.6    Brukere med flest innlegg
2.7    Aktivitet fordelt på dato, ukedager og klokkeslett
2.8    Hvor lange er innleggene på Fotball – Premier League?
2.9    Diverse trivia

3    Aktivitet på Fotball - Internasjonal

4    Aktivitet på supporterforaene

5    Kommentarer og oppsummering

1    INNLEDNING

Her er en sesongrapport for Fotball – Premier League 2018/2019. Tallene for denne sesongen står i sentrum, men sammenligninger med tidligere sesonger er også inkludert i mange av oversiktene. For flere historiske tall, se spesielt rapportene for 15/16 og 16/17. Link til tidligere rapporter står nederst i innlegget. Det blir ingen rapport på Fotball – Internasjonal denne sesongen, men jeg har i stedet viet kapittel 3 i denne rapporten til Fotball – Internasjonal. Til slutt, i kapittel 4, er det en oversikt over aktivitet på norske supporterfora for engelske lag.

2    AKTIVITET PÅ FOTBALL – PREMIER LEAGUE

2.1    ANTALL INNLEGG

Innlegg sesong for sesong

Sesongene regnes i perioden 1. juni – 31. mai

Sesong   Innlegg sesong      Innlegg per dag     Endring fra sesongen før
00/01        85 200                            233                       -
01/02        307 200                          842                 +260,6 %
02/03        396 800                        1 087                +29,2 %
03/04        596 000                        1 628                +50,2 %
04/05        586 800                        1 608                -1,5 %
05/06        591 700                        1 621                +0,8 %
06/07        618 500                        1 695                +4,5 %
07/08        591 700                        1 617                -4,3 %
08/09        414 000                        1 134                -30,0 %
09/10        524 100                        1 436                +26,6 %
10/11        583 700                        1 599                +11,4 %
11/12        553 300                        1 512                -5,2 %
12/13        448 700                        1 229                -18,9 %
13/14        480 900                        1 318                +7,2 %
14/15        331 100                         907                  -31,1 %
15/16        255 700                         699                  -22,8 %
16/17        209 900                         575                  -17,9 %
17/18        193 500                         530                  -7,8 %
18/19        160 300                         439                 -17,2 %

Kommentar
Det er nedgang i innleggstallene for 5. sesong på rad. Forrige sesong var nedgangen på 7,8 %, men denne sesongen har nedgangen vært en del større – 17,2 %. Nedgangen fra 13/14-sesongen er på 66,7 %.Innlegg per måned: 17/18 vs. 18/19

Mnd    17/18        18/19        Endring %
6          10 227        6 447        -37,0 %
7          14 772        9 183        -37,8 %
8          28 302        15 396      -45,6 %
9          14 916        11 137      -25,3 %
10        11 816        10 275      -13,0 %
11        10 319        9 366        -9,2 %
12        18 762        18 338      -2,3 %
01        25 055        14 566      -41,9 %
02        17 036        14 741      -13,5 %
03        13 996        14 263      +1,9 %       
04        15 906        18 296      +15,0 %
05        12 378        18 255      +47,5 %       
Tot        193 485    160 263     -17,2 %       

Kommentar
Kraftig nedgang den første halvdelen av sesongen. De tre siste månedene hadde alle oppgang.Kategorisering av innlegg siste fire sesonger

15/16         16/17         17/18         18/19        Kategori
67 800        65 000        56 000        50 600          Kamptråder - PL
90 800        70 100        54 000        53 000          Klubbtråder
33 600        29 900        41 100        13 700          Overgangstråder
32 400        20 400        21 900        24 600          Kamptråder – annet*
31 100        24 500        20 500        18 400          Øvrig
255 700     209 900     193 500     160 300      Sum

* = Kamptråder – annet inkluderer kamptråder fra CL, EL, FA-cup og Ligacup.

Kommentar
Aktiviteten i overgangstrådene har kraftig nedgang fra forrige sesong. De andre kategoriene har liten nedgang i forhold, mens kamptråder - annet har en økning.Kategorisering av innlegg siste fire sesonger (oppgitt i prosentandeler)

15/16    16/17    17/18    18/19      Kategori
26,9        31,0        28,9        31,6          Kamptråder - PL
35,5        33,3        28,0        33,1          Klubbtråder
13,1        14,3        21,2        8,5            Overgangstråder
12,7        9,7          11,3        15,4          Kamptråder - annet
11,8        11,7        10,6        11,4          Øvrig
100         100         100        100            Sum
2.2    ANTALL AKTIVE BRUKERE

Antall brukere med innlegg per kalenderår

År        Brukere        Endring fra året før
1999        462             -
2000        889           +92,4 %
2001        2 623        +195,1 %
2002        3 046        +16,1 %
2003        3 460        +13,6 %
2004        4 053        +17,1 %
2005        4 151        +2,4 %
2006        4 627        +11,5 %
2007        4 825        +4,3 %
2008        4 471        -7,3 %
2009        4 456        -0,3 %
2010        4 490        +0,8 %
2011        4 059        -9,6 %
2012        3 003        -26,0 %
2013        2 542        -15,4 %
2014        2 139        -15,9 %
2015        1 530        -28,5 %
2016        1 386        -9,4 %
2017        1 228        -11,4 %
2018        1 158        -5,7 %
2019        936 (Per 31. mai. På samme tid i fjor var det 896 brukere.)        

Kommentar
Det har vært nedgang i antall brukere 8 kalenderår på rad, men per 31. mai har det vært flere brukere enn i fjor.Antall brukere med innlegg i snitt per dag

På den tiden VG Nett reklamerte for VGD på forsiden var det ikke uvanlig at et titalls nye brukere kunne dukke opp i løpet av en dag, så forsvant dem gjerne ganske raskt. I tillegg var det større utskifting av nick tidligere. Derfor synes jeg antall brukere i snitt per dag gir et bedre bilde av antall aktive brukere reelt sett.

Sesong   Brukere    Endring fra sesongen før
99/00        39            -
00/01        54          +38,5 %
01/02        153        +183,3 %
02/03        190        +24,2 %
03/04        240        +26,3 %
04/05        248        +3,3 %
05/06        273        +10,1 %
06/07        314        +15,0 %
07/08        307        -2,2 %
08/09        245        -20,2 %
09/10        272        +11,0 %
10/11        299        +9,9 %
11/12        272        -9,0 %
12/13        230        -15,4 %
13/14        245        +6,5 %
14/15        184        -24,9 %
15/16        151        -17,9 %
16/17        129        -14,6 %
17/18        123        -4,7 %
18/19        113        -8,1 %   Antall brukere med innlegg per måned siste fire sesonger

Mnd   15/16   16/17   17/18    18/19
06        511        438        405        372
07        590        528        502        386
08        805        711        675        595
09        738        593        562        514
10        726        577        497        494
11        610        526        490        461
12        681        544        563        627
01        639        623        585        595
02        659        562        548        557
03        654        519        538        565
04        648        552        522        591
05        722        591        503        634
Snitt    665       564       533       533

Kommentar
Frem til november var det nedgang i antall brukere alle måneder, men fra desember har alle måneder hatt oppgang fra forrige sesong. Desember, mars, april og mai har også hatt flere aktive brukere enn 2017.Antall innlegg per bruker (snitt per dag)

Sesong  Brukere   Innlegg   Innlegg per bruker
99/00        39           157          4,03
00/01        54           234          4,33
01/02        153         842          5,50
02/03        190        1 087        5,72
03/04        240        1 628        6,78
04/05        248        1 608        6,48
05/06        273        1 621        5,94
06/07        314        1 695        5,40
07/08        307        1 617        5,27
08/09        245        1 134        4,63
09/10        272        1 436        5,28
10/11        299        1 599        5,35
11/12        272        1 512        5,56
12/13        230        1 229        5,34
13/14        245        1 318        5,38
14/15        184        907           4,93
15/16        151        699           4,63
16/17        129        575           4,46
17/18        123        530           4,31
18/19        113        439           3,88

Kommentar
Innlegg per bruker har falt hver sesong fra 13/14-sesongen – fra 5,38 til 3,88. De to forrige sesongene var nedgangen på 0,17 og 0,15, men denne sesongen øker det til 0,43.De mest aktive brukernes betydning for aktiviteten

Tallene gjelder for perioden 1. juni – 30. april

Sesong  Innlegg topp 20  Andel av alle innlegg
06/07        86 700            15,5 %
10/11        83 700            15,8 %
16/17        53 200            27,9 %
17/18        49 800            27,5 %
18/19        38 000            26,8 %

Kommentar
De 20 mest aktive brukerne skrev over dobbelt så mange innlegg i 06/07 og 10/11-sesongen. Likevel sto de kun for 15 % av innleggene, mens de denne sesongen sto for 27 % av innleggene.Hvor mange brukere skriver halvparten av alle innlegg?

Sesong   Brukere
06/07        151
10/11        144
16/17        54
17/18        56
18/19        55Nye brukere

Her er antall nye brukere år for år, og hvor mange innlegg de skrev hvert år. I parentes står prosentandelen av det totale antallet brukere/innlegg.

År                   Antall nye brukere                      Antall innlegg av nye brukere
1999                 462           (100,0 %)                19 954     (100,0 %)
2000                718           (80,8 %)                    22 144      (35,3 %)
2001                2 321        (88,5 %)                    122 534    (62,7 %)
2002                2 015        (66,2 %)                   107 343    (29,9 %)
2003                2 218        (64,1 %)                   197 154    (38,8 %)
2004                2 595        (64,0 %)                  257 618    (42,2 %)
2005                2 515        (60,6 %)                  192 345    (32,6 %)
2006                2 626        (56,8 %)                  220 900    (38,3 %)
2007                2 497        (51,8 %)                   189 240    (30,2 %)
2008                2 171        (48,6 %)                   108 466    (23,3 %)
2009                2 430        (54,5 %)                  130 586    (25,5 %)
2010                2 250        (50,1 %)                 99 796      (19,1 %)
2011                1 743        (42,9 %)                   119 190    (20,0 %)
2012                977           (32,5 %)                 77 745      (15,2 %)
2013                927           (36,5 %)                 93 067      (20,9 %)
2014                512           (23,9 %)                 40 956        (9,7 %)
2015                239           (15,6 %)                  17 826        (6,6 %)
2016                213           (15,4 %)                  11 916        (5,2 %)
2017                174           (14,2 %)                  16 766        (8,4 %)
2018                135           (11,7 %)                   5 487         (3,3 %)

Kommentar
I 2018 var det 135 nye brukere på PL-forumet. Antall nye brukere har falt hvert år siden 2009, da det var 2430 nye brukere. De nye brukerne i 2018 skrev 5487 innlegg, som var 3,3 % av alle innlegg. Merk at en ny bruker nødvendigvis ikke er «ny». Det kan også være tidligere brukere med nytt nick.
2.3    ANTALL TRÅDER

Antall nye tråder år for år

År                Nye tråder
1999                 2 800
2000                 7 900
2001                18 000
2002                29 200
2003                37 600
2004                37 200
2005                30 200
2006                27 500
2007                25 100
2008                14 800
2009                9 195
2010                5 625
2011                3 977
2012                2 190
2013                1 273
2014                813
2015                600
2016                554
2017                487
2018                411
2019                183 (Per 31. mai. Tilsvarende tall i fjor var 194.)

Kommentar
Antall nye tråder har falt hvert eneste år siden 2003. Da ble det startet 103 nye tråder hver dag. Nå er snittet på rett over en ny tråd per dag.Antall nye tråder per måned siste tre sesonger

Mnd  16/17  17/18  18/19
06        11        10        3
07        21        11        10
08        55        44        44
09        52        51        40
10        45        33        31
11        36        41        35
12        74        56        54
01        68        58        46
02        50        35        38
03        31        36        24
04        49        34        40
05        43        31        35
Sum    535    440      400
2.4    KAMPTRÅD-STATISTIKK

Kamptråder i Premier League

Sesong     Innlegg    Snitt pr. kamp    Ant. tråder (av 380)
13/14        139 700          368                259
14/15        95 300            251                247
15/16        67 800            181                244
16/17        65 000            171                239
17/18        56 000            147                219
18/19        50 600            133                198

Kommentar
Nedgang år for år, både i antall innlegg og antall kamptråder.Antall innlegg i hvert lags kamptråder 18/19

Innlegg   Snitt   Ant. tråder     Lag
20 209      532      38            Manchester United
17 787      468      38            Liverpool
11 558      304      38            Arsenal
7 656        201      38            Manchester City
6 677        176      32            Tottenham
4 080        107      21            Chelsea
3 392        89        12            Leicester
3 242        85        21            Everton
2 842        75        13            West Ham
2 588        68        12            Newcastle
2 544        67        14            Bournemouth
2 450        64        14            Crystal Palace
2 355        62        15            Wolverhampton
2 231        59        15            Southampton
2 108        55        12            Brighton
2 059        54        12            Burnley
1 999        53        15            Watford
1 915        50        11            Cardiff
1 838        48        14            Fulham
1 678        44        11            HuddersfieldKamptråder 18/19 – topp 20

Innlegg  Runde      Kamp
1568      27        Manchester United - Liverpool
1115      21        Manchester City - Liverpool
1091      17        Liverpool - Manchester United
1009       3         Manchester United - Tottenham
1009      30        Arsenal - Manchester United
928        20        Liverpool - Arsenal
906        31        Manchester United - Manchester City
898        11        Arsenal - Liverpool
749        25        West Ham - Liverpool
711        22        Tottenham - Manchester United
698        15        Manchester United - Arsenal
692        18        Cardiff - Manchester United
689        37        Newcastle - Liverpool
657        8          Manchester United - Newcastle
643        1          Manchester United - Leicester
637        35        Everton - Manchester United
604        14        Arsenal - Tottenham
601        29        Tottenham - Arsenal
599        36        Manchester United - Chelsea
591        2          Chelsea - ArsenalØvrige kamptråder

Innlegg        Antall
300-578       41
200-299       35
100-199       27
1-99             75
0                 182Snitt per kamptråd for syv av lagene siden 12/13-sesongen

Sesong     Man Utd    L’pool    Arsenal    Chelsea     Man City    Spurs     Everton
12/13          1195       1005         710           482            522            ---             ---
13/14          1156       1204         793           538            520           473           323
14/15           934         777          576           376            289           263           172
15/16           625         513          419           269            187           209           125
16/17           673         522          386           233            205           175           140
17/18           520         511          329           177            225           220           101
18/19           532         468          304           107            201           176            85Antall kamptråder per lag

Det maksimalt mulige kamptrådantallet er 266, men jeg har ikke tall for Tottenham og Everton i 12/13-sesongen, så deres maksimale kamptrådantall i denne oversikten er dermed 228.

266        Liverpool
266        Arsenal
265        Man United
258        Man City
238        Chelsea
218        Tottenham
185        EvertonKamptråder – øvrige turneringer

FA-cup    Innlegg      Kamptråder
15/16        6 492        28
16/17        4 756        25
17/18        6 045        24
18/19        3 724        15

Ligacup    Innlegg    Kamptråder
15/16        5 258        17
16/17        5 721        20
17/18        3 283        19
18/19        2 682        15

CL          Innlegg     Kamptråder
15/16        9 240        29
16/17        4 346        23
17/18        9 665        38
18/19        16 604      39

EL           Innlegg      Kamptråder
15/16        11 391      21
16/17        5 612        16
17/18        2 117        16
18/19        3 046        20

Merk: Kun kamptrådene fra PL-forumet er inkludert. Finaletråden i CL er inkludert, med et anslag på 1500 innlegg.

Kommentar
Det har mye å si hvilke engelske lag som er med i Europacup og hvor langt de kommer. Det har gått fra 10 000 innlegg i 16/17, 11 800 i 17/18 til ca 20 000 innlegg denne sesongen.
2.5    KLUBBTRÅD-STATISTIKK

Antall innlegg i klubbtrådene siden 2010/2011

Sesong     Innlegg     Andel av hele PL-forumet
10/11        43 800       7,5 %
11/12        100 400    18,1 %
12/13        116 700    26,0 %
13/14        142 900    29,7 %
14/15        102 000    30,1 %
15/16        90 700      35,5 %
16/17        70 100      33,4 %
17/18        54 000      28,0 %
18/19        53 000      33,1 %

Kommentar
Flest innlegg ble skrevet i 13/14-sesongen, mens den største andelen var i 15/16-sesongen.Innlegg i klubbtrådene 2018/2019
18 470      Manchester United
12 324      Arsenal
9 473        Liverpool
6 960        Chelsea
2 330        Tottenham
2 227        Manchester City
870           Everton
179           Newcastle
76             Sunderland
54             Aston Villa

Kommentar
Merk at Liverpoolsupporterne i flere sesonger har hatt en egen sesongtråd som i praksis fungerer som en klubbtråd nummer to. Denne tråden er ikke regnet med her. Denne sesongens tråd fikk over 5500 innlegg. I tillegg til trådene listet opp her, har det vært noen få aktive klubbtråder til, men med svært få innlegg. Alle innlegg i Villa-tråden kom forøvrig etter opprykket var klart, mens 152 av 179 innlegg i Newcastle-tråden kom etter eierskiftet 27. mai.
2.6    BRUKERE MED FLEST INNLEGG

Topp 100 i 2018/2019-sesongen
4 578        GreySerpent
3 894        Knaxern
2 776        Enzino
2 580        FrannyLee
2 419        Pogba6
2 305        WaltonBreckRd
2 227        missChance
2 116        startelver
2 095        TrueTopRed
2 069        DennisB
1 834        Bacary
1 784        masterpool
1 665        Folkflesk
1 610        John||Locke
1 567        Denat
1 550        Tellyrex
1 490        Dux1
1 414        InDeilawetrust
1 412        dalagubbe
1 342        Coutinho10
1 298        Retnuh_Flim
1 283        TheBelfastBoy
1 262        Tormund
1 226        Slikkepott
1 206        johwi68
1 203        gurglebassen
1 188        Justice 96
1 181        minuspol
1 166        hillier
1 163        eppaen
1 123        ONV95
1 118        glycinello
1 105        Lezah
1 098        Snorlax
1 097        LeCoq
1 075        vike4
1 061        chelsea8
1 010        F.R.O.G
988        Guarnere2
986        KongOlav2
983        mcdermott
978        ohlalaSpurs
976        lsklars
958        Wellewinhio
950        busnissclass
933        marco2007
906        ulfarne
905        Aguero16
886        -k9b_
872        LarsLie
867        Tangsprell
825        wazzzza
788        Pinkieez
757        caliblue
755        oggyboy61
744        CryniX
743        TheOpiate
738        Makatelli
735        Kristwic7
717        Bakkus
699        Lomasio
695        MarcoMauritz
694        ST10
690        Shenon
681        GatlingGun
680        RamsherE
661        jback
656        malhen
648        Eldon
643        Kent
632        JackNapier
622        Son
616        Machine_Head
615        Sjefan
615        JFT_96
606        Rome77
594        lexuszix
588        Zenix
588        TheFamous25
571        TheBracket
569        G0oner
569        iustitia_pro_XCVI
559        Anelka2
543        Raggen_
533        Lew_Ashby
525        KingAnderson
521        milanB
518        Koskinen
508        SuperJoeCole
508        idiomatisk
482        looprevil_fc_x2
477        sodajr
476        dennismufc
475        xytheon
473        KommersK
471        molster
458        mjordan23
451        LaGoeba
449        Hetfield
448        Jack_DanielsFordeling av innlegg for alle brukere 2018/2019
10 brukere har skrevet 2000+ innlegg                  = 27 059 innlegg
28 brukere har skrevet 1000-1999 innlegg           = 36 531 innlegg
52 brukere har skrevet 500-999 innlegg                = 37 237 innlegg
191 brukere har skrevet 100-499 innlegg              = 44 226 innlegg
362 brukere har skrevet 10-99 innlegg                  = 13 649 innlegg
513 brukere har skrevet 1-9 innlegg                      = 1 570 innleggTopp 10 måned for måned 2018/2019

Juni 2018   
289        marco2007
175        DennisB
174        Kloppy
156        Knaxern
134        GreySerpent
127        FrannyLee
114        TheRedDevils
108        KongOlav2
107        Bacary
106        AlphaGiroud

Juli 2018       
332        Pogba6
331        Knaxern
300        GreySerpent
284        wazzzza
275        marco2007
265        WaltonBreckRd
265        Kloppy
189        Folkflesk
188        InDeilawetrust
158        DennisB

August 2018
662        GreySerpent
654        Pogba6
361        Knaxern
301        wazzzza
256        Folkflesk
242        FrannyLee
241        DennisB
234        WaltonBreckRd
218        missChance
218        Dux1

September 2018
491        GreySerpent
343        Knaxern
230        missChance
203        FrannyLee
193        Tellyrex
166        Enzino
164        Tormund
161        WaltonBreckRd
156        Bacary
147        Denat

Oktober 2018
348        GreySerpent
294        Knaxern
265        Enzino
211        Denat
203        gurglebassen
201        missChance
194        Tormund
174        startelver
161        FrannyLee
155        Pinkieez

November 2018
320        GreySerpent
275        Enzino
235        Knaxern
229        InDeilawetrust
216        FrannyLee
180        LarsLie
163        Bacary
160        Tellyrex
156        DennisB
148        Wellewinhio

Desember 2018
514        Knaxern
462        GreySerpent
359        startelver
347        Enzino
293        FrannyLee
291        Bacary
287        hillier
285        masterpool
265        John||Locke
256        Retnuh_Flim

Januar 2019
358        Bacary
323        startelver
304        gurglebassen
303        Knaxern
222        John||Locke
209        Tellyrex
201        GreySerpent
182        FrannyLee
178        Denat
177        dalagubbe

Februar 2019
389        TrueTopRed
380        GreySerpent
370        Knaxern
271        startelver
261        Bacary
250        John||Locke
244        lexuszix
232        FrannyLee
232        dalagubbe
227        missChance

Mars 2019
502        TrueTopRed
412        GreySerpent
312        Knaxern
281        Enzino
281        dalagubbe
245        FrannyLee
223        John||Locke
221        Tellyrex
192        masterpool
192        Wellewinhio

April 2019
684        TrueTopRed
402        DennisB
394        startelver
393        missChance
388        GreySerpent
378        Enzino
322        WaltonBreckRd
316        MarcoMauritz
260        Knaxern
246        FrannyLee

Mai 2019
598        Enzino
517        Pogba6
480        GreySerpent
415        Knaxern
349        TrueTopRed
318        FrannyLee
314        WaltonBreckRd
290        DennisB
257        MarcoMauritz
213        TheBelfastBoyFlest innlegg totalt på Fotball – Premier League – topp 50

Innlegg         Innlegg       Aktive
Totalt            2019            år            Nick
49 702            561            18            mcdermott
45 293            582            16            Lezah
42 174            291            15            Kent
35 103            -                  9            JohnLocke
34 007            -                 10            toft20
33 693            607            12            minuspol
31 089            430            13            GatlingGun
30 570            1 365        12            Enzino
29 544            -                 5            billbob
29 322            590           15            Dux1
29 196            -                 8            Abstract_Poet
28 336            1 660        14            Knaxern
27 953            -                12            redallover
27 774            287           15            milanB
27 194            1 044        16            missChance
27 167            27             15            Fowla
25 667            -                14            Woger
25 553            -                 5            tj
24 282            -                 4            Zico73
23 191            -                 5            taknina
22 249            447           15            Justice 96
22 060            -                9            Go0ner
21 346            214          16            MrManUtd
20 427            6              13            Aveirinha
20 379            470          15            chelsea8
19 424            361          13            JFT_96
19 369            -              10            Barns
19 364            -               9            Reina
18 822            -               6            IthiIien
18 501            -               4            Hermanator
18 452            -               6            Noob_Saibot
18 336            -              13            bønna1
18 280            -              15            Amused99
17 910            737         15            TheBelfastBoy
17 596            -               5            TheRedDevils
17 576            66           15            Cobi
17 415            448         12            KongOlav2
17 059            -               5            RowZ
16 803            171         15            SirOwen
16 737            126         13            daoooo
16 223            -              10            zippi
15 949            -               4            Dødstrist
15 832            166         13            Jack_Daniels
15 467            -               6            Mindfulness13
15 419            -               4            AriId
15 344            826         14            masterpool
15 324            -               4            PremierLeague
15 298            -               9            Spoff
15 122            -               4            Limbeck
15 042            115         15            Gåra

6347
6347Innlegg: 30275
01.06.19 17:07

2.7    AKTIVITET FORDELT PÅ DATO, UKEDAGER OG KLOKKESLETT

30 mest aktive dager i 2018/2019-sesongen

Innlegg                                           Brukere
1 952        24.02.2019                299        07.05.2019
1 839        07.05.2019                277        08.05.2019
1 646        10.03.2019                258        24.02.2019
1 565        21.04.2019                255        18.12.2018
1 558        29.09.2018                252        22.12.2018
1 556        28.04.2019                248        28.04.2019
1 492        03.11.2018                245        06.03.2019
1 489        16.12.2018                243        24.04.2019
1 466        22.12.2018                239        29.09.2018
1 465        24.04.2019                238        03.01.2019
1 442        08.05.2019                237        19.12.2018
1 431        05.05.2019                236        10.03.2019
1 393        02.03.2019                233        21.04.2019
1 387        12.05.2019                230        01.05.2019
1 367        03.01.2019                230        05.05.2019
1 325        02.12.2018                227        12.05.2019
1 303        01.05.2019                225        03.11.2018
1 282        12.02.2019                218        29.12.2018
1 261        04.05.2019                217        10.08.2018
1 205        27.08.2018                216        26.12.2018
1 204        06.03.2019                215        05.12.2018
1 190        05.12.2018                213        16.12.2018
1 190        08.12.2018                213        12.02.2019
1 185        29.12.2018                213        17.04.2019
1 174        17.04.2019                211        18.09.2018
1 152        12.08.2018                210        27.08.2018
1 136        30.01.2019                210        13.01.2019
1 100        11.11.2018                208        02.12.2018
1 090        03.02.2019                205        16.04.2019
1 086        10.08.2018                204        02.03.201930 mest aktive dager gjennom tidende

Innlegg                                          Brukere
5 382        31.01.2011                673        01.02.2011
5 149        03.03.2007                612        31.01.2011
5 114        01.09.2013                581        02.05.2007
4 999        01.02.2011                573        05.02.2011
4 931        05.02.2011                568        02.02.2011
4 906        08.03.2012                555        05.01.2011
4 878        02.09.2012                542        07.05.2009
4 865        02.05.2007                540        06.02.2011
4 853        11.02.2012                539        09.01.2011
4 772        28.08.2011                535        15.08.2010
4 706        02.09.2013                532        13.05.2012
4 626        28.10.2012                527        06.03.2011
4 625        13.05.2012                516        28.08.2011
4 537        09.01.2011                513        25.01.2011
4 491        01.01.2014                510        03.03.2007
4 445        05.01.2011                501        14.08.2010
4 420        23.09.2012                501        23.10.2011
4 402        16.03.2014                499        02.09.2013
4 390        18.09.2011                499        07.04.2010
4 354        13.01.2013                498        06.05.2009
4 297        16.01.2011                494        12.02.2011
4 261        01.09.2014                493        23.05.2007
4 219        09.12.2012                493        22.05.2008
4 216        17.08.2013                490        21.02.2007
4 214        07.12.2013                488        11.02.2012
4 201        31.08.2011                487        28.01.2014
4 178        12.02.2014                487        01.03.2011
4 151        29.09.2012                486        01.09.2013
4 147        29.10.2011                483        16.01.2011
4 125        23.03.2008                481        07.12.2011
Innlegg fordelt på ukedager (snitt per dag i perioden 1.6 – 30.4)

Dag      17/18     18/19     Endring
Man         437        324        -25,9 %
Tir            525        419        -20,2 %
Ons         543        488        -10,1 %
Tor           397        310        -21,9 %
Fre          362        249        -31,2 %
Lør          838        585        -30,2 %
Søn         694        603        -13,1 %
Innlegg fordelt på klokkeslett (snitt per dag i perioden 1.6 – 30.4)

Kl.          17/18   18/19     Endring
00-01        13,8        9,2        -33,3 %
01-02        5,9          3,9        -33,9 %
02-03        2,5          2,1        -16,0 %
03-04        1,7          1,2        -29,4 %
04-05        1,2          0,6        -50,0 %
05-06        0,9          0,6        -33,3 %
06-07        1,7          1,0        -41,2 %
07-08        3,6          2,6        -27,8 %
08-09        8,0          5,6        -30,0 %
09-10        12,2        8,3        -32,0 %
10-11        15,1        11,0      -27,2 %
11-12        16,8        12,4      -26,2 %
12-13        21,5        15,7      -27,0 %
13-14        27,1        19,9      -26,6 %
14-15        35,5        24,0      -32,4 %
15-16        37,1        29,0      -21,8 %
16-17        36,0        27,3      -24,2 %
17-18        40,1        31,5      -21,4 %
18-19        38,8        32,0      -17,5 %
19-20        41,7        33,1      -20,6 %
20-21        41,2        31,1      -24,5 %
21-22        53,2        46,3      -13,0 %
22-23        58,0        51,2      -11,7 %
23-24        28,0        25,7      -8,2 %

Kommentar
Minst nedgang i aktiviteten de tre siste timene av døgnet. Det har nok med alle Europacupkampene engelske lag har spilt denne sesongen.Aktivitet utenom kampene

Denne oversikten viser antall innlegg per kalenderår fra midnatt til kl. 18 mandag-fredag. Poenget er å finne antall innlegg i perioden det ikke spilles kamper. Raden til høyre indikerer hvor mange prosent av alle innlegg som ble skrevet innenfor dette tidsrommet.

2001        109 000    55,8 %
2003        251 500    49,5 %
2007        227 200    36,2 %
2011        183 000    30,8 %
2015        81 900      30,2 %
2016        66 800      29,1 %
2017        54 000      27,1 %
2018        45 100      27,4 %

Kommentar
I 2003 ble det skrevet over fem ganger så mange innlegg utenom kampene som i 2018.

2.8    HVOR LANGE ER INNLEGGENE PÅ FOTBALL – PREMIER LEAGUE?

Siden mai 2014 har det vært mulig å finne ut hvor mange innlegg på VGD som blir redigert. Dette høres kanskje ut som en merkelig metode å finne ut hvor lange innleggene er, men etter en del kontrollundersøkelser på hele VGD vil jeg påstå at andelen redigerte innlegg faktisk gir et overraskende nøyaktig bilde på dette. Logikken er: Jo lengre et innlegg er, jo større er sjansen for at det blir redigert.

Andel redigerte innlegg siste fem sesonger

Mnd     14/15        15/16        16/17        17/18        18/19
06        13,3 %        14,8 %        14,7 %        13,9 %      13,6 %
07        13,5 %        14,3 %        14,2 %        13,5 %      12,5 %
08        10,5 %        10,4 %        11,7 %        10,4 %      9,8 %
09        9,4 %          10,3 %        10,7 %        9,3 %        8,3 %
10        9,1 %           9,8 %          9,5 %         8,6 %        8,6 %
11        9,8 %          10,2 %        10,2 %        8,3 %        8,9 %
12        8,9 %           9,4 %           9,4 %        9,0 %        8,0 %
01        10,8 %         9,9 %           9,2 %        10,7 %      8,2 %
02        10,2 %        10,0 %          8,7 %        9,8 %        8,7 %
03        10,8 %        10,3 %         11,2 %       9,6 %        11,9 %
04        10,5 %        10,0 %          8,8 %        9,2 %        12,4 %
05        11,4 %        10,4 %         10,3 %      11,7 %       12,4 %
Totalt  10,7 %      10,8 %        10,5 %     10,3 %      10,2 %

Kommentar
Andelen redigerte innlegg ligger jevnt på rett over 10 % hver sesong. Ikke overraskende er gjennomsnittslengden på innleggene lengst utenfor sesong, fordi kamptrådene trekker ned snittet i sesongen. Fra 1. mars har VGD opplevd problemer med innlegg som har blitt postet flere ganger, samt innlegg med doble linjeskift. Dette har ført til at flere innlegg enn normalt har blitt redigert. Se egen tråd her
PL-forumet sammenlignet med resten av VGD (kalenderår)

2015          2016           2017          2018            Forum
23,8 %        20,2 %        22,1 %        21,3 %        politikk-internasjonal
20,8 %        20,2 %        21,5 %        20,8 %        religion-og-livssyn
12,7 %        15,2 %        18,3 %        17,3 %        innvandring-rasisme-og-flerkultur
17,9 %        16,7 %        15,8 %        16,3 %        politikk-norsk
15,1 %        15,1 %        14,3 %        15,0 %        aktuelt
13,0 %        14,8 %        15,2 %        14,3 %        bil
12,6 %        11,9 %        12,8 %        14,0 %        film
12,2 %        13,9 %        13,2 %        12,1 %        vintersport
13,9 %        10,5 %        10,7 %        12,1 %        tennis
12,0 %        12,1 %        11,6 %        12,0 %        fotball-spill
13,0 %        11,7 %        12,7 %        11,8 %        amerikanske-idretter
11,4 %        10,3 %        9,3 %          10,9 %        fotball-internasjonal
9,8 %            9,8 %        10,3 %       10,4 %         fotball-norsk
10,9 %      10,7 %       10,0 %       9,9 %         fotball-premier-league
13,4 %        13,0 %        10,9 %        9,3 %         sykkel
7,8 %           8,4 %          8,8 %         9,3 %         spraak
12,1 %        11,9 %         9,2 %         9,0 %         ishockey
8,7 %           8,2 %          7,9 %         8,2 %         historie
9,3 %          13,0 %          9,7 %        7,5 %         tipping-odds-spill-og-poker
9,2 %          10,0 %          9,1 %        7,4 %         tv-program

2.9    DIVERSE TRIVIA

Hvor mange forskjellige år har brukerne skrevet sine innlegg? (1999-2018)

År        Brukere
20        1
19        1
18        12
17        9
16        10
15        24
14        45
13        60
12        89
11        98
10        143
9        172
8        247
7        321
6        512
5        667
4        1 099
3        2 179
2        5 524
1        18 525Hvor mange forskjellige måneder i 18/19-sesongen skrev brukerne sine innlegg?

Mnd   Brukere
12      171
11      71
10      77
9        37
8        48
7        49
6        47
5        59
4        82
3        85
2        138
1        292Hvor mange forskjellige dager i 18/19-sesongen skrev brukerne sine innlegg?

Dager     Brukere
346            1
337            1
305            1
250-299    12
200-249    30
100-199    86
50-99        124
10-49        291
1-9            610Andel av innlegg på VGD som ble skrevet på Fotball – Premier League

1999        35,8 %
2000        23,8 %
2001        20,2 %
2002        18,0 %
2003        20,8 %
2004        18,4 %
2005        17,1 %
2006        14,9 %
2007        17,5 %
2008        17,6 %
2009        16,0 %
2010        14,3 %
2011        15,3 %
2012        14,6 %
2013        15,4 %
2014        19,7 %
2015        17,1 %
2016        17,3 %
2017        17,1 %
2018        14,5 %Utviklingen over antall brukere år for år

År     Nye brukere     Brukere totalt
1999        462                 462
2000        718               1 180
2001        2 321            3 501
2002        2 015            5 516
2003        2 218            7 734
2004        2 595            10 329
2005        2 515            12 844
2006        2 626            15 470
2007        2 497            17 967
2008        2 171            20 138
2009        2 430            22 568
2010        2 250            24 818
2011        1 743            26 561
2012        977               27 538
2013        927               28 465
2014        512               28 977
2015        239               29 216
2016        213               29 429
2017        174               29 603
2018        135               29 738
2019        59                 29 797 (per 31. mai)


3    AKTIVITET PÅ FOTBALL - INTERNASJONAL

Antall innlegg

Tallene gjelder i perioden 1. juli – 30 juni.

Sesong  Innlegg sesong   Innlegg per dag     Endring fra sesongen før
00/01        7 900                   22                         -
01/02        37 400               102                        +373,4 %
02/03        81 200               222                        +117,1 %
03/04        141 900             388                        +74,8 %
04/05        184 400             505                        +30,0 %
05/06        203 900             559                        +10,6 %
06/07        209 100             573                        +2,6 %
07/08        218 900             598                        +4,7 %
08/09        190 400             522                        -13,0 %
09/10        249 700             684                        +31,1 %
10/11        241 900             663                        -3,1 %
11/12        258 500             706                        +6,9 %
12/13        221 200             606                        -14,4 %
13/14        180 200             494                        -18,5 %
14/15        92 900               255                        -48,4 %
15/16        53 800               147                        -42,1 %
16/17        43 200               118                        -19,7 %
17/18        42 200               116                        -2,3 %
18/19*      28 800               79                          -31,8 %

*= Per 31. mai har det blitt skrevet 27 300 innlegg, men jeg har regnet med et anslag på 1500 innlegg i juni.

Kommentar
Fotball – Internasjonal hadde spesielt stor nedgang i 14/15 og 15/16-sesongen. Etter to sesonger med mindre nedgang (spesielt forrige sesong), blir det større nedgang igjen denne sesongen. Nedgangen fra 11/12-sesongen er nå 88,9 %.
Antall brukere med innlegg år for år

1999        130
2000        449
2001        1 349
2002        1 625
2003        1 926
2004        2 595
2005        2 965
2006        3 202
2007        3 296
2008        2 516
2009        2 631
2010        2 637
2011        2 551
2012        1 949
2013        1 763
2014        1 460
2015        1 167
2016        861
2017        860
2018        790
2019        324 (Per 31. mai. 664 på samme tid i fjor.)

Kommentar
Det har vært nedgang i antall brukere hvert år fra 2010.
Kamptråder i Champions League

Alle kamptråder er inkludert, både fra PL-forumet og Fotball – Internasjonal.

Sesong   Innlegg totalt        Snitt per kamp        Kamptråder (av 125)
13/14        34 800                     278                       70
14/15        21 800                     174                       62
15/16        16 300                     130                       55
16/17        13 400                     107                       50
17/18        19 100                     153                       62
18/19        18 900                     151                       48

Merk: Anslag på 1500 innlegg i kveldens finaletråd er inkludert i tallene.

Kommentar
Til tross for 14 færre kamptråder kommer innleggene i CL-kamptrådene antagelig til å ende på omtrent samme tall som forrige sesong, som var en del høyere enn både 15/16 og 16/17. I 16/17 spilte verken Man Utd eller Liverpool CL. Forrige sesong kom 12 500 av innleggene (67 %) fra disse lagenes kamptråder. I år er tallet 14 200 (75 %).
CL-kamptråder: Fotball PL vs. Fotball – Internasjonal

16/17  Tråder   Innlegg      Andel innlegg
F-Int        27        9 042        67,5 %
F-PL        23        4 346         32,5 %
Sum       50       13 388      100,0 %

17/18  Tråder  Innlegg     Andel innlegg
F-Int        24        9 434        49,4 %
F-PL        38        9 665         50,6 %
Sum       62      19 099       100,0 %

18/19 Tråder  Innlegg     Andel innlegg
F-Int        9          2 302          12,2 %
F-PL        39        16 604          87,8 %
Sum        48        18 906       100,0 %

Kommentar
Stor nedgang i innleggstall på Fotball – Internasjonal kontra PL-forumet på bare tre sesonger. Fra 67 %, til 49 %, til 12 % denne sesongen. Nedgangen i CL-kamptrådene har naturlig nok sitt å si for den totale nedgangen Fotball – Internasjonal opplever.
Kamptråder i Europa League (antall kamptråder i parentes)

Sesong        Sum            F-Int            F-PL
16/17        6 663 (19)     66 (2)           6 597 (17)
17/18        3 646 (20)    1 529 (4)       2 117 (16)
18/19        5 873 (20)      0 (0)            3 046 (20)

Merk: Kamptrådene på Fotball – Norsk er altså ikke regnet med her. 

Kommentar
Ingen kamptråder opprettet på Fotball – Internasjonal denne sesongen.
Kamptråder – spansk og italiensk fotball (antall kamptråder i parentes)

Sesong        Sum                  Italiensk           Spansk
15/16        11 009 (147)        5 255 (96)          5 754 (51)
16/17        13 054 (167)        6 046 (107)        7 008 (60)
17/18        5 497 (106)          2 906 (84)          2 591 (22)
18/19        ?                               ?                       ?

Kommentar
Har ikke sjekket dette denne sesongen. På spansk fotball har det blitt opprettet svært få kamptråder, knapt nok en eneste etter nyttår. Når det gjelder italiensk fotball er GiPazzini_85 still going strong med sine kamptråder.
Antall innlegg i 10 av klubbtrådene siste fire sesonger

15/16               16/17         17/18     18/19     Klubb
8 300                5 750             6 372      7 462     Real Madrid
3 250                2 370             5 314      4 765     Barcelona
1 230                800                 430        438        Juventus
570                   80                   242        259        Atlético Madrid
1 080                390                 509        253        Bayern München
370                   170                 332        113        Valencia
130                   150                 180        77          Dortmund
260                   80                   310        35          AC Milan
1 610                110                   9           1           Real Madrid Castilla
140                   40                    69          0           Roma
16 940         9 940            13 767  13 403       Sum

Kommentar
En knapp nedgang fra forrige sesong, men flere innlegg enn to sesonger tilbake. At det nesten ikke opprettes kamptråder lenger er nok hovedgrunnen til at både Real Madrid og Barcelona har flere innlegg enn for to sesonger siden.
Brukere med flest innlegg

Topp 30 i 2018/2019-sesongen
2 753     GiPazzini_85
1 454     milfern
818        Son
775        -Jolla
723        Tranquillo
703        Bleke
575        ST10
546        Royu
541        Elguaje
503        CrazyBrunost
407        DaniParejo
402        Knaxern
397        Seb_Giovinco
391        rivaldo
366        Hala_Madrid
363        pregra
355        att
318        startelver
298        GMartino
293        peraleks
285        xavi-maestro
274        real-_-
254        ragnarMadrid
243        Cobi
233        soldado
230        Folkflesk
224        Maradona_123
216        andwez
200        Blaugrana_007
199        LaVecchiaSignora
Fordeling av innlegg for alle brukere 2018/2019

2 brukere skrev 1000-2999 innlegg               = 4 207 innlegg
8 brukere skrev 500-999 innlegg                    = 5 184 innlegg
47 brukere skrev 100-499 innlegg                  = 9 684 innlegg
175 brukere skrev 10-99 innlegg                  = 5 381 innlegg
372 brukere skrev 1-9 innlegg                      = 1 170 innlegg
Aktivitet utenom kampene

Denne oversikten viser antall innlegg per kalenderår fra midnatt til kl. 18 mandag-fredag. Poenget er å finne antall innlegg i perioden det (vanligvis) ikke spilles noen kamper. Raden til høyere indikerer hvor mange prosent av alle innlegg som ble skrevet innenfor dette tidsrommet.

2003        43 600        45,5 %
2007        79 200        35,8 %
2010        62 600        27,7 %
2015        18 800        26,1 %
2016        10 200        23,9 %
2017        10 400        22,0 %
2018        8 200        22,3 %
Aktivitet i januar måned (2010-2019)

Januar er en måned som ikke har Europacup eller landskamper. I praksis rettes all oppmerksomhet mot de internasjonale ligaene denne måneden. Derfor har jeg plukket ut denne måneden for å se hvordan aktivitetsutviklingen har vært dette tiåret.

År                      Innlegg         Aktive brukere
Januar 2010        20 600            647
Januar 2011        23 900            770
Januar 2012        21 200            698
Januar 2013        18 200            511
Januar 2014        15 000            474
Januar 2015        7 800              411
Januar 2016        3 600              258
Januar 2017        3 100              216
Januar 2018        1 900              175
Januar 2019        1 600              132

Kommentar
Det er nedgang i antall innlegg og antall brukere hvert år fra 2011. Nedgangen i antall innlegg er 93,3 %, mens nedgangen i antall brukere er 82,9 %.
Tidligere rapporter på Fotball - Internasjonal

15/16-sesongen
16/17-sesongen
17/18-sesongen


4    AKTIVITET PÅ SUPPORTERFORAENE

Innlegg på alle diskusjonsforaene år for år
2002        30 400
2003        103 700
2004        218 500
2005        423 500
2006        468 200
2007        512 600
2008        527 300
2009        500 400
2010        499 700
2011        486 600
2012        370 000
2013        213 400
2014        170 200
2015        165 600
2016        148 600
2017        174 000
2018        188 900
2019        89 600 (Per 31. mai. 71 800 per 21. mai i fjor.)

Kommentar
Etter toppen ble nådd i 2008 var det nedgang hvert år til 2016, men både 2017 og 2018 hadde oppgang. 2019 ligger an til det samme.
Innlegg per forum 2018/2019

Gjelder perioden 1. juli – 31. mai.

110 300    Liverpool
32 000      Leeds United
14 700      Chelsea
7 700        Arsenal
7 200        Tottenham
6 600        Newcastle
6 600        Stoke
1 600        Everton (lagt ned høsten 2018)
1 300        Manchester City
1 300        Blackburn

Kommentar
Liverpool-forumet står for 58 % av de 189 000 innleggene.Foraenes rekordår

Innlegg        År          Forum
190 300      2005        Liverpool
135 400      2007        Manchester United
71 800        2010        Leeds United
60 100        2011        Newcastle
42 600        2006        Arsenal
42 100        2008        Chelsea
21 700        2013        Tottenham
16 500        2009        Everton
14 000        2009        Manchester City
13 200        2008        Blackburn
9 200          2011        Stoke
1 800          2014        FulhamNedlagte fora

Fulham (lagt ned høsten 2015)
Man Utd (lagt ned høsten 2017)
Everton (lagt ned høsten 2018)


5    KOMMENTARER OG OPPSUMMERING

Det ble nedgang i aktiviteten på PL-forumet denne sesongen også. Etter tre sesonger med ganske kraftig nedgang i antall innlegg var nedgangen på 7,8 % forrige sesong. Denne sesongen endte nedgangen på 17,2 %.

En innholdsrik avslutning på sesongen sørger for at nedgangen ikke blir enda større. Spenningen om PL-tittelen hele veien inn, flere dramatiske CL-kamper, og fire engelske lag som spilte seg frem til Europacupfinalene, er med på å sørge for at perioden mars-mai faktisk får en økning på 8 500 innlegg (20 %) sammenlignet med i fjor. Per 28. februar lå nedgangen fra forrige sesong på 28 %, men en god del av det ble altså hentet inn på slutten av sesongen. Det er august og januar som har størst nedgang, de to månedene transfervinduene stenger. Nettopp transfertrådene har stor nedgang fra forrige sesong – fra 41 100 innlegg til 13 700 innlegg denne sesongen.

En annen ting som har slått meg de siste to sesongene, er hvor dødt PL-forumet er under landslagspausene. De 48 dagene med landslagspause denne sesongen (4X12 dager) har et snitt på 106 innlegg.  Søndag 24. mars ble det skrevet 25 innlegg. Kun to dager i PL-forumets historie har færre innlegg – begge fra tiden under EM 2000.

Rett før jul entret Solskjær PL-manesjen. En del ekstra innlegg har dette selvsagt ført med seg, men jeg kan ikke se det har gitt en voldsom effekt. Ser man på Man Utds kamptråder i PL, hadde Mourinhos 17 kamper 495 innlegg i snitt, mens Solskjærs 21 kamper hadde 562 innlegg. Ellers har jo alle måneder fra desember til mai flere aktive brukere enn forrige sesong. Dette har nok mye med Solskjær å gjøre, spesielt de første 2-3 månedene. For eksempel hadde januar nedgang i antall på innlegg på 42 % fra 2018, men likevel altså flere aktive brukere i 2019.


Det var det jeg hadde å komme med denne gangen. Igjen må titan_sable nevnes. Han har utviklet programmet jeg bruker til å hente ut data fra VGD.

God sommer.Tidligere sesongrapporter

14/15
15/16
16/17
17/18

(Innlegget ble redigert 01.06.19 17:13)

Ale-Jet
Ale-JetInnlegg: 11063
01.06.19 17:33

Fantastisk!

Lomasio
LomasioInnlegg: 6723
02.06.19 22:19

Du driver ikke mye i vedskogen. 

Granca96
Granca96Innlegg: 1438
12.06.19 16:33

Godt jobba!

Astonstian
AstonstianInnlegg: 3624
12.06.19 17:02

Snart er det bare Son igjen her inne.

Son
SonInnlegg: 4852
13.06.19 21:57

Lå langt nede på lista. Dette skal skjerpes

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg