Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Johaug-affærens kjemiske kardinalspørsmål

NYTT TEMA
Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
12.09.17 09:15
Gorback: 4. Gitt foreliggende fakta i Johaugsaken er det mulig å konstruere minimum et dusin alternative hendelsesforløp som er minst like sannsynlig som den offisielle versjonen.

Likevel har du ennå ikke klart å konstruere ett eneste alternativ uten logiske brister.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
12.09.17 09:17

Prosessen, her kommer du totalt! Du får lese dommen før du uttaler deg om hva hun er vurdert ut fra. Jeg har ikke denne gangen tatt stilling til om det burde være skjerpende at Johaug overså et klart og tydelig varsel, men det et faktum at man i dommen har blitt vurdert slik. Da er det bare idiotiske kverulanter som deg som likevel kan få seg til å påstå det motsatte.

Forøvrig tar du feil i selve jussen også. Det man er opptatt av i en slik sak er i hvilken grad utøveren har forsøkt eller latt være å skaffe seg informasjon om medisinens innhold og da er det relevant hvor denne informasjonen finnes. Dersom det ikke hadde stått Clostebol på esken, vedlegget eller tuben, og dersom det heller ikke hadde vært noen annen merking som gjorde det mulig for Johaug å selv finne ut at medisinen var ulovlig, ville det at hun ikke så hva som stod der blitt tillagt mye mindre vekt, om noe i det hele tatt. Man må være mer uaktsom for å overse lett tilgjengelig informasjon enn for å overse utilgjengelig informasjon.

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
12.09.17 11:18
knut_m: Du får lese dommen før du uttaler deg om hva hun er vurdert ut fra. Jeg har ikke denne gangen tatt stilling til om det burde være skjerpende at Johaug overså et klart og tydelig varsel, men det et faktum at man i dommen har blitt vurdert slik. Da er det bare idiotiske kverulanter som deg som likevel kan få seg til å påstå det motsatte.

Jeg påstår ikke at CAS ikke tok hensyn til dopingmerket i utmålingsøyemed. Jeg påstår at det er feil juss å ta hensyn til det.

Bare idioter som ikke oppfatter det...

 

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
12.09.17 12:15
knut_m: Det man er opptatt av i en slik sak er i hvilken grad utøveren har forsøkt eller latt være å skaffe seg informasjon om medisinens innhold og da er det relevant hvor denne informasjonen finnes. Dersom det ikke hadde stått Clostebol på esken, vedlegget eller tuben, og dersom det heller ikke hadde vært noen annen merking som gjorde det mulig for Johaug å selv finne ut at medisinen var ulovlig, ville det at hun ikke så hva som stod der blitt tillagt mye mindre vekt, om noe i det hele tatt. Man må være mer uaktsom for å overse lett tilgjengelig informasjon enn for å overse utilgjengelig informasjon.

I det du skriver her går det bra en liten stund... men så begår du igjen samme tankefeil:

Det er ikke i seg selv evnen til å se, lese og forstå ting som betyr noe for uaktsomheten. Aktsomhetsnormen går sånn sett ikke ut på å se/overse informasjon. Og i hvert fall ikke den informasjonen som man ikke vet om at eksisterer, sånn som f eks dopingmerker (eller dalende fallskjermhoppere). Normen går ut på å oppsøke informasjon.

Sett deg i Johaugs ståsted: I hvilken grad hadde Johaug oppfording til å studere esken, en eske til et medikament som hun aldri før har hørt om, som er kjøpt i et land hun ikke forstår språket, som hun nettopp har fått uttrykkelig forsikring om at ikke inneholder noe ulovlig? Hvorfor skal hun tvile på legens ekspertise? Legen er jo så klart den flinkeste av de to til å besvare spørsmål om lovligheten av fremmede medikamenter.

Svaret er at Johaug ikke nødvendigvis behøver å tvile på legen. Men normen krever, uavhengig av eventuell tillit til lege, at man gjør en selvstendig undersøkelse. Kanskje... (Jussen på dette punktet er ikke akkurat hugget i stein.) Denne undersøkelsen ble ikke gjort. Man sier da at hennes handling har avveket fra normen, og der fantes en alternativ handling. 

Dette er den ene siden av uaktsomhet: En handling som avviker fra en norm.

Svaret videre er at basert på Johaugs personlige forutsetninger, så var hennes oppfordringen til å reagere på risikoen for at hun gjorde noe ulovlig liten. Meget liten. Det forstår man når man aksepterer hva hun sier om hvordan hun har tolket situasjonen: Basically hennes manglende kunnskap til å kunne overprøve legens ekspertise.

Dette er den andre siden av uaktsomhet: Hun kan bebreides for å ha avveket fra normen.

 

Det er bare helt tilfeldig at slik overprøving i dette tilfellet ville vært veldig lett, takket være dopingmerket. Og denne tilfeldighet har ingen verdens ting med uaktsomheten å gjøre: Det er ikke uaktsomt av deg å ikke se fallskjermhopperen som lander rett foran bilen din, selv om du med letthet kunne sett han og bremset i tide, hadde du bare sett opp. Men hvilken oppfordring hadde du til å se opp...? 

(Nå blir dette uansett annerledes fordi det avviker ikke fra normen å ikke se opp, men dette er likevel egnet til å illustrere poenget: I hvilken grad man kan bebreides for sin handling eller unnlatelse. Det kan jo kanskje skje at en bilfører har oppfordring til å se opp...)

Skjønner du bedre nå?

Endelig blir spørsmålet om handlingen hennes avviker mye eller lite. Og om hun er mye eller lite å bebreide for dette avviket.

Gjør man dette riktig, så kommer man til at 18 mnd er utenfor det forsvarlige.

Gorback
GorbackInnlegg: 2374
12.09.17 19:57
knut_m: Kan du da svare på hva andelen som tester positivt på totalforbudte stoffer ved et uhell er? Du må jo vite dette, dersom det ikke er et ukjent premiss.

Alle forklaringer har visse elementer som ikke selv bevises - disse kalles AXIOMER! I dopingsaker kan du trygt stole på Gorbacks axiom eller teorem som sier dette; - Om en toppidrettsutøver tester positivt på et totalforbudt stoff er det veldig liten sjanse for at stoffet har kommet inn i kroppen ved et uhell eller ved uaktsomhet.

Hvordan vet jeg at dette axiomet er sant siden et relativt betydelig antall dopingsaker alikevel ender med nedsatt straff for "uaktsomhet" eller "uhell"? Dette vet jeg ut fra erfaring med toppidrett samt intutivt blikk for sannsynlighet og dertilhørende intellektuell anskuelse...

Gorback
GorbackInnlegg: 2374
12.09.17 20:02
Progressen: Likevel har du ennå ikke klart å konstruere ett eneste alternativ uten logiske brister.

Den logiske bristen her er nok deg - selve inkarnasjonen i kjøtt og blod av en logisk brist, hehe...

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
12.09.17 20:03
Progressen: Det er bare helt tilfeldig at slik overprøving i dette tilfellet ville vært veldig lett, takket være dopingmerket. Og denne tilfeldighet har ingen verdens ting med uaktsomheten å gjøre

Her tar du fullstendig feil! Normen avhenger av forholdene i hvert enkelt tilfelle og går i stor grad ut på at utøveren benytter seg av de mulighetene som er tilgjengelige, i hvert fall de mulighetene som det med rimelighet kan forventes at utøveren benytter seg av, for å undersøke om medisinen inneholder noe ulovlig eller ikke. I så måte er det i høyeste grad relevant hvilken informasjon Johaug hadde mulighet til å innhente, men lot være å bry seg om.

Du kan tenke deg et scenario hvor Johaug ikke får esken og ikke får vedlegget og at tuben er helt hvit uten at det står et kløyva ord på den. Du må gjerne kalle det tilfeldig hvordan tuben ser ut, men du kommer ikke unna at Johaug da har langt mindre forutsetninger for å foreta en selvstendig undersøkelse av medisinen. I et slikt tilfelle har ikke Johaug noen annen måte å undersøke medisinen på enn å spørre legen. Men selv du har jo akseptert at det å spørre legen ikke var nok i Johaugs tilfelle.

I et slikt tilfelle kan man fortsatt vurdere graden av skyld ut ifra spørsmålene hun kan bevise at hun stilte. Muntlige samtaler er vanskelig å bevise, men det kan jo tenkes at man f.eks. har sendt noen sms-er som kan bidra til å kaste lys over hvilke undersøkelser utøveren har gjort. Man burde da stille legen flere spørsmål for å forvisse seg om at han har gjort en grundig undersøkelse. F.eks. kan man spørre om navnet på medisinen og hvilke virkestoffer den inneholder. Man kan spørre om hvor medisinen ble kjøpt og hvilke øvrige kriterier som lå til grunn for legens valg av medisin. Men alle slike spørsmål går ut over den aktsomheten Johaug har vist i denne saken. Hun påstår (men har ikke bevist) at hun spurte legen om medisinen var lovlig og det er det hele. Svaret ble nei og Johaug stilte ingen kontrollspørsmål eller foretok seg noe som helst annet for å verifisere at legen faktisk hadde undersøkt noe som helst.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
12.09.17 20:26
Gorback: Alle forklaringer har visse elementer som ikke selv bevises - disse kalles AXIOMER! I dopingsaker kan du trygt stole på Gorbacks axiom eller teorem som sier dette; - Om en toppidrettsutøver tester positivt på et totalforbudt stoff er det veldig liten sjanse for at stoffet har kommet inn i kroppen ved et uhell eller ved uaktsomhet. Hvordan vet jeg at dette axiomet er sant siden et relativt betydelig antall dopingsaker alikevel ender med nedsatt straff for "uaktsomhet" eller "uhell"? Dette vet jeg ut fra erfaring med toppidrett samt intutivt blikk for sannsynlighet og dertilhørende intellektuell anskuelse...

For det første er det stor forskjell på et aksiom og et teorem. Teoremer må bevises, mens aksiomer må være åpenbare, eller i det minste ubestridte. Ingen av delene er tilfellet for "Gorbacks hypotese".

Når det gjelder ditt såkalt intuitive blikk for sannsynlighet, har du servert tilstrekkelig mye vrøvl til at jeg innenfor et 95% konfidensintervall kan plassere deg som mellom uvitende og ignorant innen statistikk generelt.

At en toppidrettsutøver får i seg et totalforbudt stoff ved et uhell kan jeg gå med på er svært lite sannsynlig. Men gitt at toppidrettsutøveren har testet positivt, er sannsynligheten for at han/hun har fått i seg et totalforbudt stoff ved uhell langt større. Det er en slik betinget sannsynlighet vi må vurdere her.

Den erfaringen du har fra toppidrett kan umulig ha gitt deg noe godt svar på hvor stor andel av dem som tester positivt på et totalforbudt stoff som har dopet seg med vilje. Dette er en bare en løs påstand fra din side som for det første er helt udokumentert og som for det andre åpenbart er feil.

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
13.09.17 07:28
knut_m: I så måte er det i høyeste grad relevant hvilken informasjon Johaug hadde mulighet til å innhente, men lot være å bry seg om.

Hvis du mener dette, så må du også, med samme begrunnelse, mene at det er uaktsom kjøring av han som treffer fallskjermhopperen som deiser i bakken rett foran bilen.

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
13.09.17 07:29
knut_m: går i stor grad ut på at utøveren benytter seg av de mulighetene som er tilgjengelige

...og som man kan forvente at utøveren kjenner til. 

Kan man forvente at utøveren er kjent med dopingmerking?

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
13.09.17 07:31
knut_m: i hvert fall de mulighetene som det med rimelighet kan forventes at utøveren benytter seg av

Nettopp. Og denne muligheten er å undersøke eksen.

Men man kan bare undersøke eller ikke undersøke. Ikke-undersøke alternativet blir ikke verre alt ettersom utseende på esken.

Å tro det, slik som du og CAS gjør, er og forblir en tankefeil.

(Innlegget ble redigert 13.09.17 07:32)

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
13.09.17 07:35
knut_m: Du kan tenke deg et scenario hvor Johaug ikke får esken og ikke får vedlegget og at tuben er helt hvit uten at det står et kløyva ord på den. Du må gjerne kalle det tilfeldig hvordan tuben ser ut, men du kommer ikke unna at Johaug da har langt mindre forutsetninger for å foreta en selvstendig undersøkelse av medisinen. I et slikt tilfelle har ikke Johaug noen annen måte å undersøke medisinen på enn å spørre legen. Men selv du har jo akseptert at det å spørre legen ikke var nok i Johaugs tilfelle.

Men i dette eksempelet ditt har hun jo allerede gjort mer enn å bare spørre legen: Hun har foretatt en selvstendig og kritisk undersøkelse av medisinen. Det var bare det at det var forferdelig lite informasjon å finne.

Jeezez!

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
13.09.17 07:38

Du strever så forferdelig med å forstå vurderingstemaet under uaktsomhet at det er på grensen til komisk. Men hadde du bare akseptert at du ikke kan dette, og begynt å lytte i stedet for å kverulere, så hadde du faktisk lært noe, og vi kunne da hatt en nyttig diskusjon angående skyldgraden og utmålingen.

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
13.09.17 07:50
knut_m: Du kan tenke deg et scenario hvor Johaug ikke får esken og ikke får vedlegget og at tuben er helt hvit uten at det står et kløyva ord på den.

Knut; Oppfordringen til å undersøke en medisin er den samme enten medisinen inneholder dopingadvarsel eller ikke.

Hvorfor?

Fordi man vet jo ikke om at det finnes en dopingadvarsel før etter at man har undersøkt.

Når du sier at det er mer uaktsomt å ikke undersøke en medisin som er dopingmerket enn en annen, så sier du at oppfordringen til å undersøke en dopingmerket medisin er større enn en ikke-merket medisin.

Det er et jævla stort problem! For hvor i huleste skal denne ekstra oppfordringen til å undersøke de dopingmerkede medisinene komme fra...???!!! 

Nesten utrolig at du ikke ser denne tankefeilen.

 

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 17129
13.09.17 18:45
Gorback: Om en toppidrettsutøver tester positivt på et totalforbudt stoff er det veldig liten sjanse for at stoffet har kommet inn i kroppen ved et uhell eller ved uaktsomhet.

Den er litt for generell.
Man må se på historien som skal forklare det + øvelse + land + testregime for nevnte person.

For TJ anser jeg sannsynligheten for uhell/sløvhet til å være nesten lik 1 (100%). Av prinsipp er det likevel ikke 100%.

return_of_drakkar
return_of_drakkarInnlegg: 17129
13.09.17 18:48
knut_m: Teoremer må bevises,

Et teorems bevis er i virkeligheten ikke annet enn en sterk tro (belief) på at det er korrekt...men det er en annen sak.

AlvaroC
AlvaroCInnlegg: 414
13.09.17 19:46
Progressen: Nettopp. Og denne muligheten er å undersøke eksen. Men man kan bare undersøke eller ikke undersøke. Ikke-undersøke alternativet blir ikke verre alt ettersom utseende på esken. Å tro det, slik som du og CAS gjør, er og forblir en tankefeil.

Igjen denne Hjort-argumentasjonen, det virker nesten som en forbrytelse å se på pakken man får overlevert :-) Det er jo Hjort som har trekt frem dette for han skal argumentere for full frifinnelse, og da må han argumentere for at legen er best egnet til å finne ut av det, noe han i og for seg kan ha rett i. Men i praksis betyr det at legen tar alt ansvar, og utøveren går fri, noe verken FIS, CAS, ADN eller domsutvalget går med på. 

CAS beskriver ikke bare pakke med dopmerke, men også merking på tube for å argumentere at det ikke var vanskelig for Johaug å finne ut av dette selv. Selv om hun snakker om problemer med å forstå italiensk pakningsvedlegg av en eller annen grunn… Hun kan tro og mene at en lege kan sjekke det bedre, men kan ikke argumentere for at det var vanskelig å finne ut av det selv, og derved at legen var den eneste man kunne stole på.

Så poenget er ikke om hvor kompetent legen eller alle andre hun måtte spørre er, poenget er at det ikke er vanskelig å finne ut at det hun påførte leppene inneholdt et stoff som står på dopinglisten, selv ikke for Johaug. Og merk at det er kun Hjort og ingen andre, heller ikke ADN eller domsutvalget, som mener hun er uten skyld. Å spørre legen er ikke godt nok, og da dukker spørsmålet rundt hva hun selv kunne og har gjort opp. Så argumentet til Hjort (legen vet best) og som du viderebringer er egentlig ganske uinteressant, det baserer seg på noen som ikke forstår eller vil forstå tankegangen bak dopingreglene. 

Oppfordringen til å sjekke selv som du snakker så mye om, ligger blant annet på medisin kjøpt i utlandet, en sjelden situasjon som kanskje hender en gang i karrieren for en topputøver. Dette er like etter Sundbysaken, med mye omtale. Og etter det jeg forstår, omtrent samtidig blir informasjon gitt til utøverne som understreker utøverens ansvar for egne undersøkelser.

Fra domsutvalget blir det trekt frem at hun kunne ha tenkt at siden det tok litt tid før hun fikk den siste salven fra legen, hadde han sikkert hatt tid til å sjekke innholdet! Om man tenker slik kunne hun også vurdert at legen kom ned til tross for at det vel ikke var planen. Han hadde en syk kone hjemme, det var veldig mye presse og oppstyr rundt dopingsaken til Sundby, i tillegg ble en annen løper skadet. Altså var Johuags forbrente lepper underordnet og noe som han knapt hadde tid til å ta seg av. Om hun skulle vurdere at legen hadde hatt tid til å sjekke salven, som domsutvalget skriver, så kunne hun like gjerne tenkt det motsatte, at legen er i en stresset situasjon med mange baller i luften, her er det kanskje greit å ta en ekstra sjekk selv. 

Forøvrig omtaler vel domsutvalget, til Johaugs fordel, at hun ikke var kjent med den italienske dopmerkingen, det blir vel da like tullete som du mener CAS sin uttalelse om dopmerkingen er? 

 

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
13.09.17 19:59
Progressen: Hvis du mener dette, så må du også, med samme begrunnelse, mene at det er uaktsom kjøring av han som treffer fallskjermhopperen som deiser i bakken rett foran bilen.

Skivebom! En bilfører kan ikke med rimelighet forventes å se etter fallskjermhoppere som kommer deisende. Dette er derfor ikke sammenlignbart med en idrettsutøver som kan forventes å undersøke medisinene han/hun bruker.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
13.09.17 20:06
Progressen: ...og som man kan forvente at utøveren kjenner til.  Kan man forvente at utøveren er kjent med dopingmerking?

Det kan med rimelighet forventes at en utøver kjenner til at det ofte står viktig informasjon på medisinens emballasje. Jo lettere det er å finne slik informasjon, desto mer uaktsom er utøveren som overser den. Ifølge Johaugs og Bendiksens forklaring er det fullt mulig å ikke forstå at Clostebol er ulovlig. Altså er det mulig å se at det står Clostebol på eksen uten å innse at dette er ulovlig. Det samme kan ikke med troverdighet hevdes om dopingvarselet.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
13.09.17 20:14
Progressen: Og denne muligheten er å undersøke eksen.

Det er flere muligheter. Først har man mulighet til å se på esken og bare et ganske overfladisk blikk kan være nok til å umiddelbart fastslå at medisinen er ulovlig. Så kan man se i pakningsvedlegget og der finner man informasjon om innholdet. Den samme informasjonen om innholdet var forøvrig oppgitt både på esken og på tuben.

Bendiksen sier i sin forklaring, som er sentral i Johaugs forsvar, at han leste "Clostebol-acetat" på tuben, men forstod ikke at dette var noe ulovlig. Selv om mange mener at dette ikke er troverdig, var det i hvert fall dette de sa. Når man så skal vurdere påstanden om at det hele var en dekkoperasjon, må man legge til grunn at det de sa var det du mente ville gavne Johaug mest. Men da er det åpenbart at de også burde tilpasset forklaringen angående esken, for det samme kan ikke sies om dopingvarselet.

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
14.09.17 09:03
knut_m: Skivebom!

Med denne typen svar graver du bare din egen grav enda dypere enn den allerede er.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
14.09.17 09:23
Progressen: Med denne typen svar graver du bare din egen grav enda dypere enn den allerede er.

Svaret ble begrunnet. Noe du sjelden finner det for godt å gjøre med dine svar og påstander.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
14.09.17 09:31
Progressen: Men i dette eksempelet ditt har hun jo allerede gjort mer enn å bare spørre legen: Hun har foretatt en selvstendig og kritisk undersøkelse av medisinen. Det var bare det at det var forferdelig lite informasjon å finne.

Nei, hun har ikke foretatt noen selvstendig undersøkelse. I det scenariet jeg beskriver har hun ikke undersøkt noe mer enn hun gjorde i virkeligheten. Hun får en tube, tar den imot, legger ikke merke til om det står noe på den av interesse, men bare legger den rett i lommen og tar den senere i bruk uten å undersøke den.

Dersom Johaug hadde undersøkt tuben tilstrekkelig grundig til å fastslå at det ikke stod noe som helst på den, ville det faktisk ha vært en slik undersøkelse som CAS bebreider henne for ikke å ha gjort i virkeligheten.

Poenget er at hvis det ikke stod noe som helst på tuben og hun aldri hadde sett esken eller vedlegget, ville du ikke i dommen sett et bilde av hvordan tuben så ut med tilhørende argumentasjon om uaktsomhet.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
14.09.17 09:35
Progressen: Men man kan bare undersøke eller ikke undersøke

Dette er også feil. Det finnes overfladiske undersøkelser og det finnes grundige undersøkelser. Bendiksens undersøkelse, i henhold til hans forklaring, var av den overfladiske typen. Han påstår at han leste Clostebol acetat på medisinen, men kunne ikke huske å ha sett dette på dopinglisten (som om det er realistisk å tro at man kan huske alle stoffene som er listet opp der) og derfor foretok han ingen nærmere undersøkelse. Heller ikke Bendiksen så dopingvarselet.

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
15.09.17 09:05
knut_m: Skivebom! En bilfører kan ikke med rimelighet forventes å se etter fallskjermhoppere som kommer deisende. Dette er derfor ikke sammenlignbart med en idrettsutøver som kan forventes å undersøke medisinene han/hun bruker.

Du sammenlikner feil forhold. Det som er sammenliknbart er forventningen om at bilføreren skal se etter fallskjermhoppere, og forventningen om at utøveren skal se etter påtrykte dopingadvarsler.

Begge deler er urimelig.

Derfor blir det feil å si at det er skjerpende for uaktsomheten at hun ikke så dopingadvarselen. Det er skjerpende at hun ikke så på esken, men der stopper det.

At dopingadvarsleen ble oversett ville bare vært skjerpende i et tilfelle der øvelsen/målet ved handlingen, var å lære seg mest mulig om selve esken med Trofodermin. Men det er jo ikke denne øvelsen uaktsomheten måles opp mot.

 

Som regel sier jeg ting som jeg mener. Men av og til sier jeg ting som de er. Og dette at dopingmerket skal være straffskjerpende er en tankefeil.

Ingen verdens ting du sier eller tror kan endre på dette faktum.

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
15.09.17 09:06
knut_m: Svaret ble begrunnet.

Og begrunnelsen din var en skivebom: Du tok som vanlig ikke poenget....

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
15.09.17 09:09
knut_m: Det finnes overfladiske undersøkelser og det finnes grundige undersøkelser.

Begge deler er undersøkelser. 

Progressen
ProgressenInnlegg: 2783
15.09.17 09:48
knut_m: Det kan med rimelighet forventes at en utøver kjenner til at det ofte står viktig informasjon på medisinens emballasje. Jo lettere det er å finne slik informasjon, desto mer uaktsom er utøveren som overser den.

Du repeterer tankfeilen gang på gang.

Det er er greit nok at det med rimelighet kan forventes at en utøver kjenner til at det ofte står viktig informasjon på medisinens emballasje. Derav "kravet" om selvstendig undersøkelse og uaktsomhet når dette ikke gjøres.

Men å gå derfra, til at det er mer uaktsomt å ikke undersøke de gule emballasjene sammenliknet med de røde, eller som du formulerer det; jo lettere det er å finne slik informasjongir ingen mening.

FeliceGimondi
FeliceGimondiInnlegg: 1530
15.09.17 09:49
Progressen: Med denne typen svar graver du bare din egen grav enda dypere enn den allerede er.

Ny stråmann.

knut_m
knut_mInnlegg: 1608
15.09.17 09:52
Progressen: Du sammenlikner feil forhold. Det som er sammenliknbart er forventningen om at bilføreren skal se etter fallskjermhoppere, og forventningen om at utøveren skal se etter påtrykte dopingadvarsler.

Her misforstår du poenget. Det er ikke snakk om at Johaug skal se spesifikt etter dopingvarsler, det er snakk om at Johaug skal undersøke medisinen for å finne ut om den er lovlig eller ikke. Hvis hun hadde gjort en slik undersøkelse, ville hun ganske sikkert oppdaget dopingvarselet, ikke fordi hun så etter dette spesifikt, men fordi hun undersøkte esken.

En mye bedre sammenligning enn den du kommer med er at du kjører på og dreper Dronning Margrethe mens hun krysser veien i et fotgjengerfelt i Gubbrandsdalen. Det nytter ikke skylde på at du ikke forventet at den danske dronningen skulle være akkurat der, det er ganske irrelevant. Det som er relevant er at du kan forventes å se ut av frontruta når du kjører bil og oppdage fotgjenere uten å kjøre på dem.

I så måte er det en grovere forseelse å kjøre ned Dronning Margrethe, som for det første ikke går alene, men i følge med mange andre slik at det burde være lett for en bilfører å oppdage at noen krysser veien, og som for det andre ikke er spesielt rask til bens slik at en bilfører må være svært uoppmerksom i et forholdsvis langt tidsrom for at det skal gå galt. Hadde det vært et lite barn som løp ut i veien, ville det ikke vært mulig å hevde samme grad av uaktsomhet.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg